ENKELE BEZORGERS/STERS LIMMEN Equipe Coiffures 'Uw autodealer in de buurt: goede service en scherpe prijzen' anfö mis DIRK BARTEN ra m m Oude Stompenbal Uylenspieghels 8,95 ra m ra m ra ra SLAGERIJ W. KROM ENTHOUSIASTE KAPSTER H.A.B. OPEL B.V. nrc.ASiONS WAT WE DOEN DOEN WE GOED CITROËN SERVICE Autobedrijf G. Kaandorp Met spoed gevraagd voor ochtendkrant in Limmen Inlichtingen: 02205-2774 ■ITO 01 d êi iii Ij) cn. m öh d IE ill li 0 ra 0 0 MANNES SCHOENREPARATIE Westerweg 312 - Heiloo Uw schoenreparatie wordt gemaakt door de kampioen van Nederland! Parkeerverbod Vijverlaan Bouwplannen kalender I Wijle 1 (oostzijde van Rijksweg) |ii| pf| M |io| |!7j 18 ire 0 Wijle 2 (westzijde van cd& Rijksweg) 03 01 0 (SD 28 0l@i@ 03 Donateursavonden Stichting Oud-Limmen Biljart- en rugbyschaak in Limmen Donderdags geopend van: 8.30 tot 17.30 uur. 500 gram magere OSSELAPPEN van 10,75 voor Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 vraagt per 1 maart 1992 een Sollicitaties: tel. 02205 - 2953 Na 18.00 uur: 3115. Verkoop na 18.00 uur D.H.J. Slinger - 072-126558 UW HYUNDAI-DEALER: Tel. 072-333466. SPECIALE AANBIEDING CITROËN BX 19 TZI NU VOOR 33.900,- rijklaar Citroen AX 11TGE, 06-'90, rood14.000,- Citroën VISA 11 RE rood, b.j. 10-'84 4.750,- Citroën BX 14 bj. '88, wit12.500,- Citroën AX 10 E 3 deurs, ll-'87, wit 8.750,- Citroën BX 19 TR diesel 06-'84, wit5.250,- Citroën BX 14E b.j. 03-/85, wit 6.750,- Citroën BX 14 RE b.j. 09-86 rood9.750,- Citroën L.N.A. 2 cil. zeer zuinig maart '83, wit3.250,- Rijksweg 50, 1906 BJ Limmen Telefoon 02205-3066 PAGINA 13 (Binnen 2 dagen klaar). Open: maandag 13.30-18.00 uur. Woensdag- en vrijdagochtend 9.00-12.30 uur. Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 Burgemeester en wethouders van de gemeente Limmen zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen om langs de oostelijk gelegen groenstrook (tegenover de garages) in de Vijverlaan een parkeerverbod in te stellen door middel van het aanbrengen van een gele band ex art. 23 RVV 1990. Het voornemen ligt, compleet met tekening, met ingang van 9 januari 1992 gedurende dertig dagen ter inzage ter gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kunnen alle belanghebbenden hun bezwaren tegen het parkeerverbod kenbaar maken aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders van Limmen is van plan om met toepassing van artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vergunning te verlenen aan: 1 de heer M.A.J. Nieuwland voor het bouwen van een dak kapel op het perceel Het Achtkant 14 te Limmen 2 de heer B.H.H. Hunnekink voor het vergroten/vernieuwen van zijn woning Dronenlaantje 3 te Limmen. De bouwplannen liggen met ingang van 9 januari 1992 gedu rende veertien dagen voor eeniederterinzage op hetgemeen- tehuis. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn bezwaren tegen het plan aan het college van burgemees ter en wethouders kenbaar maken. Deze bekendmaking is in plaats van de vorig jaar huis-aan-huis rondgebrachte kalenders. U dient deze publikatie uitte knippen en goed te bewaren. week I JANUARI 2 3 4 5 week 5 FEBRUARI 6 7 8 9 week 9 10 MAART II 12 13 14 ma 6 I 3 20 27 ma 3 IO I 7 24 ma 2 9 16 23 30 di |l4| di di 25 N wo I rii'r"* 8 I 5 22 29 wo 5 12 19 26 wo 4 11 do 2 9 16 23 do 6 I 3 20 do 5 12 19 vr 3 IO I 7 24 3 I vr 7 14 21 28 vr 6 13 20 27 za 4 I I 18 25 za I 8 15 22 29 za 7 14 21 28 zo 5 12 19 26 zo 2 9 I 6 23 zo 1 8 15 22 29 week 14 I 5 I 6 APRIL I 7 I 8 week I 8 I 9 20 21 MEI 22 week 23 24 25 JUNI 26 27 ma di wo do vr za zo 6 13 20 8 15 22 9 16 10 17 24 11 18 25 12 19 26 ma di wo do vr za zo 4 6 7 8 9 10 II 18 25 I 3 14 I 5 I 6 I 7 20 22 23 24 27 28 29 30 3 I ma di wo do vr za zo I 8 15 22 29 10 17 24 11 18 12 19 26 13 20 27 14 2 I 28 SEPTEMBER JULI I AUGUSTUS 5»EP week 27 28 29 30 31 I week 31 32 33 34 35 36 week 36 37 38 39 40 ma di wo do vr za zo 1 2 3 4 I I 5 12 6 13 20 27 8 15 22 29 9 I6 23 IO 17 24 31 18 25 19 26 ma di wo do vr za zo IO 1 2 I 3 14 I 5 I 6 17 24 31 1 9 20 2 I 22 23 26 28 29 30 ma di wo do vr za zo 7 14 21 28 9 IO I I 12 I 3 I 6 17 18 19 20 23 30 25 26 27 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER week 40 41 42 43 44 week 44 45 46 47 48 49 week 49 50 5 1 52 53 ma di wo do vr za zo 5 ,7 8 9 I0 I I 12 I 9 26 14 I 5 I 6 17 I 8 21 22 23 24 25 28 30 3 I ma di wo do vr za zo 2 4 5 6 7 8 I I 12 I 3 14 I 5 1 6 18 19 20 2 I 22 23 30 25 27 28 29 ma di wo do vr za zo 2 3 4 5 7 14 21 28 9 I0 I I 12 I 6 17 18 19 23 24 25 26 30 3 I 6 13 20 27 JANUARI FEBRUARI I week I 2 3 4 5 week 5 6 7 8 9 week 9 I0 II 12 13 14 ma di wo do vr za zo 8 9 I0 I I 12 I 3 I 5 I 6 I 7 I 8 19 20 27 22 23 24 25 26 29 3 I ma di wo do vr za zo 3 I0 17 24 5 12 19 26 6 13 20 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 ma di wo do vr za zo 9 I I I 2 13 14 I 5 16 23 30 18 19 20 21 22 25 27 28 29 APRIL week 14 15 16 17 18 MEI JUNI week 18 19 20 21 22 I week 23 24 2526 27 ma di wo do vr za zo 6 8 9 I0 1 I 12 13 20 27 I 5 I 6 17 I 8 19 22 24 25 26 29 30 ma di wo do vr za zo 4 6 7 I I 13 14 18 25 20 27 8 15 22 29 9 I6 23 30 I0 17 24 31 JULI AUGUSTUS ma 1 8 15 22 29 di wo 3 10 17 24 do 4 11 18 vr 5 12 19 26 za 6 13 20 27 zo 7 14 21 28 SEPTEMBER 27 28 29 30 31 week 31 32 33 34 35 36 week 3é> 37 38 39 40 ma di wo do vr za zo 8 9 I0 I I I 2 I 3 I 5 I 6 I 7 18 I 9 20 22 23 24 25 26 27 29 3 I ma di wo do vr za zo I0 1 2 I 3 14 I 5 16 17 24 3 1 9 20 2 I 22 23 26 28 29 30 ma di wo do vr za zo 7 14 21 28 9 IO I I 12 16 23 30 17 18 25 19 26 13 20 27 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER week 40 41 42 43 44 week 44 45 46 47 48 49 week 49 50 5 1 52 53 ma di wo do vr za zo 7 8 9 10 I I 12 19 26 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 30 31 ma di wo do vr za zo 2 4 5 6 7 I 8 16 23 30 I I 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 27 28 29 ma di wo do vr za zo 14 21 28 2 3 4 5 9 10 I I 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30 31 6 13 20 27 Inzameldag voor gft-afval (groene containers) Inzameldag voor restafval (grijze containers) fj Inzameldag voor grofvuil na telefonische melding: tel. 072-413533 In de groene minicontainer horen: - loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen - alle etenswaren, ook vlees en vis - eierschalen en doppen van pinda's en noten - snijbloemen en kamerplanten - koffie, koffiefilters, theezakjes en theebladeren - mest van huisdieren (geen kattebakkorrels) - gras, stro en bladeren - klein snoeiafval, kort gemaakte takken, resten van tuinplanten (geen zand) In de grijze minicontainer hoort: alle afval dat niet in de groene minicontainer hoort,maar niet: - glas, dat gooit u immers in de glasbak - papier, dat houdt u toch apart voor school en/of vereniging - kleding, dat bewaart u voor de inzamelacties - grofvuil, wordt opgehaald na telefonische melding: tel. 072-413533 - klein chemisch afval, de eerste ophaaldag is 6 maart 1992, de andere data worden bekendgemaakt via de plaatselijke media. Voor informatie over gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval, restafval en klein chemisch afval kunt u bellen naar gemeentewerken, tel. 02513-14253. 8 januari 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen Een groep Oud Stompentijdens de reünie vorig jaar. LIMMEN - De Uylenspieghels hebben gehoor gegeven aan de roep om herha ling tijdens de reünie vorig jaar ter gele genheid van het 25-jarig bestaan. De wens om herhaling wordt gestalte gege ven in een nieuwe activiteit: het "Oude Stompenbal" op zondag 12 januari. Het wordt een feest voor de "ziel" van de vereniging. Al degenen die eens en thans deel uitma ken van de groep, die zich de Uylen spieghels noemen, hebben een uitnodi ging ontvangen voor dit feest. Ook de genen die al 25 jaar lid zijn worden tot de oude stompen gerekend, ook zij ont vingen een uitnodiging. Met het organi seren van het Oude Stompenbal willen de Uylenspieghels iets terug doen naar "de oude hap".waarop de vereniging nog vaak en nooit vergeefs een beroep d<"*pt. overigens moeten de deelnemers wel een bijdrage in de kosten a 32,50 p.p. betalen. Maar voor carnavalslief hebbers is dit geen probleem zo blijkt uit de respons op de uitnodiging. Het bestuur van de Uylenspieghels is er alleen bezorgd op dat er misschien enke le oude stompen zijn vergeten omdat met name de ledenadministratie van we leer niet geheel compleet is. Wanneer die vergeten oude stompen zich vóór vrijdag 10 januari aanmelden bij Otto Bruschke, Rijksweg 184, dan zijn ook zij van harte welkom. Het is de bedoe ling dat het "Oude Stompenbal" bij succes een vast programma-onderdeel gaat worden. Aan dit succes wordt nu al niet getwijfeld alleen het tijdstip gaat waarschijnlijk volgend jaar naar voren. De muziek op de feestavond wordt ver zorgd door De Spoetniks. LIMMEN - Op vrijdag 10 en dinsdag 14 januari zullen in samenwerking met de Culturele Raad de jaarlijkse donateurs avonden van de Stichting Oud-Limmen worden gehouden. Het thema voor dit jaar is 'Limmen in oorlogstijd'. Negen mensen uit Limmen, die de oor log bewust hebben meegemaakt, werk ten mee aan de totstandkoming van de film, die deze avonden wordt getoond. Jos Baltus zorgde voor de opnamen en de techniek en verzorgde Huub Kramer de interviews. De tekst werd geschreven door Piet van der Steen en ingesproken door Siep Valkering. Regie en montage werden verzorgd door Kees Druyven en Jos Baltus. Humor, bittere ernst en drama wisselen elkaar af bij de verhalen die de mensen in de film vertellen. Boeiend zijn hun belevenissen en het is verrassend te kun nen vaststellen dat die Limmers zulke vlotte vertellers zijn. U kunt dit alles zien en horen in Vrede- burg, aanvang beide dagen om 20.00 uur. De toegangsprijs voor donateurs van de Stichting Oud-Limmen bedraagt f 2,50, anderen betalen f 5,00. Vooraf reserveren is sterk aan te raden. Wie op tijd belt heeft nog de keuze tussen vrij dag 10 en dinsdag 14 januari. Reserve ren kan via tel. 1456 (gemeentehuis). WILT U DE TEKST BIJ VOOR' KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Bij voorbaat dank! De redactie. LIMMEN - Het Kersttoernooi van schaakvereniging Vredeburg, waarvan de deelnemers nooit zonder een prijs huiswaarts keren, kende ook dit jaar weer een massale opkomst. Ieder zocht in willekeurige volgorde zijn of haar plaats aan één zeer lange tafel. Hij trof daar tegenover zich haar of zijn tegen stander met wie in de eerste ronde de de gens moesten worden gekruist waarna op het sein van de wedstrijdleider ieder één plaats naar links opschobf. Op die manier werden vijf ronden gevluggerd. Om de zaak wat moeilijker, maar tevens wat feestelijker te maken werd onmid dellijk voor de aanvang van elke ronde een afwijkende spelregel bekend ge maakt waarbij ditmaal o.a. biljart en vrugby inspirerend bleken te hebben ge werkt. Als in een partij bandstoten mochten loper en dame, voor zover de stand der stukken daarvoor mogelijk heid bood, hun begonnen diagonale be weging aan de rand van het bord voortzetten om aldus voor een tpt dus ver ongekende verwarring in de gelede ren van de vijand te zorgen. Aan de rugbysport ontsproot het idee dat de achterlijn uitermate belangrijk is. In één der vijf ronden gold dat de spe ler, wiens koning in het strijdgewoel de tegenoverliggende achterlijn zou weten te halen, gewonnen had. Wie niet sterk was, wüs misschien slim, had wat meer geluk of kon zijn zenuwen beter de baas. Er waren tien hoofdprijzen, taar ten, waarom na alle wederwaardighe den zeer ingenieus, maar volstrekt geen rekening houdend met het zojuist be haalde puntenresultaat, werd geloot, zodat clubkampioen en beginneling uit eindelijk precies dezelfde kansen had. e Audi 80'89 27.950,- Ascona 1.6S traveller, 4drs. 60.000 km, '86 13.950,- Ascona 1.8 S, 2 drs, 52.000 km 8-'87 12.850,- Ascona 1.6 S, LPG, 2 drs. 1-'86 8.950,- Corsa Swing 1.2"N, 3 drs. 10-'89 14.950,- Corsa Club 1.3 N, 3 drs3-'87 12.750,- Corsa GL 1.3H, 4 drs11-'87 13.450,- Corsa GL 1.2 S, 4 drs1-'87 13.750,- Kadett LS C 1.3i, 3 drs1-'90 20.750,- Kadett Club 1.3N, 4 drs4-'88 16.450,- Kadett C.14i, 4 drs. type 92 1-'90 21.750,- Kadett C.13i, 3 drs4-'89 19.350.- Kadett Combo 1.6S, incl.B.T.W. 1-'89 12.750,- Kadett, 5 drs. 1.2S,1-'87 13.750,- Kadett 1.3 S, 3 drs8-'86 12.450,- Kadett 1.2 S, 3 drs1-'87 11.950,- Kadett GSI 16v, 48.000 km 2-'89 34.750,- Kadett LS 1.2 S, 3 drs04-'87 14.950,- Golf, 1.3, 3 drs03-'88 16.950,- Omega 1.8S, Ipg07-'88 18.950,- Omega 1.8S LS Ipg 6-89 23.950,- Citroën BX 19 TRS automaat, 22.000 km7''89 23.950,- Ford Escort Europe 1.3, 3 drs5- 89 17.950,- Ford Orion, 4-drs. 67.000 L87 13.450,- UW OPEL DEALER VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Kennemerstraatweg 524-526, 1851 NH Heiloo tel. 072-333221 Officieel Opel en Isuzu dealer, Officieel Carvox-autotelefoon dealer. Door de spectaculair stijgende verkoop van Hyundai-automobielen kunnen wij u door inruil een selectie uitstekende occasions aanbieden. Scherp geprijsd en met maar liefst 12 maanden garantie conform de BOVAG-voorwaarden. Hyundai Sonata 1 .GL, silver metallic Hyundai Pony 1.5 L rood Nissan Sunny 1.6 SLX wit Nissan Micra 1.0 rood Mazda 626 2,0 LX m.1986 groen metallic Mazda 323 1.5 GLK Stationwagen, Suzuki Alto rood 1989 1987 1986 1987 1986 1983 -DEMONSTRATIEAUTO- Hyundai Scoupe 1.5 GTI met: stereo radio/cass., 4 speakers, electri- sche ramen enz. sportvelgen, verlaagde ve ren, alarm, mistlampen, 3e remlicht, nw. prijs f 35.000,- Nu voor f 28.500,- NIEUW, 0 km, kleur antracietgrijs een zeer complete auto. Nieuwprijs 37.995,- Voor al uw onderhoud en reparaties. Tevens inbouw gasinstallaties en APK. Verkoop van Citroen nieuw en gebruikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 13