Umme» Agenda Limmen WenstemtoiMitêm 60ft) 'Een gorilla op stap', een dorpsfilm om niet te missen Equipe Cbiffi/in?5 ^\JJ 072_ O Jaap en Wil Kaandorp voorkipen kaas 500 gram Lendelappen9.90 ParasolkortingQ.4Q Nu 9.50 SLAGERIJ W. KROM GEMEENTE LIMMEN AKERSLOOT Jeroen Boschstraat 13 GEMEENTE LIMMEN Helaas, bij schade weet u het pas zeker! Speciale hypotheekrente voor de kandidaatkoper van plan Ypestein Schiesser^/ hu!|ZEr SnsfallBtSES 11 20% KORTING POLITIEBERICHTEN i SS STADS- EN DORPSVERNIEUWING Voor de nieuwste modelijn W. M. Rotteveel Vy/ 330532 Makelaardij VAN STAALDUINEN B.V. om goed te kunnen oogsten moet u nu NUYENS zaden zaaien Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. HINDERWET :S Daarom, en voor de scherpe premies naar; W.M. ROTTEVEEL, advies en bemiddeling in: MOLENWEG 107 verzekeringen, pensioenen 1906 DH LIMMEN, en onroerend goed. TEL. 02205-3061. ZEKER BETER! Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 1 jaar vast 3 of 5 jaar vast 10 jaar vast Afsluitprovisie 6 6,1% 6,7% 1 ;i Opstalverzekering inclusief glas 1; vanaf 0,90 per 1000 J (normaal 1,45 j tel. 02205-3061 Loodgieters - en Centrale Verwarmings- bedrijf Heerenweg 238, 1851 KZ Heiloo NUYENS LIMMEN keuze uit: 160 soorten 57 soorten 387 soorten 11 soorten GROENTEZADEN KRUIDENZADEN BLOEMZADEN POOTAARDAPPELEN EXTRA VOORDEEL gedurende de maanden januari -I- februari geven wij op bovenstaande kollektie. AGRARISCH CENTRUM NUYENS B.V. limmen, rijksweg 35-37 tel. 02205-2484 KAPSALON-SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE >*********MARIAN ROOS Damphegeestlaan 31, Limmen, 02205-1928 (behandeling uitsluitend op afspraak) UITKIJKPOST 14 JANUARI 1987 AVOND OVER MACEDONIË IN VREDEBURG De culturele raad Limmen organiseert in samenwerking met de Nederlandse Christelijke Reisvereniging afd. Alk maar op 20 januari in Vredeburg, Dus- seldorperweg 64 te Limmen een avond over Macedonië. De heer W. Willems uit Apeldoorn, propagandist van de N.C.R.V., verzorgt die avond een reis verslag in klank en kleur, middels over- vloeisysteem en grootbeeldprojectie. Macedonië is een land dat zich uitstrekt over Zuid-Joegoslavië, Griekenland en een klein gedeelte van Bulgarije. Mace donië, ofwel 'mengelmoes', is een woord dat zeer toepasselijk is voor dit gebied, met name wanneer wordt ge dacht aan de Macedonische bewoners. Ohrid, schitterend gelegen aan een al tijd blauw meer, is een juweel van een plaats met prachtige oude architectuur. Verder het prachtige blauwe meer van Ohrid, waarin de zalmforel ofwel 'letni- ca' leeft en het naastgelegen Prespa- meer, wat een natuurreservaat is. In de dia-serie volgt een zigeunertocht met muilezels langs oude dorpen, een Macedonische barbecue, een bezoek aan de kerk Svetie Kliment in Ohrid en het eeuwenoude klooster Sveti Naum. De markten en dorpen met klederdrach ten en oude ambachten in Struga, Ohrid en Bitola. Verder een bezoek aan Grie kenland met o.a. de watervallen van Edessa en een bezoek aan de stad Thes saloniki, de oude hoofdstad van het vroegere Macedonië en het rondom ge legen landschap. Aanvang 20.00 uur. Toegang 4,-. Limmen Verenigd De twee jaarlijkse manifestatie van Limmer verenigingen, clubs e.d., 'Lim men verenigd', zal niet zoals eerder aan gekondigd worden gehouden op 1 fe bruari in Vredeburg, maar is verscho ven naar 6 september in de sporthal de Enterij. Verenigingen krijgen over en kele weken nader bericht. Diefstal Uit de tuin bij een bejaardenwoning te Limmen werd een tuinbeeld ontvreemd. Later bleek dat vandalen het beeld in een vijver hadden gegooid. Aanrijding Op de Rijksweg A-9 vond op dinsdag 6 januari een aanrijding plaats. Een in noorderlijke richting over de linker rijstrook rijdende automobiliste werd rechts ingehaald. Nadat deze gepasseerd was wilde zij zelf een auto links inhalen. Deze kwam echter plotseling naar links en sneed haar de weg af. Slechts door uit te wijken kon zij een aanrijding voorkomen. Zelf raakte zij hierdoor echter in de linkerberm en vervolgens de vangrail. Vernieling De afgelopen tijd werden bij de sporthal te Limmen een aantal vernielingen ge pleegd. Een lichtzuil werd vermoedelijk met een trapbeweging van zijn talud af geschopt. Door het afsteken van vuur werk raakte een slot defect en bekwam een deur schroeischade. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN In het bericht over de muziekcassettes in de Uitkijkpost van verleden week is het bedrag van de strippenkaart foutief op gegeven. Het betreft een strippenkaart voor 10 (geen 5) cassettes en de prijs is 9,00 (geen 4,95). De bijdrage voor losse cassettes blijf 1,00 per stuk per 3 weken. KOOT-UNITED NIEUWS Zo, de eerste helft van de competitie zit er op en de eerste wedstrijd van de twee de helft speelden we afgelopen vrijdag tegen Dole Fruit. Na een snelle 2-0 voorsprong was een bekende voorspeler het spoor even bijster toen hij de achter hoede 'assisteerde'. Dezelfde speler wil de even daarna een vrije trap snel ne men maar een Dóle speler die geen 3 meter afstand nam, pikte de bal op, schoof de bal door en het was 2-2. De stand werd daarna nog 3-2 voor Dole toen Koot-United het welletjes vond. Tien minuten voor tijd was de stand 3-5 in het voordeel van Koot. Maar om het publiek toch een boeiende wedstrijd voor te schotelen werd het toch zeer on nodig nog gelijk. Koot-United heeft nu 12 gespeeld en 13 punten en bezet een zesde plaats. Vrijdag spelen we tegen de koploper Marco Sport met als coryfee ex-prof Alwin Leijsner. We hebben nog iets goed te maken tegen ze. Uit werd het 5-2 voor Marco Sport. KOMPETITIEPROGRAMMA IN SPORTHAL D'ENTERY VOLLEYBAL Donderdag 15 januari: Dynamo - Oranje Wit 20.00 uur Oranje Wit - Axmeriscota 20.00 uur Oranje Wit - Odin 21.15 uur Zaalvoetbal KNVB vrijdag 16 januari: Limmen - Telstar 18.45 uur B en W 't Pontje - W. Oss/ de Krocht 19.25 uur MCA - LSVV Hink Sport 20.15 uur Koot United - Marco Sport 21.05 uur Eijsvogels - de Alken 21.55 uur maandag 19 januari: Sprenkeling - HSV 18.45 uur Koreman Bs - Valkeyhal 19.25 uur Joy Funadama/DTS - Reyne's/J. Holland 20.05 uur Limmen - Sporting S4 20.45 uur Heiloo '80 - Rolff 21.25 uur HSV - Maras 22.05 uur BEDRIJFSVOETBAL uitslagen 10 januari: Nidrac - Zomerdijk 2-3 Bleeker Boys - Commandeur 4-2 Beentjes - Motaal 2-8 G.P. Groot - Jansen 1-5 programma 17 januari: Jansen - Motaal 19.00 uur Nidrac - v.d. Steen 19.50 uur 't Achterom - Zomerdijk 20.40 uur Beentjes - Commandeur 21.30 uur HANDBAL zaterdag 17 januari van 13.00-16.00 uur zondag 18 januari van 15.30-18.00 uur BADMINTON zondag 18 januari van 11.00-15.00 uur Recreanten-tournooi Katholiek Vrouwengilde Limmen Woensdag 21 januari: ledenavond in het Parochiehuis, aanvang 20.00 uur. Jaar vergadering met bestuurswisseling, daarna kienen voor Zr. Rita in N.O. Brazilië. Aanmelden voor de Tweede Limmer Triathlon Op 20 juni (start om 16.30 uur) wordt voor de tweede maal in Limmen een mini- triathlon gehouden, welke bestaat uit 800 meter zwemmen, 45 km fietsen en 10,8 km lopen. Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers. Opgeven bij W. Koot, tel. 02205-2400 (na 18.00 uur). Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie D. de Jong, Kerkweg 20, Limmen. Be handeling volgens afspraak (ma. t/m vr.), tel. 02205-1796. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Limmen, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldor- perweg 81-4, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Kennemerstraatweg 382 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Kruisvereniging Limmen Dagelijks spreekuur tussen 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tus sen 18.00-8.00 uur via tel. 072-126482. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.30 uur ('s middags na 15.00 uur alleen voor het afhalen van paspoorten en rijbewijzen). Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden, behoudens anderslui dende telefonische afspraken. Dé wethouders kunt u spreken iedere maandagavond van 19.00-21.00 uur in het gemeentehuis. De burgemeester slechts na telefonische afspraak (tel. 1456). De afdeling sociale zaken is geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00-12.30 uur en voorts na telefonische afspraak (tel. 3109). Gezinsverzorging, Bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuur dagelijks: 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spreekuur van 13.00-14.00 uur. Dierenarts Van Lohuizen, Dotterbloem 7, Castricum is bereikbaar via tel. 02518-55910. Zaterdag spreekuur van 12.00-13.00 uur (kleine huisdieren). Dierenarts Heiloo/Limmen Dr. Schaap en Dr. Duyser zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1, Heiloo). Zaterdag spreekuur van 11.00-12.00 uur. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205-1295. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Dat een mens nooit 'nooit' moet zeggen zal de heer Adrichem nu wel duidelijk zijn. Na zijn eerste dorpsfilm 'Dorp op drift' zei hij: „Dit was eens, maar nooit weer". Maar ja, hoe gaan die dingen, nadat alle beslommeringen om zo'n film weer wat bezonken zijn en iedereen dan je vraagt:,,Wanneer komt er weer een film?". Dan denk je: „Wharom ook eigenlijk niet!" Gelukkig besloot Jaap Adrichem een tweede film te maken, 'Een gorilla op stap', en wederom kan van een groot succes worden gesproken, Het plezier wat iedereen aan het maken van zo'n film beleeft was vrijdagavond overdui- SCHAKEN IN LIMMEN Het 2e team van Vredeburg, dat met 3 overwinningen (uit 3) alleen aan de kop gaat en dus fraaie kansen heeft op pro motie naar de 3e klas, is er niet in geslaagd ook de 4e ontmoeting tegen het nog puntloze Excelsior IV in een re solute zege om te zetten. De voorlopige stand is 3-2 in Limmens voordeel. T. Morcus, R. Bollweg en P. Vlaar zorg den voor de 3 punten. B. Kerkhof, R. v.d. Storm Sr. en P. v. Buuren zitten met afgebroken partijen waarin nog veel mogelijk is. Twee nieuwkomers in groep A, M. Vonka en H. Grondsma, startten goed met zeges op G. Hes en G. Hafkamp. A. Holtes gaf opnieuw blijk van zijn goede vorm. Hij maakte korte metten met J. Admiraal. De topontmoeting G. de Graaf-P. Alders werd afgebroken. Debutant T. Schouten in de B-groep verloor van T. Al. De pas gepromoveer de R. Denekamp en D. Kerkhof moes ten de volle punten aan J.. Kleverlaan en R. v.d. Storm jr. laten. Het jeugdviertal (tot 13 jr.) dat naar Heerhugowaard trok, moest zich met een half bordpunt tevreden stellen op naam van 'eerste bord' C. Hes. Overige uitslagen: A: M. Biesheuvel-P. Natte 1-0; P. Hes- P. v.d. Heijdt 0-1. B: R. Hooijboer-M. Zuurbier 0-1; L. Kiebert-C. Visser 1-0; C. Luttikhuizen- M. Briefjes 0-1; H. de Goede-J, Snip 1-0; P. de Waard-M. Limmen 0-1; H. Mous-N. Bult 0-1 (regl.); H. Levering- C. Hes 1-0; K. Aafjes-M. Custers 1-0; A. Duikersloot-J. de Graaf 1-0. C: M. Limmen-R. Valkering rem.; P. Vessies-A. Verweij 0-1; K. Konst-G. de Haan 1-0 (regl.); N. Admiraal-J. v.d. Vegte 0-1; J. Kaandorp-P. Zwart 0-1; T. Konst-R. Rommel 0-1; C. Smit-J. Jonker 1-0; S. v.d. Sande-J. Tebbens rem. De vele acteurs en actrices, die hun steentje bijdroegen aan 'Een gorilla op stap', verzameld op de trap van Vredeburg op de avond van de première. delijk. Dolle pret bij het terugzien van de (vele) komische scènes. En wat is Limipen een schitterende lokatie om te filmen! De Culturele raad Limmen heeft de film op video laten zetten om deze voor het nageslacht te bewaren. Eén advies aan alle Limmenaren: u moet deze film ge zien hebben, u zal er ongetwijfeld een paar heel plezierige uurtjes mee hebben en uit een andere ooghoek uw dorp met nog meer liefde bekijken. Volgende week zullen wij u vertellen wat.een mens er toe beweegt zo'n film te maken. SPAREN; maandelijkse rente bijschrijving 6% per jaar, boetevrije opname. LEVENS, RISICO, EN BEGRAFENISVERZEKERINGEN, hoge winst deling zonder premieverhoging. OPSTALVERZEKERING (woonhuis) met uitgebreidste dekking, incl. dubb. glas, v.a. 1,- per duizend gulden verzekerd bedrag. Burgemeester en wethouders van Limmen maken ingevolge het bepaalde in artikel 1.2 van de subsi dieverordening stads- en dorpsvernieuwing be kend, dat voor 1987 door de provincie een bedrag van 42.500,- beschikbaar is gesteld voor de ver betering van door eigenaren bewoonde woningen. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om dit bedrag, aangevuld met de van, 1986 resteren de 8.950,-, derhalve in totaal 51.450,-, be schikbaar te stellen voor bovengenoemd doel. In verband daarmee worden een aantal wijzigin gen (verruimingen) aangebracht in het hoofdstuk van de subsidieverordening, dat betrekking heeft op de particuliere woningverbetering. De gewijzigde verordening en het concept- volumebesluit liggen met ingang van 15 januari 1987 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke reac ties worden ingediend bij ons college. Een ieder die voornemens is de door hem/haar zelf bewoonde eigen woning te verbeteren, kan zich bij de dienst gemeentewerken (tel. 2174) op de hoogte stellen van de subsidie-mogelijkheden, die door de gewijzigde verordening worden gecreëerd. Burgemeester en wethouders van Limmen; de secretaris, de burgemeester, A. Plug N. P. M. Schoof Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen (was 1/2%) Wilt U meer weten neem dan vrijblijvend contact op met Assurantie- en Hypotheek adviseur Voor al uw verz. en financieringen, zeer scherpe tarieven en gunstige condities. Perfektie is onze kwaliteit ONDERGOED voor da mes en heren bij: Textiel én Mode Ria Pijnappel, Kerkweg 44 Limmen, tel. 02205-1256. PICO-BELLO, honder- verzorgingssalon, Rijks weg 116 te Limmen, tel. 02205-3156. KERAMIEK-KURSUS in Alkmaar, informatiefor mulier: 072-156231/072- 117448. Royale middenwoning met stenen berging en achtertuin op het zuiden. Ind.: hal, toilet, trapopgang, kelder, woon kamer met open haard en parketvloer, keu ken met complete inbouwapparatuur. Ie verd.: overloop, 3 slaapkamers, badka mer met ligbad en 2e toilet, vaste wastafel. Vaste trap naar zolderkamer met dakkapel op het zuiden en royale berging. Algemeen: C.V.-gas en gedeeltelijk thermo pane beglazing. VRAAGPRIJS 139.500,- k.k. Kennemerstraatweg 129 1851 BC HEILOO Telefoon 072-330332* voor alles wat groeit en bloeit Vraagt onze prachtige zaadprijscourant eens aan! Voor de Egmonden dan naar: NELIS BALTUS, Heerenweg 25. TUINARTIKELEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN MESTSTOFFEN ZAAIZADEN Gezichtsbehandeling 38,-, Mini-vaque 49,50 al! in. Burgemeester en wethouders van Limmen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; bekend, dat door hen, onder een aantal voorschriften om ge vaar, schade of hinder voor de omgeving te onder vangen, op 31 december 1986 vergunning is ver leend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van: 1. N. J. Krom, Burg. Nieuwenhuijsenstraat 25 te Limmen, voor het oprichten en in werking hebben van een timmerwerkplaats annex in richting voor machinale houtbewerking, gele gen aan het adres Burg. Nieuwenhuijsenstraat 23 - 25 te Limmen: 2. Th. J. A. M. van der Steen, Hogeweg 110 te Limmen, voor het oprichten en in werking hebben van een herstelinrichting voor motor voertuigen, gelegen aan het adres Rijksweg 61 te Limmen; 3. A. A. E. Min, Stetlaantje 3 te Limmen, voor het oprichten en in werking hebben van een timmerwerkplaats annex inrichting voor ma chinale houtbewerking, gelegen aan het adres Stetlaantje 3 te Limmen. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken lig gen op de gemeentesecretarie van Limmen, Mid denweg 3a te Limmen, ter inzage en wel van 15 ja nuari tot 15 februari 1987, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en na tele fonische afspraak maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet alge mene bepalingen Milieuhygiëne staat tot 15 febru ari 1987 beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen Milieuhygiëne, be zwaren hebben ingebiacht; d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest over eenkomstig de hiervoor sub c genoemde artikel bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de be roepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Paad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepsschrift moet worden gericht aan H. M. de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019 te 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voor ziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de eerdergenoemde Afdeling voor de geschil len van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Limmen, 14 januari 1987. Burgemeester en wethouders van Limmen; de secretaris, de burgemeester, A. Plug N. P. M. Schoof

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 13