Kerkdiensten Medische dienstee Bijzondere HIER BLIJF JE VOOR THUIS! Andere adressen intech B0EKEN-TIP VAN: DEUTEKOM MUZIEK-TIP VAN: inKeitoo 072-338266 Agenda Open Huis en theater De Beun Meubelstoffen van paardehaar Toon Teilegen: 'Juffrouw Kachel' James Last in Concert: 'Best romantic classics' Heiloo, Dierenbescherming Politieberichten AFWEZIG H.H. DEN ENGELSEN, huisarts van 30/3 t/m 10/4 Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mo gelijk volgende week opnemen. Geslaagd tekstwerken PAGINA 2 UITKIJKPOST 25 MAART 1992 Donderdag 26 maart s.o.h. Franse les v. oud. 09.30-11.30 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 en 19.00 uur: ds. F.J. van der Wind. Geref. Kerk Noordergeeststraat Woensdag 25 maart, 19.30 uur: ds. F.J. van der Wind, meditatiedienst. Zondag 9.30 uur: ds. R. Rozendal, zie kenhuispredikant uit Den Helder; 19.00 uur: naar Witte Kerk. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. P. de Geeter uit Castricum. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: dra. R. Koekenbier. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur ds. S. Bouman uit Haarlem. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H. Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering in Krom menie (Noorderhoofdstraat 131). Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. H. Tieleman. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10-00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Wester weg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zondag 11.00 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg. Zondag 15.00 uur: lof met vastenover- weging ('Ineens sta je er alleen voor', zuster Josephine). Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: dienst van woord en gebed. Zondag 9.30 uur: dienst van woord en gebed. Woensdag 19.00 uur: aswoensdag vespers. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. HEILOO - Vroeger was paardehaar niet de luxe stof zoals wij die nu kennen. De elegantie van dit materiaal heeft nooit ter discussie gestaan. Tot aan het einde van de eerste wereldoorlog werd paar dehaar in kleine weverijen in Engeland geweven. Aan het eind van de 18e eeuw werd het ontdekt" als bekledingsstof van zit-meubelen. Zo had in 1760 Tho mas Chippendale zijn bibliotheek, salon en eetkamerstoelen bekleed met paar dehaar. Paardehaar werd vroeger met de hand geweven. In 1872 werd de eerste mecha nische weefmachine gemaakt door Jo seph Chapman. Nu zijn er in Europa nog 2 weverijen, één in Frankrijk en één in Engeland. Veel van de dessins, met name de strepen, diamant en stervormi ge, worden nog geweven volgens orig- nieel ontwerp. Een weefmachine kan maar 50 meter per maand produceren, zodat de pro- duktie beperkt is. Een paardestaart is goed voor de inslag van een halve meter weefsel. Tegenwoordig komt het paar dehaar uit China. Het is dan schoonge maakt, gedesinfecteert en op lengte en kleur gesorteerd en gebundeld. De ba- siskleuren zijn zwart en gemêleerd grijs. Natuurlijk wit haar is zeldzaam en wordt alleen nog gebruikt voor snaa rinstrumenten. Bijna alle haren worden eerst geverfd in een lichte kleur en daarna in de kleur die het uiteindelijk moet worden. Alleen het gemêleerde grijs wordt geweven zo als die is. Vroeger werd het uitsluitend gebruikt bij de restauratie van antieke zitmeube len. Maar nu ook voor stijlmeubelen en zelfs hoogwaardige eigentijdse meube len. Paardehaar kan niet op donzen of andere zachte kussens gestoffeerd wor den, de ondergrond moet stevig zijn. Paardehaar kan ook gebruikt worden als wanddecoratie of bekleding van deurpanelen. Voorbeelden daarvan zijn het Operahuis in Essen en Helsinki en verschillende paleizen in Europa. Meer informatie över de toepassing van paar dehaar is verkrijgbaar bij Meubelstof- feerderij Heijne aan de Handelsweg 7 te Heiloo. Voor de toekenning van de Libris Woutertje Pieterse Prijs 1992 is geko zen voor het boek 'Juffrouw Kachel' van de alom geprezen auteur Toon Tellegen. Het boek behandelt volgens het juryrapport een gewaagd onder werp en is op superieure manier in schijnbare kindertaal geschreven, waarbij ook humor een belangrijke factor is. In het boek vertelt een jongen, in de vorm van een geheim dagboek, geheel gewijd aan zijn gehate schooljuf frouw, over wat zij hem en zijn klas genootjes dag in dag uit aandoet. Het viel de jury van de Libris-prijs, bij welke organisatie Boekhandel Deute- kom al sinds jaar en dag is aangeslo ten, op dat dit onderwerp nog nooit eerder door iemand is behandeld. In deze unieke vorm vertelt Toon Telle gen in prachtige, eenvoudige taal over een jeugdervaring om nooit te verge ten, één die voor zeer velen zeer her kenbaar is. Het boek werd geïllu streerd door Harrie Geelen. Toon Teilegen werd al eerder onder- Toon I 'dlcoen Juffrouw Kache. Met frroh'oi van I hurk. k:ek n scheiden voor zijn jeugdboeken 'Toen niemand iets te doen had' (Gouden Griffel 1988) en 'Langzaam, zo snel als zij konden' (Zilveren Griffel 1990). Heefenweg 67-69.1851 KL Heiloo "Winkelhof 't Loo" Tel. 072-3314 83 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel. De groeiende belangstelling voor klas sieke muziek en de best denkbare ro mantische samenstelling uit alle unieke James Last arrangementen van klassieke werken beloven de juiste combinatie te zijn voor een prachtige, vijf kwartier durende cd, die voor jong en oud geschikt is. 'In concert' is de titel van de muziek drager, waarop ondermeer de volgen de werken te beluisteren zijn: 'Theme from Elvira Madigan' uit het 21ste pi anoconcert van Mozart, de 'Bolero' van Ravel, ondermeer bekend uit de films 'Ten' (met Bo Derek) en 'Les uns et les autres', het romantische 'Romeo and Juliet' van Tchaikovsky, het rustgevende 'Traumerei' van Schumann. Van Beethoven zijn de 'Mondscheinsonate' en 'Für Elise' ge registreerd, terwijl oorstrelende opna mes te beluisteren zijn van 'Moldau' van Smetana en 'Morgenstimmung' van Grieg. In totaal 17 nummers uit het klassieke repertoire zijn te horen. Tbtnr f.kivo tiolrru 1 ffone* Jaifrt Tr&v*t#r«i A/W» fill fitiM I xtken De opnames dateren uit de afgelopen twee decennia, waarmee de ondertitel 'The best romantic classics' op zijn plaats is. c Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 28 en 29 maart: H.D. Gransbergen, Breedelaan 59, Heiloo, tel. 330400. Weekenddienst Apotheek 27 maart - 3 april: Apotheek Heylo, Stationsweg 53, Heiloo, tel. 331070. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 28 maart - 3 april: E. Wiegering, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer- straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ N abe valli ngsgy m nastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat- weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535 Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Spreekuur in het wijkgebouw dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u bel len 072-619818 (alarmcentrale). Kruisvereniging Heiloo Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Zwangerschapscursus is voor leden van de Kruisvereniging kosteloos. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 10J, tel. 335148; Lucien Reeling-Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. Mw. Elzinga Yoga s.o.h. yoga v. oud. NIVON knipgroep Falkland toneel rep. NIVON kalligrafie beg. Sjoelclub Heiloo H.B.C. bridge Eurotaai R.P.F. vergadering de Beun: schooltoneel 09.30-10.30 09.30-11.30 13.30-15.30 20.00-23.00 20.00-22.00 20.00-22.00 20.00-23.00 19.30-22.30 20.00-22.00 13.30 s.o.h. Vridjag 27 maart Volksdansen v. oud. 11.00-12.00 Nederlandse Rode Kruis afd. Heiloo Rode Kruis-gebouw: Slimpad 16c. Secretariaat: ir. J. Brinkhorst, Maas Geesteranusweg 20, 1851 BP Heiloo, tel. 072-332545. Welfare: inlichtingen: mevr. N.C. Coolegem-de Beer, Werkendelslaan 39, 185UVB Heiloo, tel. 072-335427. Speel-o-theek regio Heiloo: De speel-o- theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Slimpad 16c, Heiloo, tel. 072-333399. Openingstijden: donderdag 15.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Inlichtingen: tijdens de openingsuren Slimpad. Telefooncirkels: Inl.: mw. J.C. Wessels-Gankema, Obriglaan 8, 1852 KA Heiloo, tel. 072-330161. Vakantiewerk: inlichtingen: mw. A.G. Vonk-van Steenis, De Laghe Weijdt 62, 1851 SM Heiloo, tel. 072-332620. Stichting Ouderenwerk Heiloo Instelling voor gecoördineerd werk voor 50-plussers. 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren: dagelijks (9.00-10.30 uur). Voor: bemiddeling huisvesting ouderen, meer bewegen door 50-plussers, Vrijwilligers autovervoer: dhr. C. Nieuwenhuis, tel. 331390, b.g.g. 335898. individuele belangenbehartiging, vormings- en ontspanningsactivitei ten, Graag Gedaan. Tel: 333921 of 332892. Alg. Ned. Bond voor Ouderen Belangenbehartiging, ontspanningsac tiviteiten en culturele bijeenkomsten voor 50+ in 't Trefpunt aan de Wester weg 294. Inlichtingen: mw. C. Hooge- boom (330578) of mw. A. Kooyman (333927). Kath. Bond voor Ouderen Belangenbehartiging, ontspanningsacti viteiten, educatieve en culturele bijeen komsten in 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a. Inlichtingen: mw. H. Dekker (332528) of dhr. A. van der Hulst (332892). Gemeente Heiloo afdeling sociale zaken Raadhuisplein 1 Spreekuren: iedere werkdag van 8.30-12.00 uur, tel. 313131. Maatschappelijk werk: maandag t/m vrijdag 8.30-10.30 uur, tel. 313184. Stichting Rolstoelbus Heiloo e.o. Inlichtingen en afspraken: tel. 331902 (b.g.g. 336570). De Rolbus is dagelijks beschikbaar. Stichting Onderdak Alkmaar Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. Koelmalaan 196, Alkmaar, tel. 072-400234. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Secretaris: mw. L. van der Valk, Tulpstraat 7, 1738 CA, Waarland. Con tactpersoon: mw. A. Pereboom, tel. 02260-17448. Woningbouwvereniging Sint Willibrordus De Kloosterhof 23, 1852 LA Heiloo, tel. 072-332872. Geopend op werkdagen van 8.30-11.30 uur. Spreekuur: le woensdag van de maand van 19.00- 20.00 uur (met uitzondering van de maanden juli en augustus). Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Eerste maandag van de maand: thema avond. Derde maandag van de maand: kreatieve avond. Het Open Huis, zaal 5, aanvang 20.00 uur. Inl. te'. 335652. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30-9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in héMveekërid: 072-156400. Openbare Bibliotheken Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Uitleenpost voor ouderen in De Loet, openingstijden: Dinsdag 9.30-11.30 Vrijdag 9.30-11.30 Uitleenpost Overkerck, bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, geo pend op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur. Inspectie Heiloo e.o.: tel. 072-335642. Katten Heiloo en Limmen: 072-616106 of 337853. Honden Heiloo en Limmen: 02205- 2256. Knaagdieren Heiloo en Limmen: 072- 333838. Honden en katten Akersloot: 02513- 10079. Goed tehuis gezocht voor Honden: Doortje een boerenfox van AVi jr. een lief en rustig hondje dat een plaatsje zoekt bij wat oudere mensen. Doortje houdt niet zo erg van kinderen of andere honden in huis. Ze kan goed met katten overweg en ze vindt het ook niet erg om af en toe alleen thuis te zijn. Wie geeft haar een gezellig tehuis met veel aandacht? En verder 2 bouviers, een bastaard Me- chelse herder, een kruising labra dor/collie, een bastaard poedel en een bastaard jachthond, een husky en nog een foxje. De leeftijden variëren van 1 tot 11 jr. inl. tel. 02205-2256. Katten: een rode kater met 3 poten en 1 oog (auto-ongeluk). 2 schildpadpoesen van 5 en 3 jr. (elk apart te plaatsen), die wel met kinderen maar niet met andere dieren overweg kunnen, een doof wit poesje (l!/2 jr) ook geschikt voor een flat omdat ze niet naar buiten mag. Een energieke zwarte kater 1 Vi jr. liefst niet bij andere katten. En een cyperse kater 10 jr. die graag de ruimte heeft. Inl.: 072-337853. Vermist Zwarte poes met klein wit befje 9 maan den, Kennemerstraatweg omg. Block- hovepark Heiloo, cyperse poes met witte bef buik en poten 3 jr. Thalia, Limmen, lapjesschildpadpoes met witte bef, buik en voetjes \Vi jr., Kenne merstraatweg Blockhovepark, Heiloo. Inl.: 072-616106. Gevonden Zwarte kat met witte bef, witte voor voetjes, 1 witte achterpoot en een geam puteerde staart, Jan Ruslaan, Heiloo, tel. 072-616106. Gevraagd: oude dekentjes, doeken en speeltjes voor de kattenopvang. Tel. 072-337853. Laat uw kat niet stikken: knijp lege kat- tevoerblikjes altijd dicht vóór u ze weg gooit. Er zijn al heel wat katten gestikt doordat ze hun kop er in staken om een blikje uit te likken. N.v.v.H. damesbridge 09.30-11.30 Vrije Academie 13.30-15.30 s.o.h. Yoga v. oud. 13.30-16.30 Beg.ork.v. NH rep. 20.00-22.00 Pridini volksd. 19.30-22.30 Oppositie schaken jeugd 19.30-20.30 Oppositie 19.30-20.30 N.R.P.S. vergadering 20.00-23.00 de Beun: Filmliga Heiloo 20.15 Zaterdag 28 maart de Beun: G.T.H. 10.00 Filmliga Heiloo 20.15 Zondag 29 maart Kindernevendienst NHK 10.00-11.00 Jazz Sociëteit 15.00-18.00 de Beun: Filmliga Heiloo 20.15 Maandag 30 maart s.o.h. T'ai Chi 08.30-10.30 N.v.v.H. gym 11.00-12.00 N.v.v.H. zang 14.00-15.30 NIVON Doe-middag 13.30-15.30 Rode Kruis Welfare 14.00-16.00 Plattel, vr. zang 14.00-15.30 Hatha Yoga Heiloo 13.30-15.30 Sans Atout bridge 20.00-23.00 NIVON Aquarellen gev. 20.00-22.00 Falkland Heiloo 20.00-23.00 E.H.K. klaverjassen 20.00-22.00 Hatha Yoga 19.30-21.30 de Beun: Filmliga Heiloo 20.15 Dinsdag 31 maart G.T.H. gym 10.00-11.00 NIVON aquarellen gev. 09.30-11.30 s.o.h. Yoga v. oud. 09.30-11.30 Gall Gall verg. 09.00-16.30 s.o.h. Antiek 14.00-15.30 Nieuw Leven zangver.rep. 20.00-22.00 NIVON boekbinden beg. 20.00-22.00 Oppositie schaken 20.00-23.00 H.B.C. bridge 20.00-23.00 H.A.F. fotoclub Heiloo 20.15-22.45 de Beun: Filmliga Heiloo 20.15 Woensdag 1 april NIVON tekenen beg. 09.30-11.30 Mw. Velu cursus 09.30-11.30 s.o.h. Franse les v. oud. 09.30-11.30 NIVON kalligrafie beg. 20.00-22.00 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 Vrije academie 20.00-23.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 Winkeliersver. 't Loo 20.00-23.00 De Beun: Filmliga Heiloo HEILOO - Op een parkeerterrein langs de Omloop werd een auto opengebro ken en een tas daaruit gestolen. Uit de kleedkamer van een sportcom plex werd een portemonnee ontvreemd, inhoud geld en bibliotheekpas. Uit de kleedruimte van een gymlokaal aan de Kerkakkers werden uit twee kle dingstukken geld en een horloge alsme de betaalkaarten ontvreemd. Algemeen advies: Laat geen goederen onbeheerd achter in de kleedruimten. Neem die goederen mee in de sportzaal. Onbeheerd achterlaten geeft gele genheid. Er zijn klachten gekomen over op brommers crossende jeugd in de wijk Termijen en omgeving. Zij riden zonder helm en op grasstroken zodanig dat het gevaar voor anderen oplvert. Daar zal extra toezicht op worden gehouden. Wellicht kunnen de ouders van die jeug digden hen daarover ook aanspreken. In woningen aan Hoog en Laag en de Ter Coulsterlaan werd tijdens de avon duren ingebroken. Er worden geld en zilverwerk vermist. In een andere wo ning aan de ter Coulsterlaan bleef het bij een poging tot inbraak. Uit een tuin aan het Hoekstuk, verdwe nen twee tuinstoelen. Op de Kennemerstraatweg nabij Rabo bank fietste een bejaarde Heilooënaar tegen een passerende auto. De bejaarde man moest zich onder doktersbehande ling stellen vanwegë licht hoofd- en armletsel. Een aanrijding met drie personenauto's op de Kennemerstraatweg. Een uit par keerstand wegrijdende bestuurster keek niet goed uit en hinderde een haar tege moetkomende andere bestuurder. Beide voertuigen raakten elkaar en als gevolg hiervan reed een der bestuurders tegen een geparkeerd staande auto aan. Slechts materiële schade. Snelheidscontrole op de Vennewaters- weg, 74 passanten, 5 bekeuringen en de hoogst gemeten snelheid 82 km p/u. Tijdens de snelheidscontrole werd de personenauto van een Poolse bestuur der uit het verkeer genomen. De auto bleek o.a. niet verzekerd te zijn. Ook met betrekking tot de bestuurder klopte het een en ander niet. Driemaal diefstal vanuit een auto en wel op de Zeeweg, Bosrank en het Male voort. Een tas met inhoud en twee radi ocassetterecorders werden weggenomen. In twee gevallen werd een portierruit vernield en in een geval kwam men via onbekende wijze binnen. Diefstal van drie plantenbakken met in houd vanauit een tuin aan de Ma- riënstein. Een bromfiets werd uit het verkeer ge nomen voor nader technisch onderzoek. Bestuurder reed zonder helm over de Hoogeweg. Bij onderzoek bleek dat de bromfiets te veel lawaai maakte en geen goed werkende voorrem had. Autoinbraak op de Kandelaar, portier opengemaakt, radio ontvreemd. Auto inbraak Patrijsakkers, ruitje vernield, radio ontvreemd. Op de Spoorlaan trok een vrouw enkele narcissen uit het gemeenteplantsoen. Dat is toch niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij er allemaal van kun nen genieten. Op de Burenweg ontstonden enkele deuken in dak en motorkap van een au to. Vermoedelijk heeft iemand op de auto gestaan. Viermaal auto-inbraak op het Zeven huizen, de Omloop, Bayershoffweg en Mariënstein. Een ruitje werd vernield en meestal de radio ontvreemd. In een ge val werd een tas met fototoestel, rijbe wijs, bankpas en geld ontvreemd. In de periode van 16 tot en met 23 maart werden 7 fietsen ontvreemd. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Tenure vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Openbare bibliotheek In de kleuterafdeling van de bibliotheek is tot 4 april een tentoonstelling over 'bang zijn'. Vrijdag 27 maart: verkoop van afge schreven materialen in de hal van de bi bliotheek. 15.00-17.30 uur: verkoop van jeugdboeken a 1,50 en grammo foonplaten a 1,00. 18.00-20.30 uur: verkoop van boeken voor volwassenen a 3,00, grammofoonplaten a 1,00 en cd's a 5,00. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 26 maart: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Vrijdag 27 maart: Sportdag Sint Janmavo 8.30-14.00 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 28 maart: Zaalvoetbal div. clubs 9.30-15.30 Basketbal Flashing Heiloo 15.45-19.45 Zondag 29 maart: Volleybal Nevobo 10.00-12.00 Maandag 30 maart: Volleybal Effect 17.45-23.00 Dinsdag 31 maart: Volleybal NeVoBo 18.30-23.00 Woensdag 1 april: Zaalvoetbal KNVB 18.00-23.15 Galerie Nu Tot en met 26 april: Expositie van Cor Duizendstraal (stillevens) in Galerie Nu, N. van de Veenstraat 48 te Castricum. Openingstijden: donderdag tot en met zondag 13.00-17.00 uur. Lezing homeopathievereniging Woensdag 25 maart: lezing door mw. E. de Lange-de Klerk uit Petten over 'luchtwegklachten' op uitnodiging van de Kon. Ver. Homeopathie Nederland afd. Alkmaar in de Vrijheidskerk, Hob- bemalaan 2a te Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Vereniging Nederland-Noorwegen Vrijdag 10 april: open avond met een diapresentatie door Peter Ligthart over een wandeltocht van vier weken óp de Hardanger in Dorpshuis Oudorp, Mei doornlaan 10, aanvang 20.00 uur, en tree niet-leden 5,00. Internationale postzegelruilbeurs Zondag 29 maart: De NVPV afdeling Alkmaar organiseert deze beurs in de Brainbox aan de Kanaalkade te Alk maar van 10.00-16.30 uur; jeugdafde ling De Kleine Postiljon is met een stand aanwezig. Iedere 10de bezoeker: fila- cept serie '88 gratis. Kostenloze waarde bepaling van uw collectie tussen 12.00-16.00 uur. Inlichtingen: 072- 115185. Concert Accordeana Zaterdag 4 april: concert door accorde onvereniging Accordeana o.l.v. Henk Schaafsma in De Rietschoot, Sas- kerstraat 22 te Koedijk, aanvang 20.15 uur. Overige medewerkenden: Buskers (Ierse folk) en Trio Moustache. WAO/AAW Belangenvereniging Maandag 13 april: paas-klaverjasdrive, aanvang 9.30 uur in 't Trefpunt aan de Westerweg, entree 2,50 p.p. De vereniging is op zoek naar een teken leraar of -lerares, die op vrijwillige ba sis, tegen onkostenvergoeding, tekenles wil geven. Bij interesse kunt u contact opnemen via tel. 331840 of 334861. Zaterdag 27 juni: grote rommelmarkt in het gebouw aan de Pastoor van Muijen weg 14, aanvang 9.00 uur. De opbrengst is bedoeld voor de aanschaf van een computer. Heeft u overtollige huisraad en andere spulletjes, dan kunt u deze beschikbaar stellen via tel. 331840, 334861 of 02206-3525. Iedere maandag houdt de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo en omstre ken een soosochtend in 't Trefpunt aan de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- 12.00 uur met gelegenheid tot biljarten, kaarten en rummycup spelen. Koffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el ke dinsdag van 10.00-11.30 uur koffie contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 3 mei is in het stedelijk mu seum te Alkmaar een overzichtsten toonstelling van Anna Mes (gemengde technieken) te zien tijdens de openings uren: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Doelenstraat 5 te Alkmaar. Galerie Dijk 1 Tot en met 29 maart: expositie van schilderijen, tekeningen en objecten van Karen en Ingerid Opstelten in Galerie Dijk 1, Dijk 1 te Alkmaar; openingstij den donderdag, vrijdag en zaterdag 12.00-17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur. Galerie Artique In de maand maart exposeert Corrie Mark (gouaches en Raku-keramiek) in Galerie Artique, Jarel de Grootelaan 4, Bergen; openingstijden maandag 13.00-18.00 uur, dinsdag-vrijdag 10.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-17.00 uur. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 13 april: paasstukjes maken o.l.v. mw. Schavemaker. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis, entree 3,00. Inlichtingen: 335652 of 333218. Poppentheater Dibbes Zaterdag 28 maart: jeugdfilm 'Daantje de Wereldkampioen' voor kinderen va naf 8 jaar. Aanvang 14.30 en 19.00 uur. Entree 5,00 p.p. Zondag 29 maart: gastoptreden door de 'enige echte onvervalste Poppenkast van de Dam' met Jan Klaassen, Ka- trijntje, de generaal, de dood van Pier lala, enzovoort. Aanvang 14.00 uur, entree 5,00 per persoon. Poppenthea ter Dibbes, Wilhelminaplein 3, Aker sloot, tel. 02513-13447 (ook voor reser veringen). Donderdag 26 maart De Duif, Mariënstein 180. Tussen 8.30-16.30 uur. Halen op verzoek: 330051. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 28 maart Zwem- en poloclub De Spetters, par keerterrein bij zwembad 't Baafje. Tus sen 10.00-12.00 uur. Fanfare showband Heiloo, huis-aan- huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bun dels gereed zetten langs de kant van de weg voor 10.00 uur. Ook gebruikte kle ding. Halen op verzoek: 331783. (bellen tussen 17.00-18.00 uur). Muziekvereniging Eensgezindheid, huis-aan-huis actie Blockhovepark. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 10.00 uur. Halen op verzoek: iedere zaterdag, alleen na opgave: tel. 336799 (bellen tussen 19.00-20.00 uur). Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 1 april Fanfare showband Heiloo, huis aan huis actie in plan Ypestein. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Ook gebruikte kleding. Halen op verzoek: 331783 (tus sen 17.00-18.00 uur). Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De aanwezige huisartsen nemen waar. ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers hoffweg. HEILOO - Op het in februari door de Associatie SMK afgenomen examen slaagden voor het door de Centrale Overheid erkende diploma Tekstver werken de dames C.Admiraal (Lim men), E. de Jongh, A. Levijn-Rade- maker, M. Stiemer (Alkmaar), G. Schoenmaker-Korpershoek (Heerhugo- waard), M. de Zeeuw (Heiloo) en de heer P. Lensen (Heemskerk). Zij wer den opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2