O 10 jaar in winkelcentrum 't loo •O II m mm Rockabilly-avond bij Buk Buk S? I 5 A r t Handsome Eight Kampioen!- Zee van hyacinthen na schoolbroei-wedstrijd wY NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN f Huis verkopen? 1 J.KUYPER zie advertentie op pag. 5 1 'uiMU REGENJAS 298,- HEILOO simon peek juwelier Oud papier acties in Heiloo RM| 'Hm C'est Formidable DE STEM VAN DE Bezuinigen, maar met wijsheid! 52e JAARGANG NO. 11 - 18 MAART 1987 Nieuwe uitbetaling vrijdag 20 maart Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. ■-J itmttuw SOTRnk JE ÜftI* b Éfiit De ploeg van Handsome Eight/Casino Bergen aan Zee, kampioen van de hoofdklasse m W0 Elegante Regenjas, geraffineerd, trenchcoat model-, met ruime mouwinzet en een loopplooi. Maten 34 t/m 46 Exclusief bij Modehuis Unique" Heerenweg 174 - Heiloo Ged. Gracht 42 - Schagen TENNISVERENIGING VENNEWATER makelaardij - assurantiën - Kies voor 'n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 voor %/goed MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! i» Zaterdag 21 maart wordt het weer feest bij De Buk. Op het programma staat een onvervalste rockabilly-party. Twee bands verlenen die avond hun medewer king: The Black Slacks en Crackle Ratt- le Bash. Vanaf half tien wordt het feesten als beesten! The Black Slacks werden opgericht in de zomer van 1985 in Zuid-Frankrijk, waar zij op straat speelden. Ze zijn uit gegroeid tot één van Nederlands beste en meest gevraagde rockabilly-bands. The Blacks Slacks bestaan uit: Squee- zin' Freddy (zang en gitaar, ex-World War Rockers!), Shoutin' Willy Parfum (slagwerken) en Screamin' Lut 't Man netje (slapping bas). Naast nummers van de rock roll- helden Gene Vincent, Elvis Presley, Johnny Burnette en Eddie Cochran wordt er gewerkt aan eigen repertoire, waarbij country-, boogie woogie- en rythm blues-invloeden duidelijk te horen zijn. Enige wapenfeiten van The Black Slac.ks. In maart '86 werd opgetreden in het VPRO-programma Jonge Helden. Hun demo-bandjes vonden gretig aftrek onder de programmeurs van het VPRO- radioprogramma De Wilde Wereld. In de zomer van '86 werd Terschelling plat gespeeld tijdens het Oerol Festival. Een groots aantal optredens in Nederlandse zalen, waaronder een fantastisch optre den in het zomerprogramma van De Buk in '86, waar het café afgeladen vol was. Ook op de bühne aanstaande zaterdag de neo-rockabilly-groep Crackle Rattle Bash, bestaande uit vier enthousiaste muzikanten: Aris (zang/gitaar), Kay (contrabas), Frank (sologitaar) en Ri chard (drums). Crackle Rattle Bash heeft een duidelijk eigen stijl en sound gecreëerd. Dat mag ook wel na ervaringen op trottoirs en pleinen, medewerking aan de elpee 'Cool Cat Go Ape', optredens in De Melkweg, voorprogramma van vele be kende groepen (Terry Gerry, Frenzy, Batmobile e.v.a.) en een interview in Muziekkrant Oor. Het rockabilly-feest begint zaterdag 21 maart om 21.30 uur. De entree voor le den en cjp-ers is zes gulden, anderen be talen acht gulden. HULPTRANSPORT NAAR POLEN VOORSPOEDIG VERLOPEN Vorige week donderdag, 's middags om drie uur, kwam de oplegger van de Fir ma de Waard uit Noord-Scharwoude de Bakkummerstraat in Bakkum opgere den. Hier stonden 15 leerlingen van de agrarische school uit Castricum en an dere vrijwilligers klaar om deze kolos te laden, 's Avonds om 8 uur was het zo ver dat de chauffeurs Henk Oudhoff, Peter Meijne en de heer Montebaen de motor startten om de 1006 dozen met een gewicht van 12.000 kg hulpgoederen naar Polen te brengen. Donderdagavond zal opnieuw een hulp transport naar het Poolse Sulecin ver trekken. Hier zal het hulpmagazijn van Pastoor Joseph Janicki weer gevuld worden. Deze pastoor zullen velen zich in Limmen nog herinneren. Ook hier zal de vrachtwagen onverwachts voor de deur staan, omdat telfonisch contact met deze plaats momenteel niet gereali seerd kan worden. De stichting Helpt de Polen is de laatste rit voor 300 km. gesponsord door de fir ma Henk Smit uit Limmen en verder door de vele giften. Voor de aanstaande rit naar Polen worden ook nu weer sponsors gezocht welke de kosten van f 1500,00 wilien bekostigen. Zij die te gen een geringe vergoeding een geadres seerd pakket willen meegeven voor La- gow of Sulecin, kunnen dit tot donder dag 19 maart afgeven op de Bakkum merstraat 75 tot 3 uur 's middags. De volgende twee transporten worden door de Stichting Helpt de Polen verzorgd omstreeks het Paasweekend. Waar kunt u de hulpgoederen brengen? Heiloo: A. J. Kroon, Butterlaan 54; D. Pepping, Heerenweg 198; R. KLop, Kennemerstraatweg 624; P. Kuipers, Termeijen 132; J. Pepping, Boekenstein 15; mevr. Groot-Valkering, Hoogewee 72. Egmond-Binnen; B. Zonnevelt, Hooge- weg 14. Limmen: mevr. Bakker, Burg. Nieu- wenhuijstr. 31, mevr. de Waard, Brugstraat 18, G. Groot, Hoogeweg 72. Akersloot: fam. Roorda, Pr. Bernard- laan 34. Donderdag 19 maart De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 20 maart W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. Zaterdag 21 maart Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Scouting Nederlan, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, Huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 (bellen voor vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tus sen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, garage links van parkeerterrein bij verzorgings huis Overkerck, achter bloemenhuis Monique. Tussen 10.30-11.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. gJWi Ondanks het ontbreken van Peter Arntz (geblesseerd) heeft Handsome Eight/Casino Bergen de ploeg van Dansschool Biersteker, die de laatste tijd goed had gepresteerd, met 9-2 nage noeg weggespeeld. Daarmee behaalden de zebra's als eerste standaardteam in de zaal het kampioenschap en dus pro motie van de rayonshoofdklasse naar de nieuwe, vorig seizoen ingestelde afde lingshoofdklasse. Handsome Eight werd na afloop danig in de bloemetjes gezet, ook door de te leurgestelde maar sportieve tegenstan der. In de kleedkamer werd namens sponsor Casino Bergen aan Zee cham pagne geschonken en er weerklonken huldigende woorden. De formatie van coach Peter Koch, die in de jongste weken een beetje van slag af leek, was nu weer helemaal bij de les en hield Biersteker van meet af aan in een ijzeren greep. De bal ging voortdu rend snel van man tot man en er werd herhaaldelijk met scherp geschoten, vooral door Wim Buurmeester (drie Zaterdagochtend geurden bijna 250 hy acinthen in de grote zaal van de Gere formeerde kerk de bezoekers tegemoet. De Koninklijke Maatschappij Tuin bouw en Plantkunde, afdeling Heiloo exposeerde de resultaten van de hyacinthen-schoolbroei-wedstrijd. A!le 4e klassers (groep 6) van de basis school in Heiloo deden ruim twee we ken hun best om een prachtige hyacinth op te kweken. Dat dit jaarlijkse evene ment een succes is blijkt wel uit het feit dat van het merendeel der scholen alle hyacinthen aanwezig waren. De kwali teit was uitzonderlijk mooi! De jury had derhalve een zware taak om de school met de beste totaalinzending aan te wij zen. De wisselbeker gaat dit jaar naar de Maria-Lidwinaschool. De tentoonstelling werd door zeer velen bezocht, die tevens konden genieten van de vele prachtige tekeningen en werkstukken. Van elke school kregen de drie beste hyacinthenkwekers een prijs. De volledige uitslag is als volgt: Maria-Lidwinaschool: wisselbeker beste totaalinzending; 1. Jeroen Huits, 2. Re- né Kaandorp, 3. Marcel Mooy. St. Benedictusschool: 1. Susan Hooge- land, 2. Stefan Wolven, 3. Maren Hoogland. St. Radboudschool: 1. Gerard van Roo- de, 2. ALeid Jaspers, 3. Annemarie Ruiter. Pechprijs voor: Bart Dirksen. J.P. Hasebroekschool: 1. Joost Wesse- ling, 2. Judith de Koekoek, 3. Paul Schenk. Vondelschool: 1. Tom Kleemans, 2. Su- sanne Adrichem, 3. Wendy Bos. Clemens Willibrordschool: 1. Linda v.d. Velden, 2. Helen Bruin, 3. Eefje Pieterse. Rehobotschool: 1. Edward Smit, 2. PROGRAMMA SPORTHAL HET VENNEWATER Donderdag 19 maart Sportinstuif 50-plussers 14.00-16.00 Vrijdag 20 maart Flashing Heiloo, Zaalvoetbal Programma: Ossehooft-Heertjes De Viersprong-Berdos Crawford 2-Succes 2 De Viersprong 2-Reijme's 2 DOK-Wouters Verz. schoolbask. 14.00-16.30 18.45 19.35 20.25 21.15 22.05 Donderdag ging in de supermoderne zaak van Vitu Kappers de deur open. Na een grondige verbouwing is de zaak waar voorheen Van Eijkeren zal nu omgetoverd tot een hedendaagse moderne salon in de kleuren rood, wit en zwart. De mooie vorm van de spiegels geeft aan het geheel een speels karakter en het ziet er fantastisch uit. Vitu Kappers werkt het liefst op afspraak (tel. 331078), maar u mag het ook zo proberen. Ze zijn open op maandag van 13.00-17.30 uur, van dinsdag tot en met donderdag van 8.30-17.30 uur, vrijdag van 3. 30-21.00 uur en zaterdag van 8.00-16.00 uur. long en oud is er van harte welkom. NLTSSPAARBANK WEST NEDERLAND INTRODUCEERT SPAARHYPOTHEEK De Nutsspaarbank West Nederland heeft haar hypothekenpakket uitgebreid met de Spaarhypotheek. Deze combina tie van een hypothecaire lening en een levensverzekering is uit fiscale overwe gingen aantrekkelijk voor wat hogere inkomens. De aflossing op de lening heeft niet peri odiek plaats, maar geschiedt aan het eind van de looptijd ineens. Hiervoor wordt de uitkering van de levensverze kering gebruikt. De huiseigenaar kan al dus gedurende de gehele looptijd van de lening de volle hypotheekrente aftrek ken voor de inkomstenbelasting. Tege lijkertijd spaart hij belastingvrij via zijn levensverzekering. De Nutsspaarbank heeft bij het ontwikkelen van haar spaarhypotheek bewust gekozen voor een formule die gunstiger is dan bestaande levenhypotheekconstructies. Het assortiment van de Nutsspaarbank West Nederland is hiermee op zes hypo- theekvormen gekomen, te weten: Hypo theek zonder aflossing, premie A-, partner-, annuïteiten-, linaire- en de nieuwe spaarhypotheek. Bovendien kan uit verscheidene vormen van rentebere kening worden gekozen. De presentatie van dit assortiment is on langs gemoderniseerd. Daarbij is grote nadruk gelegd op vereenvoudiging van de informatie over woninghypotheken. Dit heeft geleid tot de samenstelling van het boekje 'Over huizen en hypothe ken'. Dit boekje verschaft zeer over zichtelijke voorlichting over woningfi nanciering in het algemeen en over de onderscheidene hypotheekvormen in het bijzonder. De aspirant-huizenkoper wordt aldus wegwijs gemaakt in het la byrint van het begrippen en instanties die hij tegenkomt op zijn weg naar een eigen huis. De in het boekje opgenomen 'Hypotheekwijzer' is een duidelijke lei draad voor het vaststellen van de meest geëigende financieringsvorm. Daarnaast is, in navolging van het eigen verzekeringspakket, een hypotheken- map ontwikkeld met een duidelijk her kenbare eigen signatuur. De huiseige naar kan hierin op overzichtelijke wijze alle bescheiden opbergen, die betrek king hebben op de koop en financiering van de woning. Meer informatie bij de kantoren van de Nutsspaarbank. Oecumenisch Initiatief De voorbereiding op Pasen is van ouds her een tijd van bezinning en heroriën tatie. De gezamenlijke kerken van Hei loo hebben met het oog hierop een serie meditaties voorbereid, waarin men met elkaar kan bidden en zingen, luisteren en stil zijn. 18 maart Psych. Centrum 'De mens leeft niet van brood alleen', aanvang 19.30 uur, voorganger ds. Boelhouwer. 25 maart Moeder Godskerk 'Tien woorden ten leven', aanvang 19.30 uur, voorganger ds. Van der Windt. treffers). In de tweede helft kon Biersteker het tempo al gauw niet meer volgen. Het talrijke publiek zag toen een demonstra tie, die vaak applaus uitlokte. Met nog vier wedstrijden voor de boeg heeft de zebra-equipe acht punten voorsprong plus een stralend doelsaldo. Handsome Eight behoort tevens tot de laatste van de bekerwedstrijd. De oude supporter van Handsome Eight: ,,Ik voel me ook kampioen, maar voor mij geen bloemetje. Bart Cnossen, 3. Geeske Punt. Freinetschool: 1. Alexander Kools. Nieuwe Hoeve: 1. Ralf Stam, 2. Stefan Engel, 3. Maartje Dekker. De Duif: 1. Jeroen Mosselaar, 2. Maris- ka Cheret, 3. Damaris Zeegers. De Zeskant? 1. Jan Willem Hekman, 2. Bas van Raam, 3. Daniël C. Jongkind. W. J. Hofdijkschool: 1. Marike den Engelsen, 2. Mare Kasing, 3. Bart van Veen. BC LA STRADA Uitslagen 4 maart: D. Nanne-R. Hooge- land 2-0; B. Bakker-L. Hoetjes 2-0; P. Bijvoet-J. Bijvoet 0-2; K. Berger-B. Bakker 2-0; P. Bijvoet-L. Hoetjes 2-0; R. Hoogeland-J. Koedijk 2-0; B. Bakker-A. v.d. Velden 0-2. STATIONSCENTRUM ZORGT VOOR BEGIN VAN DE LENTE Wat hebben we er allemaal lang naar uitgekeken, maar eindelijk, zij het nog schoorvoetend, komt de lente er aan. Het Stationscentrum is ieder jaar de plaats waar men dat het eerste merkt. Daar lopen aanstaande zaterdag van 11.45 tot 16.00 uur weer vijf lieftallige bloemenmeisjes rond, om u door mid del van een bos bloemen de eerste lente groet te brengen. Dit is een jaarlijks terugkerend evene ment wat door het winkelend publiek op hoge prijs wordt gesteld. Wie dus za terdag zijn boodschappen in het Stati onscentrum doet, heeft kans op een bos bloemen als feestelijk begin van de Lente. HET ATTENTIE! De nieuwe ledenpasjes moeten dit jaar door uzelf afgehaald worden en wel op zaterdag 21 maart in de kantine tussen 11.00-14.00 uur. Neem uw oude pasje mee en knip de foto er alvast uit. Komt u met een nieuwe foto, zorg dan voor het juiste formaat (2 bij 3 cm), dat voor komt onnodig wachten. Bent u verhin derd, laat dan een ander uw pasje opha len, uiteraard wel het oude pasje meegeven. Mocht dit ook niet lukken, dan kunt u het pasje een week later, op zaterdag 28 maart tussen 12.00-14.00 uur ophalen. Het nieuwe mapje kost 1,50. Komt u echter op de eerste zaterdag dan zijn de ze kosten voor de vereniging. HSV FANCY-FAIR Het jeugdbestuur van HSV en haar me dewerkers zijn er weer in geslaagd om al de voorbereidingen rondom de overbe kende fancy-fair rond te krijgen. Na de vele jaren van uitvoering in het Bruno- gebouw aan de Pastoor van Muijenweg werd vorig jaar besloten de fancy-fair in eigen huis te houden, in het clubhuis, op het HSV-sportpark. Het grote succes wat daaruit voortvloei de is reden geweest om zeker niet naar een ander onderkomen uit te zien. Inte gendeel, de vele honderden bezoekers die jaarlijks komen, zijn ook nu weer, op 25 en 26 april, van harte welkom op het sportpark aan de Bayershoffweg. Hoogtepunt tijdens de fancy-fair is na tuurlijk de trekking van de loterij waar van de baten bestemd zijn voor jeugd- activiteiten, zoals het jeugdkamp *op Texel. Voor de loterij zijn weer 10.000 loten in omloop gebracht waarvan de verkoop deze week start. De prijs van een lot is van voor de oorlog, nl. 50 cent, en dat terwijl er toch prachtige prijzen te winnen zijn. Logisch dat de loten ieder jaar binnen een paaf weken zijn uitverkocht. Mochten er onder de lezers ook nog mensen zijn die een prijsje beschikbaar willen stellen voor dit goede doel, dan zijn de HSV-ers graag bereid dit "bij u te komen afhalen. Belt u even Theo Mole naar (334400) en het komt in orde. Misschien dat u even moet nadenken wat dat ook al weer is, maar het moet toch wel heel gek gaan als zondag, Len te!, het tweede gedeelte van de competi tie niet wordt gestart met nog wel een thuiswedstrijd. Let daarom weer goed op de sportagenda. en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huisthuis! Zaterdag 21 maart Zaalvoetbal, div. clubs 09.00-17.00 Basketbal Flashin Heiloo 17.00-21.00 Zaalvoetbal, Blakborn 21.00-22.00 Zondag 22 maart Volleybal, RS'77 10.00-17.00 Maandag 23 maart Volleybal, Effect 16.45-23.00 Dinsdag 24 maart Tennis, Van Kuilenburg 15.15-16.15 Volleybal, Nevobo 18.30-23.00 Woensdag 25 maart Badminton 50-plussers 14.00-16.00 Zaalvoetbal, KNVB 18.45-23.00 (Advertentie) Wij willen onze kinderen niet opzadelen met een gigantische staatsschuld. Daar om staat de VVD pal achter het streven van het kabinet om de rijksfinanciën ge zond te maken en het financieringste kort terug te dringen. Dat eist offers, ook van de gemeenten, ook van Heiloo, dat in de komende drie jaren ca. 450.000,- per jaar minder uit de schat kist zal ontvangen. Met absoluut nood zakelijke investeringen, zoals riolerin gen, toenemende kosten van vuilverwer king en andere gemeentelijke taken zal dit in 1990 in Heiloo leiden tot een be grotingstekort van... ca. 1 'A mil joen. De VVD-fractie heeft voor 1987 in gestemd met een verhoging van onze plaatselijke belastingen en de onttrek king van 500.000,- aan de reserves. Zij wil echter niet ieder jaar met een for se belastingverhoging worden gecon fronteerd. Heiloo moei leefbaar, maar voor de burger ook betaalbaar blijven! Onze "grote voorzieningen", zoals zwem bad, theater, bibliotheek, muziekscho len, sporthal en verenigingsgebouwen vragen -naast de eigen bedragen van de gebruikers- meer dan 2'/2 miljoen per jaar aan gemeenschapsgelden. Het tota le pakket van groefiyoorzieiiingc.rfuai nog eens 2Vi miljoen per jaar. De VVD-fractie gaat er van uit, dat in de komende drie jaren, dus uiteindelijk in 1990, in goed overleg met de betrok ken besturen, een structurele bezuini ging van 1 14 miljoen moet zijn door gevoerd. Voor de liberale fractie staan bij de "grote voorzieningen" de volgende vra gen centraal: Om hoeveel gebruikers per voorziening gaat het? Wat is de eigen én de gemeentelijke bijdrage? Welke alter natieven in de regio zijn er? Kan de ei gen bijdrage van de gebruikers worden verhoogd? Kan een beperkter aanbod uitkomst brengen? Maar ook: welke lasten blijven er bij eventuele sluiting bestaan? De VVD vindt het een goede zaak, dat een ad hoe "Commissie Bestudering Voorzieningenpeil", waarin alle fracties uit de raad zijn vertegenwoordigd, zich thans over deze moeilijke problematiek buigt. Voor de VVD heeft onze finan cieel deskundige J. Roelofs ziting in de commissie. Hij staat met de VVD- fractie voor bezuinigen, maar met wijheid! Met beleid. Zo zal inzake de subsidies aan verenigingen het belang van dit verenigingsleven in en voor Hei loo bijzonder zorgvuldig in het oog moeten worden gehouden! Immers, nu de gemeente een stap terug moet, wordt het werk van die honderden vrijwilli- gers(sters) in ons dorp steeds belangrij ker!!! Bezuinigen, maar.met wijsheid! De VVD-fractie stemde van harte voor ver hoging van het subsidie voor het opha len van oud papier. -o-o-o-o- (Schriftelijke reacties op deze VVD- rubriek zenden aan: Redactie "Stem van de VVD", Vredenoord 6, 1852 WB Heiloo. Versterk deze stem en word lid vair de VVD HZ'.cclfr onjer Model Laurier 369,- p. paar. Model Vuurdoorn 398,- p. paar Model Jasmijn v a. 511,- p, paar stationsweg 85a Heiloo 072-335730 Heerenweg 167,1851 KN Heitoo, Tel.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1