tl-A KINDER KLEDING KORTING \/sT makkelijke mode En het is winter Groentezaak Baanders van start in 't Hoekstuk a KERSTMIS 1987 S/s 7// grote voorverkoop 20 - 30 en 50% joseph van schagen heiloo verkoop staatsloten MEI T/ yfxi DRUKKERIJ GESLOTEN Ity A. J. VOS SPRANKELEND GEKLEED J.KUYPER DRUKKERIJ UITKIJKPOST ALPHA HYPOTHEEKCENTRUM UW met kortingen van ATTENTIE! 20-50% KORTING! I3CUTIQUI HEILOO 52e JAARGANG NO. 49 - 9 DECEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Heiloo i i-..v- iV v\ f# DE STEM Dl VAN DE vo;. Winkelhof t Loo Kado's gevonden In de nacht van maandag op dins dag, Sint Nicolaas was koud weg uit ons land, viel de eerste sneeuwbui van de winter '87/'88. Door de lage temperatuur bleef de witte laag ook liggen. Voor onze fotograaf direct een reden om wat plaatjes te schie ten in het recreatiegebied Noorder- neg, nabij het Maalwater. Hts Vorige week werd het startsein gegeven in de groentezaak van de heer Baanders in Het Hoekstuk. De ruim ogende winkel had direct goede aan loop. Met name ook de jeugd wist waar ze wezen moest: de leuke prijzen, die beschikbaar waren voor mooi gekleurde platen, wees hen de weg. De drie winnaartjes zijn geworden: Ie prijs Annelies Jonker, De Dresch 1; 2e prijs Chantal Kabel, De Vlei 38; 3e prijs Petra Metz, Harrelaers 31. Zij kunnen hun prijs morgen ophalen in de groentezaak van Baanders. HET POSTKANTOOR EN DE KERSTDRUKTE In verband met de Kerstdagen verschijnt de Uitkijkpost op woensdag 16 december en dinsdag 22 december met Kerstedities. In de week tussen Kerst en Nieuwjaar verschijnt de Uitkijkpost niet. Vanwege de feestdagen is Drukkerij Uitkijkpost BV gesloten van woensdag 23 december '87 tot en met vrijdag 1 januari '88. Op maandag 4 januari kunt u al uw drukwerk, advertenties en redactionele tekst weer terecht. Voor spoedgevallen: Drukwerk: tel. 072-330175 (b.g.g. 334531) Redactie tel. 072-333775 of 331081. Directie en redactie Drukkerij Uitkijkpost BV Kortom, als u een professioneel en werkelijk betrouwbaar advies wilt en bovendien "maatwerk" verkiest boven standaard oplossingen, dan is een vrijblijvend gesprek met een. van de konsulenten van het Alpha-t- Hypotheekcentrum de moeite waard. Zo niet, dan loont het de moeite eens vrijblijvend kennis te maken met het Alpha Hypotheekcentrum, de grootste makelaardij in hypotheken van Nederland Oud papier acties in Heiicto winkelhof 't loo 20-22 postagentschap-rookshop Jan-Tine Braam Winkelhof tLoonrB -1851HT Heiloo-Tel. 072-331004 Tally-Ho hééft fió alle feestkollektiesTri huis. Natuurzijde van Oilily, Nico Verhey en Sandwich. Soepele kombinaties van Marion Förster en Twisted Sister. Ter verhoging van de feestvreugde: Herfstkollekties nu Nieuw Raadhuis MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) HM Redactie-adressen: flSHl Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) IPI3 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! >fv 50% COMMISSIE FINANCIËN Morgenavond wordt er door de leden van de raadscommissie financiën en personeelszaken. Dat gebeurt vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar, dus een ieder die dat wil kan de vergadering bijwonen. Op de agenda staat ondermeer de aan koop van materieel ten behoeve van de brandweer, een onderwerp waarover tij dens de onlangs gehouden algemene be schouwingen uitvoerig gesproken werd. Ook het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland staat als agenda punt vermeld. Op het politiebureau te Heiloo heeft vo rige week een man twee Sint Nicolaas- kadootjes afgegeven, die ergens in Hei loo op straat lagen. Op de twee pakjes staan de namen van respectievelijk 'Ke vin' en 'Anne'. De woordvoerder van de politie zou het vervelend vinden wan neer de pakjes niet ,op hun goede bestemming terecht zouden komen, ook als is het wat aan de late kant. Wie weet voor wie de pakjes bestemd zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. - r nt'ip i'i_ n flir - V HEEFT U EEN SLAAPPLAATS OVER Ook dit jaar tijdens het bloemencorso zullen Heiloo en omgeving weer over stroomd worden met bussen met toe risten, die al het moois, dat Heiloo en zijn omgeving te bieden hebben, willen bekijken. Na een dag genieten van zee, zon en bloemenpracht, wil men graag 's avonds een goed bed ter beschikking hebben. Door de vele aanvragen,.-die bij de V.V.V. van Heiloo binnenkomen, is er een tekort aan slaapplaatsen ont staan. Via deze oproep wil de V.V.V. deze slaapplaatsen vragen. Wanneer u over een leuke slaapkamer beschikt, die niet gebruikt wordt, met daarin een goed bed, een kast en een wasgelegenheid, en u kunt zorgen voor een goed ontbijt, neem dan kontakt op met Mevr. Rozing, Zevenhuizerlaan 106, tel. 335588. Het gaat hier om de data 21, 22 en 23 april. Dus in totaal 3 nachten. In verband met de grote drukte in de pe riode tussen nu en begin januari, ver dient het aanbeveling familieberichten, zoals geboorte-, ondertrouw- en verlo vingskaartjes, alsmede rouwcirculaires, af te geven aan het loket van een post kantoor. In de hal van het postkantoor staan speciale zakken, waarin Kerst- en Nieuwjaarscorrespondentie gesplitst kunnen worden gedeponeerd. Op de donderdagen 24 en 31 december 1987 sluit het postkantoor voor geld- en zegelhandelingen om 15.00 uur en de postbussen om 16.00 uur. Geen avon dopenstelling. De brievenbussen wor den op donderdag 31 december tussen 13.00 en 15.00 uur afgesloten en op 1 ja nuari 1988 weer geopend. Bewoners van percelen met een buiten bus wordt aangeraden de bus gedurende de jaarwisseling binnen te halen. Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68, 1850 AB Heiloo Tel. 072-330175 b.g.g. 072-334531 (a Makelaar Taxateur o.g. fiCpo^FK^009! Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES E HAYDN-REPERTOIRE BIJ CONCERT NIEUW LEVEN Gem. Zangvereniging Nieuw Leven uit Heiloo hoopt op dinsdag 15 december haar jaarlijkse concert te geven. Dit maal zal uitgevoerd worden het oratori um 'Die Schöpfung' van J. Haydn in de Moeder Godskerk, Holleweg, Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Medewerkenden zijn: Jolanda Sengers, sopraan; Frank Hameleers, tenor; Henk van Heynsber- gen, bas; Piet Groot, clavecimbel; Het Nationaal Symfonieorkest. De algehele leiding berust bij Piet de Reuver. Voor hem zal dit het laatste concert zijn met Nieuw Leven; helaas moet ons koor afscheid van hem ne men. Hij is namelijk gevraagd als diri gent van het Operakoor dat tot hu toe stond onder leiding van Beb Ogterop. Kaarten voor het concert a 15,-, 65-plussers 10,-, zijn verkrijgbaar bij Avis boekhandel, Stationsplein 1, Hei loo, Jan Braam Rookshop, Winkelhof 't Loo 18, Heiloo en M. Driessen, Hee- renweg 235, Heiloo. .ON S>\#' MAKELAARDIJ IN HYPOTHEKEN O? ,TS° <b a)- RN ALKMAAR KENNEMERSTRAATWEG 85 TEL 072-127325 Amsterdam Burg Roellstraat 1 Tel. 020-134120 Haarlem Wilhelminastraat 38 Tel 023-319706 Schagen Rensgars 7 Tel. 02240-15720 Bussum Lange Heul 205 Tel. 02159-12407 Den Haag Koninginnegracht 82 Tel. 070-512525 KOOPT U ELKE DAD EEN HUIS? Donderdag 10 december De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 12 december Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 331327 (tussen 12.30-13.15 uur). De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 332277 (Schooluren). Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 332063. Tevens huis-aan-huis actie tus sen Pastoor van Muijenweg, Wester weg, Het Zevenhuizen en Ewisweg. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. V TC Hogedijk Dinsdag 15 december: algemene leden vergadering in De Schuld te Egmond- Binnen, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat onder andere het afscheid nemen van een aantal commissieleden. BERGEN HOORN HEILOO Wellicht de belangrijkste beslissing die de gemeenteraad en dus ook de \VD-fractie in de zittingsperiode 1986-1990 zal nemen, is de bouw van een nieuw Gemeentehuis. De VVD-fractie heeft er nimmer twijfel over laten bestaan, dat zij een goede, efficiënte huisvesting van het ambtenarencorps in het belang van de burgers van Heiloo noodzakelijk vindt. De huidige situatie is onhoudbaar! Vandaar, dat onze fractie zich heeft uitgesproken voor een snelle realise ring van fase 1 van deze nieuwbouw, temeer omdat de bouwkosten inmid dels reeds met 4% zijn gestegen. De ze fase omvat de bouw van een kan toorgebouw ten westen van en ver bonden met het bestaande raadhuis. Een aanvaardbare oplossing voor de komende jaren, omdat Heiloo naar het oordeel van de VVD voorshands "de centjes" zal ontbreken voor de tweede fase! De VVD stelt immers, dat de bouw uit de reserves dient te worden gefi nancierd en de burgerij niet met ver hoging van belasting en rechten voor dit doel - het nieuwe gemeentehuis - mag worden belast! De VVD-fractie heeft begrip voor de extra en kostenverzwarende proble men, welke de huidige lokatie (niet vlak, kleine ruimte, sloop van drie huizen) en de "aanhechting" van kantoorgebouw aan het raadhuis van 1927 met zich meebrengen, maar wil de uitspraak van een onaf hankelijke deskundige of dit de ar chitect, die overigens een zeer accep tabel voorontwerp heeft gemaakt, het recht geeft zijn honorarium met 30% te verhogen. De VVD heeft wensen kenbaar ge maakt t.a.v. het voorlopige ont werp, maar het moeilijkste aspect van het Gemeentehuisproject blijft de financiële haalbaarheid. Daarom meent de VVD, dat de uitwerking van de tweede fase tot het minimum moet worden beperkt, dat bij de kostenopzet van B en W met ver schillende factoren nog geen reke ning is gehouden en... dat de pro jectcoördinator onafhankelijk van de architect moet werken en budget- bewakend moet optreden. Het is duidelijk geworden, dat fase 1 niet uit de bestaande reserves kan worden betaald. De VVD-fractie heeft dan ook het college van B en W de klemmende vraag gesteld of het in de loop van 1988-1989 kans ziet extra reserves te kweken. B en W hebben dat vertrouwen uitgespro ken. Voor de VVD-fractie aanlei ding het voorlopige ontwerp voor nieuwbouw gemeentehuis te steunen. Zij komt opnieuw aan het woord bij de behandeling van het definitieve ontwerp. Als het voorlopige ont werp een definitief ontwerp wordt en indicaties over kosten werkelijke cijfers worden! (Schriftelijke reacties op deze VVD- rubriek zenden aan: Redactie "Stem van de VVD", Vredenoord 6, 1852 WB Heiloo). VERSTERK DEZE STEM EN WORD LID VAN DE 'VVD-HEILOO! Heeremveg 167,1851 KN Hak», let072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1