LIMMEN Met de Rabobank naar de Floriade Rabobank O Equipe Coiffures LIMMEN i Plagerij TQaas Meelies MET SKH-KEUR R. MIN b.v. mm i AANGENAAM OOK BIJ U IN DE BUURT! MARIAN ROOS 02205-1339 DANS- EN FEESTCENTRUM LIMMEN jAndré Koopman Monique Meegdes MEDEWERKER MACHINAAL WERK KOZIJNEN - RAMEN EN DEUREN, ETC. PAGINA 17 UITKIJKPOST 29 APRIL 1992 40e mozaiekendagen koninklijk gevierd Bloemendagen Limmen 1992 uitslag werkstukken Geheimen in de nacht Prijs 15,95 HOGE VERDIENSTEN AGENT/BEZORGER VASTE BEZORGER Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mo gelijk volgende week opnemen. Stil Ie Tocht 4 mei 1992 Bouwplannen Op donderdag 4 juni a.s. organiseert de afde ling Reizen van de Rabobank Limmen een dag trip met een luxe touringcar naar de Floriade. We vertrekken om 08.30 uur en via een bezienswaardige route en koffie met gebak arriveren we op het Floriade-terrein waar u naar hartelust kunt genieten van deze unieke Wereld Wonder Tuin. We verwachten rond 18.00 uur weer in Limmen te zijn. De kosten bedragen incl. koffie en de toegangskaart 1 50,00 per persoon. Wacht niet te lang, want de belangstelling is groot en vol is vol. Kerkweg 2, Limmen, tel. 02205-2044. Schermeer van 1813 Dusseldorperweg 65, bijkantoor, Limmen, tel. 02205 - 3581 Bromfiets met versnelling: v.a. 1-5-1992 Bromfiets zonder versnelling: v.a. 1-5-1992 Spartamet/Rivolt: 410,-- jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting 140,-- jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting 70,-jaarpremie WA incl. plaatje en ass.belasting VRAAG OOK NAAR ONZE VOORDELIGE AUTO-PREMIE ^^eopend: 's middags van 13.30-16.00 uur behalve dinsdags of na telefonische afspraak KAPSALON SCHOONHEIDSSALON GEDI PL. VISAGISTE Dampegheestlaan 31 Limmen behandeling volgens afspraak 02205-1928 E M N IVÏ/V Dusseldorperweg 97, Limmen f r UW KERASTASE-KAPPER RIJKSWEG 121 LIMMEN - TEL. 02205-1383 Middenweg 10, 1906 AR LIMMEN Telefoon 02205-3778 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 22 00 uur Kom eens langs voor een afspraak Ook uw adres voor: BRUILOFTEN, BEDRIJFSFEESTEN, CLUBFEESTEN, RECEPTIES, DIV. WARME/KOUDE BUFFETTEN Bel voor info-folder, of kom eens langs! De koffie staat klaar. GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST GEBR. Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 Ryanne Snijder werd bloemenkoningin. LIMMEN - De opening door Prinses Margriet van de 40ste mozaiekendagen gaf aan het geheel een bijzonder feeste lijk tintje. Vol spanning werd de prinses opgewacht: ,,ze is al in Uitgeest" werd gemeld. Alles was van te voren strikt ge timed, du's precies op tijd arriveerde de prinses bij cultureel centrum Vrede- burg. Velen hadden zich daar verzameld om maar een glimp van de prinses op te vangen. Burgemeester Huisman be groette de prinses en Josephine Seignet- te bood een boeket bloemen aan. Samen met de burgemeester werd een wande ling door de schitterende tuin van Vre- deburg gemaakt. Alle bollen die dit jaar geplant waren droegen koninklijke namen. Gelukkig was het weer opgeklaard zo dat alles er vriendelijk en vrolijk uitzag die dag. Eenmaal boven sprak burge meester Huisman als eerste! Het gevoel dat Limmen in deze periode heeft is aan buitenstaanders moeilijk uit te leggen. Het is te vergelijken met een zwanger schap, de laatste loodjes wegen het zwaarst, maar de trots van de boorling overheerst en er wordt genoten van de belangstelling. De voorzitter van het mozaiekencomitee, de heer C. Kroone toonde zich verheugd over de komst van prinses Margriet: ,Dit geeft deze bloe mendagen een extra luister'. In de tuin van Vredeburg lag een mozaiek van ,ons aller Toon Valkering', de stichter van de mozaiekendagen. Hij moest eens weten', aldus Kroone. Natuurlijk werd nog ingegaan op het vele, vele werk dat iedereen verzet had en de grote inzet. Jan en Bregje Zwart die nu voor de 40e keer meededen. Piet Winder die 40 jaar de bloemennagels transporteert, Jan Tuyn, die 40 jaar conservator van het cultureel centrum is. Mevrouw Valke ring die tot nu toe bij alle openingen van de bloemendagen aanwezig is geweest. Later op de ochtend sprak ze even met prinses Margriet, evenals de familie Zwart. Toen begon de bustocht door versierd Limmen, met zijn verzorgde tuinen, vlaggen en versierde straten en natuur lijk de mozaieken en de bloemsierkunst. De prinses genoot en alles verliep in een uiterst ontspannen sfeer, er werd uit gestapt op verschillende lokaties en na tuurlijk bij het portret van Prinses Margriet. Vaak zal zij vereeuwigd zijn, maar niet in de vorm van een mozaiek. Kortom, het was feest in Limmen, een feest van saamhorigheid en verbroe dering. Rianne Snijder tot bloemenkoningin gekozen. Na 10 jaar werd er weer een bloemenko ningin gekozen. Josephine Seignette heeft vijf maanden keihard gewerkt om dit spektakel weer van de grond te krij gen en het is haar gelukt. Acht meisjes betraden zaterdagavond het podium en Peter Dekker presenteer de het programma. Er werd gelopen op muziek er was een gesprekje en er wer den vragen gesteld. De jury, bestaande uit Piet Mens, Marion van Straten en de heer Boogaarts moesten, de beslissing nemen wie er bloemenkoningin 1992 zou worden. Het werd Ryanne Snijder dochter van de penningmeester van de culturele raad. Voor alle zekerheid was er ook een reserve koningin. Dat werd Marijke Dirkson. De eerste prijs was een reis naar Parijs met een bezoek aan Disneyland. De tweede prijs een fiets. Het werd een dolle avond. 1400 Mensen zagen nog een rock en roll demonstratie en het was feest in sporthal d'Enterij. De heer C. Kroone, die zich 26 jaar heeft ingezet voor het mozaiekencomi tee, werd benoemd tot erevoorzitter. De heer J.H.M. Seignette, die 25 jaar in het komitee zit, kreeg een speldje. Dit feest werd mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: De witte markies, kapsalon Marga, Schoonheidssalon Marianne Roos, Annette Scheerman, die de make-up verzorgde, Onze Krant Alkmaar i.s.m. Kras Stervakanties en Kroone en Liefting. Groot succes Johan Willem Frisokapel. Als afsluiting van de festiviteiten trad maandagavond de Johan Willem Friso kapel op. Een absolute topper. Dit con cert werd gratis aangeboden door dé Provinciale Militaire Commandant van de Pronvincie Noord-Holland en het ge meentebestuur van Limmen. Een waar dige afsluiting van de 40e bloemendagen, de mozaieken zijn nog t/m morgen te bekijken. LIMMEN - 3e Goud 153.0 punten 33, De Bouwmeesters, Rijksweg 184, Sym bool der verdeeldheid; 3e Goud 152.5 punten, Jeannette Molenweg, bij de Bank is uw daalder.3e Goud 151,5 punten, 52, Molenweg, Molenweg 23-25; De gemeentebalans; le Zilver 148.5 punten, 108 De Plakkers, Hoge- weg 105, Roodkapje waar ga je heen; le Zilver 147.5 punten, 27 Prikploeg Ach- terkieften, Achterweg- 1-3, Grenzeloos veilig rijden; le Zilver 147.0 punten, 55 De Pintprikkers, Visweg 4-6, Jabbedab- bedoe; 2e Zilver 144.0 punten, 11 J.W. Kaandorp, Dusseldorperweg 142, Mis- sisippi Queen; 2e Zilver 143.5 punten, 21 2 bij 2; De Wieken 5, Hart voor Lim men; 3e Zilver 142.5 punten, 8 Alkema de prikkers, Alkemadelaan 25-29, Ode aan Rembrandt; 3e Zilver 142.0 punten, 113 De Vinkenprikkers Vinkenbaan 6, Ontwikkelingen binnen Europa; 3e Zil ver 140.5 punten, 126 Koppie Toe, Theebos, 26 Ei van Columbus; 3e Ziver 140.5 punten, 156 Achtkanters Acht kant 36, Ga altijd graag ergens.2e Brons 136.5 punten, 103 Bij nacht en ontij, Molenweg 40, Mag dat? 2e Brons 136.0 punten, 16 De Schoolprikkers Schoolweg 12-14, Euro-Disney; 3e Brons 130.5 punten. 199 Kuilman, Jan Valkeringlaan 18, Neem wat vaker de fiets!; E Eerv. verm. 128.5 punten, 71 de Buurtprikkers, Hogeweg 15, Jubi leum; E Eerv. verm. 123.5 punten, 41 C. Kroon Meidoornlaan 3, ECU; 3 Goud 151.5 punten, 28 Alëx Stuifber gen Enterij Dat is 'n wonder; le Zil ver 147.9 punten, 85 Tebbe Tebbens, Meidoornlaan 19, HKH Pr. Margriet; 2e Zilver 145.5 punten, 19 Pater, Hoge weg 26, Shovelmachinist; 2e Zilver 145.0 punten, 68 WIm Castricum, Mid- denweg 42, Kans voor 'n Kind; 2e Zilver 144.5 punten, 79. fam. Scheepmaker, Miedoornlaan 23, Pastoor P. Ruiter 40 j. priester; 2e Zilver 144.0 punten, 94 Th. Baltus, Bosmalaan 26, Stilleven v. Jan Davidsz de Heem; 2e Zilver 143.5 punten, 93 Prikploeg Castricum, Dus- seld.weg 118, Verkeersprobleem Castri cum; 3e Zilver 143.0 punten, 64 De Zilte vijver, Vijverlaan 16, ook fietsers van rechts nu voorrang; 3e Zilver 142.5 pun ten, 2 fam. de Groot, Kerkweg 26, Ker- kweg: het struikelblok; 3e Zilver 142.5 punten, 62 zonder naam, HogexVeg 93, De reddertjes; 3e Zilver 142.0 punten, 23 Oude Nieuwenhuijsen, Nieuwenh. str. 68, 40 jaar vlinders in je buik; 3e Zilver 141.5 punten, 18 om de hoek, Koningsdam 39, Triton and mermaid (Boris Vallejo); 3e Zilver 141.5 punten, 26 De Koekoekprikkers, Westerweg 28-30, Chippendale; 3e Zilver 141,5 punten 54 Molentieners, Molenweg 17-19, 500 jaar Amerika (Columbus); le Brons 140.0 punten 1 volhouders, Bosmalaan 9, 40-j. huwelijk Speld en Nagel; le Brons 140.0 punten, 15 P. Kaandorp-G. Bruin, Bosmalaan 20, Een Bloemenkoningin; le Brons 140.0 punten, 57 P.Z.N. Stetlaantje 1, Ge meentebeleid Limmen; le Brons 139.5 punten, 117 de Molenaars, Molenweg 39, nagelvoorziening 40 jaar; le brons 139.0 punten 17 A. Blok, Zuidkerke- laan 1, World Press Photo; 1 Brons 139.0 punten, 40 Martijn Briefjes, Vre- deburglaan 28, Democratie in Surina me?; le Brons 139.0 punten, 86 L. Hollander - S. Glas, Nieuwenh. str. 45, De Efteling bijeen; le brons 138.0 pun ten 56 De Hofstekers, Hogeweg 25, Asielbeleid; le Brons 138.0 punten, 88 Dampegheestlaan, Dampegheestlaan 9, Limmen Nu en Toen; le Brons 138.0 punten, 91 Jh. Castricum, Kieftenland 68, Pril geluk; le Brons 137,5 punten, 12 Rijkspolitie Limmen/Egmond/Hei- loo; Rijksweg 136a, 40 jaar Monniken werk; le Brons 137.5 punten, 61 J. M. Castricum, Visweg 7, Bloemen boeket; le Brons 137.5 punten, 65 Disneyprik- kers 92, Theebos 3-5, Euro-Disney; le Brons 137.0 punten, 5 Noordermeer, Brugstraat 4, 40 jaar Donald Duck; le Brons 137.0 punten, 102 Heijne, Bo- gerdl. 44, Queen Elizabeth II 40 jaar vorstin; 2e Brons 136.5 punten, 14 J. Swart, Oosterzijweg 2, 40 jaar Mozaïe ken; 2e Brons 136.0 punten, 20 de Wie ken, De Wieken 61-63, 500 Jaar Amerika; 2e Brons 136.0 punten, 51 Bakkum, Nieuweh.str. 101, Verkiezin gen Amerika; 2e Brons 135.0 punten, 30 't Kieftepad, Kieftenland 72, Het jaar van de Beer; 2e Brons 134.5 punten, 58 't lamme handje, Kieftenland 10, Re vanche; 2e Brons 134.5 punten, 84 A.H. Admiraal, Kieftenland 22, Bush, fout- je(s) bedankt!; 2e Brons 134.0 punten, 43 De Meent, Schoolweg 13, De Olym pische gedachte; 2e Brons 133.5 punten 7 Elzinga/Vaandrager, Brugstraat 14, Wie is de KLOZ?; 2e Brons 133.5 pun ten, 36 Het Biet, Schoolweg 41, de Ran zige Bok; 2e Brons 133.5 punten, 50 Luttikhuizen-Kuijper, Koningsdam 21, De reuze slalom; 2e Brons 133.5 pun ten, 76 C.P. Bakker, Bosmalaan 8, Shovel-liefde; 2e Brons 133.5 punten, 92 Van Vegten/Steeman, Elzenlaan 11, Rhapsody in Blue; 3e Brons 133.0 pun ten, 34 Boehm, Sportlaan 10, Koeweit 1991; 3e Brons 132.0 punten, 29 T.G.I.F. Rijksweg 154, Columbus 500 jaar Amerika; 3e Brons 132.0 punten, 69 De Primeurs, Molenweg 103, Fred Flintstone; 3e Brons 132.0 punten, 75 Du Preyrouprikkers, Du Peyroulaan 8, Wie ben ik; 3e Brons 132.0 punten, 110 Emergo, Julianaplantsoen 1, Het Man- nenoverschot; 3e Brons 132.0 punten, 146 fam. Mooij, Achterweg 4, registra tie mensen wanneer wij; 3e Brons 132.0 punten, 206 N. Schram, Du Peyroulaan 3, Nieuw NOS logo; 3e Brons 131.5 punten, 25 de grote verwarring, Thee bos 4, Berengoed; 3e Brons 131.5 pun ten 48 Meijne-Snel, Bogerl. 13, Kleine Bas in de kleine bas; 3e Brons 131.0 punten, 4 Achtkant 88, Achtkant 29, Vredespogingen v.d. Broek; 3e Brons 131.0 punten, 70 de Gewieksten, de Wieken 10-12; Sprookjeswonderland; E eerv. verm. 130.0 punten 83 Gerda Kuyper-Bruschke, Bosmalan 10, in de ban van de ring; E eerv.verm. 130.0 punten 114 de doorzetters, Achtkant 3, Asterix en Obelix; E Eerv. verm. 130.0 punten 201 J. W. Dijkstra, Nauwelaan 5, BLoemen Beer; le prijs 141.0 pun ten, 10 E. v.d. Meer-v. Blitterswijk, Hy- acinthenlaan 2, Fantasie; le prijs 141.0 punten, 38 Coby v.d.Neut, Kieftenland 110, 2e prijs 138.5 punten, 96 Tiny v.d. Velden, Pagenlaan 27; 2e prijs 136.0 punten, 42 Th. Koelemey, Bogerdlaan 6; 2e prijs 135,5 punten 112 Yvonne Groot, Hyacinthenlaan 1, Vrije expres sie; 3 prijs 133.0 punten 119 Marjo Broedersz-Pronk, Molenweg 5; 3e prijs 132.0 punten, 78 M. Kerssens-G. Lief ting, Kerkweg 17, Als je haar maar goed zit!! (Verhalen uit Heiloo) door Jaap-Wim van der Horst Verkrijgbaar bij: Boekhandel Deutekom Heerenweg 67-69 - Heiloo Denise's Wonderland Breedstraat 38 - Alkmaar Zo'n kleine 40 jaar geleden was dit het mozaiekencomitee. Er werd toen, in jaket, van Stompetoren naar Limmen gefietst. Men wilde zo graag een wielerronde in Limmen hebben. Het is gelukt en tot op de dag van vandaag wordt deze nog gereden. V.l.n.r. Anton Valkering, Gerard Vink, Cor Krom, Johan Nuyens, Klaas Vooren, Degenaar de Jager en de heer Schoole. Landelijke ochtendbla den Volkskrant en Trouw hebben voor Limmen plaats voor een Verdiensten f 360,- per maand en een Verdiensten f 235,- p.m. Inl. tel.: 023-355434 1 of, na 18 uur: 02946-1469 Informatienjbriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 De Stille Tocht zal om 19.30 uur vertrekken vanaf het parkeerterrein voor de sporthal d'Enterij. Graag nodigen wij u uit daaraan deel te nemen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ad I en artikel 50, lid 8 van de Woningwet ad 2 bouwvergunning te verlenen aan: 1 Th.M. Wokke, Brugstraat 23 te Limmen - bouwen woning garage, Dusseldorperweg 39 te Limmen 2 A.T. Dekker, Koningsdam 25 te Limmen - uitbreiden woning plaatsen dakkapel, Koningsdam I te Limmen. Voorts is het college van plan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verle nen, teneinde vergunning te kunnen verlenen aan: 3 IJsclub Limmen, p/a Visweg 52 te Limmen - bouw materialen- berging (zg. MAVO-garage) op terrein zwembad Dampegheest, naast daar reeds aanwezige filtergebouwtje. De berging zal worden gebruikt voor de opslag van materiaal tb.v. de IJsclub en sportmaterialen tb.v. het zwembad. De bouwplannen liggen m.i.v. 30 april 1992 gedurende veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk zijn of haar bezwaren tegen de plannen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. 29 april 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen VERZEKERINGEN Gezichts behandeling 45,- Mini vaque 60,- en De administratieve organisatie van de gemeente Limmen (bijna 6000 inwoners) gaat uit van een bedrijfsmatige en klantvriendelijke instelling. Wij verlangen dus heel wat van onze medewerkers. Daar staan goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prima werksfeer tegenover. Limmen voert een modern personeelsbeleid. De ambtelijke organisatie van de gemeente is opgebouwd uit vier sectoren: Algemene Zaken, Welzijn, Middelen en Gemeentewerken. Zij telt ongeveer 30 medewerkers. Voor de sector Algemene Zaken zoeken wij een voor I 9 uur die belast zal worden met de uitvoering van de bijzondere wetten en de uitwerking van grondtransacties. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij 's ochtends aanwezig zal zijn. T aakomschrijving: Onder bijzondere wetten worden onder meer verstaan de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Winkelsluitingswet en de Vreemd el i nge n wet Een groot deel van deze werkzaamheden is routinematig. Van de kandidaat wordt op termijn echter ook verwacht dat hij/zij in overleg met het bestuur aanzetten geeft voor nieuw beleid. De nieuwe medewerker zal worden belast met de administratieve afhandeling van alle gemeentelijke grondtransacties. Dit omvat onder meer de opstelling van raadsvoorstellen en ontwerp-raadsbesluiten, met gebruikmaking van de beschik bare algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente. Functie-eisen: - diploma bestuursambtenaar (BA) of vergevorderde studie daarvoor, of MEAO bestuurlijke richting - ervaring met de genoemde werkzaamheden - ervaring met geautomatiseerde tekstverwerking (I BM AS 400 met L&T software) - gevoel voor persoonlijke en bestuurlijke verhoudingen - klantvriendelijke instelling en accuratesse - uitstekende redaktionele vaardigheden. Wij bieden: Een prettige werksfeer en in 1993 een nieuwe behuizing. De aanstelling zal geschieden in schaal 5 (aanloop) of 6 (functieschaal). Een uitloop tot schaal 7 (maximaal f 3.863,- per maand bruto op basis van een 38-urige werkweek) is op termijn mogelijk. De functie zal in de loop van 1992 definitief worden gewaardeerd. Aan het verkrijgen van woonruimte kan medewerking worden verleend. Inlichtingen en sollicitaties: Nadere informatie over de functie kunt u krijgen van het hoofd van de sector Algemene Zaken, de heer mr. C.H. Witte (telefoon 02205-1456). Wij zien uw schriftelijke sollicitatie gaarne tegemoet binnen veertien dagen na het verschijnen van deze oproep. U kunt uw brief richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Limmen, postbus 9, 1906 ZG Limmen. Op de linkerbovenhoek van de enveloppe ware te vermelden 'sollicitatie AZ' IWe hebben 3 jaar samengewoond, en dit wordt nu met een huwelijk bekroond. I H'et huwelijk wordt woensdag 6 mei 1992 I om 13.30 uur gesloten in f Cultureel Centrum "Vredeburg7', Dusseldorperweg 64 te Limmen. Om 14.00 uur volgt de kerkelijke inzegening in de H. Corneliuskerk, I Dusseldorperweg 74 te Limmen. De receptie is van 18.15 tot 19.30 uur in Restaurant "Gastronome" Rijksweg 100 te Limmen. We zouden het leuk vinden u daar te mogen begroeten. In verband met het huwelijk van Monique en André zijn wij WOENSDAG 6 MEI GESLOTEN Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen STUDIO Z O N N E

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 17