St/zontfere K Big Buk Buk Band Battle voor (beginnende) muzikanten de De betekenis van dromen Bingo-avond tamboer- en majorettekorps Nijenburg Flottielje zeilen in Griekenland Faag bij JC Buk Buk Open Heiloo snookertoernooi Dialezing over Poolse Ouderen CDA-fractie op de fiets 'Rondje Heiloo' Spel 'Rondje Heiloo' slaat aan in Heiloo HSV nieuws Activiteiten ANBO-KBO Trias-jongens districtskampioen Toonkunstkoor Alkmaar Kennedy Computer Oplei dingen gaat samenwerken Foresters nieuws Damclub Heiloo Oppositie-ranglijst op zijn kop Heilooër Bridge Club Bridgeclub Sans Atout Damesbridgeclub Sans Atout 't Meest gelezen in Heiloo, Limmen, Akersloot en de Egmonden DRINGEND VERZOEK Ook per FAX bereikbaar: 335644 PAGINA 8 UITKIJKPOST 5 FEBRUARI 1992 Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Poppentheater Dibbes In de maand februari zijn er poppen- voorstellingen op 12, 15, 19 en 29 febru ari, aanvang steeds om 14.30 uur. Zondag 9 februari: voordracht door de jeugdboekenschrijfster Joke van Leeu wen, aanvang 14.00 uur (vanaf 7 jaar). Zaterdag 22 februari: jeugdfilm 'Mama Mia en ik', aanvang 19.00 uur, voor kinderen vanaf 8 jaar. Zondag 23 februari: gastoptreden door Poppentheater Toermalijn met 'De Gouden Rivier', aanvang 14.00 uur (va naf 5 jaar). Inlichtingen en reserveringen: Dibbes, Wilhelminaplein 3, Akersloot, tel. 02513-13447. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 6 februari: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Vrijdag 7 februari: Zaalvoetbal KNVB 18.00-23.15 Zaterdag 8 februari: Zalvoetbal div. clubs 9.30-15.30 Basketbal Flashing Heiloo 15.45-19.45 Zaalvoetbal 20.00-21.00 Zondag 9 februari: Handbal div. clubs 9.30-14.45 Maandag 10 februari: Volleybal Effect 17.45-23.00 Dinsdag 11 februari: Volleybal NeVoBo 18.30-23.00 Woensdag 12 februari: Basketbal basisscholen 13.00-17.30 Handbal Foresters 18.00-19.00 Zaalvoetbal KNVB 18.00-23.15 Sporthal d'Enterij - Limmen Geen opgave ontvangen. Sporthal De Lelie - Akersloot Zaterdag 8 februari: Meervogels handbal 17.00-20.00 Zondag 9 februari: Meervogels handbal 10.00-15.00 Galerie Nu Tot en met 9 februari: Expositie van Berthy J.F. Müller (acrylschilderijen en gemengde technieken) en Babs Bannen berg (objecten) in Galerie Nu, N. van de Veenstraat 48 te Castricum. Openings tijden: donderdag tot en met zondag 13.00-17.00 uur. Expositie 'Doorwerken' Tot en met 29 februari is in het Medisch Centrum te Alkmaar werk te zien van de leden van de Alkmaarse schildersver eniging Doorwerken ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de vereniging. Galerie Dijk 1 Tot en met 23 februari exposeert Mar- thijn de Groot uit Emmen met acryl schilderijen, tekeningen en keramische objecten. Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag 12.00-17.00 uur en zondag 14.00-17.00 uur. Adres: Dijk 1, Alkmaar. Pakketten voor Polen Donderdag 13 februari: inleveren van pakketten voor familie of vrienden in Polen tussen 13.00-20.00 uur bij de fam. Velthuis, Zeeweg 17, Heiloo, tel. 331802. Maximaal gewicht 25 kg. Kosten 7,50 per pakket 2,50 per kilo. Bij het inzamelpunt zijn ook regelmatig nieuwe adressen van hulpbehoevende gezinnen Polen. Bij de fam. Velthuis is verdere informatie verkrijgbaar. De Christenvrouw Dinsdag 11 februari: dhr. J.C. Ouds hoorn spreekt over 'Beveiliging van de Joodse School in Amsterdam' bij de Christenvrouw, afdeling Alkmaar, in het wijkcentrum Overdie, Ruusbroe- chof 97 te Alkmaar, aanvang 19.45 uur. Klaverjasdrive Sint Adelbert Vrijdag 7 februari: klaverjasdrive in de Adelbert-kantine op sportpark De Kwe kerij in Egmond-Binnen, aanvang 20.00 uur; ook voor niet-leden. Inlichtingen en/of opgave: mw. Sentveld, tel. 02206- 3743. WAO/AAW Belangenvereniging Iedere maandag houdt de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo en omstre ken een soosochtend in 't Trefpunt aan de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- 12.00 uur met gelegenheid tot biljarten, kaarten en rummycup spelen. Koffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el-» ke dinsdag van 10.00-11.30 uur koffie contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 17 februari: Biedermeier ma ken o.l.v. W. Jordens-van Kleef. Zondag 23 februari: bowlen in Bowling Heiloo van 16.00-17.00 uur. Opgeven via tel. 333218 of 335652. De bijeenkomst op 17 februari vindt plaats in het Open Huis, beginnen om 20.00 uur en de entree is 3,00 per persoon. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 1 maart is in het stedelijk museum te Alkmaar de tentoonstelling 'De krankzinnigentekeningen van Jan van Herwijnen' te zien tijdens de ope ningsuren: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Doelenstraat 5 te Alkmaar. Openbare Bibliotheek Heiloo Woensdag 5 februari: start van de kin derjury (zie elders in deze Uitkijkpost). Wijkvereniging Plan Oost Woensdag 5 februari: extra bridge avond. Vanaf maart elke eerste en derde vrij dagavond bridgen in het Oosthonk. De derde vrijdag blijft de competitie avond. Vereniging Nederland-Noorwegen Vrijdag 7 februari: open avond met aandacht voor de beeldhouwkunst van Gust&v Vigeland door S. de Vries uit Alkmaar in het Dorpshuis Oudorp, Meidoornlaan 10, Oudorp, aanvang 20.00 uur. Entree leden 2,50, niet- leden 5,00. Jeugdtheater Heiloo in De Beun Zaterdag 8 februari (15.00 en 20.15 uur) en zondag 9 februari (12.00 en 15.00 uur): 'Momo en de Tijdspaarders', een productie van Jeugdtheater Heiloo in theater De Beun. Kaartverkoop: Rooks- hop Braam, Holland International, boekhandel Avis, Kadoshop Giesbertz. Inlichtingen/kaartreservering: 152346 (18.00-20.00 uur). TC Hogedijk Zondag 9 februari: jaarlijkse Schulpen- toernooi voor de jeugd van TC Hoge dijk in de sporthal in Egmond aan Zee. Aanavng vanaf 9.00 uur in zes verschil lende groepen. Buffet voor alleengaanden Maandag 10 februari: buffet voor al leengaanden in restaurant Koekenbier te Alkmaar, georganiseerd door de in terkerkelijke werkgroep voor alleen gaanden met na afloop een spreekbeurt door kunstenares W. de Jong. Aanvang 19.30 uur. Inlichtingen en/of opgave: tel. 072-337282 (bgg 023-313902). Muziek op de winteravond Vrijdag 7 februari: concert door fluit- tiste Eleonore Pameyer en pianist Leo van Doeselaar in de Witte Kerk te Sint Pancras, aanvang 20.15 uur (zaal open 19.30 uur). Entree 10,00. Inlichtin gen: 072-641343. HEILOO - In ons is een heel diep weten (stille kennis) van een voller en rijker le ven, een paradijs-herinnering. Allemaal willen we bewust of onbewust verbin ding met deze bron hebben. We kunnen leven vanuit deze wijsheid in onszelf en deze wijsheid integreren in ons dagelijks leven. Dit geeft ons meer vrijheid en een grotere liefde. Soms voelen we beper kingen, die verhinderen, dat we ten vol le leven vanuit dit diepere weten. We kunnen inzicht krijgen in deze beperkin gen en ze van daaruit opruimen. We kunnen werkelijk vrij zijn door vanuit ons diepste zelf te leven. Elke gebeurtenis, ontmoeting, ervaring in het leven van alle dag kan een hulp middel zijn om tot zelfkennis te komen. De koningsweg naar zelfkennis is de droom. Dromen zijn als het ware enge len die ons terug willen voeren naar het verloren paradijs. Maar de meesten van ons zijn hun taal vergeten. We moeten leren om deze taal, die een taal in beel den is, opnieuw te gaan begrijpen. Dromen kunnen op verschillende ni veaus betekenis hebben. Ze kunnen een directe weergave van een situatie in het heden of in het verleden zijn. Ze kunnen letterlijk uitkomen. Ze kunnen een wens uitdrukken. Ze kunnen symbolisch zijn. Dromen maskeren niets. Het zijn spie gels voor onze situatie. Ze vertellen ons hoe het lichamelijk, geestelijk en spiti- tueel met ons gaat en hoe we tot een vol ler en rijker leven kunnen komen. Als we bewust met ons zelf omgaan kunnen we onze dromen begrijpen. Het droomwerk in de praktijk. Tijdens het droomwerk zijn we intensief en creatief bezig met onze dromen en, af hankelijk van de gekozen werkvorm, met de dromen van anderen. We leren heel veel over onze levenshouding en le venssituatie en krijgen zo steeds meer zelfkennis. We kunnen allerlei proble men, weerstanden en blokkades opspo ren en deze transformeren, zodat de vastzittende energie weer gaat stromen. Samen met anderen werken we onze dromen creatief uit door middel van as sociaties, imaginatie, meditatie, vrije expressie, droomtekeniningen, schrij ven, uitbeelding, praten met onze inner lijke stemmen en opnieuw in de droom gaan. Door samen te werken in een niet te gro te groep van vier tot zes personen en in een gezellige en veilige sfeer van geven en ontvangen kunnen we ervaren, dat veranderingen veel soepeler en sneller verlopen. Voor meer informatie: Henk Lambeck, tel. 330523. HEILOO - Op zaterdag 8 februari wordt in het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Muijenweg een grote bingo-avond gehouden. Organisator is het Tamboer- en Majorettekorps Nijen burg, dat van deze avond weer iets spe ciaals zal maken. Nijenburg is in de gemeente regelmatig te beluisteren. Bij voorbeeld tijdens de intocht van de Sint, het St. Nicolaasfeest in het Psychi atrisch Centrum, bij de Avondvierdaag se etc. Maar ook buiten de gemeente is Nijenburg bekend. Zo zijn ze afgelopen jaar voor de derde keer naar Ponyaprk Slagharen geweest om ook daar een op treden te verzorgen. Uitbreiding van het korps is een wens van het bestuur en de leden. Een aan vulling van de minirettes (6 tot en met 12 jaar) is zeer welkom. Zij oefenen op de woensdagavond van 18.45 tot 19.30 uur in het Brunogebouw. Aansluitend repeteert de drumband van 19.30 tot 20.30 uur. Nijenburg doet ondermeer een beroep op de oudleden om de trom melstokken weer ter hand te nemen en de vereniging te komen versterken. De bingo-avond is voor belangstellen den een uitstekende gelegenheid om de verenigingssfeer (opnieuw) te leren ken nen. Een ieder is dan ook welkom vanaf 19.30 uur. De bingo begint na een kort optreden van de drumband en de mini rettes, die om 20.00 uur klaar staan in de grote zaal van het Brunogebouw. In de laatste bingoronde zijn overigens forse prijzen beschikbaar. Gedurende de avond wordt de muziek verzorgt door het Duo Mozambique uit St. Pan cras, zodat de dansers met de beentjes van de vloer kunnen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Waagemans (tel. 334916), mevr. Lenting (336509) of de heer de Groot (334661). HEILOO - Er zijn van die vakanties die voor gewone stervelingen onbereikbaar lijken. En dan blijf je maar dromen van een privé zeiljacht, van de Middellandse Zee en verscholen stranden aan de Griekse kust. We schrijven dit niet om u lekker te maken om vervolgens met een aardig alternatief voor de dag te ko men. Nee, zo'n ideale vakantie is voor iedereen bereikbaar. Als u iemand bent van snelle beslissingen en u houdt van zon, zee, wind en privacy dan kan uw privé zeiljacht voor de komende zomer geregeld worden en stapt u straks vol verwachting aan boord. Zeilen op zeeDan moet je natuur lijk wel ervaring hebben en eigenlijk van jongs af aan al met een zeilboot ver trouwd zijn. En dat is nu het leuke en verrassende van Flottielje zeilen, ieder een kan het. Je hebt er geen noemens waardige zeilervaring voor nodig. Zelfs de kinderen kunnen mee. Flottielje zei len is niet anders dan varen op een door u gehuurd zeiljacht in gezelschap van andere'jachten met in de buurt een flot tieljeleider, die de vloot in de gaten houdt en waarop u altijd kunt terug vallen. Neemt u maar van ons aan dat het per- fekte zeiljachten zijn van het type Aloa 27SC en Cornet 1050. Nederlands ont werp, zeewaardig en gemakkelijk te be dienen. Daarbij is het schip van alle gemakken voorzien. Deze zeilvakanties in de Griekse wate ren worden georganiseerd door Evene- ments Reizen in samenwerking met OCC Yachting. Beide organisaties, met veel ervaring op dit gebied. U kiest dus zee met betrouwbare mensen op de ach tergrond. De uitgestippelde routes bren gen u op de mooiste plekjes. U zou eens moeten praten met iemand die zo'n vakantie in het Lefkasgebied heeft meegemaakt. Of bezoek de dia presentatie-avond of blader het speciale Flottielje zeilprogramma eens door. El ders in deze Uitkijkpost staat een speci ale advertentie van Reisbureau Zon- vaart met verdere bijzonderheden en een aankondiging van een speciale pre sentatie. HEILOO - Na de houseparty van afge lopen zaterdag organiseert Buk Buk in Heiloo aanstaande vrijdag voor de tweede maal een independent dance- night: FAAG. Veel jongeren hebben lange tijd hun draai niet meer kunnen vinden. Tot een paar jaar geleden waren ze gewend ieder weekend hun energie in de pogo te stop pen of lekker weg te zweven op bijvoor beeld The Cure. Ontmoetingspunten waren bijvoorbeeld The Reflex en Swaf. Nadat deze gelegenheden hun deuren sloten was het over met de pret voor de ze subcultuur onder de jongeren uit Heiloo, Alkmaar en omgeving. Het gapende gat wordt nu opgevuld door de Buk. Eens in de twee weken kan iedere dansliefhebber van alternatieve muziek, zoals wave, hardcore, punk en ska, bij Buk Buk uit zijn of haar bol gaan. DJ Edwin zorgt voor een juiste mix in de sfeervol aangeklede zaal. De aanvang is 21.00 uur. Buk Buk vind je in het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo. Dan nog een bericht. Door omstandig heden kan het optreden van Spo-Dee-O- Dee op zaterdag 8 februari bij Buk Buk niet doorgaan. De nieuwe datum voor het optreden is zaterdag 28 maart. De programmeurs van de Buk hebben hun uiterste best gedaan om aanstaande za terdag toch een band te laten optreden. De formatie Antic Hay uit West- Friesland bleek bereid in te vallen en zal zaterdag vanaf 22.00 uur haar roek- klanken door het café slingeren. Antic Hay was in het verleden al eerder, en met veel succes, te beluisteren bij Buk Buk. De entree is 5 gulden. HEILOO - Eindelijk is het zover. Snoo kerclub Heiloo organiseert voor de tweede keer het Open Heiloo snooker- toernooi. Na het succes van vorig jaar krijgt dit toernooi op zondag 9 februari een vervolg. Dankzij sponsor HAB Opel strijden spelers uit heel Noord- Holland om deze titel. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur, de finale wordt rond 16.00 uur ver wacht. Voor de winnaars zijn er naast de voorop gestelde eer ook bekers en andere prijzen, beschikbaar gesteld door Garage Rajk. De wedstrijden wor den gespeeld in pouleverband, waarna de winnaars hiervan doorgaan naar de halve finale. Voor de hoogste break is er een prijs van Loek Schoorl's Dranken handel. Het toernooi wordt gespeeld op de snookertafels in de zaal boven Bow ling Heiloo aan de Kennemerstraatweg. HEILOO - Op donderdagmiddag 6 fe bruari zal van 14.00 - 16.00 uur in Het Trefpunt aan de Westerweg 294 een spe ciale bijeenkomst voor 55 - plussers over het dagelijks leven van Poolse ou deren gehouden worden. Het is geens zins onze bedoeling om op die middag medelijden met Poolse ouderen op te wekken, ook al hebben ze het vele ma len slechter dan wij. wij willen wel bereiken, dat de kennis van de levens omstandigheden van 55 - plussers in Po len vergroot wordt', aldus Jan Braam van de Stichting Stedenband. In samenwerking met de Stichting Ste denband, die het contact tussen de in woners van Heiloo en Swietochlowice onderhoudt, zullen dia's en video en fo to's worden getoond over deze Poolse stad. Dhr. J. Rood, die veel contact heeft met de Poolse zusterstad, is ge vraagd om iets over zijn ervaringen te vertellen. Tijdens de pauze zal Poolse muziek ten gehore worden gebracht, en de koffie zal geserveerd worden met een heuze Poolse versnapering. Tevens is er dan gelegenheid een foto-expositie te bezichtigen. Een goede gelegenheid om uit de eerste hand te vernemen, hoe het nu werkelijk in Polen met het dagelijkse leven gesteld is. De toegangsprijs, inclusief koffie, bedraagt voor deze middag 2,50 Voor meer informatie kan men terecht bij de stichting ouderenwerk, Westerweg 294, telefoon 's morgens 331297 y' De CD A-leden bij een knelpuntin een fietsroute: de kippebrug in Het Maalwater. V.l.n.r. Wim Swart, Anne Marie Worm, Wil van DijkAns Willemse, Ad van de Ent, Evalyn Schoutsen en Henk Veeninga. HEILOO - Daadwerkelijk streeft de CDA-fractie Heiloo altijd al om de poli tiek dicht bij de mensen te brengen. Het CDA is van mening dat beleid op straat ontstaat en niet achter de computer. Dikke stapels papieren en lijvige rap porten willen we toetsen aan de werke lijkheid. Naast het bekende maandelijkse CDA- informatie-uur in het Open Huis gaan fractie- en steunfractieleden onder aan voering van fractievoorzitter Anne Ma rie Worm-de Moei zaterdag 8 februari op de fiets een 'Rondje Heiloo' maken. Centraal in de route zal de Concept Structuurvisie staan. Gebieden waar ge voeligheden liggen zullen we aandoen. De CDA-raadsleden kiezen bewust voor de fiets omdat je elkaar dan beter be reikt en voor iedereen makkelijk aan spreekbaar bent. Tevens vinden we dat de fiets weer zo'n ingeburgerd vervoer middel moet worden. Ook zullen we daardoor beter verkeersknelpunten kunnen bekijken, we denken daarbij aan de kruispunten Kennemerstraat- weg/Raadhuisweg en Stationsweg/Ka naal weg. Globaal wordt de route van de groene as van Heiloo gereden, de Loo-as be- fietst en bekeken. Het vertrek is om 9.30 uur vanaf de Kattenberg via 't Loo, Kennemerstraatweg, Gemeente bosje, Stationscentrum, Hoogeweg, Vennewatersweg, Westerweg en terug op het Raadhuisplein. De CDA-ers zul len herkenbaar zijn en de tijd voor u ne men als u een gesprek met hen wilt aangaan. Heeft u vooraf behoefte aan te kondi gen dat u ons wilt spreken, waar en waarover, dan kunt u bellen: Anne Ma rie Worm (120544), Wim Swart (331239), Hans Vrugt (335836), Ecalyn Schoutsen (334219), Wil van Dijk (336372), Ans Willemse (333542), Henk Veeninga (331412) of An van der Ent (334916). Tweemaandelijks zullen de CDA- raadsleden een dergelijk rondje gaan doen, telkens kiezend voor een andere wijk of omgeving. De eerst volgende toer zal dus begin april worden gehou den. De route wordt tijdig bekend emaakt. HEILOO - Het initiatief van wijkvere niging Ypestein om een typisch Hei- looër spel uit te brengen, levert enthousiaste reacties op bij inwoners en winkeliers van Heiloo. Nauwelijks werd via de kranten enige bekendheid gege ven aan het spel, of de aanmeldingen stroomden binnen bij de organisatoren van 'Rondje Heiloo'. Resultaat een goed gevuld spelbord met eën keur aan bekende Heilooër bedrijven, die in de trant van het populaire Monopoly-spel, gekocht en verkocht kunnen worden of waar goed geld mee verdient kan wor den. Er is nog slechts voor enkele Hei looër bedrijven plaats om te adverteren of mee te spelen. Voor geïnteresseerde bedrijven die snel reageren, is nog plaats. Nu het bedrijvige aspect van het spel voor het grootste deel is ingevuld, zullen de initiatiefnemers verenigingen en non profit instellingen gaan benaderen. De ze organisaties kunnen voor 50,- op een originele wijze promotie maken voor de aktiviteiten, die zij jaarlijks ontplooien. Zij kunnen hun naam, logo en spelopdracht laten drukken op een verenigingskaartje. Deze kaartjes spelen een zeer belangrijke en invloedrijke rol in het spel en zijn te vergelijken met de 'Kans kaartjes' uit Monopolie. De na men uit het Heilooër verenigingsleven zullen op deze wijze regelmatig over de lippen van de spelers rollen. De eerste verenigingen hebben al enthousiast ge reageerd. Het idee om weer eens gezellig tot in de late uurtjes een spel te spelen, spreekt veel inwoners van Heiloo aan. Zo bleek uit de honderden reeds bestelde spellen. Het spel wordt in een éénmalige oplage van 1250 stuks in het voorjaar op de markt gebracht. Bij voorintekening zal het spel 25,- kosten, eventuele reste rende spellen worden verkocht a 29.50. Zij die ook geïnteresseerd zijn kunnen nu al intekenen bij de volgende voorverkoopadressen: Centerdisc (Slimpad), Ria Giesbertz ('t Hoekstuk), Sporthuis Helling (Raadhuis weg), Boekhandel Avis (Stationsplein) en Sandy's Bloemidee (Ypestein). De op brengsten van het spel zullen gebruikt worden voor het inrichten van het in aanbouw zijnde wijkgebouw in Ype stein. De makers van het spel benadruk ken dat het hier een karakteristiek Hei looër spel betreft, dat qua uitvoering en spelinhoud niets met Ypestein van doen heeft. HEILOO - In een leuke en spannende wedstrijd hebben HSV en Purmersteijn de punten broederlijk gedeeld. Direct na het eerst fluitsignaal van de goede leidende scheidsrechter zette HSV de gasten onder druk. Deze wisten met kunst- en vliegwerk HSV van scoren af te houden. Joost Borst knalde van dichtbij op de lat en een inzet van Edward Geeskens kon ternauwernood van de doellijn worden gehaald. HSV leek op voor sprong te komen toen René Munster man vrij voor de doelman kwam, maar deze redde voortreffelijk. Ook Pur mersteijn kreeg vlak voor de rust een goedé kans, maar René Buur stond op zijn post. Na de thee, die met een 0-0 stand werd genuttigd, pakte HSV de draad meteen weer op en men zette Purmersteijn vast op eigen helft. René Munsterman zette HSV op voorsprong door uit een hoek schop schitterend raak te schieten (1-0). Een kwartier voor tijd kwam de eindstand op het scorebord toen Ron Agasi de bal verkeerd op het hoofd kreeg en een tegenstander vrij voor Re né Buur zette; deze faalde niet. HSV 2 deelde in een slechte wedstrijd de punten met buurman Foresters 2 (2-2). Op zondag 9 februari gaat HSV 1 op be zoek bij SEW (14.30 uur), speelt HSV 2 uit tegen SEW 2 (12.00 uur) en gaat HSV 3 naar OSV 3 (12.00 uur). HEILOO - Regionale bands kunnen zich vanaf heden inschrijven voor de Big Buk Buk Band Battle. Dit popcon cours voor beginnende bands maakt deel uit van Noord-Hollands Glorie, een initiatief dat gedragen wordt door 13 podia verspreid over de provincie Noord-Holland. Dit jaar wordt voor de derde keer Noord Hollands Glorie georganiseerd. Deze wedstrijd wordt gezien als een groepenpresentatie voor beginnende bands op niet-commerciële basis. Het doel is nog steeds de podiumervaring die beginnende bands kunnen opdoen. Op de tweede plaats staat het wedstrij delement, dat qua formule overeen komsten vertoond met de Grote Prijs van Nederland. In de finale van Noord-Hollands Glorie stijden de winnaars van de 13 deelne mende podia om de hoofdprijzen, zoals studio-tijd (Bananas Studio/Haarlem en Studio Nederland/Amsterdam), fo tosessie (popfotograaf Ron de Gruijl) en diverse festivaloptredens etc. Daar naast krijgt iedere finalist, op voor hand, een publiciteitscursus aangebo den o.l.v. Fer Abrahams. Vanzelfspre kend kunnen alle Noord-Hollands Glorie-finalisten rekenen op extra pu bliciteit. Eén van de deelnemende podia aan Noord-Hollands Glorie is Buk Buk, die hun eigen wedstrijd organiseren met de gemakkelijk in het gehoor liggende naam Bik Buk Buk Band Battle. Zater dag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart worden er voorronden georganiseerd. Van elke voorronde gaat een band door naar de finale, uitgekozen door een des kundige jury. Daarnaast gaan twee bands naar de finale die bij het publiek favoriet zijn. De jury gebruikt als crite ria o.a. originaliteit, vernieuwing, tech niek en presentatie. Om hun kunnen te bewijzen hebben de bands 20 minuten speeltijd, waarbij maximaal één cover gebracht mag wor den. Alleen voor de finalisten zijn prij zen te winnen. Op de eerste plaats krijgt de winnaar als wisseltrofee de Bik Buk Buk Band Battle Beker. De winnaar wordt natuurlijk ook afgevaardigd naar de finale van Noord-Hollands Glorie, op zondag 10 mei in De Melkweg te Amsterdam. Tenslotte krijgt de win naar van de Big Buk Buk Band Battle ook een plek in de line-up van het Ypestockfestival, wat komende zomer weer in Heiloo georganiseerd gaat wor den. Van wat bescheidener aard zijn de tweede en derde prijs van de Big Buk Bui Band Battle. De band, die tweede wordt, mag een voorprogramma doen bij een grote zaalband in Buk Buk. Tenslotte kan de band, die derde gewor den is, een optreden in het Buk-cafe te gemoet zien. Kortom, wil je als beginnende band po diumervaring opdoen, schroom niet en schrijf je in voor de Big Buk Buk Band Battle. Dit kan aan de zaal of telefo nisch (072-335242; vraag naar Frans of André) Muzikanten uit de regio Alk maar, pak je instrument, en schrijf je in voor de Big Buk Buk Band Battle. HEILOO - Op donderdag 20 februari organiseert de activiteiten-commissie van de ANBO-KBO een bustocht naar Brummen. Wie nog mee wil, kan zich aanmelden in 't Trefpunt aan de Westerweg. U wordt verzocht niet te lang te wachten met de aanmelding. Op dinsdag 3 maart, aanvang 10.00 uur, wordt de modeshow gehouden in het Trefpunt. De entree hiervoor be draagt twee gulden per persoon. Be langstellenden worden dringend gevraagd op tijd aanwezig te zijn. HEILOO - In Amersfoort werd afgelo pen zaterdag de finale georganiseerd van de crosscompetitie van district West I. Onder de deelnemers bevonden zich in bijna alle categorieën enkele atleten van de AV Trias. De resultaten waren vooral bij de pupillen zeer goed te noe men. Zo werden de jongens pupillen A winnaar in het ploegenklassement. Menno van Maris (4e), Ivo Singer (5e), Tim Cnossen (11e) en Joost van Zanen (12e) zorgden voor deze prachtige prestatie. Bij de meisjes pupillen C was Mariëlle Tonkes succesvol met een 4e plaats en bij de meisjes pupillen A ein digde Marlies Westers verdienstelijk als achtste. ALKMAAR - Het toonkunstkoor Alk maar bereidt zich momenteel voor op het jaarlijkse concert (12 juni). Op het programma staan werken van Elgar, Brahms en Vaughan Williams. Het koor zou graag nog enkele bassen en te noren verwelkomen ter versterking. El ke donderdagavond wordt geoefend in het Odeongebouw, Jan Steenstraat 1 te Alkmaar onder leiding van Vera Groot. Voor inlichtingen: 072-120019 of 117831. HEILOO - De Kennedy Computer Opleidingen, die reeds enkele jaren computercursussen organiseert in het geavenceerde computerlokaal van de Kennedy Mavo, is gaan samenwerken met Stichting Innoverend Volwassenen Onderwijs. Stichting INVO is een orga nisatie met 14 vestigingen in geheel Ne derland. De docenten van deze Stichting hebben zich voornamelijk toegelegd op het geven van lessen aan hen, die nog onbekend zijn in het werken met com puters. Het lesmateriaal wordt samen gesteld door de docenten zelf, waarbij steeds uitgegaan wordt van de op- en aanmerkingen van de cursisten, die de cursus hebben gevolgd. Binnen het samenwerkingsverband van de Kennedy Computer Opleidingen en Stichting INVO wordt het cursusaan bod aanzienlijk uitgebreid, maar het aantal cursusavonden en de kosten zul len gelijk blijven. Dit houdt in dat de cursussen zeer betaalbaar blijven. Op maandagavond 17 februari zullen de eerste cursussen starten. Om 19.00 uur begint de cursus: ,,Wat kan een P.C. en wat kan ik ermee?" Een cursus, die antwoord geeft op de twee meest gestelde vragen van de abso lute beginner. Daarnaast start om 20.30 uur een creatieve DOS-cursus. Op don derdag 20 februari gaan twee WordPer fect 5.1 cursussen van start (een cursus voor beginners en één voor gevorder den) om geheel thuis te geraken in het door het bedrijfsleven meest gebruikte tekstverwerkingspakket. Deze cursus sen worden afgesloten met een door het bedrijfsleven erkend examen. Voor informatie en/of een inschrijffor mulier kunt u bellen: Stichting INVO: 072-335099 (vragen naar Mw. Poetse- ma) of 075-217343 (vragen naar de heer Fris of mw. Rozenberg). HEILOO - Het eerste volledige pro gramma na de winterstop was voor de Foresters zeker niet onvoordelig. Afge lopen zaterdag won de titelgegadigde fors met 6-2 van Saenden en bleef daar door uiteraard de belangrijkste kans hebber voor het kampioenschap in haar afdeling. Zaterdag 2 daarentegen ver loor in Den Helder met de ongewone cijfers van 6-5 van Watervogels. De zondagteams 1 en 2 waren gedu peerd door wintersportactiviteiten van enige spelers. Desondanks slaagde een qua opstelling geïmproviseerd tweede elftal erin een zeer verdienstelijk 2-2 re sultaat tegen plaatsgenoot HSV 2 te be werkstelligen. De trouwe supporters, die op de kille zondag met het eerste elftal waren mee gereisd, kwamen volledig aan hun trek ken. Dit keer werd het langzamerhand bekende technische overwicht van De Foresters aangevuld met een voortreffe lijke inzet met als resultaat eeh 2-1 over winning op het tot dat moment hoger geplaatste Ilpendam. De doelpunten, gescoord door Martin de Vree en Aad de Jong, waren de afronding van goed opgezette aanvallen. Niet alleen deze overwinning maar zeker ook het ver toonde spel geven reden tot veel ver- trouwen'in het verdere verloop van de competitie. Het laatste nieuws uit de Foresters- gelederen is dat in goed overleg besloten is om het contract met hoofdtrainer Paul van Hogen aan het einde van het seizoen niet te verlengen. Met ingang van het volgende seizoen zal Paul van Hogen spelend lid worden van De Fo resters en daarmee de selectie zal ver sterken. Er wordt momenteel uitgeke ken naar een nieuwe trainer. Het programma voor het komend wee kend luidt: zaterdag HOSV - Foresters 1 en Foresters 2 - Alcmaria Victrix 4; zondag Foresters 1 - SDOB en Foresters 2 - SRC 2. HEILOO - De spanning in de onderlin ge competitie van damclub Heiloo is weer helemaal terug. De ongeslagen ko ploper, de heer Koersen leed namelijk zijn eerste nederlaag. Verantwoordelijk voor deze stunt was de veel lager op de ranglijst genoteerde P. Zwart. Laatstge noemde, die nog geen enkele partij had weten te winnen, zat lekker in de wedstrijd en verschalkte de trotse ko ploper met een leuke slagzet. De concurrentie profiteerde onmiddel lijk. Frans Schouten, die aan een op merkelijke serie bezig is vond Cor Bijwaard tegenover zich. Na een gelij- kopgaande botsing vergiste Bijwaard zich in een ingewikkelde combinatie. Schouten liet zich deze kans niet meer ontfutselen en wikkelde sterk af naar de zesde zege in successie. De hooggeplaatste André Valkering tenslotte liep in de bizarre ontmoeting contra de immer stug opererende Jan Kraakman in zijn eigen opgezette val. Tijdens een zeer ingrijpende slagzet keerden de kansen plotseling en zege vierde een verraste Kraakman. De uitslagen waren: P. Heijne-R. Koch 1-1, M. Houtenbos-N. Ursem 1-1, M. Out-P. Zwart 2-0, R. de Boer-C. van Lieshout 2-0, A. Valkering-J. Kraak man 0-2, C. Bijwaard-F. Schouten 0-2. HEILOO - De 2e ronde is zeer verras send begonnen met vooral een ware coup van de gepromoveerden uit de B- poule. Natuurlijk is er nog vertekening door bijv. de afwezigheid van veel Hoo govensspelers, maar toch, de heren Zee man, Van Hoek, Reyersen van Buuren, en Heeringa doen het voortreffelijk en staan zelfs aan kop van het A- klassement. Uitstekende schakers als Hafkamp en Van Etten en De Jager we ten zich onderaan het klassement na drie ronden. De B-poule gaat onder leiding van Plas en Manni, terwijl Hassing door zijn fraaie overwinning op Ooyevaar de kop nadert. Uitslagen 4e ronde: Rey. v. Buuren-v. Hoek 1-0, Zeeman-Folkertsma 0-1, Morrema-Ebregt V2-V2, Maas-Heeringa 0-1Lindenhovius-Alleman 0-1 Jongkind-v. Etten 1-0, Bos-de Jager 1-0, Kerst-Niehaus Zi-Vi, Hafkamp- v.d. Werff 0-1, Manni-v.d. Werff 1-0, Ooyevaar-Hassing 0-1, Ligthart-v. Lie- nen 1-0, Kracht-Alleman 1-0, Bevers- Koenders 0-1, v.d. Brink-de Jong Vi-Vi, Moll-Horninge Vi-Vi. HEILOO - Uitslagen dinsdag 28 janua ri: A-Lijn: 1. ds. Boelhouwer-Frugte 58.50, 2. mw. Hoff-hr. Tamminga 55.00, 1. hr. Adams-mw. Weehuizen 56.50, 2. ds. Klerk-Stark 55.50; B-Lijn: 1. fam. Kraakman 61.81, 2. ds. Blan ken-Manshanden 47.92, 1. ds. v.d. Mark-Ribberink 50.33, 2. mw. Brink- huis-hr. Noom 47.92. Donderdag 30 januari: A-Lijn: 1. hr, Evers-Haan 53.00, 2. ds. Haan-v. Loon 52.00, 1. hr. Berkman-mw. v.d. Vlies 53.50, 2. hr. Bennink-v.d. Vlies 52.50; B-Lijn: 1. Kat-Smit 61.00, 2. hr. Adams-Koster 55.50, 1. ds. Hopman- Klerk 63.00, 2. hr. v. Loon-Mak 58.50; C-Lijn: 1. ds. v.d. Goot-Oud 68.33, 2. hr. M. Jansen-Lange 56.25, 1. ds. v.d. Dool-Neyens 63.75, 2. ds. Koster-Visser 57.50; D-Lijn: 1. Löhr-mw. Spaan 62.50, 2. fam. Alberts 61.11. Afzeggen: voor de dinsdag op maanda gavond bij de heer Happe, tel. 331416; voor de donderdag op woensdagavond bij de heer Löhr, tel. 330052. HEILOO - A-Lijn: 1. fam. Mak 57.5%, 2. v. Toorenburg-de Vries 54.6%; B- Lijn: 1. Ds. Piersma-v.d. Pol 65,1%, 2. Nieuwendijk-v. Hoorn 60.4%; C-Lijn: 1. fam. Daudes 57,1%, 2. R. de Wildt- Zwitselaar 55%; D-Lijn: 1. 1/2 mw. Gieles-Verkley 63,3%, 1/2 Tromp- Rusch 63,3%; E-Lijn: 1. fam. G. Toby 54,7%, 2/3 ds. Boelhouwer-Frugte/ Roelofs-Bijlsma 53,1%; F-Lijn: 1. mw. Wolthuizen-Theune 56,9%, 2. ds. Stolk-Harreveld 54,9%. HEILOO - Uitslagen woensdag 29 janu ari: A-Lijn: 1. Kemper-Rootjes 58.3%, 2. Toby-Toby 56.7%; B-Lijn: 1. Stark- Bruyckere 76.7%, 2. Nieuweboer-Haak 55.4%; C-Lijn: 1. Stolk-v. Vegten 58.3%, 2. Weehuizen-Hart 56.7%; D- Lijn: 1. Rus-Nobel 66.1%, 2. Hellendoorn-Coebergh 60.0%. De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende ver zoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Bij voorbaat dank! De redactie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8