Prijzen voor powerlifters Trainings Centrum Heiloo °r e/0'ke (5/"°/7/« tots** Internationaal Jan Voorthuys toernooi bij De Foresters "$6** 'e m 0fhUu^bo o Sben^rt/< UITKIJKPOST 3 JUNI 1987 Tijdens het Pinksterweekend zullen op Sportcomplex 'De Egelshoek' alle zeilen bijgezet worden, als ook diverse buiten landse vlaggen, wanneer de succesvolle internationale voetbaltoernooien een nog grootser vervolg krijgen. Wederom vernoemd naar Jan Voorthuis, een Fo- restersman bij uitstek, welke 16 jaar lang jeugdvoorzitter was. Traditiegetrouw vindt er nog immer de uitwisseling met D.J.K. Dellwig plaat (11e seizoen), doch de toernooien op 'eigen bodem' kregen in de loop der ja ren ook een eigen en professioneler gestalte. Zo ook de komende Pinkster dagen, wanneer een toernooi over twee dagen gehouden wordt en o.a. Schotse, Zwitserse, Franse en Duitse teams Hei- loo zullen aandoen. Gezien de goede sa menwerking met Eurosportring niet al leen reclame voor Foresters, doch ook een belevenis voor alle deelnemers! Een hoop voorbereidingen zijn aan het gebeuren voorafgegaan, en men kan het huidige jeugdbestuur prijzen dat alles in goede banen geleid is, nog vóór het sportieve gedeelte van start gaat. Wat te denken van het onderbrengen van zove le spelers, begeleiding en familieleden! Enkele groepen zijn ondergebracht op de camping of in de jeugdherbergen 't Koningsbos en Klein Rinnegom, terwijl de Schotten en een groot deel Duitsers bij Foresters-gastgezinnen verblijven. Enkele overnachten op De Egelshoek zelf. Bovendien worden voor ruim hon derd man tweemaal per dag in de kanti ne, maaltijden bereid! Vrijdagavond, 19.00 uur, worden de buitenlandse gasten verwacht; zaterdag en zondag vindt het toernooi plaats. Zondagavond wordt het grootse sportgebeuren feeste lijk afgesloten met een disco-avond in het clubhuis. Buiten A-, B- en C- junioren, zullen ook D-pupillen aan het toernooi deelnemen. En hadden vele senioren het de afgelo pen weken in toernooiverband vrij be drijvig, ook zij zijn niet vergeten! Velen zullen zich wederom nimmer aflatend opstellen wanneer het begeleiding en kantinebezetting betreft, evenzo geldt voor vele ouders. En dat is wat een goed vereniging betaamt: Eén voor allen, al len voor één! Foresters biedt het een èn ander, en mag er trots op zijn! SNELLE ESTAFETTE TRIAS MEISJES Tijdens de tweede competitiewedstrijd voor A-B junioren, afgelopen zondag in Hoorn, hebben de meisjes van Trias zich vrijwel zeker geplaatst voor de fi nale. In september zullen hierin de beste acht ploegen van ons land strijden om het Nederlands clubkampioenschap. Een solide basis vormt voor de Trias- ploeg de estafette: de 4 x 100 meter werd afgelegd in een supersnelle 49.8 sec., een nieuw clubrecord. Op de individuele 100 meter was Nelleke Koppelaar weer de snelste met 12.3 sec. Jacqueline Ol- bers liep een goede 13.0 sec en ook haar 400 meter in 61.8 sec. mocht er zijn. Ol- ga Overmeer liep sneller over de 100 me ter horden dan ooit (15.0 sec.) en Neelt- je Thoes liep een persoonlijk record op de 800 meter in 2.27.3 min. Mieke te Dorsthorst stootte de kogel naar 9.73 m., De jongens konden als ploeg niet echt mee komen, maar hadden wel enkele in dividuele uitschieters. Remko Vos won het hinkstapspringen met 13.19 m. en verbeterde zich bij het hoogspringen tot 1.90 m. Andres van Beek liep een keuri ge 2.02.2 min. over de 800 meter en wierp de discus 30.94 m ver. Tenslotte waren er nog persoonlijke records voor Frank van Doorn op de 100 meter (11.4 sec.) en Michael Elzenga op de 3000 me ter (9.15.1 min.). De powerlifters van TC Heiloo, die in de prijzen vielen: Erik Bos (links) en Wim Wamsteker. Bij de Nederlandse kampioenschappen powerliften te Utrecht voor junioren en masters werd zaterdag 30 mei Wim Wamsteker, 19 jaar, lid van het Trai nings Centrum Heiloo, kampioen van Nederland in de klasse tot 90 kg, met een totaal van 515 kg. Dit totaal behaal de hij door 195 kg kniebuigen. 110 kg bankdrukken, 210 kg deadlift. Erik Bos werd in de klasse tot 82.5 kg vierde. Wim en Erik zijn beiden al 5 jaar lid van het Trainings Centrum Heiloo, en door hun intensieve training en juiste begelei ding hebben zij dit schitterende resul taat kunnen behalen. Een Nederlands kampioen en een vierde plaats in de maand waarin het T.C.H. zijn eerste lustrum viert, geeft dit een extra feeste lijk tintje. HANS DE KONING BIJ DE FORESTERS Donderdag 4 juni vindt op sportpark de Egelshoek de finale van de strafschop- pentrofee plaats. De drie beste 11 -meterspecialisten uit alle jeugdelftal- len, die in de voorrondes geselecteerd zijn, mogen hun kunnen op AZ- doelman Hans de Koning demonstre ren. De sympathieke goalie toonde zich direct bereid om tijdens de finale de on dankbare taak op zich te némen om de ballen uit zijn heiligdom te houden. De eerste bal zal rond een uur of 7 worden afgevuurd. TENNISTOERNOOI 50 IN DE DORS Met tennis blijf je fit! Dat is dinsdag 26 mei bewezen in tennishal De Dors. De afdeling Tennis 50+ heeft zijn eerste tennistoernooi gehouden. Tussen half tien en half vier hebben de tennissers op sportieve wijze aan de wedstrijd deelge nomen. Op de eerste plaats eindigde de heer Struys, de tweede plaats werd ge deeld door mevr. Kors en de heer Han- raads en een gedeelde derde plaats voor de dames Morshuis en Sombroek. Dankzij de perfecte organisatie door de heer T. Min en dankzij de prachtige ac commodatie De Dors werd deze dag door allen als zeer positief ervaren. Dat bleek vooral na de feestelijke bloemen hulde namens het Bestuur van de Stich ting Ouderenwerk Heiloo, het Bestuur Tennis 50+ en de heer Keeman van De Dors bij de prijsuitreiking tot besluit van deze dag. Hoewel de in de praktijk opgedane er varing voor sommigen leidde tot de overwinning ligt bij Tennis 50+ vooral ook de nadruk op het bevorderen van het onderlinge contact; het op sportieve wijze samen bezig zijn. Voor nadere in lichtingen en/of aanmeldingen kunt u zich wenden tot de heer C.J. v.d. Steen (voorzitter Bestuur Tennis 50 tel. 337830. TV H.S.V. Van de 19 aan de competitie deelnemen de teams van TV H.S.V. zijn er 5 kam pioen geworden en 3 gedegradeerd. Het zondag mixed-team (gedegradeerd) en zondag-herenteam hebben niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. Het mixed-team verloor met 7-1 van St. Pancras 3 en zondag heren leed een pijnlijk verlies van 0-6 bij 't Woud. In de zaterdagcompetitie zijn 2 van de 4 teams kampioen geworden. Het 3e team, samengesteld uit Barry Ba- rendsma, Cor de Boer, Frans de Laat, Adrie Buur, Jan Keppels en Kees van Raam won de laatste wedstrijd met 6-0 van Marquette in Heemskerk. Het 4e team behaalde een fraaie overwinning op Warmenhuizen (4-2) en is hierdoor eveneens kampioen geworden.. Op 13 juni speelt dit team in een thuis wedstrijd, om promotie naar de 5e klas se. Dit team bestaat uit Bert Bruinink, Sjef de Haan, Piet Hoebe, Max Kraak man, Harry Tuinhof en George Voer man. Het le zaterdagteam behaalde een 5-1 overwinning op kampioen Dijkzicht II uit Volendam en blijft derhalve be houden voor de 5e klasse. Het 2e team verloor met 4-2 van Dirkshoorn 1 en de gradeert hierdoor naar de 6e klasse. Het le team uit de dames-district staat na 5 speeldagen met 16 punten samen met Juliana 1 op een gedeelde le plaats. Deze week komt de ontknoping. Uitsla gen district: HSV 1-Westzaan 2-4, HSV 2-Castricum 2 1-5, HSV 3-Elckerlyc I 1-5. In de dames-kring competitie zijn het 2e en 3e team kampioen geworden. On danks een 4-0 winst van et le team op de kampioenskandidaat Heerhugowaard moet dit team helaas de 3e klasse gaan verlaten. Het 2e team versloeg Groe- tincke met 3-1 en is hierdoor kampioen geworden. Proficiat Riet van Gijzen, Joke Hanraads, Mary Moleman, Riet Klappe, Ineke Peters en Hinke Zwaan. Ook het 3e kring-team, bestaande uit Hanneke Brouwer, Jos de Boer, Tiny Langedijk, Annelies van Raam, Mia van Rijnsoever en Cathy Zijlmans, is kampioen geworden middels een 2-2 stand tegen Heerhugowaard. Bij de jeugd is het meisjes-team 15-18 jaar in Zaanstad tegen Westzijderveld kampioen geworden. Dit team bestaat uit Morena Kraakman, Sandra Vos, Maud de Vries en Deirdre van de Zee. AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Zaterdag 6 juni Zaalvoetbal, diverse clubs 9.00-17.00 KAMPIOENSTEAMS 'T VENNEWATER WORDEN 14 JUNI GEHULDIGD Tennisvereniging 't Vennewater, schreef dit seizoen 28 seniorenteams in voor de zaterdag- en zondagcompetitie. De ba lans na de zesde en laatste speeldag le vert 7 kampioenen op. En omdat ook de damesteams in de districts- en kring competitie het uitstekend hebben ge daan en de jeugd evenmin achterbleef bij het vergaren van tennistitels, besloot het Vennewater-bestuur gelijk maar tot een nieuwe activiteit: het huldigen van de kampioensteams op zondag 14 juni. Dan is ook bekend welke teams in de nog volgende promotiewedstrijden een klasse hoger zijn gekomen. Een goede kans daarop moet het eerste gemengde zondagteam maken. Al hun wedstrijden wonnen Ruud van Toorn- burg, Peter Keeman, Frans Bruyn, Ce cile Derksen en Caroline Koomen met 8-0! Promotie zou hen in de derde klas se brengen. Ook het eerste herenteam werd kampioen, en wel voor het tweede achtereenvolgende jaar. R, Ouwejan, Ph. Brockx, F. Haan, J. Karman, T. Kruize en A. Leffring gaan nu proberen in de vierde klasse-te komen. Heren IV eindigde als eerste in de 6e klasse en dat deden ze onder leiding van aanvoerder T. Sikkens. Bijzonder jammerlijk verliep de laatste competitie-zondag voor het zevende ge mengde team. Weliswaar eindigden De Back c.s. als eerste, maar die plaats moesten ze delen met het team van Schoorl. En omdat dat in dé thuis wedstrijd tegen 't Vennewater beter had gescoord, grepen de Heilooënaren uit eindelijk toch nog naast het kampioen schap. En dat gebeurde ook het gemen de jeugdteam dat de titel aan Popeye moest laten, na een 5-3 nederlaag. Bij de zaterdagteams was de score aan Vennewater-kampioenschappen nog hoger. Heren I met Piet Kaandorp, H. Wardenburg, J. Witting, G. Jongh, P. Bakker en A. Mak verloor zaterdag we liswaar met niet minder dan 5-2, maar dat ene punt was wel voldoende om het kampioenschap veilig te stellen. Bloe men waren er ook voor het achtste her enteam. Aren Boerhave won niet alleen zijn enkelspel op uitblinkende manier, ook zijn dubbel met Cor van Etten le verde een punt op. Toen was er tegen de Drieban 4 nog maar één punt nodig. Het werden er uiteindelijk zelfs twee zo dat de titel dik verdiend kon worden ge noemd. Evenals Heren I speelt het achtste op 13 juni z'n promotiewedstrijd. Het derde gemengde team, spelend in de 5e klasse, moest met 5-1 winnen. Dan slechts zou het kampioen kunnen wor den. Toen Peter Van Lochem al snel zijn enkelspel verloor, stonden de ge zichten rond baan 4 lange tijd somber, maar uiteindelijk sleepten Lucie Tour nier en de haren de titel toch binnen. Bij de veteranen deed het derde team van zich spreken: aanvoerder Leffring en zijn mannen promoveren van de vijfde naar de vierde klasse! Zeventien Vennewater-damesteams de den mee aan de kringcompetitie en hier werden 5 kampioenschappen behaald. Het eerste team, bestaande uit N. Kersten, M. Kist, M. van Soest en A. Bosman won vorige week weer. Daar door gaan de dames op 4 juni in Heer hugowaard strijden om de wisselbeker. Het 9e van J. Vogel promoveert van de 5e naar de 4e klasse, het 1 le o.l.v. Riet Versloot speelt op 3 juni een promotie wedstrijd, evenals het 15e van Toos Piersma. Het 14e team dat onder aan voerderschap staat van Annelies de Winter promoveert direct. En dat geldt ook voor het vierde damesteam dat voor het Vennewater uitkwam in de dis trictscompetitie. Het werd vorige week al kampioen, maar mag in het rijtje van winnaars niet ontbreken: volgend jaar komt dit team uit in de vierde klasse. P.V. LUCHTPOST HEILOO Afgelopen weekend stonden er twee wedvluchten op het programma. De eerste vlucht was vanaf Oudenaarde 206 km.), de tweede een zogenaamde fondvlucht vanaf Etampes 495 km)). De lossingen waren om respektie- velijk 12.00 uur en 7.30 uur, zodat de meeste liefhebbers de duiven vanaf bei de stations tegelijk op hun hok zagen komen. Beide vluchten hadden een re gelmatig verloop door de zuid-zuid westen wind. Oudenaarde werd gewon nen door Theo van den Berg die op 14.15.36 constateerde, de vlucht vanaf Etampes werd door Johan Pepping ge wonnen die zijn eerste duif op 13.26.19 uur thuis zag komen. Oudenaarde: Theo van den Berg (18 mee) 1,10,12,21,22,27. Comb. Adrichem Kaandorp (10) 2,14,25,31. Rien Meijer (22) 4,5,16,19,30,37,39. Comb. Mole naar (15) 4,7,29,38. Sjaak Bakker (12) 6. Co de Haan (20) 8,9,11,13,24,26,33,34 Simon Meijssen (8) 15,20. Henk Lases(13) 17,28. Johan Pepping (8) 23. Jan Teileman (10) 32,35,40. Henk Houtenbosch (20) 36. Etampes: Johan Pepping (5) 1,4,21,22. Co de Haan (11) 2,3,13,18. Simon Meijssen (9) 5,6,11. Comb. Molenaar (5) 7,10,26. Comb. Adrichem Kaan dorp (8) 8. Simon Leijen (4) 9. Rien Meijer (10) 12.23. Sjaak Bakker (15) 14,15. Piet Bakker (6) 16,19. Henk La- ses (7) 24. Theo van den Berg (6) 25. Prijzen Oudenaarde: aangewezen Rein Meijer, onaangewezen Theo van den Bers>, Sjaak Bakker, Johan Pepping. Etampes: aangewezen Johan Pepping, onaangewezen Johan Pepping, Comb. Molenaar, Piet Bakker. TUS BRECKERFELD EN WGW WINNEN FLASHING TOERNOOI Afgelopen donderdag en vrijdag was het dan eindelijk zo ver, het eerste inter nationale Flashing Basketbal toernooi zou verspeeld worden. De verwachtin gen die vooraf zeer hoog gespannen wa ren bleken in geen verhouding te staan met de werkelijkheid. Bij de aanvang van de eerste wedstrijden op donderdag zaten er naar schatting zo'n 300 mensen op de tribune, wat nog nimmer gebeur de in 't Vennewater! In de eerste speelronde was het al me teen raak. De zes sterkste herenteams traden toen in de arena, met als hoogte punt de wedstrijd tussen de Amerikanen van Kassei en Flashing 1Met schitte rende aanvallen en oogstrelend defen sief werk spreidde A.F.C. Kassei hun souplesse en kunsten tentoon. Iets wat het publiek ten zeerste wist te waarderen. Het hoogtepunt op de eerste speeldag was echter de wedstrijd tussen de Ame rikanen en het Duitse Wulfen. In deze wedstrijd streden beide teams op het scherpst van de snede. Het publeik kreeg een show te zien die op Neder lands eredivisieniveau niet zou misstaan. In het 35 minuten durende duel bleef de marge steeds minder dan 5 punten. Met nog 50 seconden te spelen was het 38-33 voor the American Friendship Club. Maar door een uit erste krachtinspanning werd het toch nog 38-38. Door dit gelijke spel was Breckerfeld bij de aanvang van de 2e speeldag de leider in het klassement. Zij gingen soepeitjes over Wulfen heen, zodat de wedstrijd tegen Kassei beslissend zou kunnen zijn. Dit werd wederom een groot spektakel hoewel er vanwege de importantie van de wedstrijd af en toe wat geforceerd gespeeld werd. Met nog 1 minuut te spe len stond het Duitse Breckerfeld met 3 punten voor. En dit bleek mede door een falende arbitrage te veel te zijn voor Kassei. Hierdoor werd Breckerfeld, niet verwacht maar zeer verdiend, de kampi oen op het eerste internationale Flas hing toernooi. Bij de dames was de strijd ook zeer boeiend. De spanning bleef er tot de laatste wedstrijd in, want in deze partij troffen Flashing 1 en W.G.w. elkaar. Beide teams waren toen nog ongesla gen. De dames van W.G.W. hadden na vier slopende partijen echter nog de meeste reserves en wisten daardoor de toernooi-winst naar zich toe te trekken. In de tweede herenpoule werd het Noor se Oddersjaa ongeslagen kampioen en in de meisjespoule kwam Akrides als glorieuze overwinnaar uit de strijd. Het toernooi werd afgesloten met een gran dioos feest met the Ship Horse Band. Tenslotte willen wij iedereen bedanken met wiens hulp dit toernooi zo'n groot succes is geworden. FOLDERS VOOR WATERSPORTERS Omdat velen de komende maanden in en op het water hun vrije tijd zullen doorbrengen, heeft de provincie Noord- Holland een drietal folders uitgegeven met zwenken voor zwemmers, surfers en de pleziervaart. In de folder 'Veilig zwemmen in Noord- Holland 1987' staat informatie over de bacteriologische kwaliteit van het op pervlaktewater in Noord-Holland waa rin regelmatig wordt gezwommen. De informatie is gebaseerd op de meest re cent beschikbare gegevens. Verder wor den in deze folder enige punten ge noemd waarbij men rekening moet hou den bij het zwemmen in open water. Met de folder 'Veilig surfen in Noord- Holland 1987' wil het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland een bijdra ge leveren aan de veiligheid op het wa ter. De laatste jaren beoefenen steeds meer mensen het surfen. Omdat de ruimte op het water beperkt is, wijken veel surfers uit naar vaarwegen die ook door de beroepsvaart worden gebruikt. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. In de folder is een aantal plaatsen aan gegeven waar men redelijk veilig kan surfen. Ook is er een aantal gedragsre gels voor de surfers opgesteld. In de folder 'Veilig varen in Noord- Holland 1987' staat een aantal gedrags regels en wenken voor de recreatievaart opgesomd. Ook worden in de folder de maximum vaarsnelheden op de verschil lende wateren aangegeven. Om hinder van de recreatiedrukte voor de beroeps vaart te beperkén zijn er bovendien en kele alternatieve vaarroutes voor de ple ziervaart vermeld. Tenslotte wordt er enige aandacht geschonken aan de vei ligheid van gasinstallaties aan boord. De drie folders zijn gratis verkrijgbaar bij bureau Voorlichting provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem, tel. 023-169933.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 8