Attente jongens, daar bij BR IJ) -165 I yje1ïsen WU aalza"k nspeCl Diere veel Nirobo Winkel^0? KolteZa ode van nu Modehuis Maria Geels autoverhuur W P.L. ZWART POUWELS illMlpWM LUCHTVERWARMING J. D. SCHERMER B.V. w (4 x naar BP) Autorette H. Zonneveld f De Keurslager Verstand van k lekker vlees HAMLAPPEN no SALAMI STEAK KIPKROKANTJES 4 HALEN 3 BETALEN ACHrmAM I 225 J DEENSE SANDWICH per stuk 4-5l JAN VAN DER PEET Boomkwekerij G. MEIJER vindt u bij 500 gram .00 Komt U gezellig even kijken naar onze NIEUWE HERFST- EN WINTERKOLLEKTIE onder het genot van een kopje koffie. Gratis veranderen! Vier keer naar ons BP-station en u bent ver zekerd van zo'n prachtig schaaltje van dat fraaie Arcoroc rookglas. Gemaakt door de bekende Verrerie d'Arques. De schaaltjesglasactie loopt tot eind december '86. U hebt dus alle tijd om uw servies- kast met heel wat moois aan te vullen. Westerweg 251 - Heiloo Geopend van 6.00 tot 20.00 uur zondags van 8.00 tot 20.00 uur KEURSLAGER ROOKWORST 10 min. in de oven KEURSLAGERIJ STATIONSCENTRUM 82 TEL. 331017 HEILOO ££/lo2< WIST U DAT... een schoner en dus gezonder binnenklimaat geeft? Swanendael 7 - Heiloo - Telefoon 072-330680* Aanbieding voor uw tuin: 5.00 10.00 9.50 OOSTERZIJWEG 25 - HEILOO Ruime parkeergelegenheid OKTOBERMENU Prijs per pers. f 49,50 Voor uw luxe, bestel of vrachtauto. AUTOBEDRIJF BV O UITKIJKPOST 1 OKTOBER 1986 aa óók In de Herfst Die geurt... die smaakt! Verschillende gewichten, Ook kleinel M tfAnS UIT DE ROKERIJ T l|% VvJ^ PER100GR. t£m%3 Verrassend lekker! GRAM 9 BIZONDERE SPECIALITEIT! O Informatie (zonder postzegel) antwoordnummer 1601 - 1850 WB Heiloo. Wilt u mij vrijblijvend documentatie sturen na tel. afspr. bezoeken Naam: Adres: Plaats: Tel.: Westerweg 53-Heiloo(ërbos)-Tel. 072-128936 (geldig t/m 8-10-'86) Winterharde Gemengde Violen per bak Vaste planten div. soorten in pot gekweekt, 10 voor Heideplanten in soorten 10 voor PLANTNU! Groenblijvende Haagplanten, Coniferen, vaste planten, Heideplanten. Voor een grote sortering, 1 ste kwaliteit en deskundig advies! Vlotte 2 ZITSBANKJE ook in lederlook v.a. 595,-. De Meubelkelder, Burg. Mooijstr. 24c, Castricumtel02518- 57058. Bij SPORTVERENIGING DOJO 'T LOO: aan de Bergeonstr. 22 te Heiloo: - judo; - jiu jitsu; - kara te; - heren- en ds.con ditietraining; - yoga; - dansexpressie. Begin te bellen: 072-332214/02205- 1983. HOOGEBOOM's STOFFEERDERIJ. Uw meubelen vakkundig gestoffeerd d.h. sinds jaren vertrouwde adr. o.a. Reynaldo, meubelstoff. Vrijbl. pr.opgv. Tel. 02205-1488. Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag 13.30-17.30 uur 9.30-17.30 uur 10.30-16.30 uur Wij veranderen gratis. Smidstraat 7 - Egmond aan Zee tel. 02206-2355 vers gerookte zeebaarsfilet met dillesaus of gevulde bout van de bressekip met mosterdsaus heldere wildbouillon met gehaktballetjes van wild of romige knoflooksoep granité van peer reepjes ossehaas met een saus van geitenkaas of wildzwijnrollade gesmoord in rode wijn met een saus van paddestoelen kastanje parfait besprenkeld met kaneellikeur Natuurlijk kunt U ook la carte dineren. Tevens voor uw zaken- en familiediners. Iedere zaterdag tijdens het diner kunt U luisteren naar en dansen op de muziek van Troubadour - Entertainer HAN WELLERDIECK Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur, ^donderdag^esloten^^^^^^^^ interRent STATIONSWEG 92 1852 LN HEILOO 072-331313 TE KOOP km Fiat Panda 45, 6-1984, ivoor 11.800 Fiat Panda 45, 1-1985, wit 42.700 Fiat Panda 45, 7-1985, wit 12.300 Fiat Uno 45, 8-1984, blauw 46.400 Fiat Uno 55 S, 3-d., 3-1984, rood 62.500 Fiat Ritmo 60 C, 3-d., 6-1984, d.rood 56.000 Fiat Ritmo 60 L, 5-d., 3-1985, wit 23.300 Fiat Ritmo diesel C, 3-d., 3-1983, blauw met. 134.500 Fiat Regata D, 1984, met. blauw 80.000 Fiat Regata 85,1-1986, d.rood 8.600 Alfa Romeo Sud 1.5 Tl, 1-1982, bruin 89.700 Alfa Romeo Giulietta 1.6, 10-1985, d.blauw 66.000 Fiat Uno 55 S, 5-drs., 1-1985 Grijs Metallic, 12.000 km in staat van nieuw f 15.900.- Ook uw Fiat-dealer voor bestelwagens Zaterdags en koopavond geopend! Bovag garantie Heiloöerdijk 28 Alkmaar Tel. 072-12 72 22 (t/o Wastora/Grosmarkt) WRPjB 100 JAAR VERENIGING HOMEOPATHIE NEDERLAND Op vrijdag 3 oktober is het 100 jaar ge leden dat de Vereniging Homeopathie Nederland werd opgericht met het doel deze geneeswijze te bevorderen. Mede door inspanning van de vereniging staat de homeopathie thans volop in de be langstelling. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met ziekenfondsen en ziektekosten-verzekeraars, ten einde opname in het verzekeringspakket te krijgen. Helaas is er nog geen algemene erkenning op het moment van het 100-jarig jubileum, een reden temeer om zich daarvoor te blijven inspannen. De afd. Alkmaar e.o. organiseert dan ook op vrijdag 3 oktober een feestelijke manifestatie in restaurant Koekenbier, Kennemerstraatweg 16 te Alkmaar. Naast enkele voordrachten zijn er de monstraties elektro-acupunctuur, dia presentaties en een boekenstand. Een uitstekende gelegenheid om u eens uit gebreid te laten informeren omtrent de homeopatische geneeswijze. Een ieder belangstellende is dan ook van harte welkom tussen 20.00 - 23.00 uur. Toe gang gratis. Voor informatie 02207 - 42886 of 02240 - 97524. JUBILERENDE FILATELISTEN ORGANISEREN POZETA '86 Pozeta '86 is de naam van een unieke postzegeltentoonstelling, die Alk maar en omstreken op 11 en 12 okto ber te wachten staat. Deze tentoon stelling krijgt een extra feestelijk karakter, omdat de organiserende vereniging, de afdeling Alkmaar van de Nederlandse Vereniging van Post zegelverzamelaars, dit jaar 50 jaar bestaat. Ter gelegenheid van dit jubileum, tezamen met de viering van de dag van de postzegel (9 oktober), was het een goede gelegenheid om een post zegelmanifestatie te organiseren, die zijn weerga in Noord-Hollland boven het Noordzeekanaal niet kent. Een groot aantal bekende Noord hollandse filatelisten verleent z'n medewerking. In totaal zijn er 210 inzendingen Er is een enorme variatie in on derwerpen op de Pozeta te zien o.a. postvervoer in en om Alkmaar tot 1910. U ziet schitterende zegels met die ren uit Zuid-Afrika, veel brieven en stempels uit Ned. Nieuw Guinea, luchtpost, leuke inzendingen door de jeugd, enz. Een goed uitgevoerde catalogus (kosten 2,50, tevens toe gangsbewijs) dient als leidraad op de tentoonstelling. Voor publiek is de tentoonstelling ge opend zaterdag 11 oktober van 11-5 en zondags van 10 tot 4 uur. Richting borden wijzen naar de Rietschoot van- af de Huiswaarderbrug en vanaf de Koedijker vlotbrug. De Rietschoot in Koedijk is gelegen aan de Sasker- straat 22 en is met een bus vanaf busstation Alkmaar ieder uur be reikbaar. GEEN SUBSIDIE VOOR 'VRIENDEN VAN DE CONCERTVLEUGEL* Het college van B. en W. heeft afwij zend gereageerd op het verzoek om een bijdrage voor de stichting i.o. 'Vrienden van de Concertvleugel'. De subsidie voor culturele activiteiten wordt nl. ge heel aangewend voor exploitatietekor ten van de stichting Open Huis, die theater De Beun en het Open Huis be heert. Men meent tevens, dat de doelstelling het organiseren van piano concerten te verwezenlijken is in overleg met de programmacommissie van De Beun. Gebleken is echter, dat in ver band met de gewenst geachte diversiteit in de programmering, zeker niet ieder seizoen een pianorecital kan worden ge garandeerd. Dit is natuurlijk zeer onbe vredigend voor liefhebbers van deze concerten. Het initiatief is niet genomen om'een eigen organisatie op te bouwen, maar om verzekerd te zijn van minstens 2 concerten in een seizoen. Ofschoon deze tegenvaller niet ver wacht werd, het ging om een betrekke lijk geringe bijdrage, zijn zeker de plan nen voor de op te richten stichting niet van de baan! Er zal worden nagegaan, in hoeverre op andere wijze in de beno digde financiën voor een veilige start kan worden voorzien. Na het eerste sei zoen zal worden bekeken of doorgaan financieel verantwoord is. Gezien de uitkomsten van een recital vorig jaar, behoort een sluitende exploitatie tot de mogelijkheden. Degenen die ons schreven, verzoeken wij nog even geduld te hebben. Het is zinloos nu reeds een circulaire uit te la ten gaan. Zij die alsnog informatie wil len, kunnen bellen: tel. 334427. OUDERWIJS-ONDERWIJS WEER VAN START GEGAAN IN ANDERE BEHUIZING In september zijn er weer 4 kursus- sen Ouderwijs-Onderwijs gestart met in totaal 56 kursisten: 3 vervolg- groepen (2e en 3e jaars in Heiloo en 2e jaars in Limmen) en weer een le jaars-groep. Met iedereen die zich voor deze kursus had opgegeven, is een kennismakingsgesprekje gehou den. Er hadden zich dit jaar geen mannen aangemeld. De deelneemsters aan deze kursus- sen komen dit jaar iedere week bij elkaar in De Kreek in Heiloo of in de Dusselhoek in Limmen. Het gebouw aan het Trompenburg hebben we moe ten verlaten, maar onze nieuwe behuizing, De Kreek, is een gezel lig lokaal in een gebouw, dat we de len met het aannemersbedrijf, dat de aanleg van de kabeltelevisie in Hei loo verzorgt. De Kreek is mooi cen traal gelegen en voor de kursisten goed bereikbaar. Iedere week wordt er in de kursus een uur besteed aan Nederlands en een uur aan een projekt-onder- werp, dat door de kursisten zelf ge kozen is, bijv. drugsverslaving, alternatieve geneeswijzen, staats inrichting, de krant, enz. Dit jaar is er geen aanmelding meer mogelijk, maar als u volgend jaar ook wilt deelnemen aan de kursus Ouderwijs-Onderwijs, neem dan kon- takt op met een van de begeleidsters: Riet van den Burg, tel. 02205-1705, of Leny van Leeuwen, tel. 075-289687. Ook kunt u folders vinden in de open bare bibliotheken. LEZING OVER ADOPTIE ,,Soms stellen ze van die héél domme vragen. Zo van: Wie is dan je échte moeder?" Met deze woorden begint de Baarnse schrijfster Helma van den Berg maandagavond (6 oktober 20.00 uur) een lezing over adoptie in restaurant Het Gulden VLies (Koorstraat 20) in Alkmaar. De lezing, die wordt georga niseerd door de Volksuniversiteit Alk maar, geeft een nieuwe kijk op adoptie en haakt in op actuele ontwikkelingen. De avond is bedoeld voor een breed pu bliek, zowel voor mensen (en tieners) die met adoptie te maken hebben, als voor iedereen dje wat meer over dit on- derwerp wil weten. Onder het motto: 'Wie kunnen er beter over adoptie vertellen dan juist de adop tiekinderen zélf", stelde de schrijfster een onderzoek iti naar de ervaringen en gevoelens van kinderen en jongeren die destijds zijn geadopteerd. Het resultaat van dit landelijk onderzoek wordt ver woord in deze lezing, die het hoe en waarom van adoptie, van Nederlandse én buitenlandse kinderen uit de doeken doet. Veel informatie komt daarbij aan de or de. Ondermeer over de geschiedenis van adoptie en interlandelijke adoptie, de maatschappelijke problemen, de mo raal en achtergronden van adoptie, de adoptieprocedures en voorlichtingsmo gelijkheden. Aandacht wordt besteed aan de band die kinderen voelen met ouders en familie, discriminatie, reac ties van de buitenwereld, gewenning en toekomstverwachtingen. Ook de erva ringen en motieven van adoptie-ouders worden op levendige wijze verteld. Tij dens de avond is er eveneens gelegen heid voor discussie. Aanmelden vóór 1oktober bij de Volksuniversiteit Alkmaar, Postbus 266, 1800 AG Alkmaar, tel. 072- 152069.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 8