Kerkdiensten m Medische diensten Andere adressen HIER BLIJF JE VOOR THUIS! Ren m ss a nc e ra a dh u iz e n S u DEUTEKOM Bibli -theek ZONDAG 17 MEI B0EKEN-TIP VAN: IV^UZIEK-TIP VAN: Nog eenmaal: 100 jaar Openbare Bibliotheek Agenda Open Huis Uitnodiging aan alle inwoners van Heiloo Openbare Bibliotheek Heiloo Het Malevoort 13 Dierenbescheminf Dierenbescherming Geslaagd machineschrijven Feest bij Hemmer Werkgroep WORF wil silhouet-poppen terug MUZIEKSCHOOL HEILOO Open Huis in de muziekschool Heiloo Oud papier acties in Heden Examenstunt Sint Jan Mavo Expositie cursisten Nivon in Open Huis 072-338266 Renaissance-raadhuizen boven het IJ li' 'mm Tracy Chapman: Matters of the Heart chapman f Heiloo, PAGINA 2 UITKIJKPOST 13 MEI 1992 HEILOO - Over dit gegeven mogen we best drie keer in de krant schrijven. Dat vinden wij van de bibliotheek ten minste. Want, een openbare bibliotheek is de plaats waar men de eigen mening kan vormen. De pluriformiteit van de collectie staat er borg voor. 'Het recht op vrije meningsuiting': het gegeven van de bevrijdingsdag 1992 en verankerd in onze grondwet. Aan dit grondrecht wordt momenteel door 2.000 bibliotheken gehoor gegeven, ter wijl 4,3 miljoen leden hiervan gebruik maken. Dit is ongeveer 30 procent van de totale bevolking in ons land. Dat is toch echt wel een reden tot vlaggen. Welnu, dat gebeurt dus aanstaande zondag met een fantastisch programma, zoals hieronder is vermeld. Donderdag 14 mei Mw. Elzinga yoga 10.00-11.00 s.o.h. Yoga v. ouderen 09.30-11.30 Yoga Heiloo 13.30-15.30 H.O.V. operettever.rep. 20.00-23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. 20.00-23.00 D.V.W. vergadering 20.00-23.00 Vrijdag 15 mei Plattel.vr. volksd. s.o.h. volksd.v. oud. N.v.v.H. damesbridge Plattel.vr. volksd. s.o.h. yoga v. oud. s.o.h. yoga v. oud. Begel.orkest v. N.H. Pridini volksd. Oppositie schaken jeugd Zaterdag 16 mei Gesloten Zondag 17 mei Kindernevendienst NHK 10.00 Maandag 18 mei 09.00-10.30 11.00-12.00 09.30-11.30 14.00-15.30 14.00-15.30 13.30-16.30 20.00-22.00 19.30-22.30 19.30-20.30 1.00 Programma: 11.00-12.00 uur: East-side Combo Heiloo 12.00 uur: Officiële toespraak door de heer N.P.M. Schoof, burgemeester van Heiloo 12.15-14.00 uur: Open Podiumpresentatie: Marcel Verreck 14.00-15.00 uur: East-side Combo Heiloo 15.00 uur: Prijsuitreiking van de biblio- theekkwis Doorlopende aktiviteiten: - bibliotheek geopend voor uit lening - nieuwe leden krijgen gratis 3 maanden lidmaatschap extra - terras met koffie, thee en een drankje - bibliotheekkwis voor jong en oud - knutseltafel voor kinderen - crèche voor de allerkleinsten - expositie schilderijen van Tini Spaans 11.00-12.00 14.00-15.30 14.00-16.00 14.00-15.30 13.30-15.30 20.00-22.00 20.00-23.00 20.00-22.00 19.30-21.30 N.v.v.H. gym N.v.v.H. zang Rode Kruis Welfare Plattel.vr. zang Hatha Yoga Stichting Stedenband Falkland toneel rep. E.H.K. klaverjassen Hatha Yoga Dinsdag 19 mei G.T.H. 11.00-12.00 s.o.h. Yoga v. oud. 09.30-11.30 s.o.h. Franse les v. oud. 14.00-15.00 Nieuw Leven zangver. rep. 20.00-22.00 NIVON boekbinden 20.00-22.00 Oppositie schaken 20.00-23.00 D'66 vergadering 20.00-23.00 Woensdag 20 mei s.v. Spetters vergad. 20.00-22.00 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 V.V'.D. vergadering 20.00-23.00 Limmen-- Castricum Een kleine toelichting: U leest het inderdaad goed: zolang wij zondag 17,, mei geopend zijn, dus van 11.00 tot t'5.00 uur, kunnen er boeken en andere materialen worden geruild dan wel geleend. Bij het Open Podium is de presentatie in handen van Marcel Verreck van het ca baretduo Verreck Plezier. Maar, en dat belooft wat, waarschijnlijk komt collega Paul Plezier mee en zullen zij ook samen kort optreden. Er zijn optredens van onze dorpsgeno ten, individueel en in groepen, zoals Falkland Toneel met een scène uit hun laatste optreden van het toneelstuk 'Amadeus'. Uitzonderlijk vertolkt! Dus wie het optreden destijds, dat meer dan de moeite van een bezoek waard was, heeft gemist, heeft nu nog een kans om zelf te zien hoe professioneel amateur toneel gespeeld kan worden. Dan, zoals we reeds meldden, Ina Broekhuizen van het Westfries Genoot schap met Westfriese voordrachten. Een renga, ingeleid door Carolien Ze- german en voorgedragen door Carla Mostert. De dames Speur en Rijnders, de Double Ones, uit Overkerck zingen liedjes, waarbij zij zichzelf begeleiden. Twintig kinderen van de Benedictus- school zullen voor ons rappen. Wat dat is? Wel, een nieuwe uitingsvorm in groepsverband. Namelijk spreekteksten met muzikale begeleiding. Het is enig om te beluisteren. Vooral als kinderen het doen. En wat er verder gedaan wordt op het open podium, dat verklappen we nog niet, er moet wat te verrassen over blijven. Zo u ziet, jong en oud Heiloo staat die dag voor ons klaar om 'honderd jaar bi bliotheek in Nederland' extra luister bij te zetteh. En wanneer het mooi weer is, en daar ziet het misschien wel naar uit, dan is er een terras buiten, waar men el kaar onder het genot van koffie, thee en zelf gebakken cake kan ontmoeten. Hoe dan ook, een honderdjarig jubi leum komt maar eens in een mensenle ven voor. De bibliotheek heeft er alles aan gedaan om het tot een onvergetelij ke dag te maken voor iedere inwoner van Heiloo. Uiteraard is alles gratis. En dat werd weer mogelijk gemaakt door de financiële steun van de firma Ypma BV te Alkmaar. Carla van de Bibliotheek Inspectie Heiloo e.o.: 072-335642. Katten Heiloo en Limmen: 072-616106. Honden Heiloo en Limmen: 02205- 2256. Knaagdieren Heiloo en Limmen: 072- 333838. Honden en katten Akersloot: 02513- 10079. Actie vakantiepleegdier: 072-336180; Asiel (ook voor een adoptiehond om mee te wandelen): 072-114861. Goed tehuis gezocht voor: Rosco, groenendaeler (reu, 7 jr.) Fleur, bastaard foxje (teef, 4 jr.) Spike, bastaard Duitse staander (reu, 1 jr.) Yu ri, husky (gec. reu, 3/2 jr.) Beau, kru- sing Mechelse en Hollandse herder (reu, 5 jr.). Verder nog een bastaard poedel, 2 bouviers, een kruising labrador/collie en een bastaard Mechelse herder. Voor verder informatie tel. 02205-2256. Opvangadressen gevraagd: Wie vindt het leuk om af en toe een schuwe of zieke poes thuis te verzorgen tot deze naar een nieuwe baas kan? Belt u voor bijzonderheden 072-616106. Vermist: Gec. cypers katertje met witte kousjes, bef en buik, 1 jr. Butterlaan, Heiloo. Slanke cyperse poes met witte vlooien band, Het Achtkant, Limmen. Klein cy pers poesje met witte bef en sokjes, 2 jr. Mariënstein, Heiloo. Jong cypers ka tertje met witte bef en goudkleurig bandje, 8 maanden, ongec., van Doornstraat, Heiloo, inl. 072-616106. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: ds. A.G. van Wijk uit Alkmaar. 14.30 uur: bevestiging en intrede van ds. H.C. van het Maalpad; bevestiger: ds. F.J. van der Wind. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. Joh. Pasveer uit Pur- merend. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Sunday 17th May, service at 5 p.m. (17.00); Sunday ^chool and creche. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. A.P. van Langevelde; 17.00 uur: ds. R.R. Ganzevoort. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: dhr. T. Viezee uit Alphen aan den Rijn. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: ds. E. Plantier, DoReLu- dienst. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.00 uur: DoReLu-dienst in Lutherse kerk. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: DoReLu-dienst in Lutherse kerk. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. J.J. Gravendeel. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Voile Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zondag 11.00 uur (le Communie). In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 16.00-17.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg UI Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door dc week: dinsdag 9.30 uur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogewcg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: dienst van woord en gebed. Zondag 9.30 uur: dienst van woord en gebed. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. HEILOO - Op het in april door de As sociatie SMK afgenomen examen slaag den voor het door de Centrale Overheid erkende diploma machineschrijven de dames G. van den Akker, A. Bos Eijs- sen (Bergen, Y. Brugman (Alkmaar), N. Kager (Egm.a/zee), C. Mooij (Lim men), E. van Poelje-van Eekelen (Alk maar), J. Roubos (H.H. Waard), L. Santifort, J. Schoof, E. Sneek (Heiloo), M. van der Velden (Limmen) en de he ren M. Berkhout, V. Koppes, P. Kor- tenhoeven (Heiloo). Het praktijkdiplo ma werd behaald door de dames M. Baltus ('t Zand), Th. J. Bosman (Alk maar) en J. Hamme (Koedijk). Zij wer-, den opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. HEILOO - Bij Bakker Hemmer was het zaterdag feest. Zo'n honderd kinderendie zich hadden opgege ven, mochten een taart voor moe derdag versieren. Ze kregen een echte bakkersmuts op en onder be geleiding mochten ze naar hartelust aan het werk gaan, dat was dolle pret. Bakker Hemmer had voor al lerlei leuk materiaal gezorgd en daarvan werd gretig gebruik gemaakt. HEILOO - De werkgroep WORF, die zaterdag 16 mei de veiling annex verko ping organiseert in de Noorder geeststraat had als reclamemiddel een aantal zogenaamde silhouet-poppen met posters in Heiloo opgesteld. De werkgroep heeft dit materiaal'geleend van een plaatselijke zaak, die de poppen weer nodig heeft voor de inrichting van de etalage. WORF verzoekt dan ook dringend om de weggenomen poppen terug te bezorgen bij de kerk aan de Noordergeeststraat. Ze kunnen eventu eel anoniem achter de kerk in de fiet senstalling gelegd worden. Ook kan men bellen waar de poppen zijn, dan worden ze opgehaald: H. Veeninga, tel. 331412. Het Veld 1, 1852 GG Heiloo Tel. 072-332460 HEILOO - Eén van de meest feestelijke dagen van het schooljaar is die waarop we Open Huis houden. Zaterdag 16 mei is het weer zover. Om 10.30 uur openen we de deur voor ieder die belang stelt in het doen van de Muziekschool. Tot half drie zijn de docenten aanwezig om te vertellen over de lessen op hun instru ment, ze, laten u of uw kind(eren) probe ren en ze geven voorbeeld-lessen. Kortom, u kunt de Muziekschool in vol bedrijf zien. Op het podium in de grote hal vinden enkele kortdurende optredens plaats van vocale en instrumentale Muziek school-ensembles, d.w.z. op één uitzon dering na. Het eerste optreden wordt verzorgd door een ensemble dat o.a. uit veel Muziekschoolleerlingen bestaat, maar hoort bij het Heilooër Harmonie orkest Caecilia. Het is namelijk het Jeugdorkest onder leiding van Greet Kooy. Naast de live-muziek is een bezoek aan de Muziekschool om nog een reden aan te beleven. Een aantal firma's op het ge bied van muziekinstrumenten hebben een stand ingericht en geven u alle ge wenst oorlichting over hun produkten. Tenslotte kunt u, als u bent aangesto ken door het enthousiasme en het speel- plezier van onze leerlingen, inschrijven voor lessen in de komende cursus. Kof fie en frisdrank zijn die dag gratis, tenslotte bent u die dag onze graag ge ziene gast. Als u het optreden van onze ensembles u zo goed is bevallen dat u er nog eens van wilt genieten, dan kunt u met ze meegaan naar winkelcentrum Het Hoekstuk. Daar treden ze namelijk weer op. Dit gebeurt in het kader van een klein samenwerkingsproject met de winkeliersvereniging: zij vinden het ple zierig onze ensembles in het winkelcen trum te horep en wij stellen het op prijs ergens te mogen concerteren. Dinsdag 19 mei is er in de school weer een gewone speelavond. Harp- en cello leerlingen treden op. Deze beide instru menten hebben, in vergelijking tót b.v. dwarsfluit en saxofoon, niet zoveel leer lingen. Daardoor komen speelavonden voor deze instrumenten niet zo vaak voor. Dus, als u geïnteresseerd bent, stel een bezoekje aan de school dan niet uit. Woensdag 20 mei hebben we de ensem- ble-slotavond. Dit is de eindpresentatie van de samenspelgroepen. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 16 en 17 mei: H. Schwagermann, Nico- laas Beetsweg 14, Heiloo, tel. 330530. Weekenddienst Apotheek 15-22 mei: Apotheek De Bever, Em mastraat 36, Alkmaar, tel. 112956. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings- dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer- straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378: (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat- weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Venriewater. Vrijdag en maandag 20.00-22.00 uur; zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De nr. 12. Tussen Kandelaar nabij 13.00-14.00 uur. Zaterdag 16 mei Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tus sen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: 335707. BSC Double Stars Heiloo, parkeerter rein sportpark Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Iedere maandag (schooldag) Volleybalvereniging Effect, container bij de ingang van sporthal 't Vennewa ter. Tussen 18.00-22.00 uur. Elke woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 20 mei Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huis actie plan Dompvloetlaan. Dozen wmm tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie, kraamcentrum: tel. 072-199222. Wijkverpleegkundigen Ouder- en kindzorg spreekuur: maan dag t/m vrijdag 8.30-9.00 en 12.30-13.00 uur, tel. 072-331073 (tijde lijk tel.nr.). Volwassenenzorg spreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 072-331073. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen, tel. 072-619818. Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088, en mevr. M. van Velthoven, tel. 072- 338027. Diëtiste Voor leden van de kruisvereniging kos teloos. Voor afspraken kunt u bellen: 072-199222. Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 öf 14858, 02207- 12477. en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Halen op verzoek: 331783 (bellen tussen 17.00-18.00 uur) Ook gebruikte kleding. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Brengen tijdens schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens schooluren tussen 14.00- 19.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Fiom Alkmaar Bureau voor hulpverlening bij zwanger schap en alleenstaand ouderschap. Van der Meijstraat 6, 1815 GP Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar op werkdagen van 9.00 en 17.00 uur. Terminale Thuiszorg Vrijwilligersorganisatie, die belangeloos de helpende hand wil bieden. Inlichtin gen: ma., wo. en vr. tel. 334383; di. en do. tel. 332156. Bellen tussen 8.30-9.30 uur. Bij geen gehoor: tel. 330455. VVV Heiloo Ver. voor Vreemdelingenverkeer, Post bus 5, 1850 AA Heiloo. Hoofdinforma- trice: mevr. A. de Moor, Nijverheids- weg 11, Heiloo, tel. 072-333719. Unie van Vrijwilligers Heiloo De UW helpt waar nodig is: vriend schappelijk contact, luisterend lezen, sociëteit, bingo, thee schenken, zieken huisbegeleiding, zwemmen en dagver zorging. Helpt u de UW helpen. Bel voor informatie: tel. 332626. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk (Stama) Heiloo: Slimpad 16, tel. 330984. Spreekuur maandag, dinsdag en woens dag van 9.00 tot 10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205- 1250. Spreekuur donderdag, 14.00 tot 15.00 uur. Ombudsteam Heiloo Spreekuur: elke maandag van 19.00-20.00 uur in de voormalige Hof- dijkschool, Mariënstein 178. Telefonisch elke dag van de week van 10.00-22.00 uur te bereiken via 332212 of 337993. Adres: Postbus 89, 1850 AB Heiloo. Stichting Peuterspeelzalen Heiloo Opgave-formulieren verkrijgbaar bij de peuterspeelzalen Brammetje en Olleke, Mariënstein 179, en de Teddybeer, Slimpad 16b. Verdere inlichtingen bij mw. M. Vos-Ressing, tel. 334902 (uit sluitend maandag t/m donderdag tus sen 19.00-20.00 uur). De peuters kunnen vanaf 2 jaar oud op de wacht lijst geplaatst worden. Oppasdienst Tarieven: 3,00 per uur; na 24.0Q uur 4,00. Contactadressen (uitsluitend te lefonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): 072-331253 (niet op dinsdag). Indicatiecommissie Heiloo Aanvragen voor huisvesting in een ver zorgingshuis, zorgwoning, alarmering en warme maaltijden dienen te worden gericht aan de Indicatiecommissie Hei loo, p/a afdeling Sociale Zaken, Raad huisplein 1, Heiloo, t.a.v. A.Th. Delleman (tel. 072-313184). Spreekuur: iedere werkdag van 8.30-10.30 uur. Alg. Ned. Invalidenbond Secr.: H. van Weert, Asterstraat 13, 1815 XP Alkmaar, tel. 072-125852. Contactpersoon Heiloo/Limmen/Eg- monden: P. Kool, Meidoornlaan 3, 1935 EX Egmond-Binnen, tel. 02206- 4866. Stichting Telefonische Hulpdienst Noord-Holland Voor een gesprek van mens tot mens dag en nacht bereikbaar: tel. 072-613614. Wao-Aaw-Groep Activiteiten in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. Tevens spreekuur na tel. afspraak: mw. Braids, tel. 331840. Vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo Inschrijvingen: maandag t/m donder^ dag van 14.00-15.30 uur op het kantoor. Spreekuur: elke eerste dinsdag van de maand van 19.30-21.00 uur op het kantoor. Kantoor: Van der Feen de Lilleweg 14, Heiloo, tel. 338536. Adviesburo VCN Adviezen op sociaal en maatschappelijk gebied. Adres: De Gouwe Boom 32, 1851 TE Heiloo. Tel. 072-338640. Spreekuur na telefonische of schriftelij ke afspraak. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Droomanalyse H. Lambeck, Boekenstein 41, Heiloo, tel. 072-330523. HEILOO - Afgelopen maandag vierden de leerlingen van de vierde klas van de Sint Jan Mavo in Heiloo hun laatste schooldag. Traditioneel waren de leerkrachten het doelwit en dus de hoofdrolspelers in deze viering. Op het schoolplein was een bassin opgesteld met lekker koel water en een balk er boven. De lera ren, ongeacht hun kleding, moesten onderling met kussen de strijd beslechten. Velen van hen voelden letterlijk nattigheid. HEILOO - In de foyer van het Open Huis is gedurende de maand mei een kleine tentoonstelling ingericht van werkstukken, gemaakt door de deelne mers aan de cursussen Origami onder leiding van Joke Mooy. Te zien zijn zo wel eenvoudige voorstellingen van de hand van beginners als zeer fraaie abstracte figuren en mandala's, die ge tuigen van een vergevorderde techniek en artistiek inzicht. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 29 mei gedurende de openingsu ren van het Open Huis, zoals wekelijks vermeld in de agenda in de Uitkijkpost. Voor inlichtingen over de Nivon- cursussen in het seizoen 1992/1993 kan mert nu reeds contact opnemen met Rei- na Mulder (tel. 333127) of met Lineke Muller (tel. 334576). ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK ■IB installatie techniek Omstreeks 1900 werd de noodklok ge luid over de zorgwekkende toestand van vele historische recht- en raadhui zen op het Noordhollandse platteland. Deze voorbeelden van kleurrijke renaissance-architectuur leken in de vergetelheid te zijn geraakt. Vooral voor het Schermereiland zijn de sinds dien gerestaureerde gebouwen van cultuurhistorische en landschappelijke betekenis. In dit boek wordt ingegaan op het ont staan van het raadhuis, de functies die het herbergde en de restauraties van de gebouwen. De publicatie is voor zien van een complete catalogus met omschrijvingen van de gerestaureerde raadhuizen boven het IJ. Afbeeldin gen van de 18de-eeuwse tekeningen en oude foto's illustreren de vergane glo rie van de gesloopte exemplaren, die eveneens in de catalogus opgenomen zijn. Een historisch boek, geschreven door ing. C. Boschma-Aarnoudse, maar ze ker ook een gids voor de behouden raadhuizen, waarvan de meeste nog steeds als openbaar gebouw in functie zijn. Deze uitgave kwam tot stand on der auspiciën van de Stichting Rijper Museum In 't Houten Huis. BOVEN HET iJ5XMSR?K>S!S OvKt.R C-OVi :K <M»Sf*AS K-.. ORI Sf K V: t - •- ïaS.vasbnuuök» AviU&fSWïi tit Heerenweg 67-69. 1851 KL Heiloo "Winkelhof 't Loo" Tel. 072-331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel, Een markante paradox op het derde album van Tracy Chapman betreft de deelname van een groot aantal topmu- zikanten (waaronder Manu Katche, Randy Tackson, Roy Bittan en Ver non Reid) en de onverminderd ingeto gen leest waarop haar liedjes geschoeid zijn. Met andere woorden, ook in akoestische versies waren haar liedjes overeind gebleven. Feit is wel dat alle betrokkenen onder de produktionele leiding van Chap man en Jimmy Iovine onverminderd recht doen aan de veelal beschouwend pessimistische zieleroerselen van deze integere singer/songwriter. In tien songs geeft Tracy Chapman zich bloot, voor de liefhebbers van haar teksten en muziek een understa tement. c Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2