Trias Pupillen C kampioen Sport en Spet Sport en spet agenda Vereoigtn$satenws ■/Sr Verenigingsagenda Beurs voor kinderkleding •jC het uv Zaterdag werden de meisjes pupillen C van Trias in Purmerend kampioen van district West 1. Melissa Nuhaan verbeterde daarbij de clubrecords 40 meter (6.9 sec) en verspringen (3.18 m). Patricia Knaap sprong 3.14 m ver. Op de foto de hele ploeg met trainsters Linda en Inge Wijker. TENNISVERENIGING VENNEWATER z.v.v. L Bf 'U Sociëteit Alleenstaanden Heiloo UITKIJKPOST 1 OKTOBER 1986 TK AS-KAMPIOENEN BEKEND! Het afgelopen weekeinde hield de A.V. Trias haar jaarlijkse clubkampioen schappen als afsluiting van het zomer seizoen. Mede door de uitstekende wi ersomstandigheden was de opkomst in de meeste groepen zeer goed en werd er fel om de ereplaatsen gestreden in de diverse meerkampen. Dat leverde enke le >rima prestaties op. Zo wierp Wilbert burgering de speer bij de heren maar liefst 49.38 m ver en liep Nico Ruiter de 1500 m als afsluiting van de tienkamp in 4.10.8 min! Bij het hoogspringen jongens B kwam kampioen Remco Vos over 1.85 m en op hetzelfde nummer bij de jongens C sprong Maurice Glorie 1.65 m. Ruby Halfschepel won bij de meisjes D in een record puntentotaal vóór Petra Nierop Groot die de 600 m won in 1.48.4 min en het speerwerpen met een prima 28.00 m. Hélène Domper werd winnares bij de meisjes C met o.a. een goede 13.3 sec. over 80 m horden. Hester Zwart sprong in deze groep 1.50 m hoog. Ti- no Zijl werd onbedreigd winnaar bij de ongens pupillen B met 6.9 sec op de 40 m en 41,5 m bij het balwerpen. De kampioenen in de diverse catego rieën waren: Meisjes pup. C: Melissa Nuhaan; meis jes pup. B: Janneke Hulshof; meisjes pup. A: Yvonne Nijmeijer; meisjes jun. D: Ruby Halfschepel; meisjes jun. C: Héléne Domper; meisjes jun. B: Masja Nierop Groot; meisjes jun. A: Carolien Ackerman; dames: Hannie Barnhoorn; dames vet.: Maja Boekei; Jongens pup. C: Dennis Boeters; jon gens pup. B: Timo Zijl; jongens pup. A: Pieter Westers; jongens jun. D: Emir Ertas; jongens jun. C: Maurice Glorie; jongens jun. B: Remco Vos; jongens jun. A: Frits van Varik; heren: Mare Kok; heren vet.: Martijn Zijl. DAMESBRIDGE SANS ATOUT Uitslag woensdag 24 september A 1. Toby-Toby 59Vi\ 2. de Waal - Bak ker 56/2'; 1. Grootes - Dekker 54, 2. Middelbeek - Daudey 52/2. B 1Rootjes - Weisenborn 60, 2. Kuiper - Haan 54; 1Cornelisse - Boom (55) 61'/2, 2. Löhr - van der Velden 51. C 1. Tuinstra - Tuinstra 57 V2, 2. de Ja ger - de Wilde 56, 1. Lambalk - Bonfré- re (55) 61 Vi, 2. Harreveld - Roest 53/2. D 1. Weehuizen - Hart 58/2, 2. van Aalst - van der Linden 54/2, 1. van Aken - Zuidema 55, 2. Mooij - van Gans 54/2. BROER ÉN ZUS IN DISTRICTS- TENNISPLOEG In het weekend van zaterdag en zon dag 5 oktober vindt op het tennispark van TV Heerhugowaard een inter- districtsontmoeting plaats tussen 5 districten. Hier zullen de beste jeugd speler en -speelsters in verschillende leeftijdscategorieën tegen elkaar uitkomen om uiteindelijk te kijken welk district op dit moment de beste tennis- jeugd heeft. Twee dorpsgenoten, Jascha de Goede en zijn jongere zusje Marcia, zijn in deze districtsploeg opg^noipen. Jascha vertegenwoordigt het dis trict in de leeftijdsgroep van jongens t/m 12 jaar en Marcia de meisjes t/m 10 jaar. Beide kinderen, die de bondstraining volgen in Heemskerk, zijn lid van TV Het Vennewater. Op beide dagen wordt van 's morgens 8.00 uur tot 's avonds 18.00 uur ge tennist. HANDSOME EIGHT Zondag 21 sept, is de laatste onderlin ge wedstrijd gehouden, meetellende voor het clubkampioenschap, op het terrein aan de Venne waters weg. Hoewel dit het einde van het seizoen betekende, hebben de combinaties toch hun beste beentjes voorgezet. Zo zagen we bij de dressuur klasse B, in rijbaan 1, Simone de Kruyk eerste worden, Leanne Slin gerland werd 2e, Sandra Schroder derde en Soraya Wiersma 4e; In rijbaan 2: le werd Loes van Hou welingen, 2e Annet te Grevelt, de 3e plaats was voor Renske Over en de 4e voor Odette Schipper. Rijbaan 3, op de eerste plaats eindigde Natasja Rietmeyer, de 2e Isabelle Schuurman, 3e Nanette Spanjaart en de 4e voor Angelique Apeldoorn. Rijbaan 4, op de eerste plaats eindigde Sarina van der Molen en de tweede Susan Rohncke. Dan het springen. Bij de aspiranten ein digde op de le plaats Madeion Roose boom, 2e Loes van Houwelingen, 3e In ge Andersson en de vierde plaats was voor Kirsten Bakker. Bij het B, L, M en Z springen (in handi cap) werd Angelique Apeldoorn num mer i, Mare Hoebe nummer 2, Simone de Kruyk nummer 3, Anneriet Dekker nummer 4, Odette Schipper nummer 5 en N nette Spanjaart eindigde als num mer 6. Nu volgen de uitslagen van het spel: De le plaats was voor Angelique Apel doorn, 2e Judith Slingerland, 3e Brigit te van der Molen, 4e Odette Schipper, 5e Anneriet Dekker, 6e Anita Diephuis, 7e Nanette Spanjaart, 8e Madeion Roo- eboom, 9e Anette Grevelt, en de 10e plaats voor Linda Zeeman. Bij de recreatie ruiters is Anita Diephuis Jressuurkampioen geworden. Bij de we.dstnjd ruiters werd dit Natasja Riet meyer en bij het springen werd de eerste plaats gedeeld door Angelique Apel doorn en Nanette Spanjaart. Bij het spel is Brigitte van der Molen de kampi oene '86 geworden. Dan is de algemeen kam ioen bij de recreatie ruiters gewor den Anita Diephuis en Anette Grevelt werd algemeen kampioen bij de wed strijd ruiters. Het wedstrijd seizoen 1986 is dus nu ten einde. We gaan op de zondagmorgen weer flink aan het oefe nen en dan hopen we dat 1987 weer net zo goed wordt als dit jaar en mogelijk nóg beter. ZO SCHAAKTE OPPOSITIE De vierde ronde van de interne competi tie bij schaakvereniging Oppositie uit Heiloo gold min of meer als generale re petitie voor de deze week te spelen bondswedstrijden. Zowel het eerste als het tweede team moeten dan aantreden: het tweede speelt uit en het eerste thuis. Nieuwkomers doen het nog steeds erg goed. Folkertsma staat op de tweede plaats in de A-poule en is nog steeds on geslagen. Evenals Plas, die vierde staat in de B-groep. Zeeman en Heeringa zijn na een slechte start, beide twee ver- liespartijen, terug naar boven. Heeringa verschalkte zijn opponent in tien zetten. Zeeman had bijna een hele avond nodig voor de winst. Uitslagen van ronde 4: P. Folkertsma - K. Jongkind rem., K. Jongkind - J. Wagenaar 0 - 1, J. Wage naar - H. Reyersen v. Buuren rem., L. Landzaat - W. Ligthart afg., J. Alle man - L. v. Hoek 0 - 1, H. Kracht - G. Hafkamp 0 - 1, H. Maas - W. Bos 1 - 0, J. de Jong - P. Avis 1 - 0, G. Heerin ga - P. v.d. Werff 1 - 0, H. Niehaus - G. Zeeman 0 - 1, J. Ebregt - D. de Jager rem., J. de Vries - J. v.d. Bogaerde 0 - 1, C. Brink - H. Horninge 1 - 0, W. v. Bakel - F. Beyers 1 - 0, I. XDudeboon - P. Ooyevaar 0-1, Kooy - J. Vegter rem., L. Obdam - O. Koenders 0-1. Handsome Eight Casino Bergen heeft in zijn derde competitiewedstrijd voor de hoofdklasse zaalvoetbal, tegen MCA in Limmen, een punt moeten afstaan. Het werd 4-4, nadat de blauwwitten met 4-2 hadden voorgestaan. De vele kijkers konden genieten van een werkelijk meeslepend duel tussen twee technisch uitstekende ploegen vol aanvalsdrift. Handsome Eight had de spectaculaire strijd in zijn voordeel kunnen beslissen, indien het bij de stand 2-4 enkele fraaie kansen had benut. Nu kwam het be weeglijke MCA in de slotfase terug tot 3-4 en sleepte zelfs nog een gelijkspel uit het vuur. Ruud Donker maakte voor de thuisclub alle doelpunten. Bij de Casino-zebra's was Wim Buurmeester topscorer met drie treffers. De oude supporter van Handsome Eight: ,,Was de uitslag maar net zo mooi geweest als de wedstrijd...!" DIPLOMA'S ZWEMBAD LOOS Zaterdag 27 september was het weer feest bij zwembad Loos. 49 Kandidaten zwommen af voor de diploma's A en B, 6 voor het le brevet Kadetzwemmen en 7 voor het brevet overlevingszwemmen zilver. De heer Augustijn, die het exa men afnam namens de Nationale Raad Zwemdiploma's, was zéér tevreden over de kwaliteit van het zwemmen en alle kandidaten waren dan ook geslaagd. De geslaagden zijn: Voor het A diplo ma: Otto van de Akker, Manon Baas, Hélène Bakker, Ivo Beers, Annemarie te Beest, Tim Bosch, Pim van de Broek, Jon ten Buurkes de Vries, Kirsten Duin dam, Erik Duijn, Karian van Gulick, Michel Hink, Rienke Hoetjes, Pascal Holla, Coen Hoogland, Rens Jurna, Jefferij Kaay, Linda v.d. Molen, Jordi Oosterwijk, Dennis Pater, Ingrid Petram, Martijn Pronk, Jort Scharrin- ga, Monique SmiV Edwin Speets, Jasper Tesselaar, Marlijn Vleeming, Miriam Wamelink. Voor het B diploma: Judith Blokker, Ramon Borgers, Dorien van Doorn, Tessa Droge, Kathy Harris, Dennis Kaandorp, Esther Kaandorp, Tessa Kaandorp, Marcel Klaase, Mireille le Febre, Mariana Melis, Linda van de Veer, Nadienne Veltens, Tessa van de Voet, Koen Vreeker, Hans van de Werf, Myrthe Wijnkoop, de heei^ J.jk^Jong, de heer K. de Jong, mevr. C.C. Dekker- de Jong, mevr. M.C. Veldman-Dekker. Voor Kadetzwemmen: Karlijn Sengers, Ellen van de Cingel, Maria Noé, Mar jan de Graaf, Joshua Hörchner, Rik Zeeman. Overlevingszwemmen Zilver: Iwan Rajk, Ingrid Kuijper, Brenda van de Wal, Bas Nolta, Dagmar Boelhouwer, Bastiaan de Bree, Reinier Sepers. 1"7 HEILOOER BRIDGECLUB V Dinsdag 23 september A 1. mw. Admiraal - hr. Vendel 65,00, 2. mw. Ritchie - hr. Gorse 62,50, B 1. mw. Hoff- hr. Tamminga 56,25, 2. fm. v. Loon 52,50. B 1hr Bruin - mw. Geels 60,85, ds. v.d. Mark - Ribberink 54,15, B 1. ds. Bijle- veld - Eichelsheim (-1%), 66,65, 2. ds. Hardeveld - v. Ravenzwaay 52,10. Donderdag 25 september A 1. hr. Knegt - v.d. Poel 65,00, 2. fm. Janssen 52,10, A. 1. ds. Couzijn - Plas 62,50, 2. hr. Bennink - Gorse 54,15. B 1. mw. Stark - hr. v.d. Vlies 60,85, 2. mw. Bakker - hr. Tamminga 54,15. B 1. hr. Dijkstra - Koot 58,75, 2. ds. Hop man - Klerk 55,85, C 1. ds. Kromhout - Roos 58,00, 2. hr. Couzijn - Plas 56,50, C 1. ds. Jonker - Vogel 62,50, 2. mw. Baar - hr. Lange 57,00, D 1. ds. v.d. Dool - Neyens 65,00, 2. fam. Al berts 59, 50, D 1. hr. Huiberts - mw. v.d. Velden 58,50 (55), 2. fm. Leek 55,00. Afzeggen: dinsdag mv. Admiraal, tel. 335718, donderdag hr. Löhr 330052. ZWEMSTARTGEMEENSCHAP HEILOO-AQUAFIT COMBINATIE Zondag 21 september werd de eerste wedstrijd van dit seizoen gezwommen. Deelnemende verenigingen waren D.A.W./V.V.C. uit Alkmaar, Water land uit Monnickendam en ED-VO uit Edam-Volendam. Deze wedstrijd was een goede testcase voor de aanvang van de competitie over de kwaliteit van de zwemploeg. Gelet op de geleverde prestaties moet de ploeg in staat worden geacht zich in de derde divisie van de jeugdcompetitie en in de c-afdeling van de verenigingscompetitie te handhaven. Zondag wordt de eerste jeugdcompetitie wedstrijd gezwommen en 5 oktober is de eerste verenigingscompetitie wed strijd gepland. Zondag werden 2 clubre cordtijden verbeterd. Erwin Kijzers zwom op de 50 meter schoolslag jon gens 15 jaar een tijd van 0.37.7 en Pa trick Kingma zwom op de 400 meter vrije slag jongens 15 jaar een tijd van 4.47.0. Verder werden 19 persoonlijke tijden verbeterd. Eerste plaatsen werden behaald door Sietske Spil op de 200 meter rugslag meisjes onder 16 jaar in een tijd van 2.45.4 en op de 100 meter rugslag in een tijd van 1.21.7. Marcel Noordman be haalde een eerste plaats op de 200 meter rugslag heren in een tijd van 2.23.8. De heren estafetteploeg behaalde op de 4x 100 meter vrije slag een eerste plaats in een tijd van 4.04.5. De ploeg werd ge vormd door Marcel Noordman, Jos Brugman, Marcel van Amstel en Pa trick Kingma. KLEIDUIVEN SCHIETEN Zaterdag 20 september, is er een wedstrijd kleiduiven schieten gehouden, op een prachtig veld, aan de Nijenbur- gerweg. Het parcour bestond uit vijf af gaande duiven, vijf dwapsen van rechts, vijf dwarsen van links, vier hoog over midden en drie doubletten. Er werd geschoten in een A en een B ploeg. Na afloop zijn de prijzen, onder het genot van een pilsje in de Oud Inn, uitgereikt. De eerste prijs ging A ging naar P. van Opzeeland met 23 treffers, tweede werd P. Otto met 22, en derde werd P. Bakker met 21. De eerste prijs B ging naar R. Zwart met 17, tweede werd, na barrage, D. Woudsma met 17 en derde M. v.d. En gel met 15. Er waren 28 schutters van de partij. De organisatie was in handen van Piet Ot to's gun store, die door alle positieve en sportieve verhalen niets anders kon doen dan de toezegging om het volgend jaar weer zo'n wedstrijd te houden. BC - OKK Voor J. Seignette en B. Morsch deze avond winst in beide partijen en dat be tekende voor B. Morsch een tweede plaats. Voor R. v.d. Gulik en N. Bijvoet is de start nog wat moeilijk maar gezien hun spel zal de eerste winstpartij niet lang op zich laten wachten. De uitslagen zijn: B. Morsch - P. Kaandorp 3 - 0, L. v. Schooten - T. Oosterwijk 3 - 0, H. Seignette - N. Bijvoet 3 - 0, P. Leering - G. Snel 3 - 0, A. Hoogeland - Th. d. Waard 3 - 0, J. Seignette - W. Groot 3 - 1, C. v. Dooren - W. Hink 2 - 0, J. Seignette - Th. Molenaar 2 - 0, D. Nan- ne - R. v.d. Gulik 2 - 0, G. v. Schooten - M. v. Zaal 0 - 3, P. Bolten - D. Pep ping 1 - 3, J. Wiebering - B. Morsch 1 - 3, J. Komen - J. Wiebering 1 - 3. EAST UNITED NIET HAPPIJ Zondag 21 sept. traden we aan tegen een formatie Happy People genaamd. Een op het eerste gezicht vreemde naam voor een zaalvoetbalteam maar naar mate de wedstrijd vorderde werd het ons echter snel duidelijk. Vooral het ,,happij" bleek zeer treffend gekozen. De wedstrijd startte aanvankelijk zeer •rommelig door een bordje met de tekst zwarte zolen niet toegestaan", die de halve selectie van onze tegenstander buiten het veld hield. Helaas werd spoe dig een oplossing gevonden door com petitie-lijder* Janus Huibrechts, waar door de wedstrijd alsnog doorgang kon vinden. Over de wedstrijd zelf was weinig inte ressants te melden, hoogstens misschien het feit dat onze tegenstanders ons her haaldelijk hun zwarte zolen lieten zien en wij er wenig anders dan ons eigen doel en een wanhopige keeper tegenover konden stellen. Het slechte resultaat was volgens onze coach te wijten aan de verouderings- kuur waar onze club al enige jaren met zelfde spelers mee bezig is. Volgende week zondag verouderen we verder te gen Groot Kamerverhuur, en wel om 20.00 uur in het materiaalhok van de Enterij. KLAVERJASCLUB EHK De uitslag van de eerste drive van maan dag 22 september is als volgt: 1. mw. Min mevr. Dekker 5154 pnt., 2. hr. Jonker - mej. Kareis 5113 pnt., 3. hr. Wassing - hr. Knegt 5064 pnt., 4. mw. Wassing - hr. Klaver 5022 pnt., 5. mw. v.d. Molen - mw. Folgers 4958 pnt., 6. fam. de Raa 4874 pnt., 7. mw. Visser - mw. VOndel 4848. De eerst volgende open drive houden wij weer op maandag 20 oktober. BC LA STRADA Uitslagen 25 september D. Nanne - K. Berger 2 - 0, P. Bijvoet - L. Hoetjes 0 - 2, N. Kabel - B. Bakker 2- 0, J. Bijvoet - A. v.d. Velden 2 - 0, A. Kabel - J. Hoetjes 0 - 2, K. Berger - J. Koedijk 0 - 2, R. Hoogeland - P. Bij voet 2-0, H. Smit - S. Houtzager 2 - 0, J. Bijvoet - A. Kabel 2 -0, P. Pilkes - H. Smit 0-2. HSV MOREEL WINNAAR Overduidelijk heeft HSV zondag revan che genomen op zichzelf. Na de onver klaarbare nederlaag tegen HRC trad dit elftal nu het veld in met de zekerheid dat zij nu het spel gingen bepalen. Vooral in de eerste helft werd WGW hiervan Jiet slachtoffer. Opvallend, want de rood-gelen plegen meestal pas in de tweede helft recht te zetten wat in de eerste helft verkeerd ging. WGW kon dan ook tot de rust geen antwoord vin den op dit veranderde spelinzicht van HSV en moest met een 0-2 achterstand de kleedkamers opzoeken. In de tweede helft trachtte WGW met geestdriftig aanvallen het tij te doen keren, maar HSV was op haar hoede. Met voor bei de elftallen nog één doelpunt in die tweede helft stond voor HSV de zege veilig. Na de 5-1 zege van W. Frisia op HRC zal de ontmoeting tussen HSV en West Frisia aanstaande zondag wel erg spannend worden. KUNSTSTOTEN IN HEILOO Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 okto ber wordt in de Biljartsociëteit Heiloo (boven de Grosmarkt aan de Wester- weg) een toernooi kunststoten georgani seerd. Voor belangstellenden een uitste kende gelegenheid om (nader) kennis te maken met deze spectaculaire tak van de biljartsport, die op het grote biljart wordt gespeeld. Er zijn tien deelnemers, die de 68 ver plichte figuren afwerken, welke ook op wereldkampioenschappen gemaakt moeten worden. Scheidsrechter is de be kende Rotterdammer Jan Hofman. Voor toeschouwers is de zaal gratis toe gankelijk. De speeltijden zijn op vrijdag van 19.00-24.00 uur, zaterdag van 13.00-21.00 uur en zondag van 13.00-17.00 uur. AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Woensdag 1 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 17.45-23.00 Donderdag 2 oktober Instuif ouderen 14.00-16.00 Zaalvoetbal KNVB 18.45-23.00 Vrijdag 3 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 16.45-23.00 Zaterdag 4 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 9.00-19.00 Zondag 5 oktober Volleybal Effect 10.00-14.00 Maandag 6 oktober Volleybal Effect 17.30-23.00 Dinsdag 7 oktober Volleybal NeVoBo 18.30-23.00 Woensdag 8 oktober Zaalvoetbal KNVB 17.45-23.00 TAFELTENNISVERENIGING ROZING T.T.V. Rozing beleefde een ongekend succesvol weekend. Na wat aanloop moeilijkheden in de eerste twee com petitie-ronden pakten in de derde ron de vier teams de volle winst. Van de drie thuisspelende teams boekten het eerste pupillenteam en het tweede juniorenteam beide een 10-0 over winning. Door dit resultaat nestelde Rozing 2 zich aan de kop van haar klasse. Rozing 3 ondervond meer te genstand maar wist Spoetnik tenslotte toch met 6-4 terug te wijzen. Rozing 4 deed goede zaken in Callantsoog, alwaar de plaatselijke favorieten niet bestand bleken tegen de effect volle ballen van dit team, einduit slag 3-7. BILJARTCLUB O.K.K. Geheel uitgerust van een verdiende va kantie pakt D. Pepping in twee prima gespeelde wedstijden de volle winst. Ook voor P. Bolten en A. Hoogeland was het een geslaagde avond want ook zij pakten de punten na een moeilijke seizoenstart. De eerste remise zonder bonuspunten was voor de partij D. Nanne en N. Bijvoet, met bonus was de partij iets korter geweest. De uitslagen van 16 september zijn: L. v. Schooten - C. v. Dooren 3-0, P. Leering - T. Oosterwijk 3-0, P. Bolten - W. Beets 3-0, H. Seignette - W. Groot 3-0, A. Hoogeland - N. Bijvoet 2-0, Th. Mole naar - M. v. Zaal 2-0, W. Hink - R. v.d. Gulik 2-0, D. Nanne - N. Bijvoet 1-1, Th. d. Waard - D. Pepping 0-3, D. Nan ne - J. Komen 0-3, G. v. Schooten - D. Pepping 0-3, G. v. Schooten - G. Snel 0-3. TENNISKAMPIOENSCHAP VAN HEILOO Onder fraaie weersomstandigheden is op zaterdag en zondag tussen de drie Heilooër tennisverenigingen om het kampioenschap van Heiloo ge streden. De drie verenigingen, met globaal zo'n 2200 leden de meest beoefende sport in de gemeente, ge ven hiermee blijk van een goede on derlinge verstandhouding. De wed strijden werden gespeeld op het ten- niscomplex van H.S.V. De sportie ve strijd ging niet alleen tussen de clubkampioenen bij de senioren in de verschillende categorieën, doch ook tussen de jeugdkampioenen jon gens en meisjes in een drietal leef tijdsgroepen. Op het zonovergoten tennispark viel voor de vele belangstellenden te genieten van een aantal spannende wedstrijden. De goedlachse clubkam pioen van Vennewater, Ruud van Toornburg, wist in het heren-enkel spel B. Elsman (Heiloo) en Peter Keeman (H.S.V.) te verslaan, zodat hij zich voor één jaar de sterkste club speler van Heiloo mag noemen. Om ongeveer 17.30 uur had de prijs uitreiking plaats, waarbij de voorzitter van H.S.V., P. de Lange, het team van Heiloo kon feliciteren met het behaalde kampioenschap. Met in to taal 14 overwinningen lieten zij Vennewater (11 overwinningen) achter zich. De kleinste van den drie verenigingen H.S.V. scoorde een totaal van 8 overwinningen, het geen een uitstekende prestatie kan worden genoemd. De vier jaar gele den door de toenmalige voorzitter van H.S.V., Cor Keeman, beschik baar gestelde wisselbokaal staat dus het komend jaar in het clubgebouw van Heiloo aan de Dors. ZO SCHAAKTE OPPOSITIE De derde ronde van de schaakcompeti tie bracht zoals gebruikelijk een aantal zeer fraaie partijen. Maar liefst drie partijen kwamen niet tot een uitslag. Deze zullen bij gelegenheid of op een speciale avond uitgespeeld worden. Nie haus was goed op dreef tegen Heeringa en speelde vanuit de opening een ge wonnen spel. Met een kwaliteit en twee pionnen voor, maar iets te onzorgvuldig spel brachten de winst opeens naar de andere kant. Uitslagen van ronde 3: K. Jongkind-J. Wagenaar, afg.; W. Ligthart-P. Folkertsma, 0-1; M. van Bentum-W. Ligthart, 0-1; H. Reyersen v. Buuren-M. van Bentum, 1-0; L. Landzaat-W. Bos, 1-0; L. van Hoek-H. Kracht, rem.; G. Hafkamp-H. Maas, afg.; P. v.d. Werff-J. Alleman, 0-1; H. Niehaus-G. Heeringa, 0-1; P. Manni-J. de Jong, 0-1; G. Zeeman-R. Sauer, 1-0; J. Ebregt-J. Plas, afg.; D. de Jager-J. de Vries, 1-0; H. Horninge-J. v.d. Bo gaerde, 0-1; I. Oudeboon-C. Brink, 0-1; P. Ooyevaar-L. Obdam, 1-0; J. Vegter- O. Koenders, 0-1. PUBLIEK EN EAST UNITED WINNAAR Zonder onze trouwe supportersschare, die door de burgemeester van Limmen de toegang tot zijn gemeente was ont zegd vanwege het herhaaldelijk ver bouwen van de lokale sporthal en zon der onze stofzuiger Michiel van Beijs- terveldt die zijn sociale contacten el ders fiet prevaleren boven een verdere carriere bij East United, begonnen we zonder wissels aan dit beladen doel. Hoe smal de East United-selectie was bleek wel uit het feit dat de aan bronchitus lijdende spits Ronald Koorn van zijn bed werd gelicht om vervolgens met 2 zuurstofflessen op zijn rug de vacante spitsplaats in te nemen. Hij speelde overigens een uitmuntende, partij wat waarschijnlijk hoofdzakelijk te wijten is aan het feit dat hij door het voortdurend pro duceren van een piepend geluid, blindelings door zijn medespelers werd gevonden. Daar keeper Zijp door een verkeerde inhaalmanoevre op de Kennemerstraatweg pas laat in de 2e helft arriveerde stonden we hopeloos met 6-3 achter. Een alles of niets offensief in de slotfase bracht een schitterende 7-6 zege op het scorebord. Door het wegvallen van de bovenge noemde Michiel waren we genood zaakt een andere balvirtuoos aan te trekken. Met ingang van volgende week als we om 18.40 uur voor de Manos-trofee tegen Slow-motion gaan strijden, zal Marcel Ariëns trachten ons, de schitterende acties van Michiel doen te vergeten. Michiel bedankt voor je inbreng de afgelopen vier jaar en we hopen dat East United een goede leerschool voor je geweest is. Je bent tenslotte bij ons groot geworden. ZWEMSTARTGEMEENSCHAP HEILOO-AQUAFIT-COMBINATIE De eerste jeugdzwemcompetitiewed- strijd werd zondag verzwommen in de Watering in Wormerveer tegen de Ham. 4 Clubrecordtijden werden ver beterd en 43 persoonlijke tijden. Op de 200 meter rugslag jongens 15 jaar scherpte Patrick Kingma de record tijd aan in 2.33.7. Joanne de Hoop deed hetzelfde op de 200 meter vrije slag meisjes 14 jaar en zwom 2.22.0. De jongere garde komt er ook aan. Clubrecordtijden werden verbeterd door Terry Hout jongens 9 jaar op de 100 meter vrije slag. De record tijd «taande op de naam van neef Er- win Kijzers werd door hem verbe terd tot 1.28.5 Ditzelfde presteerde hij ook bij de 100 meter wisselslag. Nieuwe clubrecordtijd 1.41.5. Eerste plaatsen waren er voor Anne marie Hop op de 100 meter vrije slag meisjes onder 10 jaar in een tijd van 1.36.3 en op de 100 meter wisselslag in een tijd van 1.47.8. Marcel Noordman werd eerste bij de Heren op de 100 meter vrije slag in een tijd van 56.5. Vennetien-Uit-toernooi Zondag 5 oktober: een gezelligheidstoernooi voor junioren en senioren bij tennis vereniging Het Vennewater, aanvang 11.30 uur. Na afloop is er een borreluurtje met muzikale omlijsting. Dit toernooi is de laatste activiteit in het lustrumjaar. HSV (voetbal) Vrijdag 3 oktober: zaalvoetbal HSV 1 in sporthal Het Vennewater, aanvang 21.15 uur. Zondag 5 oktober: HSV 1 - West Frisia 1 (14.00 uur) en HSV 2 - WFC 3 (11.00 uur). Beide wedstrijden op het complex aan de Bayershoffweg. Woensdag 8 oktober: zaalvoetbal HSV 2 in sporthal Het Vennewater, aanvang 19.25 uur. De sjoelavond op 1 september jl. werd druk bezocht. Zoals ook de opzet was, is het een gezellige ontspannen avond geworden. Een aantal deelnemers won nen weer wat leuke prijsjes. De creatieve avond op 15 september jl. was erg geslaagd. Onder deskundige lei ding van mevr. Nella van Os gingen alle deelnemers met een creatief werkstukje huiswaarts. WAT DOET DE UW IN HEILOO? De Unie van Vrijwilligers is in Heiloo een belangrijke schakel wat betreft de voorzieningen voor met name oudere dorpsgenoten. Een groep mensen, die hun vrije tijd geven voor allerlei nuttige en noodzakelijke activiteiten. Die acti viteiten zijn: - Tafeltje-dek-je: het dagelijks thuis be zorgen van warme maaltijden (zie ook elders in de Uitkijkpost); - Vriendschappelijk contact: regelmatig bezoek aan ouderen, zowel zelfstandig wonend als in tehuizen; - Ziekenhuisbegeleiding: per taxi naar o.a. arts, ziekenhuis, fysiotherapeut; - luisterend lezen: zij die moeilijk een boek kunnen hanteren de mogelijkheid bieden via de Nederlandse blindenbibli otheek ingesproken boeken en tijd schriften op cassette te ontvangen; - Gouwe Boom: onderling contact door middel van een soos; - Open tafel: mogelijkheid om gezamen lijk een warme maaltijd te gebruiken; - Gehandicaptenwerk: voor visueel gehandicapten. Voor inlichtingen over de activiteiten van de Unie van Vrijwilligers, bijvoor beeld om daarvan gebruik te maken dan wel om als vrijwilliger de UW te on dersteunen, kan men contact opnemen met de UW. Het kantoor is gevestigd in 't Trefpunt, Westerweg 294 te Hei loo, tel. 072-335296. De kantooruren zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00-14.00 uur. HEILOOER AMATEUR FOTOGRAFIECLUB (H.A.F.) Het nieuwe seizoen werd dinsdagavond 23 september in het Open Huis begon nen met een avond gewijd aan foto's en dia's van de afgelopen vakantieperiode. Er was een goede opkomst met daaron der enkele nieuwe gezichten. Uit de fo to's en dia's bleek, dat er in de vakantie door de leden veel gereisd en gefotogra feerd wordt. In een vakantie doen zich onderwerpen voor, die veelal een nieu we uitdaging voor een fotograaf vor men. Aan de hand van de meegebrachte foto's en dia's kregen de makers gele genheid ieder hun eigen vakantieverhaal te vertellen. De volgende clubavond op dinsdag 7 oktober zal besteed worden aan het bediscussieëren van meege brachte dia's. Ieder lid kan daartoe drie dia's meebrengen. KATHOLIEK VROUWENGILDE HEILOO Vrouw en werk Woensdag 17 september kwamen de le den van het Katholiek Vrouwengilde bijeen in het Trefpunt voor de eerste bijeenkomst van dit seizoen. Er werd begonnen met een liturgieviering waar bij het jaarthema van het gilde: vrouw en werk" centraal stond. Hierna volgde de jaarvergadering, met jaaroverzicht en financieel verslag, gecontroleerd door de dames Ooijevaar en Sprenke ling. L.g. doet dit het komende jaar sa men met mevrouw Bakker. Bij de bestuurswisseling trad mevrouw Beke af maar blijft het gilde vertegenwoordigen bij het gewest. Daarna werd het woord gegeven aan de heer Baantjer, ex rechercheur van bu reau Warmoestraat, alwaar de recher cheur vele jaren werkzaam was. Alle el lende van die tijd heeft heer Baantjer van zich afgeschreven in allerlei verha len en boekjes. Heel boeiend en grappig werden door hem nu vele voorvallen uit die tijd verteld. Men ging er vaak van uit dat men dieven met dieven vangt. Zo was Vidoc ooit een grote boef, maar la ter de beste politieman van Parijs. ,,Ik verbaas mij er steeds weer over dat er bij de misdaad zoveel intellegentie zit", aldus de heer Baantjer die op deze avond het moeilijke werk van de politie van bureau Warmoestraat, op een ge zellige wijze, wat meer bekendheid heeft gegeven. HEILOO Woensdag 15 oktober organiseert de Federatieve Vrouwenraad haar najaars- kinderkleding-beurs. Deze beurs wordt gehouden in de Kruiskerk, hoek Frede- rica's Hof-Kennemerstraatweg, tegen over de Rabobank te Heiloo. U bent dan in de gelegenheid kleding te brengen en te kopen voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Deze kleding moet goed draagbaar, schoon en heel zijn. Onder goed en nachtkleding wordt niet ingeno men. Ski-kleding is op deze beurs wel een veel gevraagd artikel. De kleding kan men alleen brengen op woensdag 15 oktober van negen uur tot half twaalf. Verkoop kleding van half twee tot half vijf. Afrekenen en eventu eel meenemen van niet verkochte kle ding 's avonds van zes tot half acht. Van de opbrengst van de goederen is 3A voor de inbrengsters der kleding en XA voor het werk van de Federatieve Vrou wenraad te Heiloo. Bustocht ANBO en KBO Donderdag 9 oktober is er een bustocht naar de Veluwe, welke is georganiseerd door de activiteitencommissie van de twee ouderenbonden KBO en ANBO. Voor opgave en/of inlichtingen: J.Hoetjes (338188) of C.A.van Dooren (334730). Confessioneel Gereformeerd Beraad Donderdag 2 oktober: bijeenkomst van het confessioneel gereformeerd beraad in de gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat. P.Dondorp uit IJmuiden zal spreken over de Openbaringen,. De toegang is vrij voor iedere belangstellende. In lichtingen: H.Maas, tel. 332795. Wijk vereniging Plan Oost Vrijdag 3 oktober: klaverjassen in 't Oosthonk, Laan van Zeeman 14a. Aanvang 20.00 uur. Entree voor leden twee en voor niet-leden drie gulden. Ned. Vereniging van Huisvrouwen Heiloo Dinsdag 7 oktober: lezing 'geld beleggen' door mw. S.Vervuurt in het Open Huis, aanvang 9.45 uur. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Heiloo Dinsdag 7 oktober: ochtendbijeenkomst in het Open Huis. Mw. Quak, schoon heidsspecialiste, vertelt over huidverzorging en geeft hiervan een demonstratie. Aanvang 9.45 uur. Aglow Vrouwen Dinsdag 7 oktober: maandelijkse bijeenkomst van de Aglow Vrouwen, een orga nisatie voor christenvrouwen uit alle kerken en kringen. Dieke Hemminga uit Amsterdam verzorgt een spreekbeurt. Toegang vrij. Inlichtingen: 072-115155 of 02209-1859. Heilooër Amateur Fotografen Dinsdag 7 oktober: clubavond, waarop zelf meegebrachte dia's beoordeeld zullen worden. Plaats Open Huis, aanvang 20.00 uur. WAO-AAW Belangenvereniging Heiloo Donderdagmorgen: Engelse les in drie groepen, tussen 9.00-12.00 uur. Pastoor van Muijenweg 14. Kosten 9 gulden per maand. Dinsdagmorgen: tekenen en schilderen, tevens handwerken en eigen kleding ma ken,. Kosten 9 gulden per maand. Tevens bridgen of klaverjassen leren. Aan een grimeercursus wordt gewerkt. Op gave/inlichtingen: 331840 of maandag van 9.00-12.00 uur in 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 6 oktober: dia-avond over Nieuw-Zeeland, verzorgd door het echtpaar De Vries uit Heiloo. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis, kosten drie gulden per persoon. Maandag 20 oktober: creatieve avond. Ditmaal wordt onder leiding van mw. G.Klaver een kaart geweven. De heren kunnen biljarten in de foyer. Plaats: Open Huis, aanvang 20.()0 uur. De kosten zijn drie gulden per persoon. Inlichtingen: tel. 332136 of 331097.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 10