Sport en Spet VT Open Middag bij De Boscrossers Dames bridgeclub 'Sans Atout' T.V. het Vennewater P.V. Luchtpost Heiloo Tennisclub Hogedijk Jaarvergadering Rode Kruis Heiloo H.S.V. aktiekrant Handbal VSB schoolvoetbaltoer- nooi geslaagd Hase- broek en Vondel pakken titels Effect mini meisjes 3 weer kampioen! D.O.K. 2 Kampioen Ponyclub Heiloo en omstreken Uitslag loterij voetbalvereniging H.S.V. H.S.V. nieuws HSV Tennis Bridgeclub Sans Atout Uitgebreid, plaatselijk en actueel Nieuws van hengelsportvereniging "De Vroegte Wint" Tennisvereniging 'Heiloo' Trias jongens goed op dreef HZV de Witburger vete ranen kampioen Lions organiseren dag voor kinderen uit Tsjernobyl PAGINA 8 HEILOO - Afgelopen zaterdagmiddag is er bij fietscrossclub 'De Boscrossers' een open-middag gehouden. Om 14.00 uur was het al lekker druk en konden ruim 30 kinderen kennis maken met de ze tak van de fietssport. Om de beurt kon iedereen 'trainen' zodat de baan even gevoeld kon worden. Het viel niet altijd mee om op de crossfiets te blijven als ze over de heuvels moesten. Om 15.00 uur begon de echte wedstrijd, na dat iedereen zich had laten inschrijven. Er werd per leeftijd gereden, zodat de strijd eerlijk verliep. Ook de meisjes wa ren flink en durfden mee te doen. De spanning steeg en menig ouder stond zijn of haar kind aan te moedigen. Iede reen mocht drie manches (rondjes) over de crossbaan en na puntentelling van de jury, was de uitslag bekend. Iedereen die aan de wedstrijd had mee gedaan, kreeg een stukje van de 'opbouwbre- ker'. De andere onderdelen kunnen zij winnen door aan de volgende wedstrijd jes ook mee te doen. Deze zijn op: 30 mei-20 juni-29 aug.-17 okt. Alle van 15.00-16.00 uur. Uitslagen van deze zéér geslaagde middag zijn als volgt: Girls (meisjes) 6 jaar; 1ste Alexandra Wesker. Bij de 7-jarigen: 1ste Alette Bot, 2de Tanja Houtenbos, 3de Leonie v. Kuilenburg. Bij de 8 jarigen: Jitse de Haan. Bij.de 10-jarigen; 1ste Gaby v.d. Burg, 2de Lobke de Haan, 3de Jolanda Pepping. Boys (jongens) 5 jaar; 1ste Walter v. Kuilenburg, 2de Rob de Grauw. Bij de 6 jarigen; 1ste Sjoerd Bot, 2de Stefan Bakker. Bij de 7-jarigen; 1ste Rick Wes ker, 2de Tim Blank, 3de Mike v. Weste- rop. Bij de 8-jarigen: 1ste Jeroen Stuifbergen, 2de Frank Bakker. Bij de 9-jarigen: 1ste Menno Mors, 2de Dolf Bot, 3de Frank Pepping. Bij de 10-jarigen: 1ste Joshua Blom, 2de Arie Krom, 3de Han Zoon. Bij de 11-jarigen; 1ste Philip Cornelisse, 2de Martijn Pronk, 3de Jacco Mors. HEILOO - Uitslagen woensdag: A-lijn: 1. de Waal-Bakker 65.4% 2. Middelbeek-Daudey Nieuweboer-Haak 55.0%. B-lijn 1.: Bolweg-Kaashoek 58.9% 2. v. Vegten-Mak 54.2% C-lijn: 1. Rus-Nobel 66.3% 2. Antonysen- Coebergh 58.0% D-lijn: 1. Harreveld- Roest -57.3% 2. Hellevoors-Huiberts 56.8%. HEILOO - Vorige week was de tweede speelronde voor de competitiespelende teams. De teams in de dames kringcom petitie deden goede zaken, want drie van de vijf teams wonnen met 3-1. Het team van Anne Bosman speelde ver dienstelijk gelijk tegen Akersloot. Het team van Immy Vreeker verloor helaas met 3-1 van Heiloo, maar niet nadat er zeer felle tegenstand was geweest in de vorm van twee zeer zware driesetters die naar Heiloo gingen. Zaterdagmorgen leek het weer niet zo mooi, maar het kaarde snel op en alle wedstrijden werden onder goede, zij het wat winderige omstandigheden, gespeeld. Het eerste mixed team van 16-18 jaar van Paulien Schouten won met 4-2 van De Gouw. Van de zes thuisgespeelde heren wedstrijden werden er 3 gewonnen, 1 gelijkgespeeld en 2 verloren. Het eerste team van Hil Wardenburg dat de eerste competitieronde met 6-0 had gewonnen, moest nu tegen Julianadorp 1 een ge voelige 5-1 nederlaag incasseren. Allen Jack Witting wist zijn single te winnen. Het tweede team van Piet Kaandorp be haalde de tweede overwinning. Na de 5-1 van de vorige week werd het nu 6-0 tegen Monnikendam. Het derde team van Cor van Etten kwam na de singles met 3-1 achter te staan, maar wist door zeer sterke dubbel partijen de stand op 3-3 te brengen. Gezien de drie drieset ters een terechte eindstand tegen Bak- kum 4. Hein Jansen is blij met Henk Renee, die voor het eerst dit jaar in zijn team speelt, want na de eerste wedstrijd al met 6-0 gewonnen te hebben, wist hij ook nu zijn vierde team naar de over winning te leiden: 4-2. Van de vier thuisspelende gemengde teams behaalde alléén het team van Dick Velzeboer een gemakkelijke 4-1 overwinning. De nieuwkomers in dit team, Ella Schouten en Pim de Waard, hadden het in hun singles niet moeilijk en wonnen binnen drie kwartier hun partijen. Het tweede team van Jacomien Meij had het tegen Bakkum 1dat uitsluitend uit b en c spe lers bestond, aanzienlijk moeilijker, maar wist nog wel twee partijen te win nen, zodat de schade tot 2-3 beperkt bleef. Het vierde en zevende team verlo ren helaas voor de tweede keer. Zondag werden onder zeer matige weersomstan digheden vijf wedstrijden gespeeld. Hiervan werden er vier verloren en een gelijkgespeeld. Komend weekend is er weer een volledig programma op het mooie kunstgrascomplex van het Ven newater. HEILOO - Ongeveer 170 km was de af stand tussen Duffel (België) en Heiloo die voor de 203 duiven gevlogen moest worden. De bewolking stond een vroege lossing niet toe, pas om 13.30 uur wer den de duiven gelost. De stevige zuid westen wind maakte het mogelijk dat de duiven met een snelheid van ongeveer 90 km per uur naar huis vlogen. De prijsduiven werden binnen 10 minuten geklokt, de duiven van liefhebbers die niet onmiddellijk het hok binnenvlogen verspeelden daarmee een prijs in het concour. De uitslag: Comb. Molenaar (15 mee) 1,2,8,10,24,27,33 en 38. Jan Teileman (20) 3. Fred Kaandorp (12) 4,13,22. Johan Pepping (12) 5,23,32,36. Comb. Groenland/Wittebrood (20) 6,19,25,40. Comb. Oosterveer (16) 7,17,18. Sjaak Bakker (20) 9,12,14,16,31,34,41. Kees van Schooten (6) 15,21,29. Henk Lases (12) 20,26. Comb. Jan Ranzijn (13) 30,39. Jacques Schipper (8) 34. Henk Houtenbosch (20) 37. EGMOND - Competitie-uitslagen, za terdag 25 april. Heren Zeswielen-Hogedijk 1 0-6, Hoge dijk 2-Westerhout 2 4-2, Neck 2-Hogedijk 3 3-3, Castricum 3-Hogedijk 4 5-1, Hogedijk 5-Spatter 2 4-2, Hogedijk 6-L.T.V.Z. 4 5-1, Atlas 4-Hogedijk 7 6-0. Gemengd: Spatter 1-Hogedijk 1 2-3, Hogedijk 2-Heerhugowaard 1 3-2, Hogedijk-L.T.V.Z.3 1-4, Hogedijk 4-Zeswielen 4 4-1, Alkmaar 4-Hogedijk 5 5-0. Vet. gemengd: Hogedijk 1-Alkmaar 1 2-2, Commandeurs 1-Hogedijk 2 4-0. Vet. heren: H.H.Waard 1-Hogedijk 1 2-2, Hogedijk 2-L.T.V.Z. 2 2-2. Jeugd gem. t/m 18 j. Hogedijk 1-Juliana 1 2-4. Jeugd gem. t/m 14 j. Schagen 1-Hogedijk 1 2-4. Meisjes 12 t/m 15 j. Cromme bal 2-Hogedijk 1 1-5, Hogedijk 2-A. Paü- lowna 1 2-4. Zondag 26 april. Gemengd: Heerhugowaard 9-Hogedijk 1 afg. Ho gedijk 2-Wognum 1 1-7, Hogedijk 4-Elckerlyc 4 4-4, Hogedijk 4-Overdan 1 5-3, Bergen 4-Hogedijk 5 3-5. Heren Vennewater 3-Hogedijk 1 0-6, Hogedijk 2-Neck 1 1-5, Elckerlyc 4-Hogedijk 3 5-1. Heren 35 Hogedijk 1-Hoog Op 2 3-3, HTC 2-Hogedijk 2 0-6, Hogedijk 3-Zeswielen 2 5-1, Heerhugowaard 1-Hogedijk 4 3-3, Hogedijk 5-Wijdewormer 15-1. Gemengd 35+ Hogedijk 1-Vennewater 1 afg. Elckerlyc 4-Hogedijk 2 3-2. Junioren Kadoelen 1-Hogedijk 1 4-4. Racketavond Op vrijdag 1 mei a.s. is er weer een rac ketavond voor beginners, (ver)gevor- derden en 'clubsterren'. Aanvang 19.00 uur. UITKIJKPOST 29 APRIL 1992 HEILOO - De Afdeling Heiloo van het Nederlandse Rode Kruis houdt op 14 mei a.s. haar jaarvergadering in het Ro de Kruisgebouw aan het Slimpad 16c. Behalve de behandeling vand e op zo'n vergadering gebruikelijke agendapun ten zal de leden voorgesteld worden een nieuwe voorzitter te kiezen en een nieuw bestuurslid voor de ledenadministratie. De heren ir. J. Verheugen resp. H. de Boer hebben zich beschikbaar gesteld voor deze functies. Ook zal de vergadering een uitspraak worden gevraagd over het financieel on dersteunen Van enkele door het lande lijk bestuur aangepakte projecten in binnen- en buitenland. In verband met het 125-jarig bestaan van het Nederlands Rode Kruis zal aan de jaarvergadering een feestelijk tintje worden gegeven. Nadere gegevens zullen de leden kunnen lezen in de uitnodiging voor de jaarver gadering, die volgende week in de Uit kijkpost zal verschijnen. HEILOO - De vele leuke reacties die H.S,V. naar aanleiding van hun aktie krant heeft mogen ontvangen, geeft aan dat het doel van deze aktie om H.S.V. nog groter en sterker te maken, begre pen is. Heeft u nog niet besloten, lees dat blad dan nog eens zodat ook u of uw kinderen zich kunnen aansluiten bij de Heilooër Sport Vereniging. Boven dien werd daarin gevraagd dat blad tot 29 april te bewaren. Heeft u dat gedaan en staat er boven de foto met tribune een stempel van sportprijzenzaak Ge rard Kamper. Ga dan met die krant, let op alleen zaterdag 2 mei tussen 10.00 en 12.00 uur naar de kantine van H.S.V. voetbal aan de Bayershoffweg en u ont vangt daar gratis een heerlijke taart. HEILOO - Vrijdagmiddag 24 april vijf uur. Een volgeplakte parkeerplaats en honderden fietsen gaven al een stille ge tuigenis van de Heiloose basisschool voetbalkampioenschappen. Evenals in de afgelopen drie jaar werd dit toernooi ook dit jaar weer gesponserd door de verenigde spaarbanken. In de finale poules jonges liet de kampioen van het vorig jaar de Radboud duidelijk merken ook dit jaar weer aspiraties te hebben. Via duidelijke overwinningen op de Duif en de Willibrord plaatste ze zich voor de finale. De Duif slaagde er zelfs in de Willibrord te kloppen. In poule B werd de Hasebroek duidelijk eerste via kleine overwinningen op de Zeskant en de Nieuwe Hoeve. Zodat de finale vaststond Radboud-Hasebroek. Een te rechte finale waarin op het scherpst van de snede werd gestreden. Uiteindelijk was de Hasebroek met 1-0 de iets betere ploeg en werd daardoor verdiend kam pioen van Heiloo. Eindstand jongens 1. en kampioen Hasebroek, 2. Radboud, 3. Zeskant 4. de Duif 5. Willibrord 6. N. Hoeve. De verliezersronde jongens werd overduidelijk gewonnen door de Freinet. Eindstand verliezersronde. 1. Freinet 2. Benedictus 3. Rehoboth 4. Vondel 5. Zeskant B. Bij de meisjes liet de Vondel direct mer ken opnieuw kampioen te willen wor den. Via duidelijke overwinningen op de Radboud en de Hofdijk plaatste ze zich voor de finale. In de andere poule liet de Willibrord zien net zo gebrand te zijn op de beker en via duidelijke zeges op de Duif en de Zeskant plaatste ze zich ook voor de finale. De finale meis jes werd een spannend gevecht. Eert sterker Vondel slaagde er steeds maar niet in de uitstekende keepster van Wil librord te verschalken. Net voor het eind lukte het wel, maar de Willibrord slaagde een seconde voor het einde van de speeltijd om gelijk te maken. Zodat er een verlenging lukte het de Vondel om te scoren en werd daardoor kampi oen van Heiloo. De Hasebroek en de Vondel mogen Heiloo vertegenwoordi gen op het provinciaal kampioenschap op 13 mei a.s. in Zaandam. Mochten ze daar ook winnen dan plaatsen ze zich voor de halve finales in Zeist. Eindstand meisjes 1. en kampioen Vondelschool A2. Willibrord 3. Radboud 4. de Duif 5. Hofdijk 65. Zeskant A. In de verlie zersronde wonnen de meisjes van dé Be nedictus duidelijk. Eindstand verliezersronde. 1. Benedictus 2. N. Hoeve 3. Zeskant B 4. Vondel B 5. Ha sebroek. Om 20.45 uur kwam er een eind aan deze, mede dankzij de uitste kende hulp van scheidsrechters en HSV, geslaagd schoolvoetbaltoernooi. HEILOO - Op zaterdag 4 april jl. eve naarden deze meisjes hun prestatie van de le kompetitie-helft, ze behaalden we derom het kampioenschap van het dis trict Alkmaar. Miranda van Velzen, Mariska Zoeten, Margeritha Maffioli, Pauline Tervoort en hun coach Peter Schaap maken zich nu op voor de strijd om het kampioen schap van Noord-Holland. Dit toernooi waarin teams uit alle districten strijden om de titel wordt op zaterdag 2 mei ge houden. Donderdag 16 april hield Ef fect een Paas-klaverjasdrive; de opkomst was niet groots, maar dit deer den de aanwezigen niet. Er werd fana tiek gekaart en evenals op de volleybalvelden geldt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! De twee jongste deelnemers, Djery en Rick, gin gen met de le prijs aan de haal. De feestgangers binnen ons leden bestand moeten de avond van 16 mei in hun balboekje vrijhouden; v.v. Effect sluit dan het volleybalseizoen af met een zinderende feestavond. Het wordt een Hot Caribean Nigthparty kompleet met wuivende palmen en zo novergoten stranden. Dit festijn vindt plaats in en nabij het verenigingsge bouw van de duivenvereniging P.V. Luchtpost achter sporthal 't Vennewa ter. Toegangskaarten zijn op de trai ningsavond te verkrijgen bij dames 2 en op andere tijden bij Trudy Tervoort, Warmoezenierslaan 26, tel. 333737. Dames sen. 1 Zap/Meervogels 6-13; Een uitwedstrijd naar Zap ijs altijd één van de lastigste. Deze vierpunten- wedstrijd werd een overwinning voor Meervogels. De 3-8 ruststand werd na de rust verder uitgebouwd. ZAP had weinig verweer tegen het betere spel en inzet van Meervogels. De dames legden hier de basis voor een aanval op de bo venste plaats. Dames jun. Al - Zandvoortmeeuwen- Meervogels 9-9. Ook nu werd het gemis van enige geblesseerde speelsters een barriere voor de overwinning. Toch had Meervogels het betere spel wat zeker de volle winst had moeten opleveren. De weinige fouten, die Meervogels maakte werden afgestraft. Het vertoonde spel liet zien dat de dames de resterende wedstrijden met vertrouwen tegemoet kan zien. Heren sen. 1 Meervogels - ASC 91 14-16. De heren uit Amersfoort waren het verlies thuis tegen Meervogels niet vergeten en wisten binnen 15 minuten op 2-8 te komen. De komst van de juni oren Theo Krom en Peter Schagen bracht Meervogels weer op het goede spoor. Ruststand 7-9. Halverwege twee de helft verzuimde Meervogels bij de 13-11 stand door te drukken. De vele tijdstraffen die Meervogels kreeg en uit gelokte strafworpen werden de vogels fataal en moesten met verlies de wedstrijd eindigen. Heren jun. A Schagen-Meervogels 9-15. De heren A junioren zijn aan een goed seizoen bezig. Hoewel het een wat rom melige wedstrijd was waaraan ook de scheidsrechters debet waren, hadden de junioren bij rust de leiding 5-6. Het sterkste moment was vlak na rust toen in ondertal driemaal gescoord werd. De heren junioren kunnen serieus aan het kampioenschap gaan denken. Zaterdag 2 mei Jeugdprogramma vanaf 13.00 uur. Zondag 3 mei senioren en junioren programma vanaf 11.00 uur. HEILOO - Na vorig seizoen als 2de te zijn geëindigd, is het D.O.K. 2 nu ge lukt om kampioen van de reserve 3de klasse A te worden. Na een vrij gelijk opgaande strijd met Noord End en Se- com Lute, moesten deze ploegen tegen het einde afhaken. Vrijdag jl. was het rechtstreekse duel met Secom Lute, wel ke door D.O.K. met een ruim 2-5 ge wonnen werd. Zij waren eigenlijk al kampioen, omdat Secom Lute 2 ver- liespunten moest incasseren via een on gerechtigde speler. Met nog 1 wedstrijd te spelen, voor de konkurenten nog 2, staat D.O.K. met 10 punten voorsprong ruim aan de kop en voor niemand meer in te halen. De spelers A. Haanstra, J. Haanstra, R. Sanders, H. Wiedemeijer, A. Lange- veld, J. v.d. Velden en de gebroeders R. en R. Jongkind alsmede coach C. Root jes, van harte gefeliciteerd en veel suc ces in de res. 2de klasse. Dient nog te vermelden dat Chris Zwaan een prima vervanger was bij de blessure van doel man Arnoud Haanstra. Rick Sanders en Jeroen Haanstra zullen na het seizoen vertrekken naar EMJ Drukkerij, maar hun plaatsen zullen door goede spelers ingenomen worden, want ook in het volgende seizoen willen zij weer voor de titel. HEILOO - Uitslagen van de le onder- linge wedstrijd van dit seizoen. Rijbaan 1: recreatie-ruiters B en LI dressuur, ponies: le Simone Baltus 130 pnt. 2e Suzanne Groot 125+ pnt. 3e Monique Hoogland 125 pnt. Paarden: le Joyce Schuchhard 127 pnt. 2e Jaap v. Santé 123 pnt. Rijbaan 2: wedstrij- druiters B en L. dressuur. Ponies: le Linda de Koning 128 pnt. B. dress, le Nathalie Schuurman 129 pnt. LI dress. 2e Janneke Kuyper 128 pnt. LI dress. Paarden le Roland Thier 123 pnt. LI dress. Rijbaan 3 L2 dress, ponies: le Er ic Groot 115+ pnt. le Mirjam Kuys 119 pnt. Ml dress, le Nicoletta Kanakis 123 pnt. M2 dress. Paarden: le Ingrid Hoeksema 127 pnt. B. dress le Margriet Meyer 123 pnt. Ml dress. 2e Hanneke Dingerdis 119 pnt. Ml dress. Spelpony's: le Chantal Hoebe 2e Marie-Christine Hoedjes 3e Suzanne Groot. Paarden: le Karin Oosterling, 2e Roland Thier. Asp. springen, le Su zanne Kerssen. Springen B-L-M ponies, lë Marlies Broers, 2e Hedwich de Groot, 3e Janneke Pëeters, 4e Bianca Meeldijk Paardét: le Jaap v. Santé, 2e Thea de Graaf. HEILOO - 1ste prijs, reischeque t.w.v. 750,- op lotnummer 09346. 2de prijs, dames of herenrijwiel, nr. 08904, 3de prijs kleinbeeldcamera, nr. 07604.' 4de prijs b.k. pannenset, nr. 05685. 5de prijs staafmixer nr. 04252. 6de prijs barbecue nr. 00842. 7de prijs c.d. stan daard nr. 06931. 8ste prijs walkman nr. 07696. 9de prijs haardroger nr. 07403. J. Scholten overhandigt de hoofdprijs aan de heer Bregman die deze weer spontaan beschikbaar stelde. 10de prijs kindercassetterecorder nr. '05173. 11 de prijs tassenset nr. 06712. 12de prijs spel (levensweg) nr. 01233 13de prijs drie bloempotten nr. 01255. 14de prijs personenweegschaal nr. 09489 15de prijs globe nr. 07559 16de prijs boekenbon t.w.v. 25,- nr. 04236. 17de prijs strandstoel nr. 00326. 18de priis rugtas nr. 08126. 19de prijs fietstds nr. 06634. 20ste prijs shopbox (curver) nr. 02016. 21ste prijs wijnkoe ler nr. 01522. 22ste prijs drie wijnglazen nr. 04750. 23ste prijs videoband nr. 06633. 24 ste prijs knuffelbeestje nr. 08438; 25ste prijs bigshopper nr. 09448. Prijzen blijven tot 1 oktober 1992 ter beschikking van de winnaar. Prijzen zijn, na afspraak, af te halen bij mevr. Scholten, Kerkakkers IA Heiloo, tel. 333160. HEILOO - H.S.V. en S.V.W. hebben er in de laatste competitiewedstrijd voor het publiek een matig duel laten zien. Voor rust was S.V.W. het meest in de aanval maar echt gevaarlijk was het niet. De ruststand was dan ook 0-0. Na rust pakte H.S.V. de zaken wat beter aan en zeven minuten voor tijd zette Ed ward Geeskens H.S.V. op 1-0. Na 4 mi nuten voorgestaan te hebben maakten S.V.W. de stand op 1-1 wat tevens de eindstand is. De jaarlijkse Fancy Fair stond dit weekend in de belangstelling. Zaterdagavond was het gezellig druk en het rad van avontuur draaide zijn prij zen vlot aan de man. Zondagmiddag was het druk mede door de thuis wedstrijd van H.S.V. I was het over vol. 's Avonds was het gezellig druk met na tuurlijk de treking van de lottery. Voor de trekking werden drie jongens die de meeste loten hadden verkocht in het geslaagde Fancy Fair. zonnetje gezet. De meeste loten werden dit jaar verkocht door Mart Houtenbos jr. 42 boekjes dat wil zeggen een tiende HEILOO - Het afgelopen weekend was van alle loten. Tweede met 22 boekjes het we^r zeer wisselvallig. Op de zater- was Wouter Nieuwland en derde Paul genoten vele teams op ons terras Scholten met 15 boekjes. Daarna nam van ^et heerlijke zonnetje en de d ag jeugdvoorzitter F. Smit het woord, hij daarop bleef men over het algemeen in bedankte de heer Jan Scholten als op- ^antine vanwege de regen. Gelukkig perraddraaier voor al het werk. Hij be- waren (je diverse teams niet zo wissel- dankte verder een ieder die aan deze vaBjg Hier en daar verloren een paar Fancy Fair heeft medegewerkt. Daarna teams hun wedstrijden, maaro ver het ging men over tot de trejcking^die deze ajgem^en han men stellen dat HSV zeer keer werd gedaan door Cock Beers wel bekend bij de H.S.V.-ers. De hoofd prijs een reischeque ter waarde van 750,- werd gewonnen door de heer Bregman in de zaal aanwezig, maar hij stelde z'n prijs weer beschikbaar. Bij een tweede trekking ging deze grijs rich ting Hoorn. Na de trekking van de lote rij was het nog lange tijd zeer gezellig in de H.S.V. kantine, zodat het jeugd- goed uit de startblokken gekomen is. Op de zondag speelt het jeudige heren team in de landelijke competitie en doet het zeer goed. Hun 2e tegenstander (Wings) werd met 6-0 opzij gezet. Bij de heren zondagdistrict moet het le team hun Bondsbeker verdedigen in de le klasse. Na een 5-1 overwinning vorige week in Langedijk werd nu van mede koploper de Vlieter gewonnen (4-2). bestuur terug kan kijken op een zeer ^e zaterdagcompetitie scoren vooral Uitslagen maandag 28 april: A-Lijn: 1. Wil van Diepen 59,6%, 2. Ben Mak 58,3%; B-Lijn: Corrie Gieles 60,4%, 2. Willen van Twuijver 3. Hans Daudey 57,9%; C-Lijn: 1. Bonne Bijlsma 58,3%, 2. Anton Fagel 55,0%; D-Lijn: 1. Kees Rootjes 62.7%, 2. Han Krieger 59,2%. HEILOO - 1) Aanschaf visvergun- ning/visakte. Wanneer en waarom heb je eigenlijk een visvergunning nodig? Als je in Ne derland in het zoete water, "binnenwa ter" oemt men dat, wilt vissen, heb je bijna altijd schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van het water óf van de huurder van het visrecht. De 'huurder van het visrecht' is meestal een hengelsportvereniging. Zo'n vereniging zorgt o.a. voor een regelmatige controle van de waterkwaliteit, voor voorlichting over het vissen én natuurlijk voor een goede visstand! Natuurlijk kost het werk van een hen gelsportvereniging ook geld. En dat geld wordt bj elkaar gebracht door de leden van de vereniging: de eigenaars van een visvergunning Dus is het lo gisch, dat iedereen die wil vissen in het 'binnenwater', lid moet zijn van een hengelsport vereniging Kort en goed: iedereen die vist in het water van een hengelsportvereniging, moet lid zijn van die vereniging, of hij nu jong is of oud, hij moet een visver gunning kopen om te mogen vissen. Als je 15 jaar of ouder wordt, moet je behalve de vergunning van je vereni ging, ook nog een sportvisakte hebben. Deze sportvisakte is, ongeacht leeftijd, óók vereist door de wetgever als je met met één, maar met twee 'gewone' hen gels wilt vissen of als je met kunstaas of levend aas, de zogenoemde 'speciale hengel' dus, wilt vissen. De sportvisakte is te koop op het postkantoor, maar ook bij steeds meer hengelsportzaken en hengelsportverenigingen. Wat kost dit nu allemaal? Eigenlijk verrassend weinig? Nederland behoort tot 's werelds beste en goed koopste landen voor het beoefenen van de sportvisserij. Een voorbeeld: een jeugdvergunning van DVW, die de vis rechten huurt in Heiloo, kost voor 1992 7,50. Een vergunning voor volwasse nen kost nu 25,- en een sportvisakte kost 13,-. Jongelui kunnen dus al voor 7,50 een jaar lang met één hen gel in heel veel water vissen, terwijl vol wassenen dat voor 38,- met twee gewone of met één 'speciale' hengel mo gen doen. Kom hier eens om in het bui tenland! Daar betaalt men dezelfde bedragen vaak al voor één dag of hoogstens één week vissen! Het beste voornemen voor zomersei zoen 1992 luidt dan ook: ga eens lekker vissen! En: wordt lid van een hen gelsportvereniging, üw hengelsportvere niging: voor Heiloo is dat 'De Vroegte Wint'. Vergunningen kunt u kopen bij 'Handy Fish' aan de Kennemerstraat- weg. Wacht er niet te lang mee: de gel digheidsduur van vergunning en akte loopt tot 1 januari 1993. Senioren beta len éénmalig 5,- inschrijfgeld, waarna zij jaarlijks een acceptgiro ontvangen ter voldoening van hun lidmaatschaps bijdrage. Ook ontvangen zij maande lijks 'Hét Visblad'. 2) Tweede Witviswedstrijd voor heren op 3 mei. Op zondag 3 mei a.s. wordt de tweede witviswedstrijd voor heren van dit seizoen vervist. Verzamelen om 7.00 uur precies vóór de brandweerkazerne nabij winkelhof 't Loo". Voor opga ve en nadere info: de heer S. Blokker, tel.: (072)-332411 of de heer P. Welp, tel.: 02518-54867. HEILOO - Na twee speeldagen is het uiteindelijke resultaat van de zaterdag- jeugdkompetitie nog onvoorspelbaar. Teams die de eerste dag de volle winst pakten gingen afgelopen zaterdag met lege handen naar huis en omgekeerd was het ook dat geval. Het is heel posi tief te ervaren, dat alle teams vol en thousiasme en plezier de baan opgaan. Komt u gerust eens een kijkje nemen op zaterdagmorgen op ons park aan de Dors. De resultaten van de Landelijke Zondagkompetitie waren net als het weer veranderlijk. Een aantal teams draait goed mee. Andere teams komen alleen voor handhaving in aanmerking. De uitslagen waren als volgt: Heiloo Gem.l-Bergen 1 3-5 (prima Ann); Hei loo Gem.2-Drieban 2 6-2; Heiloo Gem. 3- De Rijp 1 2-6; Heiloo Gem.4-Niedorp 1 4-4; Heiloo Gem. 5-Enkhuizen 2 6-2 (alles nog gewon nen); Heiloo heren 1-Drieban 2 6-0. De uitslagen van de zaterdagdistrikts- kompetitie van 25 april waren als volgt: heiloo Herèn l-'t Woud 1 0-6; Heiloo Heren 2-Sluis 1 4-2; Heiloo Heren 3-Wings 1 5-1; Heiloo Vet. 1-Bakkum 3 3-1; heiloo Vet. 2-Oudorp 2 0-4, Heiloo Vet.3-Marquette 1 4-0; Heiloo Vet.4-Bakkum 6 2-2, Heiloo Vet. 5-Spatter 2 3-1; Heiloo Vet. 6-Heb Durf 2 0-4 Heiloo Gem. Vet. 1-Heerhugowaard 10-4. De resultaten van de zaterdagdistrikts- kompetitie luiden als volgt: Heiloo Sen. Gem. 1-Winkel 1 3-2; heiloo 18+ L-'t Zand 2 6-0. Ten overvloede wijzen wij u erop, dat ons tennispark op maandag, 4 mei a.s. vanaf 18.00 uur in verband met de dodenherdenking is gesloten. HEILOO - Onder zeer matige weer somstandigheden werd afgelopen zon dag in Santpoort de eerste wedstrijd afgewerkt in de atletiekcoirïpetitie voor A-junioren. De meisjes van Trias ko men daarin uit in de eerste klasse, ter wijl dit jaar voor de jongens is gekozen voor de tweede klasse i.v.m. het kleine re aantal deelnemers. Dat is een goede keuze geweest, want ondanks het gemis van twee vaste krachten, werd in het eindklassement een eerste plaats be haald. Daarbij werd een aantal uitste kende prestaties geleverd. Menno Spaander won het discuswerpen met een prima worp van 39.84 m., waarmee hij de concurrentie ruim vijf meter voor bleef. Dumas Bruin was de beste bij het kogelstoten met 12.10 m. en ook Remco v.d. Zwam werd winnaar en wel bij het hoogspringen met 1.75 m. Stef de Rijk leverde een mooie sprong af bij het ver springen door pas na 6.21 m. te landen. De meisjes van Trias konden niet hele maal met de topploegen meekomen en eindigden uiteindelijk als vierde. Indivi dueel kwam het beste resultaat op naam van Petra Nierop Groot die tweede werd bij het speerwerpen met een worp van 39.08 m. Ook de 26.26 m. van Mar- tine Zandstra bij het discuswerpen en de 4.70 m. van Tessa van Gorkum bij het verspringen mochten er zijn. de gemengde teams goed. Het gem o.l.v. Dick Admiraal is duidelijk de sterksfe tot op heden. Tegens Wings uit scoorden ze wederom een 6-0 overwin ning. Tevens doet ons gemengde avond team het zeer goed in Kring Zaanstreek. Thuis tegen Commandeurs werd het 7-1 in het!voordeel van HSV. HSV jeugd heeft I teams in de competitie. Beide teams i moesten thuis tegen de Groot slag. De meisjes deden het prima (5-1) en de jongens verdeelde netjes hun pun ten. Tenslotte diverse dames teahis sco ren tot op heden, na 3 rondes, zeer goed in hun diverse klasses, 3 HSV teams hebben van de 12 maximaal te behalen punten reeds een totaal verzameld van 10. Wij hopen dat ze deze trend kunnen doorzetten en derhalve in diverse klas sen een promotie kunnen be werkstelligen. Uitslagen zondag HSV 1 - De Vlieter 4-2, Commandeurs - HSV 2 1-5, Heren Landelijk Wings - HSV 0-6, gem. 35 landelijk HSV - Hoop op 1-4. Zaterdag: gem. district Wings- HSV 0-5,.gem avond HSV - Commandeurs 7-1 Veteranen HSV 1 - Swaegh 0-4, HSV 2- de Kaag 2-2, Heren distr. Uit geest 5- HSV 3 3-3, HSV 4 - Hulk 4 1-5, Meisjes HSV 1 - Grootslag 5-1, jongens HSV 1 - Grootslag 3-3. Damescompetitie: HSV 1 - Egmond 4 4-0, Limmen - HSV 2 0-4, Heiloo 2 - HSV 3 1-3, HSV 4 - Oudorp 6 4-0, Ou- dorp 9 - HSV 5 4-0, HSV 6 - Alkmaar 17 2-2, Zeswielen 9 - HSV 7 4-0. HEILOO - Afgelopen vrijdag kon voor de 2e maal de kampioensvlag gehesen worden binnen de zaalvoetbalvereni ging HZV de Witburger. Ditmaal waren het de veteranen die, middels een 2-0 overwinning op Kolping Boys, het kam pioenschap van de eerste klasse vetera nen binnen haalden. Het hele seizoen heeft de Witburger de ranglijst aange voerd. Op 2/3 van de competitie werden de eerste verliespunten geleden. 4x een gelijkspel op rij en een verliespartij bracht de concurrentie weer dichterbij. Op tijd wist HZV zich te herstellen. Volgend jaar speelt ook dit team van HZV weer op het hoogste niveau te we ten hoofdklasse veteranen. HEILOO - Op 23 mei a.s. organiseert de Lions Club Heiloo, Limmen en de Egmonden een dag voor 25 kinderen in de leeftijd tussen 10 en 12 jaar naar de Efteling. De kinderen zijn afkomstig uit Tsjernobyl (Rusland) en zij hebben di rect bloot gestaan aan de radio-actieve straling welke vrijgekomen is tijdens de reactor-ramp. De kinderen zijn allen af komstig uit één ouder gezinnen, danwel hebben helemaal geen ouders meer. De kinderen verblijven in Nederland gedu rende 6 weken teneinde in deze 6 weken medisch begeleid te worden. Deze bege leiding wordt verzorgd vanuit het Me disch Centrum Alkmaar. Tijdens hun verblijf in Nederland wordt onder ande re het bloed van de kinderen gewisseld en krijgen zij goede voeding en rust. De kinderen zijn in Nederland op uitnodi ging van Platform Hulp aan Tsjernobyl in Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8