f 81 P CöifiWeS maar zó hoeft u er niet bij te zitten, met Gerton en Johwin binnen uw bereik! Bi j Johwin wordt uw donzen f 0% jp dekbed weer bijgevuld vowltZd» win Bij Gerton worden uw overgordijnen tapijten-gordijnen en slaapkomfort GEMEENTE LIMMEN „MARGARETHA NET WINKELMEISJE Ml 500 gram Riblappen Parasolkorting Nu slechts SLAGERIJ W. KROM urn nr.30726 FA. BRINK Et DEKKER REPARATIES Service Center Technische Dienst must* 0M "foldouidc,, exclusieve mode nu ook in Alkmaar S3 NVQ6 BHHHJF fc Rijksweg 127 - Limmen, tel.: Gerton 02205-1602, Johwin 02205-3401 'Vrijdagkoopavond^ KAPSALON - SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISA GISTE *********MARIAN ROOS Damphegeestlaan 31, Limmen, 02205-1928 (behandeling uitsluitend op afspraak) KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Telefoon (02205) 1951 Nauwelaantje 1A, Limmen f Gevraagd: BAKKERIJ BAKKER Mini Vaque de ondersteuning van uw kapsel. Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 HONDEN TRIMSALON 5! Si o Y\r\ UNIEKIN NEDERLAND Bowling Heiloo telefoon 072-331992 Q Wij maken 0 kozijnen en ramen met 'ndeBouwttf BOUWBEDRIJF REPARATIE VAN ALLE 2 m 13 7s m RADIO-KTV en VIDEO Vüc3 door geheel N.-Hol|and 2 MAANDEN GARANTIE GERTON Uw garantie voor kwaliteit. Bij JOHWIN gaat een droomwens in vervulling. I maandag gesloten UITKIJKPOST 1 OKTOBER 1986 Vernieuwing en eerste afgifte rijbewijzen Door een wijziging van de Wegenverkeerswet zul len de gemeenten per 1 oktober 1986 bevoegd worden zelfstandig rijbewijzen af te geven en te vernieuwen. Gedurende de eerste negen maanden na het van kracht worden van deze nieuwe regeling levert dit echter geen tijdwinst op omdat de aanvragen dan nog ter advisering en inspectie moeten worden voorgelegd aan de provinciale griffie. EERSTE AFGIFTE U vervoegt zich bij de afdeling bevolking ter gemeentesecretarie. Tegen betaling van de ver schuldigde leges (ca. 22,50) ontvangt u een uit treksel uit het persoonsregister en een formulier "Eigen Verklaring". Nadat u een rij-examen met goed gevolg heeft af gelegd, meldt u zich weer bij het gemeentehuis met: - geneeskundige verklaring - verklaring van rijvaardigheid - twee recente, identieke, goed gelijkende pas foto's (niet recht van voren genomen) - geld 24,00). Ten gemeentehuize vult u een aanvraagformulier in, dat u vervolgens inlevert bij de afdeling bevol king. De complete aanvrage wordt door de gemeente naar de provincie gezonden. Na verloop van ca. twee weken kunt u het rijbewijs afhalen. VERVOLG-AFGIFTE (VERNIEUWING) U meldt zich bij de afdeling bevolking ter gemeen tesecretarie met: - uw oude rijbewijs - twee pasfoto's - geld 24,00). Voor het overige loopt de procedure als hiervoor omschreven onder Eerste Afgifte. N.B. Voor personen, die hetzij ouder zijn dan 70 jaar, hetzij daartoe medisch geïndiceerd zijn, kan een afwijkende regeling gelden. Zij worden verzocht van tevoren persoon lijk contact op te nemen met het gemeente huis. Dit geldt ook in geval van vermissing, categorie-uitbreiding en omwisseling van een onleesbaar, beschadigd of buitenlands rijbewijs. WAARSCHUWING Omdat de afgifte van rijbewijzen volgens het oude model en onder oude voorwaarden al per 1 sep tember jl. werd gestaakt, zal het per 1 oktober waarschijnlijk erg druk worden bij de gemeente. Wij verzoeken u derhalve om alleen dan vernieu wing aan te vragen, als uw oude rijbewijs is verlo pen of binnen enkele weken dreigt te verlopen. Als u nog enkele weken kunt wachten, dan ver dient het aanbeveling om dat ook te doen. Ver wacht mag worden, dat na 1 november de begin- drukte wat zal zijn geluwd. r Mini Vaque 47,50, Gezich tsbehandeling f37,50 Maandagmiddag en zaterdags gesloten. Dusseldorperweg 60, 1906 AL Limmen, tel. 02205-1336 Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen Bloemenhof 3 1906 XV Limmen, I (02205) 3189 KINDERPARTIJ? BOW LEN hoort er bij, bow- len-eten-drinken: 9,75 p.p. Bowling Heiloo, tel. 072-331992. Houttil 9 1811 JL Alkmaar 072 - 12 89 69 hi Q co O Vroeger kon je dat vaak horen: ,,AI dat telwerk na het scoren Dat hoort nu tot het verleden. Voor het eerst in Nederland wordt het rekenwerk vermeden: De computer toont de stand! De score-computer laat direct de stand zien! Ook voor onderhouds werkzaamheden TIMMERWERK CERTIFICAAT Kantooradres:. Laarmanstraat 6 Heiloo, telefoon 072-335072 Werkplaats: Westerweg 164, Heiloo Privé: A. S. Dekker, Past. van Muijenweg 11, Heiloo, tel. 072-335052 Voor al uw Quick service met 2 maanden grantie, ook voor detailhandel. Tevens plaatsing antenne-installaties. KWAKELKADE 6 A ALKMAAR 072-151611 DE WINTER NADERT. Zie op de afdeling textielvan JOHWIN DE NAJAARSKOLLEKTIE DEKBED OVERTREKKEN Zie op de afdeling gordijnen GERTON DE NAJAARSKOLLEKTIE OVERGORDIJNEN/VITRAGE Type: Karo-step (excl. dons) AR ATK °p maat 9emaakt. Geldt alleen voor overgordijnen langer dan 2 mtr. tapijten -gordi (v.a. f 19,50 p.mtr.) OH Lil LY

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 15