cy AV Trias verwelkomt 600e lid 10-50% KORTING MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN joseph van schagen Uitverkoop zeer aantrekkelijke prijzen! Van Os Mode start: s? Meld je voor de jongeren vakantie-activiteiten r\ Jty A. J. VOS MANISMCISS NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD heiloo m %AV /v/ .fA* V1 f» fi DONDBttWS 25 JUNI, 13.00 UUR simon peek juwelier Het Van der Borden Verkoopplan geeft ook uh huis de beste verkoopkans HEILOO-2000 J. KUYPER 600 Vanaf heden kunt U profiteren van mooie mode tegen Graag tot ziens bij: i 52e JAARGANG NO. 25 - 24 JUNI 1987 Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO winkelhof 't loo 20-22 TRIAS Winkelhof 10-11 - 072-330138 Winkelhof 't Loo Heiloo tel. 072-330138 LEDENVERGADERING RABOBANK HEILOO Oud papier acties in Heiloo \(r v«- >Y O (\T tv (i.v.m. voorbereidingen zijn we donderdagmorgen gesloten) STAATSLOTEN verkrijgbaar voor de maand JULI. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. voor w^goed Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. H EB V> makelaardij-verzekeringen-woningbeheer kennemerstraatweg 33 - 1800AG alkmaar -072-111141* vanavond Hoorzitting Gemeentehuis aanvang 20.00 uur Sporthal 't Vennewater Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 13.00 - vrijdag 08.00 - 13.00 - 12.00 uur 17.00 uur 12.00 *uur 15.00 uur zaterdags gesloten. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) !0K^-N^^^a Redactie-adressen: pMsf Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Npfr Vrieswijk 149. 1852 VJ Heiloo. (072-336367) y j Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Afgelopen zaterdag was er sprake van een heuglijk feit op de atletiekaecom- modatie aan het Maalwater. Vóór de aanvang van de C-D juniorenwedstrijd, die werd gehouden in Heiloo, werd nl. het 600e lid van de atletiekvereniging Trias officieel welkom geheten. Die eer viel ten deel aan Leonie Baas, die bij de D-meisjes van Trias terechtkomt. Het was dan ook logisch dat bestuurslid, voorzitter van de jeugd commissie èn trainer van de D-meisjes Overmeer het woord nam en namens al le leden het nieuwe atleetje veel plezier wenste bij de club. Daarna kreeg Leonie nog een bos bloemen en een paar splin ternieuwe spikes overhandigd, die ze meteen bij de wedstrijd kon gebruiken. Dat was wel nodig (liefst met lange puntjes), want de versleten sintelbaan was boterzacht geworden door de regen van vrijdag. Het wordt nu echt tijd dat Trias kan gaan beschikken over een vol waardige accommodatie met een kunststofbaan. Daar heeft het weer nauwelijks invloed op, en blijft na een regenbui geen water staan. De afgelopen winterperiode heeft men weken niet kunnen trainen, omdat de atleten niet op de baan konden of mochten in verband met vorst, dooi of wateroverlast. Het gevolg was dat grote groepen (ook jeugd) 's avonds langs de weg of in het park moesten lopen. Trias geeft de moed niet op en een zo bloeien de vereniging kan de gemeente toch niet in de kou laten staan? Wedstrijd De beste prestaties tijdens de wedstrijd werden voornamelijk geleverd op de technische nummers. Menno Spaander werd tweede bij het discuswerpen jon gens C met 4110 m; ook Arie Jan Ven- nik en Barry Peters scoorden goed met resp. 38.98 m en 34.76 m. Ruby Half- schepel sprong bij de meisjes C 4.60 m ver, waarmee ze tweede werd. Martine Zandstra won in deze categorie de 80 meter. Bij de D-meisjes stootte Karin Verdegaal de kogel naar een winnende 9.62 m en was IJfke v.d. Klei snel op de 60 meter horden in ll.3 sec. B-meisjes Voor de districtsfinale van de B-meisjes in Krommenie, was de Trias-ploeg favo riet. In de vporronden had men name lijk verreweg het hoogste aantal punten behaald. Ondanks een record aantal punten eindigde de ploeg echter slechts op een vierde plaats. I)e ploegen van Dem-Beverwijk, Spirit-Lelystad en Hollandia-Hoorn bleken zich nog veel meer te hebben verbeterd. Individueel viel Masja Nierop Groot weer op met 5.43 m ver en 15.5 sec. op de 100 m hor den. Mirjam Sterk wierp de speer naar een persoonlijk record van 34.04 m. en Marita Olbers was nog nooit zo snel op de 100 meter: 13.2 sec. Mieke te Dorst horst was sterk bij kogel en discus met resp. 11.60 m en 27.72 m. De senioren traden zondag aan voor hun tweede competitiewedstrijd. De da mes behaalden in Spijkenisse de finale van de le klasse en gaan in september strijden om promotie naar de hoogste klasse. Jolanda Zijl wierp de discus naar een Uitstekende 38.46 m en Freija Muller de speer naar 40.26 m. Op de 100 meter waren Nelleke Koppelaar en Laura Keegstra weer snel met resp. 12.5 sec. en 12.7 sec en op de 100 meter met horden was Olga Overmeer binnen na 15.4 sec. De Trias-heren zien het degradatie spook levensecht voor zich opdoemen. Zij werden in Zwolle laatste in hun pou le en moeten in september strijden voor behoud van het le klasseschap. Toch waren er wel goede resultaten. Nico Ruiter won de 800 meter in een snelle 1.53.4 min. en Peter Does verbeterde zich op de 400 meter tot 52.7 sec. Steve Korsireas liep de 100 meter in 11.4 sec. en ook de 4 x 100 meter was goed met 44.3 sec. Steven Wijker tenslotte liep de 5 kilometer in een mooie 15.06.2 min. EXPOSITIE Van 26 t/m 28 juni is er in de Ze vensprong aan de Ewisweg 5, een fo- toexpositie van de heer J. Blauw. Makelaar Taxateur o.g. Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel.072-331895 Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo AAN-EN VERKOOP HYPOTHEKEN ASSURANTIËN TAXATIES nvm|| GESLAAGD Onze ex-plaatsgenoot Arjan Kamp- fraath behaalde deze week zijn docto raal examen rechtsgeleerdheid in de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Aan de faculteit der letteren van de Vri je Universiteit van Amsterdam is onze plaatsgenoot Diederik A. Krom geslaagd voor het doctoraal examen so ciale geografie en planologie. Erik Elsman uit Heiloo is onlangs geslaagd voor het examen aan de mid delbare tuinbouwschool in Hoorn. OPPU Op 16 juni hield de Rabobank de jaar lijkse ledenvergadering in haar bankge bouw Westerweg 244. In aanwezigheid van 55 personen werd de agenda punts gewijs behandeld. Als nieuw lid van de Raad van Toezicht werd gekozen de heer W.H. Blokker. Aftredend en niet herkiesbaar was de heer J. Wagenaar. Namens Rabobank Nederland werd de heer Wagenaar toe gesproken door de regiodirektie. Hij ontving voor zijn 23 jaar bestuurslid maatschap de zilveren speld met oor konde. De voorzitter van de bank be4 dankte de heer Wagenaar voor zijn in zet in de afgelopen periode en als blijk van waardering ontving hij een kado- cheque, terwijl mevrouw Wagenaar in de bloemetjes werd gezet. Na het officiële gedeelte werd door no taris J.J. van Wijk een lezing gehouden over een aantal onderwerpen uit de praktijk van het notariaat. Van de mo gelijkheid om vragen te stellen werd druk gebruik gemaakt. De bank kan te rugzien op een zeer geanimeerde bijeen komst die op voldoende belangstelling heeft mogen rekenen. Donderdag 25 juni De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 27 juni Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Fanfare Showband TKH, Werkendels- laan 66. Huis-aan-huis-actie plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op ver zoek: 331783. Ook lompen. Zwem en Poloclub De Spetters, par keerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic 'zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. w - VOLKSMUZIEKSCHOOL Vanavond, woensdag 24 juni, om kwart voor acht, kunt u komen luisteren naar optredens van een zevental ensembles: het slagwerkensemble van Fred Bakker, de rockgroep o.l.v. Peter Broersen, de pop-groep van Peter Brouwer, twee blokfluitensembles o.l.v. Ans Hermans, het vocaal ensemble van Cas Himmel- reich en een saxofoongroep o.l.v. Jack Kat. Zo'n ensemble speelavond laat de mu ziekschool in volle glorie zien. De kracht van de school is mede gelegen in een flink aantal samenspelgroepen, en sembles. Steeds meer leerlingen uit de privé sector melden zich bij de muziek school, zodra ze begrijpen, dat wij niet alleen de instrumentale lessen, maar vooral ook in de ensembles heel veel lichte muziek spelen. De tijden zijn veranderd en de volksmu ziekschool is méé veranderd. Van de ou derwetse volks-muziekschool is niet zo heel veel meer terug te vinden. De mu ziekschool heeft zich ontwikkeld tot een instituut waar men ook van jong tot oud muziek kan leren maken. Wat betreft dat 'oud': met ingang van 1 september krijgen houders van de PAS 65+ 20% korting op alle tarieven en dat telt! Om te kunnen meespqlen in een ensem ble behoeft men geen instrumentaal leerling te zijn van de school! Voor 155,- per jaar kan wekelijks worden gemusiceerd in een vocaal of instrumen taal ensemble. Wat betreft het vocaal ensemble: ook daar zijn zangeressen en zangers van harte welkom. Kom vanavond in elk geval even kijken. WAO/AAW BELANGENVERENIGING Maandagochtend 29 juni, is het de laatste ochtend, van de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo. Om dit sei zoen zo gezellig mogelijk te sluiten, gaan wij deze ochtend, bingo spelen. De aanvang is 9.30 uur. Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom! SAVAGE LANGUAGE GEEFT STARTSEIN VOOR HEf BUK-ZOMERPROGRAMMA Zaterdag begint de lange hete zomer van Buk Buk. Laten we hopen dat het niet alleen een kreet is, maar dat het weer ook daadwerkelijk wat beter gaat worden! De 'Long hot Summer' van Buk Buk wil zeggen gedurende acht we ken elke zaterdag een band in het café. Geen grote activiteiten en geen opening op vrijdag en zondag. Alleen op zater dag kan je vanaf 27 juni tot en met 22 aurustus terecht. Er is nog iets bijzonders aan de hand met het zomerprogramma van jonge rencentrum Buk Buk. Van de entreegel den wordt namelijk per bezoeker een gulden gereserveerd voor een instelling, die actief is op het gebied van hulp aan ontwikkelingslanden. Werd vorig jaar een mooi bedrag bijeengebracht voor een project in Brazilië, dit jaar is geko zen voor Terre des Hommes. Het be drag zal medio oktober overhandigd worden, een datum die precies gelegen is tussen twee themadagen bij Buk Buk: 26 september een speciale dag in het te ken van de actie Gered Gereedschap en 7 november een speciale dag in het te ken van het Jaar van de Daklozen. De eerste band in de rij van zomerse acts is Savage Language. De naam van de groep is kort voor het optreden ver anderd in Boys Have More Fun, een wellicht betere omschrijving voor wat de bezoeker te wachten staat. Het zestal muzikanten uit Amsterdam is nu een jaar lang bezig met het maken van soul en funk, voorzien van een sausje jazz. Eigen nummers en enkele covers krijgen een bijzondere sfeer, mede dankzij zan geres Fatsy. Een swingend begin van 'A long hot Summer' bij Buk Buk. Het op treden begint zaterdag 27 juni om- streeks 22.00 uur, de entree is drie gul den voor cjp-ers en leden en vier gulden voor anderen. Niet alleen voor de jongste jeugd, maar ook voor jongeren vanaf 12 jaar zijn de komende zomer vakantie-activiteiten. Wil je aan een of meer van de on derstaande activiteiten meedoen, dan kun je je tot 12 juli opgeven bij de balie van het gemeentehuis. Op 21 juli wordt er een voetbaltoernooi gehouden, vanaf 18.00 uur, op de vel den van de HBV. Op 23 juli wordt er in het Brunogebouw een playback-sho* gehouden. Bij het opgeven hiervoor graag vermelden wie je playbackt, welk nummer, met hoeveel personen je dat doet en of je zelf muziek (bandje) mee neemt. De aanvang is 19.00 uur. anjer Model Laurier 398,- p. paar Model Vuurdoorn 427,- p. paar Model Jasmijn v a. 531,- p. paar stationsweg 85a Heiloo 072-335730 Op 28 juli wordt er het een en ander ge organiseerd in zwembad het Baafje. De precieze tijd is nog niet bekend, maar wordt bekend gemaakt in de Uitkijk post. Op 30 juli wordt er opnieuw in het Brunogebouw een film vertoond, aan vang 19.30 uur. De kosten hiervoor zijn twee gulden per persoon. Op 4 augustus mag je laten zien hoe sportief je bent: een sportdag op de vel den van de HBV. Wat er gaat gebeuren hoor je nog, maar vast staat dat iede reen makkelijk kan meedoen. Aanvang is 11.00 uur. Tenslotte is er op 6 au gustus een disco in het Brunogebouw, vanaf 20.00 uur. Voor de eerste tien be zoekers een speciale verrassing! Schrijf op een briefje aan welke van de ze activiteiten je wilt meedoen. Zet ook je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd er op en lever het in bij de balie van hel gemeentehuis. GEVONDEN VOORWERPEN POLITIE HEILOO Gevonden voorwerpen te Heiloo over de periode 25 mei tot en met 21 juni 1987. Goederen afhalen op woensdag en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Emigrantpasje; kriipportefeuille met geldsinhoud; verpleegstersuniform met lichtblauwe sokken; 3 bedeltjes; huissleutel; zilveren kettinkje met letter; bankbiljet; dameshorloge; klauwha mer; plastic tas met regenpak; groen ny lon jack; grijze kat; wieldop mereedes; dameshorloge; sierduif; regenpak in hoesje; badhanddoek met zwembroek; spijker jack; haan; sleutel-etui met 5 sleutels en nagelknipper; trouwring; blauwe regenjas met capuchon; abussleutel; tasje; bos met 5 sleutels; twee sleutels; herdershond; sleutel aan hanger; 4 sleutels in etui; zilverkleurig doosje met diverse pilen; haan; pauw; 4 cassettestandaards in plastic tas; klein kistje met geldsinhoud; portemonnaie met geldsinhoud; handschoen; kanarie; geldsbedrag; 5 sleutels aan ring; knuf feldier (konijn); mes; poedel; kleine sleutel aan musket dn sleutelhanger; bui- delportemonnaie; toilettas met make-up spullen; bos met 3 sleutels; hengelhou- der metalen pen met plastic koker; sleu tel met label waarop nummer; porte monnaie met inhoud. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo, Tel.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1