cy Sinnige verbouwt, verkoop op straat The Deep River Quartet opnieuw in De Beun m Falkland Toneel presenteert: 'Uw goud of uw dochter' MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN r I 1 1 m a. j. vos Otto van Os toont nieuwe voorjaarsmode NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Huis kopen? HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Wij plakken niet in Heiloo, stem toch f p.s.p)) LIJST 6 L P.S.P. PROFITEER NU RIA PIJNAPPEL Croissanterie gaat verbouwen Kies een Heilooër in de Provinciale Staten J. K. ALMA UIT HEILOO NR. 2 OP LIJST 1 Stem V.V.D! Als Noord-Holland je lief is. 52e JAARGANG NO. 10 - 11 MAART 1987 vzl' Wmmfflmk v Ui1 i» H Oud papier acties in Heifoo Bijzondere acties Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO 3 DOLLE DAGEN makelaardij assurantiën - Kies voor 'n goede aankooppolitiek Kies voor het VanderBorden aankoopplan Bel 072-111141 FALKLAND TONEEL 1 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) NlfF Vrieswijk 149. 1852 VJ Heiloo. (072-336367) W0 Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13 000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! pl§l De groente en fruitzaak van Sinnige op de Kennemerstraatweg 301, hoek Ze- venhuizerlaan, wordt verbouwd. De zaak wordt groter en dat brengt de no dige rompslomp met zich mee. Tot en met zaterdag vindt de verkoop dan ook plaats op straat, vóór de zaak. Met de huidige weersomstandigheden een 'kou de klus'. De week daarna op maandag, dinsdag en woensdag is de zaak helemaal dicht om op 19 maart feestelijk te heropenen. Er zijn dan nog scherpere prijzen dan u van Sinnige al gewend bent en er zijn Vier swingende heren, die de vooroor logse kwartetzang laten herleven en on sterfelijke traditionals en ballads aan de vergetelheid ontrukken. Onder de naam The Deep River Quartet treden zij dins dag 24 maart op in theater De Beun, aanvang 20.15 uur. De Amerikaanse vokale muziek wordt vertolkt in de zogenaamde 'negerkwar- tetstijl'. Deze kwartetstijl waar de groep mee werkt is dus bewust gekozen. Het past in de opzet van The Deep River Quartet om juist die fijne oude swingen de muziek bij een groot publiek bekend te maken. Opvallend is hoeveel jongere mensen deze muziek ontdekken en we ten te waarderen. The Deep River Quartet blijkt niet al leen pastelkleurige ballads voortreffe lijk te brengen, maar laat ook horen rit misch stevig te kunnen uitpakken. Bo vendien houdt het kwartet zich nooit bezig met het klakkeloos immiteren van de grote Amerikaanse voorbeelden: op hun eigen onnavolgbare manier inter preteren ze het repertoire van vroeger. Ook in het nieuwe programma, dat ge regisseerd wordt door Nick van den Boezem, is The Deep River Quartet geïnspireerd door de negro-quartets uit het Amerika van de veertiger jaren, zo als bijvoorbeel The Ink Spots, The Mills Brothers en The Golden Gate Quartet. The Deep River Quartet zingt met bege- leiding van gitaar, contrabas en trompet nummers van deze illustere voorbeelden in 'Swing from the Forties' en 'Negro-spirituals'. Kaarten voor het optreden van The Deep River Quartet zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de voorverkoopadres sen: Holland International, Boekhandel Avis en Jan-Tine Braam. De prijs is 17,00 per kaart (CJP/65 14,50). Donderdag 12 maart De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 14 maart Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool (onder- en bovenbouw), Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tus sen Pastoor van Muijenweg, Wester- weg, Het Zevenhuizen en Ewisweg. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg, voor 9.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen; alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. HEEFT U NOG EEN SLAAPPLAATS OVER? Ook dit jaar tijdens de Paasdagen en het Bloemencorso zal Heiloo en omge ving weer overstroomd worden met bus sen met toeristen, die al het moois, dat Heiloo en zijn omgeving te bieden he- ben, willen bekijken. Na een dag van genieten van z ee, zon en bloemenpracht, wil men graag 's avonds een goed bed te beschikking hebben. Door de vele aanvragen, die bij de V.V.V. van Heiloo binnenkomen, is er een tekort aan slaapplaatsen ont staan. Via deze oproep wil de V.V.V. deze slaapplaatsen vragen. Wanneer u over een leuke slaapkamer beschikt, die niet gebruikt wordt, met daarin een goed bed, een kast en een wasgelegen heid en u kunt zorgen voor een goed ontbijt, neem dan kontakt op mevr. de Moor, Nijverheidsweg 11, tel. 072- 333719, of mevr. Rozing, Zevenhuizer- laan 106, tel. 072-335588. Het gaat hier om de data 17, 18 en 19 april, 24, 25 en 26 april en 1, 2 en 3 mei. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedra gen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Hartstichting De bestrijding van hart- en vaatziekten is een zaak van ons allemaal, ledereen kan helpen volksvijand nummer 1 ver der terug te dringen. In de nationale hartweek van 30 maart tot en met 5 april zijn weer vele collectanten nodig. Laat uw hart spreken: collecteer mee voor de Nederlandse Hartstichting. Bel nu 335388, de heer J. van Zeist, Ma riënstein 38. Falkland Toneel uit Heiloo brengt 21 en 22 maart in theater De Beun te Heiloo weer een kindervoorstelling op de plan ken, geschikt voor kinderen vanaf onge veer 4 jaar. 'Uw goud of uw dochter' heet het stuk Goudstaven...dat is het wat de drie struikrovers willen van de koningin als losprijs voor de gevangen genomen prinses Esmeralda. Maar zo snel geeft de koningin zich niet gewonnen, want zij is erg gesteld op haar goudstaven. Misschien kan Hans, de kok, Esmeral da wel helpen! Die is immers een beetje verliefd op Esmeralda en hij is ook nog erg dapper op de koop toe! Hoe zai dat aflopen? Kom zelf maar kijken. Voor maar 4,00 bezorgt Falk land Toneel jullie weer een hele fijne middag. Als je je feestje bij Falkland viert, krijg je natuurlijk weer een fijne verrassing, dus neem je vriendjes, vrien dinnetjes, vader en moeder en noem maar op mee naar de Beun. Het wordt weer echt genieten. De voorstellingen worden gegeven in theater De Beun te Heiloo op zaterdag 21 maart om 14.00 uur en zondag 22 maart om 13.00 en 15.30 uur. Kaarten a 4,00 zijn verkrijgbaar bij: Boekhan del Avis, Boekhandel Het Hoekstuk, 'f- I.V' Donderdag 12 maart Vrijdag 13 maart Zaterdag 14 maart zomer- en wintermode koopjes bij: TEXTIEL EN MODE KERKWEG 44-LIMMEN TELEFOON 1256 De koningin met haar kok Hans in 'Uw goud of uw dochter'. Reisburo Holland International, het Open Huis en vele basisscholen te Heiloo. Voor inlichtingen en reserveringen (al leen voor buiten Heiloo wonenden): 072-333734. JOODS LEERHUIS HEILOO Vanaf 19 maart kunt u in Heiloo deel nemen aan een nieuwe cursus Joods Denken. De cursus bestaat uit vier avonden. Als spreker voor de eerste twee avonden is de heer W. A. C. Whit- lau uitgenodigd. De overige avonden zullen worden verzorgd door Prof. E. H. van Olst. Op 19 en 26 maart bespreekt de heer Whitlau delen uit zijn nieuwe boek 'Niet in de hemel'. Op 31 maart bespreekt de heer van Olst de Joodse achtergronden van onze liturgie. Op 7 april tenslotte spreekt de heer van Olst over feesten in het spoor van Israël. ALle avonden worden gehouden in de Gereformeerde Kerk te Heiloo, (Noor dergeeststraat), aanvang 20.00 uur; kosten 20.00 voor de 4 avonden samen. Voor meer informatie: tel. 334948. heel veel leuke aanbiedingen. Het is na 25 jaar de eerste verbouwing, 5 jaar geleden namen dochter en schoonzoon de zaak over en op 19 maart zal een moderne groentewinkel de klanten wat meer ruimte bieden en zullen de prijzen nog scherper zijn. en wij sturen u ons aankoopplan voor uw huis, thuis! PADDENTREK Binnen enkele weken zal men er in Heiloo-Oost enkele opvallende 'ver- keers'borden bij hebben: witte driehoe ken, met rode rand, met in het midden daarop de beeltenis van een beest, dat menigeen niet zal kennen. Wat heeft dat te betekenen? Sommigen zal het beginnen te dagen, zodra zij onder het bord het opschrift 'paddentrek' lezen. Voor anderen zal ik dit trachten uit.te leggen. De pad, een broertje van onze kikker, is een in ons land sinds enige jaren wettelijk be schermd amfibie; een dier dus, dat deels op land, deels in het water leeft. Er ko men in onze streken twee soorten van voor, namelijk de gewone- en de rug- streeppad. Zij zijn beiden zeer talrijk in de duinen, maar ook in bossages, tui nen, vochtige weilanden en vooral de spoorbeek kan men hen aantreffen. Van hieruit gaan zij in het voorjaar, modieuze collectie voor betaalbare prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelier. Gebr. Van der Stelt Wagenweg 11, Haarlem Tel. 023-312086 Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530 Voor kinderen vanaf 4 jaar: "Uw goed of Uw dochter Plaats: Theater De Beun Data: 21 maart om 14.00 uur 22 maart om 13.00 uur en 15.30 uur. Kaarten a f 4,- bij: Boekhandel Avis, Boekhandel Het Hoekstuk, Reisburo Holland International, Het Open Huis. Een uur voor aanvang aan de kassa. Voor de jarigen is er een verrassing! vanaf omstreeks half maart, op zoek naar geschikte slootjes en poeltjes om er de eisnoeren in af te zetten, waaruit la ter de bekende gitzwarte padde-, beter bekend als kikker-, visjes zullen komen. Tijdens deze paddentrek worden helaas honderden hunner het slachtoffer van het verkeer. Want de pad is maar lang zaam ter been. Om op dit probleem, waarvoor plaatse lijk wel oplossingen te bieden zijn, de aandacht te vestigen, zijn die vreemde borden geplaatst. Zij dienen, samen met dit artikeltje, ertoe, de pad en haar pro blemen een grotere bekendheid te doen geven. Dit in de hoop, dat daar waar dat mogelijk is, in de toekomst gemeen tebesturen en paddekenners en vrijwilli gers eendrachtig zullen gaan samenwer ken aan mogelijke oplossingen. Nico Bakker RECTIFICATIE Tamboer- en Majorettenkorps Nijenburg roert de trom Onder de bovenstaande kop publiceer den wij in de Uitkijkpost van vorige week een artikel over Tamboer- en Ma jorettenkorps Nijenburg. Aan het einde daarvan werd het telefoonnummer voor aanmeldingen genoteerd. Helaas was dit een verkeerd nummer. Voor aanmeldingen en inlichtingen over Tamboer- en Majorettenkorps Nijen burg kan men bellen met mevrouw Waagemans, tel. 072-334914. Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de zaak van Boonacker werd overgeno men door Hans Zoon. De winkel werd toen verbouwd met een verkoop toon bank naar de wandelgang van de win kelhof 't Loo. Wat daar allemaal ge bakken wordt behoeft geen nadere uit leg want de croissanterie is de geurma ker van 't Loo. Menigeen zal door de knieeën zijn gegaan voor al deze heerlijkheden. De koffieshop heeft ook altijd veel be langstelling getrokken, maar deze is al in 10 jaar niet veranderd en daarom gaat dat nu gebeuren, dat is de reden dat de koffieshop een week (van 16 tot en met 21 maart) dicht gaat. Let wel, al leen de koffieshop, de winkel blijft ge woon open. Een verbouwing gaat nu eenmaal niet zonder rommel en lawaai gepaard, daarvoor biedt de croissanterie vast zijn excuses aan. Maar zal u op 23 maart weer met open armen op de koffie ontvangen. Makelaar Taxateur o.g. hypotheken 3°P IËÜ3 Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES DE MEDISCHE HULP VAN SIMAVI Simavi verleent al vele jaren steun aan medische projekten in ontwikke lingslanden. In 1986 waren dat 110 pro jekten, verdeeld over 28 landen. Dit ge beurt op zeer direkte wijze, zonder tus senkomst van overheden, ongeacht po litiek, ras of religie. Want wij vinden met u, dat het geluk van een gezond li chaam geen westers privilege is, maar een recht voor iedereen. Vele kleinschalige projekten konden al gerealiseerd worden en uw hulp is nodig om de plaatselijke gezondheidswerkers hun medisch werk te laten doen. Met uw steun kan het werk verbeterd en uit gebreid worden. Steunt u daarom de landelijke collecte in de week van 16 tot en met 22 maart, of maak uw bijdrage over op giro 300100 t.n.v. Simavi, Haarlem. U bent ook welkom als collectant via tel. 331893, mevrouw Brown, Heiloo. Met een beetje geld en goede wil kunnen wij er voor zorgen dat we de mensen on der die hete zon niet in de kou laten staan. Doe mee! Kijk ook naar de Simavi-uitzending op vrijdag 13 maart, Nederland 1. Informatie: Simavi, Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem. GESLAAGD Hendrikjan Knoop slaagde aan de Technische Hogeschool te Delft in de vakgroep toegepaste mechanica. NIEUWS UIT DE WERELDWINKEL We hebben onze voorraad kunstnijver heid vernieuwd en uitgebreid met aller lei mooie produkten. Er zitten prachtige verjaardagskadootjes bij! De koffie prijzen zijn weer verlaagd. Voor Café Organico, de menfs- én mi lieuvriendelijke koffie voor kleine boe ren uit Mexico, betaalt u nu 5,30 per half pond! EXPOSITIE IN DE ZESKANT Voor ouders en belangstellenden is op dinsdag 17 maart op de o.b.s. de Zes kant aan het Malevoort 7 (achter de bi bliotheek) kreatief werk te bezichtigen van leerlingen. Gouaches, aquarellen, waskrijttekeningen, maar ook andere produkten van de teken- en handvaar digheidsuren zijn van 19.30-21.00 uur in de school tentoongesteld. Leerkrachten zijn aanwezig om een en ander toe te lichten. Een mooie gelegen heid om u op de hoogte stellen van wat op dit gebied al mogelijk is op het niveau van 4- tot 12-jarigen! De modeshow van Otto van Os werd dit keer in Alkmaar in het nieuwe winkel centrum Domus gegeven. Een verzorg de show, waar oog en tong gestreeld werden. Wit en zwart (of donkerblauw) is het het komende seizoen helemaal, pakjes van hele soepele stof een het wat stijve re, maar niet minder mooie mantelpak, ziet men in deze combinatie erg veel. Het merk Janard had hier alleraar digste, draagbare pakjes in. Ruitjes doen het van de zomer ook goed kleine en grote ze zijn er in leuke kleurtjes en worden ook wel als voering voor een jack gebruikt, dit zagen we o.a. bij McGregor, waar Van Os de hele collec tie van heeft. De collectie van Mondi, het hoofdmerk van Otto van Os, bestaat veelal uit lin nen, soms met een glansdraadje erin. Blouses en rokken van dezelfde stof, maar afzonderlijk te verkrijgen. Mondi heeft ook hele bijzondere accessoires, schoenen, ceintuur en tasje van hetzelf de, bijvoorbeeld donkerblauw met goud beslag, heel mooi. Er werden ook veel japonnen geshowd, welke hierbij opvielen waren de tricot japon gemaakt uit één stuk, van boven 'wijd en naar onderen toe slank toelo pend, met een knoopsluiting. Op de rug en de grijze japon met de kleine nopjes met de contra kraag en ceintuur. De blazer blijft en is er ieder seizoen weer, in de meest mooie en leuke stof fen. Modieus zijn de regenjassen van gekreukt polyamid en gestreepte man chetten. De grote maten waren ook goed vertegenwoordigd in pakjes en mantelpakken tot maat 50 aan toe. In pullovers en blouses was ook een ruime sortering. De jeans ziet men in de betere zaken steeds meer. Otto van Os had korte jacks met hele lange wijde rokken (88 cm) en strakke rokken die veel kor ter zijn. De show werd afgesloten met de bruids kleding uit de zaak aan de Oude Gracht. Fraaie cocktail japonnen zowel kort als lang. En terwijl het publiek zich te goed deed aan champagne, en een hapje, kwam tot slot het bruidspaar, adembe nemend mooi, en toch altijd een mooie afsluiting van eert show.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1