cy Rosalinde Blondé vraagt hulp voor vluchtelingen uit Namibië Leerlingen Mary Koekenbier exposeren in De Zevensprong - - -■ Sp Alles over Eva: daar zit muziek in bij Buk Buk! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN LANVIN A De PvdA bedankt u voor uw stem bij de Provinciale verkiezingen Hl Bibli 'ZMÊKË 52e JAARGANG NO. 12-25 MAART 1987 De Staatsloten voor de maand april liggen voor U klaar. 11 5 otheek Open Huis Marja Geels sieraden juwelier HERMAN KWAAD Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Oud papier acties in Heiloo Ophokplicht duivenmelkers Jazzclub Heiloo I Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) K~S 1 Redactie-adressen: [Mv/ Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo (072-336367) WjZ Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandaq om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs pér mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. vraag onze prijsopgave! Rosalinde werd in 1945 geboren in Ovambo, een streek in het noorden van Namibië vlak bij Angola (Z-W Afrika). Ze werd onderwijzeres, maar moest in '70 vluchten voor het Zuid-Afrikaanse geweld. Ze kwam in een kamp in Ango la terecht. Nambië was vroeger een Duitse kolonie. Toen in '14 de Eerste Wereldoorlog uit brak, sloot Zuid-Afrika zich bij de Geallieerden aan en verjoeg de Duitsers. De Volkenbond gaf het land aan Zuid- Afrika in beheer om het op zelfstandig heid voor te bereiden. In plaats daarvan bezette Zuid-Afrika Namibië, voerde er de apartheid in en ging de rijke ge- zondstoffenvoorraad exploiteren. De Algemene Vergadering van de Vere nigde Naties en hef Internationaal Ge rechtshof veroordeelden rond '70 dit optreden en verklaarden de bezetting van Namibië onwettig. Tevens erkenden ze de Swapo (South West African Peo ple Organisation) als enige wettige ver tegenwoordiger van het Namibische volk. In de strijd tussen het Zuid-Afrikaanse leger en de Swapo zijn er al veel slacht offers gevallen. Bovendien vluchtten bijna 100.000 Namibiërs naar Angola en Zambia. Daar leven ze in kampen onder slechte omstandigheden. Rosalin de vraagt hulp in de vorm van dekens, truien, vesten en wol. U kunt dit brengen naar de wereldwin kel aan de Stationsweg 103 te Heiloo. Ook financiële steun is erg welkom. U kunt uw giften overmaken naar de Rabobank van Heiloo rek.nr. 12.05.09.075 met vermelding van 'Vluchtelingen uit Namibië'. Op zaterdag 4 april zullen leerlingen van basisscholen uit Akersloot, Heiloo en Limmen een gesponsorde wandeltocht voor dit doel houden. Tenslotte zal Rosalinde ook haar ver haal komen vertellen: op zaterdag 28 maart om 19.00 uur in de Willibrordus- kerk te Heiloo, op zondag 29 maart om 9.30 uur in de katholieke kerk van Lim men en om 11.00 uur in de katholieke kerk van Akersloot. Dit gebeurt tijdens de vieringen op die tijdstippen. Na af loop is er gelegenheid om persoonlijk met haar kennis te maken. Het komende weekend zal de 'Kenne- merkring' zoals de groep leerlingen van Mary Koekenbier zich noemt, weer gaan exposeren. Een jaar lang heeft de N.H. kunstschilderes weer hard met haar leerlingen gewerkt om ze de kneep jes van het kunstschilderen te leren. Er is werk te zien van gevorderde leerlin gen, maar ook de nieuwe leerlingen krij gen een kans te tonen wat zij dit seizoen gemaakt hebben. Eén onderwerp was verplicht en zo heeft elke leerling op haar eigen wijze zich op dit onderwerp kunnen uitleven. CURSUS TEKSTVERWERKING De Stichting Werklozen Belangen Hei loo e.o. (S.W.B.) houdt wegens het te grote aantal aanmeldingen in januari een tweede cursus tekstverwerking. De cursus is bedoeld voor personen zonder werk, die hun kansen op de arbeids markt willen vergroten. De cursus wordt gehouden in het gebouw van de John F. Kennedy Mavo, Laan van Muijs 3, Heiloo. De duur van de cursus is tien weken, wekelijks 2 uur. De eerste les is op 2 april. De kosten van de cursus bedragen 340,00. Personen die een uitkering op basis van de werkloos heidswet ontvangen, krijgen een subsi die van 150,00. Het inschrijfgeld en examengeld bedraagt resp. 10,00 en 20,00. Een erkend diploma wordt af gegeven als men slaagt voor het examen. Voor informatie kunt u bellen D. Poet- sema, 072-335099, op 27 en 30 maart en 1 april tussen 19.00-20.00 uur. Tijdens de openingsuren van de S.W.B, op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-11.30 uur kan men zich laten in schrijven voor deze cursus. Het tele foonnummer van de S.W.B. is 072-337196. De S.W.B. is gevestigd aan de Pastoor van Muijenweg 14 te Heiloo. Sinds kort werkt 'de Kennemerkring' niet meer in Alkmaar, maar in de Ze vensprong aan de Ewisweg in Heiloo. Er wordt les gegeven op dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur en op donderdag" avond van 19.30-22.00 uur. Wie zin heeft om zelf olieverfschilderijen te gaan maken is uiteraard van harte wel kom op de expositie waar u zowel met Mary Koekenbier, als met haar leerlin gen kunt praten en het resultaat zelf kunt bekijken. De Zevensprong is het komende week end geopend op zaterdag van 15.00- 19.00 uur en zondag van 14.00-17.00 MARJA GEELS HEEFT OPEN HUIS Op donderdag 26 maart heeft Marja Geels aan de Oosterzijweg 25 open huis. U kunt dan zien, dat als het weer om slaat, hoe leuk u er uit kunt zien. Twee mannequins zullen de kleding voor u showen, terwijl u met een drank je en een hapje alles heerlijk over u heen kunt laten komen. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom! Kennemerstraatweg 414 Heiloo AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Donderdag 26 maart Sportinstuif 50-plussers 14.00-16.00 Zaalvoetbal, KNVB 18.45-23.00 Vrijdag 27 maart Sportdag St. Jan Mavo 08.30-14.00 Zaalvoetbal, diverse clubs 17.45-23.00 Het programma ziet er deze avond als volgt uit: De Viersprong 3-Hoornsevaart 3 18.45 De Krocht-Fleura (dames) 19.25 Crawford-Vesdo 20.15 HSV-MCA 21.05 De Krocht-Elektro 21.55 Zaterdag 28 maart Zaalvoetbal, div. clubs 09.00-17.00 Basketbal, Flashing Heiloo 17.00-21.00 Zaalvoetbal, Melkunie 21.00-22.00 Zondag 29 maart Basketbal, Flashing Heiloo 11.00-17.00 Maandag 30 maart Volleybal, Effect 16.45-23.00 Dinsdag 31 maart Tennis, Van Kuilenburg 15.15-16.15 Volleybal, Nevobo 18.30-23.00 Woensdag 1 april Badminton 50-plussers 14.00-16.00 Zaalvoetbal, diverse clubs 17.45-23.00 0 Alle about Eve is een jonge band af komstig uit De Rijp en werd opgericht in mei '85. Aanvankelijk gestart als ge legenheidsbandje, maar door het plaat selijk succes en de positieve opmerkin gen in de pers werd besloten de ingezette weg te blijven volgen. In de huidige vijfmans-bezetting bestaat All About Eve nu een half jaar. Veelvuldig optreden in Noord-Holland en daarbuiten zorgde voor voldoende ervaring, waardoor de nummers groei den en de act z'n huidige vorm heeft ge kregen. De muziek van All about Eve wordt nog wel eens vergeleken met die van The Smiths en The Comsat Angels. Maar hoewel er natuurlijk externe in vloeden zijn, houden de bandleden het erop dat zij een eigen geluid, een eigen muzikale identiteit hebben. Als je wilt horen wat daarmee wordt be doeld, kom dan vrijdag 27 maart naar Buk Buk, Pastoor van Muijenweg 12 toe. Het optreden van All about Eve be gint om ongeveer 22.00 uur. De toe gangsprijs voor leden en cjp-ers is drie gulden, anderen betalen vier gulden. Jamsession Zondag 29 maart wil Buk Buk weer eens proberen hoe het gesteld is met de eigen creativiteit van de vele muzikanten uit de regio, die normaal slechts als bezoe ker de Buk-drempel overschrijden. Die dag is er namelijk een jamsession, onder deskundige leiding, in het café van de Buk. Vanaf een uur of drie is iedere mu zikant, beginnend of ver gevorderd, welkom om de meest fraaie klanken uit zijn instrument te toveren. De jamsession is waarlijk bedoeld voor beginnende en gevorderde muzikanten, van alle genres, voor fluitisten, gita risten, drum-idioten, sax-fanatici, enzo voort. Kortom, een jamsession voor ie dereen, die wel eens wil laten horen dat hij of zij z'n partijtje kan meespelen. Deelnemen aan de jamsession kost niets, alleen luisteren is ook gratis. De Buk zorgt voor een zanginstallatie en de nodige gitaarversterkers, terwijl ook een drumstel en een toetsenbord aanwe zig zijn. Kom en speel mee, zondag 29 maart bij de Buk, vanaf ongeveer 15.00 uur. HANS WIERING SHOWT MET KNIPPING BIJ WINKELHOF 'T LOO Vanaf vandaag (woensdag) tot en met zaterdag showt Hans Wiering in een mobiele winkel zijn kunststof produk- ten. De gehele dag van 10.00 tot 17.00 uur kunt u bij hem terecht voor een uit stekende voorlichting over deze uitste kende produkten. Onder andere worden raamkozijnen, deurkozijnen, deuren enzovoort getoond. Alles wat van hout is vervangt Hans Wiering door kunststof, waarbij schilderen overbodig wordt. oud papier acties in Heiloo Donderdag 26 maart De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 28 maart Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Huis-aan-huis actie Plan Zuid. Tussen 10.00-12,00 uur. Halen op ver zoek: 331783. Ook lompen. Dojo 't Loo, Bergeonstraat 22. Tussen 10.00-13.00 uur. BSC Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater. Gehele dag, ook zon dag. Halen op verzoek: 129258. Zwem en poloclub De Spetters, par keerterrein bij zwembad 't Baafje. Tus sen 10.00-12.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. lussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-grocp Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. BURGERLIJKE STAND HEILOO Geboren: Tobias, z.v. Marco Maes en Yvonne Zweers; Yvette J. W. M. Henri- cus M. Bisselink en Anna C. A. Velse- boer; Lianne, d.v. Hermanus J. M. Kaptein en Anna C. C. Konijn; Titia F. d.v. Reinier A. Beek en Elisabeth C. M. G. Nijman; Janne N., d.v. Henricus A. Sterke en Maria'.!. H. van Roozendaal; Alice, d.v. Everardus J. Dekker en The odora C. M. van Heugten; Lisanne M., d.v. Hans G. Thesingh en Eveline A. Klomp; Remco W., z.v. Herm J. Roos en Elly M. Burger; Denise, d.v. Rudolf J. Admiraal en Maureen Doggenaar; Daphne, d.v. Rudolf J. Admiraal en Maureen Doggenaar. Getrouwd: Gerrit Blomberg en Johanna H. Oostendorp; Arnoud Mars en Mar- garetha C. M. Buiter. Overleden: Trijntje Jut, w.v. Blees; Cornelis J. Dekker; Wilhelmina Swart, w.v. Zoon. IN NOORD-HOLLAND Sommige landbouwprodukten, zoals pasgezaaide erwten, hebben een grote aantrekkingskracht voor duiven. Door vreterij kan er veel schade worden aan gericht. Het is duidelijk dat daarom jacht worden gemaakt op wilde en ver wilderde duiven. Aangezien moet wor den voorkomen dat postduiven getrof fen worden door de te nemen maatrege len, is er tussen de betrokken organisa ties overleg gepleegd over een ophok plicht voor deze duiven. Hierbij is overeengekomen dat in Noord-Holland voorlopig elke dag, dus ook in de weekends, van 31 maart tot en met 29 mei de postduiven worden opge- hokt tot 17.30 uur. De postduiven mo gen wel deelnemen aan wedvluchten en africhtingen, doch na aankomst moeten ze worden opgehokt tot 17.30 uur. In het belang van de postduivenhouders en van de landbouwers dringen de Post duivenhouders Organisatie en het Land bouwschap er met de meeste klem op aan zich strikt aan bovenstaande af spraak te houden. Dit betekent dat landbouwers zich na 17.30 uur dienen te onthouden van een bestrijding van de duiven en dat in geen geval mag worden geschoten op overvliegende postduiveiv De postduivenhouders moeten zich strikt houden aan de ophoktijden. Bij schade aan de gewassen moeten de landbouwers dit melden bij hun jacht- houder. In overmachtsituaties dient men contact op te nemen met het secre tariaat van de Wildschadecommissie, Postbus 3005, te Haarlem, telefoon 023 - 186160. Ile de France, de warme bakker en croissanterie van winkelhof 't Loo, heeft de zithoekjes in de winkel vo rige week opgeknapt. Flet is een keurig geheel geworden, met een verruimend effect dankzij de spie gels aan de wand. EEN PAAR VERANDERINGEN IN DE BIBLIOTHEKEN In de bibliotheek heeft een kleine inter-' ne verandering plaatsgevonden. Er wer den deze week 3 nieuwe boekenkasten geplaatst. De boeken staan nu weer wat ruimer en dus handzamer in de kasten. Ze kwamen namelijk, door gebrek aan ruimte, klem te staan, zelfs zo, dat ze bij het uit de kast halen door het pu bliek, ongewild beschadigd werden. Nu rest ons nog slechts plaats voor 1 kast; 10 meter plank. Helaas, het is niet an ders. De rubrieksaanduidigingen boven de kasten worden begin april aangepast. Het is dus nu misschien even zoeken. Lukt het niet, dan wijzen onze mede- werker/sters u graag de juiste kast. De thema-kast Deze materialenstandaard staat bij de ingang, direct links. Hierin vindt men op gezette tijden boeken en andere ma terialen, welke meestal gericht zijn op een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben, zoals vakanties, feest en herdenkingsdagen enz. Daarnaast worden hier boeken, en andere materia len gericht op één bepaald onderwerp, onder de speciale aandacht van het pu bliek gebracht. Deze materialen worden gewoon uitgeleend. Actualiteiten-kast Deze is te vinden recht tegenover het grote inlichtingenburo en bevat boeken en andere materialen - bijvoorbeeld top tien, belasting- en beroepengidsen - wel ke zeer actueel zijn en waar veel vraag naar is. Daarom is de uitleentermijn hiervan slechts één week. In verband met het plaatsen van deze kast is het ko pieerapparaat verhuisd naar de muur bij de uitgifte van materialen. Vrijdag 26 maart is er weer een oude boeken- en grammofoonplaten-ver koop. Jeugd: 's middagsfvan 15.00 tot 17.30 uur, volwassenen van 18.00 tot 20.30 uur. Deze meisjes deelden afgelopen za terdag bloemen uit aan de bezoe kers van het Stationscentrum. Zij trotseerden de kou en sneeuw om de mensen toch een 'verwarmende len tegroet' te brengen. kesten uit te nodigen of, in ieder geval, solisten een eigen optreden te laten ver zorgen. Maar de basis blijft een vrij toe gankelijk jazz-café op iedere laatste zondagmiddag van de maand. Vanaf 15.00 uur bent u zondag welkom bij de clarinet, de vibrafoon de gitaar, de bas en de drums van het Black Jack Quintette uit Heiloo. Carla van de bibliotheek KINDERKLEDINGBEURS Zondag 29 maart is het de laatste keer in dit seizoen dat u in de foyer van het Open Huis kunt luisteren naar mainstream-jazz. Voor de liefhebber een bekende kreet, voor de niet- ingewijden deze toelichting: muziek, herinnerend aan Benny Goodman, de Millers en Bob Kaper's Flashback Quintette. Zoals we al eerder schreven, muziek die pittig genoeg is om niet stil te kunnen zitten, maar waarbij het ook nog moge lijk is wat te praten. Ook deze derde middag is er voor liefhebbers gelegen heid enkele nummers mee te spelen. Bo vendien is een gastsoliste uitgenodigd die voor deze gelegenheid extra kleur geeft aan het ensemble. Gezien het succes van de voorgaande twee middagen lijkt het mogelijk ook volgend seizoen een en ander te organi seren. De plannen zijn ook andere or- Op woensdag 1 april houdt de Federa tieve Vrouwenraad te Heiloo weer haar knider-zomerkledingbeurs. Deze wordt gehouden in de Kruiskerk, hoek Frede- rica's Hof/Kennemerstraatweg, tegen over de Rabobank. U bent dan"in de ge legenheid kleding te brengen en te ko pen voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met zestien jaar. De kleding moet goed draagbaar, schoon en heel zijn. Geen ondergoed of nachtkleding. Inbreng op 1 april van 9.00 tot 11.30 uur verkoop van 13.30 tot 16.30 uur. Afrekenen en ophalen van niet verkoch te kleding van 18.00 tot 19.00 uur. Van de opbrengst is 3/4 deel voor de in brengster en 1/4 deel voor het werk van de Federatieve Vrouwenraad te Heiloo Inlichtingen: 072-332622. CAECILIA ONTMOET HAF, MUZIEK ONTMOET BEELD In navolging van het succesvolle nieuw jaarsconcert geeft de Heilooër Harmo nie Caecilia o.l.v. Henk van Veldhuizen op 4 april in de Beun een voorjaarscon cert. Caecilia probeert elk jaar een con cert voor te schotelen met steeds andere ingrediënten. Was er vorig jaar een wer velende non-stop-show, dit jaar is geko zen voor een wel zeer unieke samenwer king met de Heilooër Amateur Foto club. De organisatoren zijn er in geslaagd om combinaties van muziek en beeld te vin den die een heel specifiek sfeertje schep pen. Denkt u zich eens in dat u lekker onderuit zit in zo'n zachte stoel van de Beun, het orkest speelt een licht klas- stek, voortkabbelende, sprankelende melodie en tegelijkertijd geniet u van schitterende opnames van natuur, zand en zee, bos en heide, levensgroot gepro jecteerd op het witte doek. Maar ook ontmoeten beeld en geluid elkaar waar bij vooral snelheid, vaart en opwin dendheid een grote rol spelen. Nog meer verrassingselementen zijn in het pro gramma ingebouwd, waardoor de audi ovisuele presentatie een extra dimensie geeft aan zowel het gespeelde werk als aan de getoonde dia's. Het concert, waarbij u Caecilia eens 'ziet' spelen, begint om acht uur. Dona teurs mogen op vertoon van hun dona- teuskaart gratis plaatsnemen, anderen betalen 5,00, te voldoen aan de kassa. In de pauze is er traditiegetrouw de lote rij, met dit jaar een extra grote hoofd prijs. Voor nadere informatie kunt u bellen met Nico Bakker, (072-335160) of Kees Borst (072-335987). ZIEKTEKOSTEN OMLAAG MET TM Dit is de voornaamste conclusie uit een recent onderzoek dat uitgevoerd werd door prol Orme-Johnson van de Maha- rishi International University in de V.S. Bij 1800 TM beoefenaars, die aangeslo ten waren bij een ziektekosten verzekeringsmaatschappij, werd nage gaan hoeveel ze deze maatschappij ge kost hadden aan ziektekosten in de peri ode 1981-1984. Dit bleek ongeveer 50% minder te zijn dan voor een vergelijkba re controle-groep. Over TM als gezondheidsbevorderende techniek zal een tweetal openbare lezin gen worden gehouden: woensdag 1 april, 20.00 uur, Gulden Vlies, Koorstraat 20, Alkmaar, entree 5,00 en donderdag 2 april, 14.00 uur, Belies- laan 14, Heiloo, entree vrij. Inlichtin gen: 03200-55533. DE DEEL DOET DRIE DAGEN DE DEUR DICHT Op maandag 30 en dinsdag 31 maart en woensdag 1 april is de Deel in de Win kelhof 't Loo, gesloten. Er staan een paar belangrijke veranderingen in de zaak te gebeuren en dat kost even tijd. In deze tijd van de computer wordt ook bij de Deel overgegaan op de computer gestuurde toonbank, die door de hele kast voor een gelijke temperatuur en vochtigheid zorgt. In de handel van de delicatessen een uiterst belangrijk iets, bovendien wordt de kast veel groter dan de huidige. Maar het één haalt altijd het ander uit, het interieur wordt tevens wat gemoder niseerd en krijgt wat lichtere kleuren en tevens komt er een nieuwe voorpui in. Dat is de reden, waarom de Deel 3 da gen dicht gaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1