4 MM. limmen Limmer Mozaïeken worden elk jaar mooier r m TT m 11 m Adverteren is naamsbekendheid De Ltidzif&ptot helpt daarbij kleintjes iTf mM/ Diensten in limmen LET OP DE BRINKMAN - ÖOOG Dit mozaïek werd wel op het aller laatste moment bedacht. Immers donderdag 23 april werd pas beslo ten de Bloemendagen met een week te vervroegen. Een knappe presta tie, die helaas niet in de prijzen viel. UITKIJKPOST 6 MEI 1987 -y%rPrr 2 "X rm-ililhYirirr.iii fkïalw&fe^ti!msKteymtSmó»? Voetbalclub AZ komt de laatste tijd nogal eens in het nieuws. Niet alleen vanwege de resultaten, maar ook dankzij burgemeester Roozemond van Alkmaar, die het voetbalvanda lisme via pasjes wil tegengaan. De ploeg van V. Groot veroverde met deze creatie de tweede prijs in de gouden klasse. De familie J.C. Snel vierde tijdens de Bloemendagen het 12/2-jarig hu welijksfeest. Reden voor familie en kennissen om een ereboog van hyacinthen-nagels te prikken. Wat waren de weergoden dit jaar Lim- men (en de andere plaatsen) goed ge zind. Tegen de verwachting in lieten ze zich van een heel goede zijde zien en daar was iedereen erg blij mee. Limmen trok dit jaar dan ook weer veel bezoe kers, die hun hart konden ophalen niet alleen aan de mozaïeken maar ook aan de bollenvelden en de prachtige bloe sembomen en tuinen die Limmen rijk is. Zaterdagmorgen kwamen de genodig den in cultureel centrum Vredeburg bij een, onder hen waren de vroegere bur gemeester van Limmen Molhoek, die nu in Zundert dit ambt uitvoert. Burge meester Bosma kon dit jaar i.v.m. zijn 10 jarig huwelijk niet aanwezig zijn. De Nederland 1, 2 of 3, dat is straks de vraag. In ieder geval moet Se samstraat volgens minister Brink man op het nieuwe derde net wor den uitgezonden. De hoofdrolspe lers kunnen er volgens De Mole naars wel om lachen. Deze prik- ploeg zelf ook: aan hen werd een tweede prijs in de klasse zilver toegekend. oude mevrouw Valkering (86) genoot ook van het weerzien met vele oude bekenden. De heer C. Kroone, voorzitter van het mozaïeken comité gaf een ruwe schets van de afgelopen 35jaar. Hoe het eigen lijk begonnen was, met een corso in Limmen, Akersloot, Castricum en Hei- loo, toen dit financieel niet meer haal baar was, ging men over op het maken van werkstukken op het z.g. „piep schuim". Door de jaren heen werden de werkstukken groter en mooier. „Iets waar een klein dorp groot in kan zijn" zei Kroone. Het werd dit 35e jaar geen eenvoudig jaar. Eerst had men de bloemendagen op 2 mei gepland, toen door de aanhou dende kou verschoven naar 9 mei, maar door dat april toen weer bijzonder warm werd weer teruggeschoven naar 2 mei. Dit is makkelijker neer geschreven dan het in werkelijkheid ging, de kleu- renfolders waren al verstuurd enz. enz. „Dit alles heeft het gevoel van saamho righeid vergroot, het riep herinneringen op van vlak na de oorlog en dat waren niet de slechtste" aldus Kroone. De te kenaars, organisotoren, lassers, zagers, de prikkers, bouwers en leggers, zij wer ken vanuit een innerlijke drang. Een belangrijke figuur in deze 35 jaar is de heer Jan Tuijn geweest, hij heeft heel wat stormen over zich heen voelen ko men en was betrokken bij de nagelvoor ziening en de financiële kant van de zaak. Uit erkentelijkheid kreeg de heer Tuijn een mooi kado en mevrouw Tuijn een boeket bloemen. Hoewel de bloemendagen eerst door de commissaris van de Koningin zouden worden geopend, maar die helaas nu niet aanwezig kon zijn, nam burge meester Schoof deze taak graag van hem over. Van deze gelegenheid maakte Schoof gebruik zijn grote wens kenbaar te maken. „Lk zag zo graag dat wij de Hortus Bulborum weer terug kregen in Limmen en b.v. bij de Hervormde kerk het bloembollenmuseum de oudheidka mer en de Hortus in één gebied bij el kaar zouden brengen en oude gebouwen dan renoveren". In deze tijd geen een voudige opgave maar misschien dat het Mf 'fJm -ï bedrijfsleven wat kan sponseren en de bewoners van Limmen deze kar willen trekken. De Rotary en de Lions kunnen misschien ook wel dat doen. „Laten we de handen in elkaar slaan. Op mijn steun en sympathie kunt u rekenen. Zul len wij in staat zijn Limmen een histo risch monument aan te bieden?", waren de woorden van burgemeester Schoof. De heer J. Bijl-v. Duyvenbode, voorzit ter van de Neversie, steunde het plan van Limmens burgemeester. „Het een voudigste om de Hortus weer naar Lim men te krijgen is de gemeente grens een klein stukje te verleggen. Maar laten wij ons inzetten voor het plan van burge meester Schoof. De Hortus krijgt ook wetenschaappelijk gezien een steeds grotere waarde". Nadat de beheerder van Vredeburg de heer Admiraal en zijn staf het gezel schap hadden gelaafd werd aan de ron drit met de bus begonnen. Wat waren er weer een schitterende mozaïeken. Zoals de Sacre Coeur en de mozaïeken aan de Bosmalaan, de Meidoornlaan, Kasteel Heemstede op de Dusseldorperweg enz. Premier Ruud Lubbers kwam be halve als politicus ook als politie man in het nieuws. Prikploeg De Molentieners beeldde dit uit en won daarmee de derde prijs in de klasse brons. Ook de nieuwere wijken lieten zich niet onbetuigd zoals de Molenweg met Se samstraat contra Brinkman en het Theebos met „schijt maar raak" (de eeuwige honden poep) en het 35 jaar mozaïeken Limmen zo trots als een pauw. We kunnen ze niet allemaal noe men maar dat de prikploegen allemaal keihard gewerkt hebben is zeker en zij niet alleen. Ook de „enkelingen" lieten zich van hun beste zijde zien om Lim men om te toveren in een mozaïekendorp. Op zondag maakte de bloemenkonin- gin, vergezeld van de harmonie en drumband „Exelsior" een rondrit door Limmen. Zij bezocht o.a. de manifesta tie van de Lions club in de Valkeyhal en de Cameren. En vandaag behoren deze 35e bloemendagen alweer tot het verleden. UITSLAGEN LIMMER BLOEMENDAGEN Werkstukken: De Gaasverwerkers:, Parijs Sacre- Coeur 156.5, goud le (met lof); Prik ploeg koppie toe-Theebos, 35 jaar Mo zaïeken Limmen 150.5 goud, 2e; J. W. Kaandorp: Kasteel .Heemstede' MDCXLV (1645), 145.5, zilver le; Dekker-Zonneveld: Aids! 139.5, brons le; Admiraal/Bakkum/Meijer: ze schij- ten maar raak, 134.0, brons 2e; Hans Valkering: President Reagan als mario net, 133.5 brons 3e; De Boen/Pepping: 1887-1987, 100 jaar veilingen, 127.5, - e.v.; Min/Hollander: Delta vlieger, 118.0 - e.v. Mozaïeken: Kaandorp/Bruin/Rizzi: Vogelliefde, 155.5, goud le; v. Groot; Vandalisme verzekerd?, 151.0, goud 2e; C.P.H. Lu- te: Jeugd-fantasie, 150.0, zilver le; Prikteam Tummers: ,La Vision', schil derij v. Yes Dulac, 148.0, zilver le; De Molenaars; Sesamstraat contra Brink man, 146.5, zilver 2e; J. Boehm: De aanslag, 146.0, zilver 2e; T.E. Tebbens: (Liefdes)verdriet?, 144.5, zilver 2; De .Gigantjes': Onderwijs bezuinigingen, 144.0, zilver 2e; W. A. Castricum; Mi- chail Gorbatsjov, 143.5, zilver 3e; J. Mooij: Scheuring van grasland, 141.5, zilver 3e; fam. Scheepmaker: Toon Hermans 70 jaar, 141.5, zilver 3e; fam. Koppes; Boteroverschot (verf van echte boter), 141.0, zilver 3e; Prikploeg Mo lenweg: Het grijze viscircuit, 140.0, brons le; Th. Baltus: Het lezende meis je van Fragonard, 139.0, brons le; Prikploeg Castricum/Revers: 138.0, brons le; De grote verwarring: Delta werken, 135.0, brons 2e; fam. Steeman: Elvis Presley, 131.0, brons 3e; Put- man/Priovani: Pas op, jong grut! 131.0, brons 3e; C. Noordermeer: 100 jaar Leger des Heils, 131.0, brons 3e; Jan Swart; 25 jaar wereld natuur fonds, 131.0, brons 3e; C.P. Rood; Jaar van RAAD LIMMEN Morgenavond, aanvang 20.00 uur, ver gadert de gemeenteraad van Limmen. De hoera-stemming rondom het goede verloop van de mozaïekendagen wordt dan weer geruild met een serieuze kijk op de dingen van alle dag in Limmen. De vergadering in Vredeburg is open baar, dus iedereen kan vanaf de publie ke tribune de politieke beraadslaging van Limmen op de voet volgen. PV GOUDEN WIEKEN Voor vlucht 2 stond op programma de Belgische plaats Deinze, 194 km hemels breed. Onder vrij goede omstandighe den voor de maand april toch een vreemd verloop. Het concours stond drie kwartier open. Overwinnaar is een duif van T. Thijen, met een snelheid van 72 km per uur. De uitslag is (totaal 407 duiven): T. Thijen (33) 1, 2, 6, 7, 18, 20, 21, 29, 32; P. de Graaf (20 3, 11, 12, 26, 31; H. Handgraag (12) 4, 22, 23; T. Schut (17) 5, 35; J. Kool (31)8, 33; N. de Graaf (9) 9; A. Hageman (40) 10, 28; J. Dirkson (17) 13, 19; A. Scheerman (33) 14; B. Nijman (14) 15, 24; S. Kos (27) 16; J. Bakkum (20) 17; C. Wensink (27) 25; J. Bakker (10) 27, 34; G. POuw (27) 44; J. C. Bakkum (11) 73; C. Boddeke (11) 75. ZAALVOETBALKAMPIOENSCHAP LIMMEN Op 11 en 15 mei zal voor de vierde maal worden gestreden voor het zaalvoetbal kampioenschap van Limmen. Zoals u weet komt de winnaar in het bezit van een fraaie wisseltrofee. Deze blijft in het bezit van het team, dat driemaal het toernooi wint, vorig jaar MCA. Daar om zal dit evenement ook jaarlijks plaatsvinden. Dit jaar zijn uitgenodigd de volgende teams: Fleura, Koot, United, MCA, (winnaar van '86), Valkeyhal, Limmen en de Bleekerboys. De wedstrijden duren 25 minuten en worden geleid door KNVB- scheidsrechters. De organisatie en toer nooi leiding is in handen van J. Bleeker met als assistent Ab. Schneider. Voor eventuele inlichtingen op sportief ge bied kunt u bellen: Jaap Bleeker, 072-620192. De wedstrijd worden gespeeld in d'En- terij, aanvang maandag 11 mei is 19.00 uur. De finale-avond op 15 mei begint ook om 19.00 uur, terwijl om 21.45 uur de prijsuitreiking gepland is. KATHOLIEK VROUWENGILDE LIMMEN Stralend weer en met twee bussen vol gaan wij 'n dagje uit met 't K.V.G. Limmen. Na 2 uur komen we dwars door Rotterdam langs de Euromast en door de Maastunnel bij Hotel Luider- park. Verder met de bus en via Zierik- zee, Middelburg, Vlissingen op de boot varend naar Breskens. In Brugge aangekomen varen wij met rondvaartbedrijf Venetië door een mooi deel van deze oude plaats genietend van zon en wind doet het iedereen goed. Dan gaat ieder zijn gang, drinkt iets op een terras en wandelt door Brugge waar voor ons veel is te zien. Om ongeveer half zes zit iedereen weer in de bus en vertrekken we via Gent, Antwerpen en Breda richting Rijnsberg, waar ons in Restaurant Napoleon een warme maaltijd wordt gereserveerd. We zijn wel later terug dan gepland, maar we kunnen terug zien op een gezellige dag als we 's avonds weer in Limmen aankomen. daklozen, 130.5, brons 3e; Prikploeg ,De Molentieners': Lubbers, politie man van het jaar', 130.5, brons 3e; Rijkspolitie Limmen: Sherlock Holmes en Watson, 130.5, brons 3e; André en Bas Dekker; Danny Kay - een kinder vriend, 130.0 - e.v.; Prikploeg ,De Wie ken': Chinees verdreven, 129.5 - e.v.; Prikploeg Pater: President Reagan, 129.5 - e.v.; Prikploeg 't Kieftenpad: Suske en Wiske, 129.5, - e.v. Bloemsierkunst: Maker(s): M. Broedersz-Pronk 125.0 pnt., le; E. v.d. Meer, 124.0 pnt., 2e; 1. van Ingen, 120.5 pnt. 3e; P. Hageman 120.0, 3e; B. Dannenburg 105.5 e.v.; P.H.J. Verdonk 105.5 e.v.; J.G. Bak kum 102.5 e.v.; mevr. C. Frijn 102.0, e.v.; T. Kerssens 102.0, e.v. Kleine tuinen le prijs met lof van de jury: B. Trybetz, Koningsdam 75, 55 pnt.; 2e prijs: S. C. Koot, Rijksweg 96, 54'/2 pnt.; H. Dek ker, Bogerdlaan 5, 54 pnt.; J. van Won deren, Visweg 10, 54 pnt.; 3e prijs: J. P. Dekker, Rijksweg 73, 53 pnt.; C. Koot, Molenweg 87, 53 pnt.; J. Koot, Thee- bos 10 53 pnt.; 4e prijs: W. A. Castri cum, Middenweg 42, 52 pnt.; J. Tuyn, Middenweg 40, 52 pnt. Eervolle vermel dingen: J. Hageman, Hogeweg 44, 51 Vi pnt.; T. E. Tebbens, Meidoornlaan 19, 51 Zi pnt.; J. B. Groot, Bogerdlaan 1, 51 pnt.; John Scheepmaker, Meidoorn laan 23, 49 pnt.; P. v. Stralen, Hofstee 2, 49 pnt. Grote tuinen: le prijs met lof van de jury fam. Hoog- vorst, Rijksweg 160, 56'/2 pnt.; 2e prijs De Cameren, Vredeburglaan 1, 55 pnt.; 3e prijs: K. v. Beek, Westerweg 104, 53!/2 pnt.; E. Zonneveld, Pagelaan 11, 53Zi pnt.; W. Admiraal/S.J. Koot, Theebos 5/7, 53 pnt.; C. J. Koot, Dus seldorperweg 69, 53 pnt.; 4e prijs: F. A. Glorie, Westerweg 156 52 pnt.; P. Ha geman, Visweg 43, 52 pnt. Eervolle ver meldingen: N. J. W. Kaandorp, Dussel dorperweg 142, 50 pnt.; Th. C. Laan, Dusseldorperweg 73, 49'/2 pnt.; A. N. J. Pater, Hogeweg 26, 49 pnt. BLOEDAFNAME: DRINGEND NIEUWE DONORS GEVRAAGD! Voor de op woensdag 13 mei te houden bloedafname-avond in het Parochie huis, Dusseldorperweg Limmen, vraagt het Rode Kruis nieuwe donors. Alle ge zonde mensen tussen de 18 en 65 jaar kunnen zich als donor beschikbaar stel len. U kunt zich tijdens de bloedafname-avond in het Parochiehuis melden (tussen 18.00-20.30 uur) of voordien telefonisch bij de fam. Segeri- us, 02205-1772, waar u ook alle ge wenste inlichtingen kunt krijgen. Voorafgaande aan de bloedafgifte (nog geen halve liter van de vijf liter die u heeft), krijgt u ter invulling een vragen lijst over uw gezondheidstoestand en wordt er een onderzoek naar bloear- moede en een bloeddrukmeting gedaan. De beoordeling geschiedt door een arts. Alle geregistreerde donors die in 1984 en/of later bloed hebben gegeven krij gen een dezer dagen een persoonlijke oproep. Daar deze woensdagavond 13 mei voor de voetbalfans een belangrijke avond is i.v.m. de uitzending van de finale van Ajax, hebben wij het medisch team en onze vrijwilligers bereid gevonden al om 18.00 uur te beginnen. Wij rekenen er wel op, dat alle donors nu toch komen! Als u de wedstrijd niet wilt missen, kom dan tussen 18.00-19.30 uur; als de wedstrijd voor u niet zo belangrijk is, kom dan tussen 19.30-20.30 uur. Dit houdt in, dat u van de tijd vermeld op uw oproep kunt afwijken. Het Rode Kruis rekent op u! OPGAVE PEUTERS VOOR KLEIN DUIMPJE De peuterspeelzaal is bedoeld voor kin deren van 2'/2 tot 4 jaar. De kinderen staan onder deskundige leiding van twee leidsters. Zij worden in de gelegenheid gesteld om met kinderen van dezelfde leeftijd te spelen en om kennis te maken met allerlei materialen, die voor hun ontwikkelingsfase nodig zijn. De peuterspeelzaal is geopend van 9.00-11.45 uur gedurende vier of vijf ochtenden per week, dit hangt van het aantal ingeschreven peuters af. Om een planning te maken voor het volgende schooljaar vragen wij u uw peuter op te geven vóór 15 mei. Uw kind kan vanaf 1 Zi jaar worden ingeschreven. Opgave bij Margriet Kuijs, Westerweg 2 te Lim men, tel. 2240. Opbrengst kledingactie De kledingactie Mensen in Nood, die 23, 24 en 25 april in Limmen is gehou den heeft 3500 kg kleding opgeleverd: boven verwachting! Hartelijk dank aan de medewerkers en gevers. In het najaar wordt wederom een actie gehouden. Oud papier Zaterdag 9 mei wordt aan de oostzijde van Limmen weer oud papier opgehaald. Katholiek Vrouwengilde Woensdag 20 mei: fietstocht naar De Rijp, vertrek 9.00 uur bij het Parochie huis. Opgeven bij de dames van het reiscomité. Zaalvoetbal Maandag 11 mei: poulewedstrijden in sporthal d'Enterij vanaf 19.00 uur voor de strijd om het Limmer kampioenschap. Vrijdag 15 mei: finales van het Limmer Zaalvoetbalkampioenschap vanaf 19.00 uur. Prijsuitreiking om 21.45 uur. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 81-4, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Kennemerstraatweg 382 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Kruisvereniging Limmen Dagelijks spreekuur tussen 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tus sen 18.00-8.00 uur via tel. 072-126482. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.30 uur ('s middags na 15.00 uur alleen voor het afhalen van paspoorten en rijbewijzen). Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden, behoudens anderslui dende telefonische afspraken. De wethouders kunt u spreken iedere maandagavond van 19.00-20.00 uur in het gemeentehuis. De burgemeester slechts na telefonische afspraak (tel. 1456). De afdeling sociale zaken is geopend op maandag- en donderdagochtend var 9.00-12.30 uur en voorts na telefonische afspraak (tel. 3109). Gezinsverzorging, Bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuui dagelijks: 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr. 072-127066. Dit is bereikbaar var 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spreekuur van 13.00-14.00 uur. Dierenarts Van Lohuizen, Dotterbloem 7, Castricum is bereikbaar via tel. 02518-55910. Zaterdag spreekuur van 12.00-13.00 uur (kleine huisdieren). Dierenarts Heiloo/Limmen Dr. Schaap en Dr. Duyser zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1, Heiloo). Zaterdag spreekuur van 11.00-12.00 uur. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205-1295. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 12