WINKELMEISJE 1 ''gp* ARRO REKLAME 072 - 336309 Afvoer verstopt? I s# Heilooër Operette Vereniging bracht 'Der Vogelhandler' Jubilarissen gehuldigd tijdens voorjaarsconcert door Caecilia ISOI.TIEIM BOI.TIEIM TE VOORZIE NU UW R0LEMMER VAN UW HUISNUMMER M vloeibare 8 ontstopper IIOI.TI:M ëükyiodo,, ISOI.TEN GAAS en DRAAD HG tuinmeubel kracht" reiniger Geef uw plavuizen een grote beurt! Reformhuis Heiloo RICOSTA HEILOO BAETENBURG 131 DONKERSLOOT 'n Grauwsluier over uw vloertegels? HG extra G.P. Schouten, Hinderlijke stickers? HG stickeroplosser Themamiddag NVvH HG extra De mildste^ ^cementsluier verwijderaar ,/^x de beste in verf...de beste in behang Fa. M. STEENH0EK EN ZONEN De collectie Sanderson en Country behang DECORETTE URSEM Nefit-Turbo. Stoken met Schone Winst! huiizEr installaties de beste in verf...de beste in behang Gevraagd: Heerenweg 148 - Tel. 330890 remover vuile was, polish en intens vuil, verdwijnt ais 'sneeuw voor de zon! de beste in verf...de beste in behang Gunstig gelegen maisonette met schuur, voor- en achtertuin. C.V. gas. Indeling: Entree, gang, ruime woonkamer, half open moderne keuken, grote badkamer met douche, vaste wastafel en toilet, royale slaapkamer. VRAAGPRIJS: f 129.000,- k.k. En ik ben de makelaar: JE VOELT JE ER THUIS BIJ Voor informatie: (Na 18.00 uur) de beste in verf...de beste in behang Fa. M. STEENH0EK EN ZONEN HONDEN TRIMSALON verwijdert alle stickers zonder beschadiging de beste in verf...de beste in behang UITKIJKPOST 25 MAART 1992 PAGINA 18 Een scène tijdens de jaarlijkse uitvoering van de Heilooër Operette Vere- niging in theater De Beun. HEILOO - Voor de derde keer in haar bestaan bracht de HOV de operette ,,der Vogelhandler" van Carl Zeiler ten tonele. Wederom een goede keus, waar het publiek veel plezier aan beleefde. De regie was deze keer over genomen van Greet van Halm door Ben Eppinga (om gezondheidsredenen). Het Zaans Opera en Operetteorkest en de gehele muzikale begeleiding was in vertrouwde handen van Wim Noteboom. Iedereen kreeg weer het volle pond, naast de uitstekende zangprestaties wa ren het dit keer tevens de kostuums die voor een schitterend kijkspel zorgden. Het koor is bij deze operette veel op het toneel en dat geeft de bezoeker de gele genheid de costuums goed te bekijken, wat zal daar veel werk aan geweest zijn. Maar de zangprestaties deden daar niet voor onder. Lide Hoekstra als Christel van de Post en Robbert Overpelt als Adam de Vogelkoopman stalen de show. Het aardige van laatst genoemd is dat wie hem door de jaren heen heeft gevolgd, hoort, dat de stem steeds beter en geschoolder wordt. De heldere so praan van Lide Hoekstra was vooral in de ingetogen gedeelten heel mooi, hoe wel de hoge tonen ook feilloos en zuiver klonken. Frits Hogerheyde blijft een medespeler waar je altijd van houdt. Het koddige, dat nooit overdreven wordt en ook de momenten dat hij niet in beeld is getuigen van een grote be heersing van het geen waar hij mee be zig is.^ Anne Wirix, met haar lichte sopraan, was een mooie keurvorstin Marie. Een bijzonder woord van lof voor de komische rollen van Henk Her- togs en Jan Winkelaar, een zeer vrolijke noot in dit blijspel vol verwarringen. Een avond HOV staat altijd garant voor een heerlijke avond muziek en dans. Ook dit keer zijn ze daar weer uitste kend in geslaagd. HEILOO - Op 19 maart hield de VAC- Heiloo een themamiddag voor de Vere niging van Huisvrouwen over wonen en woonomgeving. De VAC staat voor Vrouwen Advies Commissie. De doel stelling is: behartigen van de belangen van de woonconsument en bevordering van de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. De VAC-Heiloo maakt del uit van een landelijk netwerk van ruim 250 van deze commissies.. Mevr. A. H. den Bandt hield de inleiding en vertelde in vogelvlucht de historie van de sociale woningbouw. We hoorden dat anno '92 minder dan 40van de huizen gebruikt wordt voor gezinnen, en meer dan 60% voor indivi duele bewoning. Hierna vertoonde mevr. N. Romeijn ons dia's. We zagen ondermeer energiezuinige woningen, de ,zonnewoning' uit Castricum en een school met terraswoningen erboven. Dit laatste heeft ten doel de sociale controle en veiligheid te bevorderen. Voorts za gen we houtsketelbouwwoningen en woningen met grasdaken (gras isoleert 1 Zi maal goed als dakpannen). Na de pauze filosofeerde mevr. Den Bandt met ons over de woning van de toekomst. Toekomstdroom is een ruim casco, waar de ruimte variabel inge deeld kan worden, zodat aan de indivi duele behoefte kan worden voldaan. Tenslotte kregen we nog een goede raad mee; niet jezelf aanpassen aan de ruim te, maar de ruimte aanpassen aan je mogelijkheden. Een loffelijk streven. HEILOO - Afgelopen zaterdag presen teerde het Heilooër Harmoni-orkest Caecilia zich in de ontmoetingsruimte van het psychiatrisch centrum Sint Wil- librord. Onder leiding van Greet Kooij werkten het jeugdige B-orkest en het A- orkest zelfstandig èn gezamenlijk het gevarieerde programma af. De met zo'n 250 belangstellenden gevulde zaal rea geerde prima, waarmee een sfeervolle en geslaagde avond een feit werd. Het B-orkest-opende de avond. Dit nog steeds groeiende orkest bracht de 'Easy Pop Suite' als goed klinkend beginnum- mer. Als derde nummer viel 'Careless whisper', een song van George Michael bewerkt voor harmonie-orkest, goed in de smaak. Het soms wat voorzichtige spel met nog niet zoveel volume werd doorbroken toen het A-orkest zich bij de jeugd voegde voor een tweetal num mers. De 'Bohemian rhapsody' van de popformatie Queen was zonder meer één van de hoogtepunten van de avond. Het A-orkest speelde voor de pauze nog een tweetal nummers, waaronder 'Soli dariteit der muzikanten', waarbij de secties binnen het orkest stuk voor stuk het podium verlieten en tenslotten al leen dirigente Greet Kooij "op het toneel overbleef. Zij stond toen terecht even in de schijnwerpers. Pas op zaterdagmid dag hoorde zij dat Henk van Veldhui zen, de vaste dirigent van het A-orkest, door familie-omstandigheden niet aan wezig kon zijn, waarna Greet Kooij in sneltreinvaart de partituren moest bestuderen. In de pauze was er tijd voor de bekende verloting, waarmee Caecilia probeert geld. bijeen te brengen voor nieuwe uni formen. Waarschijnlijk zal de vereni ging in het volgende seizoen in de nieuwe kledij kunnen presenteren. Nog zes nummers speelde het A-orkest na de pauze. Jammer genoeg klonk door de eerste twee nummers het geram mel van koffiekopjes vanuit de keuken door in de zaal. Het Caecilia-orkest speelde er niet minder door. In onder andere 'Deep river rhapsody' en 'Rossi ni's birthdayparty' lieten de muzikanten horen heel wat in hun mars te hebben. Het tweede deel werd overigens onder broken voor de huldiging van een vier tal muzikanten. Deze werd verricht door wethouder mevrouw Willemse-van der Ploeg, samen met Caecilia-voorziter Kees Borst. Mieke Kuijper-van der San- de (12'/2 jaar muzikante), Piet Zonne veld (25 jaar lid van Caecilia) en Bertus Jurjaansz (40 jaar muzikant) werden achtereenvolgens persoonlijk toe gesproken en onderscheiden. Tenslotte werd ook de heer Piet Dijkstra naar vo ren gehaald. Al 60 jaar is hij als muzi kant actief, aanvankelijk in Friesland en nu alweer vele jaren in Noord- Holland, in het bijzonder in Heiloo. Vanaf 1990 speelt de heer Dijkstra mee in het orkest van Caecilia. Vanwege zijn lange staat van dienst werd hem niet al leen een bondsonderscheiding toege kend, maar werd hij ook tot erelid van Caecilia benoemd. Na een spontaan door het orkest ingezet 'Lang zullen ze leven' voltooide het Caecilia A-orkest haar optreden, waar na speaker Klaas Koomen een gastop treden van de close-harmony groep The Yellow Plastic Whistle Birds mocht aankondigen, gevolgd door een gezellig samenzijn onder de begeleidende klan ken van het Eastside Combo. Alles bij elkaar een geslaagde avond voor Caeci lia. Toch nog wel één maar: de ontmoe tingsruimte van het psychiatrisch centrum, met het hoge podium en de wat holle klank, is wellicht niet de beste locatie voor een harmonie-concert. De heer Dijkstra ontvangt zijn oor konde uit handen van wethouder Willemse-van der Ploeg tijdens het concert van Caecilia. verwijdert cemenlsluier en roestvlekken van tegels, plavuizen en leisteen x Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 Voor: Centr. verwarming Sanitaire installaties Holleweg 71 - Heiloo Tel. 331855 b.g.g.334972 De aarde is het beu, want auto's wassen op straat is slecht voor het milieu. AUTOWASSALON SUPERCLEAN Ind.terrein Oosterzij 2, Hei loo, tel. 072-336084. Heerenweg 144 072-331799 Te koop: MERANTI KO ZIJNHOUT; vloerhout, balkhout, veilinghout, ra- bathout, raggels, deuren, gipsplaten, hechthout, anti- slipdelen, hardhouten pa len, tuinhout, aftimmer hout, grote partij rode ste nen. Fa. Metzelaar en Zn., Borgerdl. 23, Limmen, tel. 02205-1379, b.g.g. Na 18.00 uur: 2977. Landelijk erkend Nefit-Turbo. De zuinigste HR cv-ketel en tevens de schoonste. Zo kunt u eindelijk een milieu maatregel nemen die u geld oplevert. Heerenweg 238 1851 KZ Heiloo Telefoon 072-330532. centrale verwarming gas - water - sanitair Veraniging van Nederland it Installatie bedrijver in alle soorten en elke lengte tegen zeer scherpe prijzen Het Zevenhuizen 42, Heiloo, 072-334868. GARAGEVERKOOP. Voor handel particulier ant. klokken, poppen, hou ten beelden etc. ma. t/m vrij. Zeeweg 49, Heiloo, tel. 072-330857. Jongeman 32 jr. zkt. zeer dringend WOONRUIMTE in Heiloo/Alkmaar. Huur tot 900,- excl. Tel. 02208-98393. De reklame winkel T- SHIRTS, stickers. Laat 24, Alkmaar, tel. 072-157273. FIT DOOR BEWEGEN ZOMER, ZON, STRAND, t Voor het maken van alle KOZIJNEN, ramen, deu ren en trappen. BOUWBE DRIJF, C. Th. Langedijk, Stationsweg 70, Heiloo, tel. 072-331648. Gevr.: lieve OPPAS voor onze zoon 11/2,4 ocht./wk. omg. Heiloo. Tel. 072-157072. Cursus KINESILOGIE voor het uittesten van aller- giën, voedsel, remedies, enz. en een cursus voetre flexzone massage, starten resp. 7 en 8 april. Niek Kuijs, tel. 072-336226. Te koop: 1 leren MOTO ROVERALL mt. 50; leren motorjack en motorbroek mt. 52; stripboeken o.a. western oorlog enz. Tel. 02205-1501. Original LEVI'S 501 v.a. 98,-; B-keuze 69,- (ook kleine maten), VOOR JAARSAANBIEDING! 2 spijkerbroeken voor 59,-. SEA-SIDE, Egmond aan Zee-nrd. OPEN: ma. t/m vrijd. 13.30-17.30 uur; za. v.a. 11.00 uur; zondags ook open. SEA-SIDE, Pr. Ma- rij kestr. 5, Egmond aan Zee-nrd. Boulevard (dus niet in het centrum). Westerweg 259, Heiloo. TelefoonD72-330919 CONDITIE TRAINING. Inl.: Rob Wuijster, Tel.: 072-332764. 2 Dolle dagen 26 en 27 maart 10 x ZONNEBANK KUUR van/75,-nu/ 50,-. PEDICURE CENTRUM, Bergeonstr. 22b, Tel. 072-333033. Te koop: Etna FORNUIS;3 st. koelk.; opvouwb. lo geerbed; kl. wasm.; huish. trapje; centrifuge; Nilf. stofz.; t.v.; 2 br. kasten; zonnescherm. 072-333537. BIJLES Frans HBO-studente. 072-334390. gevr. voor Tel. 2 Dolle dagen 26 en 27 maart 10 x ZONNEBANK- KUUR van ƒ75,- nu 50,-. Pedicure Centrum, Berge- onstraat 22b, tel. 072- 333033. Te huur: ETAGE met eigen keuken, douche, w.c. op goede stand (nabij Wasto- ra, Alkm.) voor één pers. huur 625,- incl. Tel. 072-338585. Het gastouderproject van het Medisch Centrum Alk maar zoekt een lieve GASTOUDER in Heiloo. Het gaat om de opvang voor een baby. De tijden zijn on regelmatig, max. 2 dgn. p/w. Tel. inl. bij de Coördi natrice mw. v. Achenbach, tel. 072-619269. De Reklame winkel voor al uw BELETTERINGEN. Laat 24, Alkmaar, tel. 072-157273. Brote-fcwiri-TeKilgRr wr*4dwt v*rvuild«' polWi. -was en aangekoekt vuil v»t pfevuizén co o4tMUts*e«o -i W INH. 1 vm Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 1 Êu y DER J U N G E S C H U H Stationsweg 81 - 1851 LJ Heiloo FIT DOOR BEWEGEN FIT EN SLANK DE ZOMER IN! CONDITIETRAINING. Inl.: Rob Wuijster, Tel. 072-332764. Wilt u nog voor uw vakantie de beginselen van het AQUARELLEREN LE REN of gewoon schilderen en tekenen? Op maandaga vond geef ik, beeldend kunstenaar,' van 20.00-22.30 uur les in Hei loo kosten 12,50 p/les. Voor inf. 020-6829394 (liefst voor 9.15 uur). Te koop: SEGA GAME- GEAR incl. spel G-loc, 2 mnd. oud, vr.pr. 330,-. Tel. 02205-1237. HOOGEBOOM'S STOFFEERDERIJ Uw meubelen vakkundig gestoffeerd door het sinds jaren vertrouwde adres. Grote kollektie meubelstof fen. Tel. 02205-1488. Te koop: Sportlaan 6 Lim men: RUIME 2/1 KAP WON. met garage, opp. 277 m2. Ind.: woonk. 36 m2 m. parket, moderne keuken. Ie Verd.: 4-slpkmrs.; balkon, douche m. 2e toilet. 2e Verd.: gr. zolder m. mog. voor 5e slpkmr. v.v. ketel verw. ketel '91. Vr.pr.: 260.000,-. 02205-3126. Te koop: SPORTFIETS, 10 versn. Tel. 072-334500. Sinds 16 jaar de zaak voor moderne gebruikte dames- en kinderkleding Dames, een zeer fraaie voorjaarscollectie hangt al in de rekken, o.a. Cartoon, Mondi, Le Compte Voor uw kinderen ook weer te gekke kleertjes o.a. Buffy, BF, Oilily, enz. Attentie Uw uitsluitend actuele, gereinigde merk kleding is van harte welkom. De koffie staat klaar! Elke dag geopend van 10.00 - 17.00 uur. Inbreng dagelijks van 10.00 - 12.00 uur. MAANDAGOCHTEND GESLOTEN! Heerenweg 252, Heiloo, tel. 072-338082 imm i m - -- Stationscentrum Heerenweg 201 1851 KP Heiloo Tel.: 072-330524 MAKELAAR Zoekt u iets? HAL 'T ZEVENHUIZEN Wij hebben een breed assortiment gebruikte goederen, o.a. meubels, curiosa, kleingoed enz. Zevenhuizerlaan 116 Openingstijden: ma t/mdo 11-18 uur vrijdag 11-21 uur za 11-17 uur Heiloo Tel. 072-334000-334336 WIJ KOPEN OOK IN. Wegens verhuizing: 10 ORDNERS/ 10,-; z.g.a.n. telmachnine met strook 50,-; chaise longue! 200,-; 2 fauteuils met gestoken kuif 250,-; bij- beh. salontafel 50,-; 2 zitsbankje 35,-; tafel 25,- en 50,-; theewagen 35,-; spiegels enz. Tel. 02206-1944. Na 18.00 uur. STICKERS - REKLAMEBORDEN - LICHTBAKKEN - GEVELBELETTERING. Gratis! Haal ik ijw WAS- MACHINESc.v.'s, kachels autowrakken, ijzer en meta len bij u weg (ook spulletjes voor de rommelmarkt), ook kleding. Tel. 02206-4217/2480. -sar er mm geen heet water nodig voor alle soorten afvoer- leidin^en gebruiks klaar met kinder- beveiligde sluiting Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919 Voor het VERNIEUWEN VAN UW C.V.-ketel. Holleweg 71 - Heiloo Tel. 331855 b.g.g.334972 Landelijk erkend De Lente in met MOOIE KLEDING van Little Lady. Kennemerstr.w. 215, Hei loo, 13.30-16.30 uur. BOUWBEDRIJF TERLUIN Voor al uw aan-, ver- en nieuwbouw. Ook renovatie: kozijnen, deuren, ramen. Vrijblijvend prijsopgaaf: Tel. 02205-3395. Jongeman biedt zich aan voor TUIN-, GROND- en SPIT WERK. Tel. 02518- 53673. FIT DOOR BEWEGEN FIT EN SLANK DE ZOMER IN! CONDITIETRAINING. Inl.: Rob Wuijster, Tel. 072-332764. Sandra v.d. Velden Runxputteweg 28 1851 PM Heiloo Telefoon 02205-2132. Verwijdert: stickeriijm, LSerlijm, plak bind, leer- en smeervlekken, spuitsneeuw. Westerweg 259, Heiloo. Telefoon 072-330919

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 20