6 open huis ^fclLOo H VVD MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Pridini viert 10-jarig bestaan in De Beun Oud papier in Heiho Bijzondere acties bp onjer m NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN CDA-NIEUWS m Broques hanraads A.P.K. 2040 J WLJ M «Bbk*. HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Bambi sponsort minirettes i Nijenburg Zaterdag 8 maart: Internationale Vrouwendag VROUWEN simon peek BEL: 02205-1445 zie pag 5 C.D.A. - LIJST 2 9 juuuelier AUTOKEURING TREND-SHOW MAANDAG 17 MAART 1986, 20.15 UUR THEATER DE BEUN HEILOO DE CDA-FRAKTIE VERTEGENWOORDIGT DE HELE BEVOLKING 51e JAARGANG NO. 9 - 5 MAART 1986 De sterke schakel tussen burger en gemeentebestuur onafhankelijk van landelijke politiek. LIJST 3 JII111P' Ans Willemse-van der Ploeg De jubileumshow van Pridini: een mengelmoes van folklore en kunst amusant voor jong en oud. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Schoentherapeut De minirettes van Nijenburg in hun gloednieuwe Bambi-outfit. Voor al uw zuivelprodukten IN MANNENBEROEPEN stationsweg 85a Heiloo 072-335730 VOOR RESERVERINGEN TELEFONISCH 072-335465 OF STATIONSWEG 85 HEILOO De oudere, de jongere, de man, de vrouw en allen die Heiloo de moeite waard vinden. STEMMEN OP HET CDA IS MEER DAN DE MOEITE WAARD CDA LIJST 2 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Jp| 't Stet 4, 1921 BT Akersloot (02513-12671). JÊË? Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Ook maandagmiddag geopend. Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 ■K De afgelopen 4 jaar hebben we veel bereikt voor,maar vooral samen met de ouderen. Daar gaan we mee door. In dit blad stellen wij U voor aan Joost de Witte, de enige jongere op een verkiesbare plaats in Heiloo. STEMMEN OP HET C.D.A. IS MEER DAN DE MOEITE WAARD. Als Heilooulief is! Stem Zondag 2 maart is het tienjarig bestaan van de volksdansvereniging Pridini ge vierd door middel van een uitvoering in de Beun. De speciale voorstelling was geheel uitverkocht, dus het begin was goed. Voor deze uitvoering was een speciaal verhaal bedacht, waar de dansuitvoe- ringen als een rode draad door gingen. Jany en Jim Pieterson, Amerikanen met Nederlandse emigrantenouders, komen in Amsterdam aan, om op bezoek te gaan bij Jims nicht Marie. Dan wordt het publiek een middag van deze vakan tie voorgeschoteld. Zij beginnen met een GESLAAGD In het rubriekje 'Geslaagd' van vorige week is een foutje geslopen. Voor de goede orde melden wij dat mevrouw Mannie van Koningsbruggen met succes het examen voor costumière volbracht. Onze excuses èn proficiat. GESLAAGD Vrijdag 28 februari studeerde onze plaatsgenote Ingrid van den Nieuwen- huijsen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam af als arts. Proficiat. winnaar oscar moda Donderdag 6 maart De Duif, Mariënstein 180. Tijdens de schooluren. Vrijdag 7 maart Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar/Heiloo. Huis-aan-huis aktie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: tel. 330234 (bellen voor vrijdag 12.00 uur). Zaterdag 8 maart J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Vondelschool (bovenbouw), Breedelaan 6. Tussen 10.00 en 12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30 en 11.30 uur. Halen op verzoek: tel. 334669. Tevens huis-aan-huis aktie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels ge reed zetten langs de kant van de weg, voor 9.30 uur. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Sportvereniging HSV, parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 10.00 en 14.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex 't Vennewater. Elke vrij dag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur en elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (werk c.q. schooldagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: tel. 332336. De Zeskant, het Malevoort 5-7. Tijdens de schooluren. Geen papier bij de contai ner plaatsen in het weekend of tijdens vakanties. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, het Malevoort 9. Tijdens de schooluren. Alle dagen Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Container nabij clubge bouw De Bolder, hoek Westerweg/Kerkelaan. Ook lompen, mits in plastic zak ken. Halen op verzoek: tel. 330234 (bellen voof vrijdag 12.00 uur). stationscentrum 81 heiloo tel.330789 kopje koffie in een Amsterdams hotel, waar toevallig een dansgroep een serie Amerikaanse dansen laat zien. Vervol gens begeeft het drietal zich naar de Dam, waar ze een kinderdansgroep en een zanggroep zien optreden. De kinde ren die dansten gaven zich vol overgave aan de ingestudeerde stukjes. Na de pauze maakt het drietal een fietstocht. Fietsend door de polder, ontmoeten ze verschillende groepen die aan het dansen zijn. Tenslotte belanden zii in de Beun waar het feest wordt gevierd van Pridini. Helaas komt aan de vakantie van Janny en Jim een eind. Ineke Schomaker, ,.de voorzitter van Pridini, wenst hen een goede reis terug en bedankt alle aanwezigen die er voor gezorgd hebben dat deze vakantie een onvergetelijke werd. Het aanwezige pu bliek, waaronder wethouder mevr. Wil- lems-van der Ploeg en Maijon Zeeman, een bestuurslid van de regio, waren zeer lovend over de voorgeschotelde voorstel ling. Doordat de voorstelling uitverkocht was, zijn vele mensen niet in staat geweest de voorstelling bij te wonen. Daarom wordt er een tweede voorstelling gegeven op zondag 15 maart om 14.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Loes Ploeger, Land van Maat 29, tel.: 072- 336470, bij rook- en barbershop Braam en bij boekhandel Avis. Zaterdag 1 maart was de dag, waar veel meisjes van Nijenburg naar uitgekeken hadden. Op die dag kregen zij als aan vulling op hun uniform vlotte jogging pakken, geschonken door Bambi Kin derkleding, Westerweg Heiloo. 's Avonds tijdens de jaarlijkse feesta vond in het Brunogebouw werd de nieu we aanwinst in een vlot showtje aan ou ders en donateurs getoond. Nadat ook de drumband op zijn eigen wijze iede reen verwelkomd had, begon een gezel lige avond met bingo, tombola en dan sen op muziek van "Les Amis", die tot in de kleine uurtjes doorging. rf. o Zuivelfabriek „(De Vereeniging" Dusseldorperweg 40 Limmen dagelijks geopend. M.L. v.d. OUTENAAR, EEN NIEUW ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESBURO Vanaf 1 maart is Heiloo een adviesburo voor uw administratie en belasting rijker Het buro is gevestigd aan de Baafjeslaan 15. En wat men niet zo vaak ziet, het kantoor wordt geleid door een vrouwe lijke accountant. Mevr. M Laamers- Geef Max de Zak (Max Tailleurstichting) Voor uitzending van reumapatienten. Depot voor gedragen kleding, huishoudtex- tiel, etc. Mevr. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, Heiloo, tel. 331763. Reumafonds: een fonds met vier sterren Het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van reuma wordt al jarenlang stiefmoederlijk bedeeld. De enige, die zich daar werkelijk sterk voor maakt is het Nationaal Reumafonds. Het fonds helpt vrouwen en mannen. Het is een fonds met vier sterren: voor vakantie en creativiteit, voor voorlichting via brochu res, boeken en films, voor financiële hulp op de weg waar de wet moet stoppen, voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van reuma. De nationale col lecte van het reumafonds wordt ook in Heiloo weer gehouden, tussen 10 en 16 maart. Via de Uitkijkpost worden de collectezakjes verspreid. Alleen als U geeft, kan het Reumafonds de vier sterren behouden. Men kan ook een gift overmaken op gironummer 324 of banknummer 70.70.70.848. In onze gemeente is de organi satie van de collecte in handen van de Federatieve Vrouwenraad. Men kan nog van harte een aantal collectanten gebruiken, die een niet te grote wijk willen lo pen. Wilt U helpen? Meldt U zich dan voor 7 maart bij mevr. Stikkel (tel. 330251) of bij mevr. Grootendorst (tel. 330704). Het college van burgemeester en wethou ders heeft toestemming voor de collecte verleend. Outenaar werkt al 10 jaar zelfstandig en heeft voorheen een kantoor in Kromme nie gehad. Zij wordt geassisteerd door haar man en twee medewerkers. Nu de drukke tijd van de aangiften weer begint, is er voor een administratie - eni belastingburo volop werk aan de winkel. Er wordt wel gepraat over het vereen voudigen van uw aangifte-formulier, maar de praktijk leert anders. Wie helemaal met zijn/haar handen in het haar zit, is bij buro Outenaar van harte welkom en men zal u met raad en daad ter zijde staan. Tevens kunt u geholpen worden met het bijwerken van uw administratie, balansen, jaarstukken en belastingproblemen. Ook degenen, die eerst van plan waren hun hele administratie zelf te doen maar daar niet toekomen, of er geen tijd voor hebben, tegen een redelijk tarief stelt buro Outenaar orde op zaken Het is ook mogelijk dat u één van de mensen aan huis (bedrijf) laat komen. Mevrouw Laamers-Outenaar boogt op een jaren lange ervaring. In Zaandam werkte zij vroeger op een accountants-kantoor, behaalde vervol gens haar accountants-diploma en werkt nu al tien jaar zelfstandig. Buro Oute naar werkt modern en efficient. Voor informatie kunt u bellen 072-335883. De Federatieve Vrouwenrad zal u a.s. zaterdag hartelijk welkom heten op de Internationale Vrouwendag, die in de Gereformeerde kerk, aan de Noorder geeststraat wordt gehouden. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat deze dag niet alleen voor vrouwen is bedoeld, maar om tot een betere verstandhou ding te komen en onduidelijkheden uit de weg te ruimen zijn de mannen deze dag ook graag geziene gasten. Het programma van die dag ziet er als volgt uit: 10.00 uur ontvangst met koffie 10.30 uur opening door de voorzitter van de Federatieve Vrouwenraad Hei loo Adri van den Dool - de Graaff. 10.40 uur „Startproblemen", film van de Rijksvoorlichtingsdienst. 11.10 mevr. A. Blankendaal -Krom en mevr. E. Wardenaar, resp. rijwiel hersteller en vrachtwagenchauffeur Limmen. 11.30 uur mevr. J. Ölbers, werkzaam op computerafdeling van een bank 12.00 uur mevr. H. Brink, politieagent te Heiloo. 12.30 uur korte pauze voor koffie en brood. 13.00 uur mevr. M. van Koppen, instrumentmaker. 13.30 uur mevr. J. A. Vendel, - Spran- gers, kraandrijver. 13.45 uur mevr. M. J. Torpstra, loods en twee leerlingen van de Hogere Zeevaartschool. 14.15 uur Marinevrouwen 14.45 uur „Vrouw en Weerwerk", film van de Rijksvoorlichtingsdienst. 15.15 uur Sluiting. De Federatieve Vrouwenraad rekent de ze dag op een grote opkomst en hoopt een steentje bij te dragen aan een betere samenwerking tussen vrouwen en man nen in het bijzonder met betrekking tot de werksfeer. VVVAVAVAW L VWAVAVW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1