2 halen - 1 betalen Greet van Halm, inspirerende kracht achter HOV GROOTSE ZCMEROPRUIMING ran Os Mode Kapsalon Betty in t Loo kapt nu ook heren! Mpapieracties in Heiloo ten VI n) ik 1.25 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nu ook voor HEREN! 1 ^rniMuUb Me/ufen De Aalsmeerse Bloemenhal 2 halen 1 betalen vcmVuuren mode 11.05 6.95 6.20 21.75 zie advertentie pagina 5 tot 50%) korting! KORTING IN: KORTING uin jg kantieoord 51e JAARGANG NO. 26-2 JULI 1986 KAPSALON BETTY 'T L00 Knippen en wassen 22.80 Alleen voor heren deze maand: Knippen 12.78 - Wassen GRATIS. Bij de Aalsmeerse Bloemenhal zijn ze wegens vakantie gesloten van 7 juli t/m 22 juli. Uw adres: \_y Winkelhof 't Loo - Heiloo - Tel. 072 - 33 01 38 ABONNEMENTEN THEATER DE BEUN G. =tlDGE en voor abso- 3n! rit! Eventuele ontwerp advies aanleg Advertenties en administratie Uitkijkpost Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) £-n Redactie-adressen: ■a.HhS) j Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) liir Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) mUyê t Stet 4, 1921 BT Akersloot (02513-14856). Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot^Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Greet van Halm, sinds 1981 regiseuse van de Heilooër Operette Vereniging, ;n in diezelfde funktie ook werkzaam bij operette ver. Odeon in Alkmaar, is bezeten van operette. Zij gaat wat je noemt tot op de bodem, om tot in alle details een zo perfekt mogelijke operet teuitvoering te komen. Het begon allemaal al heel jong, de hele familie bestond uit echte ,,verenigings mensen" en Greet wilde graag naar de operette vereniging. Zij woonde toen in Amsterdam. Daar speelde zij bij de Stichting Open huis een paar leuke rol letjes. In 1955 verhuisde het gezin naar Heiloo en al de dag na de verhuizing zat Greet van Halm al bij de HOV. ,,De vereniging kampte met moeilijkheden en viel een jaar later uit elkaar, maar er waren nog 7 leden over, die toen toch, met behulp van Alkmaar, een uitvoe ring gaven van Keizerin Maria There- >ia", vertelt Greet. En spoedig daarna trok de vereniging weer veel nieuwe le den aan. Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bont waarborg Hertenlaan 8 Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 Haarlem bij Houtplein, tel. 023-31 2086 ,,Maar" vervolgt Greet van Halm, mijn grote interesse is toch altijd de geschie denis geweest, elke operette heefi zijn eigen geschiedenis en omdat ik daarmee altijd druk bezig ben, kwam het verlan gen in mij op zelf te regiseren. Ik ging naar de avondcursus van de Theater school in Amsterdam, deze opleiding duurde drie jaar, nog een jaar stage en toen ik daarmee klaar was had ik het ge luk dat de HOV een regisseur zocht, omdat de vorige regisseur met pensioen ging. Mijn eerste operette was ,,Les Saltimbanques". Veel werk Het werk dat aan een operette vooraf gaat is zeer veel omvattend. Greet van Halm is lid van BOOG (bond van ope rette en opera gezelschappen), daarin staan lijsten welke operettes er in Ne derland worden uitgevoerd. ,,Het leukste vind ik dan die operettes, die nog helemaal onbekend zijn", aldus Greet. Repertoir kennis is natuurlijk erg belangrijk. Afwisselend doet zij Frans en Duits, maar haar hart gaat uit naar het Franse repertoir in het bijzonder voor het muzikale gedeelte. De mensen zien graag iets nieuws, maar op z'n tijd is een bekende operette ook leuk om te doen. ,,Je moet proberen iets te brengen waarin de mensen zichzelf herkennen", vervolgt Greet. Na de keuze van de operette, die soms nog vertaald moet worden, volgt de be zetting van de rollen en kan het instude ren beginnen, dit vergt uiteraard erg veel werk. Dan komen de kostuums aan bod, Greet van Halm heeft een uitste kend kontakt met een kleding verhuur bedrijf in Amsterdam en is daar kind Geslaagd voor het examen aan de Sint Jan Mavo tweede termijn: René Bark, Angela Hoetjes, Sigrid Nieuwenhuis, Marita IJpelaan uit Heiloo, Lisette Wagter uit Limmen, Gerard van den Berg uit Egmond a/d Hoef, Sylvia Ver meulen uit Bakkum. aan huis en weet dan ook precies wat er allemaal voorradig is. Dagen kan zij daar zoet brengen om de juiste kleding en aantallen bij elkaar te zoeken. Ook heel belangrijk is te weten wat men in een bepaalde tijd draagt, maar daar voor werd dan ook een cursus costuum- kunde gevolgd. ,,Als ik het stuk lees zie ik de plaatjes al voor mij'? zegt Greet. ,,Eind van dit jaar speelt de HOV, in een eerste opvoering ,,La Poupeé", dit gaat over een kloosterling, ik weet niets over het leven in een klooster hoe lopen ze, hoe leven ze, daarom ga ik in au gustus vier dagen naar een klooster in Oosterhout om te kijken hoe het er toe gaat", en dat is dan de perfektioniste Greet van Halm. Ook de belichting is heel belangrijk, maar hiervoor wordt binnenkort weer een cursus Theatertechniek gevolgd, al hoewel Greet, door medewerking van de technische mensen van de Vest en de Beun al heel wat aan de weet is geko men. Ook worden er regelmatig werk- weekends bijgewoond. De rituelen en gebruiken worden uitvoerig nagevorst omdat het allemaal zo natuurgetrouw moet worden weergegeven. In Viktoria und Ihr Husar vindt een Japans huwe lijk plaats, een van de rituelen daarbij is het omwikkelen van de handen, dit werd ontdekt door Greet van Halm en zo is zij altijd bezig met operette, in de allerruimste zin van het woord. Daar- naast heeft zij nog een volledige baan bij de gemeente Alkmaar, regiseert drie avonden per week, heeft nog een gezin bestaande uit man en vijf kinderen (waarvan drie nog thuis). Er zijn men sen die alles kunnen. GESLAAGD Onze plaatsgenote Esther Groenveld is geslaagd aan het opleiding instituut Schoevers te Amsterdam. Zij werd uit geroepen tot beste receptioniste van 1986 en werd hiervoor beloond met een vulpen met bovenstaande inscriptie. Geopend van 9-6 uur, ook maandagmiddag en koopavond. Behandeling volgens afspraak: telefoon 332779. Onze prijzen zijn nu al In vakantiestemming! 3 „verschillende" grote groene of bloeiende planten voor f 10,- (zolang de voorraad strekt) Vrijdag en zaterdag algehele leegverkoop! Alles moet weg voor spotprijzen. Halverwege de Zevenhuizerlaan nr. 54, Heiloo. Vrijdagavond koopavond. Greet van Halm: creatief en inspirerend voor de Heilooër Operette Vere niging HOV. BURGERLIJKE STAND HEILOO GEBOREN: Mirthe A., d.v. Hendrik Docter en Mercedes van het Kaar; Denise, d.v. Wilhelmus C Bakker en Helena M. C. Kuijper. GETROUWD: Batte Moes en Maria Veronica Maria van Baar; JohannesT. van Schagen en Jolanda W. Visser; Robertus G. M. Schrama en Nora Marees; Roelf J. Venema en Cathari- na J. M. van Rooijen. OVERLEDEN: Jacobus J. Rommel ev. Turkstra. 1 M ■ff De scheidende Loo-kapper Jan Braam werd als eerste onder het mesgenomen bij kapsalon Betty. oor het vertrek van Jan Braam als her- ïkapper, krijgt kapsalon Betty in de inkelhof 't Loo nu de gelegenheid de- afdeling bij haar salon te voegen. Kapster Anke heeft haar vakdiploma herenkapper en verheugt zich er op dit nu in praktijk te brengen, de andere da mes zullen haar hierbij assisteren. Er ijdag 4 juli outing Nederland, Victöriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan ud. Dozen en/ot bundels gereed zetten langs de kant van de weg vóór 17.00 uur, k bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 bellen vóór vrijdag 12. 00 uur' g.g. 332942). iterdag 5 juli Benedictusschool,J.pHasebroekweg 21Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dagelijks der schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen, halen op ver- ek 331857. indbalvereniging Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek, tussen 10-17.00 uur. Halen op verzoek 331724. letiekvereniging Trias kantine bij de atletiekbaan, het Maalwater 1 Tussen KM 1.00 uur. Ie dagen nfare showband TKH, Werkendelslaan 66. Tussen 8.00-18.00 uur. Halen op rzoek 331783, ook lompen. outing Nederland,Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubgebouw 'Ci ^e!aa" SteJrweg°ok lomPen> mits in plastic zakken. Halen op ver- ek 330234 voor vrijdag 12.00 uur (b.g.g. 332942). Willibrordschool, container naast de gros-markt, hoek Westerweg-Ewislaan He werkdagen uziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16 00 uur alen op verzoek 332336. wordt het liefst op afspraak gewerkt, daar dit onnodig wachten voorkomt, maar u mag altijd binnen lopen. Natuurlijk verandert er wel wat voor de heren die gewend waren bij kapper Braaip te komen. Zo wordt het haar nu van te voren gewassen en denkt u nu niet ,,geen haar op mijn hoofd, die daarover denkt, want dat zal wat kosten!" want een wasbeurt kost maar 2,50 en u gaat droog de deur uit. Bo vendien is het de hele maand juli rekla- me en kost het wassen u helemaal niets. Kapsalon Betty maakt de nieuwste her enmodellen en natuurlijk permanent, coupe soleil, punk, ruitjes scheren enz. Een goed verzorgd kapsel is ook voor heren een visitekaartje GESLAAGD Onze plaatsgenoot Renate M A. Schoon is geslaagd aan de acedemie voor Beeldende Kunst te Enschede op de discipline Scenografie (Theater vormgeving). GESLAAGD Onderstaande leerlingen hebben als nog hun mavo-diplqma behaald aan de John F. Kennedyschool: Frank Dalenberg, Heiloo, Michel Jongeneel Heiloo, Gabriëlle de Kroon, Heiloo, Marco Prins, Egmond aan Zee, Onno Tijm, Egmond aan Zee en Inge Veen, Heiloo. BRUNO'S BIKERS BAR OP 9 JULI VAN START Volgende week woensdag gaat in het jongerencentrum aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo een nieuwe ac tiviteit van start. Buk-oudgediende Ste ven houdt vanaf 9 juli namelijk iedere week open bak onder de naam Bruno's Bikers Bar. Een speciale avond voor de bikers onder de motorrijders, maar ook voor een ieder die zich daarbij prettig voelt. Enige uitleg ligt voor de hand. Bikers zijn de vrijbuiters onder de motorrij ders", zegt Steven. „Hun motor is een deel van hun leven. Vaak zijn ze geheel of gedeeltelijk zelf gebouwd met onder delen, waar soms met veel geduld naar gezocht is of die zelf worden gemaakt". Echte liefhebbers derhalve, die al sinds de tweede wereldoorlog een herkenbare groep vormen. Een groep, die boven dien een duidelijke groei doormaakt en waarbinnen de behoefte aan een eigen baravond duidelijk bestaat. Onderscheid Binnen de bikers kan er nog een verder onderscheid gemaakt worden. Je hebt bikes, die vallen onder de categorie 'choppers'. Letterlijk betekent 'to chop' met een hakbeweging snijden. Fi guurlijk is de betekenis dat de man zijn motorfiets zo rigoreus verbouwt - met snijbranders en zagen bijvoorbeeld - tot er een motorfiets met een eigen karakter tot stand is gebracht. Daarnaast zijn er de 'customized bikes'. De eigenaren van deze bikes doen er al les aan om hun motorfiets een eigen ka rakter te geven, maar zij gebruiken daarvoor onderdelen - ter vervanging van de standaardonderdelen - die in de normale handel te koop zijn. In de bi- kerswereld genieten de choppers groot respect. Hun lef, fantasie en vaak ook vakmanschap zijn het bewonderen waard. Terschelling Zoals gezegd, de bikers zijn al tientallen jaren een groep apart. Het is daarom opmerkelijk dat er juist de laatste tijd weer een toenemende belangstelling is. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens het bi- kersweekend, dat al zo'n tien jaar op Terschelling wordt gehouden tijdens Pinksteren, De laatste keer waren er drie 'bootladingen' bikers, die de over steek maakten. Opvallend is dat dit weekend zonder enige vorm van organi satie plaatsvindt. Het is alles spontaan en problemen doen zich niet voor. Steven wil met Bruno's Bikers Bar in een behoefte voorzien. Behalve de kans om elkaar te ontmoeten is er voortaan op woensdagavond ook gelegenheid om gewenste, lang gezocht onderdelen bij elkaar te vinden. De muziek wordt aan gepast: met name southern rock en blues (men denke aan The Doors, The Doobie Brothers en ZZ Top). Natuur lijk mag iedereen ook eigen muziek meebrengen. Verder kunnen de 'biker- sporten' spijkers slaan en Indian wrest ling ('armpje drukken') beoefend wor den. Van tijd tot tijd zal er ook levende muziek zijn, wordt er een tatoeëerder verwacht en worden er films gedraaid. Vanaf 9 juli dus Bruno's Bikers Bar in het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo, van 20.00 tot 02.00 uur. Dit berichtje is bestemd voor de men sen, die onlangs kaarten (los of in de vorm van een abonnement) hebben be steld voor het Heiloo'er theater De Beun voor het seizoen 1986-1987. Een voorwaarde, die aan het vantevoren bestellen van de kaarten was verbon den, was en is dat voor 1 augustus het verschuldigde bedrag overgemaakt moet worden. Degenen, die dat nog niet hebben gedaan, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk (en uiterlijk voor 1 au gustus a.s.) te doen. VAKANTIE-ACTIVITEITEN Inschrijvingen voor de zomervakantie activiteiten kunnen nog tot en met vrij dag 4 juli a.s. worden ingeleverd bij Ca- rola, Pastoor van Muijenweg 14 in Hei loo (tel. 072-334090). Als je je opgeeft moet je even vermel den: naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Je kan je opgeven voor de vol gende activiteiten: - creatieve dag (15 juli); - sportdag (18 juli); - waterspelen (22 juli); - disco (25 juli); - spelletjesdag (29 juli); - play back show (1 augustus); Als je het leuk vindt om op 1 augustus aan de play back show mee te doen, dan moet je wel even vermelden welke ar tiest of groep je wilt imiteren. Je hoeft niet persé alleen iemand na te doen, je mag ook met een groepje op het podium. RAADSVERGADERING HEILOO Het punt dat donderdagavond de meeste tijd in beslag nam op de Raadsvergadering was het voorbe- reidingsbesluit voor gedeelten van het buitengebied. De gemeente blijft aan het vergunningenstelsel vasthouden en de Raad, uitgezon derd 't CDA, ging hiermee accoord. Zelfs de VVD, waar men toch op zo'n minst enig tegenspel van zou hebben verwacht, ging accoord. Het Maalwater, de Oosterzijpolder en de Vennewaterspolder zullen zeer kritisch worden bekeken. Het CDA was tegen het collegevoorstel, zij vonden dat er meer vrije gebie den door de gemeente moesten wor den aage wezen. Heiloo 2000 en Links Heiloo von den de plannen daarintegen niet vergenoeg gaan, maar stemden toch accoord. Liever een half ei dan een lege dop, Helder (Links Heiloo)". Je kunt ook niet zomaar een bedrijf beginnen, daar heb je een vergun ning voor nodig. Elke omzetting van weiland in bollengrond moet worden aangemeld. Naar mijn idee was het eerste voorstel (dat in de vo rige raadsvergadering werd inge trokken, Red.) beter omdat het een groter gebeid betrof. Maar belang rijk is wel voor de boeren, dat het niet verboden wordt om hun grond om te zetten in bollengrond". Heiloo 2000, bij monde van mevr. van Gelder-Kop, zag alles zeer som ber in, schade aan wegen en ber men, verlaging van het grondwater, hoge investeringen woestijnvorming enz. Wethouder Borsjes (PvdA) be loofde dat er een gedegen weten schappelijk onderzoek zou plaats vinden. De Witte (CDA): „Het hui dige mooie landschap is met mede werking van diezelfde boer tot stand gekomen. Veel agrarisch grond is al ingeleverd voor de wo ningbouw en ik hoop die gele Kwikstaart ook nog eens tegen te komen. Er is teleurstellend weinig overleg geweest". De Witte diende namens zijn fraktie twee moties in voor een soepeler beleid van het col lege, geen van beide kregen de steun van de andere partijen in de Raad, ook niet van de VVD. Was de motie wel aangenomen, dan zou het college dit naast zich neer hebben gelegd. Burgemeester Glij- nis zei: ,,Een motie is een uitspraak van de Raad waarin men verzoekt iets in overweging te nemen. Wij wensen slechts de verantwoordelijk heid voor het voorstel te aanvaarden". v.d. Veldestraat 5, Heiloo Heemskerk, Beverwijk, Haarlem. Dringende oproep Bij deze ook nog een dringende oproep voor mensen, die tijdens de zomervakantie-activiteiten willen mee helpen als vrijwilliger. Men hoeft niet de ouder te zijn van deelnemende kinde ren: een ieder, die dat leuk vindt, mag komen helpen. Voor alle activiteiten, zoals hierboven genoemd, kunnen we nog mensen gebruiken. Men wordt ver zocht zich zo spoedig mogelijk te mel den bij Carola, schriftelijk of telefo nisch: Pastoor van Muijenweg 14 te Heiloo, tel. 072-334090. Wanneer men zich meldt, wordt men tevens verzocht door te geven aan welke van de activitei ten men zijn of haar steentje wil bijdragen. School voor rozenkruisers Mevrouw Wuyster-Schuddeboom (VVD) vond dat B W voorzichtig te werk moest gaan met het toelaten van onderwijs instituten, die zo goed als geen binding hebben met Heiloo. Burgmeester Glijnis antwoordde hierop: ,,Er wordt voldaan aan de wet. Heiloo wordt gekozen omdat het milieu-en-kind-vriendelijk is". Mevr. Wuyster: ,,Wij doen ons best om te bezuinigen (zwembad), we ge ven nu een fors bedrag uit aan kin deren die geen binding hebben met Heiloo. Ik zou u met klem willen verzoeken u in de informele fase, te rughouden op te stellen, zodat het niet tot een aanvraag komt". Bur gemeester Glijnis vond dit een in correcte houding. 08 DE ECHTE BAKKER. fTT K

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1