Reizend door het land der elementen: foto's van water, lucht en aarde SIIIpsë .,v rfiHr HEILOOER AMATEUR FOTOCLUB De natuur, daar waar wij toch maar weinig grip op hebben, is een boeiend onderwerp voor kunste naars. Schilders en teke naars putten vaak hun in spiratie uit landschappen of het dierenrijk. Maar ook fotografen doen dat. Zij trekken er op uit met hun toestel om situaties en sfeerbeelden op de ge voelige plaat vast te leggen. Eén van de leden van de Heilooër fotoclub maakte in de afgelopen jaren nog al wat opnamen van het Noordhollands land schap. Bij uitstek een ge bied waar de elementen water, lucht en aarde sa men voor fraaie taferelen zorgen. De redactie van de Uitkijkpost was onder de indruk van de beelden en besloot deze pagina samen te stellen. Een manier om kennis en vaardigheid te vergroten is deelnemen aan de acti viteiten van de Heilooër Amateur Fotoclub (HAF). Er zijn regelmatig bijeen komsten, waar eigen fo to's en dia's besproken worden, er is een club doka en altijd wel iemand die advies kan geven. Foto's maken is voor ve len een liefhebberij. Niet alleen in de vakantie, maar ook in huiselijke om standigheden worden nogal eens plaatjes ge schoten. Wanneer je fo to's maakt en desnoods zelf ontwikkelt en afdrukt is het prettig om dat zo goed mogelijk te doen. Bijvoorbeeld het polder land met z'n vaarten en rietkragen, wilgen en half vergane hekken. Fietsend door een landschap, zoals op de foto rechtsboven, waan je je' de eenzame fietser, die door Boude- wijn de Groot eens fraai bezongen werd. Voor inlichtingen over de HAF kan'men terecht bij de heer H. Gihaux, Bree- delaan 127, 1851 MC Hei- loo, tel. 072-331207. mSBÊSm Maar ook het bollenland (tweede foto van boven, links) nabij de Egmondse duinen. Niet alleen wan neer de tulpen en narcis sen samen zorgen voor een toeristische trek pleister, maar ook wan neer het bloeiende in wor ding is, kan men ervan genieten. Als je je een beetje ver laagt en van dichtbij pro beert het een en ander vast te leggen op de foto, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor de creaties van het getij. Water en zand geven dan vorm aan elkaar, waardoor fraaie sculpturen ontstaan, die handmatig nauwelijks ge maakt kunnen worden. Als daarbij dan ook nog het zonlicht gevoegd wordt, dan is er zeker van een niet na te bootsen beeld sprake. Een grapje van de foto graaf? Ja zeker! Probeert u maar eens een dergelij ke foto te maken, zonder te knoeien, wel te verstaan. Zand en water mogen in ons gecultiveerde land niet altijd op natuurlijke wijze hun spel spelen. Een helpende mensen hand is soms onvermijde lijk. Maar voor een foto graaf hoeft dat geen pro bleem te zijn: overal en al tijd is er wel een sfeervolle foto te maken UITKIJKPOST 23 DECEMBER 1987

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 15