Bijzondere acties Ummeo Theo Stet kwaliteitsmeubels, altijd 10% voordeliger ALS HET I F/1FD VAN PERU IF (PAART JrAMIf I, KRIIG IE VAN REBELLEN DE KOGEL 3990 1275 AMNESTY INTERNATIONAL ■LiWLm\M BUmBw ;theö stet -.WEUÖELS..S MEUBELS D^gep^geopend (vrijdag koopavond) 300 bankstellen eethoeken wandmeubels en slaapkamers op show Politieberichten k Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zul len wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. Jeugdboekenschrijver Sjoerd Kuyper Jeugdboekenschrijver Sjoerd Kuyper bij Dibbes De grootste vaste lezerskring In Peru ben je vóór het leger. Of je krijgt de kogel. Ben je vóór het leger, dan ben je tegen de rebellen. Ook dan krijg je de kogel. Voor wie ben je? GIRO 4-S4-OOQ Prachtig eiken leren bankstel „Tripoli", uitgevoerd met interieurvering 3 2 zits THEO STETPRIJS Fauteuil T|jt-n CTCT HEERHUGOWAARD I FltU I E I Pascalstraat 16 - ind.terr. Zandhorst Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Poppentheater Dibbes In januari is er een poppenvoorstelling op 15 januari. Zondag 12 januari, 14.00 uur: presenta tie, door schrijver Sjoerd Kuyper voor kinderen vanaf 8 jaar. Zaterdag 25 januari: jeugdfilm 'De dans van de ijsberen', aanvang 19.00 uur, voor kinderen vanaf 8 jaar. Inlichtingen en reserveringen: Dibbes, Wilhelminaplein 3, Akersloot, tel. 02513-13447. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 9 januari: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Vrijdag 10 januari: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 11 januari: Zaalvoetbal div. clubs 9.30-15.30 Basketbal Flashing Heiloo 15.45-19.45 Zaalvoetbal diverse clubs 20.00 Zondag 12 januari: Volleybal RS77 10.00-18.00 Maandag 13 januari: Volleybal Effect 17.45-23.00 Dinsdag 14 januari: Volleybal NeVoBo 18.30-23.00 Woensdag 15 januari: Handbal Foresters 18.00-19.00 Zaalvoetbal KNVB 4 18.00-23.15 Sporthal d'Enterij - Limmen Donderdag 9 januari: Sportinstuif 55-plus 14.00-15.30 Vrijdag 10 januari: Zaalvoetbal; programma: Telexburo-Heerhugowaard 19.00 't Heertje-Albatros 19.50 Jong Holland-Vrone 20.40 Def Jam-Teere 21.30 Teere-Foresters 22.20 Zaterdag 11 januari: Zaalvoetbal KNVB 12.30-17.30 Zondag 12 januari: Zaalvoetbal Limmen 11.30-17.30 Maandag 13 januari: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Dinsdag 14 januari: Volleybal 20.00-23.00 Sporthal De Lelie - Akersloot Zondag 12 januari: Handbal Meervogels 10.00-15.00 Expositie Martin Kers Tot en met 30 januari is bij het Noord hollands Landschap, Dorpsstraat 65 te Castricum een expositie te zien van fo tograaf Martin Kers bestaande uit land schapimpressies. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 13.30-17.00 uur. Inlichtingen: 02518-59750. Galerie Nu Tot en met 9 februari: Expositie van Berthy J.F. Müller (acrylschilderijen en gemengde technieken) en Babs Bannen berg (objecten) in Galerie Nu, N. van de Veenstraat 48 te Gastricum. Openings tijden: donderdag tot en met zondag 13.00-17.00 uur. WAO/AAW Belangenvereniging Iedere maandag houdt de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo en omstre ken een soosochtend in 't Trefpunt aan de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- 12.00 uur met gelegenheid tot biljarten, kaarten en rummycup spelen. Koffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el ke dingdag van 10.00-11.30 uur koffie contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 20 januari: origami-kunst o.l.v. mw. A. de Vries uit Amsterdam. De bijeenkomsten vinden plaats in het Open Huis, beginnen om 20.00 uur en de entree is 3,00 per persoon. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 1 maart is in het stedelijk museum te Alkmaar de tentoonstelling 'De krankzinnigentekeningen van Jan van Herwijnen' te zien tijdens de ope ningsuren: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur,, zondag 13.00-17.00 uur. Doelenstraat 5 te Alkmaar. Galerie Dijk 1 Tot en met 26 januari is in Galerie Dijk 1 een lustrumexpositie te zien met werk van Adriaan van de Koppel, Aafke Kel ly, Jos Sleijpen, Anneke van de Mande- le, Mans Lenards, Fé Bazelmans en Gery Bouw. Adres: Dijk 1 te Alkmaar, openingstijden donderdag-zaterdag 12.00-17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur. Sint Adelbert Vrijdag 10 januari: klaverjasdrive in de kantine van vv Sint Adelbert op sport park De Kwekerij in Egmond-Binnen, aanvang 20.00 uur. Voor inlichtingen en/of opgave: 02206-3743. Concert Vrouwvolk Zondag 2 februari: extra (benefietcon cert door 't Vrouwvolk, aanvang 14.00 uur in De Vest te Alkmaar, aanvang 16.00 uur. De entree bedraagt 15,00. De opbrengst is bestemd voor het Alk- maars steunpunt voor politieke vluchte lingen. Kaartreservering: 127344 (De Vest). Multiple Sclerose Stichting Zondag 11 januari: open dag van de landelijke vereniging voor mensen met multiple sclerose in De Wielenwaard, Muiderwaard 396 te Alkmaar tussen 10.00-16.00 uur. Inlichtingen: 072- 616479. Openbare Bibliotheek Heiloo In maand januari zijn de volgende ten toonstellingen te zien: 'De Sovjet Unie en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (jeugd en vol wassenen); 'Er was eens IJzeren Hans en andere sprookjes (jeugd); 'Russische muziek' (muziekafdeling); 'Specerijen en kruiden (vitrine De Loet); 'Rembrandt' (bibliotheek Overkerck). Pakketten voor Polen Donderdag 16 januari: mogelijkheid om pakketten in te leveren voor familie, vrienden of bekenden in Polen bij de fam. Velthuis, Zeeweg 17 te Heiloo (331802) tussen 13.00-20.00 uur. Het maximale gewicht van het goed verpak te pakket (met adressen van geadres seerde en afzender duidelijk leesbaar) is 25 kilo; de kosten: f 7,50 per pakket plus 2,50 per kilo. Katholiek Vrouwengilde Limmen Woensdag 15 januari: jaarvergadering met enkele bestuurswisselingen, aan vang 20.00 uur in het Parochiehuis. Na afloop kienen ten bate van een nieuw spaarproject. LIMMEN - Op 19 december werden tij dens een snelheidscontrole op de Rijks weg twaalf bestuurders bekeurd omdat zij te hard gereden hadden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 78 kilometer per uur, terwijl terplekke de maximum snelheid 50 kilometer per uur bedraagt. Bij een later op dezelfde dag gehouden controle op een ander punt langs de Rijksweg werden nog eens zestien auto mobilisten bekeurd, waarbij 88 kilome ter per uur de niet toegestane topsnelheid bedroeg. Op 18 december vond er een aanrijding plaats tussen twee personenwagens op de Kerkweg. De veroorzaker reed weg zonder zijn of haar identiteit bekend te maken. Bij een rood-licht controle op de krui sing Rijksweg-Kerkweg werden op 20 december drie automobilisten en een fietser bekeurd, daar zij het rode licht negeerden. Een voorrangsfout was op 22 december de oorzaak van een botsing tussen twee auto's op de kruising Rijksweg- Uitgeesterweg. De schade bleef beperkt tot de voertuigen waarin men reed. In de nacht van 22 op 23 december wer den er in de omgeving van de Hofstee enkele kerstboomverlichtingen vernield. De verlichting was buiten in de bomen opgehangen. De jaarwisseling is in Limmen vrij rustig verlopen. Behoudens enkele klachten over en geconstateerde over last van vuurwerk zijn de politie geen ernstige zaken ter ore gekomen. Wel werd een enkele vernieling gemeld. Er werd gericht gecontroleerd op het niet toegestane gebruik van vuurwerk en een aantal jongelui werd hierop aangespro ken. Tevens werd er een aanzienlijke hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Op 1 januari werd de personenauto van een inwoner van Limmen aangereden, terwijl deze op de Vredeburglaan gepar keerd stond. De veroorzaker is doorge reden zonder zich bekend te maken. Op zaterdag 4 januari werd tussen 01.00 en 08.00 uur aan de Hogeweg een perso nenauto (blauwe Renault 5 GT Turbo) gestolen. Op 5 januari vond er omstreeks 23.25 uur een aanrijding plaats op de kruising Dusseldorperweg-Visweg. De bestuur ster van een personenauto verleende een voor haar van rechts komende andere personenwagen geen voorrang, waarna de aanrijding volgde. Gevonden voorwerpen: bos met vier sleutels, rode damesportemonnee met inhoud en een leren damestas. Openingstijden buro Limmen: maan dag 9.00-12.00 uur en donderdag 14.00-17.00 uur. Buiten deze uren kunt u het beste even een afspraak maken. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafel tje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkverpleging: Wijkgebouw, Midden weg 26a, 1906 AR Limmen. Spreekuur ma. t/m vrij. van 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedgevallen en in het weekend: tel. 072-126482 (alarm nummer). Uitleenmagazijn: Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Openingstijden: ma., wo. en vrij* van 17.30-18.00 uur, tel. 022Ö5-1250. Diëtist: lidmaatschap van Interkruis Noord-Kennemerland is noodzakelijk. Afspraken via tel. 072-199222. Kraamyerzorging: Gasthuisstraat 2, Postbus 67, 1800 AB Alkmaar. Ma. t/m vrij. van 8.00-17.00 uur, tel. 072-199222; na 17.00 uur en in het wee kend, tel. 072-484444. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor net afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-) 1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg .294. Spreekuur dagelijks: 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en Ph.K.H. Juch, Dotterbloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u eventueel au tomatisch doorgeschakeld. Behandeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. Duyser zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag Lot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis- Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Lim men, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor aanmeldingen voor en informatie over het gastouderproject: mw. A. Vlietstra; spreekuur op woensdag van 9.30-10.30 uur in het gemeentehuis. Zij is dan tel. bereikbaar onder nummer 1456. Tijdens de overige kantooruren kunt u haar bellen onder nummer 072- 332932. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie N.A. te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148. AKERSLOOT - Op zondag 12 januari komt Sjoerd Kuyper, schrijver van jeugdboeken, op uitnodiging van pop pentheater Dibbes en de Openbare Bi bliotheek naar Akersloot. In het theater aan het Wilhelminaplein 3 zal hij een le zing verzorgen, die om 14.00 uur be gint. De entree bedraagt 2,50. Sjoerd Kuyper werd in 1952 in Amster dam geboren. Hij schreef aanvankelijk alleen voor volwassenen, maar begon in 1974 verhalen voor kinderen te schrij ven, voor het radioprogramma 'De Ko de Boswachter-show'. Sindsdien schrijft hij niet alleen boeken, maar ook poppenspelen, liedjes en vooral tv-series voor de jeugd: 'Max Laadvermogen', 'Majesteit, uw ontbijt', 'De freules' en 'Het zakmes'. Zijn werk werd bekroond door kinderjury's, hij won een Vlag en Wimpel en twee van zijn boeken werden genomineerd voor de Libris Woutertje Pieterse Prijs. Sjoerd Kuyper schrijft, zoals hij zelf zegt, alleen maar „om de wereld nog mooier te maken". Kaartjes voor deze lezing kunnen ge kocht worden bij de openbare biblio theek in Akersloot of telefonisch worden gereserveerd bij Poppentheater Dibbes, tel. 02513-13447.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 12