Nina Ricci Zeaelaktie -sa, W> rogisterij r ruud jansen GOED BEGIN Margriet ter Buurkes-de Vries besteedt zorg aan de huid Week van Gebed voor de eenheid van kerken de Evenmentenageiuta Buiten gewone koopjes in deze winter opruiming Draion dekens 4 seizoenen synthetisch dekbed, katoenrijk Flanellen lakens Flanellen hoeslakens Dekbedovertrekken Hoofdkussens nu17,50 Gordijnstof 179,- 260,- 305,- 30,- ZOON LUCHTVERWARMING J. D. SCHERMER B.V. mÊÈIÊÊÊÊm GROTE ATLAS VAN DE WERELDGESCHIEDENIS 10 .o, 50% 1 pers45,- VEILIG STOKEN MET GAS!!! Kaart inleveren voor 1 februari 1987 kaart niet vol? geen probleem bij betaling van 50 ct per ontbrekende zegel Een uniek kado Spectrum Times van 149,-voor 't Akertje ondergaat metamorfose 1 pers 2 pers litsjumeaux in div. maten, p.st. v.a per stuk v.a25,- 1 pers. v.a40,- 2 pers. v.a65,- Litsjumeaux v.a65,- in div. dessins en effen, per meter....... 5,- 611 10,- En heel veel coupons gordijnstof, vitrage, tapijt en vinyl! Holleweg 44 - Heiloo - Tel. 072-330656 Uw gasapparaten hebben regelmatig onderhoud nodig. j Neem een onderhouds abonnement bij Stationsplein 3 Heiioo tel. 331875 Dan bent U bij een erkend en vakbekwaam installateur! ij Dat geeft zekerheid!!! Doen!!! DROGISTERIJ - PARFUMERIE - HOMEOPATISCHE ARTIKELEN - KOSMETIKA praktisch geen onderhoud vergt? Swanendael 7 - Heiloo - Telefoon 072-330680* postagentschap-rookshop Jan-Tine Braam Winkelhof 't Loo nr!8 -1851HT Heiloo-Tel. 072-331004 (KOOP) Volgende maand wordt onze toonkamer op de eerste etage grondig onder handen genomen. Er wordt geschilderd en geplamuurd - maar liefst 120 m2 nieuwe vloerbedekking gelegd. Om onze tekstverwerkers en schrijfmachines nóg beter aan u te tonen komt er een splinternieuwe demonstratiewand, welke is ontworpen door één van Nederlands beste interieurspecialisten. Ook voor de kasregisters is een geheel nieuwe demonstratie- tafel ontworpen. Maar eerst moet onze gehele toonkamer leeg. Alle buro's, stoelen, tafels, kasten, systeemladen, hang mappenboys, tekstverwerkers, enz., enz., worden nu verkocht met kortingen van De medewerkers van POA BV wensen u een goed(koop) 1987. I KANTOORCENTRUM BV PAYGLOP 9 - ALKMAAR TEL. 072-11 38 92 De salon van Margriet ter Buurkes-de Vries is uitstekend toegerust voor de behandeling van de probleemhuid.. Voor iedereen die bij wil blijven UITKIJKPOST 14 JANUARI 1987 r\ JVWWWWWWWWWWWWWWWWWVS^VWWrfWVWWWi I WAWMMVWWWMWVWA Eau de toilette NINA RICCI O1* ZWETSLOOT Winkelhof'tLoo Heiloo-Tel: 072-334563 Winkelcentrum Geesterduin Castricum-Tel: 02518-55292 Winkelcentrum Broekerveiling BroekopLangedijk-Tel: 02260-17120 KAPELLAAN 17 HEILOO ZONDAGAVOND 21.00 UUR WIST U DAT... Informatie (zonder postzegel) antwoordnummer 1601 - 1850 WB Heiloo. Wilt u mij vrijblijvend documentatie sturen na tel. afspr. bezoeken Naam: Adres: Plaats: Tel.: 49,90 Margriet ter Buurkes de Vries, volledig gediplomeerd schoonheidsspecialiste, is, na een paar jaar les te hebben gege ven als docente huidverzorging, in haar woning, Vrieswijk 166, een praktijk be gonnen als huidverzorgingsspecialiste. Ze volgt zelf nog steeds cursussen, om dat ze vindt dat je in dit vak nooit uit gestudeerd raakt. Ze wil zich liever geen schoonheidsspecialiste noemen, omdat die benaming bij de meeste mensen as sociaties oproept met mooi zijn d.m.v. make-up, terwijl het doel van Margriet is mooi te zijn d.m.v. een gezonde en aantrekkelijke huid. Een huid die straalt van gezondheid heeft nauwelijks make-up nodig. Onze huid is ons grootste en meest zichtbare orgaan en daarom ook het 'be langrijkste onderdeel van een goed voorkomen: ons visitekaartje dus. Net als ieder ander orgaan kan de huid over werkt en vermoeid raken en net als ieder ander levend organisme reageert de huid op goede verzorging. Zaken als mi lieuvervuiling, stress, verkeerde leefge woontes, ongezond voedsel, centrale verwarming etc. drukken allemaal hun stempel op onze huid. „Gelukkig", zegt Margriet ter Buurkes- de Vries, „kun je door een juiste verzor ging met de juiste produkten veel huid problemen opvangen". Maar ook voor andere zaken zoals een manicurebehan deling, harsen, wimpers verven, e.d. kunt u bij haar terecht. Naast het merk Revita, specifiek voor de probleemhuid, gebruikt Margriet produkten van het Zwitserse merk Deesse (het Franse woord voor godin). Produkten waar ze volkomen achter staat omdat deze al leen zuiver natuurlijke grondstoffen van hoge kwaliteit bevatten en niet op dieren zijn uitgetest. Haar in wit/geel ingerichte salon maakt een professionele en gezellige indruk waar de kliënt zich beslist thuis zal voe len. Mocht u meer informatie wensen of een afspraak willen maken voor een be handeling, dan kunt u bijna alle dagen terecht. Alleen op dinsdag is de salon gesloten, want dan volgt Margriet een aanvullende cursus. Vrijdag 16 januari heropent café 't Akertje aan de Kapellaan te Heiloo haar deuren wanneer de voltooiing van een intensieve verbouwing binnenshuis, een feit is. De werkzaamheden, welke dan tien dagen in beslag genomen heb ben, zullen zeker een mooi resultaat be reikt hebben, mochten wij gisteren onze ogen geloven, toen men met man en macht reeds in een vergevorderd stadi um was. Verrassend is de opstelling en construc tie van de nieuwe bar, wat een geheel apart sfeertje uitademt en een zee van verkregen ruimte, die echter aan gezel ligheid niets inboezemt. De unieke en sfeervolle open haard is natuurlijk gespaard gebleven. Verantwoordelijk voor de complete me tamorfose is het Limmer aannemersbe drijf Denkal, terwijl schildersbedrijf van Duin/Nijman met kleurrijke tinten, welke de tand des tijds ruimschoots doorstaan hebben, de laatste puntjes op de i ?et. Barkeeper Hans van Ammers, die nu al weer 6 jaar de scepter zwaait in het schilderachtige etablissement tegenover het Kapelbos, laat de voltooiing van de ze ingrijpende verbouwing natuurlijk niet zomaar ongemerkt voorbijgaan. Vrijdagavond vindt dan ook tussen 20.00 en 23.00 uur een receptie annex 'open huis' plaats, waarop iedereen wel kom is. Vanaf het tijdstip zullen openings- en sluitingstijden weer als vanouds gehanteerd worden. Omdat tijdens de interieursverandering ook beslist niet voorbijgegaan is aan de succesvolle klaverjasavonden, het bil jarten en de levende muziek, zullen lief hebbers van voornoemde activiteiten ook in het nieuwe jaar weer ruim schoots aan hun trekken komen! Zo vindt donderdagavond 22 januari de eerstvolgende klaverjasdrive plaats, ter wijl de zondag ervoor, 18 januari, Ruud jansen een live-optreden verzorgt. Zon dag 1 februari staat de Ship Horse band op de agenda! Een nieuw jaar, een nieuw Akertje! Dat laatste vanaf aanstaande vrijdag met ei gen ogen te aanschouwen en, dat is beslist niet teveel gezegd, om met volle teugen van te genieten! Zoals elk jaar roept de Raad van Ker ken in Nederland de kerken op tot het houden van gebedsbijeenkomsten voor de eenheid van kerken in de week van 18 tot 25 januari. Thema van dit jaar is 'geroepen tot de verzoening'. Verzoe ning zal wellicht in eerste instantie slaan op de verhouding tussen God en mens, maar het zal als gevolg daarvan ook op dracht zijn voor de verhoudingen on derling. Zeker ook voor de verhoudin gen tussen de kerken. In de inleiding van de liturgie voor de gebedsweek zegt ds. Wim van der Zee, secretaris van de Raad van Kerken, dat de oecumene vandaag malaise en misère betekent, dat het niet zo erg lukken wil met die eenheid. Maar men vergeet dan dat we in een complexe wereld leven waarvan de oecumenische moeizaamhe den een facet zijn. Het is geen proble matiek op zichzelf. Daarnaast is er ook veel dat dankbaarheid waard is. Natuurlijk zijn er nog vele wensen. Daarom is het goed wanneer men voor tgaat met het houden van gebedsweken en samenspreekt en organiseert waar dat maar kan. In samenwerking met de kloosters van de Egmonden zijn er in de week van 18-25 januari een viertal bij eenkomsten uitgeschreven. De gebedsdienst in de Abdij van Egmond-Binnen zal ondersteund wor den door een Byzantijns koor van Capucijner-monniken uit Amsterdam. Zij zullen een deel uit de Byzantijnse li turgie zingen, d.w.z. vierstemmig. Deze dienst zal ongeveer vijf kwartier duren. Hieronder vindt u een overzicht van de te houden gebedsdiensten. Zondag 18 januari: Interkerkelijke gebedsdienst, Hervorm de Kerk Egmond-Binnen. Einde van de Abdijlaan, aanvang 19.00 uur. Na af loop koffie drinken in de naastgelegen abdij. Woensdag 21 januari: Gebedsdienst Klooster Karmelitessen, Heerenweg, Egmond aan den Hoef. Aanvang 19.00 uur. Donderdag 22 januari: Gebedsdienst met Byzantijnse liturgie, Benedicter Abdij, Egmond-Binnen. Aanvang 19.00 uur. Vrijdag 23 januari: Gebedsdienst Klooster St. Lioba, Hee renweg, Egmond-Binnen. Aanvang 19.00 uur. POLITIEBERICHTEN Een betrekkelijk rustig weekje, er werd slechts één fiets gestolen. Op de Rijksweg 9 trof de politie een leegstaande auto aan. Toen de bestuur der, die benzine was halen, terugkwam, bleek deze te worden gezocht door de politie Alkmaar. Een man, die opviel door zonderling ge drag, bleek bij nader inzien nog tien vonnissen op zijn naam te hebben/ Controle Een verkeerscontrole, die nu eens mee viel. Bij het Motel Heiloo op de Kenne- merstraatweg werden 60 voertuigen aangehouden en gecontroleerd. Er bleek één auto niet APK gekeurd te zijn en bij één auto werkten de remlichten niet. Bij controle op verzekeringen, bleken alle auto's keurig verzekerd te zijn en dat was een positief iets. Bij B en W werd een fles sherry efi een stukje vlees gestolen. Stoplicht Op de Kanaaldijk, waar i.v.m. werk zaamheden aan'de brug stoplichten zijn aangebracht, vond een autobestuurder het niet nodig zich daaraan te houden. Gelukkig zag de politie dit. Bovendien bleek de auto ook niet APK gekeurd te zijn. Veel taxi's Bij een drankcontrole moesten van de 53 blaastesten nog 2 bloedproeven wor den gedaan en werd 1 rijverbod opge legd. Er reden opvallend veel taxi's en dat is een goed teken. Door het forceren van een deur wist men een woning binnen te komen. Er werden twee portemonnees met inhoud meegenomen. Ook in het Blockhove- park werd een deur geforceerd, daar werd ook nog een PTT-brievenbus meegenomen. Op de Westerweg werd de antenne van een auto vernield. CV-ketel De politie heeft ook hulp verleend bij mensen bij wie een CV-ketel op hol geslagen was. In de woning heerste tro pische temperaturen, maar door het uit trekken van de stekker van de elektrici teit werd de ketel uitgeschakeld. Onderuit Op de Zeeweg is een bromfietser met passagiere onderuit gegaan. De jongen uit Egmond en het meisje uit Heiloo moesten naar het ziekenhuis worden ge bracht. Het meisje was bewusteloos. De jongen moest een blaastest en bloed proef doen. Openbare bibliotheek In de muziekafdeling wordt de aandacht gevestigd op 'moderne franse chansons'. Bibliotheek Het Malevoort. Open avond alleenstaande ouders Woensdag 14 januari: open avond alleenstaande ouders bij het Fiom-buro, Van der Meijstraat 6 te Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Het thema is 'Wat doen sociaal raadslieden?'. Inlichtingen: tel. 072-118812. Expositie in het Open Huis Tot 10 februari kan men in de foyer van het Open Huis gratis pastels van Gerrit Kat bekijken tijdens de openingsuren van hét Open Huis. Sportagenda Toptennis in De Dors Zondag 18 januari: eerste competitiedag van de interdistrictscompetitie in tenni- scentrum De Dors, waaraan gerenommeerde ploegen deelnemen. Aanvang wedstrijden 13.30 uur. Gratis entree voor toeschouwers. HSV voetbal Woensdag 14 januari: klaverjas-drive in 't clubhuis, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 16 januari: zaalvoetbal HSV 1 in sporthal Het Vennewater, aanvang 19.35 uur. Zondag 18 januari: Heiloo '87 toernooi. Bij afgelasting vanaf 13.00 uur kaarten in 't clubhuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 6