Agenda Ak WINTERCOLLECTIE MONSIEUR UNIQUE Achttiende Antiekade in Alkmaarse veilinghal Buk 'Rock 'n Roll' Buk Wheels '86 Eenmalige uitkering '86 ^AUTOBEDRIJVEN Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen REGINA ALBRINK CONCERTEERT IN DE HERVORMDE KERK UITKIJKPOST 1 OKTOBER 1986 HEILOO Eén van de schitterende pullovers uit de Hauber-collectie. In de wintercollectie van Monsieur Uni que, aan de Heerenweg, is veel moois te zien. Vooral de afdeling bonneterie, ge breide vesten in geraffineerde kleur schakeringen, die tevens als jack gedra gen kunnen worden, licht in gewicht en lekker warm. De jacks daarentegen, zagen we o.a. met leer en suede, maar gebreide mou wen, wel gevoerd, maar geeft de drager een optimale vrijheid van beweging. De pullovers zijn al even mooi, sommige met ingebreide velours en gedurfde kleurencombinaties, maar ook wat voorzichtere kleuren en niet minder mooi. Hauber, maakt evenals voor de dames, voor de heren ook heel geraffineerde pullovers (zie foto). In de costuums en colberts vielen die van Windsor op, fij ne streepjes, maar ook ruiten, zelfs met de modetint paars er in verwerkt. Som mige modellen zijn oversized. Windsor heeft ook in de pantalons een grote keu ze, met ook weer het gedurfde dessin te genover het wat gematigder. Van Mon sieur Rodier ziet men bij Monsieur Uni que de hele sector. Mantels zijn van het mooie cashmir o.a. in zwart en camel heel modisch, maar erg stijlvol. Bij de overhemden van Sachs is bij elke kom- binatie een goed hemd te vinden, voeg daarbij een van de Italiaanse dassen in zuiver zijde en u bent het Heertje. De modebewuste man, die er graag goed uitziet, maar toch een beetje apart ge kleed wil gaan, zal bij Monsieur Unique een collectie naar zijn smaak aantreffen. Vrijdag 19 september werd het garagebedrijf Bronkhorst Autobedrijven in het Heilooër industrieterrein in Zuid-Oost feestelijk geopend. De beide eigenaars onttrokken zich een moment aan het feestgedruis om voor hun pand op de gevoelige plaat te worden vastgelegd. De presidente mevrouw J. C. Nieuwenhuis-Bieman kon een groot aantal leden begrqeten, op deze eerste avond van het nieuwe seizoen. Ze vroeg een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan twee overleden leden. Vervolgens werd er aandacht gevraagd voor de komende cursussen. Mevrouw R. Blokker-Sche- ringa sprak namens de reiskommissie en lichtte het één en ander toe. Hierna kreeg de heer ten Hoonte uit Alkmaar het woord, die ons iets zou vertellen over het andere Parijs". Deze keer niet zo zeer over het toerisme, maar de Cosmetica, wat doen ze (niet) voor je? Op de eerste avond van het nieuwe sei zoen, verwelkomde vicepresidente Kar- la Spits een flink aantal leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen. De aanwezigen waren gekomen voor een lezing over cosmetica, die ge geven werd door mw. A. Schoen, schei kundige. Omdat we met elkaar zo'n 1,7 miljard gulden per jaar hieraan uitgeven, heeft mw. Schoen onderzoek gedaan naar wat cosmetica o.a. doet voor huid en haar. Het verouderingsproces van de huid kan onmogelijk worden vertraagd. Goede voeding kan er voor zorgen dat de huid er gezond uitziet en met cremé kan men de huid wat soepeler maken, maar dit is helaas maar tijdelijk. Op heldere, aanschouwelijke wijze be reidde mw. Schoen een basiscremé van goede kwaliteit voor weinig geld. Met wat kleur- en geurstof kan men het pro- dukt wat duurder" doen lijken. Ook kwam de decoratieve cosmetica ter sprake (lippenstift en nagellak o.a.). Al le stiften die op de markt zijn, zijn abso luut veilig. Men moet iets kopen wat men lekker vindt. Gezien de vele vragen die na afloop wer den gesteld, bleek wel dat het bestuur er goed aan heeft gedaan om mw. Schoen een avond naar Heiloo te laten komen. Cusus weven Vaak ziet men tegenwoordig in openba- re gebouwen prachtige wandkleden hangen. Veelal worden voor deze wand kleden allerlei weeftechnieken, zoals band-, rond- en open weven gebruikt. Beginnende 28 oktober geven wij een cursus weven, waar u al deze technieken kunt leren. Mocht u zich in het komende wintersei zoen deze creatieve vaardigheden eigen willen maken dan kunt u zich wenden tot mevr. J. Bikker, tel. 331273. Tijdens de festiviteiten die in Alkmaar worden gehouden in het kader van de 8 Oktober viering, wordt ook dit jaar weer de grootste antiekbeurs van Noord-Holland - De Antiekade - gehou den in de Veilinghal te Alkmaar (In dustrieterrein ,,Overdie") en wel op 3, 4 en 5 oktober. De openingstijden zijn: vrijdag 3 oktober van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag en zondag 4 en 5 oktober van 11.00 tot 18.00 uur. Langzamerhand is deze antiekbeurs een begrip" geworden in Alkmaar en zeer wijde omgeving voor de antiek- en curi- osaliefhebber en/of verzamelaar. Het feit alleen al, dat deze beurs voor de achttiende maal georganiseerd wordt in een tijd waarin een antiekbeurs „niets nieuws" is, bewijst, dat de Antiekade duidelijk aan een behoefte voldoet. De organisatoren zijn dan ook zeer ver heugd dat ca. 50 antiquairs uit het hele land aanwezig zijn met een groots assor timent aan antiek en curiosa. De bezoe kers kunnen weer hun hart ophalen om al dit moois te bekijken. Een kleine op somming van hetgeen o.a. door de anti quairs wordt aangeboden. Meubelstands met antiek uit Holland, Engeland, Frankrijk, Spanje, de huidi ge Oostbloklanden, de vele kramen met gebruiks- en siervoorwerpen van aarde werk en porcelein, glas en kristal, zilve ren en gouden sieraden en gebruiks voorwerpen, lampen, perzische tapij ten, een klokkenstand met een enorme verscheidenheid, een aziatische kraam met o.a. brons en iVoor. Het Asser Munten Museum is ook aanwezig met een uitgebreide sortering van postzegels en munten. U kunt uw munten eveneens gratis bij hen laten taxeren. Wij verwachten dat al het voorgaande voldoende zal zijn weer veel „oude" en tevens veel nieuwe bezoekers op de Achttiende Antiekade Alkmaar te mo gen begroeten. Een schitterende olielampdie op de achttiende Antiekade te zien zal zijn. MITSUBISHI STUNT MET GRATIS MINI-VAKANTIES Iedereen die de komende weken een proefrit maakt bij de Mitsubishi-dealer Zentveldt van Galen, Kennemer- straiatweg 110, te Alkmaar, krijgt een gratis mini-vakantie (1, 2 of 3 nachten naar keuze) aangeboden. Men is slechts verplicht het ontbijt en diner in het door de proefrijder(ster) uitgekozen hotel te gebruiken. Verder zijn er géén kosten of verplichtingen verbonden aan de aktie. Uit 450 hotels in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Engeland en Ierland kan men na de proefrit zijn of haar keuze bepalen. De aktie bij alle Mitsubishi-dealers in ons land valt samen met de introduktie van de vernieuwde '87 modellen van Mitsubishi. De verhieuwingen en ver beteringen variëren van compleet nieu we motoren tot restyling en uitbreiding van het programma. In totaal zijn nu 59 uitvoeringen ver krijgbaar. Zo hebben Colt, Lancer en Lancer Wagon onder andere een nieuwe motor en versnellingsbak gekregen. Ook het uiterlijk en interieur is gewij zigd van deze modellen. Naast een be scheiden restyling en enkele technische vernieuwingen is de Galant-lijn uitge breid w.o. een 2 liter GL-uitvoering. De Space Wagon is nu ook verkrijgbaar in een vierwiel aangedreven versie terwijl de laadruimte o.a. vergroot is. De mo- torinhoud van de Pajero modellen is vergroot tot 2,5 liter. Naast de verlengde en tevens verhoogde versie (Wagon) wordt de Pajero vanaf september ook geleverd als uitsluitend verlengde versie (Long Body). Zowel voor privé als zakelijk gebruik, in de verschillende brandstof uitvoeringen (bij alle modellen m.u.v. de Pajero is een uitvoering met katalysator lever baar!) als voor off-the-road liefhebbers of 7-personen vervoerders is in de '87 modellenlijn een nog uitgebreidere keu ze voor handen. De kwaliteit van de Mitsubishi personen auto's wordt nog eens onderstreept door de aanzienlijke uitbreiding van de fabrieksgarantie vanaf september 1986. De bestaande garantie van één jaar wordt namelijk op hoofdonderdelen verlengd tot 3 jaar met een maximum van 100.000 km. Buiten de bestaande zes jaar garantie op corrosie van binnen üit vallen o.a. motor, versnellingsbak en cardan onder deze verlenging, even-7 als de electronische componenten. Kortom, er is nogal wat nieuws te zien bij de Mitsubishi-dealers. Dat men daarbij een gratis mini-vakantie kan „verdienen" door een proefrit te ma ken, maakt een bezoek nog aantrekke lijker als u op de hoogte wilt blijven van hetgeen Mitsubishi u nu al te bieden heeft voor 1987. problematiek waar deze stad al sinds ja ren mee kampt. Op dia's zagen wij de Rive Droite, met een ruim en breed op gezet straten patroon en de fraaie plei nen. Dit wordt beschouwd als econo misch hart van Parijs. Het symbool de Eifeltoren nu omringd door wolken krabbers, hebben het silhouet ingrij pend veranderd. Na de pauze kregen we een goed beeld, hoe er voor de stad met zijn miljoenen inwoners, naar goede oplossingen is ge zocht. De uitbreiding (voorsteden) om Parijs heen gebouwd, in vele verschil lende bouwstijlen en kleuren, gaven daar een duidelijk voorbeeld van. Van daar uit met de Metro sta ja binnen een half uur in het centrum van Parijs. De presidente bedankte de spreker voor de ze leerzame lezing en bood hem een at tentie aan. Hartelijk dank voor de leuke reacties (104 kaarten heb ik ontvangen). Dat de mensen uit Heiloo mij niet vergeten warenwas een grote verrassing. Mede hierdoor werd mijn 50e verjaardag een groot feest! Eddy Zonneveld Tennisclub Hogedijk Zaterdag 4 oktober: invitatietoernooi op 6 banen, aanvang 14.00 uur. Zondag 5 oktober: jaarlijkse commissiedag, vanaf 10.30 uur. In verband hiermee kan er niet vrij getennist worden. Om de feestelijkheden rondom 8 okto ber dit jaar extra luister te geven heeft de organisatie van de welbekende Antie kade besloten een evenement te houden wat zeer velen zal doen besluiten zich zondag 5 oktober naaf de Grote Vei linghal (Industrieterrein Overdie) te spoeden om dit voor Alkmaar nieuwe gebeuren te bezoeken en wel van 11.00 tot nn niir WHEELS '86 is de naam van een beurs en show, welke een scala van oud ver voer van Oldtimers vanaf de jaren twin tig tot en met de tweede wereldoorlog en Classic cars uit de jaren 50 en 60 aan de bezoekers presenteert. Tevens zijn vele andere vormen van oud vervoer aanwe zig zoals oude motoren, scooters, brom fietsen en fietsen. In aanvulling op het voorgaande vinden de liefhebbers welke zelf aan oude vehi kels sleutelen een variatie aan oude on derdelen en accessoires. Verder treft men ook stands aan met miniaturen, lectuur, en andere informatie gepresen teerd op fleufige kramen. NED. BOND VAN PLATTE LANDSVROUWEN AFD. HEILOO Op dinsdag 16 september vertrokken wij met 12 dames per fiets uit Heiloo. Na 14 km fietsen waren we in Heerhu- gowaard, waar zich nog 5 dames bij ons voegden die met de auto waren geko men. Nadat we eerst koffie gedronken hadden gingen we naar de orchideeën- kas'. Vol bewondering hebben we door de kassen gelopen, waarbij de heer Boots, ons uitleg gaf over het door hem gekweekte product. De eigenaar is in 1978 op het kweken van orchideeën overgegaan. Ze worden gekweekt in potten gevuld met oase of steenwol, turf en piepschuim, dus niet in aarde. De prachtige orchideeëntakken worden in dozen verpakt en naar de veiling in Aalsmeer gebracht. Voornamelijk wor den de soorten phalaenopels en dendro- bium gekweekt, maar hij had ook een hoekje met verschillende soorten die heel erg kostbaar waren. Na de rondleiding werden we allen nog verrast met een orchideetje en waren om 1 uur weer terug in Heiloo. NAJAARSPROGRAMMA KNNV De KNNV (Kon. Ned. Natuurhistori sche Vereniging) afd. Alkmaar en Om streken heeft voor het najaar een geva- riëerd programma van lezingen en ex cursies samengesteld. Op het program ma staat een excursie naar de Pier van IJmuiden (vogels), een paddestoelenex cursie, een vogeltrekexcursie en een ganzenexcursie. De lezingen gaan over schelpdieren, koralen, vogels van de kusten van Australië, flora, fauna en cultuur van Spanje, de natuur in Neder land en nog een lezing over landschap en natuur in Westerwolde. Ook is er een plantenwerkgroep die zich bezig houdt met het op naam brengen (determineren) van planten, mossen, paddestoelen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij L. Bruinenberg, Westerweg 96, Alk maar, tel. (072) 121110. Evenals vorige jaren is er ook dit jaar weer een eenmalige uitkering voor men sen die van een minimum-inkomen moeten rondkomen. Recht op de een malige uitkering 1986 bestaat voor de genen die ook de eenmalige uitkering 1985 hebben ontvangen of daarop recht gehad zouden hebben indien ze de uit kering hadden aangevraagd. Wel moe ten zij nog steeds een minimum-inko- men hebben. De meeste mensen die recht hebben op de eenmalige uitkering, is automatisch een aanvraagformulier toegezonden door de gemeente. Nu kan het zijn dat u sinds de eenmalige uitkering 1985 bent verhuisd. Dan is het mogelijk dat de ge meente niet over uw nieuwe adres be schikt. Als u thans nog geen aanvraag formulier heeft ontvangen en u denkt toch recht te hebben op de eenmalige uitkering, dan kun u een formulier bij de gemeentelijke sociale dienst aanvra gen. U kunt zelfs langs de sociale dienst gaan, maar u mag het ook schriftelijk of telefonisch aanvragen. U moet dat wel vóór 15 november doen, want dan sluit de inzendtermijn voor de formulieren. Wanneer heeft u recht op de eenmalige uitkering? In de eerste plaats moet u de eenmalige uitkering 1985 hebben ontvangen of daarop recht hebben gehad als u deze tijdig zou hebben aangevraagd. Als u gehuwd bent of samenwoont, geldt het zelfde voor uw echtgenoot of partner. Als u in de loop van 1986 bent gehuwd of gaan samenwonen, is het dus van be lang dat ook uw echtgenoot of partner de eenmalige uitkering 1985 ontving. Als uw gezinsomstandigheden dezelfde zijn als in 1985 zal deze voorwaarde dus over het algemeen geen problemen ople veren, omdat er dan van wordt uitge gaan dat u beiden de eenmalige uitke ring 1985 heeft ontvangen. In de tweede plaats moet u of uw echt genoot of partner een loon of uitkering hebben ontvangen. Daarbij gaat het om het inkomen over de maand augustus 1986. U heeft géén recht op de eenmali ge uitkering als uw loon of uitkering over augustus minder was dan een derde van het minimum dat voor u geldt. Die minima worden hieronder ge noemd. Het inkomen van u en uw even tuele echtgenoot of partner mag in to taal niet méér zijn dan het minimum dat voor u geldt. Ook hierbij gaat het om uw inkomenssituatie in augustus. Is uw inkomen net iets boven het minimum, dan kunt u nog recht hebben op een deel van eenmalige uitkering. Verder moet u of uw echtgenoot of partner het hele jaar 1986 in Nederland hebben gewoond. Het is voldoende dat één van uw beiden aan deze voorwaarde heeft voldaan. Als u alleen voor een normale vakantieperiode in het buiten land was, heeft u toch recht op de een malige uitkering. Tenslotte moet u of uw echtgenoot of partner het hele jaar 1986 een eigen huishouding hebben gevoerd. U voert geen eigen huishouding als u gedurende een langere tijd in een inrichting hééft verbleven, bijvoorbeeld een verzor gingstehuis, of een bejaardenoord. U voert ook geen eigen huishouding als u nog geen 21 jaar bent en bij uw ouders woont. Als u gehuwd bent of samen woont, is het ook hierbij voldoende dat één van uw beiden aan deze voorwaarde voldoet. Welk minimum voor u geldt, hangt af van het soort inkomen dat u in augustus De Amsterdamse formatie Agents of Decay brengt zaterdag een muzikaal bezoek aan Buk Buk. We hebben het er in de Uitkijkpost al eens eerder over gehad: donderdag 16 oktober gaat bij jongerencentrum Buk Buk een cursus rock 'n roll dansen van start. In samenwerking met Lollipop uit Amsterdam is Buk Buk in staat deze cursus voor een niet al te hoog deelne mersbedrag te houden. De kosten voor de tien lesavonden zullen, bij voldoende deelnemers, ongeveer 50 gulden per per soon bedragen. Men kan zich nog opge ven aan de bar in 't Buk-café. Wel snel wezen: vol is vol! Ter informatie het volgende: de zater dag voor (11 oktober) en de zaterdag na (20 december) de cursusperiode is er bij De Buk volop rockabilly. Over ander halve week komen de formaties Catmen en Jump! Dickie, Jump! naar het Bru- nogebouw aan de Pastoor van Muijen- weg. Eind december hopen de Buk- programmeurs de unieke formatie The Presleys voor de tweede maal te verwel komen. Meer informatie volgt in de loop der tijd. Jules Deelder Hebben jullie afgelopen zondag nog naar het tweede deel van Jules Deelder's theatershow 'Deelder spreekt' gekeken? En, beviel het? In dat geval moet je toch snel naar De Buk komen om een kaart aan te schaffen voor ljiet optreden van Jules Deelder op zaterdag 18 oktober bij Buk Buk. Behalve op Deelder's spraakwaterval wordt je die avond ook getrakteerd op een dokumentaire, waar in de hele hedendaagse Nederlandse we reld der letteren de revue passeert. Kaarten kosten zeven gulden voor CJP- houders en Buk-leden, pegen gulden voor anderen. Tafeltennis Op vrijdag 17 oktober is Buk Buk voor nemens om - net als bijna twee jaar gele den - de open Heilooër tafeltenniskam pioenschappen voor de jeugd van 10 tot en met 18 jaar te organiseren. De plan nen hieromtrent worden momènteel gesmeed. Volgende week in de Uitkijk post meer informatie, bijvoorbeeld bij wie je je kunt opgeven voor het toernooi. Agents of Decay En na al deze toekomst is het nu toch wel tijd om aandacht te besteden aan wat er komend weekend bij Buk Buk op het muzikale menue staat. Dat is de for matie Agents of Decay, een Amster damse rock-new wave band, die in de huidige samenstelling vanaf medio '84 bestaat. Het eerste half jaar van het bestaan werd besteed aan het opbouwen van een degelijk eigen repertoire. Deze in werk periode werd min of meer besloten met de opnamen voor de eigen mini-elpee 'Searching for Pleasure'. Daarna dook Agents of Decay het zalencircqit in om het publiek te vermaken. Op het podium probeert Agents of De cay zich met zo min mogelijk middelen, een flinke dosis energie en veel speelple- zier een optimaal effect te bereiken. Of de groep (twee gitaren, bas en drums) daar bij De Buk in zal slagen, wordt duidelijk op zaterdag 4 oktober, wan neer zij in het café de bühne zullen be klimmen. Het café gaat open om 21.00 uur, de aanvang van het optreden is on geveer 22.30 uuf. De toegangsprijs is voor elke bezoeker drie gulden. 1986 ontving en van uw gezinsomstan digheden. Het gaat om de gezinssituatie op 30 augustus. Wijzigingen na 30 au gustus spelen voor de eenmalige uitke ring geen rol. De bedragen'kunt u op vragen bi^j de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heiloo. De uitkering bestaat uit een bedrag voor iedereen en een bedrag voor elk kind. Daarnaast kan recht bestaan op een toeslag. Ook deze toeslag bestaat uit een bedrag voor iedereen en een bedrag voor elk kind. U hebt recht op de toeslag als u in 1985 een eenmalige uit kering met een toeslag ontving of daar op recht zou hebben gehad. Als u ge huwd bent of samenwoont, moet ook uw echtgenoot of partner in 1985 de toeslag hebben ontvangen. Dit zal over het algemeenteVgeval zijn als u en uw echtgenoot of partner in 1983, 1984 en 1985 de eenmalige uitkering ontvingen. Het bedrag per kind krijgt u voor elk kind voor wie u over het tweede of der de kwartaal van 1986 kinderbijslag ont vangt. Krijgt u voor een kind dubbele kinderbijslag, dan krijgt u ook twee keer dit bedrag. Voor nadere inlichtingen: afdeling soci ale zaken, tel. 313182. CULTURELE SlicHTING AKERSLOOT De laatste jaren werden er candlelight concerten georganiseerd in de Hervorm de Kerk van Akersloot, met als doel het restauratiefonds te steunen. Nu de restauratie van het gebouw is voltooid willen de organisatoren deze aktiviteiten in de toekomst voortzetten, maar dan als doel op zich en georganiseerd door een stichting. Hiertoe is de Culturele Stichting Aker sloot (CSA, voorlopig nog als stichting in oprichting) in het leven geroepen, die zich ten doel stelt, culturele aktiviteiten in Akersloot te organiseren. Voor 1986/87 wordt gedacht aan 5 concer ten, maar later zullen ook andere aktivi teiten worden ondernomen. Het bestuur van de CSA is als volgt samengesteld: H. Andriessen (voorzitter), L. Lentz-de Graaf (secretaris), M. v.d. Burgt (pen ningmeester), en de leden E. Bongert- Leerink, N. Germing-Boonstoppel, D. Bruyns en D. Zweeris. Om een en ander financieel rond te krij gen, hebben we subsidie aangevraagd en zijn we op zoek naar donateurs! SENIOREN SPORT 55 Op woensdag 1 oktober startte de sport vereniging Axmeriscota met een experi ment voor Seniorensport. Dit wordt ge geven in de Sporthal Overdie te Akersloot. Onder deskundige leiding kunt U volleyballen en/of badminton nen. Het doel hiervan is gewoon lekker te bewegen, uw eigen mogelijkheden uitbreiden, kortom een gezellig partijtje met leeftijdgenoten spelen. Ook al heeft U jaren niet meer gesport of denkt U niet meer te kunnen, kom eens langs en merk hoe fijn het is weer wat te bewe gen. De eerste 2 keer zijn gratis, hierna zal het 2,- per keer worden. Er wordt gesport van 10.30 tot 12.00 uur in het Overdie. Kom gewoon even langs of bel voor nadere informatie naar mevr. L. Kaptein (02513-12834). Neemt U ge makkelijk zittende kleding en sport schoenen mee? POLDERTRIMLOOP IN AKERSLOOT Zondag 5 oktober is er weer een polder- trimloop, georganiseerd door Handbal ver. Meervogels 60. Een ideale gelegen heid voor jong en oud die gewoon wil len trimmen. Men kan inschrijven voor 4, 8 en 14 km. De 4 en 8 km starten om 10.30 uur, de 14 km om 10.35 uur. Inschrijven vanaf 9.00 uur in de hand balkantine aan de Boschweg te Akersloot waar ook start en finish zijn. Kleed- en douchegelegenheid aanwezig. De trimlopen gelden voor het trimloop- boekje van de K.N.A.U. en 40+ vetera nen. De eerste drie, de eerste veteraan, de eerste dame en de eerste jeugdige be neden 14 jaar van elke afstand, krijgen een envelop met inhoud. Prijsuitreiking direkt nadat men gefinisht is, dus men hoeft niet te wachten. Inschrijfgeld tot 16 jaar 1,50, met aandenken 2,50; 16 jaar en ouder 2,50, met aandenken 3,50. Voor meer inlichtingen: tel. 02513-10718. Meervogels (handbal) Zaterdag 4 oktober: thuiswedstrijden voor de jeugd vanaf 13.00 uur. Zondag 5 oktober: thuiswedstrijden voor dames en heren senioren en adspiranten meisjes vanaf 11.00 uur. WINTERKLEDINGBEURS Peuterspeelzaal 'De Peuterbeuk', Bea- trixlaan la, organiseert ook dit jaar weer een winterkledingbeurs. De in breng voor de beurs is op dinsdag 7 ok tober van 13.30 tot 14.30 uur en de ver koop is op woensdag 9 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. Van de opbrengst van de kleding is 2/3 voor U en 1/3 voor de speelzaal, dus graag prijzen die deelbaar zijn door 3. Wij accepteren kleding voor kinderen t/m 12 jaar (geen schoeisel of onder goed), welke schoon, heel en nog in de mode is. Regina Albrink kreeg haar opleiding in Amsterdam aan het Muzieklyceum bij Danièle Dëchenne, in Boedapest aan de Franz Liszt Academie bij Pél Kadosa en Terence Rados en in Weimar bij Lud- wig Hoffmann. Haar loopbaan bracht haar op een groot aantal podia in ons land en daar buiten. Zo speelde zij het eerste pianoconcert van Chopin in de Alte Oper in Frankfurt en trad zij ver scheidene malen op in het Amsterdamse Concertgebouw. Zaterdag 4 oktober (20.15 uur) treedt Regina Albrink op in het Nederlandse Hervormde Kerkje te Akersloot. Het programma bevat werken van Lud- wig von Beethoven, Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart en Frédéric Chopin. Dit concert wordt mede mogelijk ge maakt door de firma Ypma, die de schitterende vleugel levert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 4