Tweede lustrum bij TCH en nog veel meer moois 1599,-i 199.- IssssssESj- ó\0 S- Liever Yi Philips Rabobank. Aangenaam. Kennemerstraatweg 143 Westerweg 244 Heiloo Tel. 072-335344 Kerkweg 2 Limmen 02205-2044 NIEUW Sï>© Ypestein kampioen van Heiloo Trias in actie op vele fronten Ponyclub Heiloo HZV de Witburger Damclub Heiloo T.V. Het Vennewater Damesbridgeclub Sans Atout Nu ook voetbal voor meisjes bij HSV Simon Zuurbier winnaar penaltybokaal Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. P.V. Luchtpost Philips slimline HQ VHS-videorecorder 22DV 1 Automatische frontlader met 2 video-koppen en afstandsbediening, Geschikt als videotuner. 1851 NA Heiloo, Kennemerstraatweg 255, tel. 072-330262 UITKIJKPOST 20 MEI 1992 HEILOO - Ook de derde uitgave van het Heilooër wijken-voetbaltoernooi is weer een groot succes geworden. Hon derden voetballers en toeschouwers hebben als vanouds genoten van span ning en gezelligheid op het H.S.V. sportpark. Niet het minst hebben in het slagen van dit festijn de weergoden mee gewerkt. Van het met zon overgoten, speciaal voor dat toernooi, ingerichte buitenterras werd dan ook druk gebruik gemaakt. Van vrijdagavond tot zondagmiddag werd het door H.S.V. perfect georgani seerde toernooi keurig op tijd afge werkt. Tot aan de laatste wedstrijd bleef de spanning er in zitten maar uiteindeljk werd de,wijk Ypestein voetbalkampioen van Heiloo, op de voet gevolgd door de F.C. Wogdik en als derde F.C. De Klo- jo's uit de wijk het Kloosterhof. HEILOO - Het was een druk weekeinde voor de atletiekvereniging Trias. Zater dag werd op de eigen kunststofbaan een competitiewedstrijd georganiseer voor C/D junioren en zondag waren de B ju nioren en de senioren actief in competi tiewedstrijden. De thuiswedstrijden betekende de eerste belangrijke wedstrijd op de nieuwe baan en als men uitgaat van de compli menten van de bezoekende verenigin gen, is deze vuurdoop organisatorisch vlekkeloos verlopen. Sportief ging het ook prima: alle Triasploegen eindigden in hun categorie op de tweede plaats. Bij de meisjes C viel Ellen Olbers op met uitstekende prestaties op de loop nummers. De 80 meter liep ze in 10.5 sec en de 1000 meter beëindigde ze na 3.16.0 min. Tevens behoorde ze tot de estafetteploeg die een goede 41.9 sec op de 4x80 meter neerzette. Ron Apel doorn was op dreef bij het discuswerpen voor jongens C met 31.48 m, terwijl Ta co Hamers met 1.65 m goed hoog sprong. Bij de meisjes D stak Suzy Reij er boven uit met een snelle 8.6 sec over de 60 meter. De B-junioren moesten aantreden in. Be verwijk en zowel de meisjes- als de jon- gensploeg kon goed meekomen in het deelnemersveld van ruim twintig ploeg. Marloes Zijl wierp de speer 30.36 m. ver en Marja van der Hulst haalde een mooie hoogte bij het hoogspringen: 1.55 m. Bij de jongens werd Dumas Bruin derde bij het kogelstoten met 12.94 m en liep Pieter Westers een pri ma 800 meter in 2.05.3 min., wat zijn snelste tijd ooit betekende. Dat gold ook voor Michiel Cadenau met 56.9 sec op de 400 meter. De heren gingen naar Santpoort voor hun eerste wedstrijd in de districts eerste klasse. Uiteindelijk eindigde de ploeg als derde in een veld van negen ploegen. De 1500 meter leverde een dubbele over winning op voor Trias met 4.06.5 min. voor Peter Hopman en 4.06.9 min. voor Siem Boekei..Dick ten Bruggencate liep een prachtige 5000 meter met 15.16.9 min. als resultaat, wat meteen een clu brecord voor de veteranen betekende. Ard van Berkel en Hankjan Thoes wer den derde en vierde op de 400 meter in resp. 52.4 sec. en 52.8 sec. Er was een goede vertesprong van Robert Wijker met 6,46 m en bij het polsstok hoogspringen verbeterde Serge Toxo- peus zijn persoonlijk record tot 3.70 m. HEILOO - Uitslagen AKC te Heems- kerk op 13 mei. LI dressuur: le Natha lie Schuurman 128 pnt. Ml en M2 dressuur: le Janneke Peeters 117 pnt. Uitslagen KC Midden-Beemster: Rij baan 4 L2 dressuur: 5e Nathalie Schuur man 120 pnt. Rijbaan 5 Ml dressuur: 4e Renske v. Vliet 122 pnt. M2 dressuur: Nicolette Kanakis 2e 120 pnt. Rijbaan 6 M2 dressuur le Nicoletta Kanakis 122 pnt. HEILOO - Vrijdag 22 mei speelt het 2e team van HZV de Witburger in Spor thal de Lelie te Akersloot de finale voor de Ben Postmabeker. Tegenstander is het Heerhugowaardse FC Mariene. De Lelie staat deze avond de hele avond in het teken van de finales zaalvoetbal, (jeugd, dames, standaardteams, vetera nen). Om half tien speelt HZV de Wit burger zijn wedstrijd. Zij kunnen deze avond de dubbel pakken: eerder haal den zij het kampioenschap van de reser ve hoofdklasse binnen. Mariene werd 2e in deze competitie. Het damesteam van HZV de Witburger is er voor de derde maal, in drie jaar tijd in geslaagd te promoveren. In een uit erst spannende competitie, uiteindelijk, kwamen ze 4 punten tekort voor het kampioenschap, werd een 4e plaats be reikt in de le klasse. Dit is goed voor promotie naar de hoofdklasse. De laatste wedstrijd moest gewonnen wor den van medekandidaat Superga taxi. Na een bloedstollende partij werd de winst binnen gehaald, 2-1. Doelpunten van Fieke Visschers en Anita Baltus. HEILOO - De sportvereniging Trai nings Centrum Heiloo,, die gevestigd is aan de Zevenhuizerlaan 116, is al 10 jaar het adres in Heiloo om iets aan conditietraining, figuurcorrectie of krachttraining te doen. Vele faciliteiten zijn aanwezig, zodat mede dankzij een deskundige begeleiding een goede con ditie en een beter figuur op 'eenvoudige' wijze bereikt kunnen worden. Verder is het ook mogelijk om ter ondersteuning van een andere sport aan krachttraining te doen. Natuurlijk heeft de tijd ook bij het Trai nings Centrum Heiloo niet stilgestaan: 10 jaar geleden is men begonnen in een kleine ruimte niet een bescheiden hoe veelheid toestellen. In de loop der jaren is de ruimte uitgebreid en gemoderni seerd: Ook de toestellen zijn volledig vernieuwd en volgens de nieuwste in zichten in de fitnessbranche gese lecteerd. Sinds kort is het Trainings Centrum Heiloo wederom een stukje uitgebreid: Om in te spelen op de behoeften van haar klanten is een volledige zonnestu- dio ingericht. Een aantal moderne Dr. Müller zonnebanken staan, tegen een redelijke prijs, borg voor een optimaal aanbod. Beschikbaar zijn o.a. een snel- bruiner en een pigmentvormer. Uite raard is de zonnestudio ook toegankelijk voor niet-leden. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur, dinsdag en donderdag ook van 9.00 tot 11.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Voor verdere inlichtingen kunt u altijd even langs komen op de Zevenhuizerlaan; u kunt ook bellen, het telefoonnummer is 072-337788. HEILOO - Het seizoen '91-'92 loopt ook bij de razend spannende onderlinge competitie van D.C.H. bijna ten einde. Pas op de laatste speelavond zal worden uitgemaakt welke dammer zich kampi oen van Heiloo mag noemen. Deze thrillerachtige ontknoping vloeit mede voort uit een dit jaar wat rommelig ver lopen competitie. Zo moet de reeds uit gespeelde koploper Koersen lijdzaam toezien wat zijn enige overgebleven con current Marc Out presteert bij zijn laatste twee partijen. Out heeft aan twee punten genoeg om zijn derde titel in de wacht te slepen. In groep twee is de kampioen wel be kend. Na een felle strijd pakte voorzit ter Jan Kraakman verdiend de titel. Kraakman, die een evenwichtig seizoen draaide, schoof de immer lastige nieu weling Houtenbos moeizaam opzij. De uitslagen waren: F. Schouten-M. Out 1-1, N. Ursem-M. Houtenbos 2-0, A. Kroon-R. Koch 0-2, J. Kraakman- M. Houtenbos 2-0. HEILOO - Nu de tenniscompetitie vijf weken oud is, valt een goede tussenba lans op te maken. Wat de Vennewater- teams aangaat, valt die heel wisselend uit. In het algemeen gaat het niet slecht, maar heel veel kampioensteams zullen er dit seizoen niet zijn, hoewel het da mesteam van Joyce Nijland goede kan sen heeft. Vooral de zaterdagteams handhaven zich goed. Het gemengde zaterdagteam o.l.v. Petra Velseboer heeft nog alle wedstrijden gewonnen. Maar dit team heeft de pech Westzijderveld 4 boven zich te moeten dulden met een paar sets meer. Na de 5-0 overwinning afgelopen weekeinde hebben de Heilooërs in elk geval nog kansen op de titel. Een goed resultaat boekte ook het eerste zaterdag herenteam van Hil Wardenburg tegen Uitgeest I (5-1). Andere zaterdag-uitslagen: Gemengd Vennewater Vl-Zaanstad VI 5-0; Heren Vennewater IX - Anonymos III 4-2; He ren Vennewater VIII - Langelijk IV 1-5; Veteranen Vennewater II - Gieteling II 3-1; Veteranen Vennewater I - Castri- cum II 2-2; Gemengd veteranen Venne water I - Forbo I 2-2; Gemengd Vennewater III - De Berk I 5-0; Heren Vennewater V - Zeswielen V 4-2 en he ren Vennewater X - Overduin III 0-6. In de zondagcompetitie viel de 8-0 over winning op van het gemengde Vennewa ter II tegen Juliana. Het team van Monique de Boer liet geen twijfel bestaan over de krachtsverhoudingen. Het tweede herenteam van Rick de Waard speelde 3-3 tegen Broek in Wa terland, het vierde herenteam van Men- no Meier verloor met 0-6 tegen Zeevang-spelers I en het vijfde moest met 2-4 de winst gunnen aan Cromme Bal II. Het gemengde 35+ team van Willem Oude Essink Nijhuis won weer: 3-2 tegen Oudorp I. Bij de zondagjeugd incasseerde Vennewater I verlies tegen HTC I, liefst met 0-8. Uit de dames vierde klasse kwam de uit slag binnen van Vennewater 3 tegen Limmen 4: 6-0. Desondanks staat het team onderaan. Over promotie en de gradatie van verscheidene teams wordt al aanstaande weekend beslist, tijdens de voorlaatste competitiedagen op het voor iedereen toegankelijke sportcom plex van-het Vennewater. HEILOO - Uitslagen woensdag 6 mei: A-lijn: Vi lijn: Kemper-Rootjes 546.7z9 Visscher-van Twuyver 56.7% B-lijn: 1. Tuinstra-Tuinstra 65.1% 2. Grootes- Dekker 57.8%' C-lijn: 1. Lambalk- Grütters 62.0% Poland-Lus 60.4% D- lijn 1. Boomsma-Zwoltman 61.0% 2. Harreveld-Roest 58.9%. HEILOO - Uit de schooltoernooien is gebleken dat er nog veel meisjes met ta lent voor voetballen aanwezig zijn, maar dat zij zich niet bij een vereniging willen aansluiten omdat zij dan terecht komen bij de grote damesafdelingen. Voor dit bezwaar gaat de voetbalvereni ging HSV een oplossing maken. Ieder meisje dat aan deze leuke sport wil mee doen kan zich nu opgeven. Aan de hand van de leeftijden zullen dan teams wor den geformeerd zodat iedereen met ei gen leeftijdsgenoten deze sport kan uitoefenen. Voor ieder team zal gezorgd .worden voor goede begeleiding en een vakkundige opleiding. Vraag de meisjes van je school of uit de straat om zich ook op te geven. Na het behaalde kampioenschap van het eerste dameselftal is de belangstelling voor het oprichten van meisjesafdelingen flink gegroeid. Daarom grijp je kans en meld je met spoed aan bij Yvonne Pronk, Boekenstein 70, Heiloo, tel. 336558. Ook voor nadere informatie kan je bij haar terecht. HEILOO - Woensdag 13 mei waren de finales van de penaltybokaal op het veld van De Foresters voor de junioren. De winnaars van de voorronden mochten hun kunsten vertonen op niemand min der dan Joop Hiele, de gevierde ex- reserve keeper van het Nederlands elf tal, die dit seizoen speler van het jaar werd bij zijn club S.V.V. Dordrecht. Dat Hiele al eerder met dit bijltje had gehakt, bleek al gauw, want hij was de gene die het de meeste spelertjes nog erg moeilijk maakte, ondanks dat hij met een gebroken middenhandsbeentje on der de lat stond. Sommige spelertjes stonden stijf van de zenuwen en andere probeerden met veel bravoure Hiele te verschalken, maar de. trotse vaders, moeders, opa's en oma's en andere belangstellenden hebben kun nen genieten van de mooiste pingels. Hoog over, ver naast, op de paal of op de lat, alles kwam aan bod dus ook de mooiste bekeken schuivers in de hoek en de 'ogen dicht en rammen maar' pe nalties. De grote winnaar van de schitterende wisseltrofee was Simon Zuurbier, die niet alleen in de voorronden alles ge scoord had, maar ook Joop Hiele drie keer liet vissen. Glimmend van trots mocht hij de wisseltrofee uit handen van Joop Hiele in ontvangst nemen. Nog even de winnaars op een rijtje: F- junioren: Arjan de Wolde; E-junioren: Simon Zuurbier; D-junioren: Mark Bakker C-junioren Dave Blakborn B- junioren: Arthur Niekoop. Alle deelnemers aan de finale kregen een foto met handtekening van Joop Hiele, die zelfs nog zijn keepersshirt gaf aan Pascal Zwaan, die uiteraard heel blij was met dit mooie gebaar. De orga nisatie had toch een uitstekende keus gedaan met Joop Hiele, die niet alleen uitstekend keepte, maar ook voor iede reen een leuk woord over had. Prima werk van het jeugdbestuur onder leiding van de heer P.A. Barewijk en uiteraard dank aan de Verenigde Spaarbank die mogelijk had gemaakt, dat Joop Hiele naar Heiloo was gekomen. Echter niet alleen de jeugd kwam aan bod, ook de oudste groep, de zogeheten 'super-veteranen' hadden zaterdagmid dag hun jaarlijkse toernooi. Door de deelnemende elftallen werd met volledi ge inzet, maar in een zeer gemoedelijke sfeer gestreden om de te behalen ere plaatsen. De talrijke supporters, heerlijk gezeten in de zon, konden volop genieten van goed opgezette aanvallen of althans po gingen daartoe! Winnaar werd tenslotte de ploeg met de inste super-veteranen namelijk Alcmaria Victrix, gevolgd door Egmondia als tweede, gastheer De Foresters werd derde, de vierde plaats was voor het Alkmaarse Huiswaard en de Beursbengels uit Amsterdam tenslot te eindigden op de laatste plaats. HEILOO - De eerste mid-fondvlucht stond op het programma. Roye, een plaats in Noord-Frankrijk, was om 8.00 uur het lossingsstation. Met een stevige wind op kop moesten de duiven een af stand van 350 km. overbruggen. Het werd een mooie vlucht, de 45 prijsdui- ven werden binnen een half uur ge constateerd. Wederom een eerste prijs voor de comb. Molenaar, hij constateerde ook de 2e, 6e, 14e, 16e, 18e 27e, 38e en 44e. De overige prijzen: Fred Kaandorp (12) 3,9,15,21,34,40,43. Comb. Jan Ran- zijn: 4, 17,18,26,35. Comb. Oosterveer (12) 5,11,21,31,42. Jan Teileman (20) 7. Henk Lases (11) 8,45. Comb. Groen land-Wittebrood (40) 10,20,23,29,33. Sjaak Bakker (20) 12,19,30,36,39,41. Johan Pepping (10) 25,37. Woensdagavond half zeven intenten van duiven tegen paramixovirus en pok ken. Donderdag inkorven voor de vlucht Chartres. PHILIPS vus HD Philips compact disc/rad ioreco rder AZ 8022 Tuner FM-slerecLMG en LG, cassettedeck, programmeerbare CD-speler en basreflex speakers. Dynamic bass boost STEREO TELETEKST BLACKLINE STEREO TELETEKST Philips midi compact disc kombinatie AS 401 CO Stereocombinatie met digitale tuner. 20 Voorkeur zenders (FM, MG, LG). Versterker, 2 x 30 W muziekvermogen, cassettedeck voor opnemen en weergeven met dubbing en continu afspeel- mogelijkheid. Afzonderlijke CD-speler. Met afstandsbediening en twee bijpassende luidsprekerboxen (2-weg). Philips stereo-kleurentelevisie 21 ST 2731/30B Met 55 cm TSQ' beeldbuis. Met menu voor instellen en bedienen, on screen display en teletekst. 2 x 10 W muziekvermogen. Easy Logic afstandsbediening Philips Blackline stereo-kleuren televisie 25 ST 1761/30B Met 63 cm Blackline beeldbuis. On screen display en teletekst. Met sleeptimer, menu voor instellen en bedienen. 60 Voorkeurzenders en 2 x 20 W muziekvermogen. Easy logic afstandsbediening. PHILIPS Philips ladyshave Voyage HP 2604 Tondeuse, afneem baar scheerhoofd. Philips oplaadbare, elektrische tandenborstel HP 5211 Soft pressure methode voorkomt beschadigingen door te hard poetsen. Met 4 verwisselbare, kleine multitufted borsteltjes. Automatische voltage aanpassing Philips stereo-radiorecorder AW 7224 Dubbele zenderafstemschakelaar voor FM en MG plus LG en KG. Dubbel cassettedeck met high speed dubbing. Net- en batterijvoeding. Philips mini-therm koffiezetter met warmhoudkan HD 519^ Voor 3 a 4 koppen koffie^ Met kompakte warmhoud- y kan Ook zeer geschikt voor op de camping. Philips stereo-klokradio AJ 3710 FM-stereo en MG. Wekt met radio of zoemer, ook herhaald. Digifale tijdaanduiding. Sluimer- mogelijkheid. Oplaadbare Philishave met dubbele scheertechniek HS 955 9 Instelbare scheerstanden. Slechts 30 min. laden voor wekenlang snoerloos scheren. LCD- en LED-indikatie geven aan wanneer opgeladen. Energiemeter. Automatische voltage-aanpassing. Philips kompakte roundstyler HP 4522 2 Warmte standen: 500 en 1000 W. Voorzien van 'cool curl'-stand. Met ronde borstel en blaasmondstuk Philips KompaKte lichtgewicht I verwijderen van de stofcassette. Laag WtéB m geluidsniveau. Afwijkingen in afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen voorbehouden. A U bent ondernemer. Vanzelfsprekend maakt u voor uw betalingsverkeer gebruik van een rekening courant. Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat u omzetprovi- 10 sie betaalt? En dat uw geld enkele da- 8 gen renteloos 'onderweg' blijft? Is het soms ook vanzelfspre kend dat de rente op uw huidige rekening courant minimaal is? Bij de Rabobank, die als coöperatieve bank handelt in het belang van haar ondernemers, vin den we van niet. We vinden het berekenen van omzetprovi- sie onterecht en daarom hebben we het afgeschaft. Voortaan betaalt u per soort transactie. Waarbij elektronische transacties goedkoper zijn dan handmatige.Verder hebben we de valutcringsdagen voor girale beta lingen afgeschaft. Van ons krijgt u exact de rente waar u recht op heeft. Geen dag minder. Bovendien ontvangt u op uw tegoeden die een kalendermaand of langer op uw rekening staan'een hogere rente. Vanaf 25.000 gulden ligt deze zelfs op het niveau van een termijndeposito. Tja, zo'n rekening courant zou beter reke ning coulant kunnen heten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 10