P K /löscott© aaoób Uitkijkpost verkoop staatsloten joseph van schagen opruiming 20 tot 50% korting -o< Hf De Dijk luistert de Kerst op bij Buk Buk DRUKKERIJ UITKIJKPOST DRUKKERIJ GESLOTEN KOL SWEATERS NU makkelijke mode ti!J A. J. VOS J.KUYPER GEMEENTEBESTUUR HEILOO Nieuwjaarsreceptie 1988 in het "Open Huis" *e*se° U Marlies en Eugen van Schagen en alle medewerksters wensen U heel plezierige feestdagen en een gezond en blij 1988 toe. GEMEENTEGIDS HEILOO 1988-1989 Heiloo 52e JAARGANG NO. 51 - 23 DECEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN ÉHBiiii Lamoraal van Egmont te gast bij Caecilia's Nieuwjaarsconcert Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68, 1850 AB Heiloo Tel, 072-330175 b.g.g. 072-334531 Vanwege de feestdagen is Drukkerij Uitkijkpost BV gesloten van woensdag 23 december '37 tot en met vrijdag 1 januari '88. In de week tussen Kerst en Nieuwjaar verschijnt de Uitkijkpost niet. Op maandag 4 januari kunt u al uw drukwerk, advertenties en redactionele tekst weer terecht. Voor spoedgevallen: Drukwerk: tel. 072-330175 (b.g.g. 334531) Redactie tel. 072-333775 of 331081. Directie en redactie Drukkerij Uitkijkpost BV OPBRENGTS ACTIE HENK SCHOLTEN ÜT^35730 drukkerij Winkelhof 't Loo postagentschap-rookshop Jan-Tfne Braam Winkelhof "tLoonrB -.1851HT Heiloo-Tel. 072-331004 Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 "uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gestoten. Oud papier acties in Heiloo Bijzondere acties winkelhof 't loo 20-22 heiloo HH! De nieuwe staatsloten liggen VANAF MORGEN voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURAIMTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 0 Redactie-adressen: V Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis geiden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! C.J. VAN LEEUWEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Op 10 december is onze plaatsgenoot C.J. van Leeuwen koninklijk onder scheiden met de eremedaille in goud. De heer van Leeuwen heeft zich 40 jaar ver dienstelijk gemaakt voor de Noordhol landse en de Nederlandse veehouderij. In de gemeente Heiloo heeft de heer van Leeuwen verschillende vrijwillige bestuursfunkties vervuld. Hij was vele jaar bestuurslid en voorzitter van sport vereniging De Foresters en een bijna ge lijk aantal jaren had hij zitting in de sportadviescommissie. EERSTE SPA VOOR DE ZONNEVALLEI Men moest vorige week niet vreemd op kijken als men burgemeester Kingma van Egmond gestoken in gele oliejas, groene laarzen en een spa over de rug, gevolgd door zijn echtgenote en nog een aantal dames in dezelfde uitrusting, te gen kwam. Zij waren onderweg naar de plaats waar zo'n 100 duinwoningen ge bouwd worden door Wilma Bouw. Deze woningen, die prachtig harmonië ren met landschap en milieu krijgen de naam 'Zonnevallei'. Men wilde de start van de bouw van deze woningen een feestelijk tintje geven» De dames, onder aanvoering van 'op- perschepper' Kingma moesten een berg zand afgraven. Zij stuitten daarbij op een grote kist. Toen deze geopend werd kwam er een groot aantal ballonnen uit en stond op de binnenkant van de dek sel 'Zonnevallei'. Daarna werd op het gemeentehuis een feestelijke dronk uitgebracht op het suc ces van dit projekt. Het loopt als een dijk, de voorverkoop voor het optreden van De Dijk aan staande zaterdag. De meest succesvolle nederlandstalige popformatie - samen met Tröckener Kecks nog overgebleven van de Hollandse wave - zal dan ook voor een volle zaal spelen op Tweede Kerstdag. Het optreden van De Dijk be gint naar verwachting om 23.00 uur. Kaarten a 10,00 zijn zolang de voor raad strekt verkrijgbaar bij Buk" Buk en*' bij platenzaak Popeye in Alkmaar. Op zaterdag 2 januari viert Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg z'n nieuwjaarsfeest. Het wordt een wild feest, dat de naam 'Cowpunk Party' heeft meegekregen. Uit het oosten van het land komt de formatie Fabulous Grit and the Two-bit Texas Rangers naar Heiloo. Rasechte cowboys, die van het Brunogebouw een saloon zullen ma ken met hun ruige country-like muziek en show. De muziek is gebaseerd op het gedraaf van paarden, de onheilspellen de sfeer van de woestijn en het leed van de ruwe bolster. Muziek die niemand onberoerd zal laten. In het voorpro gramma speelt Your Local Heroes. De entree voor de cowpunk party van de Buk is tien gulden. Als bewijs van en tree krijgt iedere bezoeker een heuse bierpul kado. Origineel, maar ook even opletten: als je je bierpul kwijt raakt, verlies je ook je gezicht als qowboy of - girl. In dat geval blijft alleen cow staan! Het feest begint op 2 januari om 21.30 uur. Het café is die avond gesloten. Gemeentel Heiloo In de grote zaal op de eerste verdieping van het "Open Huis" in de winkelhof 't Loo (ingang aan de zijde van de Heerenweg naast het hulp-postkantoor) zal op Nieuwjaarsdag, 's-middags tussen vier uur en half zes de nieuwjaarsre ceptie, georganiseerd door het gemeentebestuur, worden gehouden. Alle inwoners zijn van harte welkom. De ruime zaal, welke ook per lift bereik baar is, biedt volop gelegenheid om onder het genot van een drankje elkaar te ontmoeten ter wederwijdse uitwisseling van de beste wensen voor 1988. In het begin van ieder nieuw jaar ver zorgt het Heilooër Harmonieorkest Caecilia een Nieuwjaarsconcert. Zo ook op 3 januari 1988 om 14.00 uur in de Moeder Godskerk aan de Holleweg. Traden in voorafgaande jaren onder an dere de Hoogovens- en Shellharmonie voor u op, dit jaar is de Muziekvereni ging Lamoraal van Egmont de gasfvan Caecilia. De Fanfare Lamoraal van Egmonr, uit Egmond aan den Hoef, is al vele jaren actief op het hoogste niveau in de mu ziekwereld. Uitkomend in de superieure afdeling behaalde het orkest de laatste 11 keer dat men op concours ging een 1 e prijs. Lamoraal is gewend om topkwali teit te leveren. Deze kwaliteit is, naast de inzet van de leden, te danken aan de dirigent Frans Alleman. In september vierde hij en het orkest het feit dat zij al 20 jaar met el kaar verbonden zijn. De inbreng van de BURGERLIJK STAND HEILOO Geboren: Judith, d.v. Arend Vegter, en Marja G. M. van Schooten; Jennifer T. M., d.v. Wilhelmus P. G. Laan en Eli sabeth M. Baltus; Angelique A. R., d.v. Kleuver Hardeveld en Renata U. Luc- zak; Amy, d.v. Andreas Duijker en Anita M. Zandbergen. Ondertrouwd: Michael J. M. Mannes en Karin A. Ossen; Johan M. Fenijn en Rita Libert. Getrouwd: Hendricus N. C. Lute en Agatha A. M. Koopman. Overleden: Klaas Ruiter; Ludwig G. O. H. Timm; Arend Cuperus; Nicolaus J. C. van Santé; Jacob Tammes; Maria C. J. Keijser, w.v. Baaren; Hermanus T. Rozing; Dirk Pepping; Hendrika J. van den Burg, w.v. Smit. EXPOSITIE OVER DE NIJENBURG EXTRA GEOPEND De expositie van de vereniging Oud Hei loo, geheel gewijd aan huize Nijenburg, is op Tweede Kerstdag en op Nieuw jaarsdag extra geopend, 's Middags van 14.00-16.00 uur kan men in de Oud heidskamer, gevestigd in de voormalige Oude Pastorij tegenover het raadhuis, de tentoonstelling bekijken. HEILOOËR AMATEUR FOTOCLUB (H.A.F.) Op de dia-avond van dinsdag 15 decem ber in het Open Huis werden dia's van de leden vertoond. De bespreking en het kommentaar geschiedde onder leiding van en door de heer Wester. Het bleek dat voor veel leden van de vakantie-reis de meest productie tijd is. Men heeft dan blijkbaar meer rust om te observeren en men ziet niet alledaagse onderwerpen. Vooral landschapopna men kwamen op het doek en weinig op namen van mensen. Bij de landschappen was duidelijk hef verschil in het licht te zien tussen de noordelijk en zuidelijke landen. Over tuigend kwam naar voren, dat de kwali- riet van het resultaat ook bij mooie landschapen, tenslotte toch bepaald wordt door degene die de camera be dient. Een leerzame avond derhalve. OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK HEILOO In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van bibhtoheek Het Ma- levoort enigszins anders dan gebruike lijk. De bibliotheek sluit op de donder dagen 24 en 31 december om 15.30 uur. Op zaterdag 2 januari is de biblitoheek gesloten. Informatie over de ope ningstijden kunt u verkrijgen via tel. 072-337845. GESLAAGD Bernard Elsman uit Heiloo is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam geslaagd voor zijn artsenexamen. De actie van bloemist Henk Scholten in het kader van de landelijke actie 'Afrika Nu' heeft tot en met afgelopen zaterdag 340,00 opgebracht. Het eindbedrag is het nog niet, want op de slotdag van de actieweek, maandag 21 december, is Henk Scholten verder gegaan: van elk verkocht kerststukje werd 2,50 in een speciale bus gedaan. dirigent beperkt zich niet alleen tot het zuiver dirigeren. Ook schrijft hij arran gementen van bekende klassieke stuk ken. Deze muziek is eigenlijk nooit toe gankelijk voor fanfare- en harmonieor kesten omdat er geen bewerkingen van bestaan. Op het Nieuwjaarsconcert zult u enige van deze arrangementen kunnen beluisteren. Natuurlijk zal ook het A-orkest van Caecilia onder leiding van Henk van Veldhuizen haar beste beentje voorzet ten. In eerdere edities van dit Nieuw jaarsconcert heeft Caecilia aangetoond tegen orkesten die op het hoogste niveau-aantreden opgewassen te zijn. Het programma van beide orkesten be looft veel afwisseling: enkele beroemde marsen, polka's, klassiek, swing. U ziet het. Dit Nieuwjaarsconcert mag u als muziekliefhebber niet missen. Kaar ten kosten 5,00 per persoon, tot 12 jaar voor de helft van de prijs. Dona teurs hebben recht op twee kaarten met 50% korting. Vanaf 28 december zijn kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij Disco Heiloo in Winkelcentrum 't Loo, boekhandel Avis in het Station scentrum en bij Boekhandel Het Hoekstuk in Winkelcentrum Het Hoekstuk. ZWETSLOOT WORDT ETOS BEAUTY CASE Met ingang van het nieuwe jaar zal dro gisterij Zwetsloot zijn zaken overdragen aan Etos Beauty Case. De heer en me vrouw Zwetsloot, die jaren lang met hun drie prachtige zaken een begrip in Noord-Holland zijn geweest, gaan het wat rustiger aan doen. Toen Etos belangstelling had voor alle drie de zaken was dit voor hen de kans er uit te stappen. Begin januari zullen alle drie de zaken volledig verbouwd worden en hopen op 13 januari hun deuren weer voor u te openen. Etos Beauty Case heeft ook de drogiste rij parfumerie formule. De vertrouwde gezichten van drogisterij Zwetsloot zul len we niet hoeven te missen, want het personeel blijft en zal ook in deze nieu we vorm, wee geheel tot uw dienst staan. Gemeente \Heiloo 39?* In samenwerking met de uitgever van de Uitkijkpost zal in het voorjaar 1988 een nieuwe editie van de gemeentegids verschijnen. Deze zal gratis huis-aan-huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids 1988-1989 bevat ondermeer gegevens over onderwijs, sport, gezondheidszorg en het verenigingsleven. Wij verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo hun ge~avens te verstrekken aan de afdeling Algemene Zaken, Raadhuisweg 4, 1851 JA Heiloo, tel. 313145. Het gemeentebestuur. Drukkerij Uitkijkpost B.V. Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 J Donderdag 24 december Fanfare Showband TKH, Werkendels- laan 66. Huis-aan-huis actie plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op ver zoek: 331783. Ook lompen. Zaterdag 2 januari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Victoriegroep Scouting Heiloo, huis- aan-huis actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 332942. St. Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook lompen. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein Egelshoek, Laan van Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: 331724. BSC Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater. Gehel dag, ook zon dag. Halen op verzoek: 129258. Dinsdag 4 januari Rehobothsehool, Holleweg 98. Tussen 11.00 en de volgende ochtend 7.30 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op ver zoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of .reergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P I Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. In lichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Hulp voor Polen Wanneer de kleren van uw kinderen te klein zijn en er geen bestemming meer voor is, dan kunt u ons geweldig helpen voor gezinnen in Polen, die ons om kin derkleding gevraagd hebben. U kunt de kleertjes afegevn bij mevrouw Velthuis 7 epwpp 17 Heiloo t<»1 33J807 Heerenweg 167.1851KN Heiloo. te: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1