cy 'Agnes van God': uitverkocht De familie Ploeger: 35 jaar de mensen achter Sinterklaas MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN 50.- blouse voordeel HEILOO. VHRl. WotBnuis NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN strikblouse in overhemdstreep in 6 modekleuren normaal f 185.- alleen deze week f 135. -I* HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD geschiedenis en verklaring van straatnamen Drukkerij Uitkijkpost B.V. 52e JAARGANG NO. 44-4 NOVEMBER 1987 Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 "uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Bollenshow in 't Loo 4 Oud papier acties in Heitere Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* Stationsweg 85, Heiloo door H. E. OOSTENDORP Door vertraging bij de produktie kan dit boek pas medio november verschijnen. Wie heeft ingetekend en betaald krijgt het boek dan thuis bezorgd. Met excuses voor het wachten, Lid Stichting Bontwaarborg Grote collectie nieuwe mantels Reparatie, modernisatie en cleaning Maatwerk op eigen atelier Hertenlaan 8 - Bergen - Tel. 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem - Tel. 023-312086 bij Houtplein Kort Bondig WERF.LDNATUURFONDS 25 JAAR ZORG VOOR DE NATUUR Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) ÖN~A Redactie-adressen: [NL/ Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) V Y Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Y J Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, tkersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! 15 Ruud van Haneghem staat weer in 't Loo met een keur aan bollen voor zowel binnen als buiten en u weet het nog wel, altijd eerste klas kwaliteit. Wie met de kerst graag iets bloeiends in huis wil hebben moet eens vragen naar de Amaryllis, op zichzelf niets bijzon ders, maar wel die van Ruud van Ha neghem. Sommige bollen krijgen we ieens negen bloemen. Een klant van ver leden jaar kwam het op de foto laten zien. Ook het assortiment bijgoed is erg groot, kleine tulpjes (10 cm) narcisjes in vele soorten, scilla's, sneeuwklokjes, crocussen, zij geven toefjes kleur in uw tuin en laten zich door geen storm om verblazen. Bij de tulpen zijn soorten die al in begin april bloeien. Ook de namen doen niet onder voor de kwaliteit, wat dacht u van Mozart, Chopin, Verdi. Zo kunt u uw eigen compositie in uw tuin maken. Naast het bijgoed (de kleine soorten) zijn er natuurlijk ook de hyacinten, met hun heerlijke geur, die ook-binnen uit stekend te kweken zijn, evenals de pa- perwhites en de hogere tulpensoorten en narcissen. Gaat u zelf maar kijken in winkelhof 't Loo en vraag, zonodig, deskundig ad vies aan de mensen van Ruud van Haneghem. SCHAKEN OP VRIJDAG VOOR DE JEUGD BIJ WIJKVERENIGING PLAN OOST Op alle vrijdagen (18.45-20.00 uur) kunnen kinderen vanaf 8 jaar schaken in 't Oosthonk. De bedoeling is om 20 minuten les te geven, waarna de theorie in praktijk gebracht kan worden. De kinderen moeten wel de beginselen van het schaken kennen. De wijkvereniging is in het bezit van (voorlopig?) 1 schaakspel, dus graag borden en spellen meenemen. De toegang is vooralsnog voor leden gratis. Niet-leden betalen 1,- per keer. Meer inlichtingen bij de fam. v.d. Pol (tel. 335340). Donderdag 5 november De Duif) Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 7 november Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: 331724. St. Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen! Scouting Heiloo, Victoriegroep, huis- aan-huis actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 332942. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. AGENDA OPEN HUIS Donderdag 5 november N.v.v.H. kalligrafie 10.00-12.00 Yoga 13.30-15.30 H.O.V. operettever.rep. 20.00-23.00 NIVON kalligrafie 20.00-22.00 Sjoelclub heiloo 20.00-22.00 H.B.C. Birdgecl. Heiloo 20.00-23.00 Boerhave Engelse les 19.00-21.00 Vrijdag 6 november Plattel.vr. volksd. 09.00-10.30 S.O.W. Heiloo 11.00-12.00 N.v.v.H. damesbridge 09.30-11.30 Plattel.vr.volksd. 14.00-15.30 S.O.W. Heiloo yoga 13.30-17.30 Liberty Lines Squared. 19.30-21.30 Zaterdag 7 november Geen programma Zondag 8 november Geen programma. Maandag 9 november N.v.v.H. gym 11.00-12.00 N.v.v.H. bijeenkomst 09.00-15.30 N.v.v.H. zang 14.00-15.30 NIVON doe-middag 13.30-15.30 Plattel.vr.zang 14.00-15.30 Yoga 13.30-15.30 Sans Atout bridge 20.00-23.00 Nivon aquarellen gev.4 20.00-22.00 Falkl. toneel rep. 20.00-23.00 E.H. klaverjassen 20.00-22.00 Autorijschool Gelderblom 19.30-21.30 Yoga 19.30-21.30 Dinsdag 10 november Doves gym 09.00-12.00 Nivon Aquarellen gev.4 09.30-11.30 S.O.W. Heiloo verg. 10.00-12.00 N.v.v.H. toneel rep. 13.30-15.30 U.V.V. 14.00-16.30 Nieuw Leven zangver.rep. 20.00-22.00 H.B.C. bridged.Heiloo 20.00-23.00 Oppositie schaken jr sr 19.00-23.30 NIVON geologie 20.00-22.00 De succesvolle toneelvoorstelling 'Ag nes van God' van de auteur John Piel- meier wordt zaterdag 14 november gespeeld in theater De Beun. Voor deze voorstelling zijn geen kaarten meer ver krijgbaar: het Heilooër theater is volle dig uitverkocht. De bezoekers die wel in het bezit van kaarten zijn worden nadrukkelijk op het volgende gewezen. In verband met een essentiële monoloog direct aan het KINDERPOSTZEGELS NU TE KOOP De kinderpostzegelactie gaat op 11 no vember de tweede ronde in. De kinderen komen weer langs de deur. Vanaf 11 november kunt u ze verwach ten om de bestelde kinderpostzegels en kaarten af te leveren. Dan moet u ook betalen. We vragen alle mensen om te betalen met girobetaalkaarten, euroche ques of bankcheques. Dat is handiger voor de kinderen én voor uzelf. Het bespaart rekenwerk en problemen met wisselgeld. Heeft u geen kinderpostzegels besteld? Dat is geen probleem. Na 11 november zijn de kinderpostzegels op alle post kantoren te koop. En op veel postkan toren is ook een uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten te bewon deren. (Zie ook elders in dit blad) U kunt overal terecht om kinderpostzegels te kopen. Koop ze maar: veel kinderen zullen u er dankbaar voor zijn. EEN UITSTEKEND IDEE De Seniorenbonden van Heiloo, ANBO en KBO, hebben een prach tig initiatief ontwikkeld door een ei gen werk tentoonstelling te organi seren voor creaties van 50 dames en heren. De data voor dit evene ment, waarvoor zij de twee grote zalen van hun soosgebouw 't Tref punt, Hoog en Laag 7a, beschik baar hebben gesteld en hebben voorzien van de nodige stalletjes, zijn 13, 14 en 15 november. Dames en heren, die daaraan willen meedoen, kunnen op 13 november tussen 14.00 en 16.00 uur hun crea ties binnenbrengen, eventueel via de ingang van Westerweg 294. Wel die nen zij zich eerst op één van de vol gende telefoonnummers aan te mel den: 338188, mevr. Hoetjes; 333296, mevr. Lammers; 334730, dhr. van Dooren; 330427, dhr. v.d. Molen. Uw werkstukken kunt u voor een luttel bedrag laten verzeke ren. Zaterdag 14 november is de opening om 10.00 uur en de show gaat tot 16.30 uur door. Op zondag is de tentoonstelling geopend van 12.00 tot 16.30 uur. Dit loffelijke streven verdient niet alleen de volle be langstelling van al hun leeftijdgeno ten maar ook van iedereen die van kunstzinnige bezigheden houdt. Er wordt geen entree geheven. begin van het stuk zullen er geen bezoe kers meer worden toegelaten na aan vang van de voorstelling. Niet alleen de concentratie van de actrices (Linda van Dyck, Henny Orri en Marie-Louise Stheins) wordt anders verstoord, maar ook het publiek dat wel de moeite heeft genomen op tijd aanwezig te zijn vindt laatkomers in dit geval bijzonder hin derlijk. Wij verzoeken u allen dus vrien delijk doch dringend: komt op tijd! Woensdag 11 Doves gym Nivon teken gev.4 Plattel.vr.curs. N.v.v.H. cursus N.v.v.H. toneel rep. Plattel.vr.cursus Nivon kalligrafie Falkl.toneel rep. Liberty Square dance Rotary club Heiloo UYCL yoga V.V.D. vergadering november 10.30 09.30 09.30- 09.45 09. SO- lS.30- 20.00- 20.00- 19.30 19.00- 19.15- 20.00- -11.30 ■11.00 1 L00 ■11.30 ■11.00 15.30 22.00 23.00 22.00 21.00 21.00 23.00 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO Geboren: P. Martinus/z.v. Cornelis N. Burger en Clasina J.G.M. Duinmeijer. Robbert J.H. z.v.: Anton J.H. Dorhout en Ma ria G.P. Wessel. Rense M. z.v.: Au- gustinus en: Sietske V.M. de Hoop. Ri chard S.P. z.v.: Meine Groefsema en Elisabeth C.M. Borst. Thomas z.v.: Pe ter J. Huijzer en Anneke J. Boekestein. Huwelijksaangiften Hendrik M. Elsman en Ingeborg van Staverden. Overleden: Anna Ruiter w.v. Kesler, Simon Dol. Marie Leegwater, e.v. Boerma. Eigenlijk zou men van mevrouw Ploe ger kunnen zeggen, "de vrouw achter Sinterklaas en van de heer Ploeger de man naast Sinterklaas", na 35 jaar met hart en ziel voor de Goedheiligman en zijn staf te hebben gezorgd zal het dit jaar voor het laatst zijn dat zij hem met hun goede zorgen zullen omringen. Dat wordt natuurlijk door iedereen gerespecteerd, maar met weemoed in het hart. De familie Ploeger is het soort mensen die er in de toekomst niet veel meer zal zijn. Met je volle hart achter je werk staan, het de gewoonste zaak vinden daar nog heel veel tijd van jezelf in te steken zonder daar een cent voor te krij gen maar het gewoon blij te doen, om dat zij vinden dat het zo moet gaan, zo als zij dat goed dunken. Laten wij ons nu alleen even bij de zorg om Sinterklaas houden. Sinterklaas Vroeger ging de sinterklaasviering uit van het onderwijs. Elke school had zijn eigen sinterklaas, maar met één gemeen schappelijk pak. De verzorging van dat pak was in handen van mevr. Ploeger. "Het was altijd een drukke tijd, want iedere Sint kreeg een schoon pak, hand schoenen netjes gewassen en ik zorgde er ook altijd voor dat de broek op de goede lengte was", vertelt mevr. Ploe ger. Haar man assisteerde de Sint, in die tijd, als zwarte piet en dat kon hij uitste kend. Tussen de middag kwam de hele schare bij „moeder" Ploeger lekker zuurkool met wordt en pudding toe eten. „Och, dat was toch ook zo'n ge zellige tijd", zegt het echtpaar. Maar 28 jaar geleden kwam er een offi ciële Sinterklaas voor heel Heiloo. En met deze Sint heeft het echtpaar ook een hele hechte band, de Sint op zijn beurt verlaat zich helemaal op de familie Ploeger. Nog altijd zorgt zij ervoor dat Sint tiptop door het dorp rijdt en wat dacht u van die schare pieten met hun mutsen en kragen? Mevrouw Ploeger naaide ze allemaal zelf. De eerste elf jaar was er ook feest voor de perso neelsvereniging van de gemeente, zowel voor de binnen- als voor de buiten dienst, ook dat bracht veel werk voor het echtpaar Ploeger mee. Er werden dan bankjes van de kleuterscholen ge leend en /ij zorgden dan voor het de no dige lekkernijen en het werd een ouder wets gezellig sinterklaasfeest. Mevr. Ploeger maakte zelf bisschopwijn en na afloop werd er dan met het bestuur nog even nagepraat. Maar het inwoneraantal van Heiloo groeide gestaag. De Sint had in het be gin genoeg aan twee pieten. Nu zijn er tien nodig om alle kinderen tevreden te stellen. Strooien Tijdens de intocht wordt er altijd gestrooid, hiervoor moet 90 kg!! snoep in zakjes gedaan worden: "vroeger had ik hele mooie zakjes, zelf geborduurd, maar daar is er nog maar één van over, nu krijgen de pieten witte zakken mee vertelt mevr. Ploeger, want er moet na tuurlijk wel gestrooid worden". Na de rondrit door Heiloo en de officië le ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester Glijnis, mogen Sint en zijn pieten even uitrusten. Opnieuw komt de fam. Ploeger in het geweer om de Sint en zijn piten van koffie (voor de Sint met een rietje) en broodjes te voor zien. Nog even een laatste inspectie of iedereen er netjes bij loopt en uitgerust en gelaafd begint de sinterklaasstoet aan zijn bezoeken in Heiloo. En zo blijft de fam. Ploeger, die al tien jaar met pensioen is, nog altijd in de weer. Mevrouw Ploeger werkt nog vier avonden in de week en zorgt dat er „lekkere" koffie is bij de vergaderin gen. In haar vrije tijd maakt zij schitte rend borduurwerk. De heer Ploeger vindt naast zijn dagelijkse bezigheden nog tijd om pakhuizen te timmeren, iets waar menigeen van droomt. Nu, na 35 jaar, houdt de familie er mee op. Duizenden liters koffie zijn er gezet en even zovele broodjes en al die andere dingen die ze allemaal deden om toch vooral te zorgen dat het gezellig werd, of het nu om een viswedstrijd, een per soneelsfeest of sinterklaas was. Ze wa ren er om de innerlijke mens te verster ken. Wie zal dit echtpaar opvolgen? We zullen ze erg missen! INE VEEN, JEAN THOMASSEN EN GERARD VAN HULST EXPOSEREN IN DE ZEVENSPRONG Zaterdag 7 november zal er in de Ze vensprong aan de Ewisweg 5 een ten toonstelling van start gaan waar naast onze plaatsgenoten, Ine Veen en Jean Thomassen, ook werk te zien zal zijn van de Belgische schilder Gerard van Hulst. In de jaren 50 maakte hij deel uit van de Cobra schilders, een groep waar ook Karei Appel toebehoorde. Van Jean Thomassen zullen er voorna melijk portretten te zien zijn. Het por tret van Karl Guttmann, dat in het nieu we de La Mar Theater hangt, zal, helaas niet aanwezig zijn, maar dat van zijn vrouw de toneelschrijfster Louise Tre ves, zal er wel zijn. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar Ine Veen, die 45 jaar geleden voor het eerst in de publiciteit trad, van alles wat zij gedaan heeft, toneel, film, bal let, t.v. enz. heeft John Heijnemans een boek geschreven. Ine zal deze dag het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het boek is in een beperkte oplage ge drukt en is alleen op de tentoonstelling te koop. Verder ziet u van Ine Veen schilderijen die met kralen en halfe delstenen versierd zijn. De tentoonstel ling is open op 6-7-8 november van 10.00-22.00 uur. GEVONDEN VOORWERPEN POLITIE HEILOO Gevonden voorwerpen te Heiloo over de periode van 12 oktober tot en met 1 november 1987. Goederen afhalen op woensdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Sleutel; zwarte kinderportemonnee met inhoud; bankbiljet; kleine ritsporte monnee met inhoud; lipssleutel en alarmsleutel aan label; handschoen zwart met rits; autosleutel; plastic zak met 2 borstels; gebitsbeugel; 2 sleutels aan ring; brievenbus; bruine sjaal; paar herenhandschoenei., bruine portemon nee met inhoud; geldmunten; lipssleu tel; set ski stokken; kindersportschoen; zilveren armbandje; geel-zwart horloge; horloge met clowntje; double dames horloge; etui met sleutelbos; rode porte monnee met inhoud en sleutels; sleutel; rode portemonnee met inhoud en fietssleutel. i Pi.'.li.'ni..i- WONINGINRICHTING DE GROOT HELEMAAL VERNIEUWD De zaak van de familie de Groot, aan de Holleweg 44, heeft een geheel eigentijds aanzien gekregen. De donkere kleuren zijn vervangen door prettige lichte tin ten en de zaak is zo her-ingedeeld dat al les heel overzichtelijk gepresenteerd wordt. Een wand met gordijnen, waarvan heel veel op voorraad. De andere wand met een groot assortiment dekbedovertrek ken w.o. veel bekende en vertrouwde merken. De grote ruimte wordt onderbroken door een glazen kastenstelsel waarin een rijke keuze is aan badhanddoeken, keu kenhanddoeken enz. Dit alles geeft de vrolijke noot in het geheel. Bovendien kunt u hier ook een naam of embleem op een handdoek laten borduren. Het slaapgedeelte, al jaren een sterke troef van woninginrichting de Groot, laat de mogelijkheden zien van de, steeds meer terrein winnende, dekbed den, maar ook van de matrassen. De heer de Groot heeft zelfs een bed in de zaak staan waarop u het matras kunt „uitproberen". Spreien zijn er ook te kust en te keur. In tapijt is de keuze sterk uitgebreid en heel overzichtelijk gepresenteerd. De wat afgesloten etalages geven de klant wat meer privacy. Woninginrichting de Groot is een moderne zaak geworden zonder daarbij aan degelijkheid in te boeten. Om die zorg te kunnen financieren tracht het WNF op allerlei manieren geld bijeen te brengen. TV- programma's wijzen op het belangrijke werk van het WNF. Een heel groot deel van haar inkomsten ontvangt het WNF uit de verkoop van artikelen uit de Panda winkeltjes en uit verkopen uit de WNF stands bij evene menten en braderieën. Zaterdag 7 november is het WNF ook weer present in winkelcentrum 't Loo met een grote stand, waarin veel artike len uit de nieuwe catalogus, waaronder de nieuwe kalender, te koop zijn. Een mooie gelegenheid voor nu en alvast voor de komende december feestdagen. BEROEPENORIENTATIE VOOR VROUWEN De Federatieve Vrouwenraad organi seert binnenkort een cursus "Beroepe- noriëntatie voor vrouwen". In deze cur sus, die verzorgd wordt in samenwer king met het Buro voor Studie- en Be roepskeuze in IJmuiden kunnen vrou wen die onvrede voelen met hun huidige situatie (baan, opleidingsnivo, het al leen huisvrouw zijn) zich oriënteren op mogelijkheden die er zijn om verder te leren of op het vinden van een baan. In groepjes van 4-6 deelneemsters worden onder deskundige leiding opdrachten uitgewerkt en gesprekken gevoerd. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Lammy Nederhand (tel. 330560) en Els Schouten, (tel. 334526) SPEELGOEDBEURS DE WINDHOEK Weet u het nog? De speelgoedbeurs op de Basisschool de Windhoek te Egmond-Binnen is op zaterdag 7 no vember van 10.00 tot 15.00 uur. De kof fie staat klaar en er zijn attracties voor de kinderen. De inbreng van de te ver kopen artikelen is op donderdag 5 no vember van 13.30-15.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Inlichtingen: M. Roest (02206-3603) en M. Janmaat (02206-2678). EXAMENS TYPEN EN TEKSTVERWERKING Óp de in oktober door de Associatie SMK afgenomen examens slaagden voor het door de Centrale Overheid er kende diploma tekstverwerking de da mes V. Abbo (Heiloo, J. Butter (Egm. a/d Hoef), J. Edsen (Castricum), E. Groen (Bergen), A. Renken-Feijen (Uit geest), E. Tel (Alkmaar), T. Tromp- Beemster, M.L. van Wiechen en W. Wijling (Heiloo). Het door de Centrale Overheid erkende diploma machineschrijven werd be haald door de dames V. Abbo (Heiloo), H. Bakkum, E. Bruin (Limmen), M. Hijsterborg, G. ten Hacken- Vredenbregt (Heiloo), M. Kaandorp (Alkmaar), S. Klaver (Oudorp), I. Koerse (St. Pancras), H. Lakeman- Kwak, J. Mooy (Egmond-Binnen), S. Oosterbaan-Toepoel (Alkmaar), M. Schmersal, D. Schoof, S. Stet, J. Stol wijk, K. Veenis, S. Ypma (Heiloo) en de heren M. Jonkers (Bergen), M. Ruis (Alkmaar) en J. Zwaan (Heiloo). Zij werden opgeleid door Instituut Domnvloet te Hpilnn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1