cy 'Zingen Houdt Jong' viert derde lustrum joseph van schagen heiloo Feest in de winkelhof MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN to A. J. vos Marja van de Brink wint gedichten-wedstrij d WELKE HYPOTHEEK MOET IK NEMEN! GERANIUM-DORP HEILOO OPNIEUW NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Alpha Hypotheekcentrum JKUYPER LANVIN HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD 52e JAARGANG NO. 19 - 13 MEI 1987 exclusieve sieraden juwelier HERMAN KWAAD winkelhof 't loo 20-22 makelaardij assurantiën - Kies voor 'n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 De Nachtwacht Bijzondere acties Oud papier acties in Heifoo Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO noruca Bosmui CHIPIE O z OUDEREN MUSICEERDEN VOOR OUDEREN H.Breuker koninklijk onderscheiden Door Alpha vrijblijvend, in te schakelen, profiteert u van de volgende voordelen: Het antwoord op deze vraag krijst u bij Alpha Hypotheekcentrum, de grootste makelaardij in hypotheken van Nederland. Kortom, als u een professioneel en onafhankelijk advies op prijs stelt en "maatwerk" prefereert boven standaard oplossingen, zoek dan kontakt met één van onze kantoren om de proef op de som te nemen. P.S. Bestaande hypotheken van 8% of hoger verdienen een oversh/itingskans MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Onze voorjaarskollektie moet plaats maken voor onze hoogzomer-kollektie. Daarom set-kollekties van ARA, LUCIA, BASLER en ESCADA NU MET 20% KORTING. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 1850 AB Heiloo (072-330175 b.g g 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149. 1852 VJ Heiloo (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Lnnmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoet. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! 20% KORTING Ruud van Haneehem staat met zijn enorme collectie geraniums in winkel- hof 't Loo. Er zal weer een grote keuze zijn in de Oostenrijkse hanggeraniums. De vlijtige Hesjes zijn vlijtiger dan ooit en de nieuwe soort heet dan ook super vlijtig Hesje of super balsemien. Alles is van eerste klas kwaliteit. Naast de gera- niummarkt is er in 't Loo nog veel meer te beleven wegens het 10-jarig bestaan van de winkelhof. 't Hoekstuk Voor de winkeliers van 't Hoekstuk wordt het zaterdag een vroegertje: al om zeven uur 's ochtends gaan de win kels open. Daarnaast is er ook in het overdekte centrum in Heiloo-West een fleurige geraniummarkt, met veel keuze en prima kwaliteit planten. Ook de overige ondernemers zetten zaterdag 16 mei weer eens hun beste beentje voor. 'De klanten kunnen profiteren van aller- Het Stationsplein wordt zaterdag omge toverd in een zee van bloemen en plan ten. Daarnaast is er een twintigtal kra men, van de diverse winkeliers, met spe ciale aanbiedingen voor vroege vogels tussen zeven en elf uur. Ook zijn er feestelijke marktaanbiedingen, die gel den tot vier uur 's middags. De zomer- bloeiers, heesters, vaste planten en zo'n 20.000 geraniums in vele kleuren en va riëteiten zullen op kwaliteit beoordeeld worden door de heren J. Boersen, C. Kamer en B. Freriks van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Het wordt een fleurige dag, zaterdag 16 mei in geraniumdorp Heiloo. VAKANTIEREIZEN VOOR OUDEREN Voor de 7-daagse reis naar Twente, standplaats Haaksbergen, is door ziekte van een der deelnemers nog een tweepersoonskamer met douche en toilet beschikbaar. Verblijf in Hotel Morssinkhof. Lift aanwezig. Vertrek zaterdag 13 juni. Terug vrijdag 19 juni. Heeft u interesse, neem dan kontakt op met Mevr. H. Dekker-Idema, Kennemerstraatweg 177, Heiloo, tel. 332528, of met IJs van der Blom, Vredenoord 79, Hei loo, tel. 336455. Op zaterdag 23 mei is het feest in het Witte Kerkje! dit jaar bestaat het ge mengd koor "Zingen houdt jong" 15 jaar. De zangers en zangeressen, van wie velen reeds meezingen vanaf de oprichting, maken de naam van hun koor zeer zeker waar. Iedere dinsdag morgen, weer of geen weer, komen de koorleden naar de repetitie in Het Tref punt en het resultaat van hun muzikale arbeid laten zij horen op hun jubileumconcert. Het voornamelijk driestemmig repertoi re wordt hoofdzakelijk a capella uitge voerd en omvat liederen in verschillende talen. Het koor, dat in het begin de naam Ouderenkoor Heiloo droeg heeft onder leiding gestaan van verschillende dirigenten, die als het ware samen het koor maakten tot wat het nu is. De eerste dirigente was mevrouw Mooyn. Zij werd opgevolgd door mevrouw M. Dijkstra en sedert augustus 1986, toen het koor ook zijn nieuwe naam kreeg, wordt het geleid door Anke Drees-Oudshoff. Kennemerstraatweg 414 Heiloo copyright jvs en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huis, thuis! JII IJ IT VI 1 Fancyfair Vondelschool Vrijdag 15 mei wordt er in de Vondel school aan de Breedelaan 6 een grote fancyfair gehouden, waarvan de op brengst ten gunste van de school komt. Er is van alles te beleven, bijvoorbeeld een rommelmarkt, spelletjes, een rad van avontuur en nog veel meer. Natuur lijk wordt er ook gezorgd voor een hap je en een drankje. De fancyfair begint om 17.30 uur en gaat door tot ongeveer 20.00 uur. Pater Theo Borst De kinderen van de Willibrordusschool houden een verkoopactie van komkom mers, waarvan de opbrengst bedoeld is voor Pater Theo Borst, die werkzaam is in de sloppenwijken van Santiago in Chili. Met het geld wil de pater een schooltje bouwen. Donderdag 14 mei De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 16 mei Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Scouting Nederland, Victöriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234, bellen voor vrijdag 12.00 uur (b.g.g. 332942). Sint Radboudschool, Slimpad 18, tus sen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: 335898. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Zater dag en zondag van 11.00-17.00 uur; vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (school- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1.,Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. het 10-jarig bestaan van hét winkelhof 't Loo gaat natuurlijk met de nodige festiviteiten gepaard en dit keer wel heel bijzondere. Op het middenplein ziet u werkelijk een meesterwerk. De heer H.F. Kras uit Middelburg heeft de nachtwacht, nage schilderd, in reuzel, in de afmetingen 4.20 bij 3.60 m. De kleuren zijn verkregen door de reu zel te mengen met verf, het resultaat is bijna niet te geloven, een waar meesterwerkje. Maar er zijn nog meer meesters aan het werk in het winkelhof, Hendrik Ven- drik, een man die suiker een nieuw leven inblaast en er de mooiste dingen van maakt, die eruit zien als het teerste glas. Op zijn vakgebied behaalde hij de hoogste onderscheidingen. Van 13 t/m 17 mei kunt u hem van 10.00-16.00 uur in het winkelhof aan het werk zien. Er wordt tevens een videofilm gedraaid die een duidelijk beeld geven van het werk van Hendrik Vendrik. Wie wat technischer is ingesteld kan ook zijn hart ophalen aan het bouwen van stoommachines. De heren C. Kaan dorp en W.J. Kaal, beiden afkomstig uit Heiloo, zullen u er alles over laten zien en vertellen. Ook de modelboten zijn weer te zien. Verder zijn er veel gezellige kraampjes met half-edelstenen, schaakspelen en een mandenmaker. Schilderijen zijn er te zien van Mevr. Zoon, die tevens laat zien hoe je een zijden jurk fraai kunt be schilderen. Ine Veen en Jean Thomas sen zijn de vaste gasten van het winkel hof en zullen ook dit keer niet ontbreken. Het is dus de komende week alleszins de moeite waard om even bij het jarige winkelhof binnen te lopen. U zult er uw ogen uit kijken. -J lllllllllllllllllll BERGEN HOORN HEILOO Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels.'Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. Makelaar T axateur o.g. 2?potheVkeRn00P ïifl! Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN BS8 Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES 1-' Toen een bekend damesweekblad een prijsvraag uitschreef om een gedicht te schrijven met als onderwerp 'moeder' stuurde onze plaatsgenoot Marja v.d. Brink het volgende gedichtje in: Vleugellam weer in het oude nest, jouw veren warmen mij Het is weer even als voorheen, de crisis gaat voorbij Vliegen opnieuw moet ik het leren jij laat mij langzaam gaan Mijn leven krijgt voorzichtig vorm ik kan het nu weer aan „Het was eigenlijk de eerste keer dat ik een gedichtje maakte, maar ik had na tuurlijk nooit gedacht dat ik er de eerste prijs mee zou winnen", zegt Marja. Uit de duizenden inzendingen werd een keu ze gemaakt en een boekje samengesteld dat de titel-meekreeg 'Moeder, gedich ten over de eerste vrouw in je leven'. Het boekje is uitgegeven bij Michon in Bussum en bij de boekhandel te koop. Voor het jubileumconcert werden twee solisten en een koor uit Hoorn uitgeno digd om hun medewerking te verlenen. De organist, Pieter Rynja uit Alkmaar, concerteerde reeds eerder in het Witte Kerkje en zal werken ten gehore bren gen van o.a. Wesley, Kerl, Sweelinck, en J.s. Bach. Voorts verzorgt hij de be geleiding van koren en soliste. De mezzosopraan Marie Anne Paques, tevens dirigente van het gemend koor De Eenhoorn uit Hoorn en diverse an dere koren in Noord-Holland zingt aria's van Casola, Pergolesi en Handel. Het koor De Eenhoorn is, evenals 'Zin gen houdt jong' een koor voor 50-plussers. Het werd in 1982 opgericht en zal zijn medewerking verlenen door o.a. samen met het Heilooër koor enke le liederen ten gehore te brengen. Het concert in het Witte Kerkje op za terdag 23 mei begint om 14.00 uur. De kerk is open vanaf 13.30 uur. Het pro gramma, tevens toegangsbewijs, kost 5,00 voor volwassenen 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Voorverkoop va naf 12 mei bij kantoorboekhandel De Schrijverij en bij Het Trefpunt en na tuurlijk op zaterdag 23 mei aan de kerk. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Mark de Groot stu deerde vandaag (13 mei) af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de studie richting geologie/hydrologie. Ouderen musiceerden op de avond van de bevrijdingsdag, 5 mei, voor bewoners van het verzorgingstehuis De Loet. Zij speelden op spontane wijze onder leiding van een even en thousiaste dirigent, de heer A.C. Hubers. In het algemeen werden in het gehoor liggende, lichte werkjes, uitgevoerd, zoals delen uit operettes en films. Een van het uit 30 man bestaande Alkmaarse Ouderen Or kest, de trombonist, de heer Groot, bleek een uitstekend zanger te zijn. Na de pauze mochten ook de aan wezigen meewerken aan het pro gramma, door gezamenlijk met be geleiding van het orkest een aantal bekende liedjes te zingen. Een bij zonder leuke afwisseling, wat zeer op prijs werd gesteld. Bijzonder te waarderen was de uiteenzetting van dhr. Hubers over de bezetting van hét orkest, wat voor instrumenten bespeeld werden. De direkteur van de Loet, de heer J. Schuur sprak een dankwoord en hoopte het or kest in de toekomst weer te zien in het tehuis. De heer Breuker krijgt de Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Keuze uit offertes van alle mogelijke geldgevers (A.B.P., Aegon, G.A.K., Nat.-Ned., N.M.B., Postbank, enz.). Analyse van uw financiële en sociale positie (rekening houdend met inkomenswijziging, studerende kinderen, enz., enz.) om narigheid in de toekomst te voorkomen. Ongekende belastingbesparingsmogelijkheden (disconto hypotheek!). Tegen zeer scherpe premies kunnen de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid worden verzekerd. Zéér konkurrerende tarieven door het grote volume. Bijv. 6,3% - 5 jaar vast - oplopend tot 7,2% - 30 jaar vast enz., enz. Persoonlijke begeleiding met uitgebreide rapportage, waarin alternatieve voorstellen staan vermeld. makelaardij in hypotheken Alkmaar Kennemerstraatweg 85 Tel. 072-127325 Amsterdam Burg. Roëllstraat 1 Tel. 020-134120 Haarlem Wilhelminastraat 38 Tel. 023-319706 Schagen Rensgars 7 Tel. 02240-15720 Bussum Lange Heul 205 Tel. 02159-12407 Veertig dienstjaren maakte de heer Breukers vol bij het GAK in Alkmaar, daarnaast was er nog een enorme lijst van vee! sociale nevenaktiviteiten. Re- ATELIER DE WERKSTAL Na een zeer geslaagde expositie in de Zevensprong, toont de Werkstal nog maals haar artikelen, nu op de feest- markt in 't Loo op 14, 15 en 16 mei. Gaat u eens een kijkje nemen, o.a. naar de prachtige handgeverfde stoffen voor kleding en het interieur. Vooral de zij den wanddecoraties trokken grote be langstelling in de Zevensprong. Ook de aquarellen, sieraden en vele "kleinighe den zijn de moeite waard en vormen prachtige cadeautjes. GEZELLIG TOEREN BIJ LE CHAMPION Deelnemers aan de fietstoertoehtjes van Le Champion vanuit Heiloo kunnen op dinsdag 19 mei de 2e rit van dit seizoen rijden. Zij fietsen dan 30 km -iets meer dan de vorige keer- en komen rondom het mooie recreatiepark De Geestme- rambacht te rijden, waar geen auto mag komen. Heerlijk rustig in de ontluiken de natuur. Middagrijders kunnen om 13.30 uur de route afhalen op de Ewisweg 72, Hei loo. 's Avonds is de start tussen 18.30 en 19.00 uur vanuit Cafetaria Blakborn, Raadhuisweg 9, HG! 5. weten kan de tam. Maars bellen, tel. 072-333129. den genoeg om Breuker te onderschei den met de eremedaille in goud in de or de van Oranje Nassau. Het werd voor de heer Breuker een feestelijke middag, die hij niet gauw zal vergeten. Het begon al bij het vertrek van huis. Breuker is chef buitendienst bij het GAK en al de leden van de buitendienst haalden de jubilaris van huis. Onder po litie escorte begaf de stoet, die uit zo'n 40 auto's bestond, zich van Heiloo naar Alkmaar. Op het GAK was daar een feestelijke ontvangst. Direkteur K. Dik prees Breuker om zijn vele aktiviteiten en zijn grote sociale gevoel. Na het uitreiken van de ere medaille in goud kwamen nog vele sprekers aan het woord, veel lovende woorden, bloemen en geschenken, vielen de jubilaris ten deel. Na het officiële gedeelte was er nog een receptie en Breuker heeft meni ge hand geschud. NVM Heerenweg 167,1851KN Heiloo. Tel: 072-331716. Op drie plaatsen in Heiloo is aanstaan de zaterdag weer een zee aan geraniums te zien. De winkeliers van de centra Het Hoekstuk, Stationscentrum en Winkel hof 't Loo hebben evenals vorig jaar de handen ineen geslagen om van Heiloo een regelrecht geraniumdorp te maken. En naast de verkoop van deze fleurige planten is er in elk centrum nog wel wat meer te beleven. Winkelhof 't Loo lei speciale en aantrekkelijk geprijsde aanbiedingen. Stationscentrum

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1