Jimmy's Gang DIV. GROENE en BLOEIENDE PLANTEN 3.75 Sport en Spet 1495.- 1795.- 1295.- O 3 stuks1 O.' DITO Kennemerstraatweg 255 - Heiloo - Tel. 072 330262 st wiUjbrprd m hui jzcr install: f)(otUxmAas laemensAap Voor Noordhollandse Kaas en zelfgetapte échte Karnemelk ;en'zVw oÏ538-59550 Pianocentrum Heerhugowaard medewerkster linnendienst centrale verwarming gas - water - sanitair dakbedekking HEÈRENWEG 246 HEILOO KAPELLAAN 17 - HEILOO Zondag 25 oktober: aanvang 21.00 uur 29 oktober: Klaverjassen reemging Dagelijks geopend. Dusseldorperweg 40 Limmen. tel. 02205-3344 Mooi natuurboek over de duinen Agendo de Cgmonden Agendo Akersloot Schaatsschool De Meent voor 2 dagen per week II ERKEND AVOL INSTALLATEUR V°°^e(Keo,ö^oPP;^- Sport en spel ogendo UITKIJKPOST 21 OKTOBER 1987 '30 gebr. piano's; betaalbare prijzen; garantie - inkoop - verkoop, ruime parkeergelegenheid, tel. 02207-42532, t.g.g. 16746, Beverlandseweg 2 (t/o Han Fortmanncollege), Heerhugowaard. Bij sportvereniging Dojo 't I.oo: aan de Bergeon- straat 22 te Heiloo: - judo - jiu jitsu - karate - heren- en dames conditietraining - yoga Begin te bellen (072-332214 - 333604) of kom meteen even langs. AANNEMERSBEDRIJF TERLUIN voor al uw aan-, ver- en nieuwbouw. Ook renovatie: kozijnen, deuren, ramen. Vrijblijvend prijsopgaaf: Tel. 072-119428 02205-3395 autoschadebedryf HollewegSO, Heiloo Tel. 072-330935 Wekelijks nieuwe mode-snufjes bij Textiel Mode RIA PIJNAPPEL Kerkweg44, Limmen Tel. 1256 STEEMAN CENTRALE VERWARMING. Voor 'n nieuwe C.V.-ketel. Doe- het-zelf installatie. Kom pleet gemonteerde instal latie. Vraag vrijblijvend offerte. Tel. 02518-52218, Overtoom 21, Castricum. We kennen ze allemaal als een ideaal wandelgebied: onze Noordhollandse duinen. Gelukkig zijn ze in onze streken breed en hoog met een gevarieerde be groeiing. Toch zijn vele duintoppen heel klein begonnen als een onooglijk, door wind en water gevormd zandhoopje, dat in de loop van de tijd is gegroeid. Met elkaar vormen die toppen en vallei en een uniek natuurlijk landschap, dat het behouden alleszins waard is. Dat is ook de boodschap van het on langs verschenen fotoboek .Duinen, van zand tot landschap', waarvoor onze plaatsgenoot Theo Bakker de tekst ver zorgde. Het meer dan honderd schitte rende zwart/wit foto's tellende boek laat de ontwikkeling zien van strand- duintje tot ruig duinlandschap. Haar scherpe opnamen door leden van het Natuurfotografengilde laten planten tot in de fijnste details, zoogdieren en vele vogels zien. Een genoegen voor het oog van elk natuurliefhebber. Het boek .Duinen' werd uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de zeer actieve Stichting Duinbe houd te Leiden. Subsidies van o.a. Na tuurmonumenten en het Wereldnatuur- fonds hebben de prijs van dit unieke boek bijzonder laag gehouden. Het is verkrijgbaar bij boekhandel Deutekom. AIDS-PREVENTIE De Stichting Aanvullende Dienstverle ning is gestart met een nieuw Aids pre ventie projekt voor homo- en biseksuele mannen: een safe sex workshop. Het Buro landelijke beleidskoördinatie Aids en het landelijk COC hebben deze akti- viteit als een belangrijk middel in de Aids preventie erkend, terwijl het Mi nisterie van WVC de subsidie ervoor verleent. De workshop is in Amerika ontwikkeld en voor de Nederlandse si tuatie aangepast. De workshop vindt plaats op donderdag 19 november in gebouw De Hooge Waerder, Drechterwaard 102 te Alk maar (naast station Alkmaar-Noord). De zaal is open om 19.30 uur, start workshop om 20.00 uur. Je hoeft je niet van te voren op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. Kontaktper- soon: Annet de Boer, telefoon 072-617974, toestel nr. 44. BURGERLIJKE STAND AKERSLOOT Geboren: Jessie, d.v. J. F. P. J. van Sikkelerus en A. M. T. Goedhart; Roe land Michiel Jurriaan, z.v. P. H. M. de Sonnaville en A. M. J. Kok; Marieke, d.v. C. Hos en A. M. Rotteveel; Inge Catharina Anna, d.v. W. N. Polle en A. E. C. Stooo. Geboren: Nikita Maria, d.v. N. G. J. Bleijendaal en C. L. M. Velzeboer; Ma rieke Minke, d.v. E. Ouweltjes en M. Dekker; Rens, z.v. C. M. van Ooijen en M. J. C. Beentjes. Overleden: Cornelis Kaandorp, oud 99 jaar; Henricus Woestenburg, oud 74 jaar. SCHIETVERENIGING DE VRIJHEID Uitslagen van dinsdag 13 oktober: Ere klasse le H. Levering 99 punten; 2e J. Visser 94 punten; 3e H. Levering 93 punten; A-klasse: le W. Burgering 98 punten; 2e H. Jak 97 punten; 3e J. Kerssens 92 punten; C-klasse le J. Pal- ma 94 punten 2e L. Soeterbroek 86 punten; 3e R. Levering 81 punten. Een prima opkomst deze week, 28 schutters waren aanwezig. De resultaten waren redelijk, vooral in de A-klasse waar verschillende goede scores bereikt werden. Ook mochten wij deze week weer twee nieuwe leden begroeten, waarvan Jelle Palma blijk gaf dat hij over goede schutterscapiciteiten be schikt, immers om met 94 en 90 punten op een vereniging te beginnen is niet /nis. Volgende week hoop ik u meer over de driekamp tegen Egmond aan Zee te berichten. U zocht al zo lang!! De Lampetkan i heeft het of zoekt het voor U. In en verkoop van antieke en andere meubelen. Kunst en I Curiosa, ook inruil. Kennemerstraatweg 294 - Heiloo. I Geopend vrijdag van 13.30-21.00 uur I zaterdag van 10.30-17.00 uur, tel. 072.-337906 I b.g.g. 02206-15266. I Galerie Wimmenum Tot en met 25 oktober is in Galerie Wimmenüm, Herenweg 270, Egmond aan den Hoef, een expositie te zien met werken van Abraham Brouwer (ge mengde technieken), Jan Kroeze (ge mengde technieken) en Gemma Distel brink (keramiek). Galerie en atelier zijn vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00-17.00 uur. Galerie De Kapberg Tot en met 1 november kan men in Ga lerie De Kapberg, Slotweg 17 te Eg mond aan den Hoef, de expositie Zaan- se Grafici bekijken. De Kapberg is geo pend op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. MEERVOGELS HANDBAL De eerste zaalwedstrijd heeft voor de dames de volle winst opgeleverd. Meer- vogels startte voortvarend en door vooral snel uit de verdediging te komen kon men uit alle posities scoren. Pas halverwege de eerste helft bij een 0-7 stand gaf Odin enige tegenstand rustand 4-9. Na rust stond Meervogels, dat blaakte van zelfvertrouwen, Odin toe tot 7-12 te naderen. Annemiek Overpelt wist de Odindoelvrouwe driemaal te passeren. Rina de Wildt bepaalde met haar vijfde doelpunt de eindstand: 8-18. De heren hebben zich vooral in de eerste helft volledig weg laten spelen. De ver dediging van Meervogels had geen ant woord op de systemen van Odin en vooral door niet uit te stappen kon Odin door uit de tweede lijn te scoren de overwinning in de eerste helft veilig stel len. Debet aan de 14-3 ruststand was ook de Meervogelskeeper Adrie Krom die niet zijn vorm had. Na rust deed het betere spel van Meervogels de misère van de eerste helft vergeten, door allert verdedigen en op break-out spelen werd de eindstand 20-14 enigszins dragelijk. T.V.V. ROZING De tweede helft van de najaarscompeti tie startte voor de Rozingjeugd met vier thuiswedstrijden. Rozing 1 ontmoette Rats uit Hoorn. Na vijf wedstrijden ver loren te hebben wist het eerst team ein delijk een overwinning te boeken. Rats kreeg geen schijn van kans en werd met een 1-9 verlies naar huis gestuurd. Deze uitslag kwam ook bij Rozing 2 tot stand, alleen met dit verschil dat hier de tegenstander, de Roemer, met de eer ging strijken. Rozing 3 moest proberen door een over winning haar kampioenskansen te be houden. Aangezien Duintreffers slechts met twee spelers kwam opdagen leken de voortekenen gunstig. Het derde team kwam echter door fel verzet van de te genstander niet verder dan 5-5. Rozing 4 tenslotte deed wat van ze werd ver wacht en versloeg de Victors uit Obdam met 8-2. Oud-Limmer Jos Bruijns gaat op de zo juist geopende kunstijsbaan De Meent dit seizoen van start met een schaats-' school. Deze 'school' is bedoeld voor beginnende en recreatieve schaatsers, die wel eens af willen van zere voeten na een tocht van tien kilometer door de polders of een half uurtje rijden op de kunstijsbaan. Door middel van een betere techniek en wat meer routine hoopt Jos de ijsberij- ders nog meer plezier te kunnen schen ken bij hun vrijetijdsvermaak. Als af gestudeerd Cios-student, met als specia lisatie schaatsen en recreatiesporten, heeft hij in ieder geval de nodige kennis en ervaring in huis. Naast zijn activitei ten in Alkmaar staat Jos Bruijns overi gens ook op de Haarlemse ijsbaan met een vergelijkbaar initiatief. De eerste reacties, zowel van het publiek als van de schaatsverenigingen en de di rectie van De Meent zijn positief. Reden genoeg om ermee door te gaan. De eerste lessen starten op dinsdag 27 okto ber. Overdag en 's avonds is Jos vier da gen per week op De Meent. Wie be langstelling heeft voor een reeks van tien lessen (of meer daarna natuurlijk) kan voor de tijden, tarieven en andere informatie bellen met Jos Bruijns, tel. 072-128724 of 128704. Op deze num mers kan men ook inlichtingen krijgen over de andere ijsactiviteiten bij kunstijsbaan De Meent. VOLLEYBAL VOOR 50-PLUS Volleybalvereniging Effekt wil de mo gelijkheid bieden aan mensen van vijftig jaar en ouder om te volleyballen. Het gaat de vereniging er om ook aan wat ouderen lichaamsbeweging te bieden in een plezierige, rekreatieve sfeer. Kennis van en vaardigheid in deze aantrekkelij ke balsport is niet vereist, onder des kundige leiding zullen u de technische volleybalvaardigheden worden aange leerd. Tevens zal veel aandacht ge schonken worden aan het spelen van wedstrijdjes. Bij voldoende deelname (minimaal 10 personen) wil Effekt deze aktiviteit star ten op maandagmiddag 26 oktober in de gymnastiekzaal van de St. Jan Mavo aan de Dors en wel van 15.00 tot 16.00 uur. De kosten zullen ongeveer 10 gul den per persoon per maand bedragen. Mocht u zin hebben om aan deze volley- balaktiviteit deel te nemen, meldt,u zich dan even aan bij Eltjo Rijks, Kelder- croftlaan 26 te Heiloo, tel. 334767, zo dat van te voren inzicht wordt gekregen over het aantal deelnemers. Meervogels handbal Zondag 25 oktober, sporthal d'Enterij: dames 1 - Geel Zwart (15.30 uur) en he ren 1 - GVO (16.45 uur). 'i .r. IEUWSTE PIONEER MIDISET S 8000 KOMPLEET MET BOXEN SX 330 Versterker 2x 60 Watt, dubbel autoreverse cassettedeck met dubbele kopieersnelheid en herhaald afspelen, vijfband equalizer, digitale synthesizer tuner met FM. MG en LG en 24 voorkeuzestations, halfautomatische platen speler plus 2 weg luidsprekers, 90 Watt Kompleet met draadloze afstandbediening. Exclusief boxen 1245.- Ook leverbaar zonder platenspeler met compact disc speler en boxen 1895.- GRUNDIG KTV ST 63-361 STEREO MET TELETEKST 63 cm platte beeldbuis. 39 voorkeuzeprogramma's en 2xAV. CTI schakeling voor messcherpe kleur- scheiding. multi funktioneel display, synthesizer afstem ming. 2x 10 Watt vermogen. Euro-AV aansluiting. Kom pleet met teletekst met 8 geheugenpagina's. lfOOR De revolutionaire leespen Via de handige kaart met streepjes codes leest de pen de door u gewenste programma s U richt daarna de leespen op de recorder die dan in een keer tot op de minuut nauwkeurig geprogrammeerd is Eenvoudiger kan met' BLAUPUNKT VIDEO RECORDER RTV315HQ met gratis leespen VHS videorecorder. 8 pro gramma s binnen 31 dagen. 32 kanalen. OTR toets, AAGSTE elektronische zenderzoeker, datum programmeerbaar. VPS voorbereid. Kompleet met draadloze afstandbediening. radio bakner Binnen onze linnendienst is een vakature onstaan voor een Tot haar taak behoren onder andere verstelwerkzaamheden van kleding en linnengoed. Onze gedachten gaan uit naar een kandidate, die in het bezit is van een vakdiploma en die ervaring heeft in bovengenoemde werkzaamheden. Indien gewenst kunt u inlichtingen inwinnen bij de heer M. Groefsema, hoofd linnendienst tel. 072-333999. Kandidaten verzoeken wij binnen 7 dagen schriftelijk te reageren en te zenden naar de heer H. Schraa, hoofd personeelszaken, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG HEILOO. AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Donderdag 22 oktober Sportinstuif 50-plussers 14.00-16.00 Handbal, diverse clubs 18.00-23.00 Vrijdag 23 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 17.45-23.00 Kunnen HSV en HZV De Viersprong hun tweede en derde plaats vasthouden? Dan zal er vanavond gewonnen moeten worden van resp. Hink Sport en De Krocht. Het volledige programma: HZVV - Van Nimwegen Boys 18.45 De Krocht D - DSS Biersteker 2 19.35 HSV - Hink Sport 20.25 Viersprong 1 - De Krocht 21.15 Viersprong 2 - MCA 2 22.05 Zaterdag 24 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 9.00-17.00 Zondag 25 oktober Handbal, div. clubs 10.00-14.00 Maandag 26 oktober Volleybal Effect 18.00-23.00 Dinsdag 27 oktober Volleybal, NeVoBo 18.30-23.00 Woensdag 28 oktober Zaalvoetbal KNVB 18.45-23.00 H.S.V. VERLIEST EERSTE ONTMOETING L.S.V.V. Op het met zon overgoten sportpark van L.S.V.V. heeft het eerste elftal van H.S.V. de kans op minimaal 1 punt la ten liggen. Na de opgelopen 1-0 achter stand bleef H.S.V. niet bij de pakken neerzitten en het resultaat was dan ook dat beide partijen weer op gelijke hoog te kwamen. Onnodig balverlies in de achterste gelederen stelde L.S.V.V. weer in de gelegenheid om voorsprong te nemen. Met het toekennen van een penalty wer den de mannen van trainer Han Weel nogmaals in de gelegenheid gesteld langs zij te komen. De bal verdween echter hoog over het doel en daarmee was het verlies in de eerste ontmoeting met L.S.V.V. een feit. De tweede ontmoeting, maar dan in de zaal, zal vrijdagavond wel de nodige be langstelling in Het Vennewater trekken. Hopelijk met een gunstiger uitslag. Aanvang 20.25 uur. Vanaf aanstaande zondag zal bij het eerste veldvoetbal elftal bij toerbeurt steeds een pupil aanwezig zijn, die dan de hele dag de gast is van dat elftal. Gestoken in een daarvoor gemaakte trainingspakje zal hij het elftal mogen volgen, vanaf de voorbespreking tot en met de afloop na de wedstrijd. Onget wijfeld voor de jonge H.S.V.-er een dag om niet te vergeten. HEILOOËR BRIDGE CLUB Uitslagen dinsdag 13 oktober Lijn A: 1. ds. v.d. Velden-Visser 57.50; 2. mw. Admiraal-hr. Vendel 57.00; 1. ds. Kramer-Poldervaart 53.50; 2. fam. v. Loon 52.50. Lijn B; 1. hr. Kloots-Stuker 65.50; 2. fam. v.d. Laan 53.50; 1. hr. Evers-mw. M. Tuinstra 72.50; 2. ds. Leegwater- Uiterlinden 60.50. Donderdag 15 oktober Lijn A: Imw. Nieuweboer Zn. 60.50; 2. hr. Janssen-mw. Lohr 58.00; 1. ds. de Bruyckere-Stark 64.50; 2. ds. Janssen-Ritchie 51.50. Lijn B: 1. Bennink-v.d. Vlies 56.00; 2. hr. Kat-Smit 55.00; 1. hr. Huting-mw. Matton 69.00; 2. hr. Dijkstra-Koot 48.00. Lijn C: 1hr. Couzijn-Plas 60.00; 2. hr. Kohr-mw. Tuinstra 50.50; 1. de Jager- de Wilde 59.50; 2. hr. Berkman-mw. v.d. Vlies 53.50. Lijn D: 1. ds. Nielen-Schenk 54.00; 2. fm. v. Os (-1%) 52.00; 1. ds. Evenblij- Jacobs 60.00; 2. fam. Bies 56.00. ha ,JL|| Heerenweg 238 1851 KZ Heiloo Telefoon 072-330532. 'IC* van a,9emene ver' ffl f l! en,9,n9 voor de centrale Afli a 1 verwarmings- en luchtbe- 2 handelmqs-industrie ZO SCHAAKTE OPPOSITIE Buiten donderde en bliksemde het en binnen ging het ook Hink tekeer op de 64 velden bij Oppositie. Clubkampioen Wagenaar verpletterde de gepromoveer de Van Bakel en vond hierdoor weer aansluiting bij de top van het klasse ment. Avis wees voorzitter Kracht terug en De Jager blijft winnen. Uitslagen van ronde 7, A-poule: L. van Hoek-H. Reyersen v. Buuren rem.; P. Avis-H. Kracht 1-0; W. van Bakel-J. Wagenaar 0-1; H. Maas-M. van Ben- turn afg.; P. Manni-D. de Jager 0-1; H. Niehaus-P. Volkertsma 0-1; W. Bos-K. Jongkind 1-0; J. Alleman-W. Ligthart 1-0; H. Maas-W. van Bakel 1-0; P. Folkertsma-H. Maas 1-0; M. van Bentum-J. Wagenaar rem. B-poule: J. Langereis-J. Hassing 0-1; I. Oudeboon-O. Koenders afg.; P. v.d. Werff-H. Horninge 1-0; J. de Vries-J. Kooy 1-0; D. Vermeulen-A. Creutzberg 0-1; P. Ooyevaar-J. Werksman rem.; L. Obdam-H. Hogeboom 0-1; J. de Jong- B. van Stee 0-1; J. Ernsting-F. Beyers 0-1. DAMCLUB HEILOO De jonge dammer Mark Out blijft de damesgemoederen in Heiloo bezig hou den. Deze nieuweling heeft lak aan re putaties en versloeg in een zinderende partij de sterke Van Lieshout. De Boer blijft goed volgen via een zege op Schurer. De uitslagen waren: De Boer-Schurer 2-0; Bijwaard-Schouten 1-1; Ursem- Klumper 0-2; Out-Van Lieshout 2-0. HANDSOME EIGHT Dankzij constant spel en fraaie doel punten heeft Handsome Eight/Casino Bergen een duidelijke zege op Wierin- gerwaard behaald: 3-1. De tegenstand was echter stug en de zebra's moesten tot het eind op hun hoede blijven. De thuisclub moest aantreden zonder Peter Arntz (verhinderd) en Peter Strabbing (langdurig geblesseerd). Rob Klanker scoorde tweemaal, eenmaal na een knappe solo. HE's derde treffer kwam van Jan Dijk. De debuterende blauw- witten staan inmiddels met acht uit vijf aan kop in de afdelingshoofdklasse. De oude supporter van Handsome Eight: „Bovenaan! Maar ik blijf toch gewoon met iedereen omgaan. JUNIOREN JONGENS A FLASHING HEILOO OPPERMACHTIG De cijfers van 137 tegen 32 spreken voor zich. Dit was de score die tot stand kwam bij het treffen tussen de junioren A van Flashing Heiloo en Sea Devils. Er blijven nu nog slechts 2 serieuze concur renten over. Dit zijn de teams van Hoofddorp en de Alkmaarse Quardi- ans. Van de Quardians werd éénmaal nipt gewonnen, en van Hoofddorp is bekend dat ze traditioneel zeer sterke junioren teams hebben. Verder is het een bekeken zaak voor de junioren. Voor Heren 1 is het dat nog lang niet. Hoewel er vrij regelmatig wordt gewon nen gaat dit alles behalve gemakkelijk. Het afgelopen weekend wisten zij voor de tweede achtereenvolgende keer te winnen met slechts één punt meer dan de tegenstander. Dat was ditmaal Lake City Players I uit Uitgeest. De proble men ontstonden vooral in de slotfase toen Flashing met een ernstige fouten- last kwam te zitten, en er 3 spelers met 5 fouten gewisseld moesten worden. In de slotfase trok Flashing echter toch aan het langste eind, en werd het 66-67. Het was voor Flashing naast deze 2 wedstrijden ook een succesvol weekend. Zo won Heren 2 met 69-40 van Lions 2. Heren 4 rekende af met Lake City Play ers in 33-29. Flashing 6 zette zijn zege reeks voort door met 56-38 te winnen van Racing Beverwijk II. Bij de dames wist Dames I met enige moeite Lisse 2 te verslaan 37-35. In een onderonsje van de aspiranten jongens B en C van Flas hing ging de winst na een enerverend duel naar de aspiranten jongens C. De junioren meisjes A tenslotte wisten ein delijk weer eens een wedstrijd te win nen. In een zeer fel en spannend gevecht wisten de meiden uit Heiloo zich met 64-59 de meerdere over W.G.W. HSV voetbal Vrijdag 23 oktober: HSV - LSVV, aan vang 20.25 uür in sporthal 't Vennewater. Zondag 25 oktober: HSV^l - KGB 1 (aanvang 14.00 uur) en HBC 2 - HSV 2 (11.30 uur). Dinsdag 27 oktober: klaverjasdrive in het clubhuis, aanvang 20.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 6