300100 if- WESTFRIESE VOORDEEL SLAGERIJ GIRO 6868 HOUTEAIBOS BLOEMEIUSHOP BAK KERIJ DORP 6 GRANEN- BROOD 4 AARDBEIEN- SCHELPEN 'Uw autodealer in de buurt: goede service en scherpe prijzen' DIRK BARTEN mm 10 stuks 22,50 REUMA DESnUEPIJN i KAANDORP BAKT BETER BROOD BEKENDMAKING CITROËN SERVICE Autobedrijf G. Kaandorp OCCASIONS H.A.B. OPEL B.V. Stekgeraniums Hang of staan per stuk 3,00, 4 voor 10,00 UW GELD VOOR HUN LEVEN SIM AVI giro Weekreklame SCHOUDERHAM Tulpencroftlaan 2 Heiloo, tel. 331755 N oord ■Ooiland De UiObbjëZxW wordt gespeld Uw advertentie wordt gelezen Goede resultaten van jeugd TV Heiloo Pony- en paardenkeuring Grootse fietstocht met Cycles Guillaume PV Luchtpost Grote poppenbeurs in Motel Heiloo HSV tennis Muzikaal twaalfuurtje van HHO Caecilia Gevonden voorwerpen REUMABESTRIJDING MÓÉT DOORGAAN Whiplash-documentaire Alleen donderdag: MALSE PAARDE- BIEFSTUK 250 gram 4.98 Alleen donderdag: Prachtige KIPFILET heel kilo 14.98 Alleen donderdag MALSE RUNDER BIEFSTUK Weekreklame MAGERE PAARDE- LAPPEN kilo 9.75 Weekreklame Magere RUNDER BORSTLAPPEN kilo 9.95 Weekreklame VARKENS KOGELHAASJES 500 gram 12.50 250 gram G*98 heel kilo 19.95 Weekreklame HAMBURGERS 5 stuks 5-98 100 gram 0.99 t.o. Dierenartsenpraktijk HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Heerenweg 246-250 - 1851 KZ Heiloo Tel. 072 - 33 18 28 Kennemerstraatweg 506 1851 NH Heiloo Tel. 072 - 331157 DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG: GRATIS GESNEDEN SLAGROOM GELDIG VAN DONDERDAG T/M ZATERDAG SPECIALE AANBIEDING Rijksweg 50, 1906 BJ Limmen Telefoon 02205-3066 Nissan Micra 1989 1.2 L 40.000 km, 11.950, Opel Kadett 1989 5 drs. aut. stuurbekr19.250,- Nissan Sunny 1.6 SGX 1987 Coupé13.750,- Mazda 626 1986 2.0 diesel hatchback6.950,- Suzuki SJ 410 4x4 cabrio10.250,- Audi 80 1.6 automaat3.250,- UW HYUNDAI-DEALER EN ALL-ROUND AUTO-VAKMAN: voor- reparatie/onderhoud alle merken voor- schadereparatie/afwikkeling voor- verkoop/inruil alle merken voor- echteuh Dirk Barten SERVICE UW HYUNDAI-DEALER: AUTOBEDRIJF Verkoop na 18.00 uur D.H.J. Slinger - 072-126558 in 12 verschillende kleuren PAGINA 14 UITKIJKPOST 13 MEI 1992 HEILOO - Onze vereniging was goed vertegenwoordigd in de finales tijdens de kampioenschappen van kring Alk maar. Bij de competitie-spelende jeugd tot en met 18 jaar werd Niels Poland kampioen door in drie sets te winnen van Camile van Druten ('t Vennewater). In de finale tot en met 10 jaar stond Mi- chiel Burger tegenover Roelant Mantel ('t Vennewater). Michiel verloor in twee sets, maar behaalde toch een knappe tweede plaats. Bij de niet-competitie-spelende jeugd werd Rob Petri tweede in de groep tot en met 18 jaar. In de groep tot en met 14 jaar werden Robert-Jan de Waard en Wouter van Dam (10 jaar) knap tweede. Ferdinand de Waard en Tim Petri wer den in de groep tot en met 12 jaar resp. eerst en tweede. Resultaten, waar TV Heiloo zeer tevre den over is. HEILOO - De jaarlijkse pony- paardenkeuring aan de hand wordt ge houden op 8 juni (2e Pinksterdag) op het terrein van de Ponyclub Heiloo en Omstreken aan de Zeeweg. Alle paar den en pony's met of zonder papier kunnen hieraan meedoen. Hengsten worden niet toegelaten! Het inschrijf geld is 3,50 per paard/pony, die dag op het terrein te betalen. De pony's worden in verschillende cate gorieën ingedeeld. Pony's met een stok- maat boven 1.48 m worden bij de paarden ingedeeld. Er zal een aparte ru briek zijn voor friezen, haflingers, fjor den, ijslanders, etc. We besluiten de dag met een kampioenskeuring. Alle eerst- geplaatste van elke rubriek doet hieraan mee. Elke deelnemer ontvangt een her innering. De aanvang is 10.00 uur. De volgorde van keuren is eerst de pony's en de apar te rubriek daarna de paarden. Opgeven vóór 26 mei via tel. 072-126066. Be langstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. HEILOO - De organisatie Cycles Guil laume is in Heiloo en omgeving bekend van de samenwerking met de toerclub Ypestein van het psychiatrisch centrum Sint Willibrord. Maar Cycles Guillaume organiseert meer tochten. Voor dit jaar staat wederom een grootse tocht voor enthousiaste wielrenners op het pro gramma, die de deelnemers voert naar Frankrijk, Andorra en Spanje: van west naar oost dwars door de Pyreneeën over talrijke cols: de Doortocht der Pieken. De deelnemers aan deze tocht, die op 19 augustus start, bestaat uit ervaren en ge oefende feitsers uit vooral Noord- Holland. Men overnacht in opblaasbare tenten, wordt waar nodig per touring- kar vervoerd, kan rekenen op de inzet van negen begeleiders en heeft de be schikking over ondermeer reservemate riaal, dat de firma Kroone-Liefting uit Limmen beschikbaar stelt. Wie informatie wil over deze en andere activiteiten van het organisatiebureua voor wielersport Cycles Guillaume kan telefonisch contact opnemen: 02518-52849. HEILOO - De convoyeurs stonden voor een moeilijke beslissing afgelopen zater dag. Veel buien en een stevige wind stonden een vroege lossing in de weg. In tegenstelling tot andere afdelingen werd er toch om 12.50 uur in St. Ghislain Hornu, 250 km. gelost. Het werd een merkwaardige vlucht. De eerste duif van de comb. Molenaar blonk uit door een snelheid te behalen van 94 km per uur, terwijl de laatste prijsduif pas een uur later geconstateerd kon worden en slechts een snelheid van 67 km behaal de. Veel duiven keerden pas in de loop van zondag op het hok terug. De uitslag: com. Molenaar (15) 1,5,8,38 en 44. Comb. Oosterveer (40) 6,26,27, 28,41, Fred Kaandorp (11) 9,10,12, 33,43. Comb. Wittebrood/Groenland (40) 11,17,23,24,31,32,40,42. Henk La- ses (9) 13,25,34,35. Edwin Maat (6) 18 Rien Meijer (28) 19. Comb. Jan Ranzijn (14) 20,30. Johan Pepping (11) 21,37. Simon Leyen (29) 29. Henk Houten bosch (20) 39. HEILOO - Op zaterdag 23 mei organi seert Max Wolters een grote poppen- beurs en -expositie in Motel Heiloo aan de Kennemerstraatweg. Aan het exposi- tiedeel kunnen ook poppenmaaksters uit Heiloo, Limmen en omgeving gratis deelnemen met een maximum van vier poppen. Het is de bedoeling dat de pop- penmaakster de gehele dag bij haar poppen is om aan het publiek uitleg te geven over de werkwijze. Op het beurs- gedeelte zullen zo'n 35 poppen- maaksters uit het geheje land aanwezig zijn met hun collecties. Inschrijven kan bij Max Wolters, tel. 05780-15553. c- HEILOO - Uitslagen zondag: district heren 1 - Hoorn 3-3; landelijk gemengd 35 - Oudorp 1-4. Zaterdag: district gemengd ETC - HSV 1 1-4; HSV vet. 2 - 't Zand 4-0; jeugd jongens HSV 1 - Medemblik 1-5; jeugd gemengd HSV 1 - Berk 4-2. Dames district HSV 1 - Enkhuizen 3-3; HSV 8 - Alkmaar 16 3-1. HEILOO - Op zondag 17 mei zal het Heilooër Harmonie-orkest Caecilia een koffieconcert verzorgen in het Oost- honk aan de Oostkanter in Heiloo. Cae cilia heeft uit haar uitgebreide repertoire een gevarieerde selectie ge maakt voor dit concert. Dit maal onder leiding van Nico Bakker zullen onder meer 'Trumpets in a hurry' en 'Bohemi an rhapsody' (van zanger-componist Freddy Mercury) gespeeld worden. Het concert begint om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. Aan dit muzi kaal twaalfuurtje zal een ieder veel mu zikaal plezier kunnen beleven. HEILOO - In de periode tussen 24 april en 7 mei zijn bij de rijkspolitie te Heiloo de volgende goederen als gevonden ge registreerd: diverse sleutels, schooletui met inhoud, bankbiljet, twee zwarte wantjes, twee zweetbanden, surfschoen, jerrycan, tweemaal een portemonnee met inhoud, wandelstok en een Mona Lisa-broche. Spruitenbosstraató, 2012 LK Haarlem Ook voor UW advertenties N.ttion.ul Rcuni.itoiids. St.itenl.i.in 128. 2582 GW Den B.mkrvk.nr.: 7().7().7().848.'Giro: 524. REUMAFONDS 0 HEILOO - De Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten, die ook in deze re gio een afdeling heeft, staat centraal in een aflevering van de serie 'Het leven gaat door' op woensdag 20 maart via RTL-4. Behalve een documentaire over het Whiplash-syndroom is er ook een informatieve panel-discussie. De ge noemde stichting hoopt op deze manier meer begrip voor het syndroom te krij gen bij de Nederlandse bevolking. OF HET BANK/GIRONUMMER VAN UW PLAATSELIJKE AFDELING PROVINCIE k Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne, bekend, dat op 8 april I992 bij hen is binnengekomen een aanvraag op grond van de Afvalstoffenwet van G.P. Groot recycling B.V. te Heiloo ten behoeve van het uitbreiden/ wijzigen van de regionale stortplaats met een composterings-installatie voor plantsoen- en tuinafval alsmede bermgras en afvalhout, de inrichting is gelegen aan de Kanaaldijk 13 te Heiloo. Een exemplaar van de aanvraag en van andere daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen, gedurende een maand, gerekend vanaf vrijdag, 15 mei I992 ter inzage tijdens de kantooruren: - bij de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland, tegenover kamer 3045, Houtplein 33 te Haarlem; - bij de secretarie van de gemeente Heiloo, Raadhuisweg 4 te Heiloo, Afdeling Algemene Zaken, van 08.30 tot 12.30 uur ('s middags na telefonische afspraak 072-313I3I). Tevens liggen de stukken, buiten de kantooruren, ter inzage bij Groepsbureau Rijkspolitie, Kennemerstraatweg 356 te Heiloo. Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst Milieu en Water van de Provincie Noord-Holland (telefoon: 023-143 143) mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Binnen een maand, gerekend vanaf bovenvermelde datum kunnen gemotiveerde bezwaren tegen de aangevraagde beschikking schriftelijk worden ingediend bij: Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus I23, 2000 MD HAARLEM Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden ingediend. Besloten is een openbare zitting achterwege te laten. Wie zich echter daarvoor telefonisch (023-143765) opgeeft, kan gebruik maken van een bij de Dienst Milieu en Water te bieden gelegen heid om mondeling gemotiveerde bezwaren in te brengen tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning. Er zal dan een gedachtenwisseling plaatshebben, waarbij ook de aanvrager aanwezig kan zijn. CITROËN BX 14 TE 5 bak rood met l.p.g. b.j. febr. '91, km.st. 38.000 met veel extra's. Nieuwprijs 28.500,-. NU VOOR 19.750,- CITROËN 2CV6 club, blauw b.j. '853.250,- CITROËN Acadiane blauw, b.j. '81 1.750,- C1TROËN BX 14E wit, b.j. 85, 100.449 km 6.750,- CITROËN BX 14 RE grijs, b.j. 89, 14.750,- CITROËN BX 14 RE grijs, b.j. '88 13.500,- CITROËN BX 14 RE wit, b.j. '84 5*750,- CITROEN BX 14 TE IN rood, b.j. '91 19.750,- CITROËN BX 16 RE K6 wit, b.j. '89 15.750,- CITROËN 'bx 16 TRI grijs, b.j. 89, 17.500,- CITROËN BX wit, b.j. '88 11.750,- CITROËN GSA special groen, b.j. 834.250,- CITROËN VISA 11 RE beige,5.750,- CITROËN VISA 11 RE rood, '84 4.750,- CITROËN VISA blauw, b.j. '84...3.250,- VOLVO 343 rood, b.j. '81 1.250,- Voor al uw onderhoud en reparaties. Tevens inbouw gasinstallaties en APK, Verkoop van Citroen nieuw en gebruikt. Door de spectaculair stijgende verkoop van Hyundai-automobielen kunnen wij u door inruil een selectie uitstekende occasions aanbieden. Scherp geprijsd en met maar liefst 12 maanden garantie conform de BOVAG-voorwaarden. het Zevenhuizen 40, Heiloo. Tel. 072-333466. Ascona 1.6 S, LPG, 2 drs. 1-'86 8.950,- Corsa LS 1.2 S, 3 drs1-'87 10.650,- Ford Escort, 5drs. 1.6i LM velgen, sporter, getint glas5-'89 18.750,- Ford Escort 1.6 GL, 5 drs., automaat3-'83 6.750,- Kadett GT, 3 drs7-'87 14.950,- Kadett Club 1.3 N, 3 drs. 1- 89 18.450,- Kadett 1,3 N, 3 drs10-'88 16.750,- Kadett C 161. 3 drs3-'89 18.750,- Kadett LS, 3 drs., 17 Diesel 5-'89 15.750,- Kadett LS 1.3 N, 4 drs, 21.000 km 1-88 18.450,- Kadett LS 1.3S, 4 drs, Ipg4-86 12.450,- Kadett 17 D, 5 drs2-89 18.950,- Omega 1.8 S, Ipg7-'88 19.950,- Peugeot 309, profil, 4 drs1987 10.950,- Peugeot 309, 3 drs., Ipg. 80.000 km. 3-'88 11.950,- Renault 19 GT 5, 5 drs., 80 pk 1-'89 19.950,- Vectra, 1.6i, 4drs'89 23.950,- VW Golf, 3 drs, 1.8i automaat stuurbekrachtiging, 20.000 km 7-'88 21.950,- VW Golf 1300 Manhattan, 3 drs. 26.000 km7-'89 19.450,- VW Golf 1.3 3 drs3-'88 16.950,- VW Jetta, 2 drs. LPG, GT 2-'87 9.650,- Seat Ibiza 3 drs6-'87 8.250,- UW OPEL DEALER VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Kennemerstraatweg 524-526, 1851 NH Heiloo tel. 072-333221 Officieel Opel en Isuzu dealer Officieel Carvox-autotelefoon dealer. - ..viiiTli I iiiimrtii IÉ.1II - - j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 14