CN W PPR J)»*! pp™— BRAHDW0ND? Oscar Herenmode, nieuw in Winkelhof 't Loo Mascotte showt in huis Je wilt je huis verkopen., maar hoe pak je dat het beste aan? ■O s? Falkland presenteert komedie van Dario Fo Blaasquintet in Witte Kerkje NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN LANVIN F H. Donkersloot J. Kuyper A.J. Vos De Best 52e JAARGANG NO. 16 - 22 APRIL 1987 exclusieve sieraden juwelier HERMAN KWAAD Marja Kraakman in finale van orgel-wedstrijd Oud papier acties in Heiloo immk iti n* ~T~r 1, vt tl Expositie van bloemstukken in het Open Huis NVM De nieuwe Staatsloten liggen voor u klaar. Uitbetaling vanaf vrijdag 24 april. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Wêéém,xémS>. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! MSHHEWATERPilïH 5PÖRTWEEK 1387 Eén maal per jaar verlaten de basketbal lers van Flashing Heiloo de zaal om bij B.S.C. via vier honken een rondje over het veld te spurten. Tegelijkertijd stap pen enkele Boscrossers van hun fiets om op uiterst deskundige wijze op het kunstgras van de Terriers de hoc keystick te hanteren. De leden van de badmintonvereniging wisselen onder wijl hun rackets uit met leden van ten nisvereniging 't Vennewater, terwijl de volleyballers van Effect en de voetbal lers van de Heilooër Bedrijfsvoetbal Vereniging op grote schaal schoenen uitwisselen. Zelfs de leden van schietve reniging de Vrijheid en de leden van duivenvereniging Luchtpost Heiloo sta ken even hun discussie over het kam pioenschap kleiduivenschieten en ko men vriendschappelijk bij elkaar op bezoek. Wat is er aan de hand? Wel het is weer tijd voor de Vennewaterplein Sport week. Tien lokale, op of rond het Ven newater gelegen, sportverenigingen ne men het ook dit jaar weer tegen elkaar op. Hiertoe organiseren de tien vereni gingen ieder een toernooi waaraan de overigen negen clubs deel kunnen ne men. Het spreekt vanzelf dat hiertoe door alle deelnemende verenigingen en kele zeer kundige, sportieve teams in het leven worden geroepen. Vorig jaar werd de sportweek voor het eerste georganiseerd door badmintonve reniging 't Vennwater. Na een spannen de strijd, met vooral de Terriers, wist basketbalvereniging Flashing Heiloo winnend uit de strijd te stappen. Als be loning mocht zij dit jaar de organisatie op zich nemen, hetgeen zij echter met plezier deed. Vooral ook omdat al spoe dig bleek dat men aan alle kanten door drongen is van het nut van dit puur Hei- loose evenement. Steun is er daardoor in de eerste plaats van de hoofdsponsor, de lokale HAB- OPEL HEILOO garage. H.A.B. is niet alleen gecharmeerd van dit sfeervolle evenement, maar gelooft ook dat het de duizenden bij deze verenigingen aan gesloten leden nader tot elkaar kan brengen. Hetzelfde geldt overigens voor alle middenstanders die de sportweek dit jaar financieel en organisatorisch mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast blijkt ook de gemeente ervan te zijn doordrongen dat de sportweek van groot plaatselijk belang is. Zij ver leende alle medewerking en het mag daardoor geen verwondering wekken dat de wethouder van sportzaken, dhr. Borsjes, de opening zal verrichten. Deze zal plaatsvinden op zondag 26 april 18.15 uur in sporthal 't Vennwater. Wat er tot en met de sluiting op konin ginnedag allemaal zal plaatsvinden vindt U in het hieronder vermelde schema. In ieder geval bent U allen van harte Kennemerstraatweg 414 Heiloo Bij de halve finale van het Yamaha Electrone Festival heeft Marja Kraak man (20 jaar) uit Heiloo zich geplaatst voor de landelijke finale, die op zondag 3 mei gehouden zal worden in Theater Zuidplein te Rotterdam. Deze finale be gint om 14.00 uur. Marja Kraakman zal uitkomen in de ca tegorie Senioren samen met 6 andere fi nalisten uit Nederland. Tijdens deze fi nale zal uitgemaakt worden, wie zich Nederlands Kampioen(e) Electronisch Orgelspelen 1987 mag noemen en ons land zal vertegenwoordigen tijdens de Europese Finale op 14 juni in Theater Vredenburg te Utrecht. Gratis toegangskaarten zijn verkrijg baar bij Theater Zuidplein, bij J. Domp B.V. te Mijdrecht (tel. 02979-82401) en bij de Yamaha dealers. Donderdag 23 april De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 25 april Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, par keerterrein achter de Moeder Godskerk aan de Hoileweg. Tussen 10.230-11.30 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 (voor vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Fanfare Showband T.K.H., Werken- delslaan 66. Huis-aan-huis actie Plan Zuid tussen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. BSC Heiloo, parkeerterrein op sport park Het Vennewater, gehele dag ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Z&PC De Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. BRANDWEER HEILOO HELPT BRANDWONDEN STICHTING In het kader van de brand- en brand wondenpreventie wordt in de week van 27 april tot 2 mei een collecte gehouden in Heiloo. Deze zal bestaan uit een huis- aan-huis collecte met daarbij een actie van de Brandweer Heiloo, ten behoeve van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Op dinsdagavond 28 april, vanaf de Brandweerkazerne zal een groot aantal collectanten in Heiloo op pad gaan. Vanaf 18.30 uur kunt u ook meedoen. Meldt u aan als vrijwilliger op die avond. De actie duurt ca. 1 Zi uur. U wordt begeleid door wel 10 brandwee rauto's. Ook u kunt meehelpen brand wonden te voorkomen! Aanmeldingen bij H. Rozing, Kerke- laan 8, tel. 331397, of bij de Nederland se Brandwonden Stichting, tel. 02510-12201. SiÉiiJ Na lang wachten werd vorige week een begin gemaakt met de 'nieuwbouw-plannen' voor Huize Overkerck. Voor de eerste steen ge legd kan wordenmoet eerst een deel van het bestaande gebouw te genover de Willibrorduskerk aan de Westerweg gesloopt worden. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de afdeling Heiloo' van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde wordt vrijdagmiddag (24 april) het regionaal kampioenschap bloemschikken gehouden in het Open Huis. De beste bloemschikkers en bloemschiksters uit Alkmaar, de Egmonden, Enkhuizen, Heerhu- gowaard, Schagen, Zaanstad en Heiloo maken elk een vrij werkstuk en een verplicht arran gement. Het thema voor het vrije werkstuk is 'ronde vormen en bloemen Zaterdag kan iedereen in de grote zaal van het Open Huis de weelde aan bloemstukken bekijken tus sen 10.30 en 16.30 uur. Wie van bloemen houdt kan zijn of haar hart ophalen en heerlijk genieten van al het moois uit de natuur. De toegang is gratis. In de zaak van het winkelhof 't Loo waar tot voor kort een dierenzaak was gevestigd is een herenmodezaak "Oscar" gekomen, die voor het groot ste deel gericht is op vrije tijds kleding. Spijkergoed is er Tn vele variaties, jacks en spijkerbroeken. De ruitjesbroeken die erg in zijn, vindt men ook bij Oscar, evenals de daarbij behorende polo's in unie kleuren. Wie liever een effen pan talon met geruit colbert draagt is bij Oscar ook aan het goede adres. Truien, vesten en overhemden en zelfs leren jacks zijn er in vele variaties. Met deze vestiging van Oscar's herenmode zijn alle winkels in het winkelhof momenteel bezet. EEN STUKJE HEILOO OP DE HUISHOUDBEURS ,,Ja, je moet er een beetje lef voor heb ben, maar we vinden het altijd leuk iets aparts te proberen. Als de mensen het dan leuk vinden, nou, dan is ons eigen lijk geen moeite te veel", zo sprak vorig jaar Jan Ranzijn tot de organisatie van de Huishoudbeurs in Amsterdam. Hij ging voor het eerst met de Grutterij 'De Korenbloem' naar de beurs en heeft het geweten. Mevrouw Lubbers toonde spe ciale belangstelling en prompt haalden Jan en Janneke Ranzijn landelijke pers. Om in het bijzonder de bezoekers uit Heiloo en omstreken dat stukje gezellig heid te geven heeft de grutterij 'De Ko renbloem' de stand verdubbeld, het as sortiment met leuke klassedingen uitge breid. Speciaal aandacht wordt gegeven aan de fijn kado-artikelen en er is van alles van en in oranje vanwege Koninginnedag. Oudhollands en lekker gezellig zijn de toverwoorden, waarmee de stand zo at tractief is geworden. De Heilooënaren zullen dat zeker herkennen, als ze vanaf donderdag de Huishoudbeurs in de RAI gaan bezoeken. Jan en Janneke Ranzijn wensen alle Heiloo-bezoekers van de beurs een gezellige dag en een speciaal welkom op het bijzondere stukje Heiloo op de beurs morgen. KWEEK DE GROOTSTE POMPOEN Onder dit motto organiseert de Neder landse Vereniging van Tuincentra (N.V.T) wederom een grote landelijke kinderzaai-wedstrijd. Bij deze aktie, waaraan lntratuin Wielinga meedoet, gaat het er om wie de zwaarste ponpoen kan kweken. Alle kinderen in de leeftijd tot en met 15 jaar kunnen meedoen. De jongens en meisjes, die mee willen doen aan de wedstrijd, kunnen op don derdag 23, vrijdag 24 of zaterdag 25 april een uitgebreide informatiefolder en een gratis zakje pompoenzaad afha len bij Intra Tuin aan de Vennewaters- weg. Aan het einde van het groeisei zoen, te weten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september, worden de kinderen weer terug verwacht op het tuincentrum kompleet met zware pompoen. Na deze inzameling zullen alle pompoe nen gewogen worden, waarna lntratuin de winnaars zal aanwijzen en de gewon nen prijzen zal toekennen. Hierna komt de tweede selektieprocedure op gang, namelijk welke pompoen landelijk be zien de allerzwaarste is. Daartoe zullen alle winnende pompoenen van elke deel nemend tuincentrum vergeleken wor den, zodat dan de 3 landelijke prijswin naars bekend zullen worden. Deze 3 prijzen zullen bestaan uit een sportfiets, een radiocassetterecorder en fotocame ra. Verder zullen er troostprijzen te ver delen zijn. welkom op en rond 't Vennewater bij de gratis toegankelijke sportevenementen. Het programma van de Vennewater plein sportweek 1987. Zondag 26 april 18.15 uur: opening door wethouders Borsjes in sporthal Het Vennewater. 18.30 uur: basketbal in sporthal Het Vennewater (georganiseerd door Flash ing Heiloo). 20.00 uur: hockey bij De Térriers. Maandag 27 april 19.00 uur: softbal bij Base- en Softbalclub Heiloo. 21.00 uur: Volleybal in sporthal Het Vennewater (georganiseerd door Effekt). Dinsdag 28 april 19.00 uur: voetbal bij de Heilooër Bedrijfsvoebalvereniging. 20.30 uur: schieten bij schietvereniging De Vrijheid. Woensdag 29 april 19.00 uur: tennis bij tennisvereniging 't Vennewater. 19.00 uur: darten bij de duivenvereni ging Luchtpost Heiloo. Donderdag 30 april 14.30 uur: fietscros- sen bij De Boscrossers. 18.30 uur: badminton bij badmintonve reniging 't Vennwater. 21.00 uur: prijsuitreiking in de kantine van de badmintonvereniging. Als u uw huis wilt verkopen, zou u dat natuurlijk helemaal zelf kun nen doen. Zélf een koper zoeken, zélf onderhandelenDat gaat u echter heel wat tijd kosten. En het blijft nog maar de vraag of u uitein delijk echt het beste resultaat weet te realiseren Daarom is het raadzaam, een NVM- makelaar in te schakelen Die kent de markt en weet wat uw huis kan opbrengen Maar ook wat de beste strategie is om zoveel mogelijk potentiële en dus ook financieel betrouwbare, gegadigden te bereiken. Bovendien kan uw huis uitsluitend via een NVM-makelaar worden opgeno men in het landelijke NVM uitwis selingsprogramma voor koop woningen Waardoor uw huis bij alle NVM-itiakelaars als "te koop" bekend staat Heeft u verkoopplannen, praat daar dan eens over met een NVM-makelaar. Want met 'n NVM-makelaar verkoopt u makkelijker én beter makelaardij o.g. assurantiën Winkelcentrum 't Hoekstuk 10, Heiloo. Tel. 072-330524 b.g.g. 330498 makelaar taxateur o.g. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo. Tel. 072-331716 makelaar taxateur o.g. Zeeweg 20, 1852 CR Heiloo. Tel. 072-331895 makelaar onroerende goederen Kennemerstraatweg 111, 1851 BC Heiloo. Tel. 072-333000/332989 Falkland Toneel uit Heiloo had laatst de pech dat een van de hoofdrolspelers vlak voor de geplande voorstellingen een flinke keelontsteking kreeg, zodat deze voorstellingen moesten worden uit gesteld. De toneelgroep is nu uitgewe ken naar 29 en 30 april en hoopt zo ve len een fijn begin van het feestelijke weekend van Koninginnedag en de 1 mei-viering te bezorgen. Falkland To neel speelt dan de komedie: 'Wie een voet steelt, heeft geluk in de liefe', ge schreven door de Italiaanse schrijver Dario Fo, die op dit moment sterk in de belangstelling staat vanwege zijn regie voor de Nederlandse opera. Fo, schrijver, acteur, regisseur en su bliem verhalenverteller, schreef deze ab surd komische versie van de Griekse mythe van Apollo en Daphne om de schandalen in de Milanese bouwwereld aan de kaak te stellen, maar zijn aan hangers vonden het stuk niet "links" genoeg. Later zal Fo zich steeds meer met het strijdbare theater bezig houden. "Wie een voet steelt, heeft geluk in de liefde", is nog een voor een groot pu bliek bestemd kassucces dat in het kort hier om draait: Apollo en Antonio zagen in een mu seum de voet af van het beeld van Mer- curius. Deze vöet begraven zij op een bouwterrein, met de bedoeling de aan nemer te laten geloven dat onder dit bouwterrein archeologische resten lig gen. De aannnemer is er alles aan gele gen deze vondst geheim te houden om dat hij anders zijn bouwplannen wel kan vergt en en hij betaalt de twee dus zwijggeld Hierna volgen misverstanden en komisc ie gebeurtenissen elkaar op. Dit stuk, doorspekt met Commedia dell' Arte rappen wordt uitgetild bo ven de "pla te klucht" door het virtuo ze schrijvers alent van Dario Fo en staat garant voor een avond onmiskenbaar toneelplezier. In de vertaling en regie van Lucia var. Santen beleeft dit stuk te vens bij Falk, tnd Toneel haar Neder landse premiet t. Plaats: Theater De Beun te Heiloo. Da ta: 29 en 30 apt 1. Aanvang: 20.15 uur. Entree: ƒ7,50 tU.J.P. en 65 5,-). Kaarten bij: reisl uro Holland Internati- onale/Boekhandc' Avis/Boekhandel Het Hoekstuk/Ht1 Open Huis/Een uur voor aanvang aa de kassa van De Beun. Voor inlich/ngen en reserverin gen (alleen voor buiten Heiloo wonen den): 072-333734. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Henk van der Zwaag is onlangs aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in de studie richting economie. Maandag 27 april ontvangt hij het bijbehorende diploma. Het Taffanel Quintet verzorgt zaterdag 25 april een concert in Het Witte Kerkje. Op zaterdag 25 april kan men weer ge nieten van een concert, dat gegeven wordt in het Witte Kerkje te Heiloo. De aanvangstijd is 20.15 uur. Dit concert wordt verzorgd door het Taffenel Quin tet, dat in 1980 is opgericht door de toenmalige solo-blazers van het natio naal jeugdorkest. Het kreeg de naam Taffanel naar Claude Paul Taffanel, die in 1844 in Bordeaux was geboren en aan de wieg stond van de moderne fran se fluitschool. Het Taffanel Quintet gaf concerten door het gehele land, o.a. in de kleine zaal van het concertgebouw. Ook op de radio was het kwintet diverse malen te beluisteren. Het repertoire biedt naast een traditionele programme ring, ook moderne werken. De musici, die dit kwintet vormen zijn Leon Berendse (fluit), Evert Weidner (hobo), André Kerver (klarinet), Jan Harshagen (hoorn) en Jos de Lange (fa got). Het programma bevat werken van Beethoven, August Klughart en Jacques Ibert. Verkoop toegangsbewijzen a 7,50 resp. 5,00 (65 en CJP) vanaf 19.30 uur. Plaatsreservering mogelijk op tel. 331721 of 331449. Twee dagen heeft modezaak Mascotte in het Stationscentrum laten zien wat er voor het komend seizoen in huis is en dat was heel wat. Mascotte typeert zich door de vlotte sportief, sjieke kleding, dit werd bewezen door de grote keuze in leuke pakjes, lange blouse, blazer, blousson op een lange wijde rok. Deze mode is elegant en al naar gelang men de accessoires er bij kiest sjiek of sportief. De trenchcoat van crinkle stof is het het komende seizoen helemaal, ook de blouses zijn vaak in dezelfde stijl ge maakt. Veel strepen, zowel in de blou ses als in het tricot de lichte khaki met donkerblauw is een geliefde combinatie. De jeans wordt allang niet meer alleen voor de broek gebruikt, gladde rokjes, groen, khaki en blauw maar ook wijde lang vallende rokken. Kant en broderie ziet men van de zomer ook veel in de ro mantische blouses. Het T-shirt, dat eigenlijk allang uit z'n naam gegroeid is, is er met leuke brede schouders en in de kleur bijpassende rokken en broeken. De nieuwe broekrok is zo wijd dat men nauwelijks nog kan zien dat het een broekrok is, maar wel erg leuk. Het publiek toonde veel belangstelling, nu het weer wat zachter is geworden, en pasten maar al te graag de mode die de mannequins hen toonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1