Bouwadviesgroep Van Gasteren BV bouwt luxe appartementen in hart van Ypestein open huis joseph van schagen heiloo MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN o< WELKE HYPOTHEEK MOET IK NEMEN! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Garage Bleeker breidt rayon uit POETRY BIJ DE BUK HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD fel A. J. VOS Huis kopen? Alpha Hypotheekcentrum Heeft u een slaapplaats over? Bijzondere acties wrnmmm Goed nieuws van de Stichting Rolstoelbus zaterdag 28 februari a.s. vanaf 10.30 uur tonen mannequins doorlopend tot 17.00 uur de nieuwste modellen uit onze kollektie voorjaar 1987 jacqueline en joseph van schagen Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO 52e JAARGANG NO. 8-25 FEBRUARI 1987 Oud papier acties in Heiloo Het vakkundige team van Garage Bleeker. en al onze medewerksters heten U van harte welkom winkelhof 't loo 20-22 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur copyright jvs Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. De Staatsloten voor de maand maart liggen voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. makelaardij assurantiën - Kies voor 'n goede aankooppolitiek Kies voor het VanderBorden aankoopplan Bel 072-111141 en wij sturen u ons aankoopplan voor uw huis, thuis! L Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Door Alpha vrijblijvend, in te schakelen, profiteert u van de volgende voordelen: Het antwoord op deze vraag krijgt u bij Alpha Hypotheekcentrum, de grootste makelaardij in hypotheken van Nederland. Kortom, als u een professioneel en onafhankelijk advies op prijs stelt en "maatwerk" prefereert boven standaard oplossingen, zoek dan kontakt met één van onze kantoren om de proef op de som te nemen. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 0KT"~yRedactie-adressen: [\k J Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) J Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in 'een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Ypestein, een dorpsdeel in wording. Steeds meer worden de bouwplannen in het zuidoostelijke deel van de gemeente Heiloo bekend. De bouw van gesubsi dieerde huur- en koopwoningen is al ge noegzaam bekend, menen wij. Echter, over verkoop van bouwgrond voor de vrije sector hebben wij nog niets kunnen melden in de Uitkijkpost. Vanaf van daag komt daarin verandering. Bou wadviesgroep Van Gasteren BV maakte namelijk vorige week haar plan bekend om in het hart van de nieuwe wijk 31 appartementen en 9 patiowoningen te bouwen. Het idee voor de bouw van het complex is afkomstig van enkele particuliere ini tiatiefnemers. Mensen, die men aantreft onder de bezitters van een eigen wo ning, die hen op wat latere leeftijd te groot is geworden. Bijvoorbeeld omdat hun kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten. Of omdat het onderhoud van de woning en/of de tuin hen te zwaar wordt. Deze mensen willen wel kleiner gaan wonen, maar voelen tevens voor een vorm van beschermd zelfstandig wonen. Het nog maar met z'n tweeën in een huis wonen kan immers een gevoel van onveiligheid geven. Deze gegevens, gecombineerd met de wens om toch de gemeente Heiloo niet te verlaten, leidden tot het opzetten van het plan voor Woonstede Ypestein. Een complex van royale appartementen, alle voorzien van ruime kamers (waarvan 1 of 2 slaapkamers) en het merendeel met garage. Daarnaast worden ook negen patiowoningen gebouwd. De koopprij zen zijn vanaf 240.000 gulden, exclusief servicekosten en kosten koper. Er is voor de appartementen een centra le ingang met trappenhuis en lift, die per woonlaag toegang geven tot een 'overdekte straat': een soort gang, waar de 'voordeuren' op uitkomen. Er komt in het complex een toelatingsbeveili ging: via een video-circuit kan men va nuit de eigen woning zien wie er aanbelt en of de deur dus moet worden openge daan. Huismeester Ook komt er een brandbeveiliging in de centrale ruimtes, waaraan op dit mo ment nog niet direct een bestemming is gegeven. Nog niet bekend is namelijk of er al dan niet een huismeester zal ko men, of dat van de 'gemeenschappelij ke' ruimtes bijvoorbeeld extra kamers worden gemaakt, die men kan huren wanneer men logé's heeft en in eigen huis te weinig ruimte heeft. De patiowoningen zijn niet direct met het appartementencomplex verbonden. Wel zijn het woningen, die evenals de appartementen ruim van opzet zijn en waarbij men er vanuit kan gaan dat ze door een echtpaar bewoond worden. De patiowoningen hebben een extra kamer op de eerste etage, maar de huizen zijn zo ingericht, dat men in principe alles op de begane grond af kan: slapen, wo nen, eten, baden, etcetera. De extra ka mer is dan ook meer bedoeld als hobby- c.q. logeerkamer. In zowel de appartementen als de patio woningen wordt bijzondere aandacht geschonken aan geluids- en warmte- isolatie, ventilatie, inbraakpreventie en rolstoel vriendelijke toegangen. Daar naast heeft elk appartement de beschik king over een zonneterras. Voor de ap partementen op de tweede woonlaag is dit terras gesitueerd op het dak van het complex. Rondom het gebouw worden allerlei groenvoorzieningen getroffen; bovendien is de woonstede gelegen naast het geplande 'groene hart' van de wijk Ypestein. Het is de bedoeling dat het gehele woon complex (40 wooneenheden) wordt on dergebracht in een nog op te richten stichting of vereniging. Dit orgaan zal onder andere het onderhoud van de groen voorzieningen als ook het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes, zoals de binnenstraat voor haar rekening nemen. Uitgangspunt blijft echter een open woongemeen schap, waarin bewoners naar eigen op vatting en overtuiging kunnen leven. Rekening houden met elkaar is natuur lijk een uitgangspunt, maar zaken als burenhulp kunnen slechts op vrijwillige basis ontstaan. Woonstede Ypestein is een project van Bouwadviesgroep Van Gasteren BV, ge vestigd aan De Spanring te Heiloo. Het is het eerste object in Heiloo in het ruim tienjarige bestaan van het bedrijf. Van Gasteren verdient z'n sporen vooral in het bouwen van fabrieken en kantoor gebouwen en van woningen in onder an dere Almere. Voor inlichtingen over Woonstede Ypestein kan men zich wen den tot Bouwadviesgroep Van Gasteren BV, De Spanring 18, 1852 BH Heiloo, tel. 072-333840. Ook dit jaar tijdens de Paasdagen en het Bloemencorso zullen Heiloo en om geving weer overstroomd worden met bussen met toeristen, die al het moois, dat Heiloo en zijn omgeving te bieden hebben, willen bekijken. Na een dag van genieten van zee, zon en bloemenpracht, wil men graag 's avonds een goed bed ter beschikking hebben. Door de vele aanvragen, die bij de V.V.V. van Heiloo binnenkomen, is er een tekort aan slaapplaatsen ont staan. Via deze oproep wil de V.V.V. deze slaapplaatsen vragen. Wanneer u over een leuke slaapkamer beschikt, die niet gebruikt wordt, met daarin eer goed bed, een kast en een wasgelegen heid en u kunt zorgen voor een goed ontbijt, neem dan kontakt op met Mevr. de Moor, Nijverheidsweg 11tel. 072-333719, of Mevr. Rozing, Zeven- huizerlaan 106, tel. 072-335588. Het gaat hier om de data 17, 18 en 19 april, 24, 25 en 26 april en 1, 2 en 3 mei. SIMONE WEER KAMPIOEN Simone Kuijper van kapsalon Wim de Boer uit Heiloo is voor de tweede keer kampioen geworden van de vijf steden- wedstrijd, gehouden in Treslong te Hil- legom. Deze stedenwedstrijd werd ge houden tussen Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alkmaar en Utrecht. Simone werd door Club Marcel uit Amsterdam gevraagd, samen met Robin de Boer, om voor deze club uit te komen. Samen met Robin werden zij tweede in de equi pe prijs. Individueel werd Simone eerste EXCURSIE NAAR BAKKER BORST Dinsdag 17 februari gingen leerlingen van de groepen 5 en 6 van de J.P. Hase- broekschool op bezoek bij Bakker Borst. Het was heel erg leuk. De kinde ren mochten zelf gevulde koeken maken en daarna er ook een opeten. Bakker Borst liet de hele bakkerij zien en vertel de precies hoe alles werkte. WIE HELPT EEN HANDJE? In de Nationale Hartweek, die van 30 maart tot 5 april is, vindt weer de jaar lijkse collecte voor de Nederlandse Hartstichting plaats. Voor deze collecte zoeken wij nog mensen, die de Neder landse Hartstichting een warm hart toe dragen en ons willen helpen met de col lecte. U kunt zich opgeven bij de Heer J.J.M.F.. van Zeist, Mariënstein 38, te lefoon 335388. Donderdag 26 februari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 28 februari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Fanfare-Showband TKH, Werkendels- laan 66. Huis-aan-huis actie Plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op ver zoek: 331783. Ook lompen. BSC Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater, gehele dag, ook zon dag. Halen op verzoek: 129258. Z&PC De Spetters, parkeerplaats bij zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/ Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/ Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedra gen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Inzameling Leger des Heils Vanaf heden tot en met 1 maart wordt in onze gemeente een inzameling gehou den door het Leger des Heils. De ge meente heeft vóór deze coilecte toestem ming verleend. Was garage Bleeker tot voor kort alleen vertegenwoordiger van Renault voor Heiloo, vanaf 1 januari 1987 is dit ge bied uitgebreid met de Egmonden, Akersloot, Limmen, Uitgeest en Zuid Schermer. De service en vakmanschap die bij garage Bleeker altijd zo hoog in het vaandel staan is ook bij de impor teur niet onopgemerkt gebleven, van daar dat men garage Bleeker uitzocht het dealerschap flink uit te breiden, bij gestaan door een subdealer aan de Mid delweg 59 te Uitgeest. De klanten van Renault hebben hier allemaal bericht van gekregen en velen hebben al kennis genomen van het vakmanschap van Bleeker en zijn mensen. - Renault heeft öok het jongste gamma aan auto's wat betekent dat Renault vooraan loopt met de meeste nieuwe modellen. Voor een APK keuring kunt u ook bij Bleeker aan de Westerweg 226 terecht, want garage Bleeker staat garant voor een tevreden klant. Zaterdagavond 28 februari is het weer zover. Eind vorig jaar waren Kees van Kooten, Jules Deelder, Drs. P. en vele anderen aan het woord bij het Jonge rencentrum De Buk te Heiloo. Op de eerste Poetry-avond in het nieuwe jaar zijn dat de dichters/schrijvers Paul Haenen, Johnny van Doorn, Bart Cha- bot, Casper van den Berg en de Belg Jo- han Joos. Paul Haenen heeft in de loop der jaren zeer veel teksten geschreven voor televi sie, radio en theater. Deels voor zichzelf in de persoon van de onovertroffen Margreet Dolman (zoals bij 'Sonja' al tijd te horen was en later in zijn solo programma's), en deels voor presenta toren en toneelgroepen. Onlangs ging zijn, ter ere van de tachtigste verjaardag van Mary Dresselhuys geschreven stuk 'Een bijzonder prettig vergezicht' in première. Met Wim T. Schippers samen doet Paul Haenen in Sesamstraat de stemmen van Bert en Ernie. Zaterdaga vond zal hij in de eerste plaats, in lite rair opzicht, als Paul Haenen verschij nen en niet als Margreet Dolman. Op verrassingen mag men nooit rekenen, maar men behoeft ze evenmin uit te sluiten! Johhny van Doorn -of zoals hij vroeger genoemd werd Johnny the Selfkicker- behoeft nagenoeg geen introductie. De nu 43-jarige meesterverteller liet eind '86 een nieuw boek op het publiek los, getiteld 'Langzame Wals'. Op schitte rende wijze, bijna poëtisch, vertelt hij over zijn vader die op muziek van Cho pin, met de kruimeldief in de hand, door de kamer 'walst'. Een boek vol tragikomische schetsen waarvan we er zeker enkele zullen horen. Bart Chabot, geen onbekende bij De Buk, gaat zich na vier bundels eigentijd se gedichten steeds meer toeleggen op proza. Verhalen en intervieuws, gepu bliceerd in Muziekkrant Oor en bloot blad Playboy, worden in aangepaste versies, op bekend hoog tempo, voorge lezenja, de zaal ingeslingerd. Casper van den Berg en Johan Joos zijn bij het grote publiek minder bekend, maar zeker niet minder opvallend. Casper van den Berg is een goede vriend van Jules Deelder. Het zal niemand dan ook verwonderen dat het Rotterdams accent aanwezig is en de Maasstad, de oorlog en de maatschappij regelmatig beschreven worden of doelwit zijn. Jo han Joos behoort tot de nieuwe genera tie Belgische dichters. Een dichter die - op het podium eenmaal op dreef gekomen- van geen ophouden meer weet of wil weten. Zaterdagavond 28 februari valt er vanaf 21.00 uur weer een hoop goeds te be luisteren in Heiloo. Nog vermeld dient te worden, voor hen die dat nog niet wisten, dat De Buk geen theaterzaal is. Er zijn slechts een beperkt aantal zit plaatsen en voldoende staanplaatsen. Op de grond zitten mag overigens. Aan vang 21.00 uur. Toegang 8,-, voor le den en CJ P-houders 6,-. Johnny van Doorn, één van de optredende auteurs/dichters zaterdag 28 februari bij Buk Buk. Het is voor ons een vreugde u te vertel len dat wij binnenkort met een vrij nieu we rolstoelbus op de weg zullen komen. Onze oude bus, die zoveel goede diensten heeft bewezen, gaat met pensi oen. Wij hopen dat hij ergens een goede oude dag mag beleven. De nieuwe bus heeft een mooi ruim uitzicht en het zal een aanmerkelijke verbetering zijn met onze nieuwe aanwinst een rit te maken. Na de lange winter is het nodig er eens uit te gaan, zelf weer een boodschap te doen of ergens een bezoekje af te leg gen. Vooral nu binnenkort de bollen weer gaan bloeien en hun schitterende kleuren ten toon zullen spreiden. Daar moet u van gaan genieten! Het voorjaar roept u! Verschillende van onze passagiers zaten maar thuis of in een verpleeghuis, nu ze eenmaal uit zijn geweest met onze bus, zijn het vaste klanten geworden. Was onze oude bus rood, de nieuwe is blauw van kleur. U zult er echter beslist geen blauwtje mee lopen. Wij zitten echter met een probleem. Hoe zal de bus gaan heten? Wie weet een originele naam? Stuur uw idee naar modieuze collectie voor betaalbare prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelipr. Gebr. Van der Stelt Wagenweg 11, Haarlem Tel 023-312086 Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530 Makelaar Taxateur o.g. SOSothfkEfRnKOOP [j Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES l* Stichting Rolstoelbus Heiloo, Vrede- noord 68, 1852 WG Heiloo, tel. 335149. Voor de beste is een aardige verrassing. U zult begrijpen dat wij nu nieuwe do nateurs uitstekend kunnen gebruiken, dat kan reeds vanaf 10,- per jaar. Ook giften zijn van harte welkom. Onze ban krelatie is: Rabobank Heiloo, rek. 32.70.39.760 t.g.v. St. Rolstoelbus Hei loo. Gironummer van de bank is 269978. Inlichtingen en afspraken voor een rit worden u gaarne verstrekt wanneer u belt 335149. Keuze uit offertes van alle mogelijke geldgevers (A.B.P., Aegon, G.A.K., Nat.-Ned., N.M.B., Postbank, enz.). Analyse van uw financiële en sociale positie (rekening houdend met inkomenswijziging, studerende kinderen, enz., enz.) om narigheid in de toekomst te voorkomen. T Ongekende belastingbesparingsmogelijkheden (disconto hypotheek!). Tegen zeer scherpe premies kunnen de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid worden verzekerd. T Zéér konkurrerende tarieven door het grote volume. Bijv. 6,3% - 5 jaar vast - oplopend tot 7,2% - 30 jaar vast enz., enz. Persoonlijke begeleiding met uitgebreide rapportage, waarin alternatieve voorstellen staan vermeld. 4* makelaardij in hypotheken Alkmaar Kennemerstraatweg 85 Tel. 072-127325 Amsterdam Burg. Roëllstraat 1 Tel. 020-134120 Haarlem Wilhelminastraat 38 Tel. 023-319706 Schagen Rensgars 7 Tel. 02240-15720 Bussum Lange Heul 205 Tel. 02159-12407 P.S. Bestaande hypotheken van 8% of hoger verdienen een oversluitingskans!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1