Kerkdiensten Medische diensten intech Bijzondere Bud papier acties in Heiloo HIER BLIJF JE VOOR THUIS! Andere adressen DEUTEKOM 079-338266 mum iacobs mm ut mm van m wereld B0EKEN-TIP VAN: NjUZIEK-TIP VAN: Agenda Open Huis en theater De Beun Dierenbescherming MUZIEKSCHOOL HEILOO Speelavonden in de muziekschool Dokter Willeboordse is AFWEZIG van 1 mei t/m 15 mei Politieberichten Rectificatie Gerard Jacobs: 9Reis naar de rand van de wereld9 KI IS As? CD van de maand: Het Hagen Strijkkwartet Heiloo PAGINA 2 Donderdag 23 april Yoga 9.30 - 10.30 Yoga v. ouderen 9.30 - 11.30 Nivon Knipgroep 13.30 - 15.30 Vergadering soh. 14.00 - 16.00 HOV operettever. rep. 20.00 - 23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00 - 22.00 HBc bridgeclub Heiloo 20.00 - 23.00 Eurotaai 19.30 - 22.30 Vrijdag 24 april Pl.landsvr. volksd. 9.00 - 10.30 N.v.v.H. ds. bridge 9.30 - 11.30 Pl.landsvr. volksd. 14.00 - 15.30 Yoga v. ouderen 13.30 - 16.30 Beg. orkest v. NH rep. 20.00 - 22.00 Pridini volksdansen 19.30 - 22.30 Oppositie schaken jeugd 19.30 - 20.30 Beg. orkest v. NH rep. 20.00 - 22.00 Zaterdag 25 april Gesloten De Beun; Falkland toneel Jeugdvoorst 13.0 en 16.00 uur. Zondag 26 april Kindernevendienst NHK 10.00 De Beun; Falkland toneel Jeugdvoorstelling UITKIJKPOST 22 APRIL 1992 Inspectie Heiloo e.o.: 072-335642. Katten Heiloo en Limmen 072-616106 7337853 Honden Heiloo en Limmen: 02205- Hot Veld 1, 1852 GG Heiloo Tel. 072-332460 2256. Knaagdieren Heiloo en Limmen: 072- 333838. Honden en Katten Akersloot: 02513- 10079. Actie vakantiepleegdier: 072-336180. Asiel (ook voor een adoptiehond om mee te wandelen): 072-114861. Maandag 27 april T'aiChi 8.15- N.v.v.H. gym 11.00- N.v.v.H., zang 14.00 - Pl.landsvr. zang 14.00 - Hatha Yoga 13.30 - Sans atout bridge 20.00 - Nivon Aquarellen gev. 20.00 - Falkland toneel rep. 20.00 - EHK klaverjassen 20.00 - Soc. alleenstaanden 20.00 - Hatha Yoga 19.30 - Dinsdag 28 april GTH gym H-00 Fed. vrouwenr. cursus 9.30 Frans les v. ouderen 14.00 Ypestein west vergadering 13.30 Antiek cursus 13.30 Nwe. leven zang 20.00 Nivon Boekbinden beg. 20.00 HBC bridgeclub Heiloo 20.00 Oppositie schaken 20.00 HAF fotoclub Heiloo 20.15 St. Open Huis 20.00 Woensdag 29 april Franse les v. ouderen 9.30 Kalligrafie v. ouderen 14.00 Falkland toneel rep. 20.00 Arbo-Vitae 20.00 Rotaryclub Heiloo 19.00 11.00 14.00 10.30 12.00 15.30 15.30 15.30 23.00 22.00 23.00 22.00 22.00 21.30 12.00 11.30 15.00 15.30 15.30 22.00 - 22.00 - 23.00 - 23.00 - 22.45 - 23.00 - 11.30 - 16.00 - 23.00 - 23.00 - 21.00 HEILOO - Op donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn er in de Muziek school aan het Veld 1, speelavonden. De aanvang is om 19.30 uur. U bent daar hartelijk welkom. Donderdagavond vullen leerlingen van Kees Wit, docent trompet en bugel ("klein koper") en leerlingen van Christine van Oerle, docente hoorn, het programma. Wanneer u geïnteresseerd bent in koperen blaasinstrumenten is dit een goede gelegenheid om (hernieuwd) kennis te maken. Speelavonden met ko peren blaasinstrumenten hebben wij niet zo vaak, laat deze kans dus niet aan u voorbij gaan. Voor de liefhebbers van dit soort instru menten is er vrijdagavond weer iets in de school. Op deze avond treden leerlin gen op van Fred Lodder, docent klavie rinstrumenten, en leerlingen van Coen van 't Hof, leraar trombone en tuba ("groot koper"). Anders dan een aantal andere instrumenten zijn de koperen blaasinstrumenten in het begin nogal moeilijk te bespelen. Het vraagt dus nogal wat doorzettingsvermogen van de muzikanten. Veel van die volhouders kunt u dus donderdag- en vrijdagavond komen beluisteren. De programma's duren ongeveer drie kwartier. Goed tehuis gezocht voor Fleur, bastaard foxje (teef 4 jr.), Yuri, husky (gec. reu 3Vi jr.), Spike, bastaard jachthond (reu, 1 jr.), Casa bastaard poedel (gest. teef 11 jr.), Sarah bastaard Mechelse herder (teef 3 jr.), Boefie bou vier (gest. teef 11 jr.), Chico, kruising labrador/collie (teef 2 jr.), Sabor bou vier niet bij kleine kinderen (reu 4Vi jr.). Belt u voor meer bijzonderheden 02205-2256. Vermist Klein donker cypers poesje, (16 jr.) Zee weg, Heilotf; zwarte poes, witte bef met zwart vlkeje, 4 witte kousjes, rood bandje met koker, ca. 10 maanden, Ma- riënstein, Heiloo. Inl. 072-616106. Gevonden Witte kater met hier en daar wat zwart en zwarte staart, ca. 7 maanden, Pr. Marijkelaan, Egmond aan den Hoef; zwarte kat met witte streep op de neus, bef, 3 witte sokjes en 1 kniekous, wit op de buik, Vennewatersweg, Heiloo. Inl. 072-616106. Waarneming door de overige huisartsen ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnenworden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Zaterdag 2 mei: maandelijkse Kook- verkoop in het pand Victoriepark 2 te Alkmaar tussen 10.00-12.00 uur. De op brengst is voor een onderwijsproject in het Afrikaanse Cameroen. Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Openbare bibliotheek Tot 22 mei is in de kleuterafdeling van de bibliotheek een tentoonstelling ge wijd aan 'Valentino de kikker'. Sporthal Het Vennewater - Heiloo Donderdag 23 april: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Vrijdag 24 april: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 25 april: Zaalvoetbal div. clubs 9.30-16.30 Zondag 26 april: Geen sportprogramma. Maandag 27 april: Volleybal Effect 16.45-23.00 Dinsdag 28 april: Geen sportprogramma. Woensdag 29 april: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Galerie Nu Tot en met 26 april: Expositie van Cor Duizendstraal (stillevens) in Galerie Nu, N. van de Veenstraat 48 te Castricum. Openingstijden: donderdag tot en met zondag 13.00-17.00 uur. Regio-avond CDA-vrouwenberaad Woensdag 22 april, aanvang 19.45 uur in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a te Alknlaar: regionale bijeenkomst van het CDA-vrouwenberaad met een inlei ding door drs. Hilly van de Streek over 'De vrouw en haar geschiedenis'. Voor inlichtingen: 02294-2039 of 02207- 10934. Expositie bij Silhouet Tot en met 5 mei is bij Silhouet Binnen huisarchitectuur aan de Kennemer- straatweg te Heiloo een expositie van aquarellen te zien gemaakt door Diny Dijkman-Mulder uit Castricum. Silhou et is dagelijks open van 9.00-12.30 en van 13.30-18.00 uur (niet op zondag en maandag). NCVB afd. Heiloo Dinsdag 28 april: bijeenkomst in een zaal van de gereformeerde kerk te Hei loo, aanvang 20.00 uur, met een lezing door G. Kramer uit Schoorl over 'Re classering'. Spreekuur uitkeringsgerechtigden Woensdag 13 mei: spreekuur voor uit keringsgerechtigden bij de CNVKapel- kerk, Laat 80 te Alkmaar van 14.00 tot 15.00 uur. Inlichtingen: 072-124754 of 023-255724. Algemene verzamelbeurs Zondag 26 april: algemene verzamel beurs in De Blinkerd in Schoorl tussen 10.00 en 16.30 uur, georganiseerd door vereniging The Collectors. Inlichtingen: 072-618871 of 620173. Sociëteit Alleenstaanden Maandag 27 april: lezing door notaris Bosch uit Egmond. Maandag 11 mei: dialezing over Nieuw- Zeeland. Beide avonden in het Open Huis, aan vang 20.00 uur, entree 3,00. Inlichtin gen: 335652 of 333218. Expositie Dirck Nab Tot en met 13 juni is bij het Noordhol lands Landschap, Dorpsstraat 65 te Castricum, een expositie te zien van schilderijen en tekeningen van kunste naar Dirck Nab uit Bakkum. Inlichtin gen, o.a. over de openingstijden: 02518-59750. WAO/AAW Belangenvereniging Zaterdag 27 juni: grote rommelmarkt in het gebouw aan de Pastoor van Muijen- weg 14, aanvang 9.00 uur. De opbrengst is bedoeld voor de aanschaf van een computer. Heeft u overtollige huisraad en andere spulletjes, dan kunt u deze beschikbaar stellen via tel. 331840, 334861 of 02206-3525. Iedere maandag houdt de WAO/AAW Belangenvereniging Heiloo en omstre ken een soosochtend in 't Trefpunt aan de Westerweg in Heiloo vanaf 9.00- 12.00 uur met gelegenheid tot biljarten, kaarten en rummycup spelen. Koffiecontact Elke zondag van 14.00-16.00 uur en el ke dinsdag van 10.00-11.30 uur koffie contact in het ontmoetingscentrum aan de Maas Geesteranusweg 2 te Heiloo. Geboden worden sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. In lichtingen: 331668, 331536 of 332364. Stedelijk Museum Alkmaar Zaterdag 25 en zondag 26 april: natio naal museumweekeinde met: museum- markt voor kinderen en optredens door clowns en akrobaten (zaterdag) en gra tis toegang voor iedereen op zaterdag (10.00-16.00 uur) en zondag (13.00- 17.00 uur). Tot en met 3 mei is in het stedelijk mu seum te Alkmaar een overzichtsten toonstelling van Anna Mes (gemengde technieken) te zien tijdens de openings uren: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Doelenstraat 5 te Alkmaar. Galerie Dijk 1 Tot en met 26 april: expositie van etsen van Elvyra Katalina Kriauciunaite uit Litouwen in Galerie Dijk 1, Dijk 1 te Alkmaar; openingstijden donderdag, vrijdag en zaterdag 12.00-17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur. Galerie Artique In de maand april exposeert Thea Kout- de Geus (aquarellen) in Galerie Artique, Karei de Grootelaan 4, Bergen; ope ningstijden maandag 13.00-18.00 uur, dinsdag-vrijdag 10.00-18.00 uur en za terdag 10.00-17.00 uur. Poppentheater Dibbes Zaterdag 25 april: jeugdfilm 'Als zes vingers aan één hand' voor kinderen va naf 7 jaar. Aanvang 19.00 uur. Entree 5,00 p.p. Poppentheater Dibbes, Wilhelmina- plein 3, Akersloot, tel. 02513-13447 (ook voor reserveringen). Galerie Wimmenum Tot en met 26 april is werk van Hans Boomsma/Jan Kroeze (kolkorns) en Dineke van Doorn (keramische vormen) te zien in Galerie Wimmenum, Heren weg 270, Egmond aan den Hoef. Ope ningstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Foto-expositie Volksuniversiteit Tot 2 mei is er in de centrale biblio theek, Koorstraat, Alkmaar, tijdens de openingsuren een expositie te zien van de cursisten van de fotocursus 'Fotogra fie voor beginners' van de volksuniver siteit Alkmaar e.o.. HEILOO - Uit de garage van een wo ning aan de Ringweg werden twee fiet sen gestolen. Op de Rookamer werd een buiten brievenbus ontvreemd. Onverlaten trokken in een tuin aan de Harrelaers zeven struiken uit de grond. Een milieu-surveillance aan de Lagelaan bracht enkele illegale stortingen aan het licht van o.a. vloermatten, tectyl, olie- blikken, bedrading, tegels, stenen en kitspuiten. Kortom: een medeburger hield weer eens geen rekening met ande ren noch met het milieu. Op de kruising Ewisweg-Pastoor van Muijenweg verleende een vrachtwagen geen voorrang aan een personenauto. De bestuurder van deze laatste raakte gewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd met klachten aan de nek, schouder en buik. Op de 'Pastoor van Muijenweg werd een auto uit het verkeer genomen, daar deze niet verzekerd was. Bij nader onderzoek kwam nog een aantal onregelmatighe den en gebreken aan het licht. Naast een aantal aanrijdingen zonder li chamelijk letsel werd er vorige week ook weer een aantal auto's opengebro ken. In de meeste gevallen werd geluid sapparatuur ontvreemd. Nogmaals werden uit een schuur bij een woning twee fietsen gestolen. Ditmaal op de Geestakker. Bij Albert Heijn in 't Loo werd een win keldief betrapt en bekeurd. Een aantal ruiten van de Radboud- school aan het Slimpad werd vernield. Ter hoogte van de Kattenberg vond op de Kennemerstraatweg een ongeval plaats. Een afslaande auto verleende geen doorgang aan een bromfietser. De ze laatste kwam ten val en brak hierbij een been. Uit een tuin van een woning aan Het Ze venhuizen werd een tuinkabouter weg genomen. In de avonduren werd ingebroken in een woning aan de Breedelaan. Binnen werd de dader overlopen door de bewoners, maar hij wist te ontkomen. Een zoekac tie leverde niets op. Drie jongens stookten een vuurtje op de Spanjaardslaan nabij de volkstuintjes. Uit gesprekken met enkele tuinders daar werd duidelijk dat de jeugd vaker voor vernielingen en overlast zorgt in die om- geving. Op de Stationsweg werd in de nacht van 17 april ingebroken bij een tweetal be drijven. In één geval kwam men via een lichtkoepel binnen. De onderzoeken in deze zaken lopen nog. Er waren diverse vernielingen, onder meer buitenspiegels van auto's en een ruit van een woning aan de Hoef- camplaan. Op de Westerweg werd een zilverkleurig spatbord van een bromfiets (plaatnum mer FRX-113) gevonden. Dit kan wor den afgehaald in het politieburo. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: ds. F.J. van der Wind. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: mr. J.P. Bommel uit Over- veen; 19.00 uur: jeugddienst. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. A.P. van Langevelde; 17.00 uur: ds. M. Dijkstra uit Haamstede. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. G.J. de Vries uit Heemskerk. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: dra. Y.Bos. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. E.P. Meijering uit Oegstgeest. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H.Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. Tensen. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zondag 11.00 uur (le communie). In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: woord- en commu niedienst. Zondag 9.30 uur: woord- en communie dienst. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. Donderdag 23 april De Duif, Mariënstein 180. Tussen 8.30-16.30 uur. Halen op verzoek: 330051. Vrijdag tot en met maandag Hockey vereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 25 april Zwem- en poloclub De Spetters, par keerplaats bij zwembad 't Baafje. Tus sen 10.00-12.00 uur. Fanfare showband Heiloo, huis-aan- huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bun dels gereed zetten langs de kant van de weg voor 10.00 uur. Halen op verzoek: 331783 (bellen tussen 17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Muziekvereniging Eensgezindheid, huis-aan-huis actie Blockhovepark. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 10.00 uur. Halen op verzoek: iedere zaterdag, alleen na opgave, tel. 336799 (bellen tussen 19.00-20.00 uur). Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 25 en 26 april: C.W. Willeboordse, Heërenweg 236, Heiloo, tel. 330066. Weekenddienst Apotheek 24 april - 1 mei:-Apotheek Heylo, Stati onsweg 53, Heiloo, tel. 331070. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 25 april - 1 mei: E. Wiegering, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- \yeg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Wéijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. Dë Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs- laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Spreekuur in het wijkgebouw dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u bel len 072-619818 (alarmcentrale). Kruisvereniging Heiloo Uitleenmagazijn Wijkgebouw Hofleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Zwangerschapscursus is voor leden van de Kruisvereniging kosteloos. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. HEILOO - In de vorige week in de Uitkijkpost gepubliceerde advertentie van de Stichting Heiloo Houden Zo is een verwarrende fout geslopen. Bij de gemelde uitgangspunten werd onder 2 geschreven: 'Reële bouw voor de eigen bédoeling'. Dit had moeten zijn 'Reële bouw voor de eigen bevolking'. Een 17-jarige jongen uit Heiloo werd bekeurd wegens het afsteken van vuur werk. Hij deed dit nabij de dansschool aan de Schuine Hondsbosschelaan. Er bleek een stuk vliegertouw te hangen over de bovenleiding van de spoorlijn verbinding Alkmaar-Castrcium ter hoogte van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Ten gevolge hiervan moest het treinverkeer op dit baanvak even gestaakt worden om alle risico's te ver mijden. Verder moest er een NS- technicus ter plaats komen om de draad te verwijderen. Tijdens de kerkdienst in de Moeder- godskerk op eerste paasdag werd inge broken in enkele geparkeerde auto's. Geluidsapparatuur, vormde de buit. Uit een schuur aan de Middelhof werd een fiets-gestolen. Een bovenraam van een woning in de Woonheuvel aan de Zeeweg werd ver nield. Vermoedelijk is een onverlaat met een luchtbuks aan het schieten geweest. Container-brandjes waren er op de Laan van Muijs bij de Kennedy-mavo en op het terrein van het psychiatrisch centrum. Gevonden voorwerpen: diverse sleutels, witte haan, lichte regenjas met groene das en gele handschoenen, cd Paul Seixas, portemonnee, linnen tas met blauw trainingspak, map met compute ruitdraaien, grijze rugzak met gymarti- kelen, zilveren halsketting met bedeltjes, twee foto's in mapje, zwart etui met geldbedrag, kadobon, zwarte portemonnee met inhoud, portemonnee Disney World, rechter zwarte hand schoen, fietspomp, paars damescein tuur, grijs kinderzitje, Whippett rashond (teef). Fiom Alkmaar Bureau voor hulpverlening bij zwanger schap en alleenstaand ouderschap. Van der Meijstraat 6, 1815 GP Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar op werkdagen van 9.00 en 17.00 uur. Terminale Thuiszorg Vrijwilligersorganisatie, die belangeloos de helpende hand wil bieden. Inlichtin gen: ma., wo. en vr. tel. 334383; di. en do. tel. 332156. Bellen tussen 8.30-9.30 uur. Bij geen gehoor: tel. 330455. VVV Heiloo Ver. voor Vreemdelingenverkeer, Post bus 5, 1850 AA Heiloo. Hoofdinforma- trice: mevr. A. de Moor, Nijverheids- weg 11, Heiloo, tel. 072-333719. Unie van Vrijwilligers Heiloo De UW helpt waar nodig is: vriend schappelijk contact, luisterend lezen, sociëteit, bingo, thee schenken, zieken huisbegeleiding, zwemmen en dagver zorging. Helpt u de UW helpen. Bel voor informatie: tel. 332626. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk (Stama) Heiloo: Slimpad 16, tel. 330984. Spreekuur maandag, dinsdag en woens dag van 9.00 tot 10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205- 1250. Spreekuur donderdag, 14.00 tot 15.00 uur. Ombudsteam Heiloo Spreekuur: elke maandag van 19.00-20.00 uur in de voormalige Hof- dijkschool, Mariënstein 178. Telefonisch elke dag van de week van 10.00-22.00 uur te bereiken via 332212 of 337993. Adres: Postbus 89, 1850 AB Heiloo. Stichting Peuterspeelzalen Heiloo Opgave-formulieren verkrijgbaar bij de peuterspeelzalen Brammetje en Olleke, Mariënstein 179, en de Teddybeer, Slimpad 16b. Verdere inlichtingen bij mw. M. Vos-Ressing, tel. 334902 (uit sluitend maandag t/m donderdag tus sen 19.00-20.00 uur). De peuters kunnen vanaf 2 jaar oud op de wacht lijst geplaatst worden. Oppasdienst Tarieven: 3,00 per uur; na 24.00 uur 4,00. Contactadressen (uitsluitend te lefonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): 072-331253 (niet op dinsdag). Indicatiecommissie Heiloo Aanvragen voor huisvesting in een ver zorgingshuis, zorgwoning, alarmering en warme maaltijden dienen te worden gericht aan de Indicatiecommissie Hei loo, p/a afdeling Sociale Zaken, Raad huisplein 1, Heiloo, t.a.v. A.Th. Delleman (tel. 072-313184). Spreekuur: iedere werkdag van 8.30-10.30 uur. Alg. Ned. Invalidenbond Secr.: H. van Weert, Asterstraat 13, 1815 XP Alkmaar, tel. 072-125852. Contactpersoon Heiloo/Limmen/Eg- monden: P. Kool, Meidoornlaan 3, 1935 EX Egmond-Binnen, tel. 02206- 4866. Stichting Telefonische Hulpdienst Noord-Holland Voor een gesprek van mens tot mens dag en nacht bereikbaar: tel. 072-613614. Wao-Aaw-Groep Activiteiten in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. Tevens spreekuur na tel. afspraak: mw. Braids, tel. 331840. Vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo Inschrijvingen: maandag t/m donder dag van 14.00-15.30 uur op het kantoor. Spreekuur: elke eerste dinsdag van de maand van 19.30-21.00 uur op het kantoor. Kantoor: Van der Feen de Lilleweg 14, Heiloo, tel. 338536. Adviesburo VCN Adviezen op sociaal en maatschappelijk gebied. Adres: De Gouwe Boom 32, 1851 TE Heiloo. Tel. 072-338640. Spreekuur na telefonische of schriftelij ke afspraak. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Als eerste westerling reist Gerard Ja cobs door onbekend Siberië, naar ge bieden en steden die sinds de jaren twintig voor iedere buitenlander geslo ten waren. Hij volgt de loop van de ri vieren de Tom en de Ob, die ontspringen in het grensgebied met China en Mongolië tot aan 'de rand van de wereld', zoals de locale bevol king de toendra ten noorden van de poolcirkel noemt. Hij bezoekt het industriële hart van West-Siberië, de Koesbass, en trekt noordwaarts naar de rijkste olie- en gasvelden ter wereld, waar de bewo ners zouden kunnen leven als sheiks in Koeweit. De bronnen liggen in .een duizenden kilometers groot moeras. In de Goelag-archipel, de uitgestrekte knekelvelden van Stalin, praat hij met de voormalige gevangenen en pio niers, die hun geschiedenis lijken te willen verdrinken in vele liters wodka. Hij spreekt met de Shorzi, de Khanti en de Nentsi, de oorspronkelijke be volking van Siberië, die met uitroeiing wordt bedreigd. Het is een onthutsend verslag van een tocht, die niet gehinderd wordt door communistische bombast over helden van de staat die het barre klimaat trot seerden om een nieuwe wereld te bou wen in naam ,van de wereldvrede. Gerard Jacobs beheerst de kunst om de bewoners van deze uithoek van de wereld op een haast terloopse en vaak poëtische en ontroerende wijze aan Stberi? Ui v" LM*;:«-0 >V? Ay i s het woord te laten en schrijft zo voor het eerst hun geschiedenis in zeventig jaar Sovjet-regime. Heerenweg 67.-69. 1851 KL Heiloo ••Winkelhof 't Loo" "fel. 072-331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel. In het klassieke genre is de cd van het Hagen Strijkkwartet, bestaande uit Lukas Hagen, Rainer Schmidt, Vero- nika Hagen en Clemens Hagen, uitge roepen tot cd van de maand. Dat betekent dat de liefhebber van deze muziek voor een schappelijke prijs kan genieten van de uitvoering van een tweetal werken voor strijkkwartet ten: het opus 135 van Ludwig van Beethoven en 'Der Tod und das Mad- chen' van Franz Schubert. Je kunt je natuurlijk afvragen of het goedkoop aanbieden van een klassieke cd wel in harmonie is met de kwaliteit van zowel de muziek als de uitvoering ervan. In dit geval is dat zeker wel zo. De twee, onderling zeer verschillende stukken zijn bepaald niet kinderachtig en hun koppeling werkt verrassend goed. Het kwartet van Beethoven is één van zijn beroemde late strijkkwartetten: Beethoven op z'n best, zonder omhaal van woorden, zonder bombarie, ge concentreerd, abstract en introvert. Het Duitse Hagen Kwartet heeft een krachtige greep op deze muziek, de tempowisselingen en sfeerveranderin gen in het stuk hangen niet als los zand aan elkaar, maar worden door de Hagens fraai in een logisch verband SCHUBERT •>Dt;RTOD mo DASMAfX'.HhN« '<\t> I iMf V1 i m-KmcwN: sTRPA,ww.!Wïrn,cau*5 t tovert QUdffett geplaatst. Schuberts 'Der Tod und das Mad- chen' klinkt, ondanks.de heftige emo ties, veel zangeriger. Twee substanti ële strijkkwartetten. Mocht de verte ring ervan u aanvankelijk zwaar val len: vaak draaien met kleine stukjes tegelijk, op rustige momenten. c Wmkelhöf 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2