vu dans m MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Plaatsgenoot Chr. Gibbels koninklijk onderscheiden Essam Sophie Moen-van Schijndel exposeert in Zevensprong LIMMEN MOZAÏEKENDORP J.KUYPER Drukkerij Uitkijkpost b.v. I Nieuw INDIGO BLAUW REGENMANTEL van A n MODEHUIS Heerenweg 174 - Heiloo. Ged. Gracht 42 - Schagen. HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* Dodenherdenking maandag 4 mei Oud papier acties in Hei/oo Bijzondere acties MAM in De Buk Weer snelkraak bij Flandria LANVIN makelaardij assurantiën de STAATSLOTEN voor de maand mei liggen voor u klaar. Q—j Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 IT 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. 398,- voorZ4V, 52e JAARGANG NO. 17 - 29 APRIL 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. In verband met KONINGINNEDAG is de drukkerij donderdag 30 april en vrijdag 1 mei GESLOTEN Maandag 4 mei kunt u van af .08.00 uur weer terecht. Kies voor 'n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huis. thuis! exclusieve sieraden juwelier HERMAN KWAAD MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN marie daire Makelaar Taxateur o.g. hypotheken 30P|Bfl Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren m Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! 18.00 uur Vlaggen halfstok. Vanaf dit tijdstip tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Wij verzoeken allen deze ge- dragsreeel zoveel moeelijk te voleen. 19.40 Omstreeks dit tijdstip vertrekt vanaf de Bergeonstraat hoek Holleweg de stille tocht naar het monument „De Man van Vugt". Wij nodigen iedereen uit aan de ze stille tocht deel te nemen. 19.50 uur Aankomst van de stille tocht bij het mo nument. De harmonie Caecilia zal toe passelijke muziek ten gehore brengen. Na het spelen van „The Last Post" door de heer P. tl. Tromp zal om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden ge nomen. Na deze stilte zal door enkele gidsen en/of verkenners namens het College van Burgemeester en Wethou ders een krans bij het monument wor den gelegd. Het is de bedoeling dat aan wezigen die ook bloemen bij het monu ment wensen te liggen, dit onmiddellijk na de kranslegging doen. 20.10 uur Na het bloemen leggen wordt de plech tigheid besloten met het gezamenlijk zingen \an twee coupletten van het Wilhelmus. DE DEEI. BRENGT FRANKRIJK BIJ U THUIS In de maand mei gaat de Deel in de win kelhof 't Loo op de Franse tour. U ont vangt een boekje in de brievenbus met daarin allerlei heerlijke Franse lekker nijen. Zoals kaas en wijn, sauzen, soe pen, slakken en coquilles St. Jacques en nog veel meer. Bovendien staan er een aantal heerlijke recepten in. Op de laatste bladzijde vindt u waarde bonnen waarmee u aantrekkelijke kor tingen krijgt op een groot aantal artike len. Ook de slagerij van Kees Burger speelt op dit franse gebeuren in. GEEN SPREEKUUR VOLKSHUISVESTING In verband met de nationale bevrij dingsdag op 5 mei houdt de woning bouwvereniging Volkshuisvesting Hei loo die dag geen spreekuur in het Open Huis. Het eerst volgende spreekuur is op dinsdag 19 mei, 's avonds om half acht in het Open Huis. Zaterdag 2 mei Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, par keerterrein achter de Moeder Godskerk aan de Holleweg. Tussen 10.230-11.30 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 (voor vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). St. Benedictusschool, J.P.Hasebroe- kweg 21Tussen 9.00 en 12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen. Halen op verzoek: 331857. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein Lan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: 331724. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe HoeVe, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. VIS UIT VOLENDAM OP DE RAADHUISWEG Jonk en Rikkers zijn twee enthousiaste jonge vishandelaren uit Volendam, die sinds korte tijd een zaak aan de Raad- huisweg in Heiloo hebben. Hun andere zaak is in de Brinkmanpassage in Haar lem gevestigd. Beiden komen uit een echte „visfamilie", maar toen vader Rikkers er vier jaar geleden mee ophield nam zoon Arian het over, deze staat nu in de zaak "op" Heiloo, de andere in Haarlem. Wat heeft een vishandel uit Volendam zoal te bieden: Natuurlijk dagelijks verse aanvoer uit Volendam maar u vindt er ook gerookte vis, garnalen, makreel filet met peper, uien of naturel. In vissalades zijn er ook de meest heerlijke dingen haring in dille saus of kerrysaus en voor een schitte rende vis hors d'oeuvre kunt u bij de Volendammer Vishandel eveneens te recht. Nu de tijd van barbecuen weer aanbreekt zijn ook daar allerlei heerlij ke zaken voor, gamba's, grot', garna ien, viskroketten, of koekjes, inktvis, Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tei. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Leger des Heils Burgemeester en Wethouders van Hei loo hebben aan het Leger des Heils toestemming verleend voor het houden van een inzameling van kleding in Hei loo in de periode tussen 1 en 15 me;. ringen of gepelde mosselen enz. Buiten het vis assortiment vindt u verschillende vissoepen, zuren uien en augurken. We kelijks zullen er leuke aanbiedingen zijn, kijk naar de advertenties. KOOK-VERKOOP Bij de Radboudschool en de Hase- broekschool werden ruiten vernield. Op 23 april werd er op de kruising vdn de Kennemerstraatweg en de Stations weg een roodlicht controle gehouden: 2 bromfietsers en 7 fietsers werden be trapt. Bij eenzelfde controle bij de Ker- kelaan werden 2 bromfietsers en ook 7 fietsers betrapt. Bij het station werden 3 fietsen ont vreemd, een werd er later teruggevon den maar was ontdaan van alle extra's, schade 380,00. In Termeijen werd vanuit een binnen plaats een bromfiets ontvreemd. 3 Jongens uit Zaandam, alle drie van Turkse afkomst waren betrokken bij in- GEVONDEN VOORWERPEN Goederen afhalen op woensdag- en za terdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur. Gevonden: Wieldop Turbo', voetbal, lederen portemonnee, paar rubberen rijlaarzen, gouden kettinkje, blauwe portemonnee met inhoud, LP„ bank biljet, ANWB plastic tas met inhoud, sleutelbos met 6 sleutels, 2 sleutels aan ring, damesportemonnee, 2 sleutels in mapje, bouvier bruin/zwart, zwarte portemonnee met inhoud, 2 bankbiljet ten, bruine shawl, portemonnee met in houd, visnet, horloge 'Dora', bril bruin montuur, gouden armband met inscip- tie, cyperse kat grijs, sleutelhanger met 3 sleutels, bankbiljet. Van l t/m 3 mei is er in de Ze vensprong, Ewisweg 5, weer een exposi tie van olieverfschilderijen, dagelijks geopend van ll.00-17.30 uur. Sophie Moen (70) is met schilderen be gonnen op haar 62e jaar. Toen zij zeven jaar geleden in Alkmaar kwam wonen heeft zij kontakt gezocht met andere „kurvstbroeders" en daar een clubje mee gevormd. Dat dit niet langer stand heeft kunnen houden was geen gebrek aan enthousiasme maar aan ruimte. Sophie Moen schildert echter nog steeds met veel inzet en probeert dit, vaak met sukses, op anderen over te dragen. Haar onderwerpen zijn verschillend van aard, wat zij mooi vindt legt zij vast op het doek. Het resultaat daarvan ziet u in de Zevensprong. •y Zaterdag 2 mei staat bij Buk Buk in het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Mui- jenweg een optreden van de formatie MAM op het programma. Deze band speelt sinds 1982 in het Nederlandse club-circuit en doet dit met succes. Van de groep is onlangs nog nieuw plaat werk verschenen: ook de platen-bazen zien dus wat in deze formatie, en terecht! In 1983 en 1985 bracht MAM zelf al langspelers op de markt. De elpee's 'MAM' en 'Grond' vonden hun weg naar de liefhebbers. Daarnaast werden ook enkele singles uitgebracht, waarvan 'Pajti Pajti' tien weken in Vara's Ver rukkelijke Vijftien vertoefde. De be langstelling voor de groep blijkt ook wel uit een tweede plaats bij de Grote Prijs van Nederland in 1983 en toernee's door Nederland met groepen als TC Matie en Doe Maar. De verdere doorbraak kwam in het be gin van 1986. Toen werd op het platen1 label van The Nits de verzamelelpee 'La Grande Parade' uitgebracht, een plaat waaraan diverse Nederlandse muzikan ten hun medewerking verleenden (Fay Lovsky, WAT, Jaap Drupsteen). MAM leverde het nummer 'Maternité', geïnspireerd op een schilderij van Pablo Picasso, dat tijdens de tentoonstelling La Grande Parade in Amsterdam te zien was. MAM speelt aanstekelijke muziek, die het beluisteren meer dan waard is. Za terdag 2 mei kan dat bij Buk Buk, aan- Onder een zeer grote belangstelling van personeel en bewoners werd er in Rei- gersdaal in Heerhugowaard afscheid ge nomen van dé heer Chr. Gibbels. De heer Gibbels maakt gebruik van de VUT. Daar de burgemeester van Heer hugowaard niet aanwezig kon zijn werd zijn taak overgenomen door de burge meester van Heiloo drs. G. J. Glijnis. Van 30 juli 1951 t/m 31 december 1975 was de heer Gibbels werkzaam bij het Psychiatrisch centrum St. Willibrord en aansluitend tot 30 april 1987 bij het cen trum voor geestelijk gehandicapten Rei- gersdaal als hoofd van de Linnendienst. Burgemeester Glijnis verleende de heer Gibbels de ere medaille in zilver in de orde van oranje-nassau. Na 25 jaar in 's Hertogenbosch te hebben gewoond waar hij na de lagere school de kleerma kersvakschool doorliep en werkzaam was in de dames- en herenmode verhuis de het gezin Gibbels naar Heiloo. Het was hier dat er 15 jaar op het atelier voor het maken van kloosterkleding werd gewerkt. Maar toen deze kleding tot het verleden ging behoren kwam Gibbels in de algemene kleermakerij te recht, zijn klanten bestonden nu uit be woners van de „Stichting" maar met de start van Reigersdaal ziet hij toch iets van zijn ideaal verwezenlijkt om zelfstandig te kunnen werken. Want hier werd Gibbels hoofd van de Linnen- dienst in de ruimtste zin van het woord. Dit werk is nu per 1 mei ten einde. Het werd een feestelijke middag, met kado's en bloemen. R. Hondsbosschelaan 22, Heiloo Telefoon 072-330175 vang 22.30 uur. De toegangsprijs voor leden en ejp-ers is zes gulden, anderen betalen acht gulden. Nog maar nauwelijks bekomen van de vorige snelkraak werd er op maanda gochtend om 7.00 uur op dezelfde wijze weer een snelkraak gepleegd. Er werd weer de nodige apparatuur meegeno men, maar op de Schuine Hondsbos schelaan trof men later de gestolen au to, met buit terug. In de nacht van 19 op 20 april werd bij Ranzijn, in het Stationscentrum, elek trisch tuingereedschap ontvreemd. Er werd een ruit uit het raam verwijderd. De schade bedraagt 4000,00 Ook het Zusterhuis aan de Hoogeweg het Julianaklooster moest het ontgel den. Er werden gaatjes in het raam ge boord en zo verschafte men zich toe gang tot het kantoortje, er is wat geld ontvreemd. Kennemerstraatweg 414 Heiloo braken in/Heiloo en Oostzaan. Zij ont kenden alles, maar er werden vingeraf drukken en voetsporen gevonden. In het Hoekstuk werden twee auto's opengebroken en een aantal kleine din gen meegenomen, sigaretten, aftershave en een zonnebril. Het is maar waar je behoefte aan hebt. In de Hema werd iemand uit Amster dam betrapt op een winkeldiefstal t.w.v. 9,25. Zaterdag 2 mei starten in Limmen de mozaieken-dagen. Nadat het bloemen/eest eerst een week was uitgesteld heeft het organiserend co mité vorige week donderdag toch moeten besluiten de dagen van 2 tot en met 6 mei te houden. En gelet op het fraaie weer van nu zal het onget wijfeld een bloemenzee en een zee van mensen worden in Limmen Bloemendorp. In deze Uitkijkpost gaan we aan de hand van vele foto's in op de ge schiedenis van de mozaieken-dagen, die alweer voor de 35e keer gehou den worden. Twee pagina's oude herinneringen ophalen! Daarnaast ook een plattegrond van de route en andere wetenswaardig heden. De redactie van de Uitkijk post wenst Limmen zonnige en druk-bezochte dager, toe! Ons pand aan de Frans Mentonstraat 3 staat weer voor u open, zaterdag 2 mei van 10.00-15.00 uur. Er zijn weer veel nieuwe spullen binnen. Vast en zeker zit er ook wat voor u bij! De opbrengst van de vorige maand, bestemd voor Stichting Meta in Maastricht t.b.v. 3 kleinere projecten in Kenya, bracht 10.090,30 op. Deze maand is de opbrengst bestemd voor Pater Piet Tuyp o.s.a. werkzaam in Bisdom Manokwari-Sorong aan de westkust van Fak-Fak (Nieuw Guinea) in Indonesië. Het geld wordt besteed aan de aanleg van een waterleiding, wasgelegenheid en w.c.'s in één van de 14 verst gelegen kampongs, Werfra. Weer de moeite waard om een steentje bij te leggen door binnen te wippen in het Kook-pand op 2 mei en een kleinig heid te kopen! In het voormalige pand van de Perigrinusstichting, op de hoek van de Geesterweg en de Geestersingel, heeft stichting Kook ook een tijdelijk onderkomen. Dit pand is geopend elke woensdag van 11.30-14.30 uur. Tevens vraagt Kook dringend vrijwilli gers die mee willen helpen in de infor matiegroep. Inlichtingen kan men ver krijgen in de koffieruimte tijdens de verkoop. Voor het inleveren van de 2e hands kleding kan men in Heiloo te recht bij: mw. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 072-330261. Heerenweg 167,1851KN Heiloo. Tel 072-331716

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1