ZENDERWISSELING aa VAN STAALDUINEN MAKELAARDIJ Tandarts A.J. Kleijn loopt de marathon van New York Mascotte wintermode in 't Loo Skibeurs Gevelsteen voor boothüis MAANDAG GEBEURT HET: NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN J.KUYPER HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Koninklijk goud voor 'Carla van de Bibliotheek' BELANGRIJK NIEUWS VOOR KABELKIJKERS Maandag verhuist een aantal televisiezenders op uw kabel naar een ander kanaal. Dat komt doordat het aantal zenders in de toekomst wordt uitgebreid. Bovendien wordt de ontvangstkwaliteit verbeterd. Dat is dus goed nieuws. MAAR: door deze werkzaamheden kunt u maandag bijna de hele dag via de kabel géén signaal ont vangen. Dat kan pas weer na (ongeveer) drie uur 's middags. ER IS NOG IETS: u moet een aantal stations opnieuw inregelen. Want vanaf maandag zitten niet alle zenders meer op de oude plaats! DIT IS DE NIEUWE INDELING voor Heiloo, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef, Egmond-binnen, Warmenhuizen, St. Pancras, Koedijk (gem. St. Pancras): TELEVISIE Nederland 1 kanaal 7 Nederland 2 kanaal 9 Nederland 3 kanaal 11 België Vlaams BRT 1 kanaal 23 België Vlaams BRT 2 kanaal 21 Duitsland WDR1 kanaal 46+ Duitsland ZDF 2 kanaal 52 Duitsland WDR 3 kanaal 59 Superchannel kanaal 41 Sky Channel kanaal 28+ TV 5 kanaal 55+ Kabelkrant kanaal 2 FilmNet kanaal 4 Reserve kanaal 26+ De frequenties van de radio- stations blijven ongewijzigd. INFORMATIE: n.v. Kabeltelevisie Kop Noord-Holland Helderseweg 14, ALKMAAR. Telefoon 072-14 51 50 Café 'T AKERTJE 52e JAARGANG NO. 41-14 OKTOBER 1987 Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. r ill rJi i llilJ m m/ JS - M - Vuilverbranding Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Oud popier acties inHci/ao Eén dag geen tv op kabel in Heiloo MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN DÖÏCMnfcMM DBïMnicfeTA-TOi NVM A.s. zondag speelt: FORESTERS 1 - GRASHOPPERS aanvang: 14.00 uur op de Egelshoek. De wedstrijdbal voor deze wedstrijd is geschonken door: Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. ^^^Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Op 1 november zal onze plaatsgenoot, A. J. Kleijn de beroemde marathon 42 km) in Amerika lopen. Aan deze ma rathon doen zo'n 22.000 mensen mee, 300 Nederlanders, 1400 Fransen, 600 Duitsers en natuurlijk Amerikanen. Kleijn is volop in training om deze loop tot een goed einde te brengen. Op woensdagavond wordt er getraind en in de weekeinden. Wat beweegt iemand er toe een marathon te gaan lopen? Kleijn antwoordt hierop: Ik loop al heel lang, zo'n jaar of tien, het is heel ont spannend, maar je wilt steeds verder. Ik heb al een stel halve marathons in Eg mond gelopen en nu wil ik dit probe ren". De animo voor deze Amerikaanse marathon is erg groot, wie dan ook mee wil doen zal snel moeten handelen om bij de eerste 300 te behoren. De reis wordt georganiseerd door Hol land International en de Volkskrant. De AVRO maakt van dit spektakel een re portage. En een spektakel is het, want buiten de serieuze lopers doen er b.v. ook mensen mee op krukken, of met een blad met glazen, noem maar op, niets is te dol. Dat zij er uren overdoen, is van geen belang. Wie binnen de vier uur binnen is be hoort nog tot de winnaars. Kleijn hoopt de marathon af te leggen in VA uur. Dat dit alles een enorme organisatie ver eist spreekt vanzelf, want byiten de ho tels en het eten van de deelnemers, zijn er om dit gebeuren allerlei bijzonderhe den. Zo is er een restaurant waar alle buitenlanders een ontbijt krijgen en er zal een „pasta" maaltijd zijn voor alle 22.000 deelnemers. Er wordt in groepen van 3000 gegeten. De avond na de ma rathon is er een feestavond met disco!. Maar de wedstrijd zelf zet ook heel New York op zijn kop, zo zal de start over 2 vierbaanswegen zijn, er worden dus 8 banen gebruikt, de snelste starten voor aan de traagste achteraan en na 11 km komt iedereen weer bij elkaar. Met bus sen worden de deelnemers, buiten de stad, naar de start gebracht en diezelfde bussen staan bij de finish weer klaar om de lopers weer naar het hotel te brengen. Het weer is op dat tijdstip bijna hetzelf de als in Nederland. Een aardige bijzon derheid is nog dat iedereen gevraagd wordt die over de finish komt zijn ar men omhoog te doen zodat het nummer goed zichbaar is. Op dat moment wordt er een foto gemaakt, die bij thuiskomst (ook bij de buitenlanders) in de bus ligt. De band onder de Hollanders is goed, men heeft nu al een nauw kontakt met elkaar en men heeft al 2 dagen samen doorgebracht. Op 28 oktober is het ver trek uit Nederland, en om de vermoeid heid van het tijdsverschil te overbrug gen krijgt iedereen een z.g. „doorslaap- pil". „Het zal een zware loop worden", aldus Kleijn, „want er zijn veel hoge bruggen, maar ik heb er in de duinen goed op getraind". Wij wensen de heer Kleijn alle sukses toe. De groepen 7 en 8 van de Benedictus- school vormen een actiekantoor van Greenpeace. Hierover hoor je veel op radio en televisie. Greenpeace voert na melijk een actie: 'Scholen maken schoon schip'. Wij onderzoeken het milieuprobleem 'vuilnis'. Veel mensen beschuldigen de vuilverbranding van het milieupro bleem, maar dat mag je niet zeggen. Je moet je zelf de schuld geven. In bijna el ke winkel staat wel een bak voor oude batterijen. Zoveel moeite is het toch niet om ze daar in te gooien. Met papier en glas is dat precies het zelfde. Natuurlijk, je gooit wel eens glas in de vuilnisbak. Een bord dat gebroken is of zo. Maar probeer dat ook te verminde ren! Het is reuze gevaarlijk voor de na tuur als je batterijen en ijzer in de vuil nisbak gooit. Want de vuilverbranding verbrandt het dan en de vieze rook gaat de lucht in. De natuur kan dat niet aan. De vuilverbranding probeert het op een milieu-vriendelijke manier te verwijde ren. Maar altijd zal er een milieupro bleem blijven als wij er niet wat aan doen. Daarom zet Greenpeace acties op touw. Die heet 'Scholieren maken schoon schip'. Bij Modehuis Mascotte aan de Stations weg is veel mooie wintermode te zien. Wat deze winter opvalt zijn de mooie jassen die in vele lengten gedragen mo gen worden. Bijzonder zijn de voerin gen, vaak in leuke vrolijke dessins. Een goede combinatie kleur is het vi- cunja (een cognac) kleur. Wie het leuk vindt de mouw een endje om te slaan, krijgt door de leuke voering een apart effect. Nieuw is een soort gabardine, die een gewassen effekt geeft waardoor het wat vlotter staat; men ziet in deze stof rokken, pantalons en pakken. Naast een fraaie collectie pullovers en truien viel een vest op dat aan twee kan ten te dragen is en zowel sportief als ge kleed is. Het „mooi" gekleed uitgaan begint ook weer in zwang te raken, voor zo'n gelegenheid was er een gedessineer de japon met een blazer, die dezelfde voering had, heel mooi. Als „grapje" zijn ook de mouwophou ders weer in, vaak trekt men van blouse, pullover, of blazer de mouwen op, maar dat blijft maar even zitten, met een mouwophouder (een soort metalen veer) is dit probleem opgelost men laat de mouw over de band heen vallen en dat blijft heel goed zitten. Het tricot blijft ook een geliefd materi aal evenals de strakke korte rokken, en wijde lange, het mag allemaal het ko mende seizoen. De blouses zijn er in mannenstrepen en vrouwelijke modellen, en hoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt laten ze zich met een geruite blazer heel goed combineren. De blazer blijft/een onmis baar kledingstuk in elke garderobe. Wat we bij Mascotte ook zagen, waren hele bijzondere en mooie kousen. Hele dunne maillots b.v. in grijs met een mooie glans en kousen die aan twee kanten te dragen zijn: aan de ene kant effen aan de andere kant een streepje, van het merk Cerruti. Brede ceintuurs, vaak met krokoprint completeren uw garderobe. Wie hét moeilijk vindt een CURSUS TSJECHISCHE DANSEN BIJ PRIDINI Op woensdagavond 28 oktober organi seert de Volksdansvereniging Pridini een danscursus 'Tsjechisch'. De avond begint om 20.00 uur en zal om 23.00 uur afgelopen zijn. Er is een gespecialiseerd dansleidster uitgenodigd, te weten Saskia Andries- sen. Zij zal beginnen met wat eenvoudi ge dansen en naar mate de avond vor dert worden de dansen wat moeilijker. Entree bedraagt voor leden 3,00 en voor niet-leden 6,00. De cursus wordt gegeven in de gymzaal van de Lidwina- school aan de Pastoor van Muijenweg in Heiloo. Men gaat achterom via een doorgang tussen de school en de apotheek. Nu eerst nog iets over de vuilverbran ding. De vuilniswagen rijdt de vuilver branding op en loost zijn afval in een grote bak. Een grote grijper pakt het en het gaat de oven in. De rook wordt ge filterd. Maar toch blijven er gemene stoffen over. Die jaagt de rook de lucht in. Dat is niet de oplossing. De oplossing is .gescheiden huisvuil. De ene bak is voor chemische spullen, bijvoorbeeld verf, make-up en batterij en. De andere bak is voor milieu vriendelijke spullen, bijvoorbeeld etens resten, tuinvuil enzovoort. Judith Rijkhoff en Sacha Coesel De Ned. Skivereniging staat er met een stand vol informatie evenals Reisburo Holland International; zij zal dit on dersteunen met videobanden. Sport en Fashion zal een show geven van de laatste ski mode. Om het geheel een Oostenrijks tintje te geven zal er levende muziek zijn en kunt u in de Konkelboet bij Jos Veldt een glas glühwein drinken. Ook de winkeliers van 't Loo zullen er alles aan doen u in de juiste win tersportstemming te brengen. Wie meer inlichtingen wil'hebben kan bellen met Jos Veldt, van de Konkelboet, tel. 072-331713. De afgelopen week heeft de Heilooër openbare bibliotheek het feit herdacht dat 25 jaar gelden gestart werd met deze voorziening in onze gemeente. Hoogte punt was zonder meer de gouden me daille, behorend bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, die bestuurslid en mede-oprichtster me vrouw Israels woensdagavond ontving uit handen van burgemeester Glijnis. Met deze onderscheiding werd uiting ge geven aan het vele werk, dat mevrouw Israels onder andere als secretaresse van het bibliotheekbestuur en nog veel meer, in de afgelopen 27 jaar heeft gedaan. De onderscheiding kwam na afloop van een zeer geslaagde forumavond in De Beun. Kenners van woord en geschrift, kortom van de Nederlandse taal, maak ten daar duidelijk waarom lezen in de wereld van informatica nog steeds pro minent aanwezig is en zal blijven. Een boeiende avond, welke in samengevatte vorm te beluisteren valt via het NCRV- programma Literama dat aanstaande maandag op radio 5 in de avonduren wordt uitgezonden. De tweede activiteit had afgelopen maandag plaats in de bibliotheek aan het Malevoort. Een receptie, die goed werd bezocht, welke geopend werd met de bekendmaking van de uitslag van de verhalenwedstrijd. Namens de mede juryleden Margreet van Hoorn en Jan Pannekeet voerde voorzitter Middel beek het woord tot de aanwezigen. Na veel lof voor de inzendingen werden de prijzen als volgt toegekend. Winnares werd mevrouw Reussien met het verhaal 'Kattegek', de tweede prijs was voor mevrouw Gihaux-Vennik en de derde prijs voor mevrouw Druyven. Namens de deelnemers en de andere leden van de bibliotheek sprak hierna mevrouw Gi- haux het bibliotheekbestuur toe in dichtvorm. Een hoofdrol tijdens de receptie was er wederom voor mevrouw Israels, dit keer in nauwe samenwerking met voor zitter Grondhout. Met een Vondeliaan- se sketch namen zij de historie van de bibliotheek nog eens door en vergaten zeker niet de recente ontwikkelingen op de korrel te nemen. Veel waardering had het tweetal ook voor het personeel en de vele vrijwilligers: onmisbaar voor het goed functioneren. Mevrouw Israels dankte aan het slot de burgemeester voor de Koninklijke Onderscheiding, die zij vooral beschouwde als een schou derklop voor alle mensen, die in de loop der jaren bemoeienis hebben gehad met de bibliotheek. Vervolgens was het de beurt aan het personeel. Zij zongen op accordeon be geleid een lied voor de aanwezigen. Bur gemeester Glijnis was de laatste spreker in de rij. Hij gaf nog eens aan dat aan de recente bezuinigingen niet te ontko men valt. Maar hij hoopte toch dat bestuur, vrijwilligers en personeel van de bibliotheek toch niet zouden verge ten zo af en toe iets te vieren, zodat de negatieve kant niet zal overheersen. Een toepasselijk cadeau werd door de burge meester aangeboden. De clubavond van dinsdag 6 oktober in het Open Huis was gewijd aan het bespreken van meegebrachte foto's. Zo wel zwart-wit als kleur. Voor de pauze passeerden onder leiding van de heer Wester de zwart-wit foto's de revue. Deze keer veel landschappen, zoals sneeuw en bergen, maar ook stad- opnamen. Bij sneeuw opnamen blijkt het niet eenvoudig te zijn om te voorko men, dat witte sneeuwvlakken een wat doodgeslagen indruk maken. Na de pauze kwam een voor de fotoclub geheel nieuw genre aan de beurt: kleu renfoto's van het gebeuren op een auto racecircuit. Opnamen van de auto's van de coureurs, maar ook van de activitei ten in de pits, evenals fascinerende op namen bij nacht. Na afloop dankte de voorzitter de heer Wester voor zijn op bouwend commentaar, hetgeen de aan wezigen met een applaus onderstreepten. BURGERLIJKE STAND HEILOO Geboren: Reinier E„ z.v. Johan H. Bleeker en Johanna W. Bruijn; Lind say, d.v. Theodorus E. M. A. Zentveld en Jeannette J. Gortemaker; Roeland H. P., z.v. Willem Kegel en Anna E. de Groot; Abraham P. J„ z.v. Johannes den Hoed en Tine Hoorn; Shanna M. d.v. Hendricus J. P. Handgraaf en Cor nelia S. Koppes; Rick, z.v. Gerrit Blom berg en Johanna H. Oostendorp; Roy, z.v. Cornelis P. van Duivenvoorde en Maria E. Alkemade. Huwelijksaangiften: Rudolf F. van Eist en Karin Blokker; Dirk-Otto Kaal en Ingrid Blokker. Getrouwd: Marcus H. de By en Geno- veva M. M. Neuhuijs; Anton J. Kok en Clara M. van den Heuvel. Overleden: Marinus Mans; en Marijtje Smit, w.v. Ram. Op vrijdagavond 23 oktober en zater dag 24 oktober zal de Winkelhof 't Loo in het teken van de wintersport staan. Er zal dan een grote ruilbeurs zijn van o.a. ski's, skischoenen, stokken, ski kleding enz. 1 Dag van tevoren, donder dag 22 oktober en vrijdagochtend tot 12.00 uur kunt u de spullen brengen bij de gang naast de Konkelboet. Bij verkoop zal een klein percentage in geleverd moeten worden aan de jongen die de spullen verkoopt, maar geen ver koop, geen kosten. Bovendien zal er al lerlei voorlichting op het gebied van wintersport zijn. De firma Helling zal laten zien hoe u uw ski's moet waxen en zelf kleine reparaties kunt verrichten. Hoe u veilig naar en van uw win tersportplaats kunt gaan, laat autobe drijf HAB in al zijn facetten zien. Zaterdagochtend werden door het Mu seum van Egmond enige buitenobjecten officieel gepresenteerd. Om op het erf van het museum te beginnen. Een in steen uitgevoerd kompas, ingelegd in de bestrating voor de deur Louk van Meurs ontwierp de windroos voor het museum en Herman van Loon hakte de letters uit. Een andere aanwinst is de kluiverboom, vermoedelijk van een bomschuit. Deze was, zoals vroeger wel meer gebeurde, als nokbalk gebruikt, in een pand dat gesloopt werd om plaats te maken voor een winkel. Het Egmondse aannemings bedrijf Tervoort schonk dit scheeps- rondhout, dat nu naast het museum ver ankerd ligt. Het derde object dat zaterdag officieel Donderdag 15 oktober De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 16 oktober W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. Zaterdag 17 oktober Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tus sen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: tel. 335898. Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis- aan-huis actie plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: tel. 332942. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschoöl, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. werd ingewijd is de gevelsteen van het oude gast- of armenhuis. Dit tehuis stond vroeger ongeveer op de plek waar nu het nieuwe boothuis van de KNZHRM is opgebouwd. Vandaar dat het museumbestuur op de gedacte kwam de gevelstaan daar aan te bren gen, met een verklarende tekst. Zo probeert het museum ook buiten zijn muren het een en ander zichtbaar te maken van de Egmondse historie. SPEELGOEDBEURS DE WINDHOEK Op zaterdag 7 november van 10.00 tot 15.00 uur wordt er op de Basisschool 'De Windhoek' te Egmond-Binnen een speelgoedbeurs georganiseerd. Inbren gen op de school: donderdag 5 novem ber van 13.30-15.30 uur en 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur. Houdt u er al vast rekening mee! Inlichtingen: M. Roest, tel. 02206-3603. Kabelabonnees in Heiloo kunnen maan dag 19 oktober tot ongeveer drie uur 's middags nfet via de kabel naar televisie kijken of naar de radio luisteren. Op de ze dag wordt hard gewerkt aan een ver betering van de ontvangst van diverse televisiestations. Bovendien worden technische voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het zenderaan bod. Vermoedelijk per 1 april volgend jaar komt Nederland 3 op de kabel, per 1 november al is het mogelijk via de ka bel een abonnement te nemen op Film- Net. De radiofrequenties worden niet gewijzigd. Een belangrijk gevolg van de verande ringen is, dat de abonnees maandag aan het eind van de middag of aan het begin van de avond hun televisietoestel en vi deorecorder opnieuw moeten inregelen. Diverse stations hebben een ander ka naal gekregen. Informatie hierover is te rug te vinden op de nieuwe frequentie- kaart die in Heiloo huis aan huis is ver spreid. Mochten abonnees de kaart zijn kwijtgeraakt, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de NV Kabeltele visie Kop Noord-Holland, tel.: 072-145150. Abonnees, die bij het opnieuw afstellen van de apparatuur liever een handje worden geholpen, kunnen tegen een ge ringe vergoeding een beroep doen op de NV Kabeltelevisie Kop Noord-Holland. Vijfenzestigplussers betalen vijf gulden, anderen een tientje. Komende woens dag (14 oktober), donderdag (15) en maandag (19) kan men nog bellen voor een afspraak. FilmNet is een zender, die de gehele dag speelfilms aanbiedt. Deze zijn niet gra tis te bekijken, maar daarvoor moet de kijker speciaal een abonnement nemen. Het 'huren' van films via de kabel is in diverse landen in de wereld, waaronder Amerika en Canada, een normale zaak. De laatste jaren neemt ook in Neder land de belangstelling voor deze manier van filmkijken toe. HEILOOËR AMATEUR FOTOCLUB (H.A.F.) goede combinatie te maken kan zich door Marlies en Eugène van Schagen en hun personeel vakkundig laten adviseren. 25 JAAR DEFA Fotoclub De Egmondse Foto Amateur bestaat deze maand 25 jaar. In het ka der van dit jubileum, wordt een foto- en diatentoonstelling gehouden in het OK.Ver. Gebouw aan de Julianastraat 5 te Egmond aan Zee. Deze tentoonstel ling, waaraan ook een aantal andere at- tractties zijn verbonden, zoals een trom- bola, een rommelmarkt van kleine za ken en een leuke expositie van zaken ge vonden op het Egmondse strand, is op vrijdag 23 oktober alleen toegangkelijk voor genodigden. Verder is de ten toonstelling geopend zaterdag 24 okto ber van 10.00-22.00 uur en zondag 25 oktober van 13.00-18.00 uur, entree gratis. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo, Tel.: 072-331716. T

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1