m Petitieberichten Kerkdiensten Medische Andere adressen Drie maanden feest bij drogisterij Zwetsloot EVENEMENTEN-AGENDA Hei foe—limmen— Castricum Nieuws vaar 0,plussers Voor élke dakklus: Koster Wilson pauselijk onderscheiden Expositie bij Silhouet Engelse gasten Geen Uitkijkpost ontvangen? valkering beveiliging Gevraagd: TANDARTSASSISTENTE schriftelijke sollicitaties naar: Van Catsstraat 4A, 1851 JH Heiloo. AUTORIJLES 40.- (60 minuten* PIET GELDERBLOM HEILOO Tel. 072-335683 Bovag-rijschool Bel 02518-59550 en KOBUS komt binnen één uur! mm KOORJUBILEA IN DE MOEDER GODSKERK ^(jpenbar^^ UITKIJKPOST 1 OKTOBER 1986 STICHTING \OiXJiMUZIHKSCHOOL HEILOO Morgen begint 't. Ieder, die zin heeft of nieuwsgierig is, kan komen en luisteren naar of meedoen met het Dagharmonie orkest. Wie kunnen daarin meespelen? Elke muzikant uit Heiloo of wijde om geving, die vrij is tussen 10 en 12 uur 's morgens en een instrument uit het harmonieorkest bespeelt is welkom. Ook als u niet eerder in zo'n ensemble hebt gespeeld. We gaan nooit marche ren, we doen niet mee aan concoursen. Na verloop van tijd, als we dat zelf wil len, zullen we wel eens aan een school- uitvoering medewerking verlenen. Het gezamenlijk musiceren staat voor op. Daarmee houden we ons donder dagmorgen bezig. Je hoeft je niet me teen op te geven. Een maandje op proef kan ook. Kom vrijblijvend langs, maarwel het instrument meenemen a.u.b. Om welke instrumenten gaat het? Piccolo, hobo, fagot, alle soorten klari netten, saxofoons, trompet, bugel, hoorns (in alle soorten), trombone, ba riton, slagwerk, contra-bas, bastuba. Er worden geen tests afgenomen, er is al tijd plaats voor u. Als uw instrument er niet bij staat, bel even naar de school (072-332460) of het er eventueel toch bij kan. Je weet 't nooit! Nu de kosten: 100,- per jaar en we re peteren elke donderdagmorgen in de pe riode oktober tot en met mei (uitgezon derd de muziekschool vakanties). Ook als u van te voren weet, dat u enkele uren zult moeten verzuimen - geen nood, u bent toch welkom. We starten morgen, donderdag 2 oktober om 10.00 uur. Tot ziens (zie advertentie elders in deze krant). vJi Bel 's donderdags: 072-330175 Het is alweer 30 jaar geleden dat de heer Zwetsloot zijn drogisterij begon. Een goede zet, want intussen is de zaak uit gegroeid tot een begrip in de regio. Met een drietal zaken, te weten in het Win kelcentrum Broekerveiling te Broek op Langedijk, in Heiloo en in Castricum, worden de klanten keer op keer verrast met scherpe aanbiedingen in een rijk ge varieerd assortiment. Daarnaast is het sukses mede te danken aan de vakkun dige medewerkers van Drogisterij Zwetsloot, met nooit aflatende ijver en vriendelijkheid staan zij de klanten te woord, hun advies wordt al dertig jaar op prijs gesteld. Het is nu maar liefst drie maanden feest bij deze drogisterijen. En dat zult u De versierselen opgespeld. behorend bij de pauselijke onderscheidingworden Op zondag 21 september kondigde Pastor Harte na de Hoogmis in de Moe der Godskerk aan, dat koster Wilson door Paus Johannes Paulus II was on derscheiden met de eremedaille Pro ec clesia et Pontifice. Deze is hem toegekend voor zijn grote verdienste voor de Bond van Kosters. Omdat de heer Wilson tijdens de jaar vergadering van de kosterbond met va kantie was, kon Pastor Harte nu op ver trouwd grondgebied de versierselen opspelden en waren Mevr. Wilson en veel parochianen getuige van dit gebeu ren. Ook van de kostersbond was een afvaardiging aanwezig. Na een uit volle borst gezongen 'Tang zal hij leven" hebben veel kerkgangers hem geluk gewenst. Op vrijdag 3 oktober om 20.00 uur zal Rob Houdijk een expositie openen bij Silhouet binnenhuis architectuur, Stati onsweg 83, van Guda Nadine Slot- Paarlberg, bloemstillevens in aquarel en olieverf en Joukje Mabélis keramiek. Guda Slot is een naam die we in Heiloo regelmatig tegen komen, hetzij doordat Guda Slot zelf exposeert of, zoals laatst nog, met haar leerlingen. Zij geeft les in tekenen aan de Chr. Scholengemeen schap, ,,Jan Arentsz" in Alkmaar. Een geliefd onderwerp om te schilderen is bloemen, vaak in hele tere kleuren en in combinatie met glas, hierbij weet zij met grote precisie de lijsten te kiezen, het werk maakt daardoor éen uitermate verzorgde indruk. Joukje Mabélis laat keramiek zien, mooie soms grappige vormen. Zij noemt zichzelf 't liefst beeldhouwer en heeft les gehad van Karei Gomez en Ge rard van der Leede. Zelf heeft Joukje Mabélis nu ook een paar leerlingen, waar zij serieus mee aan het werk is. Rob Houdijk, zelf kunstschilder, zal met een passend woord de expositie van Guda Slot Paarlberg en Joukje Mabélis openen en Silhouet zal er weer voor zor gen dat zowel de schilderijen en het ke ramiek volledig tot hun recht komen. De openingstijden zijn op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Maandag gesloten. De expositie duurt tot 8 november. Zondag 5 oktober zal tijdens de hoog mis van 9.15 uur het feit herdacht wor den, dat de heren J. v. Diepen, P. v.d. Laan, A. Verberne en J. Verberne 25 jaar ,,kerk"koorzanger zijn. Drie van de jubilarissen zijn al 25 jaar lid van het Mater-Dei-koor (het herenkoor van de Moeder Godskerk). Onder leiding van dirigent J. Overtoom zullen het dames- en herenkoor met me dewerking van enkele solisten de ,,Mis- sa brevis" (zg. ,,Spatzenmesse") van Mozart zingen. Het herenkoor zingt bo vendien nog de wisselende gregoriaanse misgezangen. Het geheel wordt aan het orgel begeleid door de vaste organiste van het koor mevr. A. Buzing. Na de mis is er in de koffiekamer van de kerk gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. AGENDA OPEN HUIS Donderdag 2 oktober cnipgroep 1 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 20.00 - 23.00 20.00 - 22.00 20.00 - 22.00 Nivon, knipgroep 1 Yoga HOV operettever. rep. Nivon werken m. strp Sjoelclub Heiloo HBC bridged. HBC 20.00 - 23.00 20.00 - 23.00 Transcendente meditatie P,°™erdag.2 oktober: openbare lezing over transcendente meditatie, aanvang ld III1 uur in hot TM r» _i: _ia r o Inlichtingen: 333732. Belieslaan 14 te Heiloo. 14.00 uur, in het TM Centrum, Kinderboekenweek Tot en met 20 oktober: kinderboekenweek met onder andere een tentoonstelling van bekroonde boeken en de keuze van de kinderjury Noord-Holland in de open bare bibliotheek Het Malevoort. Priesterzaterdag Zaterdag 4 oktober: eerste zaterdag priesterzaterdag. Op kapel O.L. Vrouw ter Nood om 11.30 uur biechtgelegenheid en rozenkransgebed. 12.00 uur Heilige mis intentie voor priester- en kloosterroepingen. 14.15 uur lof 15 15 uur kruiswegoefening. Expositie in het Open Huis De gehele maand oktober is er in de foyer van het Open Huis een expositie van aquarellen van de hand van W.Smitt te zien. Men kan er terecht tijdens de ope ningsuren: zie elders in deze Uitkijkpost. Vrijdag 3 oktober Pl.landsvr. volksd. 9.00 - 10.30 SKWO 11.00-12.00 N.v.v.H., ds.br. 9.30 - 11.30 Pl.landsvr. volksd. 13.30 - 15.30 SKWO, yoga v. oud. 13.30 - 16.30 Begel.ork. v. NH. rep. 20.00 - 22.00 Nivon, geologie 20.00 - 22.00 Janet Hage, Jazzdance 19.00 - 21.00 Zaterdag 4 oktober Alkm. Big Band rep. 15.30 - 17.30 Zondag 5 oktober Gesloten Maandag 6 oktober N.v.v.H., gym N.v.v.H., zang Pridini volksd. Pl.landsvr., zang Yoga Sans atout, br. 10.30 13.30 16.00 13.30 13.30 20.00 11.30 15.30 18.00 15.30 15.30 23.00 Nivon, aquarellen beg. 3 20.00 - 22.00 Falkl.toneel, tep. 20.00 - 23.00 EHK, klaverjassen 20.00 - 22.00 Yoga 19.30-21.30 Dinsdag 7 oktober Doves, gym 9.00 - 12.00 N.v.v.H., droogbl. 2 9.30 - 11.30 N.v.v.H., bijeenkomst 9.30 - 11.30 Pl.landsvr., Lezing 9.30 - 11.30 Janet hage Cond.tr. 9.00 - 10.00 Nivon, knipcursus 2 13.30 - 15.30 Nieuw Leven, zangver.rep.20.00 - 22.00 Oppositie schaken sr. 20.00 - 23.00 HBC, br. cl. 20.00 - 23.00 Oppositie schaken jr. sr. 19.00 - 23.00 HAF fotocl. Heiloo 20.15 - 22.15 Ver.v. volksh.v. spr.uur 19.30 - 22.30 Woensdag 8 oktober Doves, gym 10.30 - 11.30 Nivon tekenen 5 9.15-11.15 Sans atout ds.br. 13.00 - 16.00 Geschied, in vogelvl. 5 14.00 - 15.30 HBC br.cl. 20.00 - 23.00 Nivon Calligrafie beg. 3 20.00 - 22.00 Falkl., toneel rep. 20.00 - 23.00 Scheidegger comp.cur. 19.30-21.30 Rotaryclub 19.00 - 21.00 THEATER DE BEUN Zaterdag 4 oktober a.s. Hans Liberg met 20.15 uur. Berg-berg", aanvang Goed tehuis gezocht voor: Lapjes/schildpadpoes, een echte lieve poes voor een kattenliefhebber, Wi jaar; twee lapies/schildpadpoezen, erg mooi, lief voor hond en kinderen, andere katten geen, bezwaar, gest., U/2-2 jaar; blauw/crèmig poesje, heel pluizig, past zich heel makkelijk aan, lief voor ande re katten, 3 jaar; zwart poesje, kan bij andere poezen, gest., 12 jaar, grijze kater, 18 jaar, twee jonge dwergkonijntjes, 9 weken. Wie zou het leuk vinden om bij zich thuis een kooi met 1 a 2 kittens te ver zorgen? Voor informatie: 072-337853. ,,Goofy", beagle, 1 Vi jaar; ,,Pépé", bast. hond, zwart, 1 Vi jaar; Donna", bastaard, 3 kleuren, middel- Verdacht persoon In de nacht van 23 op 24 september zijn bij een controle twee mannen uit Alk maar aangehouden. In de auto bleek een pistool te liggen. Een van de aange houden mannen werd gezocht door de Alkmaarse politie. Illegale import Op 25 september werd een jongeman uit •Alkmaar aangehouden. De bromfiets van de jongeman werd uit het verkeer genomen. Na onderzoek bleek echter dat het hier geen brommer betrof, maar een motorfiets. Ook bleek dat het voer tuig illegaal geïmporteerd was en er dus geen invoerrechten en andere belastin gen over betaald zijn. De eigenaar loopt nu de kans dat hij een navordering krijgt van de belasting. Het voertuig is in beslag genomen. Brand Bij school de Zeskant is getracht een brandje te steken. Vier jongelui in de leeftijd van 14 en 15 jaar probeerden een aantal houten palen in brand te ste ken. Bij aankomst van de politie bleken de daders er vandoor te zijn. Zij hadden een blik met brandbare vloeistof achter gelaten. Op 28 september is op de A 9 een auto in brand geraakt. De inzittenden, een echtpaar met twee kinderen uit Bever wijk, wisten veilig uit de auto te komen. Diefstallen en inbraken Tussen 20 en 22 september is bij het gro te postkantoor nabij het station het geldkastje van de telefoon door onbe kende opengebroken. Een auto die op de parkeerplaats stond van het zwembad is opengebroken. Door de dader werd een portemonnee meegenomen met een inhoud van vijf endertig gulden. Bij een woning aan de Stationsweg is ook een auto opengebroken. Hier werd de autoradio meegenomen. In de nacht van 27 op 28 september is er ingebroken in twee kantines, die van de tennisver eniging Vennewater en van de 11 ey- vereniging de Terriërs. Er werd Êciu een snoepgoed vermist. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen te Heiloo, pe riode 22 tot 28 september. Goederen af halen op woensdag-en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur: 1 zilveren ketting, 1 bruin damesjack, 1 hangslot, drie zeer grote sleutelbossen, 1 meisjes- fiets, 1 grijze fietsentas met inhoud, 1 sleutel, 1 bril, 1 rood zakmes, 1 sleutel bos in zwarte hoes. Montage van sloten, grendels en elektronische alarminstallaties. Vraag vrijblijvend prijsopgave middenweg 44, 1906 AR Limmen, telefoon 02205-2377 groot, gest., teef, 2 jaar; ,,Jaflin", kruising Mechelse her der/boxer, reu, 3 jaar; Snuiter", bast. herder, zwart met wit te bef, reu, 4 jaar; Boomer", kruising Dalmatiër/Poin- ter, reu, 4 jaar; ,,Micha" en ,,Karie", zusjes, kruising collie/herder, gest., 4 jaar (samen te plaatsen); ,,Muffie", bast. herder, reu, AVi jaar; „Bas", bastaard, bruin met witte bef, middelgroot, gecastr., reu, 6 jaar; ,,Abby", bouvier, teef, gest., 8 jaar. Voor informatie: 02205-2256. Gevonden: Donker cyperse kater, gecastr., witte bef, 4 witte pootjes, halfwitte neus, Jan van Tooropweg, Bergen; Poes of kater, lichtrood, ca. 4 maan den, De Wieken, Limmen; Cypers rode kater, gecastr., 4 witte voetjes, wit befje, wit neusje, Ringweg, Heiloo; Lichtrode kat, ca. 5 maanden, Lage Weide, Limmen; Cyperse kater, gecastr., witte bef en witte pootjes, zwarte streep over rug (sinds 22 september), Laan van Zee man, Heiloo; Krielkuiken, zilverpel, Nieuwenhuy- senstraat, Limmen, tel. 02205-2256. Voor inlichtingen: 072-621195. Vermist: Witte Lapjespoes, aan onderkant wit, 1 oog bruin, 1 oog zwart, ca. 1 jaar, wordt al 4 weken vermist, Torenstraat, Egmond/Zee; Zwarte poes, gest., 3 jaar, 2-kleurige vlooienband, slank, Bosrank, Heiloo; Lichtrode kater, gecastr., brede staart, platachtige kop, mooi slank, 4 weken geleden ontsnapt bij praktijk Dierenarts Schaap (eigenaar kater woont Heeren- weg, Heiloo); Rode kater, gecastr., 1 jaar, vrij slank, Graaf Bernadottestr., Egmond/Zee; Wildkleurige kater, gecastr., ca. Wi jaar, korte staart, hoog op poten, slank, Smitstraat, Alkmaar; Rode kater, gecastr., witte bef, witte pootjes, ca. 2 jaar, roepnaam: ,,Pom- metje", Butterlaan, Heiloo; Witte Siamees, blauwe ogen, klein, roepnaam ,,Katja", Laan van Muijs, Heiloo. Voor inlichtingen: 072-621195. De prachtige Dierenbescherming- kalender 1987 is weer verkrijgbaar bij mevrouw van Beek, Slimpad 9, tel. 072-332759. Dierenbescherming Heiloo en omstreken: Tel. katten: Heiloo 072-337853, 072- 621195, Limmen 02205-2256, Akersloot 02513-10079. Tel. honden: Heiloo en Limmen 02205-2256, 072-333714, Akersloot 02513-10079. Tel. knaagdieren: Heiloo en Limmen 02205-2256, Akersloot 02513-10079. Tel. vogels: 02206-5312. Vorig jaar maakte een groep deelnemers aan de cursussen engels voor 55-plussers een trip naar Preston in Engeland. Het was voor de Heilooënaars behalve een kennismaking met de Engelse plaats ook een mooie gelegenheid om het ge leerde in de praktijk te brengen. De reis was uitermate succesvol en krijgt deze week min of meer een vervolg in eigen land. De gastgezinnen uit Preston brengen de ze week namelijk een tegenbezoek aan Heiloo en verblijven bij de mensen, met wie ze in de voorzomer hebben kennis gemaakt. Gistermiddag werden de En gelse gasten door het college van Burge meester en Wethouders in de raadszaal ontvangen. Dat gebeurde een kleine vijf uur nadat zij per bus in Heiloo waren gearriveerd. Tot en met zondag hebben de Heilooër gastheren en -dames een heel program ma voor hun bezoekers samengesteld. Vandaag werd bijvoorbeeld uitgebreid kennisgemaakt met Heiloo, onder ande re via wandelingen in het Heilooër Bos en Ter Coulster. Morgen gaat men op stap naar Amsterdam, waar museumbe- zoeken en een rondvaart op het pro gramma staan. Vrijdag, zaterdag en zondag blijft men dichter in de buurt van de logeerplaats en kan men het een en ander te weten komen over het 'traditionele' Neder land: Zaanse Schans, molens, dijken, en dergelijke. Maandag zit het tegenbe zoek er alweer op, dan vertrekken de Engelsen rond twee uur 's middags rich ting Rotterdam om vandaar de over steek naar hun vaderland te maken. Wij wensen de Engelsen en hun gastgezin nen een prettig verblijf in Heiloo toe. BRIDGEWEDSTRIJDEN EN BRIDGEN LEREN Elke maandag- en vrijdagmiddag worden in het ontmoetingscentrum van de Ouderenbonden in Heiloo bridgewedstrij den voor 50-plussers georganiseerd. Kunt u nog niet bridgen, dan bestaat de mogelijk heid om dit te leren. Zodra zich hiervoor voldoende deelnemers hebben opgegeven, zal de startda tum van de ongeveer 10 lessen wor den vastgesteld. Ook als u wel wat van bridgen weet, maar eerst uw ge heugen nog even wilt opfrissen, al vorens aan de wedstrijden te gaan meedoen, kunt u zich voor de lesbij- eenkomsten melden. Informatie over wedstrijden en lessen: tel. 331676 (v.d. Zijden). PRATEN OVER EUTHANASIE De KBO organiseert in samenwer king met de ANBO op donderdag 2 oktober om 14.00 uur een gespreks- middag over euthanasie. Een bij zonder moeilijk thema, maar wel erg actueel. Het is daarom verheu gend dat zij de juiste mensen heb ben gevonden die bereid zijn om met hen over dit onderwerp te spre ken, te weten: dominee Ouwendijk, pastor Walstra, dokter Janssen en mevrouw Brolsma. Zij allen zijn zeer met dit onderwerp begaan. De twee Ouderenbonden vertrouwen erop dat u deze middag zult vrij houden en naar het Trefpunt (via de ingang van Westerweg 294) zult ko men. Introducées zijn welkom. En tree 1,—. WELCOME TO OUR ENGLISH FRIENDS FROM PRESTON The English students of the St. Ou derenwerk Heiloo welcomed yester day their English friends with whom they stayed earlier this year in Preston, England. We all hope, they will enjoy their vi sit to 'beautifulP Heiloo as much as we did to proud Preston. If you want further information of our English conversation lessons, please phone St. Ouderenwerk Hei loo, 331297. INFORMATIEMARKT 55-PLUSSERS DRUK BEZOCHT Er werd vrijdagmiddag door de mannen van de W.S.W., Openbare Werken en Graag Gedaan nog hard gewerkt om het Trefpunt aan de Westerweg in orde te maken voor de Informatiemarkt. Zaterdag ble ken tot enige verwondering van sommigen en (toch wel wat) ge ruststelling van anderen de voorbe reidingen terecht te zijn getroffen: goed weer, een prima sfeer, veel pu bliek, kortom een fijn festijn. Zonder de vele andere vrijwilligers tekort te willen doen in onze dank voor hun werkzaamheden, zetten we de organisatoren van het eerste uur voor het slagen van deze markt dag nog even in het zonnetje: mevr. S. Zuiderduin en dhr. Schotten (Ouderen Overleggroep Heiloo); mevr. Zentveld (Ouderenbonden); mevr. Kuiper (St. Ouderenwerk Heiloo); dhr. H. Spaan (presenta tor#. merken aan de aanbiedingen en de gra tis kadootjes blijven drie maanden lang. Want: wanneer u voor tien gulden boodschappen doet bij Drogisterij Zwetsloot ontvangt u een gratis zegel, die u vervolgens op een spaarkaart plakt. Als de kaart vol is begint het feest pas goed. Tegen inlevering van de kaart kunt u een gratis Nina Ricci kado uitzoeken, en wel een Flacon Nina Ricci „L'Air du temps" Eau de toilette, of van hetzelfde merk een Eau de parfum, of een royaal stuk L'Air du temps zeep, eveneens van Nina Ricci. U doet er verstandig aan de aanbiedingen van Drogisterij Zwetsloot in de gaten te houden. In deze feestelij ke maanden zal het er bij Drogisterij Zwetsloot uitbundig toegaan. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 en 19.00 uur: ds. B.J. Kruit (ge- zinsdienst) in de Gereformeerde kerk. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. B.J. Kruit, gemeenschap pelijke gezinsdienst. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: ds. J.W. van de Gronden. Parochie-zondagsdienst Moeder Gods Parochie- Holleweg 111, tel. 072-331453. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. F. van de Wind uit Heiloo. Ned. Herv. Gemeente Egmonden 10.00 uur: Egmond aan de Hoef, voor ganger ds. N.K. Eiker bout. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: mw. C. Groot Korstanje. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. F. Knoppers. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. A.G. Hoekema. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 en 15.00 uur: ds. P.J.H. Krol. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Baptisten Gemeente Alkmaar Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur Hoogmis Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Evangelische Bijbelkring Eens in de veertien dagen, 02206-2380. tel. R.K. KERKDIENSTEN /Vlllibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vriidae 19.15 uur. O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan H.H.Missen: zaterdag 19.00 uur; zon dag 9.00 uur Juliana Zusters, 10.00 uur Hoogmis. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur, dónder- dagmorgen om 10.00 uur. Avondmis: eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur. Biechthoren: zaterdag in beide kapellen vanaf 16.00 uur Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) 4 en 5 oktober: dr. Gransbergen, Bree- delaan 59, Heiloo, tel. 072-330400. Weekenddienst Apotheek 3 tot 10 oktober: Apotheek Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, Heiloo, tel. 072-330200. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) 4 en 5 oktober: J.F.M. Bugter, tel 072-332873, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen 2 tot en met 8 oktober: E. Wiegering, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo 4 en 5 oktober: A.E.M. Mathlener, Rin- newaard 36, Alkmaar, tel. 072-610658. Mevr. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek E. Bakker, tel. 072-334694. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. de Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slinger, De Ho- ghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Diëtiste Simone Ouwendijk, Nic. Beetsweg 66, Heiloo. Tel. afspraken maken dag. van 18.00-19.00 uur: 072-336051 (b.g.g 330719). Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadviétf na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. KRUISVERENIGING "HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw, Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur. Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208-96203, te bereiken maandag, woensdag en vrijdag tussea 8.00-8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518-55495, t* bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tel. 072-330362, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tüssen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 •Heiloo, tel. 072-337119. KT DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn te berei ken op tel.nr. 072-331606 (Comman deurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11-12 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114; b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114; b.g.g. 072-334348. BOUW- EN HOUTBOND AFD. HEILOO Spreekuur iedere maandag van 20.00 tot 21.00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267. FIOM: BURO VOOR ALLEEN STAANDE OUDERS Van der Meijstraat 6 te Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar.maandag t/m vrij dag, tussen 9.00 en 17.00 uur. „OUDERS HELPEN OUDERS" Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden". Tel. 072-152244. Bereik baar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. VBOK Vereniging ter bescherming van het on geboren kind biedt hulp aan moeder en kind bij niet-gewenste zwangerschap, tel. 072-126360, 072-622095, 033-620244. STICHTING TELEFONISCHE HULPDIENST NOORD-HOLLAND Voor een gesprek van mens tot mens dag en nacht bereikbaar onder tel. nr.: 072-613614. "STICHTING OUDERENWERK HEILOO" Instelling voor gecoördineerd bejaar den werk. 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren: dagelijks van 9.00-10.30 uur. Voor: - bemiddeling huisvesting ouderen - meer bewegen voor ouderen - warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje. - auto-vervoer door vrijwilligers - individuele belangenbehartiging vormings- en ontspanningsaktiviteiten - graag gedaan. STICHTING OMBUDSTEAM HEILOO Voor schriftelijke vragen: Postbus 89, 1850 AB Heiloo, tel. bereikbaar van 10.00-22.00 u. op 072-332361 of 335710, spreekuur op vrijdag na telefonische af spraak van 19.30-20.00 uur in C.B.S. De Duif, Mariënstein 180, Heiloo. Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Kennemerstraatweg 382, 1851 BK te Heiloo, tel. 330057: Maandag 19.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 tVriidao 14.00-17.00 STICHTING WERKLOZEN- BELANGEN HEILOO E.O. Spreekuur: elke maandag, woensdag en vrijdag (10.00-11.30 uur) in het onder komen aan de Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo (voormalige Agnesschool). tel 07^) ^^7196 STICHTING ROLSTOELBUS HEILOO E.O. Secr.: tel. 335149. Afspraken vervoer, tel. 336570. De „Rolbus" is dagelijks 'beschikbaar. W oningbou wvereniging Sint Willibrordus De Kloosterhof 23, 1852 LA Heiloo, tel. 072-332872. Geopend op werkdagen van 8.30-11.30 uur. Spreekuur: le woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus*. STICHTING ONDERDAK ALKMAAR Koelmalaan 196, tel. 072-400234 Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS Kantooruren: maandag, woensdag en vrijdag (12.00-14.00 uur) per tel. 072- 335296. W AO-A A W-GROEP Activiteiten in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. Tevens spreekuur elke Imaandae 19.00-12 00 uurV OFFASDILINSI Tarieven: 2.50 per uur; na 23.00 uur ƒ3,--. Contactadressen (uitsluitend tele fonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): mevr. Meertens-Wiltens (072-116377) of mevr. van 't Veen-Paarlberg (072- 330127).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 2