Vz prijs Zuivelservice Heiloo: 'n begrip op vier wielen Oud papier acties ia Heiloo Bijlandere acties opruiming Uitslag Kerstpuzzels van de Uitkijkpost Uitkijktoren gaat weg Slagerij Kramer toegelaten tot het Worstmaakersgilde NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Mascotte houdt vanaf morgen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. joseph van schagen heiloo (fel A. J. VOS 100 japonnen 30 mantelkostuums nu voor de halve prijs ,-L 11 Brigitte Kaandorp uitverkocht! 52e JAARGANG NO. 1 - 7 JANUARI 1987 KAPSALON BETTY 'T L00 Behandeling volgens afspraak, tel. 332779. Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. winkelhof 't loo 20-22 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur v m "z m Si tatmimmwimj m m fff** l*ik UIPI .4 Wijkvereniging Plan Oost doet meer dan alleen maar het organiseren van kaartavonden. Het bestuur komt ook op voor de belangen van de wijkbe woners. Bijvoorbeeld werd de 'uitkijkpost' op de speelplaats bij De Oost- kanter onveilig bevonden. In een gesprek met het gemeentebestuur werd gepleit voor het weghalen van de toren. De gemeente is overtuigd geraakt en zal de uitkijktoren verwijderen. Stationsweg 85, Heiloo mwm* Het gaat goed met de bezettings graad van theater De Beun. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat de voorstelling van Brigitte Kaandorp (foto), 'Laat mij maar even', op 15 januari al volledig uitverkocht is. Toch een mooie opsteker voor de programmacommissie, die hun werkzaamheden belangeloos verrichten! r Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) RoHflrtioasHroQCPn' j Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) «I ■1^1%/ Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! De rijdende winkel is in Heiloo een ver trouwd beeld. De wagens vol zuivel, le vensmiddelen en verse waar rijden dage lijks door de gemeente. Zuivelservice Heiloo had tot 31 december van het vo rig jaar twee wagens, die bemand wer den door Henk Kaandorp en Paul Morsch. Sinds 1 januari maakt ook Wim van Wijk deel uit van Zuivelservi ce Heiloo. Gedrieën bestrijken zij een groot deel van Heiloo, van het verste noorden tot het uiterste zuiden. Geza menlijk treden zij naar buiten, vanaf deze week wekelijks in de Uitkijkpost, op pagina 5. De voordelen van de rijdende winkels van Zuivelservice Heiloo zijn legio. Na tuurlijk is het bij te slecht óf te mooi weer ideaal om niet door de sneeuw te hoeven banjeren, dan wel gebukt te gaan onder een lading flessen. Zuivel service Heiloo brengt vijf dagen per week de boodschappen aan huis. Het motto 'Graag gebracht!' is oprecht, te recht en spreekt boekdelen. Kwaliteitsprodukten Het is natuurlijk niet alleen belangrijk dat de boodschappen thuis bezorgd worden, maar ook wat voor kwaliteit en keus er is! Daarover hoeft men zich bij Zuivelservice Heiloo niet ongerust te maken. Dagelijks worden de negen me ter lange rijdende winkels geladen met volop verse waar. Natuurlijk hoort een uitgebreid aanbod zuivelartikelen daar toe: van frisse melk tot de lekkere Mona-artikelen, van verse kaas tot ech te scharreleieren. Daarnaast is er elke dag knapperig .brood van Warme Bakker Kaandorp aan de Kennemerstraatweg. Ook kan men gebak bestellen voor verjaardagen en feesten. Wim van Wijk, Henk Kaan dorp en Paul Morsch garanderen u dat die lekkernij in Heiloo vóór koffietijd (10.00 uur) wordt bezorgd. Verse groenten en fruit zijn ook ver krijgbaar in de rijdende winkels. Elke dag vers van de veiling! Juist voor deze produkten (inclusief het brood) is het gunstig dat Zuivelservice Heiloo uit breidt van twee naar drie wagens. Bo vendien kan er door een vergrote omzet nog scherper geprijsd worden. Eigen merk Een uitgebreid pakket levensmiddelen, van voedingswaren en dranken tot schoonmaakprodukten, completeert het assortiment van Zuivelservice Heiloo. Daaronder treft men een flink aantal ar tikelen van het TOP-kwaliteit: het huismerk van de drie Heilooër zuivel mannen. Natuurlijk verschilt het aan bod enigszins van wagen tot wagen, elke Ook particulieren kloppen nooit ver geefs aan. Mocht men bijvoorbeeld tele fonisch willen bestellen, dan is dat snel geregeld. Even bellen naar Paul Morsch (072-332571), Henk Kaandorp (02205-1418) of Wim van Wijk (072-330978) en een en ander is snel geregeld. Verbouwing De drie ondernemers van Zuivelservice Heiloo hebben zin in de nieuwe aanpak. De stalling en magazijn aan de Hooge- weg wordt momenteel aangepast voor de komst van de derde wagen. Een klei ne verbouwing met op zich weinig ver anderingen waar de klanten niets van wijk heeft z'n eigen speciale vragen, merken. Voor het: drietal wordt hel.edt- Maar de TOP-produkten zijn evenals cle verse waar in elk van de drie rijdende winkels aanwezig. Vanaf februari zien de wagens van Zui velservice Heiloo er alle gelijk uit. Wim van Wijk, die vanaf november '69 zelfstandig aan het werk is, verwacht dan zijn nieuwe 'werkplaats'. Henk Kaandorp en Paul Morsch beschikken al over de gewenste wagen, die via aller lei tussenstappen de bestelwagentjes uit de beginjaren van Zuivelservice Heiloo (juni '66) heeft vervangen. Speciale service Wie het woord 'service' in z'n bedrijfs naam voert, moet dat wel menen. Voor de drie ondernemers uit Heiloo is dat zonder twijfel zo! Na lang denken we ten ze nog dat ze in twee decennia slechts één dag verzuimd hebben: 'Te veel sneeuw en gladheid, hoewel we ach teraf toch best op pad hadden kunnen gaan', aldus Paul Morsch en Henk Kaandorp. Speciale service wordt bijvoorbeeld ver leend aan bedrijven, instellingen en ver enigingen. De bevoorrading van (perso- neels)kantines kan via Zuivelservice Heiloo prettig geregeld worden. In 1987 zal hieraan extra aandacht besteed worden. ter wat gemakkelijker en efficiënter. En dat is geen luxe, bijvoorbeeld in natte, koude dagen: dan is het prettig dat het 's ochtends en 's avonds vullen van de wagens minder tijd vergt. Zuivelservice Heiloo, een begrip op (driemaal) vier wielen! RAADSVERGADERING IN GEMEENTEHUIS Donderdagavond komt de Hcilooér ge meenteraad voor de eerste maal in het nieuwe jaar bijeen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Een ieder, die daartoe belangstelling heeft, kan deze openbare vergadering bijwonen. Van te voren de stukken inzien is eveneens mo gelijk. Dat kan tijdens de openingsuren in de leeszalen van de openbare biblio theek en tijdens kantooruren op de af deling algemene zaken van de gemeente. Een greep uit de te behandelen onder werpen: - Een voorbereidingsbesluit voor enkele stukken grond in de Boekelermeerpol- der, zodat bollenteelt daar mogelijk wordt; - Een besluit aangaande de subsidie aan particulieren voor de verbetering van hun woningen, in totaal een bedrag van 42.500,00 betreffend; - Het verslag van de uitvoering van het programma emancipatie-activiteiten 1985; - De aankoop van software ten behoeve van het beheer van de wegen en openba re verlichting in onze gemeente; - De verkoop en aankoop van diverse stukken grond. MALSOVIT-AFSLANKBROOD IS VERNIEUWD Malsovit afslankbrood, een uitvinding van Peter van Tiel, en door veel warme bakkers gebakken, bestaat alweer vijf jaar en menig landgenoot is daar al heel wat kilootjes door kwijtgeraakt. Dit Malsovit nu is per 1 januari 1987 vernieuwd. „De moeilijkheid met het oude Malso vit was", zegt Peter, „dat het zo snel uitdroogde en na een paar dagen, echt niet meer lekker was. Het is helemaal niet moeilijk om brood langer vers te la ten blijven, kijk maar naar Amerika, waar men brood wel 6 weken 'vers' houdt. Maar ik ben nu eenmaal erg voor natuurlijke dingen en wil geen vet, suiker of extra zout toevoegen, laat staan die versheid bereiken door chemi sche toevoegingen". „Dus toen ik tegen een natuurlijke water-vasthoudende vezel aanliep, in Zweden ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Lund, dacht ik, dat kon wel eens de-tv 'u jriijke oplos sing zijn van het uitdrogingsprobleem van Malsovit. Zo eenvoudig was het echter niet, maar na heel veel proefne mingen zijn we er nu toch uit en vanaf 2 januari bakken alle Malsovit-bakkers nu vernieuwd Malsovit, vers tot de laatste boterham....". Donderdag 8 januari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 10 januari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool (onder- en bovenbouw), Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels ge reed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Maandag tot en met vrijdag (werk- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Ha len op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Heiloo, container nabij 't Trefpunt, Wester weg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendelslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zak ken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. De redactie van de Uitkijkpost heeft zich verheugd over het grote aantal in zendingen, dat werd ontvangen voor de puzzels, die in de editie van 17 december 1986 werden geplaatst. Bijna 200 men sen zonden de gevraagde spreuk bij het kruiswoordraadsel in. De juiste oplos sing was: 'Kerstfeest brengt licht en warmte in de donkere wereld'. Aan drie mensen is door loting een prijs toegekend. De eerste prijs, bestaande uit 100 vel briefpapier, 100 enveloppen en 100 visitekaartjes, alles bedrukt met naam en adres, ls gewonnen door Henk van der Veer, Warmoezierslaan 10 in Heiloo. De tweede prijs, 100 vel briefpapier en 100 enveloppen, eveneens bedrukt met naam en adres, kwam na loting terecht bij mevrouw Nuyens, Middenweg 96 in Limmen. De derde prijs, 100 met naam en adres bedrukte visitekaartjes, is ge wonnen door de heer of mevrouw De Korte, Westerweg 186 te Heiloo. De drie prijswinnaars worden verzocht contact op te nemen met de heer Mars van Drukkerij Uitkijkpost, Rechte Hondsbosschelaan 22 te Heiloo, tel. 072-330175. Bij de kleurplaten was de keuze bijna traditioneel moeilijk. Uit de ruim 30 in zendingen werden er tenslotte zes geko zen. De volgende jongens en meisjes kunnen bij de Uitkijkpost een set viltstiften en een groot tekenblok ko men ophalen: Erik Veldt, Hoocamp 49 Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedragen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goede ren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18, tel. 3302.51 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121. copyright jvs te Akersloot; Mariska Barendse, Zeven- huizerlaan 41 te Heiloo; Rick Elenbaas, Boekenstein 105 te Heiloo; Dennis Pa ter, Hogeweg 26 te Limmen; Lennard Nieuwland, De Vlei 5 te Heiloo; en Sa bine Graas, Kennemerstraatweg 371 te Heiloo. De prijzen liggen vrijdag 9 ja nuari klaar! De rebus voor de jeugd had ook een groot aantal inzendingen, meer dan 60! De juiste spreuk was 'Al het nieuws uit Heiloo lees je in de Uitkijkpost'. De drie prijzen zijn door loting als volgt verdeeld. Een boekenbon van 25,00 is gewonnen door Yvonne Koot, Dussel- dorperweg la te Limmen. Twee boeken- bonnen van elk 10,00 zijn gewonnen door Sebastiaan Graas, Kenne merstraatweg 371 te Heiloo en René Hoogland, Julianawég 31 te Akersloot. Op vrijdag 9 januari kunnen de prijzen opgehaald worden bij Drukkerij Uit kijkpost, Rechte Hondsbosschelaan 22 te Heiloo. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd HUMANITAS TEGEN 'BRINKMAN-BELEID' De Nederlandse Vereniging voor maat schappelijke dienstverlening Humanitas heeft voorgesteld minister Brinkman niet langer uit te nodigen voor officiële openingen, maar voor de officiële slui ting van tot dusver gesubsidieerde in stellingen. Humanitas, een vereniging met meer dan 25.000 leden en ruim 3000 aktieve vrijwilligers, gaat er vanuit dat de verwachte sluiting van een groot aan tal, veelal kleinschalige instellingen geen onbedoeld neveneffekt is van de be snoeiingen op de Rijksbijdragen voor het sociaal-culturele werk, maar een be wust nagestreefd resultaat. Humanitas wil de minister daarom de gelegenheid bieden ter plekke toe te lichten 'hoe noodzakelijk en verant woord de betreffende gebeurtenis is in het licht van het door hem gevoerde be leid'. Zoals bekend werd de minister in het verleden ook regelmatig uitgenodigd om blijk te geven van zijn vreugde, als weer een door het Rijk gesubsidieerde instelling tot stand was gekomen. Humanitas nodigt alle door WVC ge subsidieerde instellingen uit zich bij dit initiatief aan te sluiten. De originele tekst van de brief kan worden aange vraagd bij het Centraal Bureau Huma nitas, Postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Telefoon 020-262445. BIO-RELEASE Dit is een cursus in neereichiaanse mas sage en lichaamsoefeningen. In deze cursus leer je beter de samenhang te voelen tussen lichamelijke en emotione le spanning. En er worden mogelijkhe den aangereikt om met deze spanning om te gaan. De bio-release gaat uit van het zelfhelpprincipe, dat wil zeggen dat je het geleerde op jezelf en op elkaar toepast. De technieken die wij gebrui ken zijn zacht en respekteren de grenzen en weerstanden die er zijn. Elke avond beginnen wij met de bio- release oefeningen. Hierna wordt er een bepaalde massage behandeld en deze wordt dan op elkaar beoefend. Wij be ginnen woensdag 14 januari een nieuwe curus van negen avonden en een zater dag. Voor meer informatie: Niek en Maria Kuijs, tel. 336226 te Heiloo. Makelaar Taxateur o.g. ^pÖthekenK°°P M Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Slager Kramer is onlangs toegelaten tot de Stichting van het worstmaakersgilde. Een Nederlandse stichting van slagerij en welke zich ten doel stelt: kwaliteitsbewaking produktverbetering uitwisseling receptuur en produktie, zowel nationaal als internationaal. De kwaliteitsbewaking geschiedt mid dels acht keuringen per jaar. Deze wor den verricht door onafhankelijke in stanties, t.w.: CIVO/TNO in Zeist en S.V.O. (Slagers Vak Onderwijs) in Utrecht. Op onregelmatige tijden en op een voor de slager onbekend moment (zodat hij zijn te keuren produkten niet speciaal kan voorbereiden) ontvangt hij vanuit Den Haag - van waaruit de orga nisatie en coördinatie centraal wordt ge regeld - een telefonische oproep met het verzoek drie produkten ter keuring in te zenden, vacuum getrokken, naar één van de eerder genoemde instanties. Een dergelijke keuring - op breder ter rein - vindt plaats alvorens de deelnemer wordt toegelaten fbt de Stichting. In dien hij aan de strenge eisen heeft vol daan - zoals in dit geval - dan pas wordt de toelating officieel. Ook vinden keu ringen plaats op landelijke vergaderin gen welke tweemaal per jaar- worden georganiseerd. De keuring per produkt geschiedt op basis van: uiterlijk aanzien, uitwendige kleur, inwendige kleur, tekening, voor bewerking/ongewenste bestanddelen, gaafheid snijvlak, consistentie, geur, smaak en produktvreemde bestandde len. Elk onderdeel .krijgt een punten waardering met een eindcijfer als ge middelde. Dit cijfer is bepalend of het produkt wordt goed- of afgekeurd. Pro duktverbetering wordt nagestreefd via maandelijkse bijeenkomsten per regio in Nederland. Aldaar worden onderlin ge keuringen verricht, recepturen uitge wisseld, innovaties voorbereid, enz. Ook vinden speciale vaktechnische voorlichtingen plaats en worden uitge balanceerde programma's voor de regio-bijeenkomsten gelanceerd. Ook de presentatie in de winkel krijgt de volle aandacht. Alsmede toezicht op de produktverwerkende afdeling van de slagerij. Eenmaal per jaar bezoekt een vaktechnische keurmeester de toegela ten deelnemers en stelt een keuringsrap port samen waarop meer dan zestig punten aan bod komen; vanaf het bui tenaanzicht van de pui tot en met de te verwerken kruiden! Hij verstrekt ook waardevolle adviezen, daar waar hij denkt dat dit de totale produktie ten goede komt. De toegelaten deelnemers zijn herken baar aan: geel/rood-bruine vlaggen met het Worstmaakersgilde-embleem; dit zelfde embleem vindt men terug op de winkeldeur, alsmede in de winkel zelf. Aldaar vindt men ook een grote oor konde, waarop is aangegeven dat men is toegelaten tot het worstmaakersgilde. Deze oorkonde wordt elk jaar voorzien van een zogenaamd keuringszegel in dien in een bepaald jaar aan alle gestel de keurings-normen is voldaan. £en komplete garantie voor de consument! W^vXÏB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1