Aanbod De Beun in het seizoen '92-'93: vertrouwd èn vernieuwd C. HACHMANG Open Hockey zaterdag op 16 mei c 57e JAARGANG NO. 20 S3 55 i §S N IEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN Hanswijckers brengen musical 'Apestreken' Kind uit water gered Excursie Heilooër Bos Angela The Rude in de Buk Buk bij de Terriërs aanvang 10.00 uur Sportcomplex 't Vennewater Het Zevenhuizen n- Eensgezindheid hield succesvol voorjaarsconcert Intrede dominee H.C. van het Maalpad Joop Hiele bij De Foresters Pennenaktie voor Pater Winnips Uitslag kleurwedstrijd Van der Steen Autobedrijf Stomerij Maxima werd 'De Stomerij' Sterke groei Stichting 'Heiloo, houden zo!' Geraniummarkt op Stationsplein Tweede Kamerlid Arti Schimmel (D66) in Heiloo Woningcomplex voor Bejaarden werkt samen met Volkshuisvesting Heiloo Voorspeelmiddag quatre mains groep Gerard Groenendaal Afhalen abonnementen zwembad 't Baafje Interkruis geeft kraaminformatie Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! 13 MEI 1992 éS» A I l/AC Makelaar Taxateur o.g. SOpothek^n °°P Mj I A J Postbus95.1850AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANT,EN W WVf Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES I—I EGMOND/HEILOO - Dertig enthousi aste kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar spelen, dansen en zingen op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei in theater De .Beun in de musical 'Apestreken. De aanvang van beide uitvoeringen, die de Hanswijckers in het Heilooër theater verzorgen, is 20.15 uur. Het-stuk speelt zich af in het dorpje Op- permolen, waar iedereen iedereen kent. Als er nieuwe mensen uit de stad ko men, vinden de dorpelingen hen mo dern. Immers: in Oppermolen is ,geen supermarkt en de lantaarns worden nog met de hand aan- en weer uitgedaan. De komst van een circus is voor het dorp een grote belevenis. Vanaf het moment dat de tent is opgesteld gebeuren er vreemde dingen. De kinderen van Op permolen gaan op onderzoek uit. 'Apestreken' is geschreven door John Lust en wordt geregisseerd door Jeanne Koopman. De repetitor is Wim Noote- boom. Kaarten voor deze voorstelling kosten tien gulden per stuk en zijn ver krijgbaar bij zuivelhandel Lemmink (Egmond aan Zee) en sigarenmagazijn Twisk (Egmond aan den Hoef). Telefo nisch bestellen kan bij Rina van de Reèd, tel. 02206-4627. HEILOO - Vorige v/eek dinsdag werd de 3-jarige Sanne Droste door een snelle reactie van een mede-Heilooënaar uit het water gered. Het kind was in Vries wijk aan het spelen, waarbij haar bal te water raakte. Sanne belandde ook in het water. Alex Coker zag dit gebeuren, aarzelde geen moment en sprong van zijn balkon op de eerste verdieping van een flat in Mariënstein en redde Sanne uit het water. HEILOO - Op zondagmorgen 17 mei houdt het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie (IVN), afdeling Noord-Kennemerland, haar maande lijkse rondleiding in het Heilooër Bos. De excursie begint om 11.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in het bos, duurt anderhalf uur en wordt geleid door ervaren natuurgid- sen. Extra informatie is te krijgen via tel. 072-331588. Het unieke IVN-bezoekers- en na tuurstudiecentrum Parnassia in het ge lijknamige park in Bergen aan Zee is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Na hun debuut CD 'Young Souls' die 2 jaar geleden uitkwam heb ben the Rudes een nieuwe uitdaging: hun CD 'Walking on water'. Van die CD komt de single 'Back to the real world' uit, die al een aantal malen bij Frits Spits is gedraaid. De laatste paar jaren werkten ze een flink aantal concerten af wat hun een behoorlijke live-reputatie opleverde. Angela And The Rude zijn dan ook een stel ouwe rotten in het vak. Angela Groothuizen zong heel wat jaren samen met The Dolly Dots. Ruud Mulder (gi taar) is een ex-Spargo. Voor de rest speelt Remco Deyl bad, Pieter de Bruin toetsen, Mare Stoop drums, Tjeerd van Zanen gitaar en Perla den Boer doet de achtergrond zang. Ze spelen strakke rock muziek met wat diepgaandere teksten. Als je de uitda ging aan durft moet je vooral op zater dag 16 mei even langs komen in de Buk Buk in Heiloo. Voorverkoop is er bij Centerdisc en de Buk in Heiloo en ver der bij Popey in Alkmaar. Dus zaterdag 16 mei in de Buk Buk, aanvang: 21.00 uur, entree: 10,00. Vrijdag 15 mei is er wederom F.A.A.G. in Buk Buk. Deze tweewekelijkse dans avond staat geheel, het teken van de al ternatieve muziek. Aanvang 21.00 uur, entree 5,00. Karin Bloemen. (Foto: Joris van Bennekom). kaarten voor vijf of meer verschillende voorstellingen weer van kFacht is. Voor inlichtingen over het programma in theater De Beun of over het bestellen van kaarten kan men bellen: 072- 331027. Herkenbare lijn Henny Orri (l.) en Hans Kuyper komen met 'De geheimen van de dienst maagd Zerline' naar De Beun. (Foto: Roy Beusker) I HEILOO - Deze week presenteert de programmacommissie van theater De Beun het programma-aanbod voor het seizoen 1992-1993. De nieuwe gids, voor het eerst met een volledig in kleur uitgevoerde omslag, wordt vandaag sa men met de Uitkijkpost verspreid in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond- Binnen en Egmond aan den Hoef. Op een overzichtelijke manier worden de voorstellingen toegelicht. Het elfde seizoen van theater De Beun wordt een seizoen boordevol uit gaansmogelijkheden in de sfeervolle zaal in het hart van Heiloo. Uit Neder land en België komen topartiesten met uitstekende, nieuwe voorstellingen naar Noord-Kennemerland. Maar natuurlijk is er ook alle ruimte voor de plaatselijke verenigingen om hun jaarlijkse voor stellingen aan het Heilooër en regio- publiek te tonen. nodige verwachten. Vocaliste Soesja Ci troen verzorgt een koffieconcert, terwijl Karin Bloemen met haar show 'Karin iq Concert' eveneens een bezoek aan Hei loo brengt. Natuurlijk ontbreekt de voorstelling voor de jeugd in de kerstva kantie niet. Cabaret-abo" nement Een bijzondere plaats krijgt het cabaret tijdens het nieuwe seizoen in De Beun. Tussen eind oktober en medio februari zijn er drie groepen en één soliste, die hun cabaretprogramma presenteren in Heiloo. De programmacommissie heeft hiervoor een speciaal abonnement in het leven geroepen. Wie de voorstellingen van Hester Macrander, Verreck Pleij- sier, De Types en Funhouse Express te gelijk boekt betaalt daarvoor in totaal vijftig gulden. Een tweede noviteit is de bonus voorstelling, die trouwe bezoekers van toneelvoorstellingen gratis kunnen mee maken, wanneer zij in de intekenperio- de voor minimaaldrie verschillende toneelproducties kaarten bestellen. De bonus-voorstelling, 'Er valt een traan op de tompoes' van Annie M.G. Schmidt, wordt in mei 1993 gebracht door de Heilooër Comedie, een semi- professioneel gezelschap uit Heiloo en omgeving. In het programmaboekje staan alle voorstellingen, de toegangsprijzen en andere bijzonderheden vermeld. Tot 1 juli kunnen kaarten vooruit besteld worden, waarbij de vertrouwde korting van tien procent bij reservering van De programmacommissie heeft voor het seizoen 1992-1993 getracht een herken bare lijn uit te zetten. Van oktober 1992 tot en met maart 1993 is er bijna iedere maand een toneelproductie te zien in De Beun. Daaronder producties, die door de intieme sfeer en kleinschalige opzet juist in De Beun uitstekend tot hun recht zullen komen. Deze voorstellingen doen echter absoluut niet onder voor de grotere producties. Acteurs als Ton Lutz, Carol van Herwijnen en Helmert Woudenberg, alsmede de actrices Inge borg Elzevier, Henny Orri, Ann Hase- kamp en Marloes Fluitsma schitteren in De Beun. Daarnaast kan men ook muzikaal het HEILOO - Op zondag 17 mei zal domi nee H.C. van het Maalpad bevestigd worden als wijkpredikant van de Neder landse Hervormde Kerk te Heiloo en Limmen. De dienst van bevestiging en intrede wordt gehouüen in de Witte Kerk en vangt aan on 14.30 uur. De be vestiging zal geschieden door ds. F.J. van der Wind uit Heiloo. Dominee Van het Maalpad was eerder predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Schipluiden. HEILOO - Vanavond, 13 mei, komt Joop Hiele op bezoek bij De Foresters voor de finale penalty - avond. Hij zal trachten om zoveel mogelijk penalties te stoppen van de finalisten bij de B, C, D, E en F pu pillen. Het binnehalen van een kan jer als Joop Hiele werd mede mogelijk gemaakt door de Verenig de Spaarbank. Het festijn begint om 19.00 uur en de prijsuitreiking vindt plaats om 20.00 uur. De wedstrijd Ajax - Tori no hoeft voor niemand een reden te zijn om thuis te blijven. In de kanti ne van De Foresters kunt u via een grootbeeld kleurentelevisie deze wedstrijd volgen. HEILOO - Afgelopen zaterdagavond was er in de volksmuziekschool Heiloo veel muziek te beluisteren. Muziekvere niging Eensgezindh^d Heiloo luidde op een voor haar traditionele manier het voorjaar in door middel van een jaar lijks terugkerend voorjaarsconcert. Voor dirigent Jeroen Drenth was het een ware uitdaging, daar hij na de pauze ook nog de Alkmaarse Big Band wist te stimuleren naar een ongekende hoogte. Eensgezindheid bracht de toeschou wers, tesamen met haar 'Speaker' de heer Koelemaij, terug naar de moeilijke omstandigheden die de zwarte bevol king van de Verenigde Staten meemaak te zo'n halve eeuw geleden met het overbekende stuk 'Summertime' van G. Gershwin. Maar ook de wat meer klas sieke stukken van de componist Gerard Boedijn wisten zij op een goede manier te vertolken. Om te laten zien dat Eens gezindheid nog heel wat (verborgen) ta lent in haar midden heeft, vond Jeroen Drenth het een goede zet het optreden van de vereniging te besluiten met het improvisatiestuk 'Blues for Bessie' van Kees Vlak, waarin hij het publiek alvast een voorproefje wist te geven van de swingende Big Band muziek en waarin Eensgezindheid zich even totaal in uit kon leven. Na de pauze moesten de mensen even wachten, maar de Alkmaarse Big Band compenseerde dit ruimschoots met on dermeer het warm klinkende 'Time for Love' waarin Jeroen Drenth zelf de so lo's met zijn trombone speelde en tege lijkertijd het orkest in bedwang wist te houden. Ook later op de avond speelde hij verscheidene keren met de Band mee die ook zelf uiteraard nog veel solo's ten HEILOO - In het laatste jaar van de Maria-Lidwinaschool en tegelijkertijd het feest bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum houden ouders en kinderen enkele bijzondere akties. Zo hebben wij pater Winnips, plaatsgenoot en missio naris op de Filippijnen, uitgekozen om dit jaar te sponsoren. Toen hij eind vo rig jaar voor vakantie in Heiloo was, heeft hij onze school bezocht en de kin deren verteld over het werken en leven op de Filippijnen waar hij al vele jaren als missionaris o.a. veel doet voor een goede opleiding voor de kinderen daar. Wij willen, samen met de kinderen hem een steuntje in de rug geven door middel van een Pennenaktie. Deze week komen de kinderen bij u langs met ballpoints. Een vriendelijke aktie met vele goede gevolgen. Koop een pen omdat u de ac tie voor pater Winnips steunt of omdat u zo'een aandenken heeft van de Maria- Lidwinaschool. De pennen kosten 1,50 per stuk. gehore bracht. Het publiek was duide lijk onder de indruk van het optreden van de Big Band en daarom mag deze avond dan ook mede dankzij deze Band als zeer geslaagd worden beschouwd. HEILOO - Ter gelegenheid van de ope ning van de schitterende showroom bij Van der Steen Autobedrijf op de Oude Werf werd door de ondernemende broers een kleurwedstrijd gehouden voor de jeugd. Na lang wikken en we gen zijn door de onafhankelijke jury de volgende winnaars uit de bus gekomen: Kinderen tot en met 6 jaar: l. Martijn Berger uit Castricum; 2. Lotte Revers uit Limmen; 3. Suzanne van der Steen uit Limmen; 4. Léon Vrugt uit Limmen. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar: 1. Hanneke Jonker uit Limmen; 2. Chan- tal Kabel uit Heiloo; 3. Sofie Laurent en Eline Gelissen, beiden uit Heiloo. HEILOO - Op zaterdag 2 mei was het definitief over voor de familie Koopman van Stomerij Maxima. Na ruim dertig jaar droegen zij hun bedrijf o^er aan Bert us en Hilly Gleijsteen. Dankbaar voor de trou we klandizie van zoveel Heilooë- naars en anderen kijkt de familie Koopman terug op hun bedrijf aan De Loet 3. Op de foto de officiële overdracht, gesymboliseerd met een welgemeende handdruk. HEILOO - De Stichting 'Heiloo, hou den zo!' heeft sinds haar oprichting een grote groei aan donateurs en donatrices gekend. Op 7 mei kon de stichting haar 500ste donateur inschrijven. Dit aantal is inmiddels alweer met enige tientallen toegenomen. Als alle toezeggingen wor den nagekomen, verwacht de stichting over enkele weken de 600 te passeren. Voor een kleine gemeente als Heiloo is, zegt zo'n aantal veel, aldus de stichting. HEILOO - Zaterdag 16 mei is er op het Stationsplein weer de traditione le geraniummarkt van de firma Ranzijn. Vele soorten geraniums natuurlijk, maar ook veel zomer- goed. De andere winkeliers staan weer met kraampjes, waar allerlei leuke aanbiedingen zijnn. Wie za terdag vroeg zijn of haar bed uit komt, kan nog heel wat voordeel halen. Want van 7.00 tot 10.00 uur is de markt voor de ware vroege vogels! HEILOO - De afdeling Heiloo-Limmen van D66 heeft het Tweede Kamerlid voor D66, Arti Schimmel uitgenodigd naar Heiloo te komen. Zij is één van de kamerleden, die de stelling ,,de kamer leden de bankjes uit" in praktijk brengt. Op dinsdag 19 mei zal Arti Schimmel haar belevenissen uit de doe ken komen doen in het Open Huis. Ook de actuele politieke situatie zal uitge breid aan bod komen. De avond begint om 20.00 uur. Wilt u nadere inlichtin gen over deze avond, of over D66, dan kunt u het afdelingssecretariaat bellen: mw. van Halem-Hespe, tel. 072-334590. HEILOO - De Stichting Woningcom plex voor Bejaarden heeft met ingang van 1 mei jl. het administratief, finana- cieel en technisch beheer van 104 wonin gen overgedragen aan de Vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo. De stich ting blijft vooralsnog eigenaar van de woningen. Samenwerking tussen de beide instellin gen betekent dat optimaal gebruik ge maakt wordt van de specifieke kwaliteiten van de beide besturen en werkorganisaties. Dit zijn de zorgverle ning aan ouderen door de Stichting Wo ningcomplex voor bejaarden en het beheren van woningen en realisatie van nieuwbouw in ondermeer de sociale huursector door de vereniging Volks huisvesting Heiloo. Ook de toenemende en meer ingewikkeld geworden regelge ving op het gebied van de volkshuis vesting maakt concentratie op primaire taakvelden gewenst. De beide besturen zijn ervan overtuigd dat de samenwerking uiteindelijk zal re sulteren in optimale belangenbeharti ging voor woningzoekenden en huur ders in het algemeen en huisvesting van ouderen in Heiloo in het bijzonder. HEILOO - Zaterdagmiddag 16 mei houdt de quatre-mains groep Gerard Groenendaal, afdeling Alkmaar e.o., alweer de laatste voorspeelmiddag van dit seizoen. Er valt dit keer niet alleen te luisteren naar vierhandige pianomu ziek. Op het programma staat ook werk voor zes handen. De quatre-mains groep telt inmiddels 35 leden van uiteenlopende leeftijden en muzikaal niveau. Doelstelling van de groep is het bijeenbrengen van mensen met hart voor de pianomuziek, in het bijzonder natuurlijk de vierhandige. Vier keer per jaar wordt er in de regio zaalruimte gehuurd om gezamenlijk te luisteren naar hetgeen men heeft in gestudeerd. Er wordt niet geselecteerd: de liefhebberij en het enthousiasme staan voorop. Deze middagen dragen dan ook een ge zellig, informeel karakter. Men praat bij en er wordt muziek uitgewisseld. Be langstellenden zijn hierbij van harte welkom. De toegang tot het Trefpunt, Hoog en Laag 7a te Heiloo is gratis. Aanvang 14.00 uur voor meer informa tie kunt u bellen naar Sylvia Blom, tel. 072-330011. HEILOO - Deze week kunnen de bestel de abonnementen voor het openlucht zwembad 't Baafje worden afgehaald in het gemeentehuis. De openingstijden zijn van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur. Men kan hiervoor terecht in kamer 129. 't Baafje gaat zaterdag 16 mei open om 10.00 uur. ALKMAAR - Interkruis Noord-Kenne merland geeft kraaminformatie op don derdag 21 mei van 16.00 tot 20.00 uur (koopavond). De plaats is het hoofdge bouw aan de Gasthuisstraat 2 in het centrum van Alkmaar. De toegang is gratis. Informatie over deze kraaminfo is mogelijk tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoon 02208-90600. Wat kunt u er verwachten? Er is foto informatie over zwangerschapsvoorbe reiding, het hielprikje, het consultatie bureau en oudercursussen. Een diëtist beantwoordt vragen over de voeding tij dens de zwangerschap. Met dia's en vi deo wordt uitleg gegeven over het kraampakket, de inrichting van de ba bykamer en het werk van de kraamver- zorgende. Twee films over bevallingen kunnen bekeken worden. Naslagwerk is aanwezig. Angela The Rude, zaterdag te beluisteren bij Buk Buk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1