Medische diensten Andere adressen Bibli"Cw)"theek Nieuws voor SJplussers Klaasse Bouw en Keukens breidt showroom aan de Westerweg uit Gemengd Koor Zingen houdt Jong' vierde derde lustrum in Trefpunt Geen Uitkijkpost ontvangen? J. Satoer redt 3-jarige kleuter uit ijskoud water Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. UITKIJKPOST 14 JANUARI 1987 De showroom van Klaasse Bouw en Keukens laat de fraaiste mogelijk heden op keuken-gebied zien. te nemen, dan komt de heer Klaasse persoonlijk bij u kijken en zal proberen een zo aardig mogelijke opstelling te be denken, zodat u niet altijd met een recht keukenblok behoeft te zitten. Is dit to taal onmogelijk dan zal de omgeving op speelse wijze kunnen worden aangepast. Bij Klaasse keukenbouw is het mogelijk de betere keuken naar uw eigen budget op te bouwen, alles hoeft niet in één keer. Het grote voordeel van de firma Klaasse is, dat deze niet alleen gespecia liseerd is in keukens maar daarbij ook een aannemersbedrijf heeft. Nieuw bouw, verbouw of renovatie van uw huis, u kunt het allemaal door Klaasse laten doen en zo bljft alles in één hand. De firma Klaasse biedt een tOiaal pakke STOITINÓ U*jaatt.7IEK»»X*. H11UX) Na de muzikale drukte, waaraan de de cembermaand rijk is, komt de muziek school in iets rustiger vaarwater. De ko mende weken zijn er bij ons 'gewone' speelavonden op woensdag 21, woens dag 28 en vrijdag 30 januari. Op woensdag 21 januari om kwart voor acht, kunt u luisteren naar leerlingen van Peter Brouwer (leraar klarinet) en Roel Steeman (leraar viool). Als u op 17 december bij ons was, dan heeft u kun nen horen, hoe de vioolleerlingen zich uitstekend weerden in het strijkkwartet, opus 98 van Hofmann. Wat betreft de klarinetleerlingen, ook hier treft u leer lingen van verschillend niveau. Dat juist maakt deze speelavonden erg aantrekkelijk. Het programma duurt doorgaans drie kwartier en stelt u irl de gelegenheid op een ontspannen wijze kennis te nemen van wat de muziekschool doet en hoe leerlingen hun vaardigheden presente ren. Het zijn heel informele concertjes, waarvoor we u graag uitnodigen. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: ds. B.J. Kruit (viering Heilig Avondmaal); 19.00 uur: ds. A. Boel houwer (Schrift en Tafel) in Geref. Kerk. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: dienst in de kapel van het Psych. Centrum Willibrord; 19.00 uur: ds. A. Boelhouwer (Schrift en Tafel). Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: Dienst des Woords. Parochie-zondagsdienst Kapel O.L. Vrouw ter Nood, Kapellaan 13, tel. 02205-1288. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester- weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. F.J. van der Wind (Hei loo), gezamenlijke dienst. Ned. Herv. Gemeente Egmonden 10.00 uur (Egmond-Binnen): gezamen lijke dienst, ds. Eikerbout (Heilig Avondmaal). Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: DoReLudienst in de Re monstrantse kerk. Remonstrantse Gemeente Alkmaar Zie Lutherse Gemeente. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar Zie Lutherse Gemeente. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur Hoogmis. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 uur ds. P.J.H. Krol; 5.00 uur ds. J.H. Veefkind. Deze diensten worden gehouden in het gebouw van de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Evangelische Gemeente De Egmonden Zondagavond 19.00 uur, Hanswij k 1, Egmond aan den Hoef. Inlichtingen tel. 02206-5301. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Don derdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vrijdag 19.15 uur. O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 (bij de Juliana Zusters) en 10.30 uur, Hoogmis. Door de week: maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur, donderdag 10.00 uur. Biechtgelegenheid: zaterdag 16.00 uur in de Bedevaartskapel. Gebeedsdienst en Lof: Zondag 15.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H. Missen: Zaterdagavond 18.45 uur Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) 17 januari: dr. Koelman, Maas Geeste- ranusweg 17, tel. 330530. 18 januari: dr. Den Engelsen, Het Wie- lemakersland 9, tel. 333080. Weekenddienst Apotheek 16-23 januari: apotheek Heylo, Stati onsweg 53, tel. 331070. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen 15-21 januari: C. Motzo, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo 17-18 januari: A.C. Wesseling, Oude gracht 263, Alkmaar, tel. 072- 125940. Diëtiste Simone Ouwendijk, Nic.Beetsweg 66, Heiloo. Telefonisch afspraken maken: dag. tussen 18.00-19.00 uur, tel. 072-336051 (b.g.g. 330719) Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt- laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. de Waal, Kennemerstraatweg 452, Hei loo, tel. 072-331266; P. A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. Duijser zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 072-334348. KRUISVERENIGING HEILOO Kantoor: Wijkgebouw, Holleweg 94. Geopend iedere maandag- en donderda gavond van 17.00-18.00 uur. Uitleen magazijn geopend op werkdagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-3344694. Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02206-3613, te be reiken maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518-55495, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tel. 072-330362, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. K. Hergaarden, tel. 02513-14847, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073. Nederlandse Rode Kruis afd. Heiloo Geestakker 7, 1852 EW Heiloo, tel. 072-336038 Welfare: mevr. Coolegem-de Beer, Werkendelslaan 39, 1851 VB Heiloo, tel. 072-335427. Verkoop van handwer ken iedere woensdag van 10.00-12.00 uur Kennemerstraatweg 382, Heiloo, tel. 072-333399. Speel-o-theek regio Heiloo: De speel-o- theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Kennemerstraatweg 382, 1851 BK Hei loo, tel. 072-333399. Openingstijden: donderdag 15.30-16.30 uur, vrijdag 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Inlmevr. M.H.Post-Stuve, Goodes- taan 55, 1852 ES Heiloo, tel. 072-334152. Telefooncirkels: Inl.: J.van Toorn, Geestakker 7, 1852 EW Heiloo, tel. 072-336038. Stichting Ouderenwerk Heiloo Instelling voor gecoördineerd bejaar- denwerk. 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren: dagelijks (9.00-10.00 uur) en ook woensdag 's middags (14.00-15.00 uur) in verzorgingshuis De Loet 1 te Heiloo, tel. 330744. Voor: bemiddeling huisvesting ouderen, meer bewegen voor ouderen, warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje, autovervoer door vrijwilligers, individuele belangenbehartiging, vormings- en ontspanningsactivitei ten (van zondag- tot en met vrijdagmiddag soos-activiteiten in 't Trefpunt voor 50- plussers), Graag Gedaan. Gemeente Heiloo afdeling sociale zaken Van Aostastraat 5 Spreekuren: iedere werkdag van 8.30-12.00 uur, tel. 313131. Maatschappelijk werk: maandag t/m vrijdag 8.30-10.30 uur, dinsdag ook 19.00-20.00 uur, tel. 313184. Burenhulp Plan Oost Fam. van den Berg, De Laghe Weijdt 20, Heiloo, tel. 335078. Stichting Rolstoelbus Heiloo e.o. Secr.: tel. 335149. Afspraken vervoer: tel. 336570. De Rolbus is dagelijks beschikbaar. Stichting Onderdak Alkmaar Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. Koelmalaan 196, Alkmaar, tel. 072-400234. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Secretaris: J.C.Smakman, tel. 072-331661. W oningbouwvereniging Sint Willibrordus De Kloosterhof 23, 1852 LA Heiloo, tel. 072-332872. Geopend op werkdagen van 8.30-11.30 uur. Spreekuur: le woensdag van de maand (niet in juli en augustus). Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Eerste maandag van de maand: thema avond. Derde maandag van de maand: kreatieve avond. Het Open Huis, zaal 5, aanvang 20.00 uur. Inl. tel. 332136 of 331097. Gezinsverzorging, bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord-Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuur dagelijks. 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de Bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Ombudsteam Heiloo Voor schriftelijke vragen: Postbus 89, 1850 AB Heiloo. Tel. bereikbaar van 10.00-22.00 uur op 072-332361 Spreekuur vrijdag na tele fonische afspraak, in De Duif, Ma- riënstein 180, van 19.30-20.00 uur. Peuterspeelzalen Heiloo Aanmeldingen en inlichtingen: mevr. S.van den Haak-van Wijk, tel. 072-334219. SOCIALE ALARMERING: HULP BINNEN HANDBEREIK Met de sociale alarmering is een nieuwe vorm van hulpverlening ge komen. Het alarmeringssysteem is bedoeld voor alleenwonende oude ren van in het algemeen 55 jaar en ouder, die door hun lichamelijke, geestelijke of psycho-sociale situatie in een mogelijke noodtoestand zich niet zelfstandig kunnen redden. In zo'n geval is hulp van buitenaf mo gelijk door de knop in te drukken of aan het koordje te trekken van een alarmzendertje dat om de hals wordt gedragen. Na het indrukken of het trekken wordt er een verbin ding tot stand gebracht met het ver zorgingstehuis De Loet, waar 24 uur per dag iemand aanwezig is. Na ontvangst van het noodsignaal komt er iemand bij u thuis. Voor het aanvragen van een alarm zendertje kunt u zich richten tot de Indicatiecommissie Heiloö, p/a Van Aostastraat 5 (gebouw sociale zaken van de gemeente Heiloo), tel. 313184. De spreekuren zijn iedere werkdag van 8.30 tot 10.30 uur en dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Folders over de centrale alarmering Heiloo zijn verkrijgbaar bij: - Huize De Loet, de Loet 1. - Openbare Bibliotheek, Het Male- voort 14. - Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294. - Kruisvereniging Heiloo, Holleweg 94. - Indicatiecommissie Heiloo, Van Aostastraat 5 (gebouw sociale zaken). OVER DEMENTIE Wat doe je wanneer je partner of huisgenoot opvallend vergeetachtig wordt, terwijl hij of zij al wat ouder is? Wanneer je met gedrag te maken krijgt waarvan je alleen maar kunt zeggen 'vreemd' of 'dat ben ik niet van haar gewend'. Voor vele tien duizenden mensen een moeilijkheid waar zij dagelijks mee zitten. Hun partner lijkt dement of is dement. Van het totaal 65-plussers in Neder land is naar schatting 6% van de mannen en 10% van de vrouwen dement. In het boekje 'Ze wordt zo vergeet achtig' van Marjan de Bruin, vertel len familie-leden van dementerende ouderen over de verandering in het gedrag van hun partner of huisge noot. Hoe vreemd dat was en hoe veel zorg het hen gaf. Welke oplos singen zij hebben gevonden en hoe zij zich daarbij voelen. Uit de toe lichting van hulpverleners en weten schappers op dit gebied blijkt dat de verwarring rondom dementie be grijpelijk is. Er zijn vele soorten en vele vormen van dementie, elk weer met andere geneesmogelijkheden. Minstens de helft van de gevallen echter is ongeneeslijk. Prijs 5,75 (incl. BTW en verzend kosten). U kunt dit boekje bestellen door dit bedrag over te maken op postgiro 66888 van de Radio Volk suniversiteit te Hilversum onder vermelding van het bestelnummer TW 8505. OUDER WORDEN WE ALLEMAAL Ouder worden is iets waar iedereen mee te maken heeft. Toch worden in onze samenleving ouderen vaak gezien en behandeld als een aparte groep. Veel mensen beschouwen oud zijn als iets wat niet aangenaam is en ouder worden als iets waar je maar beter niet bij stil kunt staan. Om gesprekken hierover wèl moge lijk te maken, werd het boekje 'Ou der worden we allemaal' geschre ven. Het is bedoeld zowel voor ou deren als voor hen die nog niet zo oud zijn, om zich te bezinnen op het ouder zijn of worden. Maar ook voor ieder die met ouderen te ma ken heeft om na te denken over wat goede zorg voor ouderen is. Zeker in de kerk is veel werk gericht op ouderen: hoe kan er in dit werk voor gezorgd worden dat ouderen niet slechts voorwerp van zorg, maar partner zijn? In het eerste gedeelte van het boekje wordt bezinnings- en gespreksmate riaal geboden over ouder worden en de plaats van ouderen in de samen leving. Het tweede gedeelte biedt veel praktische informatie, alsmede suggesties om aan de slag te gaan in uw eigen omgeving of gemeente. 'Ouder worden we allemaal' is ver schenen in de serie 'Toerusting' en kan voor 7,50 worden besteld bij de Centrale voor Vormingswerk/ Hervormde Vrouwen Dienst, Hoofdstraat 248, Postbus 1100, 3970 BC Driebergen, telefoon 03438-18334, giro 42618. SOOS-MIDDAGEN IN 'T TREFPUNT De 2 Seniorenbonden van Heiloo - ANBO en KBO - nodigen de 50-plussers van Heiloo uit voor een wederzijdse kennismaking in ons ontmoetingscentrum het Trefpunt, Hoog en Laag 7A, Heiloo. Een mooie gelegenheid nu het nieuwe jaar is begonnen. Elke middag is u daar van harte welkom vanaf 13.30 uur; dan beginnen de soos- activiteiten. Ook op zondag, maar niet op de zaterdag. Niet alleen wor den allerhande sporten en spellen bedreven, er worden ook voorlich tingsmiddagen georganiseerd. Verdere inlichtingen kunt u daar van de bestuursleden krijgen of nü al van de voorzitter van Algemene Bond voor Ouderen, mevr. H. Fol- gers, De Hofstee 4, tel. 336368, of van de Katholieke Bond voor Oude ren, mevr. H. Dekker-Idema, Ken nemerstraatweg 177, tel. 332528. Op dinsdag 6 januari herdacht het gemengd koor 'Zingen houdt jong' het feit dat het koor alweer 15 jaar bestaat. Op gezellige wijze gebeurde dit in 't Trefpunt, waar leden, diri- gente en bestuur bijeengekomen waren. Op 7 januari 1972 werd in verzor gingshuis De Loet de oprichtings bijeenkomst gehouden in aanwezig heid van de dirigente, .mevrouw Mooijen. Het eerste bestuur bestond uit de heren Van Brussel, Schneiders en Modder. Het koor zelf bestond uit 18 leden. Nu zijn dat er 40, natuurlijk een vooruitgang, maar het kan altijd nóg beter. Er is nog plaats voor da mes en heren, die een partijtje wil len meezingen. Het bestuur van het koor beschouwt het als het mooiste jubileumgeschenk, wanneer men zich naar aanleiding van dit stukje aanmeldt. Het dirigentschap van mevrouw Mooijen werd na ongeveer zes jaar beëindigd. Zij had het koor op een goed peil gebracht. Haar opvolgster werd mevrouw Dijkstra, die ook ge durende een reeks van jaren heel wat muziekkennis heeft overgedra gen. Tal van bekers staan in de prij- zenkast, voor dirigente en leden een aangename herinnering. Sinds enige maanden is de plaats van mevrouw Dijkstra overgenomen door me vrouw Drees, die eveneens op prima wijze de leden van het koor zangon derwijs geeft. In de 15 jaar van het bestaan heeft het koor drie voorzitters gehad. Al lereerst de heer Van Brussel, daarna mevrouw Smithuis-Out en vervol gens de thans leidende voorzitter de heer Scholten. Alle voorzitters wa ren (en zijn) uitstekend in staat het koor in goede banen te leiden, waarvoor de leden hen veel dank verschuldigd zijn. Men hoopt ook dat de heer Scholten nog vele jaren de touwtjes in handen houdt. Er waren ook drie penningmeesters: de heer Modder, de heer Kraakman en mevrouw Abbo. Zij hebben alle drie de financiën op een reusachtige manier beheerd. Gedurende het bestaan van het koor is de heer Schneiders steeds secretaris ge weest. Tijdens de feestelijke bijeen komst werd de wens uitgesproken dat een ieder terugziet op een aange naam verleden en dat men zijn of haar hoop richt op de toekomst. Het Gemengd Koor 'Zingen houdt Jong', bijeen in 't Trefpunt, waar het derde lustrum werd gevierd. MEER RECREATIE VOOR OUDEREN Door de toeneming van het aantal ouderen en een daling van het aan tal jongeren zal meer aandacht moeten worden geschonken aan recreatie-mogelijkheden voor de ouderen. Daartoe zullen meer wandel- en fietspaden moeten wor den aagelegd, zullen de lokaties voor sportvissers moeten worden uitgebreid, moeten de mogelijkhe den voor volkstuinieren worden vergroot en bepaalde vormen van verblijfsrecreatie worden geboden. Dat staat in de nota 'Recreantenbe- leid', die minister Brakx (Land bouw en Visserij) heeft gepresen teerd. De regering heeft voor het re- creantenbeleid voor de komende vijf jaar een bedrag van 63 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Mi nister Brakx is van oordeel dat de recreatiemogelijkheden moeten worden vergroot, de toegankelijk heid van de voorzieningen moet worden verbeterd en de informatie over de recreatieve mogelijkheden moet worden versterkt. Kom eens langs met een verhaal Maar dan wel een eigen geschreven ver haal. Het zit namelijk zo: op 12 oktober is het precies 25 jaar geleden dat in Het Witte Huis aan de Kennemerstraatweg, waarin nu nog een uitleenpost is, de openbare bibliotheek werd geopend. Dus wordt 1987, voor de bibliotheek al thans, een jubileumjaar. Bij een jubileum, en zeker van de biblio theek Heiloo, ondanks alle hobbels en bobbels bloeit de organisatie als nooit tevoren, hoort eigenlijk een groot feest: "Met de hele lezerskring achter de fan fare aan". Helaas, het ontbreken van liggende gelden noopt ons te roeien met de riemen, die we hebben en die riemen zijn niet berekend op de financiële dei ning, die een dergelijk feest zou veroor zaken. Dus houden we het sober, in de stijl zoals we 25 jaar geleden startten. Wel een paar extra activiteiten, maar die zullen allemaal te maken hebben - zoals we 25 jaar geleden begonnen- met lectuur en vooral met lezen. Immers, in de laatste 15 jaar is ook de bibliotheek meegegroeid met de vraag van het pu bliek en met de voortschrijnende tech nieken: grammofoonplaten, dia-series, video-banden, compact-discs, enz. In dit jubileum-jaar zal echter het ge schreven woord centraal staan. Er zal een forum komen, bestaande uit schrij vers en andere deskundigen, dat zich be zig zal houden met de vraag: waarom le zen? Dit vooral gezien tegen de achter grond van een zich steeds sneller ont wikkelend computer-tijdperk met z'n databanken, kabel-t.v., teletekst, enz. Voor lezen is lectuur nodig. Al bijna 25 jaar heeft de bibliotheek de lectuur voor de lezer verzorgd. Het leek ons een aar dig idee om in dit jubileumjaar de zaak eens om te draaien en de lezer te vragen iets voor de bibliotheek te schrijven. Wat en waarover u wilt schrijven, dat is eigen keus. De enige eisen die wij stel len: een maximum van 750 woorden, in leveringstermijn uiterlijk 1 mei, leeftijd vanaf 18 jaar. De inzendingen zullen beoordeeld wor den door een deskundige, los van de bi bliotheek staande jury: de in Hoorn woonachtige schrijfster van voorname lijk streekromans mevrouw Margreet van Hoorn, en onze plaatsgenoten de heer J.A. Pannekeet, leraar nederlands en als schrijver vooral bekend door zijn studies over Westfries dialect, en de journalist en oud-hoofdredacteur van De Alkmaarsche Courant, de heer W. Middelbeek. Natuurlijk zijn er prijzen aan verbon den, een eerste, tweede en derde prijs, die tijdens een feestelijke, besloten bij eenkomst op 12 oktober bekend zullen worden gemaakt. Bovendien zal de eerste prijs gepubliceerd worden in de Uitkijkpost van oktober. De andere ver halen komen ter inzage in de leeszaal. Vooral voor de wintermaanden is schrijven een prettige bezigheid. Je fan tasie aan het werk zetten en uit je eigen belevingswereld een verhaal in woorden penselen. Gewoon eens proberen en veel succes. Carla van de bibliotheek SCHIETSPORTVERENIGING DE VRIJHEID LIMMEN De uitslag van de competitiewedstrijd van 7 januari is als volgt: Ere klasse: 1. Kees Hooyboer 100 pnt., Gerard Miltenburg 100 pnt. 3. Theo Vermolen 97 pnt. A-klasse: 1. Kees Mooy 99 pnt. 2. Frits Zonneveld 98 pnt. 3. Siem Schilder 95 pnt., Ruud Lehman 95 pnt. 5. Ben Met selaar 92 pnt. 6. Nic Droog 90 pnt. B-klasse: 1. Gijs Pouw 98 pnt. 2. Klaas Punt 97 pnt. 3. Cor Onderwater 96 pnt. John Nuyens 96 pnt. 5. Willem Verzij- lenberg 94 pnt. 6. C.S. Pepping 92 pnt. C-klasse: 1Kees Schol 97 pnt. Wim Er- kamp 97 pnt. 3. Kees Admiraal 93 pnt. 4. Bob Veenstra 92 pnt. 5. Egbert Pep ping 91 pnt. 6. Cees Dekker 88 pnt. Bel's donderdags: 072-330175 De afdeling keukens van de firma Klaasse aan de Westerweg is flink uitge breid. zo'n 30 nr is bij de showroom van de keukens gekomen en dat biedt tevens ruimte aan een kantoortje waar de nodige gegevens kunnen worden doorgesproken. De showroom is hele maal gemoderniseerd, de nieuwste mo dellen kunt u hier bekijken. Men laat u tevens de verschillende mogelijkheden zien, verlaagd plafond, een spiegelwand enz. Het zijn hoofdzakelijk Duitse keukens waaronder Eggermann, Becker en E Afgelopen zaterdag probeerde de bijna vier jaar oude kleuter Dick van Zeist of hij het ijs op de vaart tussen Baetenburg en Mariënstein met zijn voeten kon bre ken. Met één voet lukte het niet, maar met twee wel: hij ging pardoes kopje onder in het ijskoude water. De heer Satoer, wonend op Baetenburg 110, had al een tijdje staan kijken naar de verrichtingen van kleine Dick. Opeens was deze aan het oog onttrok ken. De heer Satoer ging naar de water kant en zag dat Dick te water was ge raakt, zelf niet in staat was op de kant te komen en daarom om hulp riep. De bewoner van Baetenburg aarzelde niet en haalde de jongen uit het water. Behoudens een nat pak, grote schrik en een verkleund, ijskoud gevoel mankeer de Dick niets. Laat dit voorval een waarschuwing voor ouders en ouderen zijn. Let op wanneer kinderen op of bij het ijs gaan spelen. Ook al lijkt dit dik genoeg, het kan zeer verraderlijk zijn. Het is beter om zelf mee te gaan naar het ijs, dan een kind onnodig risico te laten lopen! K. De inbouwapparatuur is van Philips, Atag, Bosch, Siemens en Bauknecht. Nieuw is de keramische gaskookplaat. Ook heel praktisch is het verlaagde ko ken: het gedeelte waar u kookt is lager dan het aanrecht, zodat u in de pannen kunt kijken. We zagen afzuigkappen die je niet hoorde, voorzien van tiptoet- sen. Niet de goedkoopste, m .ar wel ab soluut geluidloos. „We leveren alleen eerste klas kwaliteit. Dat geldt, zowel voor de keukens, als voor de apparatuur. We hebben super moderne keukens, maar ook d*. nostal gische koper kan bij ons zijn keus ma ken", aldus de heer Klaasse. Als u van plan bent een nieuwe keuken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 2