cy MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN m J 'Live on Bukstage': groepenpresentatie bij Buk Buk! Tristan Ooms uit Heiloo met honkbalploeg naar Japan! demonstratie Gebr. van der Stelt J a ïntiatuin INLEVEREN KOPIJ Uitkijkpost mQ □(ik li rego NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN m A. J. VOS HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD WÈL UITNODIGING OP 6 JUNI! dinsdag 9 juni GESLOTEN 52e JAARGANG NO. 22-3 JUNI 1987 Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. EEK] Oud papier acties intieiioa Als Tristan Ooms moet kiezen tus sen honkbal en voetbal, wordt het dat laatste. Dat blijkt wel uit deze foto, waarvoor hij samen met Ruud Gullit poseert in het AZ-stadion. Zaterdag 6 juni a.s.: Gezellige barbecue- bij Intratuin Open Hockey Zaterdag Marja Kraakman in finale van Yamaha-festival BONTBEWARING - CLEANING REPARATIE - MODERNISATIE Raad Heiloo vergadert In de week na het Pinkster-weekend (7 en 8 juni) verschijnt de Uitkijkpost normaal op woensdag (10 juni). Kopij ten behoeve van de redactionele kolommen en ten behoeve van advertenties dient maandag 8 juni, 's middags om 12 uur in ons bezit te zijn. Van later aangeleverde kopij kunnen wij de plaatsing niet garanderen. Redaktie en direktie drukkerij Intratuin Wielinga Heiloo, Vennewatersweg 15, - Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Öir^mi Redactie-adressen: UwBaafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) V jK Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) F J Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmondaanden Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis geiden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllUHIIIIIIIIIIIHIIM O FKMTKCI limmm CHIPIE s SI-ICIE5 IJCUTIQUI IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII BERGEN - HOORN HEILOO lllllllllllllllllllllllllll Donderdag 4 juni De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 6 juni Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein De Egelshoek, Laan van Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331724. Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen! Halen op verzoek: 331857. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330324, bellen voor vrijdag 12.00 uur (b.g.g. 332942). Maandag tot en met vrijdag (school- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de> schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur.'Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool', container naast de Grosmarkt, hoek ■Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. SAUNA VENNEWATER: GEZOND 'STOOM AFBLAZEN' Alweer 3 maanden geleden opende sau na Vennewater haar deuren en nu reeds heeft men een vaste kring mensen, die wekelijks even gezond 'stoom komen afblazen'. Want dat een sauna gezond is voor lichaam en geest is ondertussen wel bewezen: het stimuleert de bloedsom loop, activeert de longen en heeft een reinigende werking. In deze drukke tijd, waarin stress en hart-infarcten helaas een dagelijks ge beuren zijn, kan een saunabad wonde ren doen en na afloop voel je je een an der mens, fit en ontspannen. Naast een voortreffelijk geoutilleerde sauna be schikt sauna Vennewater over een abso lute noviteit, nl. een Romeins kruiden stoombad, waar de heilzame werking van de kamillekruiden optimaal is. De eisen die men stelt op het gebied van hy giëne en accommodatie liggen ver boven de toch al strenge richtlijnen van de Ne derlandse sauna Vereniging. Voor degene die nog onbekend is met het sauna-gebeuren ligt er een duidelijke info klaar en de deskundige leiding is al tijd bereid u te begeleiden en eventuele v, agen te beantwoorden. Sauna Venne water is geopend van maandag t/m za terdag van 13.30 uur tot 24.00 uur (ge mengd m.u.v. dinsdagmiddag (alleen dames) en is gevestigd aan de Wester weg 391 te Heiloo, tel. 072-337333. De programmering bij de meeste jonge rencentra bestaat uit een mengelmoes van landelijke topformaties, regionaal doorbrekende groepen en startende bandjes uit de eigen plaats. Bij Buk Buk in Heiloo is het in feite niet anders: Her man Brood en Claw Boys Claw pronken net zo goed op de concertagenda als Nightwalker en Swingin' Affair. Van tijd tot tijd echter geeft Buk Buk begin nende groepen uit een breder gebied de kans om voor een groot publiek te spe len. Dit gebeurt tijdens groepenpresen- taties, waaraan gemiddeld drie tot vier groepen meedoen. Na een periode van rust wordt de presentatie op zaterdag 6 juni nieuw leven ingeblazen. Voor de vrijwilligers van Buk Buk - er zijn geen beroepskrachten - staat vast dat het centrum er niet alleen is voor de bezoekers, maar zeker ook voor de mu zikanten. Een nieuw geluid wordt net zo lief geprogrammeerd als gerenommeer de groepen. In samenwerking met enke le muzikanten kwam het idee tot stand om onbekend en bekend met elkaar te combineren. In de grote zaal van het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo spelen derhalve drie jonge bands uit de regio tussen Castricum en Schoorl en zogt de formatie Between voor een afsluitend optreden. Met deze formule wil Buk Buk een zo breed mogelijk pu bliek aantrekken, dat voor een lage toe gangsprijs vier verschillende muziekstij len kan beluisteren. Mess De optredende groepen op 6 juni zijn Mess, Vogue, Ligimo en Between. De band Mess bestaat sinds februari '86 en bestaat uit Valentijn Ocheda (gitaar en zang), Henri van Duijn (drums en zang), Frank van Schaik (bas en zang), Marcel de Haan (gitaar), en Nicolaas Ocheda (synthesizer). De leden kenden elkaar uit andere groepen. Toen die uit elkaar gingen, besloot het vijftal samen verder te gaan. Na een jaar van repete ren werd voor het eerst opgetreden in' JC Delta. Hieruit vloeiden nieuwe op tredens voort en met populaire rock werd al menigmaal het publiek bespeeld. Vogue Het credo van Vogue is Tol hebben in je eigen muziek'. Deze formatie ging in de zomer van '85 van start en trad al diver se keren op met enthousiaste en dansba re muziek. Aanvankelijk was een deel daarvan afkomstig van andere groepen, maar steeds meer worden nu eigen num mers gespeeld. Vogue bestaat uit Marcel Keyser (zang en percussie), Zegar Cools (bas), Jaap-Theo Blieckendaal (gitaar), Justus Dolleman (sax), Lucas Jonker (toetsen) en Rutger Simons (drums). Om wat meer aan de weg te kunnen tim meren werd in een studio in Amsterdam in februari '87 een demo opgenomen, waarop al veel positieve reacties binnen kwamen. Ligimo ln de huidige bezetting bestaat Ligimo pas een half jaar. De vijf leden van de band zijn Robert Kramers (bas), Ruben Harry (drums), Witte van der Veen (gi taar), Remco Meijer (toetsen) en Lizzy Koster (zang). Er wordt voornamelijk eigen werk gespeeld, maar dan wel van allerlei stromingen: van funk tot rock. Ligimo heeft al een aantal succesvolle optredens op haar naam staan, waaron der een tweede plaats tijdens de 'Grote Prijs van Turbo'. Een band met goede vooruitzichten, gelet op de goede kwali teit van de muziek een lage leeftijd der muzikanten. Between Between is in Noord-Holland en ver daar buiten al lang geen onbekende Van een traditie kan je na twee keer nog niet echt spreken, maar de Heilooër honkbaljeugd doet er alles aan om van de selectie voor het Nederlandse All Star-pupillenteam een gewoonte te ma ken. Vorig jaar was het Niels Bay van BSC Heiloo, dit jaar drong Tristan Ooms van De Foresters door tot natio nale pupillen-top, die in augustus deel neemt aan een groot toernooi in Japan. Ter voorbereiding wordt in de maand juni een toernooi gespeeld in België. Tristan, zoon van 'voetbal- en Foresters-gek' Dick Ooms, belandde bij de try-outs voor het All Star-team dank zij trainer Michael Blokker. Hij gaf drie van zijn pupillen op, ging zelf ook mee naar de training in Utrecht en hielp co ach Fokke Jelsma (oud-international) bij de verschillende oefeningen. Niet dat hij daarvoor van te voren was gevraagd, maar als honkbal-fanaat wilde hij niet alleen maar toekijken. De eerste training op het terrein van hoofdklasser UW werd door ongeveer 40 talentvolle honkballertjes meege maakt. De helft viel af en een tweede training was nodig om de selctie van 14 spelers over te houden. Tristan drong als eerste honkman en als pitcher door tot de uitverkoren groep, die zoals ge zegd in augustus 14 dagen naar het Ver re Oosten gaat. De wedstrijden in Japan staan in het te ken van het Wereldkampioenschap Nankyu Baseball, waaraan behalve Ne derland ook de volgende landen mee doen: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Taiwan, West-Duitsland, Ko rea, Mexico, Paraguay, Peru, Filippij nen, USA, Venezuela, China en Japan. Deze zomer staat voor Tristan Ooms dus helemaal in het teken van honkbal. Met zijn eigen Foresters-team staat hij op dit moment ongeslagen bovenaan in de competitie van Noord-Holland. Veel spanning is er niet. Maar na het honk balseizoen moet er weer gevoetbald worden. Het afgelopen jaar speelde hij in de Dl van Foresters, die kampioen werd. Als hij moet kiezen tussen honk bal en voetbal, dan twijfelt hij geen mo ment: 'voetbal!' Dus gaat Tristan wel licht zijn vader achterna of nog verder: volgend jaar hoopt hij naar de voetbal- school van AZ te mogen. meer. .Duizenden kilometers zijn afge legd om de vele optredens te volbren gen. In de meeste gevallen slaagt Bet- ween srin de zaal op haar hand te krij- 'gèó, zodat men regelmatig wordt terug gevraagd door de zaaleigenaar. Dit is een van de drijfveren voor Bet- ween, dat in het recente verleden al en kele malen door pech achtervolgd werd. Niet alleen brandde de volledige appa ratuur af, inclusief vrachtwagen, maar ook brak zanger/gitarist Frank zijn arm zo, dat er enige maanden met een stand- in gitarist gewerkt moest worden om aan de verplichtingen te voldoen. In die periode werd er door Buk Buk in Heiloo een benefiet-concert gehouden, waa raan de groep wat geld overhield om de verwoeste bus te kunnen vervangen (ten dele natuurlijk). Between speelt eigen nummers en werk van anderen. Een formule, waarmee het viertal zo'n breed mogelijk publiek wil bereiken. Daarnaast is er ook veel zorg voor de podiumaankleding en een goede geluidskwaliteit. Onlangs is de formatie de studio in geweest voor plaatopna men, welke rond de zomer vanaf vinyl te beluisteren zijn. Lage entree Live on Bukstage beleeft op zaterdag 6 juni haar eerste aflevering met Mess, Vogue, Ligimo en Between. Vanaf een uur of negen 's avonds wordt het Bru nogebouw aan de Pastoor van Muijen weg 12 door deze formaties in beslag ge nomen. Belangstellenden kunnen de avond vol gevarieerde live muziek mee maken voor vijf (leden van Buk Buk en cjp-ers) of zes gulden. Naar verwachting wordt de volgende editie van Live on Bukstage gehouden in september, kort na het zomerpro- gramma van Buk Buk. In de zomer maanden is het jongerencentrum alleen op zaterdagavond open, wanneer er in de café-ruimte een band zal spelen. In de maand juni zijn er nog optredens van Jungle (13 juni) en Herman Brood (21 juni). Voor dit laatste optreden is in middels de voorverkoop gestart (kaar ten a 10 gulden). Tijdens de openingsu ren van De Buk (vrijdag en zaterdag va naf 20.30 uur en zondag vanaf 15.00 uur) kan men kaarten aanschaffen. Een unieke kans om bewust voor een (hockey-)sport te kiezen tijdens de voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar in Heiloo en omg. (je ouders mogen natuurlijk meekomen) bij de Hockeyclub "De Terriërs" in Heiloo, naast de sporthal. ^^anM0^0(MotUL00uur^^^ OPEN HOCKEYDAG BIJ - DE TERRIERS Zaterdag 6 juni kunnen alle jongens en meisjes in Heiloo en omgeving zelf de hockeysport beoefenen. Vanaf 7 jaar is iedereen welkom. Het belooft evenals de voorgaande jaren een reuze gezellige dag te worden. Van 's morgens 10.00 tot 's middags 13.00 uur met de hoc keysport kennismaken door zelf te hoc keyen. De Terriers zorgt voor hoc keysticks. De jongste jeugd van de hoc- keyvereniging is die dag ook aanwezig en samen worden er die ochtend, op het nieuwe kunstgrasveld, basisoefeningen gedaan en tot slot wordt er een partijtje gespeeld. Het is een unieke kans om bewust voor een sport te kiezen. Ouders zijn ook welkom. De Terriers is een actieve vere niging. En wat zeer zeker van belang is om te weten: De ontwikkeling van de jeugd staat voorop bij de Terriers! Hoc keysport is een teamsport, een gezonde buitensport en vooral: het is gezellig hockeyen bij de Terriers. Een goed ad vies: kom naar de open dag en boven dien mag iedereen de drie daarop vol gende woensdagen samen met onze jongste jeugd trainen. Het prachtige moderne hockeycomplex van de Ter riers ligt naast de sporthal. Op zondag 14 juni om 14.00 uur start in theater Vredenburg in Utrecht de Euro pese finale plaats van het Yamaha Elec- tone Festival. Dit is het enige wereld wijd gehouden festival voor electroni- sche toetseninstrumenten. Jaarlijks doen er aan dit Electone Festival over de gehele wereld zo'n 12.000 overwe gend jonge mensen mee. Deelname aan dit festival is gratis en in principe open voor alle amateur-orgelspelers, maar de uiteindelijke finalisten in de Europese finale zijn musici die op hoog niveau presteren. De Europese finale wordt dit jaar voor het eerst in Nederland gehouden, niet in de laatste plaats vanwege het enorme enthousiasme van de Nederlandse orga nisatoren en de talentvolle deelnemers. De twee hoogst geëindigde kandidaten gaan in het najaar naar de wereldfinale in Japan. In het verleden is het een drie tal Nederlanders gelukt, om het tot de Europese finale te brengen. De Nederlandse kandidate van dit jaar is de 20-jarige Marja Kraakman uit Hei loo, die tijdens de Nederlandse finale met kop en schouders boven de andere finalisten uitstak. Van alle deelnemende landen zal er minimaal één vertegen woordiger in de deskundige jury zitten. Presentator-is Hans van Willigenburg. Het belooft weer een spannende (muzi kale) strijd te worden in Theater Vre denburg op 14 juni. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bij het theater, tel. 030-314544 of bij J. Dornp B.V., tel. 02979-82401. GESLAAGD In door de Associatie SMK afgenomen examens slaagden voor het door de Centrale Overheid erkende diploms Basis-Tekstverwerking de dames J. Boots, F. Box, G. Post en M. Verberne. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Menno Klaver is on langs geslaagd voor het doctoraal exa men economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen, tel. 02208-95530 Makelaar T axateur o.g. Apotheken Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Morgenavond vindt de maandelijkse vergadering van de Heilooër gemeente raad plaats in het raadhuis, aanvang 20.00 uur. Op de agenda komt onder andere een ingezonden brief voor van het actiecomité 'Raadhuis 1927 moet blijven', welke ook al in de Uitkijkpost werd gepubliceerd. In de brief wordt ge vraagd om een openbare vergadering om de plannen van de gemeente ten aanzien van een nieuw raadhuis te ver duidelijken en om inspraak voor de inwoners. Verder zal gesproken worden over de start van een Rozenkruis-school in het gebouw aan de Trompenburg. De naam van de school zal Jan van Rijcken- borghschool zijn. Voor het opstarten van de school wordt een bedrag van 160.000 gulden gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders gaat hiermee accoord. Overigens is het zo, dat de gemeente dit bedrag via het rijk weer terug ontvangt. De raadsvergadering morgenavond is openbaar. Iedereen kan er als toehoor der op de publieke tribune bij aanwezig zijn. Wie van te voren de raadstukken wil inzien, kan hiervoor terecht op de afdeling algemene zaken van het ge meentehuis (donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur) of bij de leeszalen van de bi bliotheek tijdens de openingsuren. LEVEN, WERKEN EN MEDITEREN Dat Transcendente Meditatie werkt en dat vele mensen in hun leven en werk daarvan profiteren is de laatste twintig jaar voldoende duidelijk geworden. Verrassend is echter de constatering, dat recentelijk ook in het bedrijfsleven, met name in Japan en Amerika, de be langstelling enorm is toegenomen. Me de hierdoor is onlangs ook in Nederland een nieuw instituut voor managers op gericht: het Randstad Instituut voor Toegepast Absoluut Management (RI- TAM) te Wassenaar, die naast de basi scursus in TM ook vervolgcursussen organiseert. In de regio Noord-Holland zullen twee inleidende lezingen over Transcendente Meditatie gehouden worden: woensdag 10 juni, 20.00 uur, Het Gulden Vlies, Koorstraat 20, Alkmaar, toegang ƒ5,00, en donderdag 11 juni, 14.00 uur, Belieslaan 14, Heiloo, toegang vrij. Inlichtingen, tel. 03200-55533. Kom de WEBER barbecue be kijken, proberen en van de barbecue resultaten proeven Een GRATIS hapje en een kopje koflie houden wij voor u gereserveerd. Tijdens deze demonstra (3 r tiedag 10% KORTING op alle barbecues. ZOMERAVONDCONCERT In de Grote Kerk in Alkmaar vindt op vrijdag 19 juni een bijzonder concert plaats. Bijzonder in verschillende op zichten; vanwege de meewerkende mu sici en het uitgebreide programma èn vanwege het doel! In samenwerking met de Wereld Gezondheid Organisatie heeft Rotary International een werel domvattende aktie opgezet om Polio de wereld uit te krijgen. Het concert in de Grote Kerk is een on derdeel van de aktie die in Nederland wordt gevoerd. Om een zo groot moge lijk bedrag bijeen te krijgen, hebben zeer gerenommeerde musici hun mede werking toegezegd. Tijdens het zomera vondconcert zullen onder leiding van Klaas Venneker optreden: Het Volen- dams Operakoor en het Noordhollands Kamerkoor, mezzosopraan Lia Mulder, sopraan Sylvia Leentvaar, tenor Wou ter Goethart en bariton Jan Polak. De muziekinstrumenten worden bespeeld door: Kees Bornewasser (orgel), Hans Broekman (piano) en het Marker Koper Kwartet. De toegangskaarten zijn te koop voor 17,50 bij het VVV-kantoor Alkmaar en de ABN-kantoren in de regio Alkmaar. Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 1852 PT Heiloo, tel. 012-332722. 7 'S 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1