Nieuw kantoor Rabobank: architectonische aanwinst EfJlK SP Oud papier acties in Heiloo Bijzondere acties MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Je wilt je huis verkopen., maar hoe pak je dat het beste aan? S3 LzT KERSTMIS 1986 W A. J. VOS c DRUKKERIJ UITKIJKPOST DRUKKERIJ GESLOTEN HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD simon pèek Concert in Witte Kerk De Best H. Donkersloot J. Kuyper A.J. Vos Kerst-drukte PTT-Heiloo 51e JAARGANG NO. 49 - 10 DECEMBER 1986 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN juwelier x m éi» >%*lf X™ KAPSALON BETTY 'T L00 Behandeling volgens afspraak, tel. 332779. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO NVM In verband met de Kerstdagen, verschijnt de Uitkijkpost met een kersteditie op 17 dec. De krant van 24 december verschijnt niet. Op dinsdag 30 december verschijnt de laatste editie van het jaar 1986. Buiten de feestdagen is op 22 - 23 en 24 december 1986 en op 2 januari 1987 de drukkerij gesloten. Voor spoedgevallen: Tel. 072-330175 b.g.g. 072-334531 M i Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 0Redactie-adressen: hJM Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) vfSr Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) E|p/ Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Volgende week dinsdag zal burge meester Glijnis het geheel verbouwde kantoor van de Rabobank aan de Ken- nemerstraatweg heropenen. Na een half jaar van werkzaamheden heeft de bank dan de beschikking over twee (het kan toor aan de Westerweg mogen we zeker niet vergeten) moderne en gerieflijke be drijfspanden. De officiële heropening gaat gepaard met de nodige activiteiten, maar daarover later meer. Eerst even te rug naar de periode voorafgaand aan de verbouwing. De Rabobank vond het oude pand aan de Kennemerstraatweg te weinig opval lend; bovendien waren er onvoldoende faciliteiten om in te spelen op het heden daagse bankwezen. De opdracht aan het architectenbureau Bakker Boots uit Schagen (o.a. ook ontwerper van de Kloosterhof) had daarom een aantal elementen. Directeur Van Kempen: ,,Het nieuwe gebouw moet er lekker uit springen. Bovendien moet het energie verbruik zo laag mogelijk zijn. Met be trekking tot het werken met computers zijn weinig glaspartijen wenselijk. Ver der moet het gebouw geschikt zijn voor nieuwe banksystemen, zoals een volle dig geautomatiseerde balie" Uitstekend geslaagd Niet niks natuurlijk, zo'n opdracht, maar al deze wensen zijn de afgelopen tien jaar opgespaard. De architect is er echter uitstekend in geslaagd om zijn opdrachtgever tevreden te stellen. Met een optimaal gebruik van de beschikba re ruimte is er een overzichtelijk inge richt en uiterst werkbaar kantoor ont staan. Om de verbouwing mogelijk te maken verhuisden in mei van dit jaar enkele diensten van de Kennemerstraatweg naar de Westerweg. De directie en het kasgeld-gedeelte werden tijdelijk onder gebracht in een noodgebouw achter het pand aan de Kennemerstraatweg. Mor gen worden de afdelingen weer herenigd in het nieuwe gebouw, zodat de klanten er vrijdag al terecht kunnen. Privacy Natuurlijk komt er voor de bouw van een bankkantoor wel het een en ander kijken. Op voorhand was de architect in zijn nopjes met de constructie van het oude pand: qua vormgeving vond hij het mooi, alleen moest het vierkante door de inbreng van ronde vormen doorbroken worden. Daarnaast wilde de Rabobank zelf meer privacy voor de klanten. Meer spreekkamers, waar men de financiën en andere zaken rustig kan afwikkelen. Bijzondere aandacht was er verder voor de beveiliging, de interne buizenpost en de automatisering. Aan de buitenkant van het kantoor val len de strakke lijnen op, als ook het ge bruik van aluminium. Kijken we naar het interieur, dan vallen de overeen komsten met het kantoor aan de Westerweg (ook een ontwerp van Bak ker Boots) op. Aannemer Min uit Limmen tekende voor de uitvoering van het project. Verder werd de electra ver zorgd door de firma Kosters uit Heiloo, de verwarming en air-conditioning door Bakker uit Alkmaar en de stoffering door Rozing uit Heiloo. Vrijdag en maandag kan een ieder voor al zijn of haar bankzaken terecht in het nieuwe kantoor van de Rabobank aan de Kennemerstraatweg. Dinsdag kan dat alleen 's ochtends tot 11.30 uur. In verband met de officiële ingebruikname van het gebouw zijn beide kantoren (ook aan de Westerweg!) gesloten. Het feestprogramma gaat van start in EEN BRILJANT CADEAU Solitair 1 briljant 0.20 ct. normale prijs 1695, december prijs 1215,- Alliancering 9 briljanten 0.45 ct. normale prijs 2410,— december prijs 1925,- Stationsweg 85A - Heiloo - Telefoon 072-335730 F.J.E.CALF VERKAST Onze plaalsgenoot de heer F.J.E.Calf, beheerder van het filiaal van de Nutsspaarbank aan de Heerenweg te Heiloo, is per 1 januari 1987 benoemd tot beheerder van het nieuwe bankkan toor aan de Heilooërdijk 40 te Alk maar. De heer Calf was zes jaar actief op het Heilooër kantoor, waar hij sa menwerkte met Agnes Bouman. Zij blijft ook na 1 januari werkzaam in het filiaal aan de Heerenweg te Heiloo. theater De Beun. Een besloten gezel schap komt daar bijeen voor enkele toespraken. Een slimme keuze van de Rabobank, daar het vaak maar al te vervelend is om een uur lang te moeten staan terwijl er diverse speeches worden gehouden. De gerieflijkheid van theater De Beun voorkomt stijve benen! Om 15.30 uur zal vervolgens de officiële heropening plaatsvinden in het kantoor aan de Kennemerstraatweg. Vanaf 17.00 uur zijn er aansluitend een recep tie en gelegenheid tot het bezichtigen van het pand voor bedrijfsrelaties; dit duurt tot 19.00 uur. Vanaf dat tijdstip zijn alle andere leden (rekeninghouders) van de bankcoöperatie welkom tot 21.00 uur. Attentie Tijdens de receptie zullen alle aanwezi gen een kleine attentie van de bank ont- Het nieuwe kantoor van de Rabo bank aan de Kennemerstraatweg: een lust voor het oog. vangen. De dagen erna (woensdag, don derdag en vrijdag) is er ook voor ande ren een attentie, mits men de bon uit de speciale folder meebrengt. Deze folder wordt het aanstaand weekend ver spreid. Een attentie is er ook namens de bank voor de Heilooër bejaardenhuizen alsmede een aantal langdurig zieken in onze gemeente. Met de heropening van het nieuwe kan toor aan de Kennemerstraatweg heeft de Rabobank Heiloo volop werkruimte voor haar 37 personeelsleden. Dat een fraai kantoor, met aandacht voor priva cy en de moderne eisen van geldzaken, ook de klanten ten goede komt, laat zich raden! --- - v'- - KERSTSTUKJES MAKEN IN PLAN OOST Wijkvereniging Plan Oost organiseert op veelvuldig verzoek weer een middag kerststukjes maken voor volwassenen 0.1.v. een bloemist. Dit zal plaatsvinden op maandag 22 december om 14.00 uur in het Oosthonk, Laan van Zeeman 14a. Kosten: 1,- p.p., inclusief een kopje thee of koffie. De benodigde materialen kunnen ter plaatse tegen kostprijs verkregen wor den. Eigen bakjes of schaaltjes kunnen desgewenst meegenomen worden. 1.v.m. de aanschaf van het materiaal gaarne opgeven vóór 20 december bij Tine de Waard, Potgieterweg 23, tel. 332845. Makelaar Taxateur o.g. ^pothekenK°°P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Donderdag 11 december De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 13 decemberr Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. J.P.Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool (onder- en bovenbouw), Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels ge reed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Alle schooldagen De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengen tijdens de schooluren, tussen 8.30 en 15.15 uur. Alle werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Heiloo, container nabij 't Trefpunt, Wester weg 292, tussen 9.00-17.00 uur. Alle dagen Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 voor vrijdag 12.00 uur. Bij geen gehoor: 332942. Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. Tussen 8.00 en 20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Clemens Willibrordschool, container staat naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedragen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goede ren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121. Kerstmarkt Freinetschool Woensdag 10 december: van half zes tot half acht 's avonds wordt in de Heilooër Freinetschool een kerstmarkt gehouden. In de feestelijk versierde school kunnen de kinderen samen met hun ouders allerlei kerstversierselen maken, die daarna in de kerstboom worden opgehangen. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek, in strumentaal en met zang door ouders. Tijdens de kerstmarkt zijn allerlei heerlijk heden te koop. Behalve voor ouders en kinderen staat deze kerstmarkt ook open voor familieleden en andere belangstellenden. Verkoop Unicef-kaarten Tijdens de openingsuren van de openbare bibliotheek in het Malevoort worden aldaar Unicef-wenskaarten verkocht (niet op woensdag en niet 's avonds) gedu rende de maand december. Verkoopadres Plan Oost: mw. N. ter Avest-van Veen, Boomweijdt 16, tel. 334777. Verkoop kinderpostzegels Hierbij een dringend verzoek aan de meneer, die op maandag 8 december rond 10.00 uur bij de stand in het postkantoor 20 series en 5 velletjes kinerpostzegels kocht! Bij het afrekenen bleek u 30,00 te weinig te hebben betaald. Zou u zich nog even willen melden bij de stand om het resterende bedrag te betalen? Bij voor baat vriendelijk dank. KERSTSAMENZANG OP 21 DECEMBER Mogojoko (Moeder Gods Jongeren Koor) nodigt u, op verzoek van velen op zondagavond, uit voor de Kerstsamen- zang, om alvast in de sfeer te komen en fijn méé te zingen. De demonstratie- groep van de Volksdansvereniging Pri- dini is dit jaar onze gast. Om zang en dans extra feestelijk te ma ken, hebben we een vraag aan de kinde ren. Willen jullie een feest-stok maken? Je zoekt in de schuur een latje of stokje van 25-30 cm lang. (Niet langer, hoor!) Daar lijm je twee stokjes, kruiseling, bovenop en danversieren: Lametta, serpentines, zilver folie of slierten crêpe of gekleurd papier. Géén kerstballen! Breng je stok dan mee én je vader en moeder én je oma en opa énge woon iedereen! Tot ziens: 21 december, 19.30 uur; Moeder Gods Kerk, Holleweg, Heiloo. Tot de fijne dingen die (ook) het eind van het jaar markeren, behoort voor veel mensen uit Heiloo en omgeving het jaarlijkse Kerstconcert in het Witte Kerkje te Heiloo. Deze keer zal dit wor den verzorgd door het Vocaal Ensemble "Doulce Memoire" uit Haarlem en wel op zondag 21 december, aanvang 15.30 uur. Ook mag gememoreerd worden de me dewerking van Kees Rosenhart, orga nist van de Waalse Kerk te Haarlem. Hij heeft in het verleden vaker in het Witte Kerkje geconcerteerd. Maar de zang zal uiteraard deze middag hoofd zaak zijn, een keur van kerstliederen; Nederlandse, Franse, Duitse, Spaanse en Engelse werken, uit de periode Re naissance tot heden. Het wordt dus weer een boeiende gebeurtenis, in een passende sfeer, waarin de blijde toon de boventoon zal voeren. Wilt u verzekerd zijn van een plaats naar keuze, dan is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn, gezien de grote toe loop die verwacht wordt. De kaartver koop a ƒ7,50, resp. ƒ5,- voor 65 CJP en kinderen, incl. programma, be gint om 14.30 uur. Ruime parkeergele genheid- aanwezig. Als u uw huis wilt verkopen, zou u dat natuurlijk helemaal zelf kun nen doen. Zélf een koper zoeken, zélf onderhandelenDat gaat u echter heel wat tijd kosten. En het bliift noe maar de vraag of u uitein delijk echt het beste resultaat weet te realiseren. Daarom is het raadzaam, een NVM- makelaar in te schakelen. Die kent de markt en weet wat uw huis kan opbrengen. Maar ook wat de beste strategie is om zoveel mogelijk potentiële en dus ook financieel betrouwbare, gegadigden te bereiken. Bovendien kan uw huis uitsluitend via een NVM-makelaar worden opgeno men in het landelijke NVM-uitwis- selingsprogramma voor koop woningen. Waardoor uw huis bij alle NVM-makelaars als "te koop" bekend staat. Heeft u verkoopplannen, praat daar dan eens over met een NVM-makelaar. Want met 'n NVM-makelaar verkoopt u makkelijker, én beter. makelaar onroerende goederen Kennemerstraatweg 111, 1851 BC Heiloo. Tel. 072-333000/332989 makelaardij o.g. assurantiën Winkelcentrum 't Hoekstuk 10, Heiloo. Tel. 072-330524 b.g.g. 330498 makelaar taxateur o.g. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo. Tel. 072-331716 makelaar taxateur o.g. Zeeweg 20, 1852 CR Heiloo. Tel. 072-331895 In verband met de grote drukte in de pe riode tussen nu en begin januari, ver dient het aanbeveling familieberichten, zoals geboorte-, ondertrouw- en verlo vingskaartjes, alsmede rouwcirculaires, af te geven aan het loket van een post kantoor. In de hal van het postkantoor staan speciale zakken, waarin Kerst- en Nieuwjaarscorrespondentie gesplitst kunnen worden gedeponeerd. Op woensdag 24 en 31 december sluit het postkantoor voor geld- en zegelhan delingen om 15.00 uur en de postbussen om 16.00 uur. De brievenbussen wor den op woensdag 31 december tussen 13.00 en 15.00 uur afgesloten, en op 1 januari 1987 weer geopend. Bewoners van percelen met een buiten bus wordt aangeraden de bus gedurende de jaarwisseling binnen te halen. ALBERT HEIJN HEEFT ALLES VOOR KERSTSTUKJES De vraag naar materialen en hulpmid delen voor het zelf maken van tafelstuk jes en deurkransen voor kerstmis neemt steeds toe. De supermarkt zal dit jaar, nog meer dan andere jaren de plek zijn waar de consument alle benodigde ma terialen kan aantreffen. In 1985 ver kocht Albert Heijn in alle filialen een assortiment dat varieerde van steek- schuim en schalen tot paddestoel en lint. Dit jaar is eeii uitgebreider assorti ment samengesteld; het zeer laaggeprijs de aanbod biedt de gelegenheid aan vrij wel elke wens of fantasie vorm te geven. SPASMODIQUE BIJ BUK BUK Helaas moest het optreden van de for matie Instant Mash afgelopen zaterdag worden afgezegd wegens een ongeval van de gitarist. Komend weekend hoopt jongerencentrum Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg op de doorgang van een tweetal activiteiten. Allereerst wordt vrijdagavond de film Mad Max 1 gedraaid. Op zaterdag is er vervolgens een optreden van de formatie Spasmo- dique uit Rotterdam. Met de vertoning van Mad Max 1 hoopt de Buk een goede gewoonte -elke maand een film (tweede vrijdag)- weer in ere te herstellen. De afgelopen maan den kwam er tweemaal iets tussen: geen goede kopie beschikbaar en natuurlijk het grandioze optreden van Kees van Kooten in november. Mad Max 1 is gebaseerd op een bar baars verhaal, dat zich in de toekomst afspeelt. De strijd tussen wetdienaars en motorduivels met de snelwegen buiten de in verval geraakte steden als strijdto neel. Een film vol spanning en spekta kel. Aanvang 21.00 uur, zaal open om 20.30 uur. Toegangsprijzen: le- den/CJP-ers 4,00, anderen 5,00. Spasmodique is een Roterdamse band, die in 1981 werd opgericht. Hun muziek kan omschreven worden als rauw, emo tioneel, dramatisch en soms ongecon troleerd, maar altijd de oercomponen- ten van de (pop)muziek in zich dragend. Zanger Mark steekt met zijn rauwe stemgeluid de overleden Doors-zanger Jim Morrison naar de kroon. Noemenswaardige bekendheid, dan wel een geruchtmakende loopbaan, bleven tot nog toe uit voor Spasmodique. Dat is op z'n minst merkwaardig, gelet op het feit dat de fundamenten van een zaal na een optreden van de groep aan vervanging toe zijn. In mei '86 kwam er een mini-elpee uit, luisterend naar de titel 'Spasmodique'. De tweede zwarte schijf zit er volgens de berichten ook al aan te komen. Een doorbraak in het grotere circuit lijkt op komst. Niet voor niets wordt Spasmodi que op één lijn geplaatst met formaties als De Div, Kiem en Ivy Green: het puikje van de nederrock. Het optreden van Spasmodique begint zaterdag 13 december om 22.00 uur. De zaal gaat open om 21.30 uur, terwijl het café al om 20.30 uur toegankelijk is. De entreeprijzen zijn zaterdag 5,00 voor leden en CJP-ers en 7,00 voor anderen. rc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1