m Expositie creatieve cursussen Kampioenswedstrijd Foresters zondag bij KVY in Krommenie ft!) A. J. VOS /ALLDEK- C. HACHMANG Echtpaar Oosterling-Meijns zestig jaar in echt verbonden Schooljeugd geeft voorbeeldig richting aan in het verkeer e Bezorg(st)ers Uitkijkpost respecteren sticker tegen 'reclamedrukwerk' 57e JAARGANG NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AAST RE KEN 22 APRIL Zwembad 't Baafje gaat weer open Ronde van Noord-Holland Vlaggen - vlaggemasten Rijksweg 63, 1906 BE Limmen tel. 02205-2507 fax. 02205-1952. RIJKSWEG 35-37 1906 BD LIMMEN TEL.: 02205-3838 FAX:-02205-3839 ZOMERDIJK KEUKENS Avond over dromen dat ietsje meer service XJf juwelier Cfl simon peek Koninginnedag in plan Oost Themabijeenkomst Federatieve Vrouwenraad Veldbiologie Ambtenaren aan de wandel Ars Antiqua de Paris treedt op in Alkmaar Koninginnedag in Termijen Expositie HAF Poëzie en muziek 7 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Ook afgelopen zondag mocht ons eerste elftal niet klagen over het uiteindelijke resultaat van deze com petitiedag. In de altijd moeilijke uit wedstrijd tegen U.S.V.U. werd, na een zwak gespeelde wedstrijd, in de laatste fase van de wedstrijd door Aad de Jong de gelijkmaker gescoord. Mede koploper Ilpendam verloor echter met 4-1 van Alcmaria Victrix, zodat de Fo resters met nog 1 wedstrijd te spelen lijstaanvoerder zijn met 1 punt voor sprong op Ilpendam en K.V.V. En juist tegen K.V.V. wordt aanstaande zondag de laatste wedstrijd gespeeld zo dat de kans zeer groot is dat zondag in Krommenie de beslissing gaat vallen. Aangezien er deze week geen clubblad verschijnt roepen wij vanaf deze plaats allle supporters op zondag ons eerste elftal massaal te steunen in deze zeer be langrijke wedstrijd. Ook doen wij een beroep op onze jeugdige aanhang zon dag naar Krommenie te komen en op een sportieve manier, van hun aanwe zigheid blijk te geven. Bij voldoende deelname zal er voor on ze supporters voor busvervoer gezorgd kunnen worden. De kosten bedragen 10,00 per persoon, voor jeugdleden 5,00 per persoon. Opgave voor vrij dagavond 19.00 uur bij H. Sarelse (fel. 332551) of J. Visser (tel. 336996). De wedstrijd begint om 14.30 uur, vertrek van de bus om 13.15 uur vanaf De Egelshoek. Van het jeugdfront is het verdienstelijke resultaat te melden van zowel de E- als C-junioren. Op het sterk bezette twee daagse paastoernooi iiivRijswijk, onder meer met enkele zeer gerenomeerde bui tenlandse clubs, werd door beide teams een vijfde plaats gehaald. Een aantal deelnemers aan de expositie, de over anderhalve week in t Trefpunt wordt gehouden. HEILOO - Op zaterdag 16 mei start voor openluchtzwembad Het Baafje het nieuwe zwemseizoen. Dan gaat om 10.00 uur de poort weer open (niet om 9.00 uur zoals in de bekendmaking in de Uitkijkpost van 8 april staat vermeld). U kunt abonnementen tegen geredu ceerd tarief bestellen door de bestel- kaart in te vulen en op te sturen naar of af te geven aan het gemeentehuis. (Zie advertentie in deze Uitkijkpost). ZAANDAM - Zaterdag 25 april wordt de twintigste Ronde van Noord- Holland verreden. Een tocht naar keuze over 60, 100 of 160 km. De starttijden voor 160 km zijn van 7.00-11.00 uur, de 100 km. van 8.00-12.00 uur, en de 60 km. van 9.00-12.00 uur. Het vertrek vindt plaats vanuit sporthal de Tref, Drielse Wetering 84 te Zaandam. Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P CU2 Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN Imwm Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES I- DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Het echtpaar Oosterling-Meijns: zestig jaar getrouwd. HEILOO - Op tweede paasdag waren D. Oosterling eft R. Oosterling-Meijns zestig jaar getrouwd. ,,We vieren het rustig met de kinderen en kleinkinderen in huize Overkerck, waar we sinds 1 februari wonen", zegt de heer Ooster ling. Zoals het zo vaak gaat ontmoetten ze el kaar op de kermis in Zaandam, hoewel mevrouw Oosterling afkomstig was uit Wormerveer: ,,Ik ben een echte glad oor". Maar als je met een vriend naar de ker mis gaat en die verlies je dan uit het oog in de drukte en je vindt hem terug met een meisje dat ook nog een vriendinne tje bij zich heeft is het niet zo gek dat het dan ,,wat wordt". Beide echtparen zijn nog steeds goed bevriend met elkaar. De heer Oosterling is een grage prater. ,,Ik moest van m'n vader schoolmeester worden, dat wilde ik helemaal niet, maar het moest. De keus was gevallen op de kweekschool in Haarlem, daar kreeg iedereen een beurs voor, mits je geen onvoldoende had". Oosterling had een onvoldoende dus het feest ging niet door. Z'n vader die een banketbakkerij had vond dat hij maar op kantoor moest komen en naar de banketbak- kersschool. Dat was een leuke tijd, maar Oosterling had geen zitvlees en wilde de boer op en zo gebeurde het met allerlei kooksoorten, de kruideniers af, hard werken, maar 't was leuk. In 1928 ontmoette Oosterling zijn vrouw die de prachtige naam Rebecca draagt, maar in de wandel Bep genoemd wordt. Een klein, maar flink vrouwtje met twee rechterhanden. Ze maakte in de oorlog zelfs kostuums en petten. Voor een kilo meter zwemmen draaide ze ook haar hand niet om. Het echtpaar kreeg twee jongens. Een hele grote en een kleine. Het echtpaar moest lachen bij de herinnering dat de grote al met zes maanden liep. Me vrouw Oosterling vertelt: „We waren in die tijd eens op bezoek in het ziekenhuis en hij liep zo onder alle bedden door, dat vond iedereen natuurlijk reuze grappig". HEILOO - Op uitnodiging van de Stich ting voor natuurgeneeskunde Arbor Vi- tae verzorgt Henk Lambeck uit Heiloo op woensdag 29 april in het Open Huis te Heiloo een avond over 'Dromen'. De aanvang is 20.00 uur en de entreeprijs bedraagt 7,50. Een droom is een boodschap van ons diepste zelf (ziel). Het is een sein of goe de raad, die vraagt om serieus genomen te worden. De meesten van ons zijn hun droomtaal echter vergeten. We moeten leren om deze taal, die een taal in beel den is, opnieuw te gaan begrijpen. Dro men maskeren niets. Het zijn spiegels voor onze situatie. Ze vertellen ons hoe het lichamelijk, geestelijk en spiritueel met ons gaat en hoe we tot een voller en rijker leven kunnen komen. Het echpaar heeft altijd in Zaandam ge woond en de heer Oosterling kwam te recht in ,,de verf" en werd vertegen woordiger en later hoofdvertegenwoor diger bij Jan Visser. Daar heeft hij 28 jaar gewerkt. Met 25 jaar wilde men hem en nog twee mensen natuurlijk hul digen. „We zijn géén van drieën geko men. Wij houden daar niet van". Als hobby zong de heer Oosterling graag en zijn vrouw heeft de mooiste schilderijtjes geborduurd. Het bruids paar woont nog maar kort in Heiloo, maar de heer Oosterling is wat astma tisch en dichtbij de zee bevalt hem goed evenals het verblijf in Huize Overkerck. HEILOO - Op 2 en 3 mei is er in 't Tref punt aan de Westerweg weer een exposi tie van de creatieve cursussen. We spraken van te voren met verschillende mensen die deze cursussen geven. Deze exposities zijn al vele malen gege ven en zijn toch goed voor zo'n 2000 be zoekers. Het spreekt vanzelf, dat dat de nodige nieuwe leden oplevert. Jan Schrama maakt met zijn leerlingen hou ten voorwerpen. Onder zijn leiding zijn al heel wat fraaie dingen gemaakt. De leerlingen, zo'n zeven in getal, mogen maken wat ze willen. Op deze cursus werden o.a. al een poppenhuis, een houten kindeffiets en een muziekstan daard gemaakt. Er is een aparte groep waar handenarbeid aan gehandicapten wordt gegeven. Mevrouw M. Teitsma werkt met perka ment men noemt dit pergamano, hier kunnen mooie doosjes of schilderijtjes van gemaakt worden. Op de expositie kunt u een viertal leerlingen aan het werk zien. Mevrouw M. Bos komt met een geheel nieuwe cursus. Zij kan u de filigraan techniek leren. Van opgerolde stukjes papier kunnen de leukste dingen gemaakt worden, sieraden en kaarten, enz. Op 2 en 3 mei zal zij haar eigen werk laten zien omdat het een nieuwe cursus is. Mevrouw K. Dojes geeft origami, ook al zo'n mooi woord, maar dit ligt toch al wat vertrouwder in het oor. Dit is het vouwen van papier, kaarten, doosjes en het mooie drie dimentionaal vouwen. Ook praktische zaken worden gemaakt. Van oude kranten kan men b.v. beker tjes maken, maar ook mooie andere za ken. Men noemt het Japans vouwwerk hoewel het eigenlijk uit China af komstig is. Mevrouw R. Margiono startte ook een nieuwe cursus, het poppenmaken, zij begon in januari, gezichtjes, handen, HEILOO - Sinds vorige week is bij de gemeente Heiloo een sticker verkrijgbaar met de tekst 'Reclamedrukwerk niet in deze bus'. De inwoners van Heiloo kunnen deze sticker kopen en op de brievenbus plakken om daarmee aan te geven dat zij geen folders en andere brochures van winkels en bedrijven willen ontvangen. Drukkerij Uit kijkpost BV, uitgever en verspreider van het weekblad Uitkijkpost, heeft besloten mee te werken aan deze actie van de gemeente. De bezorg(st)ers van de Uitkijkpost hebben vorige week een brief ont vangen, waarin hen wordt gevraagd de sticker te respecteren. In de praktijk houdt dat in dat zij bij woningen, waar de sticker is opge plakt, alleen de Uitkijkpost in de bus stoppen en niet de eventuele folders, die bij het weekblad gevoegd zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor collectezakjes; die worden evenals de Uitkijkpost bij iedereen bezöTgd. Ook de bedrijven, die regelmatig folders verspreiden samen met de Uitkijkpost, hebben bericht gekregen van Drukkerij Uitkijkpost BV. Aan hen is, evenals aan de bezorg(st)ers, de motivatie voor deelname aan de gemeentelijke actie aangegeven: minder folders betekent minder papierverbruik en minder energieverbruik en is dus beter voor het milieu. De lezers van de Uitkijkpost zullen in principe niets merken: elke woensdag wordt het blad bezorgd. Heeft men geen bezwaar tegen de folders, dan worden die gewoon in de bus gestopt. Wil men alleen de Uitkijkpost ontvangen en geen folders, dan kan men de sticker van de gemeente Heiloo op de brievenbus plakken. Voor de goede orde: deze sticker is uitsluitend bij de gemeente te koop en dus niet bij Drukkerij Uitkijkpost BV. De nieuwe aanpak zal natuurlijk wel enige tijd van inwerken vragen. Vooral de bezorg(st)ers van de Uitkijkpost zullen even moeten wennen aan het al dan niet opgeplakt zijn van stickers. De directie van Drukkerij Uitkijkpost BV vraagt dan ook enig geduld van de lezers van het zo vertrouwde Heilooër weekblad en niet direct boos te worden wanneer per ongeluk toch nog eens folders samen met de Uitkijkpost in de bus worden gestopt. Spreekt u er de bezorg(st)er even rustig over aan en zorg in ieder geval dat de sticker op een goed zichtbare plaats is opgeplakt. Drukkerij Uitkijkpost BV hoopt dat de invoering van de sticker 'Reclamedrukwerk niet in deze bus' soepel zal verlopen en het beoogde effect zal hebben. armpjes. Alles wordt zelf gemaakt van zelfhardende klei. Daarna worden de kleertjes gemaakt. Zo'n cursus duurt 10 weken en kan maar aan zes mensen per les gegeven worden. Er zijn meerdere groepen omdat de belangstelling hier voor groot is. De heer T. Sterenberg heeft tijdens het cursus seizoen op de laatste vrijdag van de maand een middag belegd om met el kaar videofilms die men zelf gemaakt heeft te bekijken en te bespreken, dit is meer een hobbyclub. De heren J.M. Kuyzer, W. Lammers en T. Sterenberg vormen met elkaar een commissie waar zo'n 23 leerlingen op vrijwillige basis kunnen tekenen en schilderen. Hierbij geven zij de leerlingen een technische begeleiding. De heer van Doorn, die wel de Goeroe van de club wordt genoemd geeft een cursus beeldhouwen, hierbij geas sisteerd door de heer W.J. Visser. Zij wijden hun leerlingen'in, in de geheimen van het bewerken van albast, mergel en het vormen in was. De leerlingen leren hier op een goede manier een stuk steen bewerken. Er wordt met deze leerlingen in de vroegere huishoudschool gewerkt. Er is ook een middaggroep die o.l.v. Loes van Velzcn staat. Hierin wordt niet naar een voorbeeld gewerkt maar vanuit het onderbewustzijn. Han Dijkstra geeft een cursus kalligra fie. Dit zijn twee cursussen voor begin ners en gevorderden. Deze groepen tellen zo'n 50 leerlingen. Mooie letters schrijven kan voor velerlei zaken dienst doen. Menukaarten, oorkondes en mooie kaarten. U ziet dat er voor iedereen wta te doen is, heeft u belangstelling voor een van deze cursussen ga dan op 2 en 3 mei naar het Trefpunt op de Westerweg 294. Zaterdag is het van 10.30 - 16.00 uur ge opend en zondag van 12.30 - 16.00 uur. Zaterdag zal de Heilooër beeldhouwer Bert Jonk de expositie officieel openen. Enkele deelnemers aan het praktijkexamen met in het midden wethouder mevrouw Wuijster-Schuddeboom en rechts enkele begeleiders. Stationsweg 85A - Heiloo - Telefoon 072-335730 p. VAN DE^ ®xateur van 9°edeten' T 072-330550 HEILOO - Donderdag 30 april vieren we weer Koninginnedag in en om het wijkgebouw aan de Oostkanter. Met als voorgaande jaren beginnen we om 10.30 uur met een optocht door Plan Oost van kinderen met versierde fietsen, steppen enz., voorafgegaan door Fanfa re Showband Heiloo. Ook nu hebben we weer bij terugkomst een kleine ver rassing voor alle deelnemers aan de optocht. Van 11.00-13.00 uur is de kinderkermis met veel leuke spelletjes, ponyrijden en muziek van Caecilia. Natuurlijk is er weer een vrijmarkt voor de kinderen. Zij moeten wel een plastic zak of kleed meenemen om op te zitten, want het is op gras. In tegenstelling tot andere ja ren stoppen we niet na de kinderkermis, maar kan iedereen gezellig na blijven zitten om te genieten van muziek van Skyline, de trots van Plan Oost. Deze band zal ook optreden op onze feesta vond van 13 juni. HEILOO - De Federatieve Vrouwen raad Heiloo organiseert op dinsdag 28 april een extra thema-bijeenkomst geti teld ,,De Blauwbaard-figuur in de lite ratuur door de eeuwen heen". Blauw baard was een vrouwenmoordenaar, waarover vele verhalen in vele versies zijn geschreven: aan het oorspronkelij ke verhaal werden' elementen toege voegd of weggelaten. Op deze bijeenkomst zal vanuit een historisch-emancipatorische invalshoek naar de bestaande versies van het Blauwbaard-verhaal worden gekeken, naar welke interpretaties mogelijk zijn en welke accenten zijn te leggen. Cen traal staan daarbij de vrouwelijk perso nages en hoe wij worden geportretteerd. Gastspreekster zal zijn mw. Marjan Willems, die al zeer lang actief werk zaam is als trainster en vormingsleidster ten behoeve van vrouwenorganisaties in Noord-Holland. Ook in Heiloo is zij in middels geen onbekende. De bijeenkomst vindt plaats in Het Open Huis boven Winkelhof 't Loo en duurt van 9.30-11.30 uur. De toegang is gratis. Alle geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom bij deze interes sante bijeenkomst. HEILOO - Tijdens de verkeersproef van 14 april hebben 200 Heiloose léer- lingen hun uiterste best gedaan om de geleerde regels toe te passen. De nieuwe regel waarbij de voetganger de zebra nadert en daardoor voorrang heeft, blijkt voor jong en oud het grote probleem te zijn. Onder het toeziend oog van Veilig Verkeer Nederland, de rijkspolitie en wethouder mevrouw J. Wuijster-Schud deboom gingen 's morgens de leerlingen in west en 's middags de leerlingen in plan oost van start. Hoewel het 's morgens nog koud en regenachtig was voor de scholen uit 'west' liet 's middags het zonnetje zich zo nu en dan zien. Dankzij de voortreffelijke organisatie door de leerkrachten, Veilig Verkeer Nederland, de politie en de hulp van vele controlerende ouders mocht deze eerste praktische verkeersproef een geslaagd evenement genoemd worden. Met de verkeerslessen op school, afgesloten met het theoretisch en praktisch verkeersexamen, is hopelijk de basis gelegd voor verstandig verkeersgedrag. Als de leerlingen zich in de toekomst net zo goed gedragen in het verkeer als tijdens het examen dan zal dat de veiligheid op de weg zeker bevorderen. HEILOO - Vorige week woensdag werd bij de gemeente uitgebreid aandacht besteed aan de interne re organisatie, die vanaf woensdag 15 april in de praktijk gebracht wordt. De structuur is anders gerangschikt binnen een drietal sectoren. Voor een deel zullen de inwoners van Hei- -■ - :v X U' iuu ie maken hebben met deze reor ganisatie. Maar vooral de medewer kers van de gemeente zelf merken de gevolgen. Woensdagmiddag bood het gemeentebestuur hen een lunch en een sportmiddag aan in sporthal Het Vennewater. Een dag eerder ging een deel van de ambte naren aan de wandel: een rondje om het gemeentehuis als symbolisch startsein voor de nieuwe interne structuur. HEILOO - Voor de liefhebbers van Ou de Muziek zal het een aangename ver rassing zijn te horen dat het ensemble Ars Antiqua de Paris, op uitnodiging van de Alliance Francaise, naar Neder land komt. In Alkmaar zal het ensemble optreden op maandag 27 april in de sfeervolle Remonstrantse kerk. Het trio wordt gevormd door Joseph Sage: contratenor, Michel Sanvoisin: blokfluit, kromhoorn, cervelas, en Ray mond Cousté: luit, psalter, tabla. Op het programma staat Franse en Spaanse muziek uit de 11e tot 16e eeuw. Het concert begint om 20.15 uur, de kerk zal open zijn vanaf 19.30 uur. Aangezien de kerk niet erg groot is, ra den wij belangstellenden aan bijtijds aanwezig te zijn op Fnidsen 35-37, Alk maar. Leden/cursisten/C JP/65 toe gang 7,50. Alle anderen: toegang 12,50. HEILOO - Net als in voorgaande jaren is de wijkvereniging Termijen er weer in geslaagd om een groots opgezet feest te organiseren. Het feestprogramma zal zich afspelen tussen 13.00 en 15.00 uur op het plein tussen de huisnummers 158 tot 190. Iedereen is natuurlijk welkom, hoewel het feest en de spelletjes bestemd zijn voor kinderen tot en met 12 jaar. De wijkvereniging heeft weer beslag kunnen leggen op een draaiorgel, terwijl ook de pony's weer aanwezig zijn. Daarnaast zijn er spelletjes als ezeltje prik, darts, vier op een rij, skippy ballen, spijker slaan, zak lopen en koppen gooien. Voor ieder kind is er ook een plaatsje op de vrijmarkt. Kaarten voor dit festijn zijn op 27, 28 en 29 april te koop op de adressen Termijen 46 en 103. Kinderen van leden van de wijkvereniging betalen 2,00, anderen betalen 2,50. Op Koninginnedag zelf kosten de kaarten voor iedereen 2,50. CASTRICUM - In de maand mei geeft de Nederlands Jeugdbond voor Na tuurstudie (N.J.N.) een cursus veldbio logie. Alle jongeren tussen de 12 en 23 jaar, die wat meer willen weten van de natuur, kunnen aan de cursus deelne men. De cursus bestaat uit verschillende excursies die in het weekend plaats vin den, en kan worden afgesloten met een kampje. Men kan zich opgeven bij Ruth de Groot, 02518-56528. Voor verdere informatie kan men bellen naar Ruth de Groot of schrijven naar Postbus 217, 1900 AE Castricum. HEILOO/EGMOND - Op 1,2 en 3 mei zal in De Ruyterschool gelegen aan de hoek Duinstraat en Zeeweg te Egmond aan Zee, een regionale foto-expositie worden gehouden. Op deze expositie zal ook werk van leden der Heilooër Ama teur Fotoclub (H.A.F.) geëxposeerd worden. Een bezoek aan deze expositie is zeker gezien het peil der foto's, aan te bevelen. Naast het feit dat een officiële jury het ingezonden werk zal beoordelen, is ook het bezoekende publiek in de gelegenhei om middels een stemformulier de naar hun oordeel beste foto aan te wijzen. De maker van de foto, waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht, komt dan in aanmerking voor de publieksprijs. Tevens zal er op deze expositie een doorlopende diapresentatie zijn, ge maakt door leden der Egmondse foto club DEFA. Het onderwerp van deze diaserie is 'Egmond'. Al met al dus ze ker de moeite waard om deze expositie fe bezoeken. De openingstijden zijn: 1 mei van 14.00 tot 22.00 uur, 2 mei van 10.00 tot 22.00 uur en op 3 mei van 12.00 tot 18.00 uur. De toegang tot de expositie is gratis. ALKMAAR - Een middag met poëzie en muziek wordt op zondag 26 april in Cantina Architectura gehouden. Een belangrijk deel van de middag wordt ge vuld met poëzie en teksten van André Moelaart en Dick van Hoeve. Men vindt de Cantina Archictura aan de Geestersingel 11 (naast het gerechtsge bouw) te Alkmaar. Aanvang 13.45- 16.00 uur. Toegang gratis. Informatie. Marie van Latum, tel. 072-113265.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1