mmm De Foresters kampioen. Eindelijk Hu a.j. vos Van der Steen Autobedrijf flink uitgebreid m GESLOTEN Uitbreiding bij NIDRAC de Uitnodiging Heiloo Houden Zo c Welkom Terriërs Open Hockey zaterdag Donderdag 30 april (Koninginnedag) en aansluitend vrijdag 1 mei is drukkerij Uitkijkpost b.v. 29 APRIL 1992 OMSTREKEN M I E I IWSBLAD VOOR 57e JAARGANG NO. 18 I 7z&m Stomerij Maxima, over genomen Geslaagd DRINGEND VERZOEK Dodenherdenking te Heiloo op 4 mei bij de voor kinderen vanaf 6 jaar op 16 mei Sportcomplex 't Vennewater Het Zevenhuizen CL1 A /^LJIWI A Mfl DAKDEKKER - LOODGIETER a nAOniVIHINU Holleweg 19 072-335085 Ae Sclmvfverióy- DEMONSTRATIE "SANDY ART" Mevrouw Nieuwland sloeg de eerste paal voor de uitbreiding van Nidrac op het 'oude' industrieterrein in Heiloo. Interkruis Noord-Kennemerland Ook per FAX bereikbaar: 335644 G. van der Perk krijgt Koninklijke onder scheiding aan alle donateurs en sympathisanten van de Stichting Op woensdag 29 april a.s. om 20.00 uur organiseren wij een informatie-avond in MOTEL HEILOO. U bent van harte welkom! Uw donatie kunt u storten op giro 1408045 k mm - Boeddha op kunstmarkt Inleveren pakketten voor Polen Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: /n,n Baafjeslaan 11852 BE Heiloo (072-331081I Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk', van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! pip»| V j HEILOO - Heiloo heeft er een derde klasser bij. Het eerste elftal van De Fo resters heeft door met 1-0 de belangrijke wedstrijd tegen mede kampioenskandi daat KW te winnen, beslag gelegd op de titel in de vierde klasse B. Na vele jaren juist in de beslissende fase te moeten haken werd nu in een goed gespeelde wedstrijd de overwinning be haald. De talrijke bezoekers waaronder een zeer grote Foresters aanhang, zagen een spectaculaire wedstrijd waarin door beide partijen met volledige inzet werd gespeeld. Direkt na het eerste fluitsignaal namen De Foresters ogenblikkelijk het heft in handen en hielden gedurende een perio de van twintig minuten een veldo- verwicht. In deze fase werden enkele goede aan vallen opgezet doch deze konden niet doeltreffend worden afgerond. Een dia gonaal schot van Mark Niesten ging buiten bereik van de keeper rakeling langs de paal, terwijl een inzet van Col lin Wilvers door de keeper werd gestopt. Hoewel KW zich langzamer hand aan de ergste druk wist te onttrek ken, kwam het doel van keeper Peter Baard toch niet echt in gevaar, mede dankzij de deze middag foutloos opere rende verdediging. De grootste kans kreeg Aad de Jong in de 43e minuut, zijn schot belandde ech ter in het zijnet. Na de rust een aanvan kelijk meer aanvallend KW, echter het gevaar was aan de overzijde toen de KW keeper alle moeite had met een striemend schot van Rits van der Lee. Een kwartier voor tijd was daar dan het moment waarop de gehele Foresters aanhang al zo lang gewacht had. Een kopbal van Colling Wilvers werd onvol doende verwerkt en het was Aad de Jong die opnieuw inkopte en De Fo resters op winst zette. Na deze treffer bleef De Foresters de wedstrijd kontro- leren tot aan het verlossende eindsignaal van de voortreffelijk leidende scheids rechter. De vreugde na afloop was bij spelers en supporters bijzonder groot. Na zo vele jaren als tweede te zijn geëindigd was nu dan die fel begeerde titel binnen. Schit terende taferelen speelden zich af op het KW terrein culminerend in een heuse polonaise van spelers, begeleiding en supporters. Het feest kon beginnen. Op het sportpark de Egelshoek waren de kantinedeuren inmiddels wijd open ge zet voor een spontane instuif waar, naar de feestvierende leden ook acte de pre sence werd gegeven door burgemeester Schoof en wedhoudster mevrouw Wuijster. Tot laat in de avond werd op nieuw bewezen dat De Foresters naast goed voetballen ook zeer goede feest vierders zijn. Heiloo heeft er een derde klasser bij enwederom een derby! HEILOO - Stomerij Maxima heet voor taan ,,De Stomerij" en is overgenomen door Bertus en Hilly Gleijsteen. Ruim 30 jaar heeft de familie Koopman de zaak naar ieders tevredenheid gerund. Hart en ziel hebben zij in de zaak gesto ken. ,,Wij willen dat natuurlijk op de zelfde voet voortzetten", zegt Bertus Gleijsteen. Deze zal trouwens voor ve len geen onbekende zijn, want al vele ja ren is hij werkzaam in deze zelfde stomerij en heeft ook een ervaring van 30 jaar achter de rug. Zaterdag 2 mei om 11.00 uur is de officieele opening. Wie het nu leuk vindt om eens te zien hoe het in een stomerij toegaat kan za terdagmiddag 2 mei gaan kijken aan de Loet 3. U zult dan rondgeleid worden en u krijgt antwoord op veel vragen. Want weet u hoe ski-kleding wate rafstotend wordt gemaakt en tapijten gereinigd worden of dekbedden? ,,De Stomerij" vertelt u het naadje van de kous. De werkwijze, zoals de kaarten voor het raam e.d. blijft allemaal hetzelfde. Adverteren is naamsbekendheid De he,pt daarb|l HEILOO r Onze plaatsgenoot Martin P. Post is op 22 april geslaagd voor zijn doctoraal, examen economie aan de U.V.A. te Amsterdam. De redactie van de U itkijkpost wil via deze oproep het volgende verzoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.3C uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij -nr. 12. Tussen 13.00-14.00 uur. Zaterdag 2 mei Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-11.30 uur. Dage lijks onder schooltijd kan ook ouc papier gebracht worden. Ook gebruikte kleding. Handbalvereniging De Foresters, par keerplaats Egelshoek, Laan van Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 6 mei Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huis actie plan Ypestein. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Halen op ver zoek: 331783 (bellen tussen 17.00-18.00 uur) Ook gebruikte kleding. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schoolure- tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66.. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. HEILOO - 18.00 uur: Vlaggen halfstok. Vanaf dit tijdstip tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren worden verzocht deze ge dragslijn te volgen. 19.40 uur: Stille tocht. Omstreeks dit tijdstip vertrekt vanaf de Bergeonstraat hoek Holleweg de stille tocht naar het monument "De Man van Vught". Wij nodigen iedereen uit aan deze stille tocht deel te nemen. 19.50 uur: Aankomst van de stille tocht bij het monument. Harmonie Caecilia zal toepasselijke muziek ten gehore brengen. Na het spelen van "The Last Post" door Arco van Dam van Show band Heiloo, -zal om 20.00 uur: twee minuten stilte in acht worden genomen. Na deze stilte zal door enkele gidsen en/of verkenners namens het college van burgemeester en wethouders een krans bij het monument worden gelegd. Het is de bedoeling dat particulieren die bloemen bij het monumnet wensen te leggen dit onmiddellijk na de kransleg- ging doen. 20.10 uur: Na het bloemen leggen wordt de plechtigheid besloten met het gezamenlijk zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Hrnanicatip kTnmitPP Stationsweg 85,1851LJ Heiloo AAN- EN VERKOOP (Mj Makelaar Taxateur o.g. hypotheken' Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Schilderen met Zand op zaterdag 9 mei van 10.00 tot 16.00 uur door CORRY TABAK VAN TOL (Se schrijfster van het gelijknamige boekje. Kantoorvakhandel de Schnrfvendjd Stationscentrum Heerenweg 140 Heiloo Kerstshow kan dit jaar in een ruime moderne showroom gehouden worden. HEILOO - Het laatste stukje van het oude industrieterrein is naar de fi™a NIDRAC gegaan. Woensdagmiddag sloeg mevrouw M.B. Nieuwland de eerste paal, voor de uitbreiding van het pand van haar zoon L. Nieuwland. Het produktiegedeelte wordt met 900 m uit gebreid en wordt gebouwd door bouw bedrijf Teerenstra. Vroeger fabriceerde NIDRAC droog- rekjes e.d., deze werden voorzien van een kunststof laagje. Sinds zes jaar wordt er winkelmateriaal, zoals rekken en prijsramen gemaakt. De Hema is een van de grootste afnemers. Sinds kort is er ook een CD rek op de markt. ,,Een artikel wat het heel goed doet", aldus Nieuwland. Men had gehoopt 1 juni klaar te zijn, want dan bestaat de zaak 35 jaar. Maar dat lukt helaas niet. Be gon men toen met 10 personeelsleden. Nu telt NIDRAC er 25. Vroeger werd er veel met de hand gedaan maar óok in deze branche heeft de computer het overgenomen. HEILOO - M.i.v. 4 mei a.s. zal de afde ling wijkverpleging i.v.m. reorganisatie in 2 devisies gaan werken. Divisie vol- wassenzorg en divisie Ouder en Kindzorg. Heiloo Volwassenenzorg spreekuur: Maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 072-331073. Ouder en Kindzo'rg spreekuur: maandag t/m vrijag 08.30-09.00 uur en 12.30-13.00 uur tel. 072-331073 (tijde lijk tel.nr.) Limmen Volwassenzorg: Plona Brighting wijkverpleegkundige. René Ober, wijkziekenverzorgende. Spreekuur: Maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Ouder en Kindzorg: Lini de Waard, wijkverpleegkundige. Spreekuur: maandag t/m vrijdag 08.30-09.00 uur en van 12.30-13.00 uur, tel. 02205-1250 (tijdelijk tel.nr.) Akersloot: Volwassenzorg: Ellen Bugter, wijkver pleegkundige, vacature wijkziekenver zorgende. Spreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 02513-12711. Ouder en kindzorg: Marian van Leeu wen wijkverpleegkundige. Spreekuur: Maandag, donderdag en vrijdag: 08.30-09.00 uur en 12.30-13.00 uur, tel. 02513-12711. Dinsdag en woensdag van 08.30-09.00 uur en 12.30-13.00 uur, tel. 02205-1250. HEILOO - Eigenlijk nog maar pas gestart op het industrieterrein in Ypestein is autobedrijf van der Steen nu alweer flink uitgebreid. Een showroom verdeeld over twee verdiepingen an 225 m2 en met een schuine vloer zijn aan het bestaande pand toegevoegd. Joop en Maarten van der Steen hebben dit ont werp zelf bedacht en uitlaten voeren door bouwbedrijf Denkal. Men is tot de bouw van een showroom overgegaan ten eerste voor een overzichtelijke pre sentatie van het bestaande wagenpark. In de tweede plaats voor bescherming, omdat grijpgrage handen zich te vaak ontfermden over andermans eigen dommen. In het bedrijf werken nu 6 man. Voor heen was Autobedrijf van der Steen ge vestigd aan de Kennemerstraatweg HEILOO - Vanmorgen werd in Gouda aan onze plaatsgenoot Gijsbertus van der Perk de Koninklijke (Militaire) On derscheiding Officier in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden" uitge reikt. De heer van der Perk was naast zijn baan als onder direkteur van een verzekeringsmaatschappij reserve luite nant kolonel der geneeskundige troepen van het korps mobielekolonnes. Na zijn diensttijd is van der Perk aangebleven en vervulde eenmaal per twee jaar de herhalingsoefeningen. In totaal waren dat 35 dienstjaren waarvan 10 jaren bestuurslid van de vereniging van offi cieren waarvan de laatste als 3 jaar voorzitter. Begonen als luitenant wer den naast een burgerbaan alle rangen doorlopen. maar dat. heeft maar een jaar geduurd, het bedrijf groeide snel en de overstap naar het Industrieterrein Ypestein (Ou de Werf) werd toen noodzakelijk. „We hebben wel zo'n 30 a 40 occassions staan" zegt van der Steen, allemaal ver schillende merken. Ze worden goed af geleverd met een 10.000 km beurt en apk gekeurd". De werkplaats is voor zien van de modernste apperatuur zoals een remmentest bank en een motor test- kast, computer gestuurd. Autobedrijf v.d. Steen is ook aangesloten bij de Foc- wa. Ook voor de aanschaf van een nieu we auto biedt autobedrijf v.d. Steen alle service, zij leveren elk merk en geven u alle service. Wat een heerlijk idee dat de volgende kerstshow niet meer in weer en wind gehouden hoeft te worden maar in een moderne, comfortabele showroom. HEILOO - Op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei is er weer de jaarlijkse kunstmarkt in winkelcentrum 'Het Loo'. Dit jaar staat hij een beetje in het teken van de beeldhouwkunst en omvat hij ook een bijzondere aktie waarvoor een boeddha uit Thailand de aandacht vraagt Het is weer zo ver! Op vrijdag 1 en za terdag 2 mei kunt u in winkelhof 't Loo weer kijken naar kunst. Er is glaskunst te zien van Jan Kooperen. Tiffanyglas van Hanneke de Bruin en glazen lich- Er is weer gelegenheid tot het inleveren van pakketten voor familie, vrienden en kennissen in Polen. Het pakket wordt in Polen aan huis afgeleverd. Inleveren van pakketten kan geschieden bij: fam. Beers, Hovenierstraat 39, Alkmaar, op donderdag 7 mei, van 16.00-20.00 uur. Voor informatie kunt u fam. Beers bel len: tel. 072-613196. Uw pakket kan ook worden ingeleverd bij: fam. Velthuis, Zeeweg 17, Heiloo op donderdag 7 mei, van 13.00-20.00 uur en te bereiken onder telefoonnum mer tel. 072-331802. De pakketten moeten goed verpakt zijn, bij voorkeur in een stevig kartonnen doos, met plakband dichtgeplakt en met een stevig touw eromheen. De adressen van geadresseerde èn afzender dienen duidelijk leesbaar op de doos geschre ven te worden. De pakketten mogen nu óók brieven, tijdschriften e.d. bevatten. Het maximale gewicht van een pakket is 25 kg, de kosten zijn 7,50 per pakket plus 2,50 per kilo. Bij het inzamel punt zijn ook regelmatig nieuwe adres sen van hulpbehoevende gezinnen in Polen. Op bovengenoemd adres kan men verder inlichtingen hierover geven. tobjecten van Peter Petiet. Natuurlijk ook aquarellen van Johannes Ruijs, pentekeningen van Yno de Groot, pop pen van Jean Custers, zijdewerk van Ank Oudejans, schilderijen van droog bloemen van An Brok, keramische ge bruiksvoorwerpen van pottenbakkerij 'de Mal', keramiek van Lea Wijnhoven, schilderijen met bladgoud en edelstenen van Ine Veen en veel aandacht voor beelden. Jacob Hordijk toont schitte rende bronzen beelden, Ruud Peelen maakt beelden van keramiek van bij zonder hoog artistiek niveau, verder kleine plastieken van Roeli Kolthof, sie raden van Eugenie de Geus en textiele werkvormen van Corrie van Deyzen. Boeddha Dit keer is ook organisator Jean Tho massen weer eens te zien met zijn schil derijen. Sinds de politieke omtwenteling in de voormalige USSR is Thomassen onmiddellijk aan de slag gegaan, om de as van de Russische danseres Anna Pa vlova, die in 1931 overleed, naar haar geboortegrond terug te brengen. Er zijn nog veel moeilijkheden te overwinnen, maar ik heb goede hoop dat haar as in de komende jaren terug gaat. Desnoods breng ik hem zelf!, zegt Thomassen. Voor de zekerheid is Thomassen alvast een handtekeningenaktie gestart. Wie ook vindt dat 's werelds beroemdste danseres aller tijden, recht heeft te rusten in haar geboortegrond kan een lijst tekenen. In de toekomst worden de ze handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van St. Petersburg. Een verzamelaar die anoniem wenst te blij ven stelde een Boeddhabeeld beschik baar. De opbrengst ervan zal in zijn geheel aan de aktie voqr Pavlova wor den besteed. Want er moet uiteraard een gedenksteen in Sint Petersburg ko men. Een bijzondere kunstmarkt dus, ditmaal in Heiloo. Op vrijdagavond is men tot 21.00 uur welkom. De kunste naars zijn uiteraard zelf aanwezig en het belooft weer leuk te worden in het Loo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1