lliïi Nieuw aangezicht voor de Uitkijkpost Ifr A.J. vos Toneel met 'De troefkaart' in Beun Lentebodes in 't Loo i Expositie in De Zevensprong Geslaagde show Mascotte C. HACHMANG illll» -SS"'*?*"" RÜUD OSBORNE 'J GEDICHTEN. 57e JAARGANG NO. 13 25 MAART 1992 UWSBLAD I Jazzsociëteit Heiloo Teenage dance club in Buk Buk Ouderen zongen voor jongeren Nationale Hartweek Hekwerk Kapel vordert gestaag Olympische spelen in de Duif Trio Tjoe Jeroen in café 't Akertje Geslaagd machineschrijven Wijkverpleegkundigen krijgen eervolle vermelding Gemeenteraad achter volkshuisvestingsplan Voetreflexzone massage Open huis Tobiasschool Drie concerten door Noordhollands Jeugdorkest Poëzie Ruud Osborne in bundel 'Zeevlam' Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk van briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte! Zoals u ziet is er het één en ander gewijzigd op de voorpagina van de Uitkijkpost. Na bijna tien jaar een kop over vijf kolommen in louter zwart gedruktis er vanaf deze week een kop over de volle breedte van de krant met als vaste steunkleur blauw. De redactie wil met deze nieu we lay-out de voorpagina overzichtelijker en nog herkenbaarder maken. In de tekstblokjes links en rechts van de naam van het blad staat alle noodzakelijke informatie over zowel de krant als over de drukkerij. De losse advertenties hieromtrentdie tot vorige week op pagina 1 en 2 werden geplaatstkomen vanaf deze week te vervallen. Alles wat u we ten wilt over krant en drukkerij staat vanaf nu dus op een vaste plaats. Minder zichtbaar in de krantmaar wel nuttig om te weten is dat bin nen ons pand aan de Rechte Hondsbosschelaan de plaats van de redac tie veranderd is. Wie kopij wil aanleveren of iets persoonlijk wil bespreken kan voortaan *achteromvanaf de Rechte Hondsbosschelaan het pad op tussen de woonhuizen 14 en 16. Bij binnenkomst vindt u de redactie direct links. Bij deze ingang is ook een brievenbus voor het in leveren van kopij. U wordt verzocht voortaan van deze brievenbus ge bruik te maken. Het telefoonnummer van de redactie blijft onveranderd: 072-330175evenals het postadres: Postbus 681850 AB Heiloo. Makelaar Taxateur o.g. hypotheVkEenOOP E Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heilop TAXATIES b HEILOO - De Stichting Just Jazz heeft de laatste bijeenkomst van de Jazzsocië teit Heiloo in dit winterseizoen op zon dagmiddag 29 maart gepland. Omdat het de 25ste sessie sinds de oprichting .betreft, is een groter aantal musici dan gewoonlijk uitgenodigd. U kunt dus wisselende combinaties verwachten, verschillende stijlen en een daverende jamsession ter afsluiting. Of er in het komend seizoen weer jazz op zondag middag georganiseerd wordt, zal afhan gen van het aantal bezoekers aanstaande zondag. Laten wij er met ons allen een ouderwets swingende mid dag van maken! Tot ziens in de foyer van het Open Huis vanaf 15.00 uur. HEILOO - Vrijdag 27 maart is er weer een Teenage Dance Club voor alle jon geren tot 16 jaar. Zoals elke keer wordt dit weer een swingende party met veel hip-hop. Uiteraard kunnen er verzoek nummers ingediend worden. Neem al je vrinden mee en ga helemaal uit je dak. Aanvang 20.00 uur, entree 2,50, in de Buk aan de Pastoor van Muijenweg. -w-~w Aafke Bruining en Anne-Wil Blan- JTlGImIS kers (rechts) spelen in De Troef kaart* met het Haarlems Toneel in nr 1 a De Beun. (Foto: Jaap Pieper). HEILOO - Zingen Houdt Jong hield op 24 januari een feestelijke muziekavond ter gelegenheid van het twintig-jarig bestaan van het ge mengde koor. De leden koppelden aan deze avond een actie ten bate van De Vijfhoek in Heiloo. Na af trok van de onkosten bleef er, mede door de goede recette en steun van diverse winkeliers, een bedrag van 1600 gulden over. Afgelopen vrijdag overhandigde mw. G. Tricht-Buwalda dit bedrag namens het koor aan De Vijfhoek. Mevrouw Tricht is, hoewel niet het oudste lid, wel al'vanaf de eerste da gen lid van Zingen Houdt Jong. Op de enveloppe met inhoud stond heel toepasselijk het motto Ouderen zongen voor jongeren*. HEILOO - Haarlems Toneel is het eerste Nederlandse toneelgezelschap dat de inkomsten votfr een groot deel uit sponsorgelden haalt. Het is geen vast gezelschap, maar in de verschillende produkties komt wel een aantal dezelfde acteurs terug, zoals Hidde Maas, Jim Berghout en Arthur Boni. In 'De Troef kaart' is één van de hoofdrollen voor Anne-Wil Blankers. 'De Troefkaart' zou je kunnen om schrijven als 'een komedie met net iets meer'. Het is niet alleen een bruisend stuk met scherpzinnig en sprankelend taalgebruik, het is ook een intelligent geschreven verhaal met spannende ver wikkelingen tussen de personen. De aanduiding 'komedie' wil dan ook niet zeggen dat 'De Troefkaart' een dijen kletser is. Het stuk bevat komische mo menten maar is net zo goed een serieuze aanval op de burgerlijke moraal. 'De Troefkaart' gaat over een mondain echtpaar van middelbare leeftijd, dat een zomervakantie op het platteland doorbrengt bij verre verwanten, een jong stelletje. Na een romantisch, idyl lisch begin verleidt de oudere man, om zichzelf te bewijzen, de jonge vrouw. Als reactie hierop gaat de oudere vrouw HEILOO - In de week van 5 tot 11 april vindt weer de jaarlijkse collecte van de Nederlandse Hartstichting plaats. Dit jaar bestaat de vereniging Vrienden van de Nederlandse Hartstichting 25 jaar. In de afgelopen 25 jaar heeft deze vere niging de collecte voor de Nederlandse Hartstichting georganiseerd. In de strijd tegen hart- en vaatziekten kon de Hartstichting, mede dank zij de ze steun, grote successen boeken. Maar hart- en vaatziekten vormen nog steeds de grootste bedreiging voor onze ge zondheid. Daarom is uw medewerking ook in het jubileumjaar 1992 van het grootste belang. Het comité Vrienden van de Nederlandse Hartstichting uit Heiloo zoekt weer collectanten om deze collecte te doen slagen. Helpt het hart een handje en meldt u aan bij: de heer J.J.M.E. van Zeist, telefoon 335388. HEILOO - In dit blad heeft enige tijd geleden een mooie foto gestaan van de eerste 120 meter hek aan de Hogeweg. Dat was het begin. Tot onze grote vreugde kunnen wij mededelen dat ook aan de Runxpurtteweg 75 meter is ge plaatst. Wij zijn nu aan de stenen poort bezig, die ook geheel wordt opgeknapt. Daar komt ook een nieuw hek in. Dat wordt apart gemaakt. Geheel volgens de bestaande stijl. Voor 1 mei moet dat ge plaatst zijn. Het volgende stuk, 55 meter van de poort van de Runxputterweg naar de poort van de klein kapel aan de Kapel laan, staat nu op stapel. Maar daar moeten wij nog voor sparen. Als dat klaar is beginnen wij aan het langste sruk ruim 300 meter. Dat wordt de af scheiding van het kapelbos en de manege. Er moet nog heel wat gebeuren. Wij blijven optimistisch. Het moet allemaal van giften komen. Wij blijven rekenen op uw steun. Wij houden vast aan het streefbedrag van 1 meter hek voor 120,00. Wij zijn zo vrij ons Bank en gironummer te vermelden: Postgiro nummer 672168; Banknummer (Rabo bank) 12.05.02.399. Beide nummers ten name van Onze Lieve Vrouw ter Nood met de omschrijving ,Hek'. Voor elke steun zijn wij u erg dankbaar. HEILOO - Zaterdag hielden vijf zaken in de winkelhof Open Huis. De voor- jaarscollecties zijn kompleet dus alle re den deze op feestelijke wijze bij de klanten te introduceren. Elke klant die een van deze zaken bezocht kreeg een gezellig bosje bloemen kado. Dat was bij Bons schoenenmode. Ook in schoenen zijn er deze zomer veel kleuren te zien. De firma van Rozen- daal, deze oogst veel succes met zijn vernieuwde winkel. Van Os mode heeft veel keus in zowel dames als herenkle ding. Schipper damesmode was ook van de partij, mooie damesmode voor jong en de wat oudere vrouw, vlot en ele gant. Joseph van Schagen heeft een uit gebalanceerde collectie en een ruime keuze. Wie wil zien hoe het modebeeld bij van Schagen eruit ziet kan vrijdag 27 maart om 14.00 en om 19.00 uur in de zaak komen kijken, daar is dan een mo deshow en zal o.a. kleding van Ara, Basler, Jobes en Yarell getoond wor den. Vrijdagavond is er bij alle zaken koopavond. Diverse modespeciaalzaken in *t Loo verrasten het winkelend pu bliek op 21 maart met een fraai len teboeket. een relatie aan met de jonge man. Zo ontstaat er een machtsstrijd tussen de vrouwen en een concurrentiestrijd tus sen de mannen, waarbij beide echtparen uiteindelijk beseffen dat gewend zijn aan elkaar belangrijker is dan de korte bevlieging van een verliefdheid. Deze satire over twee echtparen, verwikkeld in spel en overspel, liefde en leugens, is nog steeds even boeiend en actueel als aan het begin van deze eeuw. 'De Troefkaart' wordt op zaterdag 4 april gespeeld in het Heilooër theater De Beun, aanvang 20.15 uur. Kaarten kosten 25,00 per stuk (CJP/65 22,50). Kaarten zijn nu al verkrijg baar bij de voorverkoopadressen voor theater De Beun. Vjeiidta He«°° Tel' De taghe Kanto Kenn' HEILOO - Op vrijdag 27 maart zal in basisschool de Duif de jaarlijkse fancy fair worden gehouden. Dit jaar is het thema de Olympische Spelen. Alle mo gelijke spelletjes kunnen worden gedaan op het gebied van krachtsport en denksport. Ook zijn er balspelletjes en er wordt een hindernisbaan uitgezet. Daarnaast zal er een creatieve en rom melmarkt worden gehouden. Natuurlijk is er het Rad van Avontuur en ook het restaurant zal rond etenstijd weer druk bezocht worden. Dankzij de inzet van veel ouders belooft het weer een fijne dag te worden. De opbrengst van deze fancy fair zal worden bestemd voor de aanpassingen die nodig zijn'om onze ge handicapte medemensen ook actief te laten sporten. Vrijdag 27 maart, De Duif, Mariënstein 180, van 17.00-20.00 HEILOO - Ze noemen zich de slechtste band van Nederland. Het is vals, uit de maat, niet om aan te horen, laat staan om aan te zien, maar wel om te lachen. En daar gaat het ze om. Er is geen vast repertoire, van verzoeknummers hou den ze niet. Ze spelen gewoon waar ze op dat moment zin in hebben en dat kan werkelijk van alles zijn: van Jantje Koopmans tot Gary Moore. Lang leve de lol is het credo en het publiek mag er op rekenen dat men wellicht zelf in de grappen en grollen betrokken wordt door dit muzikale drietal. Ze zijn te be luisteren in café 't Akertje op zondag 29 maart vanaf 19.00 uur. HEILOO - Op de in februari door de Associatie SMK afgenomen examens slaagden voor het door de Centrale Overheid erkende diploma machine- schrijven de dames S. v.d. Berg, T. de Bruijn (Heiloo), M. van Dijk (Bergen), J. Haringsma (Alkmaar), L. Kaandorp (Heiloo), K. Peters-Kossen (Zd.Schar- woude), M. Kwadijk (Alkmaar), S. Schuyt (Schoorl), M. v.d. Wolf-Keim (Heiloo) en de heren J. Hopman (Egm. a/d Hoef), N. Ocheda, Chr. Winter (Alkmaar), Jill van der Velden en Rick van der Velden (Limmen). Het praktijk diploma werd behaald door de dames M. Bakkum (Broek op Langedijk), E. Brouwer (Heiloo), Ch. Koopman (War- menhuizen), en I. van Wijngaarden (Avenhorn). Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - De Noordhollandse Milieu federatie organiseerde op zaterdag 14 maart het Eerste Noordhollandse Mi lieufestival in De Nieuwe Slof te Bever wijk. Zeer uiteenlopende organisaties en instellingen lieten op dit festival zien hoe ze milieubewust bezig zijn. Halver wege de dag werd de Mollenprijs 1992 uitgereikt. Een kleine greep uit het aanbod van dit drukbezochte festival. Het enige biologisch-dynamische vegetarisch vate- ringbedrijf "Andermaal" presenteerde zich, afgeprijsde milieuboeken waren te koop en in de stand van de Milieu rechtswinkel Amsterdam kon informa tie ingewonnen worden. Vijf kandidaten waren genomineerd voor de Mollenprijs 1992. Deze prijs, een be drag van tweeduizend gulden, wordt uitgereikt voor bijzondere natuur- en, milieu-initiatieven in Noord-Holland. De prijs ging naar De Windbreker uit Petten. Een eervolle vermelding ging naar de wijkverpleegkundigen en zie kenverzorgenden van Akersloot, Heiloo en Limmen. Deze groep heeft zeer veel plannen en goede ideeën, waarvan er in middels enkele al zijn uitgevoerd. Een greep hieruit is het terugdringen van energie- en papierverbruik, het verza melen van oud-papier en het gebruik van minder milieu-onvriendelijke schoonmaakmiddelen. De groep gaat door en wie weet komen zij de volgende keer in aanmerking voor De Mol lenprijs! W.§PP HEILOO - De schilderijen van Trees Adrichem uit Heiloo en de foto's van de Alkmaarse fotograaf Bob Gmelig tonen de heftige interesse van beiden in vor men, kleuren, materialen en vooral structuren. Schilderde Trees eerst figuratief, nu laat ze zich niet meer bepalen door opgeleg de beelden. Naast olieverf gebruikt zij gouache, aquarel en soms ook gemeng de technieken. Onstuimig, ingetogen zijn haar abstracte schilderijen waarbij HEILOO - Het was gezellig bij Mascot te, net een grote verjaardag waar het onderwerp van gesprek de zomermode was. Alleen met dit verschil dat je deze ook te zien kreeg. Het modebeeld bij Mascotte is een heel eenvoudige gladde belijning en schitte rende materialen. Reversloze pakjes in hele mooie zachte tinten die zowel met een kort rokje als met een pantalon gedragen kunnen worden. Kleine jurkjes met jasjes van hetzelfde materiaal (linnen-viscose) fijn voor de zomer van het merk Blacky Dress. De bermuda is nu heel duidelijk een onder deel van de dagelijkse garderobe. De heerlijke dragende, lange, blouses, staan daar heel goed op. Leuk zijn de swing-coats vaak van cool wool het rokje mag er net iets onderuit komen. Een nieuw materiaal is Belseta, het draagt als zijde, maar is toch water afstotend en het ademt, heerlijk om te dragen. Mascotte showde ook een meta- lic, goudkleurige lakjas. Hoewel de blazer nog steeds op de eerste plaats staat, staat zijn opvolger alweer op de loer, losse jasjes in een iets ronde belijning, die ook zonder kraag gedragen worden, heel mooi en draag baar. De pullover vraagt bij Mascotte ook de zeer bijzondere aandacht, glansgaren met linnen en in prachtige kleurcombi naties, meestal lang. Van het merk Lau- rèl zagen we losse jasjes van dunne wol-zijde, ook blouses in de altijd mooie donkerblauw-gebroken wit com binatie. Mascotte heeft heel veel moois in huis. Gaat u zelf maar overtuigen op de Stati onsweg in het Stationscentrum. HEILOO - Alle fracties in de gemeente raad van Heiloo stemden tijdens de raadsvergadering op donderdag 12 maart in met het volkshuisvestingsplan voor de gemeente Heiloo. Het plan komt tegemoet aan de in de loop der ja ren gegroeide behoefte aan een zorgvul dig volkshuisvestingsbeleid ten behoeve van de Heilooër woningzoekenden. De ze groep omvat op dit moment meer dan 1400 personen, waarvan zo'n 1000 alleenstaanden. In de toekomst zal met deze behoefte terdege rekening worden gehouden. Andere aandachtspunten zijn ondermeer de bouw van nieuwe dan wel aanpassing van bestaande woningen voor de groeiende groep ouderen, een woonkwaliteit, die past bij Heiloo en bouwen met voldoende variatie. Ook het inschrijvings- en toewijzingsbeleid voor woningzoekenden wordt duide lijker. Het volkshuisvestingsplan biedt hand grepen voor het toekomstige beleid. Met nadruk vroegen verschillende frac ties om niet star vast te houden aan de nu vast te stellen nota, maar om hier flexibel mee om te gaan, wanneer de si tuatie verandert. In een uitgebreide beantwoording van deze en andere vra gen - bijvoorbeeld een inventarisatie van de wensen van de woningzoekenden als eerste actiepunt in het beleid - kwam verantwoordelijk wethouder mevrouw Willemse-van der Ploeg aan de wensen van de raad tegemoet, waarna het plan unaniem werd vastgesteld. Tijdens deze vergadering stemde de raad voorts in met de bouw van een complex woningen voor senioren op het terrein tussen de Kerkakkers en de RK- begraafplaats. Eveneens werd door de meerderheid van de gemeenteraad goed keuring verleend aan de reconstructie het fiets- en voetpad langs de Kenne- merstraatweg en de riolering in de Ber- geonst-raat, De Blomhof en het Indu strieterrein Oosterzij. Tenslotte werd de verkoop van een stuk grond aan Cam ping Heiloo BV goedgekeurd. duidelijk is dat vrijelijk schilderen uit dagende vormen op het doek brengt. De foto's van Bob zijn een weerspiege ling van een eerder ingeslagen weg. Hij fotografeerde voorheen alles wat los en vast zat" maar gaande weg vond hij zijn stijl in het fotograferen van sche matische onderwerpen, structuren waa raan hij zich vast kan houden. Zijn liefde voor het vak is bijna eindeloos. Architectuur en portretten zijn èveneens geliefde onderwerpen voor hem. In de vele jaren dat zij elkaar nu ken nen, ontdekten ze hun beider interesse voor vormen en structuren. Voor deze bijzondere expositie vonden zij inspira tie op het thema water. De expositie in de Zevensprong aan de Ewisweg 5 te Heiloo is te zien op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart van 11.00 uur tot 16.30 uur. HEILOO - Stilstaan bij je eigen voeten en die van een ander. Voeten dienen niet alleen om te lopen en te staan, maar vormen ook onze energetisch belangrij ke verbinding met de grond. Op die ma nier vormen de voeten een geheel met de rest van het lichaam. Zij weerspiegelen de conditie van het lichaam. In deze cursus leer je de voeten masse ren en worden de relaties tussen de de len van de voet en de rest van het lichaam belicht vanuit de natuurgenees kunde. De cursus start op dinsdagavond 7 april te Heiloo. Voor meer informatie kun je bellen Niek Kuijs, tel. 072-336226. HEILOO - De Tobiasschool, vrije school voor kinderen met leer- en op voedingsmoeilijkheden, houdt zaterdag 28 maart open huis. Deze school is tij delijk gehuisvest in de voormalige Hof- dijkschool in Mariënstein 178 te Heiloo. Het open huis duurt zaterdag van 9.45 tot 13.00 uur. Op het programma staan onder andere presentaties door leerlin gen, poppentheater en het verstrekken van informatie over de Tobiasschool. Wie telefonisch inlichtingen wil inwin nen kan terecht op nummer 072-332569. HEILOO - Het Noord Hollands Jeugd Orkest is opgericht in 1962. Onze ca. 90 orkestleden van 14-23 jaar zijn middel bare scholieren of (muziek) studenten en komen uit de gehele provincie Noord-Holland. Onder leiding van onze vaste dirigent Pieter Jan Olthof heeft het NHJO wederom een mooi en inte ressant programma ingestudeerd: Ro bert Heppener: Sweelinckfanfare; Joseph Haydn; Symfonie in f kl. op. 49 "La Passione"; Bedrich Smetana: de Moldau; César Franck: Psyché. Er zullen drie concerten worden gege ven op verschillende plaatsen in de pro vincie: zaterdag 28 maart om 20.00 uur in de Oosterkerk, Grote Oost in Hoorn, zondag 29 maart om 14.00 uur in de Grote Kerk in Monnickendam en zater dag 4 april om 20.00 uur in de Grote Kerk in Beverwijk. Het orkest heeft er zin in om u de schitterende muziek te la ten horen en hoopt dat u in grote getale komt om te luisteren. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal: 10,00, 7,50 (CJP en 65 5,00 (kinderen onder 12 jaar). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer W. v.d. Ende 02202-1433 of mevr. R. van Raap horst 072-115597. BERGEN - De zeevlam, de plotseling vanuit zee opkomende zware mist. Je kan er door overvallen worden, de mist houd je tijdelijk in zijn greep. Vergelijk baar is de poëzie, bij uitstek de taal vorm om kortstondige gedachten en emoties uit te drukken. In ieder geval geldt dat voor Ruud Osborne uit Ber gen, muzikant, tekstschrijver en dich ter, van wie sinds afgelopen maandag onder de titel 'Zeevlam' een bundel ge dichten in de boekhandel ligt. 'Zeevlam' bestaat uit merendeels auto biografische gedichten. Maar de poëzie is tegelijkertijd herkenbaar voor velen. Tijdens zijn opleiding aan de pedagogi sche academie begon Ruud Osborne met het schrijven van gedichten. ,,Het ging redelijk vanzelf, het is een belan grijke uitlaatklep voor mij geworden", zegt Osborne. De stap om een reeks gedichten te publi ceren werd Osborne mede ingegeven door de reacties op zijn werk tijdens voordrachten. ,,Veel poëzie blijft ver borgen, blijft binnenskamers. Toch wil je weerklank vinden". Dat zal Osborne zeker lukken door middel van de nu ver krijgbare bundel 'Zeevlam', die in sa menwerking met Drukkerij Knijnen- berg in Zaanstad tot stand kwam en on dermeer verkrijgbaar is bij Boekhandel Deutekom in Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1