Sunrise ~"\Nan der Steen wo| kutobedrijf Rijbewijs in 3 - 4 - 8 weken FAM K0MPAKT RIJOPLEIDING DE VERKEERSSCHOOL MET DE VELE MOGELIJKHEDEN Egmonds Bloemenzee Beregoed PAS VERKEERSSCHOOL PAKKET B 44 uurslessen PAKKET A 36 uurs lessen 1 1990,- de grootste verkeersschool voor Alkmaar en omgeving Bowlen Steengrillen f 42,50 AUTO ^"WMTIN Gericht adverteren kan blf uitstek in de DE KONKELBOET 331713 BOVAG PAKKET A Kursus Theorie in 1 weekend Oergezellig uit! zonnestudio VOORBRUINEN WINTERSPORT of ZONNE- VAKANTIE 072-339441 Regio muziekfestival Meervogels handbal Toerclub Ypestein HONDEN TRIMSALON Audi 100 Quattro Turbo, bouwjr. 07-1988 ABS, AIRCO, Centrale portiervergrendeling en Metallic lak NIEUWPRIJS 98.000.- NU VOOR 48.950,- VOLKSWAGEN JETTA GTX 1.8 90 pk, bouwjaar 06-1985, LPG, lichtmetalen velgen, getint glas, dubbele koplampen NU voor 12.750,- Tevens verkoop van alle merken nieuw. TEL. 072-336202. Tennisvereniging Heiloo OSU-luisteraars kiezen sportman, sportvrouw en sportploeg van 1991 Damclub Heiloo Expositie van Jeannette Coppens De Vroegte Wint Heilooër bridge club Burgerlijke stand gemeente Akersloot IETS TE VIEREN? Restaurant Catering en Party service Fa. M. STEENHOEK EN ZONEN De Oude Werf 1 072-338543 nabij plan Ypestein er n8 /bédfijf ''/W/A jr 36 UURSLESSEN, INKLUSIEF VOLLEDIG PRAKTIJKEXAMEN EN EXAMENGARANTIE Wij verzorgen ook spoedcursussen voor uw MOTOR-, VRACHTAUTO- en AUTORIJBEWIJS (vraag inlichtingen hierover bij de verkeersschool) ons adres is: Robbenkoog 36 1822 BB ALKMAAR (ind.terr. Beverkoog) Tel. 072-642000 Fax 072-640453 PAGINA 10 UITKIJKPOST 29 JANUARI 1992 h JjowLinxji (féeiloo Stationsplein 3 Heiloo Verstandig Voor uw Bel voor informatie: V Sandra v.d. Velden Runxputteweg 28 1851 PM Heiloo Telefoon 02205-2132. EGMOND - De Stichting Egmonds Bloemenzee viert het tweede lustrum van haar jaarlijkse bloemenshow, die dit jaar van donderdag 30 januari tot en met maandag 3 februari wordt gehou den, onder het feestelijke motto 'Eg monds Bloemenzee Beregoed'. In alle soorten en maten zullen de speelgoed- beer, de teddybeer en de knuffelbeer centraal staan tijdens het grote evene ment in dorpshuis/sporthal De Schulp in Egmond-Binnen. Sommige mensen hebben sinds hun jongste jeugd beren, die wel vijftig jaar of nog ouder zijn. Het bestuur van Eg monds Bloemenzee besloot daarom dit jaar de berenliefhebbers de ruimte te ge ven. Voorzitter Thomas Pepping: 'Het thema past volgens ons goed bij het tweede lustrum dat wij vieren. Het is een feestelijk thema'. Het zal hoe dan ook een unieke show worden in Eg- mond, waar de tentoonstelling toch al ieder jaar uitblinkt door de grote ver scheidenheid aan bloemen. De arran geurs zijn opnieuw Leo Strengers en Herman van de Berg. Ook dit jaar zal de beurs weer gecombi neerd worden met een gezinsbeurs in een aparte tent. Enkele berenwinkeliers zullen, met verwijzing naar het motto, acte de présènce geven en bovendien zal op zaterdag 1 februari de 'liefste teddy beer' gekozen worden. De beren kun nen die dag van 10.00-12.30 uur door het publiek worden ingebracht, waarna om 13.00 uur de prijsuitreiking zal vol gen. Ook is er die dag van 10.00-17.00 uur een heuse berendokter aanwezig en kunnen de aanwezige kinderen zich als beer laten schminken. Tijdens de officiële opening van de show, op woensdag 29 januari om 15.00 uur, zal ondermeer het woord worden gevoerd door Ir. Jacques Langeslag, consulent van het Informatie- en Kennis-centrum, afdeling bloembollen. De heer Langeslag, die nader zal ingaan op de kwaliteitsverbetering van zowel het produkt als het produktieproces, is tevens kandidaat-voorzitter van de KA VB. Burgemeester Brommet van Eg- mond zal die middag tenslotte een spec taculaire nieuwe witte opstaande Oriëntal-lelie van de firma W. Paauw Zn uit Rijnsburg dopen, die ook op de show zal schitteren. Elke volwassen bezoeker krijgt donder dag, vrijdag en maandag een aardige at tentie aangeboden. Radio Noordzee zal iedere dag tijdens Egmonds Bloemenzee live vanaf de gezinsbeurs uitzendingen verzorgen en ook de jaarlijkse zelfmaak-modewedstrijden staan, met aantrekkelijke prijzen, weer op het pro gramma, net als talloze andere podiu mactiviteiten. Op zaterdag 1 februari organiseren verschillende bloembollen- bedrijven in Egmond bovendien een open dag. De openingstijden van Egmonds Bloe menzee zijn donderdag tot en met zon dag van 10.00-21.00 uur en maandag 3 februari van 10.00-17.00 uur. De toe gangsprijs is voor volwassenen 5,00, 4,00 voor 65-plussers en 2,00 voor jeugd tot en met 12 jaar. Voor groepen van 20 personen of meer geldt een kor ting van 20 procent. Tijdens de show kan men tevens bellen met de speciale infolijn: 02206-3523. NATIONALE ktjltQ Audi 80 Automaat, stuurbekr1988 25.500,- Audi 80 1.8 S05-1990 30.950,- Audi 100 CC aut. Airco, schuifdak1987 20.750,- Fiat Uno 45 S01-1988 10.500,- Ford Escort 1.6 Bravo01-1986 11.950,- Ford Sierra 2.0 CL, LPG11-1988 20.950,- Ford Scorpio 2.0 CL 05-1986 12,750,- Lancia Thema 106-1987 16.500,- Mazda 323 Hatchb. 1.7 Diesel 12-1986 8.950,- Mazda 323 1.5 Estate 04-1987 14.750,- Mazda 626 2.0 Sedan Automaat 05-1987 15.500,- Mazda 626 Coupe11-1987 17.950,- Nissan Bluebird SLX Diesel, 5 drs1987 15.750,- Opel Kadett 1.3 Club LPG02-1989 18.950,- Opel Kadett Combo 1.6 SV09-1987 11.000,- Toyota Carina II 1.6, open dak03-1988 18.950,- VW Golf 01-1987 14.950,- VW Golf GTI 16 V 01-1987 24.750,- VW Golf 1.8 C 01-1988 16.950,- VW Jetta06-1987 16.500,- VW Passat Rimini Diesel 5 drs1984 5.750,- Diverse goedkope inruilers met APK Bovag-occasions met 100% garantie, ANWB-keuring mogelijk, financiering, verzekering snel geregeld. Tevens on derhoud en schadereparatie voor alle merken. EGMOND - In het weekend van 2 en 3 mei 1992 zal het "Regio muziekfesti val" worden gehouden in het Dorpshuis te Egmond aan den Hoef. Een eerdere oproep in deze krant heeft gezorgd voor een groot aantal aanmeldingen. Echter, om de verscheidenheid in het muzie kaanbod te vergroten zijn wij nog op zoek naar: accordeongezelschappen, blaaskapellen, country-bands, big bands, steelbands, trio's en duo's. Er zal door de deelnemers in een zaal met een prima akoestiek, tijdens een optre den van 30 minuten voor een groot pu bliek, worden gestreden om de Eg- mondtrofee '92. De musicerende amateurs worden ge zocht in Bergen, Schoorl, Warmenhui- zen, Heerhugowaard, Koedijk, Alk maar, Oudorp, Heiloo, Limmen, Cast- ricum Akersloot, Langedijk, St. Pan- cras en de Egmonden. Wilt u meer in formatie of wilt u met uw groep deelnemen, neem dan contact op met Rien Druiven, (op werkdagen tussen 18.00-19.00 uur) telefoon 02206-2245. HEILOO - Op 20 januari vond de jaar lijkse ledenvergadering plaats. Om kwart over acht opende de voorzitter Joop Hekker de vergadering. De diverse verslagen en overzichten konden zonder op- of aanmerkingen worden goedge keurd. Hij deelde mede, dat het kon- trakt met het beheerdersechtpaar met een jaar verlengd was alsook met de trainers. De kommissieverslagen werden eve neens goedgekeurd en de vele kommi- sieleden werden bedankt voor hun inzet, vooral de dames Hetty Sprenger en Rie Ritsma voor het leiden van resp. de racketavond en de racketmorgen. Zij zijn wederom bereid deze voor het 15e jaar te verzorgen. Daarna werd afscheid genomen van Joop Hekker en Ans van der Neut. Joop heeft zes jaar zijn bijdrage gele verd aan het bestuur, waarvan 5 jaar als voorzitter. Ans 4 jaar als 2e secretaris. Zij werden bedankt voor hun bijdrage aan het reilen en zeilen van de club en kregen een aandenken van de T.V. Hei loo overhandigd. Vervolgens de benoe ming van Geke Riemslag en Wim Meulenberg tot nieuwe leden van het bestuur. Kees Koeman (vice-voorzitter) volgt Joop Hekker op als voorzitter van de T.V. Heiloo. Ook aan het vertrek van enige kommi- sieleden werd aandacht besteed, het af treden bij de T.C. van Bob Hagen wiens plaats wordt ingenomen door Jaap Pol dervaart. Bij de jeugd T.C. traden af Kuna de Moor en Bep Roelofs. Hun plaatsen worden ingenomen door Netty Oosterwijk en Ans de Waard. AKERSLOOT - De dames van ZAP en Meervogels, reeds jarenlang tegenstan ders, zorgen altijd door met gering ver schil te winnen voor sensatie en de nodige spanning. Hoewel de laatste wedstrijden wel punten werden ge scoord, was er voor coach-trainer Al- bert Verzijde reden om veranderingen in het team aan te brengen. Dat dit een goede greep was, bleek tijdens de wedstrijd. Even onwennig moest men een spoedige achterstand van 0-3 incas seren, die snel werd omgezet tot een 8-7 ruststand. Na rust had Meervogels het betere spel met snel en doelgericht handbal. Een veilige 16-12 voorsprong kwam in de eindfase in gevaar, een laatste offensief bracht ZAP toch niet verder dan 17-16. Met in gedachten dat de tweede plaats recht geeft op promo tiewedstrijden zal deze winst heel be langrijk zijn. Het vele publiek meege komen uit Amsterdam om hun team te steunen in de kampioenswedstrijd kwa men bedrogen uit. Ook de dames junio ren van Meervogels moesten om kansen te behouden voor promotie naar de jeugddivisie deze wedstrijd winnen. De kansen die Aristos in het begin kreeg, werden benut met een spoedige voor sprong van Aristos 1-4. Daarna werd er door Meervogels alerter verdedigd en met enkele break-outs ruststand 4-4. Na rust liet Meervogels zien hoe men handbal moet spelen en werd Aristos geheel weggespeeld. De bloemen die klaar stonden gingen naar de geblesseer de speelster Susan Krom. De kansen op te stomen naar de jeugddivisie zijn door deze winst gestegen (13-6). AKERSLOOT - Zaterdag 18 januari werd bekend gemaakt in een life uitzen ding wie de sportman, sportvrouw en sportploeg 1991 waren uit Uitgeest, Akersloot en Limmen. De luisteraars hebben de afgelopen weken overweldi gend gereageerd en de burgemeesters van de gemeenten reikten de prijzen uit in een druk bezochte en sportieve uit zending. Sportploeg werd volleybalteam Voluit uit Uitgeest. Sportvrouw werd Myrthe Broers, atlete uit Uitgeest. Sportman werd Piet Wijker, ultralange-afstands- loper, uit Akersloot. Het O.S.U. Spor tief team, dat wekelijks de sportuitzen- ding verzorgt op de zondagavond tussen 20.00 en 22.00 uur, wil hier een jaarlijks terugkerende happening van maken. HEILOO - Toerclub Ypestein uit Hei loo organiseert voor de derde maal in successie een meerdaagse fietstocht. Dit jaar is de tocht naar Duitsland. In twee dagen wordt naar Sauerland gefietst, zo'n 450 km, om daarna nog drie dagen in het berglandschap rond te toeren. De laatste dag wordt er een kortere rit gere den om in de namiddag met een bus met fietstrailer de terugreis naar Heiloo te aanvaarden. Voor de minder goede klimmers of zij die het rustiger aan willen doen, wordt een vlakke dan wel glooiende route uit gezet. Het geheel wordt begeleid door twee volgwagens. Het evenement gaat plaatsvinden van 3 tot en met 7 september. De kosten voor deelname zijn 450 gulden. Voor vragen of het aanvragen van een inschrijffor mulier kunt u contact opnemen met Ed Molenaar (072-335103) of Jan Breetveld (02518-57114). HEILOO - In de onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld: A. Kroon - P. Heyne 0-2, R. Koch - M. Houtenbos 2-0, P. Zwart - L. Koersen 2-0, J. Kraakman - F. Schouten 0-2, A. Valkering - C. Bijwaard 0-2. Tussenstand kopgroep: 1. L. Koersen 13-23, 2. C. Bijwaard 12-21, 3. F. Schouten 14-19 en 4. A. Valkering 14-16. HEERHUGOWAARD - In Visio Heer- hugowaard aan de Gildestraat 3 is op de begane grond een expositie te vinden van Jeannette Coppens. Als galerie houdster (zij is eigenares van Galerie Amber te Limmen) gewend een goed verzorgde tentoonstelling te organise ren, ziet men in Visio het resultaat van haar inspanningen: mooie kleurige schilderijen, veel portretten, maar ook landschappen en abstract, op een smaakvolle wijze in de gangen en het zitgedeelte tentoongesteld. Jeanette Coppens heeft met hart en ziel aan de schilderijen gewerkt, vervuld van een groot mededogen met de mens, met zijn leven dat geleefd moet worden. In het gebouw zult u ongetwijfeld nog an dere kunstuitingen tegenkomen. Deze komen uit de gemeentelijke artotheek van Heerhugowaard. De tentoonstelling van Jeannette Coppens is te zien in Vi sio, naast motel-restaurant De Zand horst, tot 1 april. Openingstijden zijn iedere werkdag van 9.00-13.00 uur. HEILOO - Even leek het erop, dat deze winter de schaatsers eindelijk aan hun trekken zouden kunnen komen. Maar helaas voor hen, was de ijspret van kor te duur. De teleurstelling echter van de één, zou ook hier wel weer eens kunnen leiden tot de blijdschap van de ander. Want op 9 februari organiseert hen gelsportvereniging De Vroegte Wint (DVW) uit Heiloo een witviswedstrijd in het Noordhollands Kanaal. Bij zware ijsgang of meer dan twee graden vorst zal deze wedstrijd niet door kunnen gaan. Verzamelen en vertrek vinden zoals ge woonlijk plaats nabij de brandweerka zerne bij winkelcentrum 't Loo. Het vertrek is reeds om 7.30 uur, dus DVW doet haar naam weer alle eer aan. Opge ven voor deze wedstrijd doet men het beste zo snel mogelijk en wel bij S. Blokker, tel. 332411, of bij J. Walta, tel. 02206-3111. HEILOO - Uitslagen dinsdag 21 janua ri: A-lijn 1. ds. Brokx-Verhoef 56.50 2. ds. Klerk-Stark 50.50 1. ds. Brinkhuis- Meuleman 64.50 2. ds. Bunjes-Kramer (55) 55.50 B-lijn 1. mw. Hoff-Hr. Tam- minga 59.00 2. ds. Hardeveld-v.d. Laan 53.50 1. hr. v. Brunschot-Romar (55) 65.50 ds. v.d. Mark-Ribberink 47.50 ds. Leegwater-Uiterlinden 47.50. A-lijn. Donderdag 23 januari: 1. ds. v. Baar-v.d. Linden 55.50 2. ds. de Bruyckere-Stark 1. ds. Haan-v. Loon 59.00 2. hr. Ranzijn-Spruit 58.50. B-lijn 1. ds. Evenbly-Gauw 55.83 2. Fam. To by 54.17 1. fam. Romar 52.92 2. mevr. Eichelsheim-Hr. Haan 52.50. C-lijn 1. ds. Damman-In 't Veld 54.17 ds. v.d. Dool-Neyens 54.17 D-lijn 1. ds. Meyssen-Mulder 63.50 2. ds. v. Diggelen-Leek 50.50 1. hr. v. Haperen- Hurkmans 63.50 2. fam. de Winter 54.50. Afzeggen: voor de dinsdag op maan dagavond bij dhr. Happe, tel. 331416; voor de donderdag op woensdagavond bij dhr. Lohr, tel. 330052. AKERSLOOT - Geboren: Larissa Ma ria, dochter van Nicolaas T. Krom en Margaretha A.M. Schouten. Donovan Meivin, zoon van Gerardus J.M. van Baar en Antje C. Snip. Overleden: Bernardus Johannes Oonk, oud 80 jaar. Laat nu uw SCHAATSEN SLIJPEN op de nieuwste slijpmachine, met iedere ge wenste ronding. FIETSEN- HANDEL BOERSEN, Sta tionsweg 79, Heiloo. Voor het VERNIEUWEN VAN UW C.V.-ketel. Holleweg 71 - Heiloo Tel. 331855 b.g.g.334972 Landelijk erkend De Stichting INVO start in de week van 17 februari de cursus: Wat kan een PC en wat kan ik ermee? Als u wilt tekstverwerken dan kunt U zich opgeven voor de basiscursus Word- perfect 5.1 Inlichtingen en/of inschrijfformulier tel: 075-217343 (de heer G. Fris/mevr. Rozenberg) Voor uitbreiding van ons team een enthousiaste VERKOPER TUINPLAN TEN m/v gevraagd. - opleiding RMTS of ver gelijkbaar nivo. - goede plantenkennis. - goed met klanten om kun nen gaan. - Rijbewijs B is gewenst. - Fulltime (38 urige werkweek). Tevens wordt er een CAS- SIERE m/v gevraagd voor 20 uur per week, gewenst is enige kassa ervaring en plantenkennis en vooral een klantvriendelijke instel ling. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan A.H. van Schilt, INTRATUIN HEI LOO BV, Vennewatersweg 15, 1852 PT Heiloo. FT" 7-7-7- 01-*88 06-'86 09-'83 Audi 80 1.8lvschüitM, get. glas, 5-bak, v Audi 80 1.8 GT, 4-drs., Ipg, wit Ford Escort 1.6 Bravo, 5-bak, LPG, gr.met. Ford Escort 1.4 CL, RS-pakket, rood08-'88 Ford Escort 1.6 GL, sch.dak, 5-bak, get. glas, wit04-'85 Ford Sierra 2.3 Diesel, sedan, rood10-'88 Mazda 626 GLXHb, 5 drs, groen met10-'88 Mazda 323 LX, 4-drs., LPG, zilvermet12-^85 Nissan 20 LX, diesel station, st.bekr., get.glas, 5-bak, rood 0V89 Nissan Pickup Cab Star, 5-bak 03-^87 Nissan Sunny 1.6 SLX, Florida, zilver 04-'88 Opel Ascona 1.6 S Traveler, 4drs., groenmet03-'86 Opel Ascona 1.8 S Traveller, 4drs, wit 04- 88 Opel Calibra 2.0 i, l.m. velgen, alle opties, rood09-'90 46.950,- Opel Corsa 1.0, 64.000 km, rood07-'83 6.500,- Opel Corsa 1.2 S, blauw02-'84 6.750,- Opel Kadett Caravan 1.8 S GL, LPG, wit, GT-uitv01-'88 19.750,- Opel Kadett 1.3 N, automatic, goud met04-'83 6.250,- 22.950,- 12.250,- 6.500,- 18.500,- 8.750,- 18.900,- 19.950,- 7.950,- 19.500,- 14.500,- 17.750,- 12.750,- 17.250,- 02-'88 04-'89 05-'87 roodmet11-'89 Opel Kadett 1.3 S, 3-drs., striping gee Opel Kadett 1.3 i, LPG, nwste model, wit. Opel Omega 2.0 i automatic, antr.met Opel Omega 2.0 i GL, get.gl., st.bekr., LPG, Opel Rekord Caravan 2.0 S, get. glas, 5-bak, c.v., zilver04- 85 Opel Vectra GL 1.61, 4 drs, Baikalbl.met01-'91 Opel Vectra 1.8 SGL, 5-drs. H.B. Ipg, get.gl. z.met07-^89 Renault 19 TR, 3-drs., 5-bak, get. glas, zilver04-'89 Toyota Carina I116 XL, 4-drs., st.bekr., c.v., get.glas, antr.09-89 Toyota Carina I116 DX, 4-drs., champ.met04-'86 Toyota Corrola XL, 5 drs. diesel, wit 05-'88 V.W. Golf 1.3, LPG, do.bl., l.m. velg., strip01-'87 V.W. Golf 1.6 TD Madison, 5 drs. wit04-'90 V.W. Golf 18i Memphis, LPG, antr.met01-'89 V.W. Golf 1.8 Sport, get. glas, 5-bak, zwart06-'86 V.W. Jetta 1.6, turbo diesel, 4-drs., 5-bak, wit0U86 V.W. Passat Variant 1.6 diesel roofrack, bl.met10-'88 V.W. Transporter, turbo diesel, 9 pers, OT'87 15.250,- 18.950,- 19.500,- 24.500,- 10.950,- 29.250,- 25.500,- 16.500,- 18.950,- 10.250,- 17.750,- 14.950,- 29.750,- 21.750,- 13.950,- 12.500,- 17.950,- 21.000,- Verkoop van alle merken, nieuw en gebruikte auto's, onderhoud, reparatie, schade-reparatie, apk veiligheids- en milieukeuring! HOEKSTRA m ma In 3 weken Bij aanvraag examen 1990,- In 4 weken Bij aanvraag examen 995,- Bij aanvang lessen 995,- In 8 weken Bij aanvraag examen 995,- In de 4* week 995,- Lesindeling Lesindeling Lesindeling Week 1 2 keer 2 uur Week 2 2 keer 2 uur Week 3 2 keer 2 uur Week 4 2 keer 2 uur Week 5 4 keer 2 uur 2 keer 2 uur Week 6 3 keer 2 uur 4 keer 2 uur 2 keer 2 uur Week 7 5 keer 3 uur 5 keer 2 uur 3 keer 2 uur Week 8 5 keer 3 uur 5 keer 2 uur "iiniiiiiim 0 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 10