Verbouwingsuit verkoop JHodenttut GEZOCHT Stationsweg 61Heiloo J. H. Roozendaal en M. A. Roozendaal-Schrier 60 jaar getrouwd Geslaagd Nog lagere prijzen bij Alleman Modeman Bijzondere acties £venementenagenda Verenigingsagenda PANMO voltecue J XHALVE PRIJS LACOST3B collectie X X 1 HALVE PRIJS JACKS 25% t/m HALVE PRIJZEN PULLOVERS 2&% t/m HALVE PRIJZEN RUU -PANTALONS38% KORTING Kone mouw SHIRTS.20% tot HALVE PRIJZEN Serie lange mouw SHtR-ÉS 45X KOSTUUMS 10D,* tol 208,- KORTING KOL BERTSMm,- tol 200.- KORTING KATOEN KOUBERTJ79.90 KATOENEN PANTALONS, fc- effen en geru.iiHALVE PRIJS 52e JAARGANG NO. 28 - 15 JULI 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00'uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Oud papier acties in Heiioo FOLDER STAND VAN ZAKEN KLEUTERBREVET Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Rommelmarkt muziekverenigingen Ook dit jaar organiseren de muziekvere nigingen Caecilia, Nijenburg en TKH weer een grote rommelmarkt op de plei nen van winkelhof 't Loo. Dit gebeurt op 9 en 10 oktober. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor opleiding en bege leiding van leerlingen en de aanschaf van bladmuziek. Heeft u nog spullen, die u kwijt wilt, maar die voor ons nog bruikbaar zijn, belt u dan even naar: 331713 (overdag) (De Konkelboet) of naar: 331783 ('s avonds) (Gerard Ter voort). De eerst volgende zaterdagmor gen worden de spullen bij u opgehaald. Openbare Bibliotheek In de muziekafdeling een presentatie van materialen rondom 'Vakantie in de muziek'. Bibliotheek Het Malevoort, tijdens de openingsuren. Provadja Alkmaar Do. 16 juli t/m di. 21 juli Woodstock. Theatercafé Alkmaar Vr. 17 juli Saroma's. Italiaans duo. Grote Kerk Alkmaar Do.. 30 juli aanv. 20.00 uur: St. Paul's Cathedral Choir. Petrus en Pauluskerk Bergen Aanvang 20.00 uur: Continental Sin gers. Kaartverkoop aan de kerk. Museum Waterland. Tel. 02990-22605. Tentoonstelling "Vormgeving in Noord-Holland". Weerwal 5, Purmerend van 15 juli-30 aug. Dagelijks open van 12-00-17.00 uur. Ma. gesloten. Rood, 1. fam. Fritzemeier 58.00; 2. hr. Bader-Koster 56.00. 1. hr. Bies-Gorse 59.00; 2. mw. de Bruyckere-hr. Lohr 50.00. Blauw, 1ds, Bies-v. Meerkerk 58.00; 2. ds. Kromhout-Weehuizen 54.00. 1. ds. Rus-Tuinstra 61.50; 2. ds. v.d. Dool- v.d. Linden 60.50. Gedurende de vakantieperiode spelen wij in 't Oosthonk, (alleen op donder dagavond). Ook niet-leden zijn wel kom. Wie mee wil spelen moet zich aan melden op woensdagavond telefoon nummer 330052. GESLAAGDE KANDIDATEN AFDELING MAVO CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP JAN ARENTSZ VWO-HAVO-MAVO Geslaagd na le tijdvak de Heilooërs:Ri chard Appels; Miralda Domper. Geslaagd na 2e tijdvak: Marinette de Winter. Afdeling VWO, geslaagd na 2e tijdvak: Hans Bikker. Geslaagd na le tijdvak: Niek Benne; Lennard Boogaard; Leo Dijkstra; Gees- ke Dompeling; Jacqueline Hulst; Pauli ne van der Krans; Jelle de Kruijk; Peter de Kruijk; Wiko Lamain; Henk Jan den Ouden; Jacqueline Reyn; Ariadne Ro- mijn; Eric Schneider; Pascale Schuiling; Paulien Siegmann; Hadewig Stokhof; Jens van der Veer. Afdeling Havo: Corine Richter Uijtden- bogaardt; Judith Slingerland; Ellis Tolsma; Nico Visser. Geslaagd na le tijdvak (D): Sophie Hiemstra; Willy Klamer; Josefien Lake- man; Werner Beemster; Michelle Delle- man. Allen te Heiloo. HANS WIERING SHOWT MET KNIPPING BIJ WINKELHOF 'T LOO Vanaf vandaag (woensdag) tot en thet zaterdag showt Hans Wicring in een mobiele winkel zijn kunststof produk- ten. De gehele dag van 10.00 tot 17.00 uur kunt u bij hem terecht voor een uit stekende voorlichting over deze uitste kende produktcn. Onder andere worden raamkozijnen, deurkozijnen, deuren enzovoort getoond. Alles wat van hout is vervangt Hans Wiering door kunststof, waarbij schilderen overbodig wordt. BURGERLIJKE STAND HEILOO Geboren: Brenda C. M., d.v. Petrus J. M. Duijn en Cornelia M. C. Velseboer; Cynthia, d.v,. Martinus J. M. Hurts en Désirée Wehnes; Pieter M., z.v. Jaco bus W. F. M. de Wildt en Corine W. ten Wolde; Emmelot, d.v. Pieter van der Borden en Oda J. M. Weijers; Thomas, S., z.v. Stephanus D. M. Haazelageren Catharina M. L. Meijer. Ondertrouwd: Felix H. Olthuis en Hin- dina W. de Bruin. Overleden: Cornelia Leenders, w.v. Haafkens; Cornelia M. Kooiman, w.v. Deiman; Gerardus van Lienen; Josina Ratelband, e.v. Rozema. (Oog)getuigen en/of degene(n) die iets kunnen verklaren omtrent een verkeersongeval wat heeft plaats gevonden op dinsdag 10 maart 1987 om circa 17.30 uur op het parkeerterrein in de Van Aosta- straat (t.h.v. Blokker). Betrokkenen waren een bestuur der van een VW-golf en een bejaar de voetganger. Graag telefonisch kontakt onder nummer 05141-1821 (tst 228) tus sen 8.00-12.15 en 13.00-16.45 uur. (discretie verzekerd). Karin Zuurbier, woonde in Heiloo, nu in Amsterdam, slaagde voor het docto raal biologie aan de Gemeentelijke Uni versiteit te Amsterdam. Jeroen Zuurbier, woonachtig in Heiloo, heeft de opleiding „Vakbekwaamheid Automobielbedrijf" gevolgd aan het IVAK in Hoogezand. Aan de Rotterdamse Snijschool te Amsterdam is onze oud-plaatsgenote Paula de Boer geslaagd voor het exa men confectie- en maatcoupeuse. Onze plaatsgenote Y. W. v. Twuijver is onlangs geslaagd voor haar examen aan de Hogere Economische School te Amsterdam. Aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam slaagde onze plaatsgenote Brigitte Haa- ker voor haar doctoraal examen in de richting Nederlands recht. GESLAAGDEN BIJ MODEVAKSCHOOL Bij de examens van de Vereniging van Modevakscholen in Nederland zijn op 9 juli 1987 te Alkmaar voor kostumière geslaagd: C. Schagen uit Akersloot en J. Weterings uit Uitgeest. Zij hebben de opleiding gevolgd bij de modevakschool Dolce Modeles" in Uitgeest. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Woensdag 15 juli (vanavond): fietstocht in de omgeving van Heiloo. Vertrek om 19.15 uur vanaf het postkantoor. In lichtingen: A. Morshuis (332136) of L. Zoon (331097). Groei en Bloei Zaterdag 18 juli: bezoek aan de krui dentuin te Elburg en een rondvaart op het Veluwemeer. Inlichtingen: C. Ka mer, Heerenweg 108 te Heiloo, tel. 333523. dfili A I I/AC Makelaar Taxateur o.g. ^potheVken °°P il Ml M.lJ. VUu Postbus95.1850AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor:Zeeweg20,1852CR Heiloo TAXATIES t Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Zaterdag 18 juli Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Heiloo-Aikmaar. Huis-aan-huis actie plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. BSC Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater. Gehele dag ook zon dag. Halen op verzoek: 129258. Maandag t/m vrijdag (werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, I.aan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkntaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in piastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. EXPOSITIE GELOOFSDOEKEN Van 8 juli tot 15 augustus zullen in de Mozes en Aaron-kerk aan het Water- loo-plein te Amsterdam een groot aan tal "geloofsdoeken" te zien zijn. Gelo vigen uit het Bisdom Haarlem, o.a. uit Heiloo, hebben er hun geloof en visie op de kerk in onze tijd in uitgedrukt. De Mozes- en Aaronkerk is o.a. van dins dag tot en met vrijdag geopend van 12.00-17.00 uur. De bekende folder "Stand van Zaken bij de sociale verzekeringen en voorzie ningen" is weer verschenen, aangepast aan de gegevens per 1 juli 1987. De folder geeft duidelijk informatie over de sociale verzekeringen. Men vindt er alle premiepercentages in ver meld, maar ook de uitkeringsbedragen. Verder een algemeen overzicht over de inhoud van de wetten. De folder is een samenwerkingsprodukt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering (VSV). Wenst u de folder te ontvangen, dan kunt u zich wenden tot het VSV, Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam. Telefoon: 020-448418. Daar zijn overigens ook folders ver krijgbaar over alle sociale verzekerings wetten afzonderlijk. Bij wat grotere aantallen worden kosten in rekening gebracht. D.V.W. Op woensdagavond 19.00 uur wordt er een karperwedstrijd gehouden in Plan Oost. Verzamelen 19.00 uur parkeer plaats de Loet. Alle hengels toegestaan, gekleurde ma de en aasvoer verboden. Viswater: Spoorbrug, H.H. Waard, vertrek: 7.00 uur van 't Loo. NATUURWANDELING Heiloo. Op zondag 19 juli a.s. organi seert het J.V.N. haar maandelijkse na tuurwandeling in het Heilooërbos. De wandeling start om 11.00 uur vanaf de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg. Op donderdagavond 16 juli kan onder leiding van een l.V.N.-gids gewandeld worden in het recreatiegebied. Verza melen om 7.15 uur bij het zwembad Het Baafje. RVU, KLEINE OMROEP MET LEERZAME PROGRAMMA'S De Radio Volksuniversiteit (RVU) is een kleine omroep, die leerzame radio- en televisieprogramma's uitzendt over alledaagse onderwerpen, waar iedereen mee te maken heeft. Soms richten de uitzendingen op bepaalde groepen, b.v. ouderen of gehandicapten, maar de in formatie is dan ook voor anderen inte ressant. Onderwerpen die aan bod ko men zijn o.a.: gezondheid, opvoeding, emancipatie, ouder worden, relaties po litiek, rechten en het milieu. De RVU is te zien op dinsdag- en vrijdagmiddag van 17.00 tot 17.30 uur op Nederland 2. Te beluisteren is de omroep vijf dagen in de week, dagelijks op maandag t/m vrijdag op Radio 5 van 9.30 tot 10.00 uur en op vrijdag tevens van 12.05 tot 12.15 uur. Voor inlichtingen over onderwerpen en prijzen: RVU, Postbus 1959, 1200 BZ Hilversum, tel.: 035-40551. Nog net voor de vakantie, mochten 28 kleuters op woensdag 1 juli, voor hun kleuterbrevet afzwemmen. In een zéér gezellige sfeer en onder luid applaus be haalden alle kleuters de maximale af stand van 50 meter. De geslaagden zijn: 1. Arjan Groothuis; 2. Jeanet de Horn; 3. Diane Kroon; 4. Katja Andeweg; 5. Jelle Koel; 6. Ivo Bennink; 7. Abe IJs- sels; 8. Rida Arfaouri; 9. Ann Marije Worm; 10. Erwin van de Berg; 11Paul Neyens; 12. Angela Schaar; 13. Kim van Raalte; 14. Martin van Someren; 15. 01ga van de Heuvel; 16. Koen Schreurs; 17. Matthijs Korthouwer; 18. Heiko Mes; 19. Maaike van Alphen; 20. Stijn Kroonen; 21. Dorothy Harris; 22. Martijn Harren; 23. Joost Mattheijer; 24. Yvonne Albers; 25. Christine Out; 26. Thijs Kleverlaan; 27. Linda Ran- zijn; 28. Bianca Weeteling. Peuters halen hun eerste diploma bij zwembad Loos Zaterdag 4 juli behaalden 5 peuters hun Novice Swimmer. Dit houdt in: enkele vaardigheden waarbij de peuters zich zelf o.a. 10 meter, in water van 1.40 me ter diepte, voortbewegen zondergebruik te maken van drijf- of hulpmiddelen. De kleine geslaagden zijn: Marjolein Handgraaf; Lion Gumbs; Pearl Ubbels; Bianca Vermeer; Sandro Vitali. VOLGEND JAAR RUIMERE VRIJSTELLING VOOR SPAARDERS Meer rente vrij van belasting De grote meerderheid van de spaarders zal vanaf volgend jaar geen inkomsten belasting meer hoeven te betalen over ontvangen rente. Dat concludeert de Rabobank uit de toezegging van de mi nister van financiën om bij het parle ment een wetsontwerp in te dienen ter veruiming van de rentevrijstelling. Vooral voor bezitters van een eigen wo ning zal de regeling aanmerkelijk verbe teren. Over ontvangen rente moet belasting worden betaald, omdat de rente wordt beschouwd als inkomen. Eén deel van de rente is echter vrijgesteld voor be lastingheffing. Die vrijstelling bedraagt thans 700,- voor alleenstaanden en 1.400,- in gezinssituaties. Tot nu toe kan echter lang niet iedereen van die vrijstelling profiteren, omdat de rege ling niet geldt als tegelijkertijd betaafde rente (bijvoorbeeld voor een hypotheek) als aftrekpost wordt opgevoerd. Op korte termijn komt de minister van financiën met een wetsontwerp om de vrijstellingsregeling aanzienlijk te ver- ruifnen. In de eerste plaats wordt het vrijgestelde rentebedrag verhoogd tot 1.000,-, respectievelijk 2.000,-. In de tweede plaats wordt de rente op spaartegoeden van kinderen (die belast is bij de ouders) vrijgesteld tot 500,- per kind. En tenslotte wordt de vermin dering van de vrijstelling met betaalde hypotheekrente afgeschaft. De nieuwe regeling betekent dat de gro te meerderheid van de spaarders geen belasting over ontvangen rente hoeft te betalen. Bij de huidige rentestand kan een gemiddeld gezin over een tegoed van zo'n 60.000,- rente ontvangen voordat belastingheffing aan de orde komt, zo heeft de Rabobank berekend. De verruiming van de rentevrijstelling is gekoppeld aan nieuwe overheidsregels voor informatievoorziening door de banken. Volgens deze nieuwe regels worden de banken verplicht om aan de fiscus inzage te geven in hun rente administratie, zowel voor spaar- als obligatierente. 'Wij zijn niet gelukkig met deze verplichting, omdat een cor recte aangifte een zaak is tussen de be lastingplichtige en de belastingdienst. Aan de vertrouwensrelatie tussen bank en cliënt wordt hierdoor afbreuk ge daan', aldus de Rabobank. 'Dat neemt uiteraard niet weg dat wij ons aan de nieuwe regels zullen houden'. CIRCUS Met het gehele gezin naar Aladdin. dat is de slogan die ons nog jonge circus naar het publiek uitstraalt. Een kleine gezellige tweemaster met jslechts 500 zit plaatsen. Maar binnen ziet men een twee uur durende show, die met veel elan en in sneltreinvaart wordt gepre senteerd door idealistische artiesten. En het altijd weer enthousiaste publiek gaat dan ook zeer tevreden huiswaarts, wan neer er hartelijk afscheid is genomen van de muzikale clowns, die voor een feestelijke finale zorgen. Omlijst door goede muziek en verzorg de costuums krijgt men een vlot en af wisselend spektakel voorgeschoteld met veel dieren en een uitgebreid scala aan variété-acts waarbij vooral de lach een belangrijke rol vervult. Een trekpleister is nog altijd de onvermoeibare circus gladiator El Hector die onder meer een volwassen paard van de grond zal tillen. Talentvol is de nog zeer jonge Delilah Lanza, die op nog zeer jeugdige leeftijd al een prachtig nummer heeft opge bouwd aan de trapeze. En er komen paarden in de piste maar nu gepresen teerd door Miss Adlih, die hiermede een droom heeft kunnen waarmaken. En natuurlijk ook dit haar weer Neerlands grootste Circus-Magic-Show in hoog- tempo uitgevoerd door de Magie Bro thers: de Berdini's, die zo'n 25 jaar door Europa reisden met hun ongelofe lijke illusie-show. Tenslotte een piste vol met schitterende bloemenpracht. Al met al, een geweldig familieprogramma met voor elk wat wils en... tegen een betaalbare prijs. Komt u ook.fijn zo.u bent harte lijk welkom... en... voor maar vijf gulden mag u zelf een plaatsje uitzoeken op de tribunes. en voor 7,50 krijgt u een mooie logestoel rondom de piste! Het zomert nu al twee weken en bij jon gerencentrum Buk Buk in Heiloo krij gen de vrijwilligers eindelijk de smaak te pakken. Het feestelijke zomerpro- gramma 'A long hot sommer' gaat dan ook onverminderd voort. Na eerdere optredens van Savage Language en Woody Woodleg is het zaterdag 18 juli de beurt aan de Zaanse formatie Vaude ville om het muziek-minnende publiek uit Heiloo en omstreken te bespelen. Vaudeville bestaat al een aantal jaren en de loopbaan van het viertal Zaankan- ters kan in muzikaal opzicht in twee de len worden gesplitst: een periode voor en één na een stop van 18 maanden. An derhalf jaar lag de band wegens muzi kaal verschillende opvattingen plat. De bezinning leverde naast nieuwe animo om de podia te beklimmen ook nieuw repertoire op. Sinds oktober '86 draait de groep, bestaande uit Niek Grandiek (gitaar, toetsen en zang), Martin Bakker (gitaar, toetsen en zang), Maurice de Wijs (drums en zang) en Aad Correljé (bas), weer volop mee. Het repertoire van Vaudeville bestaat uit hoofdzakelijk eigen nummers. Stevi ge rock met een rhythm en blues inslag, up tempo dansnummers en een aantal melodieuze ballads kan men zaterdag bij Buk Buk verwachten. Niek Gran diek tekent voor de composities. Zijn uitgangspunt bij het schrijven van num mers is: 'Een liedje is pas goed als de glazenwasser het op z'n ladder kan nafluiten'. Vaudeville heeft een overtuigende pre sentatie. Dat wordt zaterdag 18 juli zon der twijfel duidelijk in het café van Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo. Het optreden zal kort na 22.00 uur beginnen. De deur is echter al vanaf 20.30 uur geopend. De entreeprijs is als vanouds drie gulden voor leden en cjp-ers (kaart meenemen!) en vier gul den voor anderen. Voor elke betalende bezoeker stort Buk Buk één gulden op de rekening van Terre des Hommes. Zaterdag 25 juli is Buk Buk wegens de Heilooër kermis gesloten. Maar in au gustus kan je nog een zestal optredens in het Buk-café meemaken, waaronder die van Iron First, Strange Day en Gino Cappuccino op zaterdag 1 augustus. VAUDEVILLE BIJ BUK BUK Gelukkig dat er in een tijd waarin zoveel echtscheidingen voorkomen er ook nog mensen zijn die met heel veel plezier hun 60-jarig huwelijksfeest vieren, hl het gezellige huis van de familie Roo zendaal prijkt een schitterend boeket van 60 rode rozen; dé kamer staat trou wens vol met bloemen en dat alles om ze 60 jaar heel gelukkig getrouwd zijn. Ze leerden elkaar kennen op de dans club in Den-Helder. Mevrouw Roozen daal was pas 16 jaar, maar het klikte meteen. Het gevolg was een verlo vingstijd van 5 jaar. De heer Roozen daal was in opleiding bij de Marine- vliegdienst. Na hun trouwen gingen ze in Den Helder wonen, maar het werd een tijd met onderbrekingen want tot twee keer toe ging de familie Roozen daal naar Indonesië van 1933 tot 1937, na de oorlog nog 1 Zi jaar naar Enge land en van 1947-1950 weer naar Indo nesië. De familie was intussen uitge breid met twee dochters. „Als we er op terug kijken, was het een hele fijne tijd, er zaten veel marine mensen dus we hadden daar snel veel kennissen", zegt mevrouw Roozendaal. De oorlog is een bijzonder spannende tijd geweest voor de familie Roozendaal. „Ik was oor logsvlieger en vloog vanuit Engeland vaak ter bescherming van de konvooi en, die soms wel uit 100 schepen beston den, maar ook aanvallen op onderzee boten". Het spreekt vanzelf dat me vrouw Roozendaal vaak in angst heeft gezeten, temeer daar er geen enkel be richt binnen kwam. Even voor het einde van de oorlog, precies op haar verjaar dag, kreeg mevrouw Roozendaal be richt dat haar man naar huis kwam. Maar het was niet voor lange duur want Engeland wilde de heer Roozendaal niet laten gaan en had nog grote plannen met hem. Dat is de reden dat de familie toen voor 1 Zi jaar naar Engeland ver huisde. „Ik kan zeggen dat ik alle zeeën bevaren en bevlogen heb", zegt Roo zendaal. Zelfs is hij met een watervlieg tuigje nog op de Alkmaardermeer gë- land. Eenmaal terug in Nederland werd de opdracht gegeven het vliegveld „de Kooi" weer op te bouwen. Het bruidspaar kan terug kijken op een veel bewogen periode, die zij samen prima hebben doorstaan. Nu wonen ze samen aan de Bergeonstraat en runnen samen het huishouden, na 50 jaar dienstjaren bij de Marine en een vrouw die altijd klaar stond genieten ze nu beiden van een wel verdiende rust. Donderdag 9 juli UITSLAGEN HEILOOËR BRIDGE CLUB W.V. PLAN OOST

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1