Politieberichten Puttere adressen Kerkdiensten Medische diensten de jntech Paar apart... 5! intxatuin dn HIER BLIJF JE VOOR THUIS! De stille Geen Uitkijkpost ontvangen? DEUTEKOM 072-338266 95 Louis Couperus B0EKEN-TIP VAN: MUZIEKTIP VAN: A Agenda Open Huis en theater De Beun MUZIEKSCHOOL HEILOO Dierenbescherming Opleiding Europees management assistent Gevonden voorwerpen Wereld Natuur Fonds Russisch donateursconcert Lamoraal van Egmont H. SCHWAGERMANN AFWEZIG van 23/3 t/m 27/3 Hortensia (Hydrangea macrophylla) in diverse kleuren. 4 tot 6 bloemkoppen 4 095 Van 18,95 I J voor JLIibb Patiopot in nieuwe vorm en trendy kleur: kasteelgroen, kobaltblauw of chamoix. 0 18 cm, hoog 13,5 cm. Van 9,45 voor Louis Couperus: 'De stille kracht' Maria de Lourdes en Holanda c) Hêiloo PAGINA 2 UITKIJKPOST 18 MAART 1992 HEILOO - In twee woningen aan het Groot Barlaken werd ingebroken. Men kwam binnen door verbreking van de achterdeur. In één woning werd geld uit een portemonnee gestolen. Zondagmiddag werd uit twee persone nauto's een tas gestolen, inhoudende geld, waardepapieren en een horloge. Een Renault stond aan de Kenne- merstraatweg en een Volkswagen stond op een parkeerterrein aan de Zeeweg nabij de woonheuvel geparkeerd. Van beide auto's werd een zijraam in geslagen. Op de Werkendelslaan werd een perso nenauto aan de zijkant bekrast. In Mariënstein werden de beschermkap jes van een bromfiets ontvreemd. Tussen 14.30 en 15.00 uur werden op 4 maart enkele truien, spijkerbroeken en ondergoed ontvreemd vanaf een droog molen in een tuin aan de Sonneveld (Ypestein). Een tuinhekje op de Ewisweg werd vernield. Een aanrijding zonder letsel op de Ken- nemerstraatweg tussen een auto en een autobus (kop-staart). In de nacht van 4 op 5 maart werden bij een autobedrijf op de Oude Werf een paar auto's opengebroken. De autora dio's werden eruit ontvreemd. Tussen 15.15 en 15.45 uur werd op 5 maart uit een auto op het Maalwater een tas met rij- en kentekenbewijs, geld en cheques ontvreemd. Vermoedelijk was het portier niet afgesloten. Op de Kennemerstraatweg deed zich ter hoogte van de Krommelaan een ketting botsing voor tussen een vrachtauto en twee personenauto's. Er was alleen ma teriële Schade. Op de kruising M. Zonderhuisweg/ Westerweg verleende een autobestuur der uit Nijmegen geen voorrang aan een over de Westerweg rijdende auto bestuurder. Ook hier alleen schade. In Termijen werd uit een auto een radi ocassetterecorder ontvreemd. Hoe men in de auto is gekomen, is onduidelijk. Uit een woning aan Hoog en Laag en de Vierakkërs werd geld ontvreemd. In beide gevallen werd de achterdeur ver broken. Uit een kantoor in het kruisgebouw aan de Holleweg werd een schoudertas ont vreemd. Inhoud o.a. een portemonnee met inhoud, cheques en waardepa pieren. Uit een geparkeerde auto bij de tennis- hal aan de Dors werd zaterdag tussen 17.30 en 19.20 uur een radiocassettere corder gestolen. Men vernielde hiervoor een portierruit. Uit een schuur achter een woning aan de Kennemerstraatweg werd een hoeveel heid elektrisch handgereedschap gestolen. Aan de Pdortweijdt werd een aantal houten vlechtschermen vernield. Er was een diefstal uit een woonwagen aan de Vennewatersweg. Weggenomen werden een geldbedrag en waardepa pieren. In de periode van 29 februari tot 9 maart werden 7 fietsen ontvreemd, 2 fietsen werd teruggevonden. - In een woning in Baetenburg vona een diefstal uit een woning plaats. Hoe men in de woning kwam is niet dui delijk geworden. Ontvreemd werden geld en een videocamera. Op 10 maart om 03.00 werden na een achtervolging in Limmen twee mannen Donderdag 19 maart Franse les v. ouderen 9.30 Yoga 9.30 Fed.vr. raad cursus 9.30 Yoga v. ouderen 9.30 Falkland toneel rep. 20.00 Nivon vouwgroep 20.00 Sjoelclub Heiloo 20.00 HBC bridge 20.00 CDA spreekuur 19.30 Vrijdag 20 maart Pl.landsvr. volksdansen 9.00 Volksd. v. ouderen 11.00 N.v.v.H., ds.bridge 9.30 Pl.landsvr. volkdansen 13.30 Yoga v. ouderen 13.30 Begel. orkest v. NH 20.00 Oppositie schaken jeugd 19.30 De Beun: HOV operette 11.30 10.30 11.30 11.30 23.00 22.00 22.00 23.00 21.30 10.30 12.00 11.30 15.30 16.30 22.00 20.30 20.15 Gesloten. Zaterdag 21 maart Zondag 22 maart Kindernevendienst NHK 10.00 - 11.00 De Beun: HOV operette 14.00 Maandag 23 T'ai Chi N.v.v.H, gym Astrologie N.v.v.Zang Nivon doe-middag Rode Kruis Welfare Pl.landsvr. zang Hatha Yoga Sans atout bridge Nivon aquarellenbeg. Falkland toneel rep. EHK klaverjassen Arbo vitae cursus Hatha yoga De Beun Concert Alkmaar maart 8.30 - 10.30 11.00 - 12.00 9.30 - 11.30 14.00 - 15.30 13.30 - 15.30 14.00 - 16.00 14.00 - 15,.30 13.30 - 15.30 20.00 - 23.00 20.00 - 22.00 20.00 - 23.00 20.00 - 22.00 20.00 - 22.00 19.30 - 21.30 Conservatorium 20.15 Dinsdag 24 maart Doves gym 11.00 - 12.00 Nivon aquarellen beg. 9.30 - 11.30 Astrologie 9.30 - 11.30 Yoga v. Ouderen 9.30 - 11.30 Pl.landsvr. bijeenkomst 14.00 - 16.00 Nieuw Leven zangver. rep.20.00 - 22.00 Nivon boekbinden beg. 20.00 - 22.00 HBC bridge 20.00 - 23.00 Oppositie schaken 20.00 - 23.00 Nivon Zonnekindpoppen 20.00 - 22.00 Woensdag 25 maart Nivon tekenen gev. 9.30 - 11.30 Franse les v. ouderen 9.30 - 11.30 Mw. Velu cursus 9.30 - 11.30 N.v.v.H., cursus 9.30 - 11.30 Sans atout ds.bridge 20.00 - 23.00 Nivon tekenen gev. 13.30 - 15.30 Nivon origami beg. 20.00 - 22.00 Falkland toneel rep. 20.00 - 23.00 Vrije academie 20.00 - 23.00 Rotaryclub Heiloo 19.00 - 21.00 VVD vergadering 20.00 - 23.00 Het Veld 1, 1852 GG Heiloo Tel. 072-332460 HEILOO - Op twee achtereenvolgende dagen deze week zijn er in de Muziek school aan het Veld 1 speelavonden. De aanvang is om steeds om 19.30 uur. Het programma duurt ongeveer drie kwar tier. U bent hartelijk welkom. Vanavond, woensdag 18 maart, spelen leerlingen van Anke Lont, lerares dwarsfluit, en Thea Welbergen, lerares accordeon. Het is jarenlang niet voorge komen, dat we een speelavond hebben gehadm, waar accordeonisten optra den. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat niet alleen Heilooër leerlingen op treden. Er spelen enkele andere leerlin gen van Thea Welbergen. Zij zullen binnenkort aan een concours meedoen. Dat belooft dus wat! Donderdagavond 19 maart kunt u luisteren naar leerlingen van Inge te Vel de (saxofoon) en Will van Toor (slag werk). Hoewel wë vrij veel leerlingen slagwerk hebben is het organiseren van een voorspeelavond voor deze groep moeilijker dan voor andere. Zij komen eigenlijk pas goed tot hun recht in sa menwerking met andere instrumenta listen. Vrijdagavond neemt Riek van der Veen, onze voormalige lerares dwarsfluit tij dens een receptie, die haar door het bestuur van de school wordt aangebo den, afscheid. De receptie is van 17.00-19.00 uur. Inspectie Heiloo e.o. 072-335642. Katten Heiloo en Limmen 072-616106 /337853. Honden Heiloo en Limmen 02205-2256. Knaagdieren Heiloo en Limmen 072- 333838. Honden en Katten Akersloot 02513- 10079. Goed tehuis gezocht voor Honden: Sabor, bouvier (reu) van VA jr. niet geschikt bij kleine kinderen; Boefie, bouvier (gest. teef) van 11 jr.; Chico, kruising labrador/collie (teef), van 2 jr.; Sarah, bast. Mechelse herder (teef) van ca. 3 jr.; Casa, bast. poedel (gest. teef), van 11 jr.; Spike, bast. jach thond (reu) van 1 jr.; Yuri, husky (gec. reu) van VA jr.; Doortje, bast fox (teef) van 4 jr.; Nadere inlichtingen bij tel. 02205-2256. Katten: Flossie, een schat van een rode kater 5 jr. voor een rustig huis zonder andere katten. Na een autoongeluk mist hij een oog en een voorpootje. Mickey, een cyperse kater voor iemand die een kat met karakter zoekt. Hij kan beter niet bij kinderen of bij andere katten in huis komen. Inl. tel. 072-337853. Vermist Zwarte poes met klein wit befje, Kenne- merstr.weg Heiloo omg. Blockhove- park; cyperse poes met witte bef, buik en poten 3 jr. Thalia, Limmen. Inl. tel. 072-616106. Gevonden Gitzwarte kat, Zeeweg, Heiloo; groot wit konijn, Kelderkroftlaan in Heiloo. Inl. tel. 072-616106. Gevraagd Oude handdoeken, dekentjes e.drg. en kattespeelgoed voor de dierenbescher ming. Tel. 072-337853. HEILOO - Leerlingen, die hun Havo- /VWO-diploma hebben behaald, kun nen vanaf september '92 deelnemen aan de nieuwe, éénjarige opleiding Europees Management Assistent. Deze studie richt zich op het behalen van een aantal erkende vakdiploma's en een diploma MEAO-commerciële-economie. Daar mee krijgen de cursisten na afronding betere kansen op de Europese ar beidsmarkt. De opleiding wordt gege ven in Heiloo. De organisatoren zijn het Cornelis Drebbel College en het RAC West-Friesland. De opleiding Europees Management Assistent is gericht op jonge, dynami sche mensen, die na één jaar hard wer ken tijdens deze vervolgstudie bereid zijn om in internationaal gerichte orga nisaties hun nieuw verworven kennis te gebruiken. Zo fungeren zij als schakel tussen management en organisatie en tussen organisatie en externe contacten. Hierop is de specifieke kennis gericht die tijdens de opleiding wordt overge dragen in vakken als: Marketing, sta tistiek, Management, Public Relations en Communicatie, Economie, Europees recht, toegepaste informatica en na tuurlijk moderne talen. Alle cursisten Europees Management Assistent komen in aanmerking voor studiefinanciering en een OV-jaarkaart. De verantwoordelijkheid voor deze nieuwe Europese studierichting berust bij het Cornelis Drebbel Colege in Alk maar en het RAC West-Friesland in Hoorn. Deze twee organisaties, die zorg dragen voor tal van opleidingen in Noord-Holland, hebben deze nieuwe cursus gezamenlijk opgezet. De locatie waar de lessen worden gegeven is het schoolgebouw De Biender 2 in Heiloo. Geïnteresseerden kunnen op een tweetal voorlichtingsavonden meer informatie krijgen. Op 26 maart in De Biender 2, achter het NS Station in Heiloo en op 14 april in het hoofdgebouw van de Open bare Scholengemeenschap West-Fries land aan de Bontekoestraat in Hoorn. In beide gevallen is de aanvangstijd 20.00 uur. Voor de inschrijving kunnen toekomstige leerlingen terecht in het ge bouw van het Cornelis Drebbel College aan het Nassauplein 10 in Alkmaar, op 23 april en 14 mei tussen 19.00-21.00 uur. Inschrijving is ook mogelijk na te lefonisch overleg met de coördinator van de opleiding, drs. J. P. W. Oude- jans, tel. 072-154841. Ook kan een uit gebreide brochure worden aangevraagd bij het Cornelis Drebbel College in Alk maar of het RAC West-Friesland in Hoorn. uit Heiloo aangehouden. Zij reden in een te Den Helder ontvreemde (Duitse) auto. De auto was voorzien van valse nederlandse kentekenplaten. Bij een kledingzaak aan de Stationsweg vond op 10 maart om 05.25 uur een snelkraak plaats. De glazen toegangs deur werd vernield en een rek met kle ding werd ontvreemd. De 2 daders zouden met een witte Volkswagenbus zijn vertrokken. Wie is hiervan getuige geweest? De politie verzoekt getuigen te bellen: tel. 072-333144. Bij de Kattenberg werd uit een auto een handtas ontvreemd. Aan de Hofstee werden uit een niet af gesloten woning geld en persoonlijke bescheiden ontvreemd. Uit de schuur verdwenen twee kratjes bier. Uit een andere schuur aan de Hofstee verdween een fiets. Deze is inmiddels weer terug bij de eigenaar. Uit een schuur aan de Vierakkers verdween ook een fiets. Deze wordt nog vermist. Op de Dors werd een snelheidscontrole gehouden. Van de 45 passanten reden er 4 te snel. De snelste reed 83 km p/u. Om 16.45 uur, op 12 maart werd er op Mariënstein een personenauto aangere den, waarbij de dader doorreed. Het be trof een witte VW Golf. De zaak wordt onderzocht. Aan het Zevenhuizen verdween een fiets uit de bijkeuken van een woning. In middels is de fiets weer bij de eigenaar. Op de Westerweg in het Heilooërbos vond een bromfietscontrole plaats. Van de 50 bromfietsen bleken er 6 niet in orde. De bestuurders kregen een proces verbaal. Van een woning aan de Van Catsstraat werd de achterdeur opengebroken. Er verdween een klok uit de woonkamer. Op de parkeerplaats bij de Foresters aan de Laan van Muijs werd een auto opengebroken en de radio eruit ont vreemd. In een tuin aan de Heerenweg werden in de nacht van zaterdag op zondag een aantal plantjes uit de grond getrokken. In de periode van 9 tot en met 16 maart werden 8 fietsen ontvreemd. HEILOO - Bij de rijkspolitie Heiloo zijn de volgende gevonden voorwerpen ingeleverd: hanger en medaillon (afbeel ding schorpioen), gouden ring met dia mant, kindertafeltje, linker, blauwe handschoen, paar zwarte handschoe nen, autostuur Opel, konijn, paar brui ne handschoenen, tablet tegresol, blauw-zwartë rugtas met trainingspak, AG V-helm en diverse sleutels. EGMOND - De voorjaarscatalogus van het WNF is nu in omloop. De nettoop brengst van alle artikelen komt hele maal ten goede aan het natuurbescher- mingswerk van het WNF in binnen- en buitenland. Uw aankoop vormt daarom een extra steun voor het Wereld Natuur Fonds. In het Panda-Winkeltje te Egmond aan den Hoef, Prinses Irenelaan 32, is een uitgebreide collectie te bewonderen, al zullen niet alle artikelen altijd voorradig zijn. Alle winkeltjes worden geheel belangen- loos gerund door enthousiaste vrijwilli gers; graag daarom een telefoontje (02206-2425) voor u komt, want dat voorkomt teleurstellingen. Gemengd Koor Zingen Houdt Jong Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl. via tel. 333645 of 332208. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Runxputteweg 20, Heiloo, tel. 02205-1922. FNV Info-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond FNV afdeling Heiloo Spreekuur iedere maandag van 19.00 tpt 20.00 uur op het adres Holleweg 92 te Heiloo Diabetes Ver. Nederland Telefonische hulpdienst: tel. 033-725083, dag en nacht bereikbaar. EGMOND - Op zaterdag 21 maart zal muziekvereniging Lamoraal van Eg mont het jaarlijkse donateursconcert geven. Dit keer is als thema aan deze avond meegegeven „Russisch Con cert". Dit omdat op het concertpro gramma vele werken staan die van Russische oorsprong zijn. Het concert wordt gehouden in dorpshuis Hanswijk te Egmond aan den Hoef. Op deze concertavond zullen velen fa cetten van het muziek maken aan de or de komen. Het concert wordt geopend door het jeugdorkest o.l.v. Martin Wit tebrood. Zij zullen in enkele modern ge tinte werken bewijzen dat zij reeds tot aantrekkelijk muziekmaker in staat zijn. Daarna volgt de slagwerkgroep o.l.v. instructeur Dries Baars zij geven een demonstratie van de vele mogelijk heden die het moderne slagwerk heeft. Het concertprogramma van het fanfare orkest staat in het teken van de Russi sche muziek dat zich met name mani festeert in het programma voor de pauze. Dan prijkt onder andere op het programma een uitvoering van de „Sla vische Mars" van Tchaikowsky en de „Sabeldans" van Khachaturian. Na de pauze heeft dirigent Frans Alleman wat lichtere muziek geprogrammeerd, waar door het een zeer gevarieerd concert zal worden. Overigens is het voor dirigent Frans Alleman de vijfentwintigste keer dat hij met Lamoraal van Egmont een donateursconcert dirigeert. Daar zal in het najaar wat extra aandacht aan besteed worden. Het donateursconcert zal om 20.00 uur beginnen en Lamoraal van Egmont re kent op een massale aanwezigheid van donateurs. Ned. Ver. tot Integratie van Homosexualiteit-COC (NVIH-COC) Afdeling Regio Alkmaar en West- Friesland, Bierkade 14a, Postbus 268, 1800 AG Alkmaar. Hulp- en inïotelefoon: 072-111650. Patiëntenplatform Noord-Kennemerland Buro Informatie en Klachtenbemidde ling (BIK). Tel. spreekuur: elke dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur: tel. 072-114147. Postadres: Postbus 354, 1800 AJ Alkmaar. Ouders helpen Ouders Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden. Tel. 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. PLANpraktijk Consument en Huishouding Hulp bij vragen en/of problemen op fi nancieel gebied; budgetvoorlichting en schuldhulpverlening. Spreekuur volgens afspraak op het adres: afdeling Sociale Zaken, Raadhuisplein 1, Heiloo. Tele foon: 313198. Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland-Noord Spreekuur: dinsdag van 15.00-16.00 uur in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. VTO Noord-Kennemerland Vroegtijdige Onderkenning van Ont wikkelingsstoornissen van kinderen van 0-7 jaar. AdreS: Gasthuisstraat 2, Alk maar, tel. 072-199222. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.45-11.45 uur. Ouders kunnen zelf bel len naar het VTO-team. Werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo Contactadres: dhr. A. Haanstra, afde ling Sociale Zaken, gemeente Heiloo. Bank: Amrobank, rek.nr. 45.38.84.164 (giro van de bank: 2162), t.n.v. Vluch telingenwerk Heiloo. Gezinsverzorging Noord-Kennemerland/Noord-Holland- Midden. Voor hulp bij problemen in de verzorging van uw huishouden. Heiloo: Westerweg 294, telefoon 072-127066; spreekuur: van 8.30-9.30 uur. Voor akute hulp na 17.00 uur en in het wee kend: 072-156400. Ver. Bescherming Ongeboren Kind Voor informatie: 072-625508 of 033-620244. Kinderdagverblijf Heiloo Voor hele en halve dagopvang, na schoolse opvang en gastouderopvang. Inlichtingen: tel. 072-338950. Ned. St. Whiplash Patiënten Mw. A.M. Heijstra-Valkering, Breede- laan 69, 1851 MB Heiloo, tel. 072- 332344. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 21 maart Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tus sen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: 335707. BSC Double Stars Heiloo, parkeerter rein sportpark Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 18 maart Fanfare showband Heiloo, huis aan huis actie in plan Dompvloetlaan. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Ook gebruikte kleding. Halen op verzoek: 331783 (tussen 17.00-18.00 uur). Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17..00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Wester weg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 21 en 22 maart: H.H. den Engelsen, Het Wielemakersland 9, Heiloo, tel. 333080. Weekenddienst Apotheek 20-27 maart: Apotheek De Bever, Em- mastraat 36, Alkmaar, tel. 112956. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 21-27 maart: C. Motzo, tel. 02513- 12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee,'Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Spreekuur in het wijkgebouw dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u bel len 072-619818 (alarmcentrale). Kruisvereniging Heiloo Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Zwangerschapscursus is voor leden van de Kruisvereniging kosteloos. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, Laan van Muijs 12, tel. 335352; Nitate Nuijl, Termijen 101, tel. 335148; Lucien Reeling-Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. Bel 's donderdags tot 15.00 uur: 072-330175 huisarts ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: gezamenlijke dienst in geref. kerk; 19.00 uur: ds. C. Hakkenberg uit Sint Pancras. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. F.J. van der Wind; 19.00 uur: naar Witte Kerk. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) Geen opgave ontvangen. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. P. J. Mulder uit Haarlem. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: mw. H.W. Müller. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: mw. T. van Dongen-Meijer uit Gorssel. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H.Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. A.J. van de Wetering. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zond,ag 11.00 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uür (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg (grote kapel). Zondag 15.00 uur: lof met vastenover- weging 'Heeft lijden zin' (zuster Humilia). Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: eucharistieviering. Zondag 9.30 uur: eucharistieviering (doopdienst). Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. Aanbieding is geldig een week na verschijning in deze krant of zolang de voorraad strekt. HEILOO HET GROENE WARENHUIS Vennewatersweg 15, tel. 072-332727 In geen enkele roman treft Couperus zo zeker zo tastbaar de mystieke sfeer van het oude koloniale Indië. De tro pische druk, de dreiging van het onbe kende, de zwoele sfeer van decadentie en angst rond de mooi, lelieblanke, er otische residentievrouw Léonie van Oudijck. Couperus zelf heeft het thema van de roman omschreven als 'de geheimzin nige vijandschap van Javaanschen grond en sfeer en ziel, tegen den Ne- derlandschen veroveraar. Deze niet- verborgen hostiliteit is een mystiek element in het boek'. Van 'De stille kracht' zijn momenteel twee varianten beschikbaar. Uitgever Veen heeft de roman in de spelling van Couperus zelf laten herdrukken, ter wijl er als Salamander Klassiek (Que- rido) een versie in eigentijds Nederlands beschikbaar is. Over het leven en werk van Couperus, met name zijn Indische inslag, houdt Frédéric Bastet, Couperus-kenner als geen ander, op vrijdag 20 maart een lezing bij Instituut Benoe. Meer infor matie hierover stond in de Uitkijkpost van vorige week. Er zijn voor deze le- zing nog kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel Deutekom aan de Hee renweg en bij Benoe (tel. 335181). Heerenweg 67-69, 1851 KL Heiloo "Winkelhof ILoo" Tel. 072-331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel. De viering van de tachtigste verjaar dag van Prins Bernard vormde de aan leiding om de ambassadrice van het Mexicaanse volkslied, Maria de Loi- urdes, naar Nederland te halen. Haar sprankelende tv-optreden leidde tot vele enthousiaste reacties waarna besloten werd alle hoogtepunten van dit concert vast te leggen op het album 'En Holanda'. Gesteund door het in Nederland opge richte Mexicaanse collectief Mariachi Tierra Caliente zingt Maria de Lour des eigen composities, maar oók inter pretaties van bekende Mexicaanse volksliedjes. De liefde voor de muziek van haar land is diep geworteld. In to-, taal bracht zij al meer dan 40 albums uit'. De cd 'En Holapda' heeft zij aan haar Nederlandse fans opgedragen. C Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2