2.75 1.45 1.65 5.95 0.85 7.95 2.75 3.00 2.45 Jan en Janneke Ranzijn (Pal bij de trein) HEILOO Een goed humeur krijgt u vanzelf als U zich laat kleden door Unique monsieur echt Grieks... Je proeft t! 2.08 IN DE DIERENWINKEL IN HET TUINCENTRUM IN DE GRUTTERIJ MEUBEL- EN KEUKENFABRIEK Massief eiken meubelen en keukens op maat BREKKIES 2 pak a 400 gram.... SHEBA voor de kat bakje, 100 gram FRISKIES KATTE- BROKJES 500 gram... PUIK FRIS kattebakvulling, 10 ltr. VUILE PENS bak, 500 gram BONZO DINER 3 kilo, slechts.... HOLS KLUIVEN kilo MARKIES hondekoekjes, 500 gr.. PLUTO BROKKEN blik 1220 gram SKIMMIA bloeiend, per stuk9.50 WINTERHEIDE extra zwaar, 5 stuks.. 10.00 TUINGROND BEMEST afgehaald,4 zak 10.00 NARCISSEN Golden Harvest, 10 st.. 2.50 CROCUSSEN div. kleuren, 20 stuks... 2.75 GOUDSE BELEGEN KAAS, per kilo11.95 CAMEMBERT 250 gram2.95 STUDENTENHAVER 250 gram3.65 WALNOTEN nieuwe oogst, 500 gram 3.95 GARTNER PRALINES 100 gram, slechts3.95 BOUWPLAN BOUWPLAN Schiesser0 mtick up kinikgrlrirü TH voor excellente mannenmode monsieiii Echte Griekse Tsourekia Roomb. Speculaasbrokken 2 dikkebrokken echt 9 qe Volkorenbrood Irish-Coffee taartje s mr "{o/dohadc Heerenweg 174 - Heiloo Stationsweg 88 Heiloo Telefoon 072-330625 Wandkasten, TV-kasten, boekenkasten, hangwanden, kaaskasten, broodkasten, buro's, secretaires, eethoeken, salontafels, bankstellen, keukens, keukenfronten, enz., enz., enz. Kennemerstraatweg 231 - Heiloo - Tel. 072-337131 HONDEN TRIMSALON FA. M. STEENH0EK EN ZONEN een apart en gevlochten brood, bereid met roomboter-anijs-suiker en sinaas- appelsnippersjdeze griekse Q QC specialiteit is deze week voor maar ww ouderwets knabbelwerk, voor maar. %Jw dagelijks vers en net als al die 65 andere soorten met liefde gebakken, nu voor maar een combinatie van heerlijke baveroise-mosco- vische en opgespoten met veel verse OP slagroom, 8 a 10 personen, nu maarQ UITKIJKPOST 21 OKTOBER 1987 Bello. trék niet zo! Showroom: dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, zaterdags van 10.00-17.00 uur, vrijdags koopavond van 19.00-21.00 uur Massief eiken meubelen en keukens op maat. Alles ook leverbaar in blank eiken. Gemeentel Heiloo De burgemeester van Heiloo maakt bekend, dat het college van burge meester en wethouders voornemens is om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 21 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften, be horende bij het door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedge keurde bestemmingsplan Mallevoort ten behoeve van het plaatsen van een tuinhuisje waarvoor door H. van der Poel, Harrelaers 55 een bouw- aanvraag is ingediend. Het ontwerp-besluit ligt met het bouwplan en alle daarbij behorende stuk ken vanaf 22 oktober 1987 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, gemotiveerd schriftelijke bezwa ren indienen. De burgemeester van Heiloo, drs. G. J. Glijnis Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat zij voorne mens zijn om vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 6, lid 1 onder g van de voorschriften, behorende bij het door Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland goedgekeurde bestemmingsplan "West I" ten be hoeve van het uitbreiden van de woning Vossenakkers 33 waarvoor door E. A. de Visser een bouwaanvraag is ingediend. Zowel het ontwerp-besluit als het bouwplan met alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 22 oktober 1987 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen het voor nemen om vrijstelling te verlenen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, schriftelijk bezwaren indienen. Burgemeester en wethouders van Heiloo, de secretaris, de burgemeester, Perfektie is onze kwaliteit ONDERGOED voor da mes en heren bij: Textiel én Mode Ria Pijnappel, Kerkweg 44 Limmen, tel. 02205-1256. Sandra v.d. Velde Runxputteweg 28 1851 PM Heiloo Telefoon 02205-213 E. de Boer drs. G. J. Glijnis Voor: Goten en Dakbedekking Holleweg71 - Heiloo Tel.331855 b.g.g.334972 Landelijk erkend VOLGENS ORIGINEEL RECEPIDO', UW "ECHTE BAKKER" NOSTIMOt! lekker') doe mee met onze Griekse prijsvraag. U maakt kans op een compleet verzorgde reis voor twee personefi en nog 240 andere leuke ech te Griekse prijzen. HEMMER De Volkorenspecialist die zelf nog zijn roggebrood, beschuit en ontbijtkoek Ipakt. Heerenweg 162 - Heiloo - Kennemerstraatweg 402

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 3