7.25 14.95 £25 Leerlingen-orkesten Festival bij Heilooër harmonie Caecilia Alex d'Electriqiie presenteert 'Koning Jan' in JC Buk Buk &95 M E E Jamsession in Buk Buk Paddenwerkgroep Heiloo Vader/zoon weekend bij Scouting Rurik Finale Big Buk Buk Band Battle Dit is Clara. Haar zorgvuldig gefermenteerde milieuvriendelijke mest vindt u bij ons in het schap. Natuurlijk uitstekend verpakt in een stevige zak. Maar er zijn nog veel meer milie CJ anorganisc ■m telt u t J U pn nipt meer milieuvriendelijke meststoffen te vinden bij uw eigen Intratuin: organische en anorganische. Onze specialist ver telt u graag precies wat u het best kunt gebruiken. Voor het ga zon, de fruitbomen, de rozen, en niet te vergeten uw kamerplanten. Want ook die kunnen in het voorjaar wel wat krachtvoer gebruiken. HET GROENE WARENHUIS HEILOO Vennewatersweg 15, tel. 072-332727 Scouting bij De Geuzen Bustocht Anbo/KBO Stop met het voeren van de buitenvogels Bomen over bomen Lergro* GAZONKUUR <;-imraU:tn PAGINA 6 UITKIJKPOST 8 APRIL 1992 «(w, Mevrouw Willemse overhandigde de wisselbeker aan Lamoraal van Eg- mond onder het toeziend oog van Caecilia-voorzitter Kees Borst. HEILOO - Voor de achtste keer in suc cessie heeft het Heilooër Harmonie orkest Caecelia op 4 en 5. april het Leer lingen Orkesten Festival georganiseerd. In zijn welkomstwoord benadrukte Kees Borst, voorzitter van Caecilia, het doel van dit Festival: 'Aan leerlingor kesten de gelegenheid geven te laten horen wat er op muzikaal gebied ge presteerd kan worden'. De orkesten hebben maanden geoefend om zo goed mogelijk voor de dag te ko men en kunnen ook eens naar andere ensembles luisteren. Ook dat werkt sti mulerend op de muzikanten. In de afge lopen jaren hebben per jaar gemiddeld 13 orkesten meegedaan, dit jaar waren dat er 18. Totaal hadden zich 22 or kesten ingeschreven, 4 orkesten moesten op een wachtlijst geplaatst worden. Het Leerlingen Orkesten Festi val wordt ieder jaar gehouden in de Mu ziekschool van Heiloo, een prima accommodatie voor deze happening. Uiteraard horen bij dit Festival ook prijzen: iedere deelnemer/ster krijgt een herinnering, het beste orkest ontvangt de wisselbeker terwijl ieder ensemble naar huis gaat met een serie cadeaubon nen beschikbaar gesteld door diverse sponsors. De vakjury bestond uit de he ren Kees Vlak en Theo Jansen. Zij jure ren al jaren bij dit Festival en nog steeds met veel plezier. Zij hebben 18 orkesten (met totaal 530 muzikanten) beoordeeld op muzikaliteit, spelplezier en pre sentatie. In hun afscheidswoord benadrukten zij het belang van dit Festival voor de mu ziekbeoefening in de harmonie- en fan farewereld. Zij hebben in de afgelopen jaren kunnen constateren dat de kwali teit sterk verbeterd is. De invoering van de HAFA-opleiding in het muziekpro- HEILOO - Zondag 12 april is er weer de maandelijkse jamsession van jongeren centrum Buk Buk Heiloo. Het café is vanaf 15.30 uur geopend. De entree is gratis. Speel jij een instrument en wil je men sen ontmoeten met wie je samen kunt spelen dan moet je beslist naar de jam session komen. Wat en hoe je ook speelt, iedereen is welkom. Want als je ervaring wilt opdoen en een keertje op het podium wilt staan, dan krijg je nu de kans daarvoor. Een versterker, zan ginstallatie en drumstel staan voor jou gereed. Voor de rest moet je zelf zorgen. Mis schien ben je alleen maar nieuwsgierig naar de resultaten van dit muzikale sa menzijn of heb je zin in een goed gesprek over muziek te voeren: ook dan ben je natuurlijk van harte welkom. Dus waar wacht je nog op? Kom langs op jam-zondag! Tok Tok Festival Vrijdag begint de voorverkoop van het Tok Tok Festival (19 april) met bands uit de regio en voor Rowwen Hèze (25 april). Kaarten zijn te koop bij de Buk en Centerdisc (Slimpad 36, Heiloo). gramma van de muziekscholen, maar zeker ook dit Festival voor leerlingor kesten hebben daartoe bijgedragen. De publieke belangstelling was groot, meer dan 250 toehoorders hebben geno ten van het spel van de orkesten. Aan het einde van de beide festivaldagen werden de prijzen uitgereikt door me vrouw Willemse-v.d. Ploeg, wethouder in de gemeente Heiloo. Zij was van me ning dat ze het gemakkelijkste karwei mocht doen, niet jureren, dirigeren, or ganiseren of musiceren, maar prijzen uitdelen. Het samenspel van Caecilia en de Muziekschool prees zij als een groot goed voor de gemeente Heiloo. De eerste prijs ontving Lamoraal van Eg- mont uit Egmond aan Zee, o.l.v. Mar tin Wittebrood. Zij mogen de wisselbe ker het komende jaar in hun prijzenkast zetten. HEILOO - Vrijdag 10 april heeft de Buk haar deuren weer open voor thea ter. Alex d'Electrique begint om 21.30 uur, de zaal gaat om 21.00 uur open. De entree kost 10,00. Op 24 april geeft André Manuel een performance en op 22 mei is het de beurt aan Vos en Vesu- via. Als je bij 2 of alle 3 de voorstellin gen wilt zijn, kan je een zg. combikaart kopen. Deze koste 15,00 en geeft je toegang tot alle 3 de voorstellingen. Een voorstelling van Alex d'Electrique is vaste en zeker een belevenis. Als je denkt lekker rustig op je luie stoel van theater te kunnen genieten heb je het bij Alex d'Electrique hartstikke fout. Want de groep trekt je mee in het stuk. Mag je eigenlijk wel van een stuk spre ken? Zoals de groep, bestaande uit Ko van den Bosch, Raymond de Kuyper, Raymond Spannet en Karen Lancel zelf zegt gaat het meer om een experiment. Theater dat je van je illusies beroofd. Niemand van de groep heeft een echte theater-achtergrond. Misschien zijn zij daarom zo verfrissend, creatief en veel zijdig. Dat zie je ook aan het decor wat ze ge bruiken: tl-buizen, rare wagentjes en hefboomconstructies. Spullen die alle maal zelf getimmerd en geschilderd zijn. Alex d'Electrique is vindingrijk en vooral origineel. In 'Koning Jan' wordt oorlog gevoerd met handen vol vieze klei, wordt gegooid met closetrollen en rijst. Het stuk is ontleend aan Shakespeare's Kin John en gaat over politieke intriges en oorlogsdreiging tussen Frankrijk en Engeland. Maar de inspiratie is af komstig uit de eigen belevingswereld. Alex d'Electrique maakt van Sha kespeare een spektakel welke niet om mooie woorden en theatrale gebaren draait. De groep wil het absurde achter het gewone laten zien. Normen en waarden worden daarbij op hun kop gezet. Vaak door de combina tie van een confronterende tekst en een nogal smerige stijl, aldus Ko van den Bosch. Doel is mensen aan te trekken Alex d'Electrique brengt Koning Janbij Buk Buk als start van een drietal theatervoorstellingen in april en mei die niet veel met theater op hebben. Alex d'Electrique is op dit moment op toernee door Noord-Holland en heeft ondertussen al aardige bekendheid ver gaard. Geen wonder, want na een voor stelling heb je echt het gevoel iets meegemaakt te hebben. Ook al ben je niet veel over Shakespeare te weten gekomen. Adverteren doe je niet zomaar Kies voor de HEILOO - Het is nog steeds te koud voor de amfibieën (kikkers, padden en salamanders) om massaal naar het wa ter te trekken. Pas één piek(je), op 18 maart-, regen en 8 graden, heeft de Pad denwerkgroep Heiloo tot nu toe kunnen registreren. Ook de paddenwerkgroe- pen uit de regio hebben te maken met te lage temperaturen en daardoor een nog niet goed op gang gekomen trek. Weer of geen weer, het is een goede ge woonte van de paddenwerkgroep om zo halverwege de werkzaamheden eens te kijken hoe het verloop is geweest. De telling is gemaakt vanaf de start op 23 februari tot 29 maart. Het resultaat is als volgt: 435 gewone padden, 93 kleine watersalamanders, 27 bruine kikkers. Bij elkaar 555 amfibieën: 1/5 deel van het eindresultaat uit voorgaande jaren. In het bijzonder stemt het hoge aantal salamanders tot grote tevredenheid. Een nog bijkomstige waarneming is dat de bosuil nauwelijks van zijn aanwezig heid blijk heeft gegeven. Een teken dat ook voor deze vogel nog niet het juiste weer is aangebroken. Op echte treka- vonden is zijn roep altijd in het bos te horen: deze kan dan ook worden be schouwd als de arbeidsvitamine van de paddenwerkgroep De maand april zullen wij voorlopig nog wel nodig hebben om de ambfi- bieën te beschermen. Vooruitlopend op de gebeurtenissen kunnen wij nu al zeg gen dat 1992 een geheel anders verlo pende voorjaarstrek te zien zal geven. HEILOO - Zaterdag 11 april wordt de finale gespeeld van de Bik Buk Buk Band Battle. De 5 bands, die in de voor rondes geselecteerd zijn, zijn: God Speed, Skanus, Rumly Poplin'All But- toms Up en Bowel Flowers. Slechts één gaat er door naar de grote finale in de Melkweg te Amsterdagm voor de strijd om de beker van Noord-Hollands Glo rie. De aanvang is om 20.30 uur, de en tree 5,00. er jaar SUPER GAtÜNKtST ENfiRAIS 6A20N SUPER RASENDtlNGER Mogen we u even een belangrijke leverancier Asef super gazonmest Werkt lang zaam, langdurig en zonder verbran dingsgevaar. Driemaal per jaar toepassen: Voor 25 m2 Voor 50 m2 12,95 Voor 100 m2 23,95 Doe mee met de Asef-wedstrijd en maak kans op een geheel verzorg de reis naar Wimbledon voor 2 per sonen. Haal een wedstrijdformulier bij uw Intratuin Intratuin gazonvemieuwer Ideale combinatie van graszaad en mest stof. Ook voor aanleg van nieuwe gazons. Langwerkende milieuvrien delijke korrelmest. Om verouderd gazon, zonder spitten, binnen zes weken ge heel of gedeeltelijk te vernieuwen. Voor 25 m2 voorstellen? Asef rozenmest Uitgebalanceerde meststof die rozen van het juiste voedsel voorziet en voor weer stand zorgt. Toepassen in voorjaar 25 graqj per struik en in juni/juli herhalen. 1 kg. ROZENMEST rNG^ISROSIERS ROSENDUNGER Bic^Gazon Azet Biologisch-orga- nische gazonmest. Door micro- organismen veranderen de afge storven worteldelen, mos en ge maaid gras in natuurlijke planten voeding. Zorgt zonder vertikuteren voor een diepgroen en dicht gazon. Voor 25 m2 (2,5 kg) Voor 50 m2 (5 kg) 28,50 Voor 75 m2 (10,5 kg) 44,50 SMSP Asef coniferenmest Verhoogt de NIEUW Pokon multicote siertuinvoeding weerstand tegen extreme tempera- tannenpünger turen. Voorkomt het vroegtijdig bruin worden en uitvallen van naalden. Toepassen in april/mei. Voor 25 m21 kg. Voor 25-60 m2 Voor 60-120 m2 34,95 Met gratis plantenschepje t.w.v. 2,95. Intratuin gedroogde koemest Zuiver organische stalmest in poedervorm. Rijk aan voeding. Voor be mesting van moestuin en gazon, maar ook voor tuin aanleg. Voor onderhoud ge schikt voor 50 m2, voor aanleg voor 25 m2. 25 I. Van 14,95 Voor Intratuin gazonkuur Lang werkende milieuvriende- mwmfiïmmmm lijke korrelmest. Rijk aan voeding" De voedingsstof- if fen kunnen niet uit de kor- I rel wegspoelen en worden I $o 8over 'augere tijd aan de v ylPtv.- grasplantjes gedoseerd. vÊKmMË diepgroen, dicht gazon. Voor 50 m2 gazon. Van 11,50 voor Dit produkt is voorzien van een niet-goed-geld-terug-garantie. NIEUW Pokon multicote gazonvoeding Langdurige milieuvriendelijke werking. Tweemaal per jaar strooien is voldoende. De voedings stoffen kunnen niet uit de kor rel wegspoelen. Voor 40 m2 Voor 90 m? 34,95 Nu met gratis plantschepje t.w.v. 2 ,95 Bio-tuin Azet Zuivere biologisch- organische meststof. Verrijkt met micro-organismen. Complete mest stof en bodemactivator in één. Speciaal geschikt voor fruitbomen, vaste planten, zomer bloemen en moestuin. Voor 25 m2 (2,5 kg) Voor 50 m2 (5 kg) 28,50 Voor 75 m2 (10,5 kg) 44,50 Asef Ever Grow Milieuvriendelijke spray. Automatisch watergeef systeem met oplosbare mest stof voor bladbemesting. Eenvoudig en gemakkelijk Gegarandeerd resultaat. 500 gram voe ding en spray Lavendelplanten. Heerlijk geurend. Klaar voor de tuin. 0 14 cm. Nu van 8,95 voor per stuk. intratuin Routebeschrijving: 1Afslag Heiloo-west (tussen Heiloo en Limmen) 2. Over het spoor. 3. U staat bij Intratuin. Vrijdag koopavond HEILOO - Het afgelopen weekend zijn de welpen van scouting Rurik met hun vaders op bezoek geweest bij Koning Bolo uit Minisolo. Minisolo is een klein landje, als er iemand ziek wordt moet de koning zijn werk over nemen. Dit weekend hebben de welpen en hun va ders de koning hierbij geholpen. Het begon al toen zaterdagochtend de kok ziek geworden was, waardoor iede reen zelf zijn broodje gezond klaar moest maken, 's Middags zakte koning Bolo door zijn troon, maar gelukkig hebben de welpen en hun vaders een nieuwe gepionierd. Na het warm eten bleek prinses Rozella ineens te zijn ver dwenen. Na een spoor van parels te heb ben gevolgd werd ze vast gebonden gevonden in het bos bij het hertekamp. Snel „werd er een hinderlaag gevormd zodat de boef kon worden ingerekend. Dit was wel een feest waard, maar om dat de hofnar niet zo lekker was kwa men de welpen en hun vaders weer te hulp. Ware toneelstukken werden er op gevoerd, zodat het een geslaagd feest werd. Toen de welpen al lang op een oor lagen maakten de vaders Heiloo nog on veilig. Ze moesten een tocht fietsen met opdrachten, maar maakten er een hele kroegentocht van. De volgende ochtend moest iedereen echter weer vroeg uit de veren want de drukker van de krant was ziek. Geluk kig bleken de welpen en vaders ook hier goed in te zijn. Keurig op tijd rolde de krant van de pers. Ook heeft men nog meegespeeld in het voetbalelftal van Mi nisolo. De koning was erg blij met deze goede hulp dit weekend en de welpen en hun vaders hebben genoten. Lijkt scouting jouw ook wel leuk, bel dan eens met Mariët Bakker, tel. 072-334539. ALKMAAR - Bij scouitnggroep De Geuzen is een gezellige welpengroep, die zich bezig houdt met speurtochten, kamperen, zomerkampen, kampvuur, spelletjes, toneel, natuur enzovoort. El ke zaterdagochtend van 1130-13.30 uur komen de welpen bij elkaar in De Geu- zenkorf aan het Honkpad in het Alk- maarse Hoefplan. Voor meer informa tie: Erwin van Egmond, tel. 072- 612030. De Bever-groep (5-7 jaar) is iedere za terdag van 12.00-13.30 uur in de weer in De Geuzenkorf met bijvoorbeeld zin gen, toneel, verkleden, spelletjes, na tuur en koken. Over deze groep geeft Ellen Swanenburg (tel. 072-120123) graag meer informatie. Adverteren is naamsbekendheid De Ui&ijfemt heipt daarbij HEILOO - De activiteitencommissie van de Anbo en KBO organiseert op woensdag 6 mei een bustocht naar het tin- en zilvermuseum. Dit belooft een interessante tocht te worden met veel bezienswaardigs. Deelname aan deze uitgebreide dag tocht bedraagt 65,00 per persoon. In deze prijs is inbegrepen koffie en gebak, een lunch en tot besluit een diner. Ver trektijd uit Heiloo om 8.30 uur thuis komst ca. 20.30 uur. Voor de kaartverkoop kunt u terecht op woens dagmiddag 15 april in het Trefpunt. Voor reservering kunt u bellen; mevr. Hoetjes, tel. 338188, na 18.00 uur. HEILOO - Nu het voorjaar schoorvoe tend nadert en veel vogels al druk met nestmateriaal aan de gang zijn, is het verstandig om met het voeren van de buitenvogels te stoppen. Het is mis schien niet bij iedereen bekend, maar als de vogels jongen hebben, en dat tijdstip is toch heel nabij, is voedsel als stukjes vetbol, brood, spek, pinda of zaden zeer schadelijk voor deze jonge dieren. De jonge vogels die dit voedsel van hun ouders krijgen aangeboden zul len wel dikke buiken hebben, maar groeien doen ze niet. Erger zelfs, hun spijsverteringskanaal en darmen raken verstopt door die onverteerbare rommel en ze sterven een pijnlijke dood. Bijna alle jongen van zangvogels worden im mers in de eerste weken van hun leven met insecten gevoerd. De dierenbescherming doet daarom een dringend beroep op alle vogelliefheb bers om de pindakorfjes, voertafels en vetbollen uit de tuin op te ruimen. De vogels kunnen nu makkelijk op eigen kracht genoeg voedsel bij elkaar scharrelen. Katten kunnen in deze tijd van het jaar de vogels en hun jongen veel schade be rokkenen. Misschien kunt u dit enigs zins voorkomen door aan de halsband van de kat een belletje te hangen. De vo gels horen de kat dan tijdig aankomen. Door de kat wat vaker binnen te houden kunt u wellicht meer leed voorkomen. HEILOO - De bomen in ons land en in ons dorp worden door de noodzakelijke uitbreidingen steeds meer bedreigd. Re den voor de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde eens een avond aan dit onderwerp te wijden. Het wordt niet altijd als zodanig her kend, maar bomen zijn de grootste le vende wezens op aarde. De heer J.L. Mol, een bij uitstek deskundige, heeft zijn sporen op boomgebied verdiend in het boomrijke 's-Gravenhage. In een al lesbehalve vriendelijk milieu als dat van een grote stad met alle verkeer, pekel en wat dies meer zij is het niet eenvoudig het groen in een optimale conditie te houden. Reden dat de boomchirurgie ook nog aandacht zal krijgen in de dia-causerie die zal worden gehouden op dinsdag 14 april in de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6