(N mode-flitsen Troubadour Miel Cools met nieuwste show in De Beun Uitleenpost Kennemerstraatweg gaat dicht wegens bezuinigingen mode-flitsen joseph van schagen Hp m a. j. vos IT UlOIQ 111 1 IflAiaiU ïïSjSss bij joseph van schagen is de nieuwe kollektie herfst en winter 87/88 nu kompleet rijker, eleganter en creatiever dan ooit 52e jaargang no. 38 - 23 september 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN met gepaste trots nodigen wij u dan heiloo f ALPHA HYPOTHEEKCENTRUM <r« Het VanderBorden Verkoopplan geeft ook uw huis de beste verkoopkans A ook uit voor onze te houden op woensdag 30 september om 10.00, 14.00 en 19.30 uur in onze zaak. wilt u tijdig uw kaarten a 12,50 (inclusief koffie-complèt) telefonisch reserveren: 072-331815 hartelijk welkom Feestmiddag voor vrijwilligers in het ouderenwerk f, Oud papier acties inHeit&ó venementenagenda •Vï M 4ff", t - mmSBBBL winkelhof 't loo 20-22 tel. 072-331815 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur De NIEUWE STAATSLOTEN liggen VANAF MORGEN voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Afsluiting van Zanderslootweg en Krommelaan Kledingbeurs Interieur De Groot wordt verbouwd, de klant profiteert! Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. rv EËI Vt makelaardij-verzekeringen-woningbeheer kennemerstraatweg 33 -1800AG alkmaar -072-111141* 27 september ^VeMnghallen ALKMAAR 26 en 27 september ^VeiUnghaUen Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 "uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Inentingen Gratis rookworsten bij de Keurslager as» Kortom, als u een professioneel en werkelijk betrouwbaar advies wilt en bovendien "maatwerk" verkiest boven standaard oplossingen, dan is een vrijblijvend gesprek met een van de konsulenten van het Alpha-t- Hypotheekcentrum de moeite waard. MAKELAARDIJ IN HYPOTHEKEN xV# X Zo niet, dan loont het de moeite eens vrijblijvend kennis te maken met het Alpha Hypotheekcentrum, de grootste makelaardij in hypotheken van Nederland. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b g g. 334531) 0KTN 1 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Y Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Wij Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, tkersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Op 26 september zal er in de kruis kerk een feestelijke middag worden georganiseerd voor de mensen, die in het ouderenwerk, altijd klaar staan voor een ander. Van de zeventien afdelingen die er zijn zal elke afdeling een afgevaar digde sturen en zullen zij nu eens met elkaar een feestmiddag aange boden krijgen. Veel tijd stoppen deze mensen (overigens met veel plezier) in het ouderenwerk. Zij hebben elk hun specialiteit, zang, dans, handenar beid, enz. Deze middag, speciaal voor hen, wordt opgeluisterd door het oude- renzangkoor „Zingen houdt jong" en het Heilooër salonorkest. Het belooft een heel gezellige middag te worden. De tweede professionele voorstelling is nog niet eens achter de rug (26 septem ber "De Fantast", de schitterende Bro- adwayhit met o.a. John Kraaykamp sr. en Donald Jones) of de volgende voor stelling start alweer met haar kaartver koop! Op zaterdag begint de voorver koop van het koffie-concert van Miel Cools, die op zondag 11 oktober, aan vang 11.30 uur in De Beun komt met zijn nieuwe soloprogramma "Wie niet weg is, is gezien". De oplettende lezer van het Beun programmaboekje zal zien, dat deze voorstelling eerder Uomt dan Robert Paul. Robert Paul's show "Gekken werk" is i.v.m. tv-opnamen verschoven naar donderdag 22 oktober. De kaarten voor deze voorstelling zijn vanaf 8 ok tober te verkrijgen bij de bekende adres sen (zie onder). Op zondag 11 oktober dus eerst het koffie-concert van Miel Cools. Eens per twee jaar maakt Miel Cools een nieuw theaterprogramma. Miel, die volgens de Miel Cools: een Vlaamse Hollander of een Hollandse Vlaming? Donderdag 24 september De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 26 september Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Zwem- en poloclub De Spetters, par keerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Fanfare showband TKH, Werkendels- laan 66, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Ook lompen! Halen op verzoek: 331783. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen' op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Rommelmarkt muziekverenigingen Ook dit jaar organiseren de muziekvere nigingen Caecilia, Nijenburg en TKH w.eer een grote rommelmarkt op de plei nen van winkelhof 't Loo. Dit gebeurt op 9 en 10 oktober. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor opleiding en bege leiding van leerlingen en de aanschaf van bladmuziek. Heeft u nog spullen, die u kwijt wilt, maar die voor ons nog bruikbaar zijn, belt u dan even naar: 331713 (overdag) (De Konkelboet) of naar: 331783 ('s avonds) (Gerard Ter voort). De eerst volgende zaterdagmor gen worden de spullen bij u opgehaald. Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden naar (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. In lichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Dierenbescherming Het gemeentebestuur van Heiloo heeft aan Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren toestemming ver leend om in de week van 28 september tot en met 3 oktober een inzameling te houden in onze gemeente. Hulp voor Polen Wanneer de kleren van uw kinderen te klein zijn en er geen bestemming meer voor is, dan kunt u ons geweldig helpen voor gezinnen in Polen, die ons om kin derkleding gevraagd hebben. U kunt de kleertjes afegevn bij mevrouw Velthuis, Zeeweg 17, Heiloo, tel. 331802. Belgische journalist Jos Ghijsen een ge heel nieuw soort nationaliteit bezit, waarbij moeilijk uit te maken is of hij nu een Vlaamse Hollander is geworden of een Hollandse Vlaming, een heeft nu een programma samengesteld, dat wat lichter van toon' is dan het vorige. Zijn vaste Vlaamse auteurs Bert Broes, Jaak Dreesen en Louis Verbeeck hebben, sa men met onze landgenote Mieke Nieu- wenhuizen, de teksten geschreven. Alle muziek is weer van de hand van Miel Cools zelf. Wilt u genieten van een zondagochtend met fijnzinnig gitaarspel en prachtige liedjes, aan elkaar gepraat door een Vlaming met de nodige humor in zich, dan bent u welkom in De Beun, waar een kopje koffie bij de prijs is inbegre pen. Entree ƒ12,50 p.p., CJP/65 10,-. Voorverkoopadressen: Reisbu reau Holland International, Boekhan del Avis en Postagentschap-Rookshop Jan-Tine Braam. copyright jvs Vanaf 1 januari 1988 heeft de openbare bibliotheek van Heiloo nog maar één vestiging. Vanwege de bezuinigingen bij de overheid heeft het bestuur moeten besluiten de uitleenpost aan de Kenne merstraatweg met ingang van die datum te sluiten. Voor de oudere bewoners van Plan Oost, die doorgaans minder mobiel zijn dan de jeugd, komt er nog wel een - qua omvang beperkt - alternatief. Een hoek je van de multifunctionele eetzaal van Huize De Loet zal als uitleenpost wor den ingericht. In principe tweemaal per week worden daar boeken uitgeleend, zowel aan de bewoners van De Loet zelf als aan de oudere wijkgenoten. Meer details over deze nieuwe uitleenpost leest u over twee weken in de rubriek van 'Carla van de bibliotheek' in de Uitkijkpost. OUD HEILOO OPENT EXPOSITIE OVER NIJENBURG Zaterdagmiddag, om 15.00 uur, zal in het Witte Kerkje, to.o. de Oude Pastory de tentoonstelling over Nijenburg wor den geopend. Iedereen is van harte wel kom. De officiële opening wordt door de heer R. Snethlage gedaan. Om 15.30 uur zal de tentoonstelling voor het publiek worden opengesteld. In verband met herstelwerkzaamheden zal de Zanderslootweg in het Heilooër- bos tussen de Kerkelaan en de Kuillaan op vrijdag 25 september voor alle ver keer worden afgesloten. In verband met herstelwerkzaamheden zal de Krommelaan tussen de Kenne merstraatweg en de Hoogeweg vanaf heden gedurende ongeveer drie weken voor doorgaand verkeer worden afgesloten. De Federatieve Vrouwenraad te Heiloo houdt op woensdag 30 september een gecombineerde kinder- en dameskle- dingbeurs. Deze beurs wordt gehouden in de Kruiskerk (hoofdingang), hoek Frederica's Hof/Kennemerstraatweg. U bent dan in de gelegenheid kleding (geen ondergoed of nachtkleding) te brengen en te kopen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar en voor da mes. De kleding moet goed draagbaar, schoon en heel zijn. Ook kinderstoelen, wandelwagens, boxen, e.d. kunnen ge bracht worden, echter geen speelgoed. Inbreng op 30 september van 9.00 tot 12.00 uur, verkoop van 14.00 tot 17.00 uur. Afrekenen en ophalen van niet ver kochte artikelen van 18.30 tot 20.00 uur. Van de opbrengst is 3/4 voor de in brengster en 1/4 voor het werk van de Federatieve Vrouwenraad te Heiloo. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen 072-332622. Het interieur van woninginrichter De Groot op de hoek van de Holleweg en de Schuine Hondsbosschelaan wordt drastisch aangepast. Na de verbouwing is het feest, maar ook daarvoor al: de klanten profiteren van een verbouwing suitverkoop met vele koopjes. In de afgelopen jaren zijn er naast het bekende assortiment, zoals harde en zachte vloerbedekking, dekens en four nituren, vele andere artikelen bijgeko men bij De Groot. Een aanpassing van de winkel is daarom noodzakelijk. De presentatie van de uitgebreide collec tie bedtextiel zal veel overzichtelijker worden, terwijl ook de 'afdeling' bad en keukentextiel een betere plaats krijgt in de winkel. Daarnaast wordt de voor raad tapijt naar het magazijn ver plaatst, zodat een andere opstelling van de uitgebreide stalencollectie mogelijk wordt. Ook de matrassen, dekbedden en dekens krijgen een betere, nieuwe plaats in het geheel. Makelaar Taxateur o.g. Apotheken °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN ,Nra, Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Maar voor het zover is, wordt er zoals gezegd een verbouwingsopruiming ge houden met vele aantrekkelijk geprijsde aanbiedingen. Deze uitverkoop maakt het mogelijk dat na de verbouwing het nieuwste van -het nieuwste een plek krijgt in de winkel. Het Noordhollands Philharmonisch Or kest start deze week met z'n jaarlijkse serie promconcerten. Morgenavond (donderdag 24 september) wordt gespeeld in De Vest te Alkmaar m.m.v. Rob de Nijs en saxofoniste Olga de Roos. De aanvang is 20.15 uur. Op zon dag 11 oktober volgt nog een matinee, aanvang 14.30 uur. KRANTSHOW etc Geopend za. 12-24, zo. 12-23 uur. Toegang: f 7,-. Kind. tot 12 jr. en 65+ f 3,-. Op woensdag 30 september zullen meis jes, geboren in 1976, worden ingeënt te gen Rubella (Rode Hond). De inenting wordt gehouden in het ge bouw van de Kruisvereniging, Holleweg 94. De betreffende oproepen worden deze week verzonden. Men wordt ver zocht zich strikt aan de op de kaart ver melde oproepingstijd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent ten onrechte geen oproepkaart te hebben ontvangen, wordt u verzocht de afde ling bevolking van het gemeentehuis daarvan in kennis te stellen, tel. 313100. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inentingsbescheiden mee te (laten) nemen. Wat de start van het haringseizoen bete kent voor de vishandelaar, betekent de start van het nieuwe rookworstseizoen voor de Keurslagers, namelijk féést. Wie iets te vieren heeft trakteert en daarom houden alle Nederlandse Keurslagers een 5-weekse aktie. Inzet is een groot aantal gratis rookworsten, die de konsument in korte tijd bij elkaar kan sparen. Voorzichtige berekeningen tonen aan, dat de Keurslagers samen gedurende de 5 weken van de aktie rond de 1 miljoen rookworsten gaan uitdelen. Het is een manier van feest vieren die uniek is in ons land! FIOTUCQ Bo\i\ii.it. CHIPIE II lllllllllllllllllllllllllllllll! BERGEN HOORN HEILOO IINIiliiillll »>v „<<y jft" v> "O v x \y x W x ALKMAAR KENNEMERSTRAATWEG 85 TEL 072-127325 Amsterdam Burg. Roëllstraat 1 Tel. 020-134120 Haarlem Wilhelminastraat 38 Tel. 023-319706 Schagen Rensgars 7 Tel 02240-15720 Bussum Lange Heul 205 Tel 02.159-12407 Den Haag Koninginnegracht 82 Tel. 070-512525 KOOPT U ELKE DAG EEN H0IS?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1